Page 1

Året der gik Side 2-5

N U M M E r 0 1 J a nu a r 2 0 0 9

Kalender – appetit på 2009


synspunkt

foto: Nils Carstensen

Mad på bordet hver dag Finanskrise, fødevarekrise, klimaændringer. Vi er midt i en krisetid. Og vi bliver alle ramt – både fattig og rig. Forskellen er, at mens det for os i den vestlige verden kan betyde, at den nye fladskærm bliver to tommer mindre - er der mange af de allerfattigste i fjerne landområder, der dør af det. Omkring en milliard mennesker lever med en hverdag, hvor de ikke kan tage for givet, at der er mad på bordet hver dag. Og hvor små udsving i deres produktion af mad eller deres penges købekraft kan gøre forskellen mellem liv og død. I det kommende år sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på sult. Det handler ikke bare om at have mad nok. Vores primære opgave er at ”klæde de fattige på”, så de er mindre sårbare overfor de kriser, der medfører sult, og de bliver i stand til at påvirke deres egen situation. Ofte er det ikke så meget, der skal til. Fattige har enormt mange ressourcer, ellers ville de være bukket under for længst. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med projekter, hvor folk lærer at dyrke flere forskellige afgrøder, så de ikke er så sårbare, hvis kornet bliver lagt ned af en orkan, eller majsen angribes af skadedyr. I Etiopien dyrker bønder nu for eksempel æbler og gulerødder, som er nye afgrøder i området og både giver bedre ernæring og en indkomst. Det handler også om at gøre folk bevidste om deres rettigheder. Hvis de nationale regeringer for eksempel ikke frigiver de penge, der er sat af til at lave lokale rådgivningscentre for bønderne i landområderne, skal bønderne kunne gå til borgmesteren og kræve, at der bliver gjort noget. På den måde arbejder Folkekirkens Nødhjælp med udvikling. Men alle kan i vores hverdag være med til mindske de fattigstes sårbarhed. Vi kan reducere vores CO2 udslip, så klimaændringerne bliver mindsket. Vi kan købe bæredygtige og økologiske varer. Og vi kan stemme på de politikere, der arbejder for bedre forhold for de allerfattigste. Så alle ender med at få mad på bordet – hver dag.

Omkring en milliard mennesker lever med en hverdag, hvor de ikke kan tage for givet, at der er mad på bordet hver dag

Mette Lund Sørensen Rådgiver, fødevaresikkerhed

2 nød 01.2009

Midt i en katastrofetid Danmark INDSAMLING Sogneindsamlingen fik med 20.000 frivillige indsamlere på gaden et flot resultat på 15 millioner kroner til aids-ramte børn og familier. Danmarks Indsamling skaffede 66 millioner kroner, hvoraf Folkekirkens Nødhjælp fik ni millioner kroner til børn i Zimbabwe. Spejderhjælpsugen støttede for tredje år i træk børn og unge flygtninge, som vender hjem til Sydsudan. FESTIVAL 770 frivillige på årets Roskilde Festival samlede pant ind for godt en million kroner til minerydning i DR Congo. 150 frivillige på Skanderborg Festival fik i øsregn samlet pant for 130.000 kroner til Guatemala.   VELGØRENHEDSKNAP Coop Danmark fik velgørenhedsknappen på flaskeautomater i alle 1.200 butikker. Det gav godt to millioner kroner i pantpenge til Folkekirkens Nødhjælps og UNICEF Danmarks arbejde. Giv en Ged-kampagnen sluttede året med flere klimavenlige gaver.


ÅRET DER GIK foto: Ditte Elnif

foto: Jakob Dall

2008 var et år med flere katastrofer og konflikter. Cyklonen Nargis raserede Burma, tørke ramte Etiopien, og DR Congo blev igen krigszone. 2008 var også et år med engagement. Vi cyklede mod sult, samlede pant på Roskilde Festival og fik ti nye genbrugsbutikker

