Page 1


om uDDannelse og unDervisning

Danmarks Designskole, Bornholm tilbyder en 3-årig kunsthåndværkeruddannelse, der former dig og dit talent til en karriere som professionel kunsthåndværker. Med afsæt fra skolen i Nexø, Bornholm, tilbyder vi en unik uddannelse, der fra 2010 er en vigtig del af Danmarks Designskoles levende væksthus for kunsthåndværk.

Uddannelsen er 3-årig og indeholder fagområder som er specielle for vores to primære specialeområder: glas og keramik. Desuden møder du en række tværgående fællesfag, projekter og foredragsrækker, der ruster dig bredere til at indgå i nye spændende samarbejder. I uddannelsen indgår teori, værkstedsarbejde såvel som praktik. Og i uddannelsen indgår en række studieforløb med gæstelærere fra ind- og udland. Ved første studieårs afslutning indgår en prøve, der skal vurdere, om du som studerende i samtlige fag og discipliner lever op til det niveau, der er fastsat. De tre år afsluttes med en eksamen, der dokumenterer de kvalifikationer, du har erhvervet gennem uddannelsen.

Uddannelsen er en 3-årig, videregående uddannelse under Kulturministeriet. Danmarks Designskole, Bornholm tilbyder en uddannelse, hvor du med baggrund i et solidt håndværksmæssigt kendskab til teknik og materialer får kvalifikationer til at udforme og udvikle glas- eller keramikkunsthåndværket på et højt kunstnerisk niveau.

OPTAGELSE Vi optager hvert år ca. 28 nye studerende, som starter på uddannelsen i september. Den 15. marts 2010 kl. 12.00 er der frist for aflevering af ansøgningsskema via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Læs mere om optagelsesforløb og krav her i folderen og www.dkds.dk / www.glasogkeramikskolen.dk

Glas og Keramik Kunsthåndværk har i flere år udviklet sig, så den traditionelle unika-fokus er suppleret med eksperi-

menterende arbejde med koncepter, der rækker langt ind i kunsthåndværket såvel som nye industrielle processer. Danmarks Designskole, Bornholm giver mulighed for at dyrke kunsthåndværk af høj kvalitet og rum til at udforske, teste og tilføre nye perspektiver til forståelsen af området.

Bornholm som rammen om dit studieliv Uddannelsen foregår på skolen i Nexø på Bornholm, som tilbyder unikke værkstedsfaciliteter med den nyeste undervisning og forskning fløjet ind til skolen. Vi tilbyder rammerne om en uddannelse, hvor studerende, gæsteundervisere og medarbejdere kan arbejde i dybden, højden og bredden. Vi giver vores studerende værktøjer og potentiale til at udvikle og bidrage til større processer og deltage i attraktive virksomhedssamarbejder. Gennem forskning, ny teknologi og virksomhedssamarbejder om designløsninger udfordrer vi gerne rammerne for kunsthåndværket.

Råd og vejledning Vi følger dig og dit udviklingspotentiale med tæt vejledning gennem studiet. I dagligdagen har du en unik mulighed for at være tæt på undervisningsmiljøet stort set 24 timer i døgnet. Men vi sikrer også, at dine karriereplaner og studiemæssige virker understøttes undervejs. Ved afslutningen af 1. semester, ved det selvstændige midtvejsprojekt i 3. semester og ved starten af 5. semester efter dit praktikophold, vil der blive foretaget en vurdering og vejledning af dit arbejde og personlige udvikling med henblik på det fremtidige studieforløb. Ud over de undervisere, du kender fra din hverdag på skolen, inddrager vi de bedste eksterne vejledere og rådgivere, der giver dit potentiale nye perspektiver. Praktik er en del af uddannelsen. Du finder selv dit praktiksted, der hvor du drømmer om – lige fra fx Japan, Bornholm til New York. Praktikken giver dig et godt indtryk af organisationers og virksomheders praksis og ruster dig til fremtiden. Til gengæld følger vi beskæftigelsessituationen

og arbejdsmarkedets behov indenfor kunsthåndværkets område og hjælper dig ud over rampen med afsæt fra Bornholm.

