Page 1

Intervenci贸 en nens i nenes amb TEA

Marian Garcia mariangr10@gmail.com www.associacioaprenem.org


APRENEM Maresme


1. Tipus de tractament 2. Suport visual: teoria de la ment, TEACCH, funcions executives. 3. Habilitats pr猫vies 4. Com aprenem 5. Com intervenir davant una conducta disruptiva. 6. Registrar evoluci贸 7. Programaci贸 8. Material


1. TIPUS DE TRACTAMENT


Existeixen molts tractaments per l’autisme, tot i que en molts no existeixen evidències.

quin és el millor tractament?


• NO hi ha un únic programa per poder intervenir amb tots els nens de la mateixa manera. • No existeixen BARETES MÀGIQUES. • S’ha d’estar al dia dels avenços mèdics, psicològics i logopèdics.


S’haurà de mirar quin tractament és millor en cada cas, tenint en compte les competències i dificultats de cadascú. Depenent del nen i del seu desenvolupament pot canviar de tractament al llarg de la seva vida, i moltes vegades complementant-ne amb altres.


INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZADA PLA DE TRACTAMENT DEFINIT I REVISABLE PERIODICAMENT

INTERVENCIÓ PRECOÇ, INTENSIVA I CONTINUADA

COORDINACIONS A TOTS ELS ÀMBITS

INVOLUCRACIÓ PER PART DE TOTS ELS PROFESSIONALS I PARES


2. SUPORTS VISUALS

Les ajudes visuals afavoreixen al proc茅s de comunicaci贸 i s贸n:


1. Llenguatge del cos:

Expressions facials

Orientaci贸 i proximitat del cos

Postura del cos Agafar, tocar o senyalar


Contacte ocular, fixació de la mirada i canvi de fixació de la mirada

L’habilitat per interpretar i utilitzar les senyals naturals del cos afecta significativament a la efectivitat en la comunicació del missatge.


TEORIA DE LA MENT Mecanisme cognitiu que permet a les persones ser capaces de predir estats mentals d’un mateix i dels demés, el que permet anticipar i modificar comportaments propis i aliens. ( Premack & Woodruff, 1978)

És l’habilitat d’inferir estats mentals i utilitzar aquesta informació per interpretar: Què diuen; Perquè ho diuen; Predir què pot passar a continuació Això permet planificar la nostra conducta i la dels demés.


www.catedu.es/arasaac http://elsonidodelahierbaelcrecer .blogspot.com.es/

En la mente pdf


Activitats per treballar la Teoria de la Ment


Per augmentar el temps del contacte ocular: • Donar temps a respondre o donar allò que vol. • Reforçar amb reforç social quan estigui mirant. • Música o vídeo amb parades.


2. Senyals naturals de l’entorn: 1. Disposició dels mobles 2. Ubicació i moviment de persones i objectes 3. Materials impresos tals com senyals, cartells, logotips, etiquetes, preus 4. Missatge escrit, instruccions, menús. 5. Direccions en els paquets, màquines o negocis.

Tenir la capacitat d’interpretar el significat d’aquestes coses que veiem a l’entorn és crític per ajudar-nos a funcionar efectivament i en forma independents.


Què és necessari per a nens, nenes i adults amb TEA? • Un espai estructurat • Un horari estructurat • Ajudes visuals • Materials i activitats adaptats Les persones amb autisme lluiten dia a dia per entendre el nostre món, però podem nosaltres adaptar el nostre entorn per a ells? Com?


LES IMATGES “Pienso en imágenes. Las palabras son como un segundo idioma para mí. Traduzco las palabras, tanto las habladas como las escritas, a películas de cine a todo color, acompañadas de sonidos, que pasan por mi mente como una cinta de video. Cuando alguien me habla, sus palabras se me traducen instantáneamente en imágenes.”


孩子吃湯


孩子吃湯


孩子吃湯


TEACCH És un sistema de treball estructurat, on hem de tenir en compte: Espai estructurat. Un horari estructurat. Ajudes visuals. Materials i activitats adaptats. L’objectiu principal de TEACCH és millorar l’autonomia.


