Page 1

ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Στο πλαίσιο των ισότιμων εταίρων και των ίσων υποχρεώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012). Η επιτυχής άσκηση της Προεδρίας αποτελεί για την πατρίδα μας στόχο ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας. Στο πλαίσιο της ιδιαίτερα μεγάλης και οργανωμένης προσπάθειας που απαιτείται για επίτευξη του πιο πάνω στόχου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει κληθεί να συμβάλει ενεργά και ουσιαστικά στην προετοιμασία και διαχείριση της Κυπριακής Προεδρίας, με πρωτοβουλίες και δράσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Γι’ αυτό και το θέμα της Κυπριακής Προεδρίας έχει τεθεί για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως υπό έμφαση στόχος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2011-2012, καθώς και της σχολικής χρονιάς 2012-13, με τίτλο «Η Κύπρος στην Ευρώπη». Οι δράσεις του Υ.Π.Π κινούνται σε τρεις άξονες, που είναι:

η προώθηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς των αρμοδιοτήτων του (Εκπαίδευση,

Πολιτισμός, Οπτικοακουστικά, Νεολαία και Αθλητισμός) η ανάδειξη της κουλτούρας και του πολιτισμού της Κύπρου σε πανευρωπαϊκό

επίπεδο και η ενίσχυση της γνώσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανάδειξη του έργου που επιτελείται σήμερα στα σχολεία μας.

http://www.moec.gov.cy/dde/kypros_evropi/index.html

Συντονίστριες: Ελένη Παπαγεωργίου-Μάτολη Χρυστάλλα Βύρα

Συμμετέχουμε στην Κυπριακή Προεδρία 1


Συμβάλλουμε στην επιτυχία της Κύπρου

Αναδόμηση και Επαναπροσδιορισμός του Σχεδίου Δράσης «Η Κύπρος στην Ευρώπη» (2011-2012) Ολοκλήρωση των υπό εξέλιξη στοχευμένων δράσεων και δραστηριοτήτων «Η Κύπρος στην Ευρώπη» (Σεπτέμβριος –Δεκέμβριος 2012)

ΣΤΟΧΟΙ:  Περαιτέρω γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με το θεσμικό πλαίσιο, τις δομές και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Σεβασμός του Πολιτισμού και της Κουλτούρας της χώρας μας αλλά και των άλλων λαών της Ευρώπης  Ευαισθητοποίηση αναφορικά με αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αλληλεγγύη, σεβασμός, κατανόηση, εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική συνοχή, αλφαβητισμός, δημιουργία δημοκρατικού και ενεργού πολίτη κ.τ.λ. 

Γνωριμία με ήθη και έθιμα, καθώς και παραδοσιακά παραμύθια, τραγούδια ή παιχνίδια από την Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνατότητα παρουσίασης τους σε διάφορες εκδηλώσεις.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: •

να γνωρίσουν το μύθο της Ευρώπης από την αρχαία ελληνική μυθολογία

να γνωρίσουν τους λόγους δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

να γνωρίσουν τα βασικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό συμβούλιο, Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή επιτροπή)

να γνωρίσουν και να αναγνωρίζουν τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σημαία, ύμνος, ημέρα της Ε.Ε. 9ηΜαΐου, το Σύνθημα της Ε.Ε. «Ενωμένοι στην πολυμορφία»).

να γνωρίσουν τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2


(γεωγραφική θέση, πρωτεύουσες, σημαίες, γλώσσες) •

να ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ενότητα στη διαφορετικότητα, κοινωνική συνοχή).

να προβάλουν με διάφορους τρόπους το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου και τις συνέπειές του στην κυπριακή πραγματικότητα

να γνωρίσουν, να εκτιμήσουν και στη συνέχεια να προβάλουν την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά (ήθη και έθιμα, κυπριακή στολή, παραδόσεις, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια κτλ)

να γνωρίσουν Κύπριους μουσικοσυνθέτες, συγγραφείς, ζωγράφους και ποιητές

να έρθουν σε επαφή με την θρησκευτική παράδοση της Κύπρου γνωρίζοντας τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της

να αναπτύξουν ενεργό ρόλο σε κοινωνικό επίπεδο για την προβολή του κυπριακού πολιτισμού ως μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

να γνωρίσουν την ιστορία της κοινότητάς τους και της ευρύτερης περιοχής καθώς και των τόπων καταγωγής τους(κατεχόμενων)

να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα και τις παραδόσεις της κοινότητάς τους

να έρθουν σε επαφή με παραδοσιακά επαγγέλματα της κοινότητάς τους

να γνωρίσουν τις εκκλησίες και τα εξωκκλήσια της κοινότητάς τους

να γνωρίσουν εκπροσώπους της λαϊκής παράδοσης της κοινότητάς

να εκτιμήσουν και να προβάλουν την κοινότητά τους.

