Page 1

Stadskrant

Kortrijk A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

eindejaar in de stad

H e u l e

winter in kortrijk 1 | Stadskrant kortrijk

K o o i g e m

K o r t r i j k

december 2012 wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

M a r k e

R o l l e g e m


w w w . k o r t r i jk . be

In deze Stadskrant:

© Foto Johan Depaepe

Sommige volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel hebben de ambitie om en hun steentje bij te dragen tot het gewone arbeidscircuit. Den Achtkanter biedt hen die mogelijkheid. Lees meer op p. 3 Nu het nieuwe jaar voor de deur staat, blikken we nog even terug op het voorbije jaar. De Stadskrant trok op pad door de stad en klampte enkele inwoners aan. Hun reacties lees je op p. 4-5

Boeiende, verrassende jobs bij Stad Kortrijk We kunnen enkel hopen dat het niet gebeurt, maar soms loopt het jammer genoeg eens mis. Het is goed om als stad voorbereid te zijn op het onvoorziene. Je krijgt een blik op de stedelijke rampenplannen op p. 8-9 Dat je een rotonde in tegenwijzerzin moet oprijden, is een evidentie. Maar wanneer moet je je richtingaanwijzers gebruiken, wanneer heb je voorrang en waar moet je als fietser rijden? De Stadskrant zocht het voor je uit. p.12 Naar schatting sterven jaarlijks om en bij de 200 personen in verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is. Een verzameling van een aantal feiten en fabels vind je alvast op p. 15

Mensen maken een buurt. En dus krijgen Kortrijkzanen die een idee of vraag hebben over hun omgeving alle steun van de buurtwerkers. Neem een kijkje in het buurtcentrum Achturenhuis. p.21

en verder: • Fietsen aan het station > 6

• Achter deze gevel > 16

• Masterplan Overleie > 7

• Vroeger en nu > 17

• Energiejacht > 10

• Kortrijk Kort > 18-19

• Literatuur > 11

• Mensen > 20

• Veilig eindejaar > 13

• Uit in Kortrijk > 23-26

• Strooiplan > 14

• Stadskiekjes >27

“Een bemiddelingsambtenaar moet goed kunnen luisteren” De Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS, gaan geregeld over de tongen. Zij stellen een lokaal bestuur in staat om overlast in de brede zin van het woord aan te pakken. In het kader daarvan is in het Kortrijkse stadhuis ook een bemiddelingsambtenaar actief, Evi Holderbeke, al werkt zij voor het héle gerechtelijk arrondissement. Pv’s van een overtreding op het politiereglement worden behandeld door de sanctionerende ambtenaar, die oordeelt of de overtreder een boete moet betalen, of dat bemiddeling aangewezen is. Zo wordt een dossier met een minderjarige overtreder steevast naar bemiddeling gestuurd. “Bij die tweede optie kom ik op de proppen”, zegt Evi Holderbeke. “Je hebt twee soorten bemiddeling: de eerste om tot een verzoening te komen in een conflict tussen twee partijen – zoals bij burenruzies, blaffende honden enzovoort – en de tweede als er sprake is van een overtreding zonder direct aanwijsbaar slachtoffer, bij sluikstorten of wildplassen bijvoorbeeld. Bij de tweede soort breng ik de overtreder samen met een vertegenwoordiger van de stad, en vaak is het gevolg een ‘GAS-prestatie’ of een soort van alternatieve sanctie, zoals eens meehelpen met de directie Leefmilieu. Als die GAS-prestatie correct wordt uitgevoerd, komt het mogelijks niet tot een effectieve boete.” Een bemiddelingsambtenaar moet dus vooral een goede psycholoog zijn. “Het is een erg sociale job”, zegt Evi Holderbeke. “Je moet goed kunnen luisteren naar het verhaal van de mensen en proberen uit te vissen waar het conflict vandaan komt, wat de beweegredenen zijn van bepaalde handelingen of waarom ze een overtreding hebben begaan. Het is geen evidente job, maar het is enorm dankbaar als je merkt dat je het verschil kan maken. Zo haalde ik heel wat voldoening uit het oplossen van een burenruzie die reeds dertig jaar heeft aangesleept.” Spontaan solliciteren? Kijk op www.kortrijk.be/vacatures. Meer info: vacatures@kortrijk.be