foto: Sonja Iskov

Østeuropa og Centralasien SAMARBEJDE Ni byer arrangerede cykelsponsorløbet ”Vi cykler mod sult”, hvor 550 ryttere cyklede i alt 250.000 kroner ind til verdens fattigste. Flere talentfulde kokke og restauranter satte fokus på sult i verden med pilotprojektet ”Restauranter mod Sult”. KAMPAGNER Danmark underskrev i december sammen med over halvdelen af verdens lande den internationale Konvention mod Klyngebomber, efter at Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors har kørt en vellykket kampagne for forbud mod klyngebomber. Der blev også sat fokus på nytænkning inden for u-landsoplysning med en velbesøgt konference.   GENBRUG Ti nye genbrugsbutikker, flere med møbler og én med brugte byggematerialer, så dagens lys. Designere fra butik fisk lancerede den 2. Trade Fair kollektion SKIFt.   GADEHVERVERE Folkekirkens Nødhjælps gadehververe fik skaffet 10.000 nye, fortrinsvis yngre bidragydere. Yderligere 6.000 bidragydere kom til via telemarketing.

HJEMLØSE Det lykkedes en gruppe af Folkekirkens Nødhjælps partnere i Rusland at få ændret et lovforslag, som blandt andet ville give myndighederne lov til at fjerne hjemløse fra gaden og fængsle dem. Nu er et andet lovforslag under udarbejdelse, som tager mere hensyn til de hjemløses svære vilkår.   GRÆNSELØS HIV Folkekirkens Nødhjælp offentliggjorde i foråret en rapport om hiv/aids i Rusland, som menes at have op mod en million smittede. Budskabet var, at det russiske behandlersystem ikke evner at få kontakt med risiko-grupperne, og at der derfor er brug for stærke, russiske organisationer, som kan slå bro over den gensidige frygt. Centralasien påvirkes også af det høje russiske antal af hiv-smittede. Folk fra Centralasien, der arbejder i Rusland, risikerer at bringe hiv med, når de er hjemme og besøge familien. GAVER Høns, toiletter, strikketøj, fodbolde og mandeltræer. Der var ikke mindre end fem gaver fra Kirgistan at vælge mellem i Giv en Ged-gavekataloget 2007. Næsten 4.000 gavekort på ti høns og en hane blev solgt, og en stor del af dyrene tripper nu rundt i kirgisiske hønsegårde. MINERYDNING I marts indtraf en voldsom sprængningsulykke på en fabrik i Albanien, der havde licens til at adskille gammel ammunition. Folkekirkens Nødhjælp, som til daglig rydder miner i landet, sendte umiddelbart efter ulykken to hold til stedet. De forhindrede yderligere ulykker i området.

01.2009 nød

3


GIV ENder året GEDgik

foto: Jens Astrup

2008 i glimt Afrika MAD OG KLIMA I Etiopien oplever befolkningen den værste sult -katastrofe siden 2003. Den truende sultkatastrofe fik Danida til at yde ekstra humanitær hjælp til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i landet i 2008. Også i Zambia og Zimbabwe fik udsatte bønder fødevarehjælp efter oversvømmelser. I det sydlige Afrika samarbejder organisationer fra seks lande om at forberede sig på flere tørker og oversvømmelser. De malawiske bønder lærer blandt andet at dyrke klimastærke afgrøder. Gederne fra Giv en Ged-kampagnen i Danmark har formeret sig så flittigt, at mange er blevet solgt, og det har betydet ekstra penge til såsæd og kunstgødning. KONFLIKT I det østlige DR Congo i Goma blev tusindvis af mennesker drevet på flugt på grund af væbnede oprør. Folkekirkens Nødhjælp støtter internt fordrevne med mad, vand, sanitet og presenninger. Kvinder, der er blevet voldtaget, støttes med lægeog retshjælp. HIV/AIDS Folkekirkens Nødhjælps arbejde med hiv/aids i blandt andet Malawi, Zambia, Zimbabwe, Etiopien og Uganda fokuserer fortsat på forebyggelse, behandling og fortalerarbejde for at forbedre rettigheder og ligestilling. I Malawi, hvor gennemsnitslevealderen kun er 38 år, er den gode nyhed, at kurven for hivsmittehyppighed har fået et knæk. I Zimbabwe kom et fødevaresikkerhedsprojekt for hiv/aids-smittede i gang efter vanskeligheder på grund af politisk kaos og økonomisk ustabilitet omkring præsidentvalget.

