Page 1

Kostka 2.0 180 Número

Desembre 2017

Il·lustració Aitana Belda, de 1r de Batxillerat Artístic


Consell de redacció Meritxell Artacho Aitana Belda Elisabet Cano Núria Estévez Aina Galan Carlos Jurado Unai López Virginia Menéndez Natàlia Ríos Claudia Soriano Carme Targarona Conchi Varela Editada per Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka Riera de Can Toda, 29-37 93 210 36 05 (Intermèdia i Secundària) M.D. de la Salut, 17-29 93 213 01 81 (Infantil) info.kostka@fje.edu www.kostka.fje.edu

Disseny i maquetació Mireia Barreras. Estudi Barreras


sumari 6

8

10

12

Llar d’Infants L’adaptació a la Llar

PIN Primària Inicial

Escola Intermèdia 3r d’ESO participa a les classes de 4t d’EP

Escola Secundària Experiències de voluntariat social

14

16

18

20

Pastoral Línies de força

Aprenent a ser... tota una aventura

Batxillerat Alumnes de 2n de Batxillerat a Taizé

Activitats al Kostka

24

25

26

28

Musical Boscos endins

EMK Seguim tocant

Les Paraescolars fan Kostka!

L’escola es renova

30

32

Qui és qui?

AMPA Facilitar, millorar i enriquir


4

Jesuïtes Gràcia Samaritans, mestres i testimonis

Recentment, el sector d’educació de la Companyia de Jesús a Espanya (EDUCSI) ha elaborat i distribuït a totes les escoles una publicació important. Es tracta del document “Samaritans, mestres i testimonis”. En un quadernet de només 12 pàgines, es recull de manera molt explícita i sintètica, el sentit profund i la crida que comporta el fet d’educar des de l’espiritualitat ignasiana. Aquest document s’ha distribuït ja a tots els educadors/es de les escoles i, de manera progressiva, s’anirà treballant en els diferents grups i equips al llarg d’aquest curs. També es vol fer extensiu, en la mesura del possible, a les famílies. En aquesta línia, no fa gaires dies vàrem tenir l’oportunitat de trobar-nos, al voltant d’aquest document, un grup d’uns vint-i-cinc educadors i educadores del col·legi Kostka; justament tots aquells que tenim àmbits de responsabilitat i de lideratge a l’escola. La sessió va ser realment molt profitosa. Vàrem dedicar un temps inicial a fer una re-lectura individual del contingut del document. Amb temps suficient per a poder interioritzar i “gustar” les idees clau i


editorial deixar que ens interpel·lessin. Posteriorment i amb

«La tasca d’educar sobretot és una vocació imprescin-

grups reduïts, vàrem compartir aquelles afirmacions

dible i necessària, de servei».

que ens havien impactat més i el perquè. I per acabar, una breu posada en comú va permetre identificar aquells elements que havien ressonat de manera més compartida. I va haver-hi coincidència: ens trobem en un projecte comú i engrescador: l’educació en aquest món que ens crida. Voldria destacar algunes d’aquestes idees que realment justifiquen la nostra missió educativa. I voldria

En definitiva: ser samaritans, per ajudar als infants i joves o obrir-se en un món ferit; ser mestres, per a compartir i ajudar a trobar sentit oferint contrast, horitzó i experiència; i ser testimonis, algú que dóna testimoni del que creu, del que tria i dels valors que persegueix. I per acabar, una frase que ens situa a Jesús de

fer-ho, no només des de la visió des de l’escola, si

Natzaret com a samarità, mestre i testimoni.

no i també des de l’educació en el marc de la família.

“La proposta religiosa que ofereixen els centres de la

«Educar bé és, probablement, avui dia, una de les majors responsabilitats en una societat que vol tenir futur; un futur que passi per la solidesa personal, la dignitat, la integritat i la capacitat de convivència i respecte entre grups i gent molt diferents». «Volem educar gent sòlida en mig d’aquest món vertiginós, on sembla que tot és líquid i s’escorre entre els dits». «La solidesa també és excel·lència, entesa com a opo-

Companyia de Jesús és la que posa el Crist el model de la vida humana, i l’evangeli, llegit des de l’espiritualitat ignasiana”. Que en aquestes dates, la presència del Crist acabat de néixer ens ajudi a enfortir les raons fondes de la nostra missió educativa, com a mestres i professors/es, i també com a mares i pares.

Bon Nadal!!!

sició a la mediocritat». «Les famílies i els educadors no estem en trinxeres diferents en aquesta batalla diària que és l’educació, sinó lluitant, colze a colze, per donar el millor a les generacions a les quals cal ajudar a créixer».

Oriol Navarro i Oller

Director general


6

Llar d’Infants

L’adaptació a la Llar Paula Neichel

Coordinadora Llar d’Infants

Des de l’àmbit escolar, entenem el període d’adaptació com un procés lent de transició mitjançant el qual l’infant surt del seu entorn familiar, el que li proporciona seguretat i confiança, per endinsar-se dins un medi nou i desconegut. A poc a poc i progressivament aquest infant, amb l’ajuda de l’educador i la família, anirà descobrint i adaptant-se a aquest nou entorn: l’escola. Els Primers dies d’escola són molt difícils per a tothom, d’això en som conscients tots, mestres, famílies i nens/es. Les parts implicades en aquest procés han de treballar de forma conjunta i amb l’objectiu comú de vetllar i tenir cura de l’infant i les seves necessitats, sempre pensant en el seu benestar i benefici. Cadascuna de les parts que hi participen activament en aquest procés té unes funcions i unes actituds concretes a desenvolupar per tal d’afavorir i facilitar-ne el canvi. Aquest és un procés d’adaptació per infants, professionals i famílies, de coneixement mutu.

L’INFANT, per primera vegada se separa del seu entorn familiar i del seu vincle més proper, i s’afronta a una situació nova i angoixant, on rutines, espais, companys/es i referent són diferents i desconeguts. L’EDUCADOR és l’encarregat de donar suport i acompanyar l’infant en aquest període. El seu paper és molt important en el bon desenvolupament de l’adaptació (no per això, exclusiu), on la seva funció principal en aquest moment és la d’acollir, protegir i transmetre als infants tranquil·litat, serenor i comprensió, així com buscar i oferir una sèrie de jocs i recursos per tal d’ajudar-lo a integrar-se en aquest nou entorn.


