Page 1

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Županijska komora Rijeka

PROGRAM STRUČNOG PREDAVANJA ROCKWOOL 6.12.2012.

ENERGETSKA OBNOVA POSTOJEĆIH ZGRADA: IZOLACIJOM DO UŠTEDA

10:15-10:30

Registracija Pozdravni govor

HGK ŽK Rijeka Rockwool Adriatic

10:35-10:50

O Rockwool Grupi

Vjekoslav Visković, Rockwool Adriatic

10:50-11:15

Dvoslojne ploče – nova generacija izolacije od kamene vune; Prednosti i uštede primjene na kontaktnoj fasadi (ETICS)

Goran Šinko, Rockwool Adriatic

11:15-11:40

Izolacija, ključni faktor u energetskoj obnovi postojećih zgrada

Goran Šinko, Rockwool Adriatic

11:40-12:00

Moguće povećanje rizika od požara u energetski obnovljenim zgradama

Anđelka Toto Ormuž, Rockwool Adriatic

12:00-12:20

Komentari, pitanja i odgovori

12:20-13:30

Domjenak (u organizaciji Rockwoola)

10:30

Program strucnog predavanja Rockwool  
Program strucnog predavanja Rockwool  

Program strucnog predavanja Rockwool