4 nød 01.2009

DEMOKRATI I Sudan skal det første nationale valg efter mange års konflikt afholdes i 2009. Kirkerne i Sudan er i gang med at uddanne valgobservatører og oplyse vælgerne om deres rettigheder. Folkekirkens Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere har holdt den første valg-workshop i Juba, Sydsudan. I Zambia deltog Folkekirkens Nødhjælps partnere i overvågning af præsidentvalget, der stort set blev betegnet som frit og fair. I nabolandet Malawi har civilsamfundsorganisationer travlt med at få landsbyer og lokale til at opstille især kvindelige kandidater til lokal-, parlaments- og præsidentvalg i maj. Partnerorganisationen ANPCCAN var vært for en vellykket konference om kvinders og børns rettigheder i Karamoja i det nordøstlige Uganda. I Etiopien kæmper frivillige organisationer mod et lovforslag, som vil gøre det næsten umuligt for NGOer at arbejde med udvikling. Regimet i Zimbabwe slog hårdt ned på politiske modstandere og forhindrede gennemførelsen af et frit valg. MINERYDNING Minerydningsprogrammet i det østlige Congo blev udvidet i samarbejde med det Svenske Redningsværk. I Burundi er minerydningen afsluttet efter fire år, hvor Folkekirkens Nødhjælp har ryddet 15 millioner kvadratmeter jord og veje. Arbejdet fremover skal forhindre ulykker med håndvåben, som er i omløb blandt befolkningen. I det østlige Angola, som er voldsomt mineret, fortsætter minerydningsarbejdet. Systemet WADS, der senest har ryddet miner på Skallingen i Vestjylland, er rykket til Egypten, hvor det er med til at kortlægge miner og ammunition fra 2. Verdenskrig.


Asien CYKLON Mindst 100.000 mennesker døde, og over en million blev hjemløse, da cyklonen Nargis brølede ind over det sydlige Burma i maj. Katastrofen voksede i takt med, at den burmesiske regering forbød hjælpeorganisationer adgang til landet. Det lykkedes dog hurtigt for Folkekirkens Nødhjælps lokale samarbejdspartnere at nå ud med hjælp til nogle af de nødstedte områder. Den ludfattige indiske stat Bihar blev i august ramt af voldsomme oversvømmelser, der skyllede, huse, afgrøder og husdyr væk. Et omfattende nødhjælps- og genopbygningsarbejde blev straks sat i gang. EFTER TSUNAMIEN I det sydlige Indien og Sri Lanka blev genopbygningsarbejdet efter tsunamien afsluttet. Med hjælp fra tusindvis af danskere har hundredtusinder af mennesker fået mulighed for at skabe sig et nyt liv efter katastrofen, der hærgede store dele af det sydlige Asien i julen 2004.   FØR KATASTROFEN Klimaforandringer gør, at oversvømmelser, orkaner og tørke rammer

med større styrke. Derfor arbejder Folkekirkens Nødhjælp med at opbygge beredskaber, der gør mennesker mere robuste over for katastrofer. I Sydasien har velfungerende varslingssystemer i de senere år reddet mange menneskeliv. I Indien har man gjort en særlig indsats for at beskytte gamle og handicappede. Og i Cambodjas landområder skifter bønderne til dyrkningsmetoder, der skal sikre afgrøder mod tørke. MENNESKEHANDEL Fattige menneskers jagt efter arbejde uden for deres eget land øger risikoen for grov udnyttelse og decideret menneskehandel. For at imødegå det samarbejder Folkekirkens Nødhjælp med organisationer i syv asiatiske lande om blandt andet juridisk bistand og social hjælp til migrantarbejdere. Også korruption og magtfulde menneskers tyveri af jord fra de fattige er et voksende problem, som Folkekirkens Nødhjælp prøver at bekæmpe sammen med lokale samarbejdspartnere. De yder blandt andet juridisk bistand til grupper af fattige landsbyboere, der har mistet eller er i fare for at miste deres jord. foto: David Høgsholt