El/la mestre/a en tot moment ha de respectar el ritme del nen/a i les seves necessitats, i tenir una bona capacitat d’empatia i paciència, tant amb els alumnes com amb les famílies, ja que és un procés gens fàcil per cap de les dues parts. L’Educador es convertirà en l’adult de referència a l’escola i ocuparà un lloc molt proper a la família i al nen/a en aquesta etapa. El període d’adaptació és diferent per cada nen/a i cadascú expressa les seves pors i els seus neguits de moltes i diverses maneres. Aquestes reaccions es poden manifestar a l’escola, com és normal (mitjançant el plor, el crit, la negació…), però també a casa (canvis en les rutines d’alimentació i descans, conductes, la necessitat de cridar l’atenció, cansament, irritació, rabietes, dependència, regressions…). Les FAMÍLIES han d’estar també preparades per afrontar aquest tipus de situacions i acompanyar i donar suport al seus fills/es en funció de les necessitats i demandes que es puguin presentar, amb molt afecte i comprensió, però sempre amb fermesa, seguretat i confiança vers l’escola. És important i recomanable que les famílies es deixin guiar i orientar pels educadors i educadores, seguint unes recomanacions clares per afavorir i facilitar-ne aquest procés: L ’horari dels primers dies hauria de ser progressiu, no complet, per tant de fer una adaptació gradual i sense presses, respectant els temps de cada nen/a (tenint en compte les possibilitats de les famílies). Intentar que el nen/a entri pel seu propi peu, sense sentir-se forçat i sense presses. I ntentar no allargar gaire el moment de la separació (d’aquesta manera només allargarem el seu patiment). No desaparèixer, acomiadar-se, encara que es quedi plorant, ja que aquest fet els genera més angoixa i por Acomiadar-se amb seguretat, confiança i afectivitat (“Adéu amor meu, la mare t’estima molt i ara se’n va a treballar. Et quedes una estoneta amb els teus companys i la teva mestra, t’ho passaràs molt bé i fareu moltes coses divertides. A la tarda, després de berenar, et vindré a buscar”. Un petó i marxar). Explicar-li a l’infant, en la mida del que es pugui, que la separació és temporal, que el deixa una estoneta i després el recolliran, i quines seran les rutines a seguir, sempre amb un terme positiu i divertit. H em d’intentar no mostrar inseguretat ni neguit davant seu, ja que els petits ho perceben i encara es mostren més angoixats. M antenir i respectar unes rutines fixes, per tal que el nen/a se senti més segur i confiat, tant a casa com a

l’escola. El fet de seguir uns mateixos horaris els dóna seguretat i confiança, i situar-se en el temps, els fa estar més tranquils. Respectar els horaris d’entrada (i de sortida), per tal d’iniciar i acabar el dia amb un ordre, dedicar el temps necessari a l’entrada i no trencar el ritme de la classe. P roposar i oferir que l’infant porti un objecte afectiu perquè l’acompanyi i el faci sentir més segur i acompanyat. Tenir una bona comunicació amb el tutor/a i facilitar el màxim d’informació, per tal de poder tenir més aspectes en compte i conèixer més a l’infant. Interessar-se i implicar-se en el que es fa a l’escola en el seu dia a dia, i convidar-lo a compartir les experiències viscudes i aprenentatges a l’escola. Preguntar en tot cas, davant dubtes o neguits, les famílies s’han de sentir tranquil·les i confiades. Per tant, hem de tenir en compte que aquest no és un procés gens fàcil per a ell (ni per a les famílies), ens hem de posar en la seva situació, i encara més quan no tenen una experiència o un bagatge previ; per ells aquesta situació és nova i desconeguda. Gradualment, l’infant anirà descobrint que a l’escola s’està molt bé, que les persones que hi estan allà (educadors/es i resta de personal) hi estan per ells, els estimen, els atenen i ofereixen una sèrie d’activitats i jocs on s’ho passen bé i hi gaudeixen molt tots plegats; On la seva família hi confia i hi té plena seguretat. L’educador/a passa de ser un desconegut a algú més proper. Aquest procés acostuma a durar entre 2 i 4 setmanes, tot i que a vegades es pot arribar a allargar una mica més. Amb el pas dels dies, l’adaptació s’anirà superant i tot es normalitzarà, la separació deixarà de ser un moment tens i de neguit, i serà un comiat dolç i alegre, amb un gran somriure i un “Fins després!!”.


8

PIN

Primària Inicial Anna Segura

Directora de l’Escola Infantil

Júlia Garcés

Coordinadora de Cicle Inicial

En el marc del projecte H2020 en el qual estem immersos totes les escoles de Jesuïtes Educació, aquest curs 17-18 el Col·legi Kostka inicia a Primer de Primària la PIN (Primària Inicial), una nova etapa per als cursos de 1r a 4t, que dona continuïtat als elements pedagògics i metodològics iniciats al MOPI (Model Pedagògic d’Infantil), i que tenen com a objectiu promoure la formació integral dels i les nostres alumnes per a una societat diferent. Els seus tres grans escenaris de treball són els Projectes, els Racons i els Ambients.


Els Projectes A la PIN es treballa per projectes globalitzadors que integren els coneixements de les diferents àrees curriculars, alhora que incorporen el desenvolupament de les competèn­ cies i habilitats connectades a tots els ta­ lents. Es treballen dos tipus de projectes: PROJECTES DE COMPRENSIÓ Els alumnes construeixen el seu coneixement a partir de la resolució de tasques es­ pecífiques, assegurant així l’adquisició de les competències i continguts del currículum. Es presenta a l’alumne una situació problemàtica rellevant a resoldre que finalitza amb l’elaboració d’un producte, presentació o execució de la solució. PROJECTES D’INVESTIGACIÓ Els projectes d’investigació es caracteritzen per la iniciació en les fases del mètode cien­ tífic i l’ús de la metodologia de la indagació a través de l’experimentació i la manipulació directa amb els elements del món físic, a partir de la formulació de preguntes.

