__MAIN_TEXT__

Page 1


Indholdsfortegnelse

2


DB Årsberetning Forord 4 BYGGERI’16

6

- Tydelig optur på byggerimessen - Stor tilfredshed med BYGGERI’16 - Byggeriets Klimapriser uddelt på BYGGERI’16

BYGGERI’18 9

- Nedtælling til BYGGERI’18 er i gang!

Rekrutteringskampagnen 10

- Flere og bedre elever til branchen, tak - UU-vejledere er vejen - Årets Byggecenterdag 2017

ByggeBasen 14

- Årets Leverandør 2016 - Årets Leverandør 2017 - Kend din byggevare

Året på de sociale medier 18 Erhvervspolitisk arbejde 22

- Enklere regler - Reform af planloven - Grøn BoligJob-ordning - BedreBolig-partner - Samarbejdsaftale med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab - Danske Kildemærknings Forum - Folkemøde 2016

Byg-e 28

Ny Byg-e hjemmeside - Blåt er godt - Byg-e tilbyder Bygshop - en B2B webshop - Byg-WebEDI - EDI for alle - BygTracking App -

FUT 32

- FUT en forening i forandring - Årets jubilæumsfest - FUT Fagprøvepris

PEFC 34

- Verdens største leverandør af bæredygtigt træ - BYGGERI’16 - en grøn succes

FSC 36

- Vejledning og varenumre er de nye konkurrenceparametre - FSC Danmark etablerer ambitiøst leverandørnetværk

Økonomi 38

- Omæstning er godt, men.. - Udviklingen i 2016: Omsætningen stiger pænt i årets første halvdel - Den aktuelle situation i dansk økonomi - Udviklingen i byggeriet og på ejendomsmarkedet - Prognoser

Bestyrelser og udvalg 50

- Administrationen - Bestyrelser - Representation i råd, nævn og udvalg

3


Foro

Optur i Fredericia og synlighed på

B Palle Thomsen Adm. Direktør

YGGERI’16 var en meget positiv oplevelse. Når vi spørger de involverede parter, hvordan de vurderer deres udbytte af at deltage på messen, får vi massivt positive tilbagemeldinger. 87 % af medlemmerne i Danske Byggecentre er tilfredse eller meget tilfredse med deres deltagelse og med udbyttet af deres besøg. De tilsvarende tal for udstillere og besøgende er 86 % og 92 %. Medlemmerne af Danske Byggecentre er endvidere så godt som fuldstændig enige om, at BYGGERI-messen er en vigtig del af deres markedsføringsmæssige profilering over for deres kunder, idet hele 89 % har svaret, at deltagelsen på messen er vigtig eller meget vigtig for dem. Årets messe blev på den gode måde præget af, at der er god gang i byggeriet i Danmark. Udstillerne ydede en engageret og professionel indsats, og messen var for alle deltagere en exceptionel mulighed for at pleje og udbygge deres netværk på kryds og tværs i branchen. På messen uddeltes Byggeriets Energipris, Byggeriets Klimapris og Byggeriets Miljøpris. Den første gik til Knauf for deres Knauf Comfortboard, Klimaprisen gik til Troldtekt for deres Troldtekt Wave og Miljøprisen til iTOOLS for deres CleanSpace turbomaske. Med de tre priser understreges betydningen af arbejdet med at finde mere bæredygtige måder at bygge på. Danske Byggecentre deltog i 2016 i Folkemødet på Bornholm, hvor vi benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på os selv med parolen ”Ned med skatten – op med væksten”, som også var overskriften på vor egen debat. Folkemødet har over 100.000 deltagere, heraf 140 politikere og næsten 700 journalister, så det

4


ord

å Bornholm er et godt sted at være synlig. I branchen er vi ikke i tvivl om, at vi byder på gode arbejdspladser med en varieret, spændende og udfordrende vifte af opgaver og fine muligheder for udvikling og karriere. Desværre er denne viden ikke nær så udbredt, som vi kunne ønske. I særdeleshed er den meget lidt udbredt blandt unge mennesker, der skal vælge uddannelse. Derfor arbejder Danske Byggecentre videre med rekrutteringskampagnen.

Poul Erik Grønfeldt Formand

I år fokuserede vi specielt på landets UU-vejledere, som har en nøglerolle i formidling af uddannelsesrådgivning til unge mennesker. Arbejdet med at gøre branchen mere kendt som en attraktiv karrierevej blandt unge mennesker er et langt, sejt træk, som vil kræve en vedholdende indsats af Danske Byggecentre og af vore medlemsvirksomheder i en rum tid endnu. I samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk Institut tilbyder vi en særlig efteruddannelse, hvor medarbejdere i byggecentrene kan kvalificere sig til at kalde sig BedreBolig-partnere. Op mod 100 medarbejdere er gået i gang med uddannelsen i løbet af 2016. Vort datterselskab Byg-e har fået ny hjemmeside og oprustet sin markedsføringsindsats – blandt andet for at gøre det mere kendt, at Byg-e tilbyder gratis EDI for medlemsvirksomheder. Mens dette skrives fik Danmark en ny borgerlig regering under ledelse af Lars Løkke Rasmussen. I regeringsgrundlaget læser vi blandt andet, at regeringen ”vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark”. Det har Danske Byggecentre plæderet for gennem flere år, så det hilser vi velkommen.

5


BYGGERI’16 1. - 4. MARTS 2016 MESSE C - FREDERICIA

Tydelig optur på byggerimesse

D

6

en igangværende optur i byggeriet blev afspejlet på fire travle dage på BYGGERI’16 fra 1. til 4. marts. Udstillerne fremhævede især den positive stemning og messens fokus på at være en fagmesse, mens de besøgende hæftede sig ved muligheden for at få nyttig viden og nyheder med hjem.

MESSE C i Fredericia, sagde Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre.

- Messen har været en meget positiv oplevelse. Byggeriet oplever vækst, og der bliver bygget i Danmark, som vi ikke har set i flere år. Det har vi kunnet mærke på BYGGERI’16. Og udstillerne har ydet en kæmpe, engageret indsats med topprofessionelle stande i de fire dage, byggeriets fagfolk har været samlet her i

BYGGERI’16 samler producenter, leverandører, bygherrer, rådgivere, entreprenører, håndværkere og alle andre professionelle i branchen. Det betyder, at messen - ud over at være stedet hvor de besøgende kan få viden og de seneste nyheder – også er en exceptionel netværksmulighed.

Styrke at messen er for fagfolk

BYGGERI’16’s fokus på at tiltrække byggefagfolk og professionelle understreges af flere


udstillere og besøgende som helt afgørende, og mange udstillere oplevede et stort rykind fra rådgiversiden – både ingeniører og arkitekter. Også blandt de besøgende på messen var der stor begejstring for messen og udstillerne. To af de besøgende, der begge er uddannede tømrere og inviteret af og kørt til BYGGERI’16 af en DB medlemsforretning, sagde således:

- Vi havde nogle, vi vidste, vi skulle tale med på forhånd. Men vi har også fået en masse andre nyheder med undervejs. Det er er rigtigt rart, at det er så afslappet. Man kan gå ind på standene i ro og mag og få en dialog med leverandørerne. Det er bare en gode måde at være på messe på det her, hvor det ikke er en

sælgermesse, men en fagmesse, sagde de to venner.

Stor tak til Danske Byggecentres medlemmer Der skal lyde en stor tak til Danske Byggecentre’s medlemsforretninger for deres kæmpe indsats i forbindelse med BYGGERI’16 og ikke mindst for deres store engagement omkring busture til messen. Det er ikke for ingenting, at BYGGERI-messen har sloganet: Hvor de kommer i busser … de kommer i tusindvis … og de er seriøse …

Stor tilfredshed med BYGGERI’16

I

flg. de tre tilfredshedsanalyser, som IFOInstituttet for Opinionsanalyse foretog for Danske Byggecentre blandt medlemmer, udstillere og besøgende umiddelbart efter messen, kan der konstateres en massiv tilfredshed med BYGGERI’16, hvilket vi glæder os over i Danske Byggecentre. Ikke mindst de besøgende fagfolks – vore kunders - store tilfredshed med messen samt deres vægtning af den personlige dialog med udstillerne på messen er værd at bemærke. Vurdering blandt Danske Byggecentres medlemmer er følgende: -

87 % er meget tilfredse/tilfredse med messen og udbyttet af deres besøg

-

90 % er meget tilfredse/tilfredse med markedsføringen af messen

-

86 % finder, at messen er en meget vigtig/vigtig profilering over for kunder, og

- 80 % af DBs medlemmer er desuden meget tilfredse/tilfredse med det faglige og informative niveau hos udstillerne Udstillerne bedømte messen således: -

-

86 % er meget tilfredse/tilfredse med udbyttet af deltagelsen

-

89 % er meget tilfredse/tilfredse med markedsføringen af messen

-

90 % er meget tilfredse/tilfredse med de besøgendes seriøsitet og kvalitet

-

Herudover finder 89 %, at deltagelsen på messen er en meget vigtig/vigtig markedsføringsmæssig profilering over for kunder, og

-

hele 90 % har allerede besluttet at deltage på BYGGERI’18. Kun 2 % ønsker ikke at deltage.

Og sidst men ikke mindst er holdningen blandt de besøgende: -

Hele 92 % er tilfredse med BYGGERI’16 og udbyttet af deres besøg

-

96 % af de besøgende vægter den per- sonlige dialog med udstillerne på messen højt og

-

79 % har allerede nu besluttet at besøge messen i 2018. Kun 4 % svarer nej til det spørgsmål.

95 % er tilfredse med deres deltagelse på messen

7


Byggeriets Klimapriser uddelt på BYGGERI’16 Troldtekt har som DONG Klimapartner siden 2013 baseret sit elforbrug 100 % på vedvarende energi (vindstrøm). Energien til opvarmning i produktionen er baseret på CO2-neutralt træaffald, herunder eget produktionsaffald.

Energiprisen

F

remtiden i byggeriet kommer i høj grad til at handle om klimaløsninger og bæredygtigt byggeri. Og det var da også klima, energi og miljø, der var i fokus, da tre virksomheder på BYGGERI’16 fik overrakt Byggeriets Klimapriser af Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard. Forud for overrækkelsen fortalte Palle Thomsen, adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, om baggrunden for priserne, hvorefter Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard gik på scenen for at overrække priserne. Jacob Bjerregaard udtrykte stolthed på Fredericias vegne over, at messen hvert andet år afholdes i byen - og ikke mindst over, at danske virksomheder tager det ansvar og gør den forskel, som Byggeriets Klimapriser er udtryk for.

Klimaprisen

8

Prisen gik til Troldtekt A/S for deres Troldtekt® wave - en skulpturel, tredimensionel lofts- eller vægbeklædning af træbeton. Forretningsstrategien er baseret på Cradle to Cradle-principperne, der udledes ingen spildevand og produktionsaffald leveres til HedeDanmark.

Prisen gik til firmaet Knauf for deres KnaufComfortboard. En gipsplade med den egenskab, at den kan optage og afgive varme. Gipspladen regulerer dermed temperaturen i et rum på en energineutral og miljøvenlig måde. Gipskernen indeholder PCM-perler, der har en kerne af voks. Overstiger temperaturen i rummet 23 celcius optager perlerne varmen, mens de frigiver varmen igen, når temperaturen falder.

Miljøprisen

Prisen gik til iTOOLS I/S for deres CleanSpace-turbomaske, hvis ergonomiske design uden ledninger og slanger forbedrer komforten for brugerne og giver dem total bevægelsesfrihed. Støv og skadelige stoffer er en stor udfordring for byggeriet. Indånding er den primære eksponeringsvej for giftige og skadelige stoffer på arbejdspladsen. Det innovative design samt den åndedrætsaktiverede, lydsvage motor giver håndværkerne en komfortabel beskyttelse mod støv, gasser og dampe.


BYGGERI’18 Nedtællingen til BYGGERI’18 er i gang!

S

MESSE C - FREDERICIA

amlet set er de tre tilfredshedsundersøgelser foretaget blandt Danske Byggecentres medlemmer, udstillere og de besøgende fagfolk et suverænt 13.-16. MARTS 2018 udgangspunkt for den kommende BYGGERI-messe, som afholdes: 13.– 16. marts 2018 i MESSE C, Fredericia

Messeudvalget er i fuld gang med at planlægge BYGGERI’18, og vi kan allerede nu love en række helt nye, spændende tiltag samt optimering af eksisterende. Messeudvalget består, som tidligere, af repræsentanter fra Danske Byggecentre og Danske Byggecentres medlemsforretninger, udstillerrepræsentanter samt repræsentanter fra DI Byg.