Design + Kunsthåndværk Fra 2010 fusionerede Glas- og Keramikskolen på Bornholm med Danmarks Designskole, og derfor hedder vi nu Danmarks Designskole, Bornholm. Fusionen giver endnu større muligheder for samarbejde mellem skolen på Bornholm og skolen i København. For dig, der optages på Bornholm, betyder det et perspektivrigt studie, hvor dine tre år i Nexø bliver udfordret med spændende gæsteundervisere, tværfaglige forløb og en masse muligheder for at udvikle din egen forståelse af kunsthåndværket. Danmarks Designskole, Bornholm indgår i en center-struktur med skolen i København – og du vil løbende opleve tværfagligt samarbejde med Danmarks Designskoles andre centre, der skaber nye perspektiver på forretningsområder, karrieremuligheder og kunsthåndværkets kompetencer. På skolen bruger vi undervisningen, teorien og værkstederne som redskab til at skabe løsninger til mennesker. Løsninger, der gør hverdagen lettere og sjovere for både virksomheder, brugere og borgere.

Socialt, teknisk og praktisk Skolen ligger i naturskønne omgivelser på Bornholms østkyst. Sammen med ca. 70 andre studerende får du mulighed for at blive del af et aktivt og internationalt studiemiljø. Skolen er et åbent og aktivt sted. Vores studerende bruger skolen alle døgnets timer til studiet og som centrum for fester og et aktivt socialt samvær med løbende møder, kurser, forelæsninger, konferencer og udstillinger.


”Jeg har udviklet en spire-beholder i glas, som et funktionelt produkt til det moderne køkken. Her kan brugeren dyrke egne spirer til maden. Produktet forholder sig på den måde til en tid, hvor sundhed er højt prioriteret.” Tilli Burden går på 3. år. og er udvalgt til messen New Note Formland 2010.

Maria Langaa Petersen Afgang 2008

Akiko Iwase Afgang 2007

Danmarks Designskole, Bornholm ligger i naturskønne omgivelser på Bornholms Østkyst med gode adgangsmuligheder til offentlig transport. Skolen blev oprindeligt grundlagt i 1997.


værD at viDe om Din vej til optagelse

”Forbruget af gas og el i forbindelse med fremstilling af glas er enorm. Med mit projekt har jeg udarbejdet en arbejdsmetode, hvor man kan fremstille bæredygtige, energivenlige glasprodukter, som næsten ikke kræver nogen form for energi at fremstille. Projektet handler samtidig om at give producenter viden om, hvordan man kan formidle bæredygtighed og miljøbevidsthed til forbrugeren via kreative og æstetiske produkter i glas.”

Danmarks Designskole, Bornholm optager nye studerende én gang om året. Find her alle vigtige regler og frister – og læs mere: www.dkds.dk / www.glasogkeramikskolen.dk

a

Sådan gør du Din vej til uddannelsen som kunsthåndværker ved Danmarks Designskole, Bornholm starter med din KOT-ansøgning. Her vurderer vi, om du opfylder de formelle adgangskrav. Gør du det, indkaldes du til optagelsesprøve, og hvis du her består med et resultat, der fører til optagelse, modtager du i juli måned et optagelsesbrev fra Danmarks Designskole, Bornholm.

Du skal søge om optagelse via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) med en adgangsgivende eksamen. Frist: 15. marts 2010, kl. 12.00

■ ■

Optagelseskrav Ansøgere til uddannelsen som kunsthåndværker ved Danmarks Designskole, Bornholm skal: ■

Have baggrund i en faglig og/eller teoretisk oplæring af en vis varighed efter folkeskolen Have gode evner til at udtrykke dig mundtligt, skriftligt og visuelt Have gode kundskaber i engelsk

Ved vurderingen af dine kvalifikationer vil der blive lagt vægt på: ■

At du har erfaring inden for glas- eller keramikfaget eller beslægtede områder fx via oplæring af en vis varighed efter folkeskolen At du er internationalt orienteret og har erfaring fra studieture eller udlandsophold At du har direkte erfaring fra det kunstneriske/ kreative område At du har anden livs- eller studieerfaring, som peger mod det kunstneriske/kreative område At du har relevante og nødvendige dansk kundskaber

For at komme i betragtning til optagelse skal du opfylde optagelseskravene og bestå optagelsesprøven.

Studerende Jesper Jensen fra Danmarks Designskole, Bornholm, vandt i efteråret 2009 Kulturministeriets miljøkonkurrence COP Kreativ for ”bedste kreative løsning", hvor han kommer med nye løsninger på det danske returflaskesystem og skaber nyt glas direkte fra containeren.”