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Foto cover: Winter in Kortrijk | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 42.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Contacteer het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be

2 | Stadskrant kortrijk


s o c i aal

Helpende handen nodig? Volwassenen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel kunnen binnen vzw den Achtkanter werken in de verschillende ateliers. Maar sommigen hebben de ambitie om hun vleugels uit te slaan en hun steentje bij te dragen tot het gewone arbeidscircuit. Den Achtkanter biedt hen die mogelijkheid binnen het project Begeleid Werken. Gasten kunnen op die manier als vrijwilliger werken binnen of buiten de organisatie. Ze vervullen administratieve taken bij het OCMW en de politie of zorgen voor logistieke ondersteuning in een supermarkt of school. Het gaat steeds om eenvoudige taken, meestal beperkt tot enkele uren per week. Ze krijgen hiervoor begeleiding van een jobcoach die hen regelmatig bezoekt op de werkvloer. Den Achtkanter plant bovendien geregeld evaluatiemomenten met de werkgever zodat ze tijdig kunnen bijsturen waar nodig. Momenteel werken een tiental personen met een verstandelijke beperking als vrijwilliger in een rust- en verzorgingstehuis, een school, een kinderopvang, een biowinkel en een kapsalon. Daarnaast werken ook zes gasten met een niet-aangeboren hersenletsel enkele uren per week buiten den Achtkanter. Leuke afwisseling Cathérine Vanhonsebrouck (52) is er één van. Sinds begin september gaat ze op

woensdagnamiddag enkele uurtjes helpen in het dagverzorgingscentrum De Korenbloem in Kortrijk. Tijdens de koffiepauze drinkt ze een kopje mee en daarna ruimt ze de tafels af en vult de vaatwas. Ondertussen veegt ze de tafels schoon, en als de vaat klaar is, zet ze opnieuw alles netjes in de kast. Daarna is het tijd om de senioren een frisdrankje aan te bieden en een babbeltje te slaan. Als iedereen naar huis vertrokken is, ruimt Catherine alles op en vult ze de koelkasten aan. Dan zit haar taak erop. Catherine is in de wolken met haar begeleid werk bij de Korenbloem. "Het is een leuke afwisseling naast het werk in den Achtkanter. Ik kom eens in een andere omgeving en leer veel nieuwe mensen kennen. Dat had ik echt nodig," glimlacht ze.

,,Wil je meer weten over Begeleid Werken of

kan je enkele uren per week een paar extra handen gebruiken? Mail dan naar baanbreker@ achtkanter.be of bel 056 21 71 41.

Stuur jij een verjaardagskaartje? Volksspelenacademie De Hond in ’t Kegelspel en de winkel Het Andere Geschenk, twee initiatieven van vzw den Achtkanter, vieren dit jaar hun tiende verjaardag. Om de uitbaters te bedanken voor hun jarenlange inzet en enthousiasme doet den Achtkanter een oproep om hen een verjaardagskaartje te sturen. Je doet er hen ongetwijfeld een groot plezier mee! Wie een kaartje stuurt, maakt bovendien kans op een waardebon van 10 euro. Vergeet dus niet om je naam en adres te vermelden.

,, Een kaartje sturen kan naar: De Hond in ’t Kegelspel, Plein 33, 8500 Kortrijk.