Mellemøsten TÆTTERE PÅ Folkekirkens Nødhjælp fik sit første regionalkontor i Mellemøsten med et nyt kontor i Ramallah på Vestbredden. Det betyder, at Folkekirkens Nødhjælp er tættere på samarbejdspartnerne og kan sikre kvalitet i arbejdet. GAZA Den humanitære situation blev forværret, fordi Israel holder grænseovergangene lukket til Gaza. Kun et minimum af humanitær hjælp kommer ind. Der mangler strøm, vand og fødevarer, og fejlernæring er et stigende problem. I samarbejde med Gazas kirker er Folkekirkens Nødhjælp med i et ernæringsprojekt, som skal reducere underernæring og blodmangel hos børn. foto: Folkekirkens Nødhjælp

foto: Mike Kollöffel

60 ÅR SOM FLYGTNINGE 2008 var 60-året for det palæstinensiske flygtningeproblem. Ifølge FN lever 4,4 millioner palæstinensere som flygtninge i Mellemøsten, og fjerde generation vokser op uden de rettigheder, alle mennesker ifølge FN har. 60-året blev markeret med bogen ”Mellem drøm og virkelighed”. Danske børn donerede bamser til flygtningebørn i Libanon. Nogle af bamserne lagde vejen forbi Christiansborg som en symbolsk opfordring til politikerne om at arbejde for en løsning på det 60 år gamle palæstinensiske flygtningeproblem. KLYNGEBOMBER I Libanon fortsætter arbejdet med at rydde de klyngebomber, der blev kastet i det sydlige Libanon under krigen i sommeren 2006.

Mellemamerika RETTIGHEDER Partnere i Guatemala og Honduras har brugt kræfter på fortalerarbejdet for især indfødte folks og kvinders rettigheder og kampen mod korruption især i retssystemet. I Honduras satte de offentlige anklagere med en sultestrejke lup på et korrupt retssystem. Folkekirkens Nødhjælp støttede højesteretsdommer Thomas Rørdams deltagelse i en international juristdelegation til Honduras for at overvåge valg af nye højesteretsdommere. I Guatemala kæmper flere partnere med støtte fra FN for at få myndighederne til at tage indfødte folks rettigheder alvorligt og også høre lokalbefolkningen, når der anlægges nye store projekter. Det drejer sig blandt andet om et hydroelek-

trisk dæmningsprojekt og en nikkelmine, som vil berøre den lokale mayabefolknings levevilkår. KATASTROFEHJÆLP Både Honduras og Guatemala blev ramt af oversvømmelser og jordskred efter voldsomme regnskyl. Folkekirkens Nødhjælp gav via ACT-partnere og med støtte fra EUs katastrofefond blandt andet medicin, fødevarer og rent drikkevand til de hårdest ramte. Flere partnerorganisationer støttes nu i arbejdet med både at forebygge og tilpasse sig konsekvenser af klimaforandringerne. I Honduras har flere landsbyer for eksempel lavet opbevaringsbeholdere til såsæd og afgrøder. 01.2009 nød