85 % af standarealet er allerede booket til 2018 Ved deadline for tilmelding for udstillere på BYGGERI’16 den 17. november 2016 stod det klart, at hele 85 % af standarealet fra 2016 allerede var booket. Danske Byggecentre har desuden modtaget en række henvendelser fra øvrige interesserede leverandører med ønsket om standplads på BYGGERI’18, så der tegner sig et klart billede af en snarligt udsolgt ”Byggeriets fagmesse” i 2018. Vi glæder os til et gensyn på BYGGERI’18 - branchens egen messe!

90 % af standarealet er booket.

Nomineringskomité

P

rismodtagerne er udvalgt af en nomineringskomite bestående af repræsentanter fra byggeriets parter:

Dansk Byggeri, direktør Lars Storr-Hansen Håndværksrådet, adm. direktør Ane Buch Bygherreforeningen, direktør Henrik L. Bang Akademisk Arkitektforening, direktør Jesper Pagh Danske Arkitektvirksomheder, direktør Lene Espersen Konstruktørforeningen, sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen FRI, direktør Henrik Garver Dansk Indeklima Mærkning, Thomas Witterseh PEFC, generalsekretær Morten Thorøe SBI – Statens Byggeforskningsinstitut, direktør Thorkild Ærø DI Byg, branchedirektør Elly Kjems Hove Danske Byggecentre, adm. direktør Palle Thomsen

9


Rekrutteringskampagnen Flere og bedre elever til branchen, tak

M

edlemmer af Danske Byggecentre ved udmærket, at vore medlemsvirksomheder er gode arbejdspladser med en varieret, spændende og udfordrende vifte af opgaver. De ved også, at der er fine muligheder for udvikling og karriere i en branche, hvor mange ledende medarbejdere er startet som elever. Desværre er denne viden ikke nær så udbredt, som vi kunne ønske. I særdeleshed er den meget lidt udbredt blandt unge mennesker, der skal vælge uddannelse. Det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor arbejder Danske Byggecentre for at motivere flere unge til at tage en uddannelse som elev i et byggecenter i samarbejde med vore medlemsvirksomheder. I 2016/2017 fokuserer kampagnen på at øge kendskabet til uddannelses- og karrieremuligheder i branchen blandt landets UU-vejledere. Der er oprettet en særlig hjemmeside med tilhørende app til at understøtte dette arbejde. Den har adressen karrierestigen.dk.

U

U-vejledere rådgiver om ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv til forskellige grupper af unge. Samtlige elever i 7.-10. klasse i folkeskolen får kollektiv vejledning, mens der er individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. UU-vejlederne arbejder endvidere med at formidle og koordinere udsendelsen af elever i introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

10


UU-vejledere er vejen

D

er er knap 60 UU-kontorer fordelt over hele landet, og systemet i sin helhed er en overskuelig men yderst relevant målgruppe for rekrutteringskampagnen. For at nå direkte ud til målgruppen har Danske Byggecentre derfor engageret en pensioneret trælastdirektør og en tidligere forstander fra Mommark Handelskostskole til at tage på besøg på UU-kontorer over hele landet. Her fortæller de om mulighederne med udgangspunkt i egne erfaringer.

Kampagnehjemmeside – www.karrierestigen.dk

K

ampagnesiden indeholder al information om kampagnen, downloads af materiale, information og kontaktoplysninger til alle de forretninger, der deltager.

I samarbejde med en række byggecentre har vi også inviteret UU-vejledere til fem arrangementer rundt om i Danmark, hvor de ved selvsyn kan se, hvad arbejdet går ud på og møde elever fra branchen. UU-vejlederne har taget meget positivt imod kampagnen – der er en stor interesse for at lære mere om mulighederne i branchen.

App – karrierestigen

A

pp’en bliver tilgængelig på både Android og IOS (iPhone), og den kommer til at rumme gps-visning af de forretninger som deltager, information om byggecentrene, uddannelsesveje samt alle ambassadørernes selfies og billeder fra Instagram.

Desuden kommer siden til at rumme billeder fra Instagram, videopræsentationer fra ambassadørerne samt en masse information om/fra Danske Byggecentre, byggecentrenes arbejde, branchens uddannelsesmuligheder og meget mere.

11


KARRIERE I ET BYGGE­ CENTER? HANDEL? SALG? LOGISTIK? LEDELSE? DU HAR ALLE MULIGHEDER I ET BYGGECENTER. TAG DET FØRSTE SKRIDT NU PÅ KARRIERESTIGEN.DK

Kampagnens budskab er samlet i annoncen, som findes ovenfor. Den har bl.a. været indrykket i magasinet ”fremtidsparat”, som blev distribueret i august 2016 til kommuneskoler, fri- og efterskoler i et samlet oplag på 71.000 eksemplarer.

12


Årets Byggecenterdag 2017

F

or andet år i træk inviterer branchen til Årets Byggecenterdag 12. januar 2017. Målgruppen er elever i folkeskolens ældste klasser og efterskoler samt deres lærere. Målet er, at flest mulige skoleelever får øjnene op for de mange spændende muligheder samt, at lærerne har branchen på lystavlen, når de skal rådgive om karriere og uddannelse. Årets Byggecenterdag er en landsdækkende begivenhed, hvor byggecentrene inviterer folkeskolens afgangsklasser indenfor til rundvisning og en snak om karrieremulighederne i et byggecenter. - Det er en fælles opgave at tiltrække de bedste elever til branchen. Derfor er det helt naturligt, at vi går sammen om at lave en fælles dag henvendt til kommende elever. Vi håber, at kampagnen viser eleverne, hvor spændende og udfordrende branchen er - og forhåbentligt overbeviser et par stykker om, at vi kan tilbyde dem en spændende karriere inden for handel, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Ambassadørkorps af elever De bedste elever, medarbejdere og mentorer fra medlemsforretningerne er blevet udvalgt som ambassadører for branchen. Deres opgaver i løbet af kampagnen består i at bruge de sociale medier til at fortælle omverdenen, venner, familie og bekendte om mulighederne med en elevuddannelse i et byggecenter. Forventningen er, at ambassadørerne deltager aktivt i forbindelse med praktikopholdene for folkeskoleeleverne og i forbindelse med Årets Byggecenterdag. Deres rolle er i disse arrangementer at fortælle, specielt de kommende elever og deres forældre, om mulighederne og deres oplevelser med et elevforløb i byggecentrene. - Vi tager udgangspunkt i vores elever og medarbejdere og hvordan deres hverdag ser ud og hvad deres håb og drømme er. Deres selfies af hverdagen i branchen et af de vigtigste elementer overhovedet, fordi de giver et ærligt indblik i livet som ansat i et byggecenter, fastslår Palle Thomsen.

Praktikgaranti Indsatsen overfor eleverne understøttes med vor såkaldte praktikpladsgaranti. Den betyder, at en lang række byggecentrer har lovet at tage imod mindst en skoleelev i en uges erhvervspraktik. - Jeg er selv far, og jeg kan sagtens huske, hvordan deres erhvervspraktik i 9. klasse ikke var videre relevant eller gav stof til karrieremæssig eftertanke. Derfor har vi udviklet et koncept og en garanti, som forhåbentlig giver eleverne en solid fornemmelse af, hvilke muligheder og krav der er, konstaterer Palle Thomsen og fortsætter - Vi ved, at unge generelt har et lidt støvet billede af byggecentrene, men at de som kender os ikke kan genkende det billede. Derfor har vi valgt at give de unge muligheden for at prøve os – og ikke mindst sig selv – af, inden de siger endeligt ja. Listen over steder, der tilbyder garantien, findes på karrierestigen.dk.

13


ByggeBasen Årets leverandør 2016 altid sørger for at have samtlige produktinformationer opdaterede og klar i ByggeBasen. Derfor kan vores medlemmer trygt udbyde og sælge Jackons varer vel vidende, at de overholder loven, og at de kan love kunderne, at leverandøren tager ansvar og står helhjertet bag sine produkter.

Fokus på samarbejde Formand for DB, Poul Erik Grønfeldt begrundede valget af Årets Leverandør 2016 således:

I

2016 uddeltes prisen ”Årets Leverandør” af Danske Byggecentre for anden gang.

Det var således Danske Byggecentres bestyrelse, der udpegede vinderen, og det var op til branchens leverandører selv at fortælle, hvorfor deres firma er den super samarbejdspartner, som bør modtage prisen. Kriteriet for udvælgelsen er, at leverandøren er en god samarbejdspartner. En der gør det nemmere for forhandlerne at føre leverandørens produkter og i sidste ende at sælge dem og dermed være med til at sikre en sund og fremgangsrig branche. Årets Leverandør 2016 blev Jackon A/S. Jackon gjorde sig fortjent til prisen som ”Årets Leverandør” blandt mere end 500 leverandører. Baggrunden for udnævnelsen var, at virksomheden er blandt de leverandører, der gør mest for at hjælpe byggecentrene med at gøre det nemt at sælge deres produkter. Det er samtidig en leverandør, der både har tiltrådt DB12 – udvidet ansvar, og som

14

- Vi synes, at Jackon var en oplagt vinder, fordi Jackon gør en kæmpe indsats. Eksempelvis ved altid at sikre at deres produktinformationer er opdaterede og tilgængelige for medarbejderne i vores forretninger, men også ved at være en god repræsentant for branchen. Her tænker jeg særligt på deres tilstedeværelse på BYGGERI-messerne, hvor de år efter år deltager med utrolig gennemførte stande, sagde Poul Erik Grønfeldt, der er formand for Danske Byggecentre.

Jackon A/S Jackon-gruppen er en norsk-ejet koncern med hovedkontor i Fredrikstad, Norge, men med produktions- og salgsenhed i Hedensted. Jackon er Nordens førende leverandør af isolering og emballage i ekspanderet (EPS) og ekstruderet (XPS) polystyren til byggebranchen og industrien. Koncernen har i alt 15 fabrikker i Europa, hvoraf 12 er placeret i Norden. Firmaet har ca. 700 ansatte, en årlig omsætning på kr. 1,8 mia. og lang erfaring med produktion af plastisoleringsprodukter. En glad salgschef Torben Sørensen modtog prisen ”Struds med guldæg” - en skulptur af skulptøren Hans Felthaus. (Foto øverst på siden).


I byggecentrenes daglige arbejde er leverandøren en af vores vigtigste samarbejdspartnere. Derfor er det en vigtig begivenhed og med stor glæde, at Danske Byggecentre udpeger Årets Leverandør. Danske Byggecentre ønsker dermed at påskønne den gode indsats over for vores medlemmer.

Årets leverandør 2017

Å

rets Leverandør uddeles igen på Danske Byggecentres Årsmøde 2017 og gives til en leverandør, der i 2016 har gjort en særlig indsats for at styrke samarbejdet med byggecentrene. Både i forhold til at sikre et bredt produktudvalg, der altid har en høj kvalitet, og i forhold til at udvikle og tilbyde gode serviceløsninger. Det er samtidig en leverandør, der både er tiltrådt udvidet ansvar og som altid sørger for at have samtlige produktinformationer og dokumenter opdateret og klar i ByggeBasen, Årets Leverandør bidrager til at forbedre servicen og dermed til at skabe merværdi for sine kunder, vores medlemmer. Det kan enten være i form af hurtigere og mere fleksible leveringsmuligheder, så det bliver nemmere for byggecentrene at opfylde kundernes leveringsbehov.

Det kan også være udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for vores medlemmer at sælge leverandørens produkter, samt deltagelse på BYGGERI-messerne, hvor håndværkerne har en unik chance for at få et dybere kendskab til leverandørens produkter og samtidig få mulighed for at få afklaret væsentlige spørgsmål hos leverandøren selv. Produkter, de efterfølgende kan finde på hylderne i vores medlemsforretninger. Målet er at styrke samarbejdet med vore leverandører og vise, hvad vi synes kendetegner ”den gode samarbejdspartner”. Se, hvem der modtager prisen den 2. februar 2017 på Danske Byggecentres Årsmøde på Bella Sky i København!