Stadskrant kortrijk | 3


De eindejaarsvraagjes Nu het nieuwe jaar voor de deur staat, blikken we nog even terug op het voorbije jaar. De Stadskrant trok op pad door de stad en klampte enkele inwoners aan. We vroegen hen onder meer wat hun persoonlijke hoogtepunt was, welke Kortrijkse gebeurtenis hen het langst is bijgebleven en wat ze van het komende jaar verwachten. 4 | Stadskrant kortrijk


aa n he t w o o r d

Luc Allins uit Kortrijk Op en top Kortrijkzaan is Luc Allins, deeltijds met pensioen en deeltijds verkoper van kurkbekleding. “Ik woon nog altijd in de ouderlijke woning in de Sint-Denijsestraat. In 2013 wenkt het volledige pensioen. Ik dreig echter niet in een zwart gat te vallen. Ik heb drie kleinkinderen, ben actief in het buurtcomité en maai nog altijd het gras bij de scouts, op het terrein aan de Bad Godesberglaan. Vroeger was ik daar voorzitter, maar ik laat dit nu aan de jongeren over”, aldus Luc. “De verkiezingsuitslag en de nieuwe coalitie was voor mij alvast de grootste verrassing van het jaar. Ik denk niet dat veel mensen dit verwacht hadden.” Zijn favoriete plekjes vindt Luc in het historisch Kortrijk. “Het Begijnhof natuurlijk met in de onmiddellijke nabijheid de Onze-Lieve-Vrouwekerk met de Gravenkapel en ook de Sint-Maartenskerk. Als wij bezoek krijgen, toon ik graag dit erfgoed. Al zou ik net zo goed eens mijn gasten meetronen voor een gidsbeurt K achter de schermen. Dit winkelcentrum bekijk ik als één van de troeven die het nieuwe Kortrijk in petto heeft.” “Hoe ik naar 2013 kijk? Met een vol pensioen in aantocht, krijg ik nog meer tijd voor mijn kleinkinderen en mijn engagement. Ik zal ook nog meer historische werken over Kortrijk en beide wereldoorlogen kunnen lezen. Nochtans zie ik een wat minder rooskleurig jaar voor de algemene economie. Ik twijfel er niet aan: er zal flink bespaard moeten worden. Wat mij persoonlijk betreft: liever de korte pijn en een snel herstel dan evolueren naar Zuid-Europese toestanden. Maar meteen de bemerking: laat ons de lasten evenredig betalen en haal de centen niet alleen bij de gewone werkmens”, vervolgt Luc. “Wat ik Kortrijk toewens? Een meer bruisende horeca! Ik behoor niet tot de nachtbrakers, maar als ik bij mijn vrienden in Sint-Truiden ben, kan ik na 20 uur toch nog gezellig een pintje gaan pakken. Hier floepen de lichtjes dan al één voor één uit. Handelaars en cafébazen, gebruik jullie creativiteit!”

Luc Scharre uit Kooigem “Na een herstructurering bij Belgacom kon ik op 1 maart met pensioen. Dat is natuurlijk de meest ingrijpende verandering voor mij in 2012,” aldus Kooigemnaar Luc Scharre. “Ik heb nu niet alleen tijd, ik mààk

er ook. Mijn engagement in verschillende verenigingen blijft, maar ik kan nu ook al zeggen: zoek eens jongere krachten. Op 2 november werd ik bovendien voor de tweede keer opa. Na Ethan is er nu ook Victor”. Over de meest ingrijpende gebeurtenis in Kortrijk in 2012 hoeft hij niet lang na te denken: “De politieke aardverschuiving na de verkiezingen. Niemand kon vermoeden dat de CD&V naar de oppositiebanken zou verwezen worden. Verder denk ik ook aan het feit dat Carl Decaluwé onze nieuwe gouverneur werd”, vertelt Luc. “Mijn favoriete plekje? Dat was, is en blijft Kooigem. Hoewel ik hier niet opgroeide – ik ben afkomstig van Dottenijs – woon ik hier nu al 40 jaar en ik voelde mij hier onmiddellijk thuis. Het is hier goed om te wonen, warm, landelijk en iedereen kent iedereen.” De verwachtingen voor 2013 spitsen zich ook op Kooigem toe. “Het blijft koffiedik kijken wat het nieuwe jaar betreft. Ik hoop vooral dat Kooigem de nodige aandacht krijgt. De herinrichting van Kooigemplaats en de Koninklijkestraat betekende een stap vooruit, maar ook de Molentjesstraat, de Hoogplaatsstraat en de Kazernestraat zijn dringend aan renovatie toe.”