5


6

13

20

27

5

12

19

26

03

04

05

Tirsdag

02

01

Mandag

Januar

28

21

14

7

Onsdag

29

22

15

8

30

23

16

9

2

1 Nytårsdag

Fredag

Foto: Paul Jeffrey

Landsby i Tamil Nadu, Indien

Torsdag

2009 Vandret

31

24

17

10

3

Lørdag

25

18

11

4

Hellig 3 konger

Søndag


3

10

17

24

2

9

16

23

07

08

09

Tirsdag

06

05

Mandag

25

18

11

4

Onsdag

26

19

12

5

Torsdag

Februar

27

20

13

6

Fredag

28

21

14

7

Lørdag

2009

22

15

8

1

Fastelavn

Søndag

Foto: Atef Safadi

Dair Debwan på Vestbredden, Palæstina

Oliepenge


3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

11

12

13

14

Tirsdag

10

09

Mandag

25

18

11

4

Onsdag

26

19

12

5

Torsdag

Marts

27

20

13

6

Fredag

28

21

14

7

Lørdag

2009

29

22

15

8

1

Sommertid begynder

Sogneindsamling

Søndag

Fotograf: Paul Jeffrey

Labassa i Darfur, Sudan

Brødflov


14

21

28

13

20

27

16

17

18

2. Påskedag

7

6

Tirsdag

15

14

Mandag

29

22

15

30

23

16

9 Skærtorsdag

2

1 8

Torsdag

Onsdag

April

24

17

10

3 Langfredag

Fredag

25

18

11

4

26

19

12

5

Påskedag

Palmesøndag

Søndag

Foto: Klaus Holsting

Landsby i Zambia

Folkekirkens Nødhjælps landsmøde

Lørdag

2009

Gryderet


5

12

19

26

4

11

18

25

20

21

22

27

20

13

6

Onsdag

2009

Danmarks befrielse

Tirsdag

19

18

Mandag

Maj

28

21

14

7

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag

Foto: Jens Astrup

29

22

15

Bededag

30

23

16

9

2

1 8

Lørdag

Fredag

Bujumbura, grænsen mellem Tanzania og Burundi

Mellemmad

31

24

17

10

3

Pinsedag

Søndag


2

9

16

23

30

8

15

22

29

25

26

27

2. Pinsedag

1

24

23

Tirsdag

Mandag

Juni

24

17

10

3

Skt. Hans dag

Onsdag

25

18

11

4

Torsdag

2009

26

19

12

5

Grundlovsdag

Fredag

Fotograf: Paul Jeffrey

27

20

13

6

Lørdag

Hamidiya-flygtningelejren i Darfur, Sudan

Vandland

28

21

14

7

Søndag


7

14

21

28

6

13

20

27

29

30

31

Tirsdag

28

27

Mandag

Juli

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

Torsdag

Onsdag

2009

31

24

17

10

3

Fredag

Foto: Morsi

25

18

11

4

Lørdag

frokost i Cambodja

Barnemad

26

19

12

5

Søndag


4

11

18

25

3

10

17

24

31

33

34

35

36

Tirsdag

32

31

Mandag

26

19

12

5

Onsdag

27

20

13

6

Torsdag

August

28

21

14

7

Fredag

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

Søndag

Foto: Paul Jeffrey

Landsby i Uganda

Lørdag

2009

Høstfest


8

15

22

29

14

21

28

38

39

40

30

23

16

9

2

1

7

Onsdag

24

17

10

3

Torsdag

2009

Tirsdag

37

36

Mandag

September

25

18

11

4

Fredag

26

19

12

5

Lørdag

Foto: Mike Kollöffel

Honningproduktion i Honduras

Bijob

27

20

13

6

Søndag


6

13

20

27

5

12

19

26

42

43

44

Tirsdag

41

40

Mandag

28

21

14

7

Onsdag

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

Fredag

31

24

17

10

3

FN-dag

Lørdag

2009

Torsdag

Oktober

25

18

11

4

Sommertid slutter

Søndag

Foto: Klaus Holsting

Marked i Lusaka, Zambia

Mælkevej


3

10

17

24

2

9

16

23

30

46

47

48

49

Tirsdag

45

44

Mandag

November

25

18

11

4 Morten Bisp

Onsdag

26

19

12

5

27

20

13

6

Fredag

Foto: Lars Bertelsen

Marked i Kirgistan

Torsdag

2009 Madmor

28

21

14

7

Lørdag

29

22

15

8

1

Søndag


8

15

22

29

7

14

21

28

51

52

53

30

23

16

9

2

1

International Aidsdag

Onsdag

Tirsdag

50

49

Mandag

31

24

17

10

3

Torsdag

December

25

18

11

4

Juledag

Fredag

26

19

12

5

2.Juledag

27

20

13

6

Søndag

Foto: Petrine Elgaard

Børnecenter i Malawi

Lørdag

2009

Grøddag


Foto: Jens Nørgaard Larsen, Scanpix

rundt om

Magasin-genbrug Borgmester Jan Boye fra Odense klippede sidst i november det røde bånd og indviede Folkekirkens Nødhjælps nye og store genbrugsbutik i Odense. Butikken har fået stormagasinet Magasins aflagte diske. Butikken er 500 m2 og ligger på Fåborgvej i Odense SV.

