Page 25

Bước 4: Xác định mục tiêu nghề nghiệp Bước 5: Cần tìm hiểu nhiều nhất về những ngành nghề mà mình lựa chọn - Tên nghề và những nghề nghiệp chuyên môn thường gặp trong nghề. - Mục tiêu đào tạo và nội dung đào tạo của ngành nghề. - Nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó. - Những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để tham gia lao động trong nghề. - Những nơi đào tạo ngành nghề từ hệ công nhân kỹ thuật cho đến bậc đại học. - Đánh giá hướng phát triển của ngành nghề bạn muốn theo đuổi - Học phí, học bổng. - ….. Bước 6: Xác định năng lực học tập của bạn Bước 7: Tìm hiểu thông tin để có cách học tập và tham gia kỳ thi phù hợp

Chúc cho các bạn có thể chọn được nghề có thể “SỐNG, HY SINH và CỐNG HIẾN”

Chủ quán: the peace_21

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared

VTTC News 3  

VTTC News- Let's share to be shared