Claudine Derez uit Sente “Met pijn in het hart verhuisden wij tijdens het paasweekend van de Beiaardstraat naar de Izegemsestraat. Wij woonden 35 jaar in een leuk huis met een ruime tuin, maar door omstandigheden bleek het aangewezen om een meer aangepaste woning te betrekken. Al spijt het mij een beetje dat ik moest verhuizen, ik ben ook blij dat wij hier in het hart van Sente een nieuwe flat konden betrekken, op de plaats waar vroeger ’t Hof van Commerce van Meintje stond, recht tegenover de kerk.” “Wat mij bijblijft van verleden jaar, is eigenlijk niet één bepaalde gebeurtenis, maar de verdere evolutie in de Leiewerken en de stadsrenovatie. De nieuwe bruggen, de fiets- en wandelpaden… mooi toch? Eindelijk gebruikt men het ‘water’ in de stad. Ik hoop dat men effectief de Leieboorden verlaagt aan de Broeltorens. Dergelijke werken getuigen van een lange termijnvisie die de stad nieuw leven geeft”, aldus Claudine. “Mijn favoriete plekje in deze stad is - behalve Sente uiteraard - heel Zuid-Kortrijk. De landschappen daar betekenen een echte verademing voor mij. In Noord-Kortrijk moet alles wijken voor nieuwe huizen, in-

dustrie en hangars. Ik vraag mij af of er één boom prijkt op publiek domein.” “Voor 2013 hoop ik dat de nieuwe coalitie blijft aandacht schenken aan de buurthuizen, ontmoetingscentra en verenigingen en investeert in hemen en lokalen. Ik kijk ook uit naar de film over Sente die nu in de maak is. Men gebruikt bestaande beelden die aangevuld worden met nieuw materiaal. Ik ben actief bij toneelgroep Triene Wup en speel zelf een klein rolletje in die film. Ten slotte hoop ik dat de dorpskern wat mooier en veiliger wordt. Al blijkt het moeilijk om concrete afspraken te maken met drie gemeenten. Meer openbaar groen zou ook meegenomen zijn.”

David Carrein uit Aalbeke Aalbekenaar in hart en nieren David Carrein beleefde een Kortrijks hoogtepunt in… Londen. “Mijn zoon won met Iedereen Olympiër een trip naar de Paralympics. Daar stond ik versteld van wat die atleten allemaal doen voor hun sport. In Kortrijk zelf was het meest ingrijpende voor mij de wegeniswerken in Aalbeke. Ik hoop dat het nu echt veiliger is voor fietsers en voetgangers. Verder zijn er natuurlijk ook de verkiezingen met het verrassend resultaat. In tijden waarin wij onze belastingen via het internet kunnen invullen, en nog zo veel meer, vraag ik mij af waarom wij niet via deze weg onze stem kunnen uitbrengen. Het zou voor iedereen makkelijker zijn.” “Mijn favoriet plekje? Dat zijn er veel. Eerst het winkelcentrum, met de straten, de ‘K’, de vele pleinen, de Leieboorden en de skatebowl. Kortrijk straalt weer kracht en energie uit! Het tweede is meer persoonlijk: als ik als volwassen begeleider van Chiro Don Bosco bij de opvang een praatje kan maken met de ouders en de kleine mannen zie ravotten”, getuigt David. “Heel het jaar door ben ik op verschillende activiteiten aanwezig, maar zeker de Sinksenfeesten vind ik apart. Dan zou ik 24 uur op 24 in de stad willen zijn. Ook in het OC Aalbeke vind ik regelmatig een parel, zoals Begijn le Bleu bijvoorbeeld. Toch jammer dat dit OC meer andere mensen lokt dan de Aalbekenaars zelf!” Over zijn verwachtingen voor 2013: “Ik hoop dat de financiële crisis bedwongen wordt. En dat er eindelijk eens concrete plannen op tafel komen voor een fuifzaal. Liefst op een centrale plaats, met een goede aansluiting op het openbaar vervoer.” Stadskrant kortrijk | 5