Racons Tot i que el treball per racons permet treballar diferents àrees curriculars o aspectes de joc simbòlic, en el cas de la PIN centrem l’ús d’aquesta estratègia metodològica al treball de la com­ petència comunicativa, a través de 5 racons simultanis: Bla, bla, bla, la Voz PIN, Col·leccionem, Llegim jugant i Juguem amb paraules. En cadascun dels racons, els i les alumnes es troben amb diferents activitats competencials que els permet desenvolupar les habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure.

Ambients Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els nens i nenes poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar... En el Kostka oferim 5 ambients: Exploradors; recorregut per la geografia a través de diferents escenaris. Jo decideixo; l’infant decideix què fer amb la diversitat de material que s’ofereix. Drama; English theatre Tecnològic: iniciació a la Robòtica Artístic: l’infant posa en joc diferents tècniques i recursos per tal d’expressar-se a través de l’art.

Amb aquestes quatre PINzellades, hem pretès fer un petit recorregut pel nostre projecte, l’èxit del qual ni s’entén ni seria possible sense la col·laboració conjunta entre famílies, mestres i alumnes.


10

Escola Intermèdia 3r d’ESO participa a les classes de 4t de Primària

En el marc de l’assignatura de Treball Social, els alumnes de 3r d’ESO, col·laboren amb els professorat de 4t de Primària ajudant a la classe amb el procés d’aprenentatge dels continguts treballats. CADA SETMANA, ELS NOIES I NOIES DE 3r D’ESO VAN A LES AULES DE 4t DE PRIMÀRIA PER TREBALLAR 4t A Taller de Resolució de Problemes 4t B Racons de matemàtiques 4t C Informàtica 4t C Taller de Resolució de Problemes Ajuden a les mestres a resoldre els dubte que presenten els nens i nenes de primària. A més a més, preparen activitats per dur a terme amb els alumnes a l’hora del pati.

Els alumnes de 4t de Primària diuen... M’agrada que vinguin perquè quan fem informàtica, si tenim alguna dificultat, ens ajuden.Per exemple, si perdem una diapositiva o un arxiu no el trobem, ens ajuden a recuperar-ho i així, com són més “professors”, ens ho poden solucionar més ràpid. JORDI TORRES, 4t Primària C M’agrada que vinguin perquè quan fem els problemes en grup, ens ajuden si tenim dubtes. Aprenem ja que venen a explicar-nos coses que no entenem. I crec que ens va molt bé relacionar-nos amb nens més grans. ARNAU PRIETO, 4t Primària A

M’agrada molt que vinguin els alumnes de tercer d’ESO perquè al nostre grup, que som 4, a vegades no estem totes d’acord i ells ens ajuden a resoldre els dubtes i a posar-nos d’acord en aquell tema i així ho podem resoldre. GEMMA VAN DER LAAN, 4t Primària D M’agrada molt que vinguin els companys d’ESO perquè m’ajuden i em donen trucs nous. Cada divendres fem activitats de mates divertides. Al pati també venen els divendres a jugar amb nosaltres i juguem al mata conills i a altres jocs molt divertits. ALBA INGLAVAGA, 4t Primària B


Els mestres diuen... Per als alumnes de primària, que vinguin els alumnes “grans” és una gran experiència. Els encanta veure que els ajuden a resoldre algunes activitats, que els hi fan de “mestres”, que es posen a la seva pell per ajudar-los a entendre el problema que se’ls hi demana… Els alumnes d’ESO se senten valorats i admirats pels petits i els fa sentir responsables del procés d’ensenyament-aprenentatge. Com a mestra és molt agraït compartir aquest moment amb ells i elles veient com s’esforcen tots per ajudar. És un moment molt esperat per tots i, per tant, la valoració és més que positiva! MERITXELL ARTACHO, Mestra Taller de resolució de problemes de 4t A

Els alumnes de tercer d’ESO venen a ajudar als alumnes de quart a l’estona de matemàtiques un cop per setmana i ells ja esperen la seva companyia. No solament treballen en grups a partir d’activitats manipulatives i competencials sinó que també aquells alumnes que potser necessiten un suport extra disposen de l’ajuda d’un company/a de secundària que li dóna eines i trucs que a ell o a ella li anaven bé quan eren petits. És una experiència molt enriquidora tant pels menuts com pels grans, on comparteixen moments i aprenen de forma conjunta. MARTA TORRES, Tutora 4t de Primària B

Els alumnes de 3r d’ESO diuen... Poder compartir una hora amb els nens i nenes de 4t de primària és divertit. Recordar moments que vàrem viure quan érem a 4t de primària és molt maco. Per la assignatura de TREBALL SOCIAL, vàrem haver de preparar jocs pels nens de 4t de primària. El nostre horari coincidia amb que els de 4t tenien mitja hora de classe i l’altre mitja de pati. És per això, que dividim la nostra intervenció en dos moments. Per una part, anem a ajudar-los a fer informàtica, introducció al Microsoft Word. Nosaltres, ja som experts, com aquell qui diu. Per tant, va ser fàcil ajudar-los. Passats aquests 30 minuts, anem al pati, a fer l’esbarjo. Un joc que destaca i agrada molt als nens, és el joc de “Los hombres lobo de Castronegro”. Consisteix en que tots els jugadors, tanquen els ulls i se’ls hi assigna un personatge sense que els altres jugadors se n’adonin. Els principals personatges, són el llop, el poble i el cúpid. En resum, una experiència inoblidable la qual sempre recordaré! MARTÍ OSUNA, 3r ESO B El passar temps amb els nens petits és una il·lusió tan per ells com per nosaltres. Quan arribes a classe et reben amb una tendresa increïble. Jo per exemple cada cop que arribo a classe hi ha nens que em demanen que vagi al seu grup. Encara que només és mitja hora, ens ho passem genial. També és molt maco veure com nens que tenen 5 anys menys que tu es desenvolupen tant bé davant de la feina exposada. Si ho mires bé, et recorda a quan tu tenies la seva mateixa edat. L’altre mitja hora la fem al pati, on els proposem jocs perquè es diverteixin per la feina feta. Per nosaltres és una de les millors experiències al cole fetes amb nens petits i si poguéssim la repetiríem al llarg de tot el curs. SARA CATALÀ, 3r ESO B Les hores de treball social, les dediquem a ajudar als petits durant algunes hores de classe. Ens agrada molt ja que creiem que els hi serveix, tant a ells com als professors, ja que tenen un “ajudant” per a cada 5 ó 6 alumnes. Ens escolten i creiem que els hi agrada que alguns “dels grans” estiguin per ells. També anem al pati a jugar i estar amb ells. És una gran experiència, en la que tots aprenem alguna cosa. CLÀUDIA SORIANO, 3r ESO A Des del primer moment ens vam sentir molt benvolguts i acollits. Teníem motes ganes de començar a treballar amb ells. Tenim la sensació de que treballen més quan venim nosaltres ja que estan més participatius i treballadors. MARC ALORDA, 3r ESO A