15


Kend din byggevare

T

rafik- og Byggestyrelsen har igangsat en generel informativ proaktiv indsats vedr. CE-mærkning. Danske Byggecentre deltager i arbejdet. I anden halvdel af 2016 gennemførtes en generel informationsindsats vedr. CE-mærkning af byggevarer. Indsatsen skal informere og give svar på, hvad CE-mærkning af byggevarer er, og ikke mindst, hvad det ikke er. CE-mærkningen af byggevarer betyder, at fabrikanten står inde for, at byggevarens ydeevne er bestemt ud fra en harmoniseret standard (hEN) eller en ETA (European Technical Assessment), og at varen er underlagt en produktionskontrol, der skal sikre, at den deklarerede ydeevne er til stede og anført korrekt. CE-mærkningen sikrer samtidig byggevarernes frie bevægelighed i EU. Baggrunden for indsatsen er, at der ikke altid i praksis tages tilstrækkeligt hensyn til, hvilke egenskaber en byggevare har. Det opleves endvidere, at der er forskellige opfattelser af, hvad CE-mærkningen betyder. Indsatsen knyttes sammen med en række konkrete eksempler på byggevarer, som kan eksemplificere, hvad CE-mærkning betyder, og hvilke krav CE-mærkning medfører.

Hvad vil Trafik- og Byggestyrelsen opnå? TBST vil informere om og øge kendskabet til CE-mærkningen af byggevarer, herunder ydeevnedeklarationen (DoP), samt hvad det betyder, at en byggevare ikke er underlagt en harmoniseret standard. - Hvad er CE-mærkning af byggevarer, og hvad er det ikke? - Hvad er de forskellige aktører og interessenters rolle ift. CE-mærkning af byggevarer?

Hvem er målgruppen? Indsatsen er målrettet hele byggeriets værdikæde, med undtagelse af den finansielle sektor, da det er væsentligt, at vidensniveauet på både udbuds- og

16

efterspørgselssiden for CE-mærkede byggevarer understøttes. Der er et stort spænd på tværs af sektorer og brancher, både i forhold til målgruppernes type, størrelse og kompetencer. De tre førstnævnte målgrupper har et direkte ansvar for korrekt CE-mærkning jf. byggevareforordningen (CPR). Målgrupperne er: • Fabrikanter (cpr-krav) • Importører (cpr-krav) • Distributører/forhandlere (cpr-krav) • Rådgivere • Udførende parter • Kunder (f.eks. totalentreprenør, som leverer et samlet byggeri) • Slutkunder (f.eks. bygherrer, offentlige og private) Kunder og slutkunder, der i princippet ligger uden for markedskontrollen af byggevarer, er de parter, som aftager byggevarerne. De er vigtige målgrupper for denne indsats, da et øget kendskab til CE-mærkningen kan påvirke en øget efterspørgsel på korrekt CE-mærket byggevarer. Kunder og slutkunder er, ligesom de øvrige målgrupper, vidt forskellige. Der er både tale om private personer (f.eks. ejere af enfamiliehuse) og virksomheder (professionelle bygherrer og entreprenører).

Hvem lytter målgrupperne til? Målgrupperne får typisk deres viden og informationer fra: • Fabrikanter, importører og distributø- rer/forhandlere • Rådgivere • Udførende parter • Kollegaer og fagfæller • Brancheforeninger, fagmedier, fag- messer etc. • Videninstitutioner og uddannelsessteder • Myndigheder – f.eks. EU, Trafik- og Byggestyrelsen og kommunerne • Medier - både lokale og landsdækkende


Danske Byggecentre deltager i arbejdet TBST har ønsket at facilitere udviklingen af et fælles informationsmateriale, som udarbejdes i tæt samarbejde med en følgegruppe udpeget af Branchepanelets medlemmer til at deltage i følgegruppen. Danske Byggecentre har deltaget i arbejdet med udarbejdelse af informationsmaterialet for at være med til at sikre, at målgrupperne rammes præcist, og distributionen af materialet er effektiv. Danske Byggecentre vil således også benytte materialet i eget regi, tilpasse og integrere det i forhold til egen kommunikationsstrategi og kanaler til medlemmer.

Vejledningen er at finde på forsiden af admin. byggebasen.dk, hvor leverandørernes varevedligehold foregår, ligesom der automatisk vil fremkomme advarsler om krav om lovpligtige dokumenter i systemet, når leverandørerne opretter og vedligeholder varer. ByggeBasen har dermed allerede taget det første skridt til at sikre, at leverandørerne kender til og bliver vejledt i korrekt CE-mærkning og deres forpligtigelser i den forbindelse. ByggeBasen er samtidig den eneste produktdatabase, hvor man kan finde CE-mærkning på mange hundrede tusinde produkter – samme sted og på samme måde for alle produkters vedkommende.

ByggeBasen er i høj kurs Danske Byggecentre er – og har længe været – i gang med en storstilet indsats over for leverandørerne i ByggeBasen for at sikre, at alle lovpligtige dokumenter er at finde der, herunder CE-mærkning. For at lette arbejde for leverandørerne med at identificere og indlægge de lovpligtige dokumenter i ByggeBasen, har Danske Byggecentre i samarbejde med Dansk Standard udarbejdet en ”Vejledning for CE-mærkning og lovpligtige dokumenter”. Vejledningen redegør for direktiver på byggeområdet, hvilke produkter de omhandler samt hvilke lovpligtige dokumenter, der kræves ved salg af produkterne. Der er i en oversigt over direktiverne desuden links til yderligere information om de enkelte lovpligtige dokumenter, skabelon for en ydevenedeklaration og meget mere.

17


Året på de sociale medier I

gen i år har Danske Byggecentre været aktive på de sociale medier – især i forbindelse med rekrutteringskampagnen Karrierestigen, BYGGERI’16 og årets Folkemøde på Bornholm. Året på de sociale medier for Danske Byggecentre startede med en massiv tilstedeværelse på Instagram og Facebook i forbindelse med Karrierestigen og Årets Byggecenterdag den 4. februar. Som led i at tiltrække unge til at vælge en uddannelse og karriere i landets byggecentre er det et naturligt valg at bruge de sociale medier til at oplyse om mulighederne. Karrierestigen har derfor deres egne profiler på både Instagram og Facebook. Her blev der lavet opslag både af Danske Byggecentre, men også af Karrierestigens ambassadører, der med deres billeder og opslag viste at en uddannelse i et byggecenter er mere end at sidde ved kassen og arbejde på lageret.

Ambassadørerne er unge, der lige nu er i gang med deres uddannelse i et byggecenter. Ved at bruge disse opnåede vi, at de unge talte til hinanden i øjenhøjde og at det hverken var skuespillere eller ældre der prædikede til de unge. Det er ikke kun de unge indbyrdes, der påvirker hinanden i hvilken uddannelsesretning, man skal vælge, men især også deres forældres og lærernes/UU-vejledernes viden og opfattelse af arbejdet og opgaverne i et byggecenter spiller ind. Derfor blev der også annonceret på de sociale medier over for lærere og mødre og brugt ressourcer på at fortælle dem om mulighederne og om Årets Byggecenterdag. Resultatet er at de unge, forældrene og lærere er begyndt at få øjnene op for karrieremulighederne i byggecentrene.

Opslag på Karrierestigens Instagram-profil af en af ambassadørerne, hvor hun skriver, at hun er ved at udregne et tilbud.

18


Opslag fra BYGGERI-messens Instagram-profil i forbindelse med BYGGERI’16, hvor man kan se de besøgende venter på messen åbner.

BYGGERI’16

#fmdk

Karrierestigen er ikke den eneste, der var aktiv i årets første måneder på de sociale medier, også BYGGERI’16 med deres profiler på LinkedIn, Facebook og Instagram slog et slag for Skandinaviens vigtigste fagmesse.

Danske Byggecentre var også aktive på de sociale medier i forbindelse med deltagelsen på årets Folkemøde på Bornholm. Men i modsætning til Karrierestigen og BYGGERI’16 var der her størst fokus på Twitter, da det især er politikere, journalister og andre meningsdannere, der aktivt bruger dette medie.

75 % af Danmarks indbyggerne har en Facebookprofil og der bruges gennemsnitligt 23 millioner timer om måneden på Facebook. Derfor benyttede BYGGERI-messen Facebook og andre sociale medier til at gøre opmærksom på årets messe overfor såvel medlemmer som besøgende. Vi opfordrede også vores medlemmer og udstillere til at gøre opmærksom på messens sociale profiler overfor deres kunder – ”sammen rammer vi flere”. På LinkedIn, Facebook og Instagram blev der flittigt lavet opslag under forberedelserne til messen samt stemningsbilleder fra de travle messedage, ligesom der var konkurrencer og meget mere. De besøgende, udstillerne og DBs medlemmer sørgede også for aktiviteten på de sociale medier med hashtaggene byggeri16 og byggerimessen.

Her blev der reklameret for vores debat ”Ned med skatten – op med væksten” samt uploadet stemningsbilleder fra Danske Byggecentres tur rundt blandt de andre besøgende og deltagere – sidstnævnte blev også postet på Instagram. Det blev til en del interessante, men også sjove opslag. Se eksempler på billeder i afsnittet om DBs deltagelse på Folkemødet. Danske Byggecentre fik sat sit præg på de sociale medier i 2016 og arbejdet fortsætter i 2017, hvor vi blandt andet igen deltager i Folkemødet på Bornholm og i forbindelse med Karrierestigen, hvor ambassadørerne allerede er i gang med at poste på de sociale medier.

19


Sociale medier www.facebook.com/byggerimessen Følg BYGGERI-messen på facebook fordi vi sammen kan skabe en bedre messeoplevelse. www.facebook.com/karrierestigen Følg Karrierestigens Facebook-profil, hvor du bl.a. kan følge med i Karrierestigens arrangementer og meget mere.

wwwlinkedin.com/company/danske-byggecentre Vi er på linkedIn for at dele de nyeste pressemeddelelser med dig fra din branche.

www.linkedin.com/company/byggeri-messen Vi er på linkedIn for at dele de nyeste pressemeddelelser med dig fra branchens egen messe.

www.twitter.com/dkbyggecentre www.twittwer.com/BYGGERImessen Følg os på Twitter og vær med til at sætte dagsordenen blandt politikere, meningsdannere og journalister.

www.youtube.com/user/danskebyggecentre På YouTube kan du bl.a. se de videoer, som vi laver i forbindelse med reklamer i TV.

www.instagram.com/dkbyggecentre www.instagram.com/byggeri Følg os på instagram og se historier fortalt i billeder fra Danmarks bedste arbejdspladser - de danske byggecentre og fra de travle messedage på BYGGERI-messen www.instagram.com/karrierestigen Følg os på instagram og se historier fortalt i billeder fra Danmarks bedste arbejdspladser - fortalt af eleverne selv.

20

20


Hjemmesider www.bdb.dk

Danske Byggecentres hjemmeside. Her findes relevante nyheder og emner om branchen.

www.byggebasen.dk

Byggebranchens internet produktdatabase. Her kan du tilmelde dig ByggeBasen og finde alle DB numre. Siden kræver login.

www.dbdkf.dk

Her kan du læse om Dansk Kildemærknings Forum samt tilslutte dig. Formålet med DKF er at få implementeret en fælles standard for varesikring i de danske byggecentre.

www.dbreach.dk

Her findes alt, du skal vide om REACH. REACH er en kemikalielovgivning, der gælder samtlige EU lande for at få et ensartet regelsæt og fælles registrering af de stoffer, der anvendes i EU.

www.dbcip.dk

Her findes alt, du skal vide om CLP. CLP er en klassificering og mærkning af kemikalier og står for Classification, Labelling and Packaing.

www.dbbedrebolig.dk

Bedrebolig er din genvej til energirenovering. Formålet med BedreBolig-ordningen er overordnet at få flere danskere til at energirenovere deres bolig.

www.udvidetansvar.dk

Her får du et overblik over, hvad udvidet ansvar er og hvilke leverandører, der er tiltrådt.

www.byg-e.dk

Byg-e’s hjemmeside. Her findes relevante nyheder og emner om branchen samt information om Byg-e’s IT-løsninger.

www.otd-fonden.dk

Østdanske Trælsthandleres Dispositionsfond af 1987’s hjemmeside. Her kan du læse om fonden og om, hvordan du søger støtte.

www.fut.dk

Foreningen for Trælast- og byggemarkedsfolks hjemmeside. Her findes nyheder om branchen og informatoner om alle de tiltag FUT tilbyder. Her kan du ligeledes tilmelde dig foreningen.

www.karrierestigen.dk

Karrierestigens hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse om uddannelsesmulighederne i byggecentrene, hvilke byggecentre, der tilbyder praktikgaranti m.m.