mobiliteit

Gooi jouw fiets niet weg! Wist je dat de onmiddellijke stationsomgeving zo’n 1200 fietsenstallingen telt? De recente uitbreidingen in de ruimere omgeving van het station zijn daar zelfs nog niet bijgerekend. Veel te veel, denk je? Bijlange niet, want alle stallingen zijn dagelijks bezet! Pendelaars moeten zelfs vaak wanhopig op zoek naar een vrij plaatsje. In de nieuwe stationsomgeving komt een ruime fietsenparkeergarage voor zo’n 3000 fietsen, maar daar moeten we dus nog enkele jaren op wachten. In tussentijd slaan de stad, de politie, de NMBS en vzw Mobiel de handen in elkaar. Zo kocht de stad de voorbije jaren 120 fietsenrekken aan, goed voor 600 extra plaatsen. Daarnaast verzorgen de NMBS Holding en vzw Mobiel voor driemaandelijkse opruimacties, in samenwerking met de politie en de stad. Immers, te lang gestalde fietsen nemen de broodnodige plaatsen in voor de dagdagelijkse pendelaar. Recente uitbreidingen zijn hierdoor slechts een druppel op een hete plaat en alle beschikbare ruimte is nu al opgebruikt. Stallingsreglement Sinds 2010 bestaat daarom een stallingsreglement, opgenomen in het politiereglement.

6 | Stadskrant kortrijk

De krachtlijnen zijn de volgende: • De maximale stallingsduur is 3 weken. De fietsen worden gelabeld om de duur te achterhalen. Fietsen stallen gedurende 2 maanden tijdens het zomerverlof is dus uit den boze. • Hinderlijk gestalde fietsen en fietswrakken die een gevaar opleveren worden onmiddellijk verwijderd. Stal je je fiets buiten de rekken, belemmer je een ingang of hou je niet minimum 1,5m vrij? Dan wordt je fiets verwijderd. De kosten voor het geknipte slot worden niet vergoed. • Een fietsslot is verplicht. Ook openstaande fietsen worden meegenomen. Mobiel vzw is gemandateerd door de NMBS Holding voor het beheer van de fietsenstallingen in de stationsomgeving. Behalve het reinigen van de stallingen, staan zij ook in voor het labelen, knippen en verwijderen van de fietsen. Eenmaal weggehaald, worden de fietsen nog een half jaar bewaard

in een depot. Geregistreerde en niet-geregistreerde fietsen verschijnen dan op de website www.gevondenfietsen.be. Wie een geregistreerde fiets heeft, wordt persoonlijk verwittigd. Alternatieven Ben je het zoeken naar een vrije fietsplaats beu? Dan vind je misschien soelaas in deze alternatieven: • Gebruik de beveiligde fietsenstallingen van de NMBS of Mobiel vzw • Gebruik een blue-bike in plaats van je eigen fiets: www.blue-bike.be • Ook op het Stationsplein, in de Bloemistenlaan, de Doornikselaan en Burgemeester Reynaertstraat staan fietsrekken. Bij elke uitbreiding van het fietsparkeeraanbod worden autoparkeerplaatsen opgeofferd ten voordele van de fiets.

,,Het volledige stallingsreglement vind je overal in de stationsomgeving of op www.mobiel.be.