L’estona d’informàtica sempre és esperada amb ganes pels nois i noies de quart, però aquest any és doblement desitjada perquè també és el moment de trobada amb els companys grans de l’ESO. Entre ells s’ha creat un vincle de complicitat i respecte. El petit admira i agraeix l’ajuda del gran i aquest se sent responsable i gratificat per la seva tasca.Una bona experiència! CAROLINA MARCO, Mestra d’Informàtica de 4tC


12

Escola Secundària

Experiències de voluntariat social Josetxo Ordóñez Etxeberria Professor d’Economia Acompanyant al Batxillerat

El Col·legi Kostka ofereix als estudiants experiències de voluntariat social durant la Secundària, des de 3r i 4t d’ESO a 1r de Batxillerat.

L’experiència dels darrers anys ens mostra que sovint els estudiants i exalumnes del col·legi continuen vinculats a projectes de voluntariat social, un cop les experiències ofertes al centre han acabat: algunes de les estudiants han seguit els voluntariats iniciats gràcies al col·legi o n’han començat de nous. Altres també han tastat durant l’estiu en camps de treball, casals o viatges solidaris a països del Sud. Fins i tot, plantejaments més profunds dels joves que viuen i han viscut la seva formació humana i acadèmica amb nosaltres, vinculats precisament a voluntariat social internacional, ja no resulten tampoc estranys. Per tant, que el voluntariat social ja no resulta una experiència aliena als estudiants de secundària i batxillerat és un fet i, a més, és una fita que cal remarcar: no l’hem de donar per descomptada. És innegable que els estudiants associen positivament el voluntariat social gràcies a altres experiències que els hi han permès sortir de l’estricte àmbit escolar, com ara les sortides que ofereix la pastoral col·legial (recessos, experiència


Auschwitz, experiència a la frontera Sud Ceuta-Melilla, Taizé...) El secret és que el Col·legi afavoreix en la mesura de les possibilitats la trobada dels joves amb la realitat, sovint no gaire agradable ni simpàtica, i els joves saben respondre generosament. És que traspassar les parets i els murs del col·legi per copsar i servir a realitats ben diferents de les seves provoca transformacions als estudiants. El descobriment del servei, de l’escolta, de la gratuïtat, de l’agraï­ment, de la senzillesa no els deixa del tot indiferents. El voluntariat social ens col·loca fora de les nostres comoditats i qüestiona les nostres certeses. És un desafiament evident per a joves que creixen cap a l’edat adulta. Apropar-se a les fronteres provoca, a més, fascinació i atracció. I hem de recordar que cap formació no és veritable formació si no implica una certa transformació. Qui comença una experiència de servei o acompanyament voluntaris en realitats de patiment, necessitat o emergència socials ja no és la mateixa persona quan acaba aquella experiència. I perquè les experiències de voluntariat social siguin bones i transformin positivament és imprescindible l’acompanyament responsable dels joves i dels seus desitjos de traspassar

les fronteres físiques, territorials i personals. El Col·legi Kostka tracta d’acompanyar aquests desitjos de forma respectuosa, constructiva i inspiradora. Finalment, el voluntariat social no pot ser una experiència únicament individual o aïllada sinó viscuda juntament amb altres i per a altres. En el fons, amb aquesta aposta ferma amb el voluntariat social, canviem vides que canvien vides.

Perquè les experiències de voluntariat social siguin bones i transformin positivament és imprescindible l’acompanyament responsable dels joves i dels seus desitjos de traspassar les fronteres físiques, territorials i personals.


14


Pastoral

Línies de força Júlia Escardó

Directora de Pastoral

Com cada any, l’equip de pastoral de l’escola ofereix activitats i esdeveniments on hi poden participar els alumnes, personal docent i familiars, per a afavorir i fomentar el creixement espiritual propi de cada persona.

L’escola participa juntament amb altres centres dins la comunitat jesuïta i la xarxa EDUCSI en activitats com les Línies de Força, voluntariats, pregàries, comunions, eucaristies i moltes més planejades per a després dels nadals, totes centrades cap al coneixement i maduració de l’esperit. El lema d’aquest curs 17-18, “Sobretot, gràcies”, fa de cloenda als 6 anys que ha durat l’últim cicle de Línies de força, remarcant els valors que inclou una paraula tant important com n’és “gràcies”. D’un “gràcies” sincer que ve del cor, tot i que a vegades pugui resultar difícil, neix un amor veritable i es facilita la generositat entre companys. Cal trobar el valor en totes les coses del dia a dia i donar gràcies a Déu i a cada gest de bondat que rebem d’algú. Aquestes set senzilles lletres, gràcies, vénen carregades de significat, una de les claus de l’espiritualitat ignasiana més difícils d’entendre i posar en pràctica, però una de les més gratificants i apreciades pels companys i companyes que ens envolten. http://www.fje.edu/ca/noticies/0000011388-linies-de-forca-una-escola-evangelitzadora