Du skal sammen med ansøgningen kunne dokumentere: ■

Vi optager dig på baggrund af dit talent og udviklingspotentiale som kunsthåndværker – og vi ser på din studieegnethed som led i optagelsesforløbet.

KOT-ansøgningen

Erhvervsuddannelse eller dele heraf, med relevans til den valgte faglinie Beskæftigelse eller værkstedspraktik i en relevant branche Andet relevant skoleforløb eller undervisning Kombinationer heraf. En gymnasieuddannelse eller anden studieforberedende uddannelse vil kunne udgøre en del af den teoretiske baggrund

B

Optagelsesprøven

Selve prøven:

Er der efter optagelsesprøvens afholdelse flere kvalificerede ansøgere end skolen har plads til, optager skolen de ansøgere, der har opnået de bedste resultater ved prøven. Den 30. juli 2010 (datoen er med forbehold for ændringer) får du svar på, om du er optaget.

Hvis du er indkaldt til optagelsesprøve, skal du senest 14 dage før optagelsesprøven have indsendt mappe med frihåndstegninger, foto af egne tidligere værker, et notat, der beskriver dig selv og dine forventninger, interesser, karriereplaner og begrundelse for at søge optagelse. Vi indkalder via brev fra skolen.

En ansøger kan højst tre gange deltage i en optagelsesprøve. Skolen kan dispensere herfra, når det findes begrundet i ganske særlige forhold.

tilrettelægges indenfor de afgrænsede områder glas eller keramik finder sted over 3 dage i perioden den 28. juni - 2. juli 2010 vil ud over de praktiske og teoretiske opgaver indeholde en personlig samtale

Ansøgeren vil blive optaget ud fra en samlet vurdering af resultatet af optagelsesprøven, herunder den personlige samtale.

Din ansøgning Du søger om optagelse på Danmarks Designskole, Bornholm gennem Den Koordinerede Tilmelding (KOT). KOT-skema Du kan få tilmeldingshæftet fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) på alle uddannelsessteder under KOT, på jobcentrene og i de regionale Studievalgscentre fra begyndelsen af februar. Hæftet findes også på www.optagelse.dk, hvor du kan oprette en digital signatur og udfylde skemaet elektronisk. Du kan også bare skrive skemaerne ud. Når du søger, skal du sende: ■

Et KOT-ansøgningsskema til hver af de uddannelser, du søger optagelse på. Et KOT-prioriteringsskema til det uddannelsessted, du har prioriteret højest – også selv om du kun søger optagelse på én uddannelse.

Ansøgninger til Danmarks Designskole, Bornholm sendes til: Danmarks Designskole, Bornholm Stenbrudsvej 43 DK-3730 Nexø

Sådan får du en plads Vigtigt: Accept af studieplads. Senest den 16. august 2010 skal du bekræfte over for os, at du accepterer tilbuddet om en plads. Hvis du ikke accepterer pladsen, vil den blive tilbudt en anden. Spørg os Har du spørgsmål, så kan du altid kontakte Studieadministrationen på Danmarks Designskole, Bornholm: Kathe Volck kv@dkds.dk Tel +45 56 49 10 03 Danmarks Designskole, Bornholm Stenbrudsvej 43 DK-3730 Nexø Tel +45 56 49 10 03 Fax +45 56 49 10 04 Alle hverdage: 10 - 14 Onsdag: Lukket


Frister, Du skal overholDe

Frister, vi skal overholDe

Ansøgningsfrist.

15. marts 2010 kl. 12.00

Deltage i optagelsesprøven (hvis du bliver indkaldt, fremgår det af brevet, hvornår du skal deltage i prøven).

28. juni - 2. juli 2010

Give dig resultatet af optagelsesprøven.

5.-9. juli 2010

Give dig svar om optagelse.

*30. juli 2010

16. august 2010 kl. 12.00

Make®

Bekræfte at du accepterer et evt. tilbud om en studieplads. Hvis du ikke accepterer pladsen, vil den blive tilbudt en anden.

Danmarks Designskole, Bornholm Stenbrudsvej 43 DK-3730 Nexø Tel +45 56 49 10 03 Fax +45 56 49 10 04

www.dkds.dk www.glasogkeramikskolen.dk

*Datoen er med forbehold for ændringer

Optagelsesfolder 2010 Danmarks Designskole, Bornholm  

Optagelse 2010 - Kunsthåndværkeruddannelsen. Danmarks Designskole, Bornholm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you