s t a d spr o jec t

Overleie erkend als Vlaams stadsvernieuwingsproject Nu zowel de Leiewerken als de vernieuwingsoperatie van het Buda-eiland met de opening van de Budafabriek hun eindfase bereiken, is de tijd rijp om voluit in te zetten op de heropleving van Overleie. Na het Buda-eiland en K in Kortrijk is Overleie het derde grote stadsproject dat de erkenning van Vlaams stadsvernieuwingsproject krijgt. De Vlaamse regering voorziet 2,5 miljoen euro steun bovenop de 10 miljoen euro geplande investering door de Stad Kortrijk. Hierdoor kan Overleie de komende jaren een echte impuls krijgen en verder uitgroeien tot een aantrekkelijke en levendige stadsbuurt. Nieuwe woningen De vrijgekomen terreinen langs de Leie bieden een uitzonderlijke kans om de wijk kwalitatief te versterken met een aanzienlijk aanbod nieuwe woningen. Er wordt ook volop ingezet op nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers met een aaneenschakeling van pleintjes en groenzones. Daarnaast vormen de nabijheid van het kunsteneiland Buda en de proeftuin hoogwaardig glasvezelnetwerk Leylab een unieke basis om Overleie op vlak van innovatie, creativiteit en gemeenschapsversterking een impuls en identiteit te geven. Acties en maatregelen Het stadsvernieuwingsproject omvat een geheel van acties en maatregelen. We pikken er enkele elementen uit: • Omgeving St-Amandscollege: De school is in volle beweging en zal de komende jaren verder groeien. Er wordt geïnves-

teerd in nieuwe schoolgebouwen en er komt een nieuwe woontoren. Er komen ook nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers en sportfaciliteiten in een groen-recreatieve zone. Hierdoor wordt de campus meer dan vandaag een onderdeel van de wijk en de stad. • Astridpark–Stade: De belevingswaarde van het park wordt verhoogd en langs de oefenvelden van KVK-Stade en het vroegere tracé van de N50c wordt een nieuwe groene zachte verbinding gerealiseerd richting het open landschap van de Heulebeekvallei en het speeldomein van de Warande. • Eandis – De Kien – Vlasmuseum: In deze omgeving wordt geïnvesteerd in 200 nieuwe woningen en appartementen. Tussen de nieuwe gebouwen komen kleine groenzones en pleintjes. Zo wordt een aangename woonomgeving gecreëerd en ontstaat een nieuwe zachte verbinding tussen de

Leie en het Astridpark. Het nieuwe Vlasmuseum aan de Noordstraat zal fungeren als trekker voor de toeristisch-culturele as langs de vernieuwde Leieboorden. • Het centrum van Overleie: Via renovatiepremies en begeleiding wordt ingezet op de opwaardering van het bestaande verouderd woningpatrimonium en de 5 beluiken. Ook de heraanleg van het openbaar domein met focus op de Overleiestraat wordt voorzien. • Creatief ondernemen: De nabijheid van de Budafabriek en het proeftuinproject ‘Leylab’ geeft Overleie een sterke basis op vlak van creatief ondernemerschap en innovatie. De komende jaren worden diverse projecten opgezet om het ondernemerschap in deze buurt te stimuleren.

,,www.facebook.com/overleiecafe of www.kortrijk.be/overleie

Stadskrant kortrijk | 7


h u lp v erle n i n g

Wat als het verkeerd loopt? We kunnen enkel hopen dat het niet gebeurt, maar soms loopt het jammer genoeg eens mis. Denk maar aan de instorting van de school het Fort of in een recenter verleden de tornado die het festivalterrein van Pukkelpop teisterde. Voor dergelijke noodsituaties bestaan er stedelijke rampenplannen. Elke maand zitten de Kortrijkse veiligheidsdiensten bij elkaar. Op de zogenaamde stedelijke veiligheidscel bespreken brandweer, politie, ziekenhuis, civiele bescherming en de stedelijke diensten een aantal veiligheidsthema’s. Afspraken Zo bekijken ze welke grote evenementen er in aantocht zijn en welke veiligheidsmaatregelen dan het best getroffen worden. Of men maakt afspraken over de manier waarop de verschillende teams hun interventies op elkaar kunnen afstemmen. Maar er wordt ook op langere termijn gedacht. Het is goed om als stad voorbereid 8 | Stadskrant kortrijk