16

Aprenent a ser... tota una aventura! Daniel Jimbert

Co-responsable del projecte Aprenent a Ser

Rosa SuriĂąach

Co-responsable del projecte Aprenent a Ser i Conciliaria 1r cicle Eso


No fa gaire Richard Brennan, cofundador de l’Irish Society of Alexander Technique Teachers, comentava en una entrevista que les nostres vides estressades provoquen que ens oblidem del més bàsic: respirar... amb naturalitat, és clar. Prenem consciència que aquest alè quotidià ens dona Vida? Respirem? Vivim amb Plenitud? Aprenent a ser és una proposta positiva d’humanització transversal que permet endinsar-nos en el nostre interior i educar-lo i que, de manera humil, discreta i progressiva, pretén amarar tota l’escola a fi que el seu fer estigui impregnat del SER més autèntic i profund. És per això que enguany oferim als alumnes de 6è de primària i de 2n d’ESO un espai explícit quinzenal per tal que es pugui propiciar el capbussament interior amb la intenció de descobrir-hi l’essència personal (autoconeixement), per dimensionar el potencial de cadascú, per dotar-los d’eines que els permeti gestionar les emocions i entomar els embats de la vida, la pròpia fragilitat, la frustració, la vulnerabilitat...és a dir, adquirir instruments que donin un viure qualitatiu, més pacificat i pacificador...en definitiva, més plenament humà. A fi de donar-hi continuïtat durant tota la jornada escolar, fem present els objectius de l’Aprenent a ser aturant-nos i prenent consciència, en diversos moments del dia, de la respiració, del retrobament a l’aula, de tenir cura en les transicions de llocs, en la recollida de la classe i en la recollida personal de tot el viscut... Tant de bo que aquest Projecte vagi esquitxant tota la Comunitat educativa i sigui una alenada revitalitzadora i oxigenadora per aventurar-nos més a fons en el que fem i, sobretot, en el que som en bé de la humanitat!!


18

Alumnes de 2n de Batxillerat

a Taizé Neus Sabaté

Tutora 3r ESO A Professora Batxillerat Artístic, Plàstica i Religió Coordinadora de Pastoral Escola Secundària

Enguany vaig tenir el goig d’acompanyar 16 alumnes de 2n de Batxillerat a gaudir de l’experiència de Taizé. Taizé és una comunitat de monjos ecumènica situada a França, on s’acull a joves, adults i famílies d’arreu del món i de totes les branques cristianes. El seu gran objectiu, des dels inicis de la creació de la comunitat, és la reconciliació de les diferents branques.


L’experiència es viu en xarxa amb altres escoles de Jesuïtes de Catalunya i també l’escola de Sagrat Cor Diputació. Enguany érem uns 214 alumnes i uns 20 acompanyants (entre monitors i professors), una xifra rècord! És per això que dimecres 29 de desembre, havent acabat els exàmens trimestrals el dia anterior, vam fer cap a l’escola dels Jesuïtes de Casp per agafar uns autocars que ens van portar a Taizé, després de 10 hores de camí. Vam dormir, cantar, cridar, mirar pel·lícules... Fins que ens vam trobar amb un seguit de casetes senzilles, de fusta, planta baixa, repartides al voltant d’una església també de fusta, planta baixa, amb una il·luminació i una decoració que transmeten caliu. Un dels puntals de la vida d’aquesta comunitat de monjos i de totes les persones que acullen son les 3 pregàries diàries que celebren. Unes pregàries on la base son uns cants senzills, curts però repetitius, en diferents idiomes. Enmig dels cants que de bon principi impacten per les diferents veus i els solistes, un silenci intens, compartit, immaculat i íntim embolcallava els nostres alumnes i els duia a valorar la necessitat d’aquests espais que tan costa de trobar en la nostra vida quotidiana. Taizé no funcionaria sense un equip de persones voluntàries que coordinen els serveis als que tots els assistents han de col·laborar. Les tasques poden ser des de netejar les carpes, les diferents sales comuns, els banys, els estris de cuina, tasques de jardineria, muntar el pessebre que aquests dies d’Advent anaven completant a mesura que s’atansava Nadal, servir el menjar, etc.

Tant al matí com a la tarda, els nois i noies es dividien en grups i a partir de diferents activitats compartien les seves vivències i reflexions sobre temes com ara els rols en un grup, el seu moment vital, l’optimisme o pessimisme, les “pedres” que arrosseguen i no els deixen avançar, la vocació, la seva visió sobre la resurrecció, etc. Hem compartit debat, riures, llàgrimes, dubtes i hem acollit i acompanyat tot el que ha sortit dels seus cors (que ha estat molt). Un dels adjectius més clars que defineixen l’estil de vida que s’hi porta és l’austeritat. Aquest és present en el menjar (de quantitats justes però suficients), les diferents estances (senzilles, funcionals i acollidores), els monjos (humils, amb pocs mitjans tecnològics però feliços), etc. Al cap de 5 dies intensos, la tornada els havia deixat diferents, s’havien remogut coses, havien redescobert persones o fins i tot a ells mateixos... Van ser 10 hores més que van donar molt de sí. Vam arribar esgotats però molt contents. Dilluns següent ens tornàvem a trobar a l’escola. Però pels passadissos vaig sentir cants de Taizé, a classe vaig veure mirades diferents, somriures còmplices, explicacions amb entusiasme sobre les 3 pregàries diàries davant de cares de sorpresa... No volem que aquesta essència de Taizé que ha impregnat una mica al Kostka, quedi en no res. És per això que dilluns 22 de gener a les 8.15 h els propis alumnes organitzaran una pregària a l’estil Taizé per tal de compartir i reviure l’experiència. Hi esteu tots convidats, us hi esperem!


20

Activitats al Kostka

Alguns alumnes del Kostka ja han fet la Primera Comunió Després de dos anys i mig, els nostres alumnes de cinquè, han acabat un bonic procés, les comunions. El cap de setmana 18 i 19 de novembre, 33 alumnes de la nostra escola varen celebrar les seves primeres comunions cristianes. Acompanyats dels seus familiars, varen poder gaudir d’una bona estona en companyia de Jesús. Com cada any, agrair la col·laboració de tots i tots els músics que varen ser a les celebracions, fet que sense ells i elles, hagués faltat el clima que saben aconseguir. També agrair de tot cor als i les catequistes que sempre han estat al costat dels nois i noies. Com no, també agrir la participació al Pedro Rivero. El nostre guia espiritual. Gràcies a tothom per fer un any més possible aquest somni, retrobat en Jesús.