Στα πλαίσια όλου του προγράμματος τα παιδιά: •

να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας μεταξύ τους, με τους δασκάλους

τους και με οργανωμένα σύνολα (σύνδεσμος γονέων, τοπική αυτοδιοίκηση) για τον καταρτισμό και την εφαρμογή του προγράμματος

3


να αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν τον ενεργό, δημοκρατικό, Ευρωπαίο πολίτη (2013: Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών)

να γνωρίσουν και να σέβονται τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα όλων των λαών

να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: •

Δημιουργία ενημερωτικής πινακίδας σε κάθε τάξη και μέσα στο σχολικό χώρο για την Κύπρο και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες προέλευσης αλλόγλωσσων μαθητών/τριών μας.

Δημιουργία κατασκευών, ζωγραφιών, πανό με θέμα «Η Κύπρος στην Ευρώπη».

Καθιέρωση εβδομάδας γνωριμίας με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε τάξη θα έχει την ευκαιρία να βρει υλικό για συγκεκριμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γνωρίσει τα κυριότερα στοιχεία του πολιτισμού της.

Οργάνωση διάλεξης με ομιλητή έναν ευρωβουλευτή ή έναν ευρωπαίο πολίτη που διαμένει μόνιμα στην Κύπρο.

Αξιοποίηση των αλλόγλωσσων μαθητών του σχολείου μας και των 4


γονιών τους, για τη γνωριμία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Δημιουργία συνθημάτων/σλόγκαν/γνωμικών/ρητών τα οποία θα εκφράζουν μία ή και περισσότερες από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας (κοινωνική συνοχή, δημοκρατικός και ενεργός πολίτης, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ).

Έκδοση «τουριστικού οδηγού» μέσα από τον οποίο να προβάλλεται η ιστορία και τα σημαντικότερα μέρη και αξιοθέατα του νησιού/της περιοχής/της κοινότητας.

Συνεντεύξεις από τεχνίτες, που εξασκούσαν ή και εξασκούν ακόμα παραδοσιακά επαγγέλματα.

Ημερίδα «Η Κύπρος στην Ευρώπη». Τα παιδιά θα έχουν τη ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους και να έρθουν σε επαφή με παραδοσιακά ήθη και έθιμα της Κύπρου και των χωρών προέλευσης αλλόγλωσσων παιδιών του σχολείου μας.

Δημιουργία σχολικών επιτροπών

Εκθέσεις φωτογραφιών ή άλλων αντικειμένων

Συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία (e-twinning)

ευρωλεξικά, ευρωκώδικες, συνθήματα, αφίσες……..

Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις στην κοινότητα/ ευρύτερη περιοχή/ Κύπρο(κοινωνικές, φιλανθρωπικές, περιβαλλοντικές)

5


Χρήσιμοι ιστότοποι για σχετικό υλικό:

http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm http://europa.eu/kids-corner/parents-teach/index_el.htm http://europa.eu/teachers-corner/index_el.htm http://europa.eu/teachers-corner/pdf/info_el.pdf http://www.cyprusonfilm.com/index.php?pageaction=fls&modid=Films&catid=9 http://www.youtube.com./watch?v=HIlcaPjGKQQ http://www.youtube.com./watch?v=tY48zLi-Oao&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=MzZW36JrUH4 http://www.cy2012.eu/el/page/videos/channels/the_cyprus_eu_presidency/video53 http://www.youtube.com./watch?v=m29YL6j8XrY&feature=relmfu http://www.youtube.com/watch?v=sK74cFtCf3o&feature=related

6

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Υπο έμφαση στόχος

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Υπο έμφαση στόχος