te zijn op het onvoorziene. Stedelijk rampenplan Zo bestaat er een stedelijk rampenplan (officieel: het Algemeen Nood- en Interventieplan) waarbij per discipline gedetailleerde draaiboeken uitgeschreven zijn. Wie verwittigt wie bij een gaslek? Wanneer wordt beslist om de CP-Ops (zeg maar het mobiele noodkantoor) in te zetten? Hoe verloopt de communicatie met de pers en de familie van de slachtoffers bij een grote brand? Hoe communiceren politie en brandweer onderling als het verkeerd loopt? Het zijn maar enkele aspecten die de revue passeren in dat plan. Bij grote rampen die het

gemeentelijk niveau overstijgen, is het trouwens de gouverneur die de leiding op zich neemt. Rampoefeningen Omdat de kennis van de verschillende veiligheidsdiensten niet louter theoretisch zou zijn, vinden af en toe ook oefeningen plaats. Zo werd al eens een brand gesimuleerd in de ondergrondse parking van K in Kortrijk of waren de diensten al te gast bij een bedrijf op de industriezone KortrijkNoord. Uit die praktijkoefeningen worden steeds lessen getrokken over hoe het beter kan. Een voorbereid man is er dus twee waard.


h u lp v erle n i n g

PSH helpt al 15 jaar Als mensen iets dramatisch meemaken, is het belangrijk om méér te bieden dan enkel medische steun. Ook als je niet gewond bent, kan je immers hulp nodig hebben. Het Psycho Sociaal Hulpverleningsnetwerk staat al 15 jaar in voor het informeren en begeleiden van niet-gewonde slachtoffers en betrokkenen in rampsituaties. Tijdens een brand in een appartementsgebouw in de Handelskaai laat één persoon het leven, een bus raakt betrokken bij een zwaar ongeluk op de R8, een gasontploffing op de bedrijfssite Nelca zorgt voor paniek in Lendelede, een school wordt getroffen door een voedselvergiftiging. In elk van deze rampsituaties werd het Psycho Sociaal Hulpverleningsnetwerk van de politiezone Vlas opgeroepen. Het netwerk staat in voor de begeleiding van niet-gewonde betrokkenen: mensen die geëvacueerd werden uit hun woning, ongeruste ouders van betrokken kinderen, familieleden van overleden of gewonde slachtoffers,… Team van hulpverleners Het PSH kan hiervoor rekenen op een team van 89 hulpverleners (maatschappelijk assistenten, psychologen, …) en logistieke medewerkers. Hoofdinspecteur Peter Verboven: “Zodra de melding van een grootschalig incident binnenloopt bij pz Vlas worden zij via een centraal oproepingssysteem verwittigd. Wie kan, verzamelt zo snel mogelijk in het politiebureau waar we een eerste briefing geven van de noodsituatie. Nadien krijgt iedereen een taak toe-

gewezen: identiteitsgegevens verwerken tot accurate slachtofferlijsten, telefonisch onthaal verzorgen voor ongeruste familieleden, psychologische begeleiding van getraumatiseerde betrokkenen, opvang van geëvacueerde personen, maaltijden en een eventuele slaapplaats voorzien, ….” Andere begeleiding “Vroeger deden we in dergelijke situaties een beroep op het Slachtofferzorgteam van de politie. We merkten echter dat er in een

rampsituatie nood is aan een veel groter netwerk. Dankzij het PSH kunnen we betrokken personen onderbrengen op één plaats. Dit vergemakkelijkt de identificatie en zorgt er ook voor dat we betrokken personen veel sneller kunnen informeren over de stand van zaken. Het spreekt voor zich dat familieleden van overleden slachtoffers een andere begeleiding nodig hebben dan geëvacueerde buurtbewoners. In zo’n geval zorgen we voor twee aparte ruimtes waar we aangepaste psychologische begeleiding voorzien.”

Symposium PSH zone Vlas Op dinsdag 18 december bestaat PSH zone Vlas precies 15 jaar. Op die dag organiseert het netwerk een symposium over psychosociale hulpverlening in noodsituaties. Behalve een toelichting over het belang van PSH, krijg je er informatie over de psycho sociale