Sprognørder søges Frivillige sprogkyndige søges til korrekturlæsning af ansøgninger til internationale donorer. I 2008 opnåede Folkekirkens Nødhjælp en omsætning på mere end 100 millioner kroner fra blandt andet EU, FN og Nordisk Ministerråd. Hovedparten er bevillinger givet på baggrund af ansøgninger på engelsk og i mindre omfang spansk. Se mere på www.noedhjaelp.dk

Opråb i Poznan I december mødtes verdens regeringer i Poznan i Polen til det sidste store møde inden klimatopmødet i København i 2009. Folkekirkens Nødhjælp deltog i mødet for at lægge pres på politikerne. Forhandlingerne går for trægt, og det er vigtigt at sætte tempoet op, hvis de skal nå at få en aftale på plads, som er god for u-landene. Læs mere på www.noedhjaelp.dk/klima

Tutu nominerer Nødhjælpen Ærkebiskop Desmond Tutu har indstillet Folkekirkens Nødhjælp til Conrad N. Hilton Humanitarian Prize. Om baggrunden for indstillingen har Desmond Tutu blandt andet skrevet: ”I de mørke og svære år under apartheid viste folkene fra Folkekirkens Nødhjælp sig som sande venner; de kæmpede sammen med os for menneskelighed, retfærdighed og frihed.” Prisen er på 1,5 million dollar og uddeles i efteråret 2009.

Prinsesse Marie besøgte hjemløse Under sit besøg i Rusland holdt Prinsesse Marie en pause fra de fine middage og bonede gulve for at besøge Nochlezhka, der er et center for hjemløse i Skt. Petersborg. Nochlezkha er en af Folkekirkens Nødhjælps mangeårige samarbejdspartnere. På centret fik Danmarks prinsesse blandt andet overrakt nogle grydelapper af en af de hjemløse brugere.

Enkerne – stemmer fra Guatemala ”De dødes knogler er urolige om natten….Knoglerne skal hvile, for at vi andre kan leve i fred.” Fotoudstillingen ”Enkerne – stemmer fra Guatemala” om mayakvindernes kamp for at få fortidens overgreb frem i lyset kan ses på Phototek, Hovedbiblioteket i Nørregade 19, Esbjerg til den 31. januar. Folkekirkens Nødhjælp og Danidas Oplysningsbevilling har støttet udstillingen, som fotograf Mike Kollöffel har lavet.

Humanitær sejr 18 ud af 26 NATO-lande valgte den 3. december at skrive under på den konvention mod klyngevåben, som blandt andre Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet for i mange år. Det betyder, at halvdelen af de lande i verden, der har klyngebomber på deres lagre, nu har forpligtet sig til hverken at bruge, producere eller overføre disse våben. Konventionen betyder også udstrakt støtte til rydning og til ofrene for klyngebomber. Læs mere om rydningen af klyngebomber i blandt andet Libanon på www.noedhjaelp.dk

Redaktion Marianne Lemvig (ansv.) E-mail mle@dca.dk. Redaktionen af dette nummer sluttede den 7. november 2008. Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret tilsendt materiale. Adresseændringer mail@dca.dk. eller telefon: 3315 2800. Forside Kalender. januaroplag 78.400 Layout Mikkel Henssel. Repro Highlight. Tryk KLS Grafisk Hus A/S. NØD sendes til alle, der indbetaler bidrag til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

30 nød 01.2009

Folkekirkens Nødhjælp er en del af ACT, Kirkernes Internationale Nødhjælp. Adresse Nørregade 15, 1165 København K. Telefon 3315 2800. FAX 3318 7816. E-mail mail@dca.dk. GIRO 540 0023. Giro gavebrev 627 2800. Hjemmeside www. noedhjaelp.dk. Formand Kirsten Lund Larsen. Generalsekretær Henrik Stubkjær. Tegn et gavebrev og spar penge. Ved at tegne et tiårigt gavebrev er du med til at sikre, at vi bedre kan planlægge hjælpearbejdet, fordi vi på forhånd kender de


tak for din gave

d e n n e ta l o n e r gy l d i g kvittering over for s k at t e v æ s e n e t

En ildsjæl er ikke mere Folkekirkens Nødhjælps tidligere vicegeneralsekretær Bodil Sølling er død, 86 år gammel. Bodil Sølling plejede at sige, at hun var ligeså gammel som Nødhjælpen – eller faktisk tre måneder ældre. I godt 20 år arbejdede hun i Folkekirkens Nødhjælp, hvor hun blandt andet varetog hjælpen til de østeuropæiske kirker under den kolde krig og var engageret i det internationale kirkelige hjælpearbejde gennem især Det l utherske Verdensforbund – meget ofte som eneste kvinde blandt ældre mænd. I 1984 stillede hun op som kandidat til formandsposten i Det lutherske Verdensforbund mod en ungarsk biskop og var kun få stemmer fra at blive valgt. Hele livet igennem brændte hun i særlig grad for flygtningearbejdet. Desuden engagerede hun sig specielt i Eritreas kamp for selvstændighed og nåede både at være med til at fejre den i 1991 og gense landet 10 år senere som 78-årig. I Folkekirkens Nødhjælp mindes vi med taknemmelighed denne ildsjæl. Æret være Bodil Søllings minde