ESPAI ESTRUCTURAT:


Quan es prepara un espai estructurat per fer TEACCH s’ha de tenir en compte establir límits físics i/o visuals clars i minimitzar distractors visuals i auditius.


1 1 2

2

3 4

3

5 4

5


1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

2 3 4 5


1

1

2 2

2

3

3

4

4

5

5

3 4 5


Exemple:


3. Eines tradicionals per organitzar i donar informació: 1. Calendaris, planificadors diaris 2. Horaris, guies de televisió, guies de teatre 3. Llistes de les compres, notes, menús 4. Cartells, etiquetes 5. Mapes 6. Guies telefòniques Ensenyar l’ús d’aquestes formes comunes d’eines visuals pot ser una part valuosa del sistema de transmissió d’informació pels estudiants amb impediments de comunicació.


Funcions executives Conductes i pensaments dirigits a una meta, orientats al futur o a la consecució d’un objectiu. – – – – – –

Planificació Organització Control de respostes Flexibilitat Atenció Resolució de problemes


Com els podem ajudar? Cal anticipar al nen/a les tasques a realitzar, per exemple amb un horari visual:


TIPUS D’HORARIS:

1. Horari per entendre una seqüència 2. Horari d’activitats 3. Horari mensual 4. Horari de les rutines a l’aula 5. Horari diari-setmanal


Material visual: El material visual que s’utilitza durant la teràpia, com també en els horaris visuals, variarà segons les necessitats de cada nen/a.

CAMIÓ Paraula CAMIÓ

CAMIÓ

Objecte real Fotografia de l’objecte

Fotografia real

CAMIÓ Pictograma


Suports visuals que poden utilitzar els alumnes a l’aula:

HORARIS VISUALS

PECS

AGENDA PERSONALITZADA

ESPERAR

AJUDA


PECS És un sistema de comunicació basat en 6 fases per treballar diferents aspectes de la comunicació. Cal que qui treballi PECS amb el nen/a hagi fet la formació adient. L’alumne/a aprèn que ha de comunicar-se a partir d’imatges. PECS és un sistema alternatiu i/o augmentatiu de la comunicació (SAAC).


AGENDA PERSONALITZADA • Per conèixer el dia/mes/estació/any que està. •Per entendre el temps. •Anticipar festes i activitats de l’escola


3. HABILITATS PRÈVIES


HABILITATS DEL NEN/A 1. Entrevista als pares 2. Conèixer les habilitats del nen/a 3. Conèixer els interessos del nen/a

A partir d’aquí es prepararà el material i la programació per començar a treballar


QUINES SÓN LES HABILITATS PRÈVIES? Per aconseguir habilitats més complexes caldrà tenir habilitats més bàsiques. Les habilitats bàsiques en les habilitats de treball seran: contacte ocular, seure bé i mínim autocontrol d’estereotípies i ecolàlies.

Línia base


• • • • • • • •

Habilitats motrius (imitació i per edat) Comunicació del nen(verbal i no verbal) Coneixements del currículum escolar Habilitats de joc Habilitats socials Observació miofuncional Hàbits i higiene personal Autonomia


5. COM APRENEM?


Com aprenem?

Estímul

Resposta

Conseqüència


ESTÍMUL Veu una pilota

CONDUCTA O RESPOSTA Juga amb la pilota però li cau la pilota i crida a la mare

CONSEQÜÈNCIA

(mare parlant per telèfon)

Agafar la pilota (no arriba)

La nena plora

La mare es gira i li dóna la pilota

La nena rep la pilota

Para de plorar i segueix manipulant la pilota

Està contenta


ESTÍMUL

CONDUCTA O RESPOSTA

CONSEQÜÈNCIA

El pare crida al nen (funda de mòbil)

El nen va cap al pare

Reforç social

El pare tira a la mare la funda del mòbil

El nen va cap a la mare

La mare li dóna la funda del mòbil i reforç social


5.1. ESTÍMUL


Estímul És tot allò que provoca que una persona doni una resposta o faci una conducta dins un ambient. TIPUS: • Auditius (instruccions, sons,…) • Visuals (targetes, powerpoint, vídeo, foto, paraules escrites,…) • Tàctils (textures, objectes,…)