3a Nit de l’Antic Alumne SEK-Kostka Enguany hem celebrat la 3ª Nit de l’Antic Alumne SEK-Kostka. Va ser al vespre del passat 16 de novembre. Tant el moment de retrobament entre Antics Alumnes i professors de l’escola, com el moment de reconeixement a les promocions que feien 5 anys (2012-13) i 10 anys (2007-08) i la del 2017 que s’estrenaven com a Antics Alumnes, com el fet de tornar a cantar plegats l’himne del SEK!!!, com el posterior aperitiu per poder parlar entre antics companys, van fer de la trobada un moment molt entranyable i alhora divertit. Els antics alumnes van poder xerrar una mica entre ells i amb antics professors. Va ser el moment de recordar anècdotes, reviure històries i explicar quin és el camí que han emprès des de la seva sortida de l’escola, alguns fa més temps que altres. Moltes gràcies a totes els que van fer possible que el retrobament fos tot un èxit! Compartir antics records i nous projectes sempre és un regal! Recordeu, que els antics alumnes us podeu dirigir a antics.kostka@fje.edu per qualsevol petició o iniciativa que tingueu. Us esperem l’any que ve amb més i millor.

http://bit.ly/2zdUFOz


22

A l’escola hem celebrat Santa Cecília! L’escola sempre ha tingut molta tradició musical i, com no podia ser d’una altra manera, el dia de Santa Cecília, vam estar fent activitats al voltat de la música. Una de les activitats que es van dur a terme van ser el taller per construir un Ocean Drum, un instrument musical que els alumnes de 6è de Primària ajuden a fer als seus companys de Cicle Inicial. A les aules dels nens i nenes d’Infantil, han vingut algunes famílies que tenen alguna relació amb la música i ens han fet un bon tastet instrumental. Ens van ajudar a omplir les aules de melodia! Gràcies famílies! I a la recepció d’Antequera, alumnes voluntaris de l’Escola de Música Kostka, ens van fer un petit concert. Visca la música!

http://bit.ly/2CaKedd


13 d’octubre Sant Estanislau de Kostka Sant Estanislau de Kostka, el patró de l’escola. En un dia de festa per a la nostra escola, tots els alumnes, des dels més petits de la casa, fins als més grans, van centrar la seva atenció en ell. Els nens de Secundària van fer una sèrie d’activitats que ells mateixos expliquen.

1r i 2n d’ESO Els alumnes de primer i segon d’ESO vam preparar unes exposicions sobre la vida d’aquest jesuïta per als més menuts; els nens i nenes de la escola de la Salut, els van tractar els de segon d’ESO, i nosaltres, 1r d’ESO, vam estar amb els nens i nenes de 3r a 6è de primària. També vam estar fent unes activitats organitzades per nosaltres en les que, tant els petits com nosaltres, vam disfrutar molt. Per la tarda, van treure els gegants que representen el nostre col·legi i el director, l’Oriol Navarro, va fer una xerrada. Just després del discurs del director vam fer una xocolatada per celebrar aquest dia i tots els alumnes van tastar la deliciosa xocolata calenta dels cuiner de l’escola. ISOLDA LIENAS, 1r D’ESO

3r i 4t d’ESO Nosaltres, els de 3r i 4t, vam llegir la biografia (resumida) de St Estanislau, i, en uns fulls de colors vam escriure, cadascú en un full diferent, una serie de valors que l’haguessin representat durant la seva vida. Per la tarda, al igual que els de 1r i 2n d’ESO, vam fer una xocolatada. CLAUDIA BARNILS , 4t ESO

http://bit.ly/2B8Phvr


24

Musical Boscos endins Participa! Josep Griera

Responsable de la Producció i Coordinació del Musical

Quan vam acabar la 23a edició de la Mostra de Música Instrumental ens va semblar un moment molt oportú per dedicar un temps a la reflexió del futur de la Mostra. Érem conscients que el format, al llarg de tants anys, era molt exitós i això implicaria trobar-ne un de nou que seguís amb un bon ressò. Tens ganes d’implicar-te i participar en la preparació del musical Boscos Endins?

Formulari

De cara el curs 18-19 pensem transformar la Mostra de Música en una Mostra Artística, també oberta al barri, amb la finalitat de compartir allò que estem fent des de tots els vessants de l’art. Mentrestant ho estem concretant, aquest curs farem una activitat que s’hi comença a assemblar ja que integra diverses disciplines artístiques treballades a l’escola (música, teatre, dansa, cant coral, arts plàstiques, disseny gràfic, vídeo i fotografia,....), també inclou la participació de tota la Comunitat Educativa (alumnat, educadors i família). Farem un MUSICAL: “BOSCOS ENDINS”. Es tracta d’un conte de contes que entrellaça les històries i els personatges dels contes fantàstics recollits pels Germans Grimm i que planteja una reflexió emotiva i profunda per als adults que tenim la responsabilitat de transmetre uns valors individuals i socials als nens i nenes que, com diu la cançó final de l’espectacle: “miren i escolten i voldran copiar tot el que dius i fas”. Com sabeu, hi ha un formulari on se’ns demana la nostra predisposició en participació de l’obra. Boscos endins serà una realitat a la nostra escola gràcies a la implicació de tot un seguit de persones que hi ha cregut des del primer moment, animats per l’Oriol Navarro: Teresa Pombo, Adaptació, Dramatúrgia i Direcció; Marc Garcia, Director Musical; Daniel Jimbert, d’escenografia i Vestuari, Maria Vázquez de Coreografia i Dansa; Josep Griera, de Producció i Coordinació.

Per saber-ne més http://bit.ly/2B9pPGe


Seguim tocant Lídia Miralles Prunera

Directora de l’Escola de Música Kostka

En aquest primer tram del curs l’Escola de Música Kostka ha engegat progressivament tota la seva activitat i a dia d’avui tots els grups estan funcionant ja a ple rendiment! A les tres escoles s’hi pot observar la presència de professors i alumnes de l’EMK.

El professorat ha ofert el tradicional Concert de Santa Cecília i ens estem preparant de valent per la 4a edició del Concert de Nadal que celebrarem el pròxim dimarts 19 de desembre. En aquest Concert hi participaran les Corals Infantils dirigides per Claudi Cisneros, Salomé Calvet i Gemma Carreras; el nostre grup de Tècnica Vocal format per quatre solistes de 6è EP així com el Cor Jove format per alumnes de 1r d’ESO, ambdós conjunts dirigits per la Gemma Carreras. Aquest any el Concert tornarà a comptar amb la col·laboració de professors de l’EMK per l’acompanyament d’algunes de les cançons en un concert que enguany porta per títol Nadales del món. Amb l’arribada de 2018 l’EMK entrarà de ple en la preparació del Musical Boscos Endins, projecte que està cridat a ser un espectacle de grans proporcions i que per a la banda de música implicarà el Departament de Cant i Cant Coral de l’EMK, un conjunt de música i un grup de professors que seran els encarregats d’interpretar la partitura de Sondheim.