21


Erhvervspoli Enklere regler

D

anske Byggecentre arbejder for enklere regler i branchen sammen med Virksomhedsforum, som er etableret af regeringen til at komme med forslag til erhvervsrettet afbureaukratisering. Virksomhedsforum skal finde områder, hvor virksomheder oplever unødvendig omkostningsbebyrdende regulering og foreslå forenklinger. Målet er at bekæmpe unødvendige administrative forpligtelser og unødig omkostningstung regulering. Alle virksomheder har mulighed for at foreslå områder, de ønsker forenklet via hjemmesiden enklereregler.dk. Virksomhedsforum behandler løbende de indsendte forslag ud fra et et ”følg eller forklar”-princip. Det indebærer, at regeringen er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået eller forklare hvorfor, der ikke bliver gennemført forenklinger. Status kan følges på hjemmesiden.

Danske Byggecentre har i 2016 indrapporteret: • Arbejdstilsynets forskelligartede håndtering af reglerne for arbejdsmiljø. Vore medlemmer møder store forskelle i administrationen af arbejdsmiljøreglerne - både fra region til region og fra situation til situation. Dette giver et indtryk af manglende retssikkerhed. Ønsket er derfor, at reglerne tolkes ens overalt i landet og i alle sager. • Kommunal håndtering af udbud. Den kommunale håndtering af udbud giver problemer rundt om i landet på grund af manglende stringens og indviklede regler. Danske Byggecentre vil i øvrigt også arbejde for en modernisering og forenkling af den tekniske byggesagsbehandling.

22


itisk arbejde Reform af planloven

I

juni 2016 indgik regeringen en politisk aftale med to af sine støttepartier og Socialdemokratiet om rammerne for de ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven, som planlægges vedtaget i 2016. Danske Byggecentre er kritisk overfor aftalen og finder ikke, at den lever op til regeringensgrundlaget, hvor der tales om at ”liberalisere planloven”. I aftalen hedder det, at regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er ”enige om at gennemføre en modernisering af planloven”. Desværre er der ikke bare tale om en sproglig forskel: Når man læser aftalen er det tydeligt, at regeringen har givet køb på sine ambitioner om for alvor at gøre op med de mange begrænsninger, der hviler på kystnærhedszonen. Regeringen har også opgivet at fjerne den bestemmelse i planloven, som giver kommunerne mulighed for at kræve at op til 25 % af et boligbyggeri skal være alment. Den er tværtimod blevet cementeret godt og grundigt, da det understreges, at aftalen er et politisk forlig, som kun kan ændres, hvis alle deltagende partier er enige. Et hurtigt kig på kommentarerne til planlovsaftalen demonstrerer aftalens begrænsede ambitionsniveau. Der er rosende ord fra såvel Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, BL, DI (der dog finder det ærgerligt, at 25 %-reglen bevares) som Landbrug & Fødevarer (der dog er kede af at Grønt Danmarkskort bevares). Naturfredningsforeningen jubler over at aftalen ”ligger relativt langt fra de vidtgående lempelser af strandbeskyttelsen og planloven, som Venstre oprindeligt lagde op til”. Som liberal erhvervsorganisation finder Danske Byggecentre det beklageligt, at regeringen har ladet sig nøje med en så begrænset modernisering.

23


Grøn BoligJob-ordning

BedreBolig-partner

R

B

egeringen indgik i juni 2015 en aftale med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017. Aftalen genindførte boligjobordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015. Regeringen indgik i november 2015 endvidere aftale med Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny Grøn BoligJobordning. Ordningen øger fokus på energiforbedringer og indeholder en række nye grønne tiltag, som borgere kan få fradrag for i 2016 og 2017. Målretningen øger tilskyndelsen til at foretage energi- og miljøforbedringer i hjemmet. Samtidig bibeholdes fradragsretten for serviceydelser i hjemmet. Danske Byggecentre støtter dette initiativ og arbejder for, at regeringen henter inspiration fra den såkaldte ROT-ordning i Sverige til udvikling af ordningen i årene efter 2017.

rancheforeningen Danske Byggecentre har sammen med Energistyrelsen og Videncenter for Energibesparelser i bygninger udviklet et BedreBolig-partnerskab for ansatte i Danske Byggecentres medlemsforretninger. BedreBolig-partnerskabet er et undervisningsforløb og markedsføringsinstrument for medlemmerne af Danske Byggecentre. Partnerskabet bygger videre på Energistyrelsens BedreBolig-ordning og er skræddersyet til byggecentre. Undervisningen er gratis for medlemmer af Danske Byggecentre. Kernen i partnerskabet er et online-undervisningsforløb, som Videncenter for Energibesparelser i bygninger har udviklet til medarbejdere i byggecentrene. Forløbet er bygget op af fem moduler, der hver har to/tre lektioner. Forløbet afsluttes med en prøve. Det giver deltagerne en grundig viden om og forståelse af energirenovering, tilgængelige støtteordninger (Energiselskabernes spareindsats og BedreBolig-ordningen), samt hvordan man kan bruge Energistyrelsens og Videncenter for Energibesparelser i bygningers energiberegnere og øvrige værktøjer. Forretninger, hvor ansatte gennemgår undervisningsforløbet, får mulighed for at markedsføre sig som BedreBolig-partnere. Energistyrelsen stiller markedsføringsmateriale til rådighed for forretninger, som kvalificerer sig til at være BedreBolig-partnere. I 2016 har knap 100 ansatte fra byggecentre i Danmark tilmeldt sig undervisningen. De første omkring 20 deltagere har bestået den afsluttende prøve.

24


Samarbejdsaftale med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab

I

forbindelse med Folketingets aftale fra 2006 om Danmarks energipolitik indtil 2020 er der indgået en aftale med energiselskaberne i Danmark om støtte til fremme af energibesparelser. Danske Byggecentre har indgået en aftale om samarbejde med Dansk Fjernvarmes Handelsskab om at tilbyde tilskud igennem energiselskabernes spareindsats, der er en støtteordning til boligejere, der energirenoverer. Aftalen skal gøre det muligt for medlemmerne af Danske Byggecentre at få en kontant bonus, hver gang de hjælper deres professionelle og private kunder med at bruge ordningen. På grund af tekniske vanskeligheder hos Dansk Fjernvarmes Handelsselskab er aftalen endnu ikke i drift. Der arbejdes på at løse problemerne.

Dansk Kildemærknings Forum

D

et går fortsat særdeles trægt med arbejdet i Dansk Kildemærknings Forum. Danske Byggecentre har i efteråret holdt møde med virksomheden SensorTek, som leverer systemer til kildemærkning og varesikring (virksomheden hed tidligere Sensormatic, der forhandler systemer leveret af amerikanske TYCO). Det blev aftalt, at Sensormatic i foråret 2017 inviterer til et seminar om kildemærkning i København. På seminaret vil Sensormatic gøre status over situationen i branchen: Hvor er kildemærkningen i dag, og hvad betyder den for de enkelte kæder? Tanken er at invitere alle beslutningstagere fra Danske Byggecentre/ større byggekæder til seminaret. Det blev endvidere aftalt, at SensorTek laver en beregning, der viser forventede besparelser og omkostninger ved etablering af kildesikring i et byggecenter. Beregningen tager udgangspunkt i en løsning med antenner i ind- og udgang samt ved bagudgang til trælast, i et byggecenter med tre betalingssteder, en gennemsnitsomsætning på 25 millioner kroner og et svind på 2 %. Beregningen skal give et bud på det forventede afkast af investeringen over en 3-5 års periode. Den skal inkludere alternative kilder til finansiering som f. eks. reklame på antenner, anvendelse af leasing mm.

25


Folkemøde 2016

D

er er fire dage i juni, hvor Allinge på Bornholm er stedet, hvor hele det politiske Danmark er samlet. Det er de fire dage i uge 24, hvor der holdes Folkemøde. Det er på alle måder en stor begivenhed. I 2016 var der mere end 140 politikere, heriblandt 21 borgmestre. Der var næsten 700 journalister til at dække de 2.951 registrerede arrangementer. Langt de fleste blev afviklet i et af de 195 telte, som er stillet op rundt omkring i Allinge eller ved et af de 24 mødesteder. De fire dage havde næsten 100.000 besøgende i alt.

Foreningskonsulent Bjarne Bonné i selskab med formanden for danske Byggecentre, Poul Erik Grønfeldt, inviterer til skattedebat.

26

Det lokale medlem af Danske Byggecentre var på gaden med en fjernstyret modellastbil, som vakte berettiget opsigt.


Danske Byggecentre var også til stede på Folkemøde 2016. Vi holdt et enkelt arrangement selv – en times debat om skattereform med titlen ”Ned med skatten – op med væksten”. Sammen med Dansk Byggeri arrangerede vi en netværksfrokost hvor der var mulighed for at drøfte byggeriets bidrag til at nedbringe Danmarks energiforbrug. Men vi benyttede også lejligheden til at præsentere byggecentrene i Allinges gader. Vi har samlet en lille stribe billeder fra folkemødet:

De fire deltagere i vor debat om skat: Torsten Schack Pedersen (Venstre), Mads Lundby Hansen fra (CEPOS), Lars Andersen (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) og Palle Thomsen (Danske Byggecentre).

Danske Byggecentre havde købt plads til sin debat hos kommunikationsfirmaet Policy Group, som husede nogle håndfulde arrangementer i sit telt.

27


Ny Byg-e hjemmeside

B

yg-e har lanceret en ny hjemmeside og et nyt logo for at opfriske sit image blandt branchens parter. Ændringerne skal være med til at symbolisere Byg-e’s ambitionsniveau i fremtiden, hvor vi målrettet arbejder på at skabe professionelle og tillidsfulde relationer med branchens parter. Byg-e’s nye hjemmeside vil gøre elektronisk samhandel mellem branchens parter endnu mere overskuelig. Ideen med den nye hjemmeside er at gøre den mere brugervenlig i

forhold til tidligere. Der er samlet flere informationer under færre faner, og det er blevet gjort nemmere at tilmelde sig Byg-e’s services. Målet er, at man som kunde ikke skal bruge tid på at navigere rundt på en uoverskuelig hjemmeside, men at man i stedet kan bruge tiden på det, der skaber værdi! Og det vi mener, der skaber værdi, er hurtigt at kunne finde frem til den løsning, der passer bedst til ens behov.

Blåt er godt

U

dover den nye hjemmeside er der også lanceret et nyt logo (se øverst på siden). For begge gælder det stilmæssigt, at den monotone grålige farve er skiftet ud med forskellige nuancer af den mere tillidsfulde blå.

28

Sammen skal både logoet og hjemmesiden være med til at understrege det professionelle omdømme, Byg-e har.

Se de nye design her: www.byg-e.dk.


Byg-e tilbyder BygShop - en B2B webshop

B

yg-e tilbyder leverandører til byggevarebranchen en webshopløsning rettet mod de danske byggecentre. Hos Byg-e mener vi, at webshops har en fremtid i byggevarebranchen, og med Byg-e’s BygShop tilbyder vi et komplet system, der skal øge servicen og brugervenligheden over for byggecentrerne. Den teknologiske udvikling løber afsted, og med Bygshoppen giver vi branchen et værktøj til at følge med. Leverandøren kommer på en single-sign-on liste, som er en liste hvor alle leverandører, der har en webshop, fremgår, og forhandlerne kan derigennem tilgå de forskellige webshops. Som forhandler skal man altså kun logge ind på en side, og derfra har man adgang til alle webshops, der er underlagt Byg-e. Hvis leverandøren er medlem af ByggeBasen, vil alle de produkter, som han har oprettet i ByggeBasen automatisk fremgå af webshoppen.

