Natur & Miljø, nr. 4, 15. november 2021

Page 20

DEN GODE NATURHISTORIE

DEN AKTIVE BÆVER GNAVER VÆRDIFULD NATUR TILBAGE Bid for bid spiser den sig igennem pil og birk, bygger dæmninger og genskaber søer og vandløb. Den flittige gnaver var egentlig uddød i Danmark, men for 20 år siden blev bæveren sat ud i Klosterheden i Vestjylland og kan nu bryste sig af at spille en vigtig rolle i et af Danmarks mest spektakulære naturgenopretningsprojekter.

D

en krydrede duft af porse fylder næseborene. De mange porsebuske vokser tæt langs kanten af den store, nye sø, og her får de lov at stå i fred – for bæveren kan ikke lide dem. Før var her bare en slugt; en fordybning i landskabet bevokset med pil, birk og porse. Men nu svømmer fiskene i vandet, og det er, som om der netop i dag flyver usædvanligt mange guldsmede hen over vandoverfladen. Efter en lille gåtur ser vi årsagen til, at her nu er en sø og ikke bare en slugt: En stor dæmning stemmer vandet op. Det er et solidt og mange meter langt bygningsværk. Der er meget vand i søen, det overskydende risler ud over dæmningen og danner et stort vådområde nedenfor. Her står benbræk i fuldt flor, hvide totter af kæruld, og et kæmpe, rødt tæppe af soldug dækker jorden. “Se lige her!” siger Thomas Borup Svendsen, skovrider og seniorkonsulent ved Naturstyrelsen, og peger på en tydelig sti i landskabet. Sammen med biolog ved Naturstyrelsen Henning Aaser viser han rundt i Klosterheden i Vestjylland. Stien, som Tho-

mas Borup Svendsen har udpeget, går fra søen og op i skoven. Vi følger den langt op og kommer til en lysning mellem de mange nåletræer, der står helt urørt. Herinde har bæveren fundet noget, den kan lide: egetræer. Kun overgnavede stubbe står tilbage. Henning Aaser finder et stykke nydeligt tilskåret træ. Det er omkring 40 centimeter langt og 10 centimeter bredt. “Den størrelse laver bæveren, for så kan den bære det med forpoterne,” viser han. I det hele taget er det ikke svært at se, at bæveren holder til i området: Væltede træer, afgnavede stubbe, store bunker af kviste, stier og slæbespor præger landskabet – og så naturligvis den store sø. VAND OG LYS I DE GAMLE SLUGTER. Thomas Borup Svendsen var med fra starten, da man for 20 år siden satte 18 bævere ud i Klosterheden i Vestjylland. Han fortæller, at målet var at få genskabt noget af den natur, som igennem flere hundrede år er forsvundet: skovsumpe, småsøer, det døde ved i skovene og lysningerne i tætte krat. “Bæveren er en økologisk nøgleart. Den skaber nogle naturtyper, som er meget

NATUR & MILJØ

20

04 : 2021

Træer spidset som en blyant er et tydeligt tegn på, at bæveren har været på spil. Bæveren bidrager med dødt ved, der kan blive levested for både svampe og insekter ...