26

paraes

Les Paraescolars fan Kostka! Jacinto Gallardo

Coordinador Paraescolars Esportives

Més enllà de les classes i de l’horari lectiu l’Escola segueix ben viva i plena d’alumnes que duen a terme un ampli ventall d’activitats al Kostka. Tota la comunitat educativa té cabuda a les Paraescolars, essent una continuació i ampliació de la tasca formativa que es du a terme a les aules i que, igualment, connecta de manera molt directa amb l’Horitzó 2020 dins del marc de la Xarxa d’Escoles de la Fundació Jesuïtes Educació.


scolars Les Paraescolars, sovint desapercebudes, eduquen i contribueixen molt significativament al desenvolupament i creixement integral de la persona en totes les seves vessants. Des del Bàsquet fins al Teatre, passant per la Natació, el Futbol, el Judo, Desenvolupament Motriu, l’Anglès, la Robòtica, la Dansa, el Projecte Kolor i la Zumba, les Paraescolars del Kostka ofereixen activitats per a petits i grans amb una clara orientació educativa i lúdica. Entenem que el temps de lleure és essencial perquè es tracta d’un espai en què la persona pot realitzar-se tal i com és fent allò que més li agrada: mentre juga, participa i du a terme activitats en grup. És llavors quan l’acció educativa esdevé realment significativa i els aprenentatges sorgeixen de la pràctica, la vivència i el joc.

Enguany al Kostka encetem un nou curs Paraescolar amb moltes ganes, il·lusió i nous reptes, amb el clar propòsit de seguir millorant, avançant i vehiculant els anys d’experiència en la construcció d’un model educatiu no formal sòlid, que englobi totes les activitats que es duen a terme en horari no lectiu i que respongui a les necessitats de tota la comunitat educativa. Amb aquest sentit de la nostra tasca els alumnes, acompanyats i guiats per l’equip de monitors/es i entrenadors/es, avancen en el seu procés de creixement personal mitjançant l’esport, l’art, la dansa el teatre i la robòtica. I és que, sense cap mena de dubte les Paraes­

colars fan Escola, les Paraescolars fan Kos­ tka!!!


28

L’escola es renova Eulàlia Poch Gerent

Aquest curs, una vegada més, l’escola ha renovat completament alguns dels seus espais per adaptar-los a la dinàmica del nou model pedagògic.

En primer lloc en el marc d’innovació de l’Horitzó 2020 i amb la implantació de la PIN, s’han renovat les aules de primer de primària. Amb la Pin s’ofereixen espais tan físics com temporals que promouen la personalització de l’aprenentatge. Son espais més amplis que permeten agrupacions flexibles dels alumnes i la creació de diferents racons d’aprenentatge. S’han renovat les recepcions/ secretaria, tant de l’Escola Infantil com la de l’Escola Intermèdia. Amb la creació d’ entorns oberts i més diàfans que permeten incrementar el treball col·laboratiu del personal de gestió i donar una millor atenció a les famílies. L’Escola Infantil disposa de noves sales de visites, ubicades al vestíbul al costat de la recepció, per atendre les reunions amb les famílies. L’escola Secundària compta des d’inici de curs, amb un nou taller de tecnologia molt ben dotat, amb espai suficient i versàtil per treballar en grups o de forma individual, amb taules robustes per les feines que ho requereixes, eines adequades per treballar els diferents materials ( fusta, metalls, etc..) i equipat amb una impressora 3D. A destacar també el nou espai de treball/ esbarjo anomenat “Àgora”, pels alumnes de batxillerat. Un espai diàfan, modern, amb taules i seients mòbils, equipat amb projector, pantalla i equip de so, que els alumnes de batxillerat utilitzen en les seves hores lliures o per alguna dinàmica o activitat d’aula. Abans d’acabar el curs, esperem també tenir en funcionament els nous vestuaris ubicats al mini- estadi de l’edifici de Pompeu. I de cara al curs vinent, estem començant a planificar les actuacions previstes per aquest proper estiu, a destacar entre d’altres, l’adequació dels espais de l’Escola Intermèdia per a la implantació de la NEI.


kost 30

kostka Qui és qui?

Us presentem una mostra de la gran família que és el Kostka. Tots ells ens han contestat una sèrie de preguntes que t’ajudaran a conèixe’ls:

Júlia Reixach Alumna de 1r PIN

1M ’agrada molt el Parc Güell.

M’agrada anar-hi a jugar amb el pare i la mare. Anem a veure el drac i m’agrada veure com li surt aigua per la boca. També m’agrada perquè hi ha un parc per jugar.

2M ’agradaria conèixer al David

Bowie, perquè la mare em va dir que toca molt bé i la meva cançó preferida és d’ell, es diu Starman.

3M ’agraden molt les estones de lectura, perquè per mi és molt important llegir.

1 Què és el que més t’agrada de la teva ciutat? 2 A qui t’agradaria conèixer? 3 Què és el que més valores de la nostra escola?

Paula Pardo

Sònia Arbós

1 E l Sol, els arbres, el mar i la

1 L a quantitat de varietat oci-cultural, una ciutat que té

Mare d’alumnes MOPI5

muntanya, la seva identitat definida per Gaudí, els seus taxis únics ... Barcelona és una ciutat oberta, moderna i amable.

2 C rec que ara ja conec a les persones que m’agradaria conéixer, més endavant ja veurem.

3 E l que més valoro de l’escola és PIN: Primària Inicial MOPI Model Pedagògic de l’etapa Infantil

veure que fa feliços als meus fills i això ho han aconsegit cadascun dels professionals que formen part d’aquesta comunitat. Només tenim una vida i el més important és viure-la feliços!

Mestra de la Llar d’Infants (P2) platja i muntanya, amb una arquitectura que la fa molt característica.