Ikke erstatning for EDI Bygshoppen skal ikke ses som en erstatning for EDI – Electronic Data Interchange, som er en god løsning for bestilling af standardvarer,

men skal hellere ses som et supplement. Bygshoppen giver mulighed for at bestille andet end standardvarer, her kan man bestille varer i specielle mål, og der kan tilføjes kommentarer til bestillingen. Man ser produkterne med udvidede produktinformationer herunder billeder, vejledninger og mærkninger. Bygshoppen har også den fordel, at man som forhandler får adgang til leverandørens lagerstatus, så man har mulighed for at se, om det produkt man gerne vil bestille er på lager, og hvis ikke, hvornår det så kommer på lager igen. Derudover er der ordrebekræftelse direkte efter køb. Bygshoppen giver også større frihed i selve bestillingsøjeblikket, varebestillingen er ikke afhængig af, om man sidder i byggecentret, men man kan bestille, hvor end man er, bare man har en internetforbindelse og en computer. Dobbeltindtastningsproblematikken skal man ikke være bekymret for, fordi det er muligt at integrere med både leverandørens og forhandlerens ERP-system. Vil du vide mere om fordelene ved Bygshoppen, så gå ind på www.byg-e.dk eller kontakt Martin Møllemand mkm@byg-e.dk.

EDI

V

idste I, at der er gratis EDI for medlemmer af Danske Byggecentre? Ja, du læste rigtigt! Hos Byg-e tilbyder vi faktisk gratis EDI for alle medlemmer af Brancheforeningen Danske Byggecentre. For yderligere information tjek www.byg-e.dk eller kontakt Martin Møllemand mkm@byg-e.dk.

29


Byg-WebEDI - EDI for alle, både leverandører og byggecentre os Byg-e synes vi, at alle skal have mulighed for at handle over EDI med de danske byggecentre. Derfor tilbyder vi Byg-WebEDI, hvor selv den mindste leverandør kan være med. Og kunden modtager ovenikøbet en ordrebekræftelse.

H

betyder, at flere medarbejdere kan have login til hjemmesiden og dermed er det muligt for leverandøren at forhindre, at der bliver forsinkelser i ordren på grund af f.eks. sygdom. Hvilket kan spare masser af tid for begge parter.

Kan leverandørens økonomisystem ikke håndtere EDI? Er Byg-e’s Bygshop for omfattende? Med WebEDI kan alle sende og modtage EDI filer. Alt leverandøren skal bruge er en computer og en internetforbindelse. Driften og supporten står Byg-e for, og der er altid hjælp at hente.

Win-win

Med WebEDI logger leverandøren blot ind på Byg-WebEDI’s hjemmeside, hvorfra de har adgang til alle de EDI ordrer, de har modtaget. Fra siden har de også mulighed for at sende en ordrebekræftelse samt faktura, hvilket giver større sikkerhed for begge parter. Byg-WebEDI er et flerbrugersystem, hvilket

Med WebEDI kan leverandøren følge ordren fra start til slut og har ligeledes mulighed for at føre statistik over alle ordrer og fakturaer. Ikke nok med at det bliver nemmere for jeres kunder, byggecentrerne, at handle med jer, det giver også jer, som leverandør en større gennemsigtighed og overblik over de indkomne ordrer. Det er en rent win-win. For mere information tjek www.byg-e.dk eller kontakt Martin Møllemand mkm@byg-e.dk.

Leverandøren har adgang til alle indkomne ordrer fra WebEDI siden, hvorfra de kan sende ordrebekræftelse og faktura.

30


Fordele for jer som byggecenter

Fordele for jer som leverandør

N

- I har kun brug for en internetfor bindelse - I kan føre statistik over alle ordre og fakturaer - I får gratis support

æste gang I har problemer med at få leverandøren til at bekræfte en ordre, så nævn Byg-e’s løsning Byg-WebEDI og henvis dem til www. byg-e.dk. Jeres fordele er: - Større tryghed med en ordrebe- kræftelse. - Sende EDI ordre – og slip for ordre pr. telefon eller mail - Modtage ordrebekræftelser – og opnår større sikkerhed - Modtage EDI fakturaer - Før statistik - følge ordren fra start til slut

BygTracking App

M

ed BygTracking App kan I følge jeres EDI ordrer direkte fra en smartphone eller computer. Med BygTracking App kan jeres forretninger spare tid! I vil hele tiden have overblik over afgivne ordrer på smartphone app’en, og I slipper dermed for at hænge i røret hos leverandøren for at høre, om ordren er nået frem. • Følg ordren/fakturaen fra start til slut • Minimer risikoen for at mangle vigti- ge varer • Få besked når en ordre er gået igen nem, og hvis en ordre er fejlet

BygTracking kan også tilgås via computer, hvor der vil være en mere detaljeret oversigt over ordre- og fakturastatistikken. Her kan I også åbne de enkelte ordrer for at se detaljer. Alt dette kan I få for kun kr. 1.500 om året for alle jeres forretninger. (Der er desuden et oprettelsesgebyr på kr. 1.500). For yderligere information tjek www.byg-e. dk.

Hent appen her

31


FUT FUT en forening i forandring

F

UT præsenterede på den årlige generalforsamling den nye profil for foreningen, som indebærer nyt logo, nye farver, nyt hjemmesidedesign samt tilpasning af Facebook og LinkedIn. Det nye logo er valgt ud fra, at foreningen i dens 65. jubilæumsår trængte til et push op på logo og farver. Den dybde mørkerøde farve og den sorte bund, synes FUTs bestyrelse giver et roligt, indbydende og ikke mindst tidssvarende look.

D

e nye farver komme også til at betyde et nyt FUT blad, så glæd jer alle til det første blad i 2017, hvor de nye farve og logo slår igennem.

Indtil da kan du nyde det nye design på www.fut.dk

Årets jubilæumsfest

F

UT fyldte 65 år og har i den forbindelse holdt en helt fantastisk fest på Nationalmuseet i København. Det blev en helt særlig aften med god stemning, lækker mad og i nogle flotte lokale. Der var små 100 gæster, der hyggede sig og fortalte historier fra ”de gode gamle dage”. Bestyrelsen benyttede også anledningen til at udnævne et nyt æresmedlem i FUT og valget faldt på til Tømmerhandler Povl Davidsen, fra Davidsens Tømmerhandel.

32

Slut med ”unge” I samme forbindelse har foreningen valgt også at tilrette navnet lidt, da det med ”de unge” længe har været et talepunkt, der både blev modtaget positivt og negativt. De unge havde lidt svært ved at se sig selv i en samling, hvor størsteparten var plus 40 og modsat så synes ”de voksne”, at det var dejligt at være med i gruppen af unge. Men når alt kommer til alt, ønsker FUT at være en brancheforening for alle aldre og alle i branchen. Så derfor er navnet tilpasset og fremover vil foreningen i dagligt tale hedde: FUT - Foreningen for Trælastog Byggemarkedsfolk Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi fremover er den netværksplatform i branchen - uanset om man er ansat som elev, butiksassistent, trælasthandler, tømmerhandler eller om du sidder i leverandørleddet – der tænkes på først. FUT skal være branchens bindeled.


FUT Bestyrelsen 2016

Fagprøveprisvinderne 2016 - trælast

FUT Fagprøvepris

Å

rets fagprøvepriser er blevet uddelt og igen i år var der priser til både trælast- og byggemarkedselever. Der var i år nomineret 11 elever med hhv. 5 trælast- og 6 byggemarkedselever.

Vinderne blev: Trælast 1. plads Nickolai Lindberg, Stark Sønderborg 2. plads Nicolaj Laustsen, Kelfico, Støvring 3. plads Mathias Greiff, Johannes Fog, Lyngby

Byggemarked 1. plads. Kasper Krüger, XL-BYG, Thorsø 2. plads. Tommy Jelle, Stark Struer 3. plads. Marjun Mellemgaard, KBI Klaksvik De øvrige nominerede var: Trælast: Jakob Windt Jensen, XL-BYG, Vejle Jannik Nielsen, XL-BYG, Thorsø Byggemarked: Muhamed Kordic, Bygma, Kolding Dennis Sigaard, Silvan, Viborg Louise Stein, Davidsen, Rødekro

D

et var 16. gang der blev uddelt priser til trælastelever og 2. gang for byggemarkedselever. Præmierne er: 1. plads 10.000 kr. 2. plads 7.500 kr. 3. plads 5.000 kr. Derudover modtager alle nominerede og vindere et diplom og en gave.

Fagprøveprisvinderne 2016 byggemarked

33


PEFC Verdens største leverandør af bæredygtigt træ

O

ver 300 millioner hektar bæredygtig skov står klar til at forsyne de danske byggecentre i fremtiden. PEFC forblev i 2016 verdens største skovcertificeringssystem, og de danske byggecentre kan nu - og i fremtiden - forsyne byggebranchen med bæredygtigt træ. Skandinaviens skove er en vigtig forsyningskilde til de danske byggecentre og med en fortsat ledende position på skovcertificering, samt en øget efterspørgsel på bæredygtigt træ, er de PEFC-certificerede skove klar til at forsyne de danske byggecentre.

Bliv PEFC-certificeret i 2017 fordi… • Send stærkt signal til omverden. • Byd på opgaver, hvor der stilles krav om bæredygtigt træ • Vælg et troværdigt miljømærke • Støt bæredygtigt skovbrug

De danske byggecentres fortsatte interesse for at blive PEFC-certificeret sikrer byggebranchen et vigtigt led til levering af bæredygtigt træ. Med over 200 byggecentre står de PEFC-certificerede byggecentre klar til at vise et bæredygtigt valg overfor forbrugerne.

- Vi oplever en stadigt større interesse fra de danske byggecentre for at blive PEFC-certificeret. Deres bæredygtige valg er med til at sikre forbrugerne mulighed for at købe bæredygtigt. En markant stigning i PEFC-certificering hos de danske byggecentre sender et stærkt signal til branchen om, at bæredygtigt træ er fremtiden, fortæller Morten Thorøe, sekretariatsleder PEFC Danmark

Byd på udbud med et troværdigt miljø-mærke I 2016 blev en ny udbudslov vedtaget, hvilket betyder, at det offentlige kan stille krav til bæredygtigt træ. PEFC er anerkendt som et miljømærke for bæredygtigt træ. PEFC er ligeledes et troværdige miljømærke for bæredygtigt træ, som er bredt anerkendt i Danmark og i udlandet. PEFC adskiller strengt processen for udvikling af standarder for f.eks.

34 34

Følg os på de sociale medier!

H

er arbejdes der løbende med at skabe et større kendskab til PEFC og vores arbejde med at fremme bæredygtig skovdrift. Vores målsætning er at skabe opmærksomhed omkring bæredygtig skovdrift overfor både virksomheder og forbrugere.

Facebook: https://www.facebook.com/pefcdanmark/ LinedkIn: https://www.linkedin.com/company/ pefc-danmark?trk=top_nav_home Instagram: https://www.instagram.com/pefcdanmark/


sporbarhed, certificering og akkreditering, som foretages af certificeringsvirksomheder, for at sikre fuldstændig uafhængighed og upartiskhed. Det er de danske byggecentres garanti for, at PEFC-certificeret træ er bæredygtigt.

BYGGERI’16 – en grøn succes Tak til Danske Byggecentre for en god BYGGERI-messe. Det var fantastisk at møde medlemmerne af Danske Byggecentre, jeres leverandører og kunder. Vi fortalte stolt om de mange byggecentre i Danmark, som nu er PEFC-certificeret. Vi havde en god dialog med jeres kunder, som alle vidste, at bæredygtigt træ var fremtiden. Vi udstillede produkter fra jeres leverandører og skabte opmærksomhed om alle de produkter, som allerede nu er at finde på hylderne i de danske byggecentre.

Nyt kontor og nye ansigter i PEFC Danmark

R

ødding bliver fremover rammen om PEFC’s arbejde. Bag de tre skriveborde sidder Michelle Dall Nørgaard (markedsføring), Nina Skou (projekter) og Morten Thorøe (sekretariatsleder). Farvel og tak sagde vi i 2016 til Kamilla Hyldgaard, som har været med til at starte den positive udvikling for PEFC Danmark. Vi ønsker hende held og lykke fremover og byder velkommen til Michelle Dall Nørgaard, der studerer cand. merc på Syddansk Universitet. Hun skal være med til at styrke PEFC Danmarks kommunikation og marketing. Nina Skou, som indtil nu har været barselsvikar, fortsætter i PEFC Danmark og vil arbejde med at styrke viden omkring PEFC-certificering og igangsætte nye projekter i 2017. Nyt bestyrelsesmedlem for PEFC Danmark er Ditlev Berner, som kender til vigtigheden af at drive forretning og være bæredygtig. Læs hele portrættet på PEFC’s hjemmeside her.

