1 minute read

Brite-box

Brite-box přepínače a budoucnost datových center

Dříve zákazníci, kteří chtěli využít datová centra, vyžadovali 99,999% dostupnost. To bylo odůvodněním pro nemalé počáteční investice do přepínačů speciálně určených pro datová centra. To v podstatě vedlo k růstu dnešních významných výrobců přepínačů, neboť se od nich očekávala nabídka přepínačů s vyšší kvalitou, vlastnostmi a funkcemi, které by byly dostatečně flexibilní při řešení všech I/O požadavků a požadavků

na správu, které uživatelé datových center potřebují.