EstĂ­mul

Ajudes

Resposta


Les ajudes Per tal de reforçar l’aprenentatge sense errors utilitzem les ajudes: Ajuda física Ajuda de model Ajuda verbal Ajuda de senyalització Ajuda de posició Ajuda visual Ajuda d’inflexió


Les ajudes Per tal de reforçar l’aprenentatge sense errors utilitzem les ajudes: Ajuda física Ajuda de model Ajuda verbal Ajuda de senyalització Ajuda de posició Ajuda visual Ajuda d’inflexió


Les ajudes Per tal de reforçar l’aprenentatge sense errors utilitzem les ajudes: Ajuda física Ajuda de model Ajuda verbal Ajuda de senyalització Ajuda de posició Ajuda visual Ajuda d’inflexió


Les ajudes Per tal de reforçar l’aprenentatge sense errors utilitzem les ajudes: Ajuda física Ajuda de model Ajuda verbal Ajuda de senyalització Ajuda de posició Ajuda visual Ajuda d’inflexió


Les ajudes Per tal de reforçar l’aprenentatge sense errors utilitzem les ajudes: Ajuda física Ajuda de model Ajuda verbal Ajuda de senyalització Ajuda de posició Ajuda visual Ajuda d’inflexió


RETIRADA D’AJUDA! Podem treballar diferents coses, però el més important és que el nen/a ho acabi aprenent de forma independent per tal de promoure la màxima autonomia.

Total parcial

independent


Consisteix en descompondre la seqüència d’un aprenentatge determinat, en objectius més petits. Dilluns - dimarts – dimecres – dijous – divendres – dissabte – diumenge Dilluns - dimarts – dimecres – dijous – divendres – dissabte – diumenge Dilluns - dimarts – dimecres – dijous – divendres – dissabte – diumenge Dilluns - dimarts – dimecres – dijous – divendres – dissabte – diumenge


5.2. RESPOSTA


Resposta . La conducta és la resposta a l’estímul o antecedent.

Resposta positiva

Resposta negativa


5.3. CONSEQÜÈNCIA


Conseqüència A partir de la conducta hi haurà un canvi a l’ambient o una actuació per part del terapeuta. La conseqüència variarà segons la resposta hagi estat positiva o negativa.


Resposta positiva

Reforç positiu

Resposta negativa

Tècniques per l’aprenentatge

Estímul


Resposta positiva


Tipus de reforçadors: Primaris Secundaris Automà tics Socials


Adaptació dels reforços a l’escola • Utilitzar activitats com:

Plastilina

Ordinador

Pintar

Manualitats

Llibre de cromos


LLIBRETA ADAPTADA

FRASE PICTO+PARAULA

TIRA FRASE


Economia de fitxes Els programes d’economia de fitxes són procediments dirigits a establir un control estricte sobre un determinat ambient, i d’aquesta manera poder controlar les conductes d’una persona.


Resposta negativa


De la – a la + intrusiva

Tècniques d’intervenció

Extinció Reforç diferencial Cost per resposta – retirada reforç Sobrecorrecció Temps fora


4. CONDUCTES DISRUPTIVES


Per escapar d’una situació Per evitar fer alguna cosa Per frustració (no m’entenen el que vull o necessito) Per comunicar-se

Registre de la conducta Decidim l’actuació Tothom actuarà igual

Objectiu: reduir la conducta.


Extinció Reforç diferencial Cost per resposta Sobrecorrecció Temps fora

O bé, ens podem anticipar a la conducta per parlar-la i modificar la conducta o fer extinció d’aquesta.


La repetició pot ser de gestos (estereotípies) o verbal (ecolàlies). Cal valorar aquesta estereotípia o ecolàlia. Ecolàlies: consisteix en la repetició de paraules o frases o vocalització de sons els quals el nen ha escoltat en alguna situació i repeteix sense funcionalitat comunicativa visible. Hi ha ecolàlies immediates i diferides.


Modificar-la

Donar funcionalitat Patrons de comportaments, interessos o activitats restringides i repetitives Pactar espais

Reduir la conducta


Com dir que no Treballant amb reforç positiu ens succeeix que moltes vegades s’han de negar o retirar els reforços i això pot ser difícil, per això es pot pactar amb el nen un temps determinat amb:


5. REGISTRE EVOLUCIÓ


Cal tenir els registres adequats a cada programa per tal d’observar l’evolució del nen de forma constant.