Bygma - Første danske byggecenter med medlemskab af PEFC Danmark

B

ygma A/S blev i 2016 nyt medlem af PEFC Danmark. Et medlemskab der sikrer indflydelse på PEFC-aktiviteter. Vi glæder os til samarbejdet. Skal jeres byggecenter være medlem af PEFC Danmark, så kontakt PEFC Danmark på info@pefc.dk.

35


FSC Vejledning og varenumre er de nye konkurrenceparametre

F

SC-certificering er gået fra at være ”niceto-have” til ”need-to-have” blandt trælaster. Hvor konkurrencefordelen tidligere lå i at have selve certifikatet, er det nu trælastens evne til at levere byggematerialer FSC-certificeret og facilitere købsprocessen, der er afgørende.

Medarbejderes viden bliver nøglen til ordrer FSC Danmark taler dagligt med aktører fra byggeriet og rådgiver om indkøb af FSC-mærket træ. Tidligere brugte FSC-sekretariatet mange ressourcer på at ”uddanne” rådgivere og entreprenører i at finde FSC-certificerede leverandører og guide dem igennem processen for bestilling, køb og kontrol af FSC-certificerede varer. Det er stadig en opgave, der fylder en del, men den er dog blevet overhalet af en anden type forespørgsel. Nu bliver FSC Danmark stillet spørgsmål som ”Hvem i branchen har styr på det med FSC-certificeret træ?” og ”Hvem har det største FSC-sortiment eller er gode til at skaffe FSC-varer hjem?”.

I september 2016 fejrede Frøslev Træ og resten af verden ”FSC Friday” med fokus på FSC-mærket og indsatsen for at passe på verdens skove. Det gjorde de blandt andet ved at uddele FSC t-shirts til virksomhedens medarbejdere. Foto: Frøslev Træ. På halvandet år er antallet af FSC-certificerede byggecentre og trælaster vokset fra 106 til 216 i Danmark. Markedet for FSC-certificerede byggematerialer er vokset i takt med, at langt de fleste af landets dominerende trælastkæder er blevet certificeret. Samtidig forventer kunderne, at et FSC-certifikat er en selvfølge, så vil man skille sig ud fra konkurrenterne, er det viden og kvalitetsvejledning om certificerede produkter, man skal satse på.

36 36

Spørgsmålene viser en klar tendens: Hvad enten det skyldes krav om dokumenterbart bæredygtigt træ gennem et DGNB-byggeri eller en bygherres indkøbspolitik, så er det afgørende for entreprenørens valg af leverandører, at bestillings- og købsprocessen er så ukompliceret som muligt. Det oplever FSC Danmark både gennem de daglige henven-

FSC - den stærkeste certificeringsordning

F

SC er en international certificeringsog mærkningsordning, som sikrer, at træ stammer fra bæredygtige skove og kontrollerede kilder. FSC er den eneste globale mærkningsordning til træ og papir, der har opbakning fra anerkendte, internationale NGO’er som WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace. Læs mere på www.fsc.dk.


delser, og når vi mødes og taler med entreprenørerne. Sælgeren skal have styr på trælastens udvalg af FSC-certificerede varer og skaffevare-mulighederne. Men sælgeren skal også have en grundlæggende viden om certificeret træ. Og så skal der være styr på salgs- og leveringsdokumenternes informationer om FSC.

Kan I skaffe de efterspurgte varer? FSC Danmark lavede i oktober 2016 en rundspørge blandt de FSC-certificerede trælaster i Danmark. Undersøgelsen viste, at antallet af lagerførte varenumre for FSC-certificerede produkter stiger, og at langt de fleste træbaserede byggematerialer kan skaffes hjem med FSC-status. Rundspørgen viste eksempelvis, at nogle kæder har 120-160 ”FSC-lagervarenumre”, mens andre har 25-50. Dertil kommer så produkttyper som vinduer, døre og gulve, som købes FSC-certificerede, men ikke altid har et unikt FSC-varenummer.

re og flere stiller specifikke krav om at få FSC-certificeret træ. Derfor spår FSC Danmark, at fremtidens ordrer vil gå til trælaster med stort udvalg af FSC og spidskompetence i at skaffe varer hjem med FSC-certifikat.

Gratis tilbud og værktøjer til leverandører

O

nline kursus om FSC og certificering for eksempelvis sælgere og indkøbere [www.fsc.dk/e-kursus] Online database med inspiration til at finde alternative tropiske træarter [www.lesserknowntimberspecies.com] Informations- og oplysningsmaterialer [www.fsc.dk/downloads] Tilbud til trælaster og byggecentre fra FSC Danmark [www.fsc.dk/byggematerialeleverandoer] FSC-logoer og markedsføringsmaterialer [www.marketingtoolkit.fsc.org]

Kravene til dokumenterbart bæredygtigt træ stiger, brugen af træ i byggeriet stiger, og fle-

FSC Danmark etablerer ambitiøst leverandørnetværk FSC Danmark vil i 2017 samle den danske træbranche i et inspirations- og vidensdelingsnetværk med internationalt udsyn. Udover netværket igangsætter FSC Danmark et fyrtårns-byggeprojekt, der skal formidle og teste mindre kendte træarter, vise FSC-træ i praksis og promovere brugen af tropisk træ i det hele taget. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

Kontakt Kristian Jørgensen (28 87 78 08 / kristian@fsc.dk) for mere information om projektet, og hvordan din virksomhed kan blive en del af netværket.

37


Økonomi

Omsætning er godt, men …

H

vordan går det med omsætning og indtjening i byggecentrene? Det er ikke noget let spørgsmål at svare på, men måske det kan være oplysende at kaste et blik på omsætning og resultat i 6 af branchens toneangivende kæder, som tilsammen udgør en meget stor del af branchen som helhed. Vi kan f.eks. se på den samlede omsætning i disse seks kæder i fire udvalgte år: Op-

38

svingsåret 2005, finanskriseåret 2008, året før økonomien atter vendte (2012) og sidste år (2015). Baseret på tal fra Dansk Regnskabsanalyse A/S kan vi tegne et billede, som vises i figur 1. Den voldsomme optur i årene op til finanskrisen blev efterfulgt af en næsten lige så kraftig nedtur, men det er tydeligt, at omsætningen er på vej frem og niveauet


Figur 1, Årlig omsætning i millioner kroner for seks toneangivende kæder. nærmer sig det tidligere topniveau. Hvis man er bekymret for risikoen for ny overophedning i byggesektoren, kan man måske være en smule nervøs, over at vi er så tæt på det tidligere topniveau.

Omsætning er godt, men hvad med lønsomheden? Her ser det mindre positivt ud. Tal for resultatet efter skat i de samme seks toneangivende kæder i de samme fire år kan ses på figur 2.

Oms-

Figur 2, Resultat før skat i millioner kroner i seks toneangivende kæder.

39


Beskeden indtjeningsgrad Der tegner sig et nedslående billede af en lang nedtur, hvad angår indtjening, siden finanskrisen. Hvis man sætter de to tal i forhold til hinanden, ved at beregne resultat før skat i procent af den samlede omsætning, får man det resultat som ses på figur 3. Det springer i øjnene, at niveauet er beskedent – den bedste resultatgrad ligger lige over 5 %, den senest realiserede er nede i lidt

over 2 %. Disse tal gælder de 6 toneangivende kæder som helhed. Ser man på de enkelte kæder er udviklingen temmelig parallel for dem alle seks. Det tegner et billede af en branche, hvor der skal arbejdes hårdt for at skabe indtjening trods fremgang i omsætningen. Konkurrencen var hård før finanskrisen, men er blevet endnu hårdere i de seneste år.

Figur 3, Resultat før skat i procent af omsætning for seks toneangivende kæder.

Det med småt Tallene stammer fra to rapporter, som er leveret af Dansk Regnskabsanalyse. Den ene hedder Selskabsprofil trælast, byggemarkeder & savværker, august 2016. Den anden hedder Selskabsprofiler trælast/byggem./savv./ 4. kvartal 2009. De sammentællinger, der er præsenteret her, er lavet af Danske Byggecentre. De skal tages med et gran salt: Nogle firmaer har forskudt regnskabsår, hvilket der ikke er taget højde for. Nogle tal dækker mere end 12 måneder – de er konverteret forholdsmæssigt til ”12-måneders-tal”, hvilket indebærer en usikkerhed. Nogle af firmaerne har ændret sig i perioden 2005-2015, hvilket er en anden kilde til usikkerhed. Samlet set er det dog Danske Byggecentres opfattelse, at tallene tegner et rimeligt dækkende billede af branchens generelle økonomiske situation.

40


Udviklingen i 2016: Omsætningen stiger pænt i årets første halvdel

D

anske Byggecentre er begyndt at samle omsætningstal ind på kvartalsbasis blandt samtlige medlemmer for at kunne levere et dækkende, detaljeret og aktuelt billede af udviklingen i omsætningen blandt medlemsvirksomhederne.

selvom der har været stærk vækst i omsætningen fra K1 til K2 i regionen. Årsagen er en endnu stærkere i vækst i Region Hovedstaden, der går frem med 1,47 procentpoint fra K1 til K2 2016 til en samlet markedsandel på 21,8 % og en omsætning på kr. 1,47 mia.

Arbejdet forestås af IFO - Instituttet for Opinionsanalyse, som sender spørgeskemaer ud og bearbejder de indkomne svar. IFO leverer også et ”benchmarking-værktøj”, som bygger på de indsamlede data. Tallene for andet kvartal 2016 er i skrivende stund de senest tilgængelige.

Når der kun sammenlignes mellem K2 2016 og K2 2015, altså samme periode for et år siden, er det igen Region Hovedstaden, der har haft den største procentuelle vækst med 13,4 % og kr. 174 mio. mere i omsætning. Herefter følger Region Sjælland med en vækst på 9,9 % i forhold til K2 2015 og Region Midtjylland med 9,4 %. Laveste vækst i K2 2016 i forhold til K2 2015 har Region Syddanmark haft med 3,5 % efterfulgt af Region Nordjylland med 6,3 %.

Tallene viser, at omsætningen, hos de medlemsforretninger der indgår i Danske Byggecentres statistik (cirka 80 % af den samlede branche), var kr. 22,5 mia. i 2015. I første kvartal 2016 var omsætningen kr. 4,9 mia., hvilket er kr. 202 mio. mere end i første kvartal 2015. Det svarer til en årsvækst på 4,3 %. I andet kvartal 2016 var omsætningen kr. 6,7 mia., hvilket er kr. 559 mio. mere end i samme kvartal 2015 og en vækst på hele 9 % i forhold til samme periode sidste år. Samlet for første halvår 2016 har der således været en vækst på 7 % i forhold til samme periode sidste år. Væksten fra K1 til K2 2016 var på hele 38,3 % sammenlignet med en tilsvarende vækst fra K1 til K2 i 2015 på 32,2 %. Region Midtjylland er omsætningsmæssigt den største med kr. 1,88 mia. i K2 2016, og tegner sig for 27,9 % af den samlede omsætning. Regionens markedsandel er dog faldet med 0,92 procentpoint i forhold til K1 2016,

Omsætningen fra professionelle kunder udgjorde i 2015 71 % af den samlede omsætning i branchen svarende til kr. 15,8 mia. Salg til private kunder udgjorde 29 % med kr. 6,6 mia. Sammenlignes kun K2 2016 med K2 2015, altså med samme periode sidste år, er andelen af omsætningen fra professionelle kunder steget en smule fra 68,5 % til nu 69,3 %. Omsætningen fra e-handel er en minimal del af den samlede omsætning, men stigende fra 2015 til 2016. Den udgjorde i alt 1,12 % af den samlede omsætning i 2015 svarende til kr. 251 mio. Samlet for første halvår 2016 er andelen steget til 1,44 %, svarende til en omsætning på kr. 168 mio. I forhold til samme periode (K2) sidste år, er omsætningen via e-handel steget med kr. 40 mio. i K2 2016 og fra en andel af den samlede omsætning på 1,12 % til nu 1,62 %.