2 L a veritat és que hi ha molta gent, però sense ser tan profunds des de ben petita m’agrada Alejandro Sanz, així que seria ell.

3 E l que més valoro com a mare és la facilitat de tenir una educació de 0 fins a batxillerat en un mateix centre I per suposat l’educació innovadora que s’està implantant. Com a educadora de la llar el que valoro és una escola que supera reptes, amb un horitzó 2020 molt a prop, on tots hem posat el nostre granet de sorra.


tka Adriana Bertran

Òscar Martínez

Carles Flores

1 E l contrast de costa i muntanya

1 L a tranquilitat que s’hi viu a

1Q ue te barris que et recorden

2 C ristiano Ronaldo! 3 L es altres activitas que pensen

2 S ens dubte, a Stephen Hawking,

Alumna de 3r ESO que hi ha.

2 E d Sheeran, m’encanta com canta i com és.

3M ’agrada que sigui trilingüística

Alumne de 2n ESO

diferència d’altres llocs on t’envolten problemes de tot tipus.

els professors del tipus reflexions, pelis, etc. per desconectar de les classes normals.

Pare d’alumnes MOPI3 i MOPI5

a pobles i ciutats mes petits: Gràcia (me l’estimo molt!), Sant Andreu, Sants...

es el mes a prop de Einstein que es pot estar. I si no es pot, al meu respectat Sr. Punset.

3 L a pluralitat i el respecte per tothom que es respira...

Meritxell Artacho

Marta Prats

Purificación García

1M ’encanta viure en una ciutat on

1 L’ambient que s’hi respira. És una

1 La mobilitat que es respira. Vagis on

Tutora 3r Primària

pots estar a la muntanya i al mar en molt poca estona. Un dia assolellat, fer aquest canvi, és espectacular. Un lloc concret, la carretera de les aigües o els bunkers del Carmel.

2 Uf, difícil, però si ho he de dir ràpid, diria a Ferran Adrià, m’encanta la cuina.

3 Valoro les grans persones que en

formen part: alumnes, famílies, equip no docent i mestres. Les cares alegres que veiem cada dia resumeixen la nostra escola.

Tutora 2n d’ESO

ciutat molt activa on sempre trobaràs gent fent milers de coses diferents. Aquest ambient és contagiós i provoca que tu també tinguis ganes de sortir al carrer i viure activament.

2 A Marie Curie 3 L a relació amb els alumnes i el bon clima amb els companys de feina.

Personal de gestió

vagis, sigui el dia que sigui, o l’hora que sigui, sempre hi ha moviment de gent...hi ha vida als carrers.

2N o se... penso que hi ha molta gent amb

la que et pots creuar pel carrer tots els dies que és força interessant de conèixer i té moltes coses per explicar!!

3 L a sensació de, tot i haver crescut molt

i haver fet molts canvis, continuar amb aquest caràcter familiar i de conèixer a gairebé tothom. El poder reconèixer a les famílies i/ o als alumnes pels patis o els passadissos és molt agradable i dóna sensació de confiança, de proximitat...


ampa 32

Facilitar, millorar i enriquir

Natàlia Ríos Presidenta

Hem engegat aquest nou curs amb dos grans objectius: consolidar i avançar. Des de l’AMPA volem seguir treballant en col·laboració amb l’escola per organitzar activitats que facilitin, millorin i enriqueixin el dia a dia de totes les persones que formen part del Kostka. Estem convençuts que enfortir el lligam entre famílies i escola beneficia tothom.

www.facebook.com/AMPAKostka

www.ampakostka.org


a Per això, a les activitats que ja són conegudes per tots -com la participació a la Marató de TV3, el Cinema Solidari, la BML, les Olímpiades, la Cavalcada o la festa de final de curs-, se li sumaran aquest any la consolidació d’activitats més recents -com les visites a l’Espai Migdia, les xerrades, el carnestoltes, el taller de cuina o el Mou-te-, així com els nous projectes que ja hem començat a preparar. Vam iniciar el curs 2017-18 amb l’organització per primera vegada d’un acte de benvinguda per a les noves famílies que comencen MOPI3 per tal de facilitar un moment i un espai per poder conèixer’s. Per primer cop també, el passat 12 de novembre, ens vam estrenar com a escola participant en la coneguda Cursa de la Dona, que recapta diners per a la investigació del càncer de mama. Una experiència inoblidable per a les 72 dones del Kostka que es van vestir de rosa i que repetirem en els propers anys. A més, hem anat a buscar la sort i hem posat a disposició de tots un número propi per al sorteig de la loteria de Nadal. S’han fet participacions de 5 euros, dels quals es juguen 4 i es destina 1 euro a millorar l’atenció a la diversitat de la nostra escola: d’aquesta manera, guanyem sempre! I, finalment, el 28 de juny, convocarem el primer mercat d’intercanvi de segona mà, amb l’objectiu que les famílies de l’escola tingui un espai on poder intercanviar tots aquells llibres i roba del Kostka als quals ja no donen ús. Sense dubte, un nou curs ple d’enriquidores experiències i noves oportunitats de les quals desitgem gaudir plegats!

#JuntsFemKostka


projecte vital sòlid

multilingües

creatius

competents acompanyats

ciutadans del món

Ens preparem per a la vida

Portes Obertes

Persones que creixen

Dissabte 27 de gener a les 11:00 h Dissabte 10 de març a les 11:00 h

P3 • P4 • P5

Visites concertades grups reduïts.

Primària • ESO • Batxillerat Llar d’Infants

Dissabte 17 de març a les 10:00 h ESCOLA INFANTIL (edifici la Salut) Mare de Déu de la Salut, 17-29 • 08024 Barcelona • Tel. 93 213 01 81 ESCOLA INTERMÈDIA (edifici Antequera) Riera Can Toda, 29-31• 08024 Barcelona • Tel. 93 210 36 05 ESCOLA SECUNDÀRIA (edifici Pompeu)

Pompeu Fabra, 23 • 08024 Barcelona • Tel. 93 210 36 05

info.kostka@fje.edu www.kostka.fje.edu

CURS  2018-2019

Inscriu-t’hi!

www.fje.edu/personesquecreixen

Revista kotska 2 0 num 180  
Revista kotska 2 0 num 180