El material no és l’adequat?

Calen canvis a la metodologia?

L’ajuda que es dóna no li serveix?


DATA: UNITAT TREBALLADA : Nยบ ASSAJOS: AJUDES: METODOLOGIA ACTIVITAT: OBSERVACIONS:


DATA: UNITAT: AJUDES: OBSERVACIONS:


Fases: Massificació (M) Unitats que s’estan treballant i es dóna ajuda mentre aquesta es va retirant de forma gradual

Expansió (EXP) Distractors per tal de memoritzar les unitats massificades

Rotació Aleatòria (RA) Unitats ja adquirides (recordatori i discriminació)


6. PROGRAMACIÓ


Què hem de treballar? Cal treballar a partir de les necessitats de l’alumne. Caldrà tenir en compte: - L’edat del alumne/a - Les habilitats del alumne/a - Les dificultats del alumne/a

Mentalitzar-nos que no és important el curs que està cursant

Ja es buscarà activitats per integrar


Qui ho treballarĂ ?


escola

CONSOLIDAR ELS APRENENTATGES

GENERALITZAR ELS APRENENTATGES altres

objectius MATEIXOS OBJECTIUS I METODOLOGIA

MÉS RAPIDESA AMB L’ADQUISICIÓ DELS família OBJECTIUS

Intervenció terapèutica


Aprenentatges curriculars

Joc

Autonomia

Aprenentatge significatiu

Llenguatge i comunicaci贸

Aspectes socials

Motricitat


Aprenentatges curriculars

Joc

Autonomia

Aprenentatge significatiu

Aspectes socials

Motricitat

Llenguatge i comunicaci贸


Aprenentatges curriculars Hem d’observar el nivell curricular del nostre alumne, i partir d’aquella base. Aspectes com la lectoescriptura, la numeració, puzles, seriacions, problemes matemàtics, conceptes de medi, les hores… Sempre pensant en la funcionalitat del que volem ensenyar.


Aprenentatges curriculars

Joc

Autonomia

Aprenentatge significatiu

Aspectes socials

Motricitat

Llenguatge i comunicaci贸


Autonomia • • • • • • •

Rentar-se les mans Vestir-se Control d’esfínters Dutxar-se Carrer (comprar, passejar, …) Fer-se l’entrepà Fer-se la motxilla

Caldrà el suport de les famílies utilitzant les mateixes ajudes i estratègies. A més a més, serà important una bona generalització.


MOLT IMPORTANT: NO AJUDES VERBALS SI AJUDES VISUALS/FÍSIQUES/MODEL


Aprenentatges curriculars

Joc

Autonomia

Aprenentatge significatiu

Aspectes socials

Motricitat

Llenguatge i comunicaci贸


Aspectes socials • Habilitats prèvies: contacte visual, seure bé, mans quietes, autocontrol d’estereotípies,… • Teoria de la ment • Habilitats socials • Normes socials Segons les habilitats del nostre/a alumne/a, podrem treballar a un nivell o a un altre


L’ESCOLA Cal una implicació de tots els àmbits i per això caldrà una coordinació interdisciplinar


Aprenentatges curriculars

Joc

Autonomia

Aprenentatge significatiu

Aspectes socials

Motricitat

Motricitat


Motricitat Motricitat gruixuda: imitaci贸 motora Motricitat fina: imitaci贸 del tra莽, activitats del nostre entorn (obrir pots, tancar una finestra,...), pintar, retallar,...


ACTIVITATS DE MOTRICITAT FINA:


ACTIVITATS DE MOTRICITAT I SERIACIÓ:


Aprenentatges curriculars

Joc

Autonomia

Aprenentatge significatiu

Llenguatge i comunicaci贸

Aspectes socials

Motricitat


Llenguatge i comunicació

Si Sap repetir sons (fonema/síl o paraula?

Domini de 3-4 demandes

Exercicis de nombrar targetes i de demanda

Té sons però fa aproximacions? No

L’alumne té habilitats d’imitació generalitzades? Tenir en compte la comunicació (PECS)

Cal treballar en primer lloc la comunicació, i de forma paral·lela, es treballa el llenguatge.