Den aktuelle situation i dansk økonomi

D

ansk økonomi blev hårdt ramt af finanskrisen. I 2013 vendte det, og økonomien begyndte så småt at bevæge sig fremad igen. Vækstraterne var dog beskedne, så Danske Byggecentre har i årevis opfordret politikerne til at fokusere målrettet på en vækstdagsorden. Der er brug for en så ambitiøs, gennemtænkt

og sammenhængende reform af det danske skattesystem, som det er muligt at gennemføre uden at den finanspolitiske holdbarhed sættes over styr. En reform som sænker skattetrykket og gør det mere attraktivt at arbejde og skabe indkomst, der kan bruges på forbrug og investeringer. En reform som desuden sikrer en hensigtsmæssig erhvervs- og kapitalbeskatning.

41


Dansk økonomi bedømt på udviklingen i bruttonationalproduktet (BNP) BNP er et mål for den samlede værdiskabelse i den danske økonomi og for størrelsen af økonomien. Udviklingen i BNP giver et billede af økonomiens tilstand. Hvis BNP vokser, er det udtryk for, at der bliver flere værdier til rådighed i samfundet. Falder BNP, bliver der færre værdier. I november 2016 udsendte Danmarks Statistik nye tal for dansk BNP, som lå markant over de tidligere offentliggjorte tal. Revisionerne

er opsummeret i figur 4, som er hentet på Danmarks Statistiks hjemmeside 18. november 2016. I juni 2016 udsendte Danmarks Nationalbank en pressemeddelelse med overskriften ”Dansk økonomi er bedre end sit rygte”. De nye tal underbygger denne vurdering. Danske Byggecentre finder dog fortsat, at væksten i dansk økonomi lader noget tilbage at

Figur 4, Danmarks Statistiks revisioner af BNP-vækst i procent og i milliarder kroner. ønske. Det kan eksempelvis illustreres med figur 5 (som også stammer fra Danmarks Statistik). 2010-priser, kædede værdier er en opgørelse af BNP i faste priser, altså renset for den inflation, som er indeholdt i opgørelsen i løbende priser. Som man ser, er dansk økonomi

42

tilbage på et spor, hvor der er en beskeden realvækst i BNP. Man bemærker også, at det reale BNP er større, end det var i 2007, da opsvinget før finanskrisen toppede. Niveauet er til gengæld ikke imponerende. Danske Byggecentre finder det derfor fortsat vigtigt at holde fokus på behovet for vækstfremmende politiske initiativer.


Figur 5, Kurve fra Danmarks Statistik som viser udvikling i BNP i løbende priser (blå) samt faste priser (grøn).

BNP fortæller ikke hele historien Udviklingen i det danske BNP fortæller en vigtig del af historien om dansk økonomi men måske fortæller det ikke hele historien om værdiskabelse i dansk økonomi. De økonomiske vismænd slog i deres maj-2016-rapport til lyd for at:

”… det er for unuanceret at vurdere de senere års udvikling i dansk økonomi alene ud fra BNP - selvom BNP selvfølgelig er en vigtig størrelse, der med rette indtager en central plads i den offentlige debat… Indbyggernes forbrugsmuligheder og velfærd afhænger imidlertid ikke blot af udviklingen i BNP, men også af en række andre forhold… når der tages højde for nogle af de forhold, der bestemmer den samlede velstandsudvikling, tegner der sig et mindre negativt billede af udviklingen i dansk økonomi. Dette skyldes en relativ gunstig udvikling i det danske bytteforhold og nettoindkomst fra udlandet. Disse forhold udgør en væsentlig nuancering af billedet af udviklingen i dansk økonomi de senere år (Diskussionsoplæg, forår 2016, side 11 og 159).” Bytteforholdet betyder, i denne sammenhæng, prisforholdet mellem dansk eksport og dansk import udtrykt i procent. Man kan sige,

at det er et forsøg på at måle, hvor meget import Danmark kan betale for med sin eksport. I forhold til BNP er det vigtigt, fordi udenrigshandel udgør en betydelig del af dansk økonomi. Et forbedret bytteforhold indebærer, at en given eksport kan betale en større import, hvilket giver mulighed for større forbrug og investeringer. Vismændene finder, at ”Danmark har oplevet en tydelig bytteforholdsforbedring” uanset, om man ser på udviklingen 2009 - 2014 eller 2000 - 2014. Forbedringen ligger på godt 0,2 procentpoint årligt, hvilket er en mærkbar effekt. Det er også noget, der adskiller Danmark fra lande som USA, Sverige og Tyskland. Bruttonationalindkomsten (BNI) er BNP plus den løn- og kapitalindkomst, som økonomien modtager netto fra udlandet. Denne indkomst kan bruges til at betale forbrug og investeringer - derfor bør den tages med i betragtning. Især selvfølgelig hvis der er væsentlig forskel på BNP og BNI - hvilket der er i dagens Danmark, jfr. figur 6.

”I perioden 2009-14 var den gennemsnitlige årlige vækst i dansk BNI 0,7 procentpoint højere end væksten i BNP. Derved er den danske indkomst vokset væsentligt hurtigere end produktionen. Mervæksten i BNI i forhold til BNP er højere i Danmark end i sammenlig-

43


ningslandene… Væksten i den danske nettoindkomst fra udlandet kan i væsentlig grad henføres til stigende nettorenteindtægter fra den danske nettoudlandsformue. Fra 2009 til 2014 er renteindtægterne vokset fra 1,4 % af BNP til 3,8 % … De stigende renteindtægter skyldes i høj grad, at formuen er øget fra 2,6 % af BNP til 45,7 % i 2014. Den kraftige forøgelse af formuen afspejler primært de store betalingsbalanceoverskud, som Danmark har haft i årene efter finanskrisen).”

Figur 6, Figur fra Det Økonomiske Råds Sekretariat som viser udvikling i nettorenteindtægt til Danmark fra udlandet i procent af BNP (kurve – henviser til højre akse) samt Danmarks nettoudlandsformue i procent af BNP (søjler – henviser til venstre akse).

Udviklingen i byggeriet og på ejendomsmarkedet

E

n ting er dansk økonomi som helhed. En anden er udviklingen i byggeriet og på ejendomsmarkedet i særdeleshed. Begge dele er vigtige for byggecentrenes muligheder for at drive forretning. Byggeriet er en

svær sektor, når det gælder statistik, men et sted at starte er at se på beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. Den har været stigende, som man kan se af figur 7.

Figur 7, Antal beskæftigede i bygge- og anlægssektoren i faktiske tal opgjort af Danmarks Statistik.

44


Kigger vi længere tilbage i tiden, ser det ud til, at niveauet her i 2016 omsider er ved at være tilbage til niveauet før den voldsomme stigning i beskæftigelsen, som fandt sted i de sidste år før finanskrisen, jfr. figur 8. Antallet af beskæftigede indenfor byggeri og anlægsvirksomhed er en god indikator for aktivitetsniveauet, men selvfølgelig er det også vigtigt at vide noget om, hvad der kommer ud af anstrengelserne.

Også når det gælder opgørelse af produktionsresultatet i byggeriet, er der mange muligheder. En ofte anvendt målestok er det samlede etage-areal påbegyndt byggeri. Danmarks Statistik tegner følgende billede heraf, når der korrigeres for sæsonsvingninger, jfr. figur 9.

Figur 8, Antal beskæftigede i bygge- og anlægssektoren i faktiske tal opgjort af Danmarks Statistik.

Figur 9, Byggeaktivitet målt ved samlet etage-areal påbegyndt byggeri opgjort sæsonkorrigeret af Danmarks Statistik.

45


Målt på denne måde er byggeriet langt fra tilbage på niveauet før finanskrisen. I figur 10 vises udviklingen i dette årtusinde: Som man kan se, har byggeaktiviteten, målt på denne måde, ikke været lavere i dette årtusinde, end den er i øjeblikket. Danmarks Statistik opgør den samlede byggeaktivitet i areal påbegyndt byggeri til 3,6 mio. kvadratmeter i 2015 – et tilsvarende lavt niveau

er ikke set siden 1957, hvor tallet var 3,5 mio. kvadratmeter (tabel BYGVO4 på dst.dk). Når man skal vurdere betydningen heraf, skal det selvfølgelig ikke glemmes, at bygninger står i mange år, når de først er opført. Den samlede bygningsmasse vokser derfor stadig, selvom nybyggeriet er lavt. Det kan man f.eks. se på figur 11.

Figur 10, Byggeaktivitet målt ved samlet etage-areal påbegyndt byggeri opgjort sæsonkorrigeret af Danmarks Statistik.

Figur 11, Danmarks samlede bestand af bygninger opgjort i samlet etage-areal af Danmarks Statistik.

46


På ejendomsmarkedet er antallet af handler i første kvartal 2016 klart lavere end første kvartal 2015. Faldet er på 4 % for parcel- og rækkehuse, 7,6 % for ejerlejligheder og 1,6 % for fritidshuse.

Tallene stammer fra boligmarkedsstatistikken, som opgøres af Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen. Prisudviklingen for parcel- og rækkehuse er opgjort i tabel 1.

Tabel 1, Prisudvikling på ejendomsmarkedet opgjort af Dansk Ejendomsmæglerforening.

Prognoser

E

n ting er økonomiens aktuelle tilstand, noget andet er hvad, der er i vente. Det kommer der mange bud på fra forskellige leverandører af økonomiske prognoser. Finansministeriet har været så venlige at samle en række af dem i tabel 2 (ses på næste side). Tallene i første spalte længst til venstre er fra Økonomisk Redegørelse, som udsendes to gange årligt af Finansministeriet. De øvrige kilder er en blanding af offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder. Der er mange spændende muligheder for at sammenholde de forskellige bud. Selvom forskellene er ret iøjnefaldende, er der også felter, hvor der hersker bred konsensus – specielt når det gælder arbejdsmarkedet. Her er der enighed om at forvente stigende beskæftigelse og en ledighed lidt over 100.000 personer. Historisk set er det en meget lav ledighed.

Når det gælder BNP, er der enighed om retningen: BNP vil vokse en lille smule i år. Tallene er så små, at man let overser, at Nordea med en forventet vækst på 1,3 % ligger næsten dobbelt så højt som Nykredit, der er nede i 0,7 %. Det officielle Danmark er dog enige om at forvente, at BNP vokser med omkring 1 % i år. Da den forventede inflation er tæt på nul, indebærer det beskeden realvækst i BNP. Den forventede udvikling i eksporten er til gengæld noget, der virkelig splitter prognoseleverandørerne. Vismændene i De Økonomiske Råd forventer, som de eneste, et beskedent fald i eksporten på 0,5 %. Blandt de øvrige er der markant spredning i resultaterne, hvilket måske er en følge af usikkerhed om økonomiens fremtidsudsigter i verden som helhed. Den usikkerhed var bety-

47


Tabel 2, Sammenligning af forskellige økonomiske prognoser fra Finansministeriet. delig i juni - i skrivende stund, hvor det står klart, at Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg - er den vokset markant. Også når det gælder boliginvesteringer, er der markant forskellige bud på, hvad vi kan vente. Regeringen fører an blandt optimisterne med en forventet stigning på hele 2 %, mens Danske Bank forventer et beskedent fald.

48

Når det gælder udviklingen i forbrugerpriserne, er der enighed om at den meget lave inflation vil vare ved med et niveau på 0,3 – 0,6 %. Danske Byggecentre forventer, at den beskedne realvækst i BNP fortsætter. Udsigterne for eksporten afhænger i sagens natur af udsigterne for verdensøkonomien. De er præget af betragtelig politisk usikkerhed – man kan blot tænke på politiske overraskelser som Brexit, det tyrkiske militærkup, de politiske kriser i Brasilien og Italien, eller valget af Donald Trump til ny præsident i USA.