Sogneindsamling 2009 Kom til inspirationsmøde I januar har indsamlingsledere og andre interesserede mulighed for at mødes til en aften, der informerer om Sogneindsamling 2009 og giver inspiration til, hvordan den lokale indsamling kan blive endnu bedre. Alle møder begynder kl. 19.30 – se hvor på www.sogneindsamling.dk

Bliv indsamlingsleder I mange sogne mangler der gode kræfter til at organisere Sogneindsamlingen. Er det noget for dig at være indsamlingsleder, hører vi gerne fra dig. Indsamlingslederen er krumtappen i den lokale indsamling, og man kan godt være flere om opgaverne, som er at: • Hverve indsamlere – vi leverer plakater og foldere til hvervearbejdet • Informere lokalt om indsamlingen – vi leverer udkast til pressemeddelelser • Afvikle selve indsamlingsdagen Meld dig på telefon: 33 15 28 00 eller sogneindsamling@dca.dk Se på www.sogneindsamling.dk om der allerede er en indsamlingsleder i dit sogn.

Af Kirsten Lund Larsen, formand for Folkekirkens Nødhjælp

kommende års indtægter. Samtidig giver gavebrevet dig et fuldt skattefradrag – også for de første 500 kroner, som er det årlige minimumsbeløb. Gaver Hør om fradragsregler. Ring eller send en mail. BRUGTE FRIMÆRKER Send til Preben Albrechtsen, Lodsvej 49, 5270 Odense N, eller Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik, Slotsgade 9, 6300 Gråsten og støt Folkekirkens Nødhjælps arbejde. Her finder du FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP / Nørregade 15, 1165 København K / Skt. Knuds

Kirkestræde 11, 5000 Odense C / Klostertorv 6 3.sal 8000 Århus C / Østerågade 4 3.tv, 9000 Ålborg. GENBRUG Rikke Hovgaard Lorentzen, rhr@dca.dk, 3315 2800 fisk: Skt. Peders Stræde 1, 1453 Kbh. K, 3315 2801, fisk@dca.dk LANDSKONSULENTER: Sjælland: Nikoline Agger, 3315 2800, nag@dca.dk; Århus: Søren W. Christensen, 8739 1661, sc@dca.dk; Ålborg: Gritt H. Hedehus, 8739 1662, ghh@dca.dk. Fyn og Sjælland: Miriam Munksgaard, 2969 9112, mmu@dca.dk.

01.2009 nød

31


Overførsel fra kontonummer

GIRO INDBETALING 8

Sorteret Magasinpost 41030

7

PP

Meddelelser til Folkekirkens Nødhjælp kan ikke skrives på dette girokort. Tilmelding til BetalingsService kan ske på telefon 3315 2800. Hvis du vil øremærke dit bidrag til hjælpearbejdet, skal du ringe på 3315 2800 og få tilsendt et andet girokort.

Modtager

Indbetaler

Øre

.

,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Afsender 540-0023 Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Tlf. 3315 2800

010911

Kroner

.

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

KVITTERING

Afsender 540-0023 Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Tlf. 3315 2800

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Betalingsdato

Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner

Dag

Måned

År

Betales nu

Sæt X

4030S (12.08) DB-485-026458

.

.

Øre

,

Returneres ved vedvarende adresseændring

foto

Afrives inden Indbetaling

eller

Anna Muinonen/FCA-ACT International

SMS ’NØD’ til 1277 og støt med 100 kroner

HJÆLP Fordrevne I DR CONGO Twagira er 23 år og mor til fire. På bare et år er hun flygtet to gange fra borgerkrigens vanvid i det østlige DR Congo. Hun og flere tusinde andre familier lever i konstant fare for overgreb, og de kan ikke overleve uden hjælp udefra.

NØD januar 2009  
NØD januar 2009  

Årskalender