Comunicació

Sistema Alternatiu/augmentatiu de la comunicació (PECS)

Observació miofuncional Treballem: Expressiu:

Registre dels fonemes adquirits

Ecoiques Llenguatge

Intraverbals Receptiu: Tocar l’objecte


Aprenentatges curriculars

Joc

Autonomia

Aprenentatge significatiu

Llenguatge i comunicaci贸

Aspectes socials

Motricitat


Joc Joc interactiu: els jocs que es realitzen interactuant amb l’adult. Jocs senzills com ara: cucu-estàs, bombolles de sabó, ballar, passar la pilota,… Joc funcional: jugar adequadament amb els joguets (fer bombolles, moure el cotxe sense girar les rodes,… Joc recíproc: jugar amb una altre persona Intercanviant un objecte (llançar una pilota) Joc de regles: joc de dos o més participants en el que s’ha de seguir unes normes (jugar a bitlles, jocs de taula) Joc simbòlic: joc de ficció, joc imaginatiu.


Habilitats prèvies de joc Anteriorment, s’ha de treballar: La interacció amb el nen/a El contacte ocular La imitació motora grossa i amb objectes. Control instruccional Atenció


Aprenentatges curriculars

Joc

Autonomia

Aprenentatge significatiu

Llenguatge i comunicaci贸

Aspectes socials

Motricitat


Generalitzaci贸 Una de les dificultats m茅s grans en els nens i nenes amb TEA 茅s la generalitzaci贸.

http://mariposasenelaula.blogspot.com.es/ 2011/07/jugar-con-los-euros.html


Aspectes sensorials És possible que haguem de treballar algun aspecte sensorial davant un nen/a amb hiper o hipo sensibilitat.


Hi haurà alguns programes els quals el nen/a hagi adquirit totes les unitats necessàries (per exemple: conèixer les monedes). I per aquest motiu es treballa de manera més esporàdica.


ADAPTACIÓ DE MATERIAL


Cal adaptar el material a partir dels interessos del nen, per tal de motivar-lo amb l’aprenentatge. Caldrà adaptar el material en relació al nivell del nostre alumne/a (utilitza imatges, podem fer frases, …)


Matemàtiques 4 2

1 8 3

Ordenar números

9

2

Sumes

1

3

6

Nombrar números


Quantitat número

Formes geomètriques QUADRAT GRAN

VERMELL


Nom:___________

data:_________


0’01

Monedes


Memòria


Llengua catalana/castellana

TRA

BLO

tra

blo


POWERPOINTS


http://www.catedu.es/arasaac/


www.socialthinking.com


www.asociacionalanda.org

147


http://disfasiazaragoza.com

148


www.juntadeandalucia.es/averroes /recursos_informaticos/programas/


www.hoptoys.es


www.bj-adaptaciones.com


http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es


http://pensandoenimaxes.blogspot.com

153


www.pasarlascanutas.com/ cocina_facil_1.htm


http://www.orientacionandujar.es/


http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.c om.es/


BIBLIOGRAFIA

Editorial CEPE Autors: Equipo Deletrea

Estratègies i solucions pràctiques en els problemes quotidians dels nens amb TEA.


BIBLIOGRAFIA

ESTRATÈGIES VISUALS Linda Hodgdon

Estratègies visuals per millorar la comunicació. Ajudes pràctiques per a l’escola i la llar.


BIBLIOGRAFIA

ESTRATÈGIES EDUCATIVES www.autismobata.com

Autora: Irene Berride


BIBLIOGRAFIA MATERIAL

PER FOMENTAR L’EXPRESSIÓ DE SENTIMENTS Títol: VEGETAL COMO SIENTES Autors: ELFFERS i FREYMANN

TUSCANIA EDITORIAL


MATERIAL

CONTROL DEL TEMPS

http://www.timetimer.com/


Moltes grĂ cies


Email: mariangr10@gmail.com

www.associacioaprenem.org Telf.: 93 180 89 26

Curs intervenció aprenem escola febrer 2014  

Intervenció en nens i nenes amb TAE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you