Vækstpolitik på dagsordenen Danske Byggecentre anerkender, at udviklingen i BNP ikke fortæller hele historien om dansk økonomi, men finder fortsat, at BNP-vækstens niveau er problematisk. Vi appellerer derfor til politikerne om ikke at stille sig tilfredse med, at der er en beskeden vækst, og at dansk økonomi er en smule større, end den var før finanskrisen. Politikerne bør holde fast ved et fokus på vækstfremmende foranstaltninger i deres arbejde. Vi opfordrer til, at politikerne lytter til anbefalingerne fra erhvervsbeskatningsudvalget, når de præsenteres. Udvalget skal bl.a. vurdere, om danske regler for beskatning af erhvervsog kapitalindkomst er konkurrencedygtige, og om der kan gøres noget for at tiltrække flere udenlandske investeringer til Danmark. Det er vigtige spørgsmål med stor betydning for Danmarks fremtidige udviklingsmuligheder, som fortjener politisk opmærksomhed.

nogle vil være mere hæmmende for økonomisk vækst end andre. Økonomer taler om, hvor ”forvridende” forskellige former for skatteopkrævninger er. En skattereform er derfor også en mulighed for at gå den eksisterende danske skattestruktur efter i sømmene, for at se om strukturændringer kan gøre det muligt at rejse det ønskede provenu på en så lidt forvridende måde som muligt. Produktivitetskommissionen udgav i 2014 en baggrundsrapport om skat og produktivitet, som blandt meget andet indeholder en oversigt, hvor kommissionen har rangordnet fem forskellige former for beskatning efter hvor hæmmende de må forventes at være for økonomisk vækst. Listen er opstillet med de mest vækstfjendtlige placeret øverst på listen: • Selskabsskat • Personlig indkomstskat • Forbrugsskatter som f.eks. moms og punktafgifter • Skatter på ejendomstransaktioner som f.eks. stempelafgifter og kapitalgevinstskat • Løbende skatter på fast ejendom herunder boligskatten

Et givent skatteprovenu kan selvsagt tilvejebringes på mange forskellige måder, hvor

49


Bestyrelser og udvalg Danske Byggecentres Administration

D

anske Byggecentre kan kontaktes hver dag mellem kl. 9.00 og kl. 16.30 på tlf. 45 80 78 77 eller email db@bdb.dk eller via brev på adressen: Egebækvej 98, 2850 Nærum. Kompetente og serviceorienterede medarbejdere i Danske Byggecentres administration yder i det daglige professionel og målrettet medlemsbetjening over for Danske Byggecentres medlemmer. Danske Byggecentre er også sekretariat for følgende foreninger: Organisationen ByggeBasen FmbA Byg-e a/s Byg-e.net a/s FUT- Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk. ØTD – Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af 1987 Her yder Danske Byggecentres administration ligeledes en faglig og målrettet service over for medlemmer og interessenter.

Adm. direktør

Palle Thomsen, MBA email: pt@bdb.dk Direktør for ByggeBasen FmbA, Byg-e a/s, Byg-e.net a/s og for ØTD Fonden af 1987.

Foreningskonsulent Bjarne Bonné email: bbo@bdb.dk

Udvikling af økonomiske markedsanalyser og kommunikation.

Sekretær

Marianne Mouritzen email: mm@bdb.dk Daglig administration af Danske Byggecentres sekretariat samt sekretariatssekretær for FUT.

Kontorassistent Line Petersen email: lp@bdb.dk

Daglig servicering og administration af Danske Byggecentres, ByggeBasens og FUTs medlemmer. Varetager opdatering af medlemsdata og support på ByggeBasen.

Marketingassistent Mette H. Jensen email: mhj@bdb.dk

Projektmedarbejder på BYGGERI-messen, ByggeBasen og Byg-e.

Systemadministrator Sektorchef

Ingelise Alsø email: ia@bdb.dk Koordinator af BYGGERI-messen samt kurser og konferencer i Danske Byggecentre. Ansvarlig for ByggeBasens udvikling. Ligeledes ansvarlig for markedsføringen af Danske Byggecentres kampagner og hjemmesider.

Paul Jacobsen email: pj@byg-e.dk

Ansat af Byg-e a/s. Varetager den tekniske side af e-handelssystemet Byg-e.dk.

IT-koordinator Abdi Abdullahi email: aa@bdb.dk

Daglig support af Byg-e og EDI tilslutning.

50


Projektmedarbejder Maj-Britt Kruse Hansen email: mkh@bdb.dk

”Manuelt check” af nyoprettelser og ændringer samt systematisk gennemgang af data i ByggeBasen.

Eksterne medarbejdere – Support på ByggeBasen email: byggebasen@eg.dk

DB-supportkonsulent John Nørhave DB-supportkonsulent Tommy Rømer

Danske Byggecentres bestyrelse

D

anske Byggecentres bestyrelse består af fem repræsentanter samt to suppleanter. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen, mens suppleanterne vælges for ét år.

Bestyrelse Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Formand Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S Næstformand Tømmerhandler Michael Buhl XL-BYG CF Petersen & Søn A/S

Trælastdirektør Carl Bladt Hansen Davidsens Tømmerhandel A/S Regionsdirektør Tony Hansen Bygma A/S

Suppleanter til DBs bestyrelse 1. suppleant: Britta K. Stenholt, STARK 2. suppleant: Peter Schepler, Bygma A/S

Messeudvalget

M

esseudvalget består af 9 personer, som varetager planlægningen af BYGGERI-messen. BYGGERI’18 afholdes 13. - 16. marts 2018 i MESSE C, Fredericia. Palle Thomsen Danske Byggecentre Formand Ingelise Alsø Danske Byggecentre Repræsentant for Danske Byggecentre

Michael Buhl XL-BYG CF Petersen & Søn A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Klaus Lund XL-BYG Thyholms Tømmerhandel A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Jørgen Holmgaard STARK Repræsentant for Danske Byggecentre

51


Preben Nielsen Bygma A/S Repræsentant for Danske Byggecentre

Peer Leth Troldtekt A/S Repræsentant for DI Byg

Lars Peetz-Schou Rationel Vinduer A/S Udstillerrepræsentant

Claus Beier Jeld-Wen Door Solutions Udstillerrepræsentant

ByggeBasens bestyrelse

B

yggeBasens officielle navn er Organisationen ByggeBasen FmbA. Bestyrelsen består af 9 personer, der repræsenterer henholdsvis DBs medlemmer, leverandører og kæder. Den daglige ledelse varetages af Brancheforeningen Danske Byggecentre, og Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for ByggeBasen.

Bestyrelse Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, Formand XL-BYG Grønfeldt A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Direktør Keld Ove Jensen, Næstformand Timberman Denmark A/S Repræsentant for DI Byg Adm. direktør Peter H. Christiansen Bygma A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Direktør Flemming Petersen XL-BYG Rold Trælasthandel A/S Repræsentant for Danske Byggecentre Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S Repræsentant for Danske Byggecentre

52

Adm. direktør Søren P. Olesen STARK A/S Repræsentant for Kæderne Adm. direktør Thorbjørn Sejer Jensen Ditas A.m.b.A Repræsentant for Kæderne Direktør Mette Brøndum Lindab A/S Repræsentant for DI Byg Managing Director Mick Schou Rasmussen Velux Danmark A/S Repræsentant for DI Byg

Direktør Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Styregruppe Branchedirektør Elly Kjems Hove DI Byg Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre


Byg-e a/s’ bestyrelse

B

yg-e’s bestyrelse består af seks repræsentanter. Den daglige ledelse varetages af Danske Byggecentre, og Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for Byg-e a/s.

Bestyrelse Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Formand Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S Næstformand

Trælastdirektør Carl Bladt Hansen Davidsens Tømmerhandel A/S Regionsdirektør Tony Hansen Bygma A/S Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Tømmerhandler Michael Buhl XL-BYG CF Petersen & Søn A/S

Byg-e.net a/s’ bestyrelse

B

yg-e.net’s bestyrelse består af 5 repræsentanter. Repræsentanterne vælges for to år ad gangen. Danske Byggecentres direktør er ligeledes direktør for Byg-e.net a/s.

Bestyrelsen Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt, Formand XL-BYG Grønfeldt A/S Adm. direktør Carsten Ludvig, Næstformand Johannes Fog A/S Tømmerhandler Michael Buhl XL-BYG CF Petersen & Søn A/S

Trælastdirektør Carl Bladt Hansen Davidsens Tømmerhandel A/S Regionsdirektør Tony Hansen Bygma A/S Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

53


Bestyrelsen for Østdanske Trælasthandleres Dispositionsfond af 1987

F

onden blev i 1987 stiftet af trælasthandlere, som var organiseret under Brancheforeningen Danske Byggecentre i Østdanmark. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse af medarbejdere og ledere i DBs medlemsforretninger i Østdanmark. Ligeledes gives støtte til personer, der har arbejdet i Danske Byggecentres medlemsforretninger som chefer eller overordnede funktionærer, eller sådanne personers enker eller uforsørgende børn.

Fondsbestyrelsen Direktør Torben Svendsen, Formand Corporator Holding ApS Roskilde

Adm. direktør Peter H. Christiansen Bygma A/S Søborg Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S Kgs. Lyngby Sales Development Director Ole Dahl København

Sekretariat Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Direktør Jørgen Andersen JA XL-BYG BYGGELAND Måløv

Danske Byggecentres repræsentation i råd, nævn og udvalg Branchepanelet Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Fælles IT, Lene Juul Christiansen Ditas Kalkulationschef Thomas Sørensen STARK

Ekspertgruppe for markedskontrol og EU

Kategorikoordinator Lasse Åkerström Optimera

Foreningskonsulent Bjarne Bonné Danske Byggecentre

Afdelingschef Karen Pagh EG Data Inform

ByggeBasen projektgruppe

Sektorchef Ingelise Alsø Danske Byggecentre

Afdelingsleder Erling Carlsson Bygma Vareadministration Intern salgsmedarbejder Susanne Holst Timberman

54

Byggeteknisk udvalg, Bygningskultur Danmark Sektorchef Ingelise Alsø Danske Byggecentre


Bygningskultur Danmark Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Dansk Kildemærkningsforum Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre Foreningskonsulent Bjarne Bonné Danske Byggecentre

Det Digitale Byggeri

Foreningskonsulent Bjarne Bonné Danske Byggecentre

Det Rådgivende Udvalg for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Sektorchef Ingelise Alsø Danske Byggecentre

ETTF (European Timber Trade Federation)

Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Bestyrelsesmedlem Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Sektorchef Ingelise Alsø Danske Byggecentre

Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S

Connect & Construct Europæisk Digitalt Byggeri

FUTs sekretariat

Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Sekretær Marianne Mouritzen Danske Byggecentre

DB12 Styreguppe Økonomidirektør Henrik Bodin Ditas Tømmerhandler Michael Buhl XL-BYG CF Petersen A/S Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Adm. direktør Carsten Ludvig Johannes Fog A/S Indkøbsdirektør Preben Nielsen Bygma Advokat Mark Gall Bech-Bruun Advokat Peter Stig Jakobsen Bech-Bruun Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Følgegruppen vedr. CPR i Energistyrelsen (CE-mærkning af byggevarer i EU) Foreningskonsulent Bjarne Bonné Danske Byggecentre

Følgegruppe i partnerskab for affaldsforebyggelse og bæredygtigt byggeri Sektorchef Ingelise Alsø Danske Byggecentre

International Softwood Conference Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S

55


Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Kend din byggevare

Organisationsudvalget for Brancheaftale om træplader til tage

Sektorchef Ingelise Alsø Danske Byggecentre

Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Komité vedr. Reduktion af administrative byrder på byggeområder, Erhvervsstyrelsen

PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – Danmark

Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Formand Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Kontaktudvalg for Skoven i skolen

Træ.dk

Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Kontraktudvalget vedr. Nordiske Kontrakter Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Nordisk Database samarbejde Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Organisationsudvalget for Brancheaftale om Taglægter Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

56

Bestyrelsesmedlem Regionsdirektør Tony Hansen Bygma A/S

UFEMAT (European Association of National Builder’s Merchants Associations) Bestyrelsesmedlemmer Tømmerhandler Poul Erik Grønfeldt XL-BYG Grønfeldt A/S Adm. direktør Palle Thomsen Danske Byggecentre

Styregruppen for www. EUTR.dk Foreningskonsulent Bjarne Bonné Danske Byggecentre


Årsberetningen 2016 Udgivet af Brancheforeningen Danske Byggecentre Egebækvej 98, 2850 Nærum Tlf. 45 80 78 77 E-mail: db@bdb.dk www.bdb.dk Cvr. 84870714 Hjemstedskommune: Rudersdal Redaktionen afsluttet 20. december 2016 Art direction og grafisk tilrettelæggelse: Danske Byggecentre Billeder: Brancheforeningen Danske Byggecentre, branchens imagekampagne, ColourBox

57

Profile for Danske Byggecentre

Årsberetningen 2016  

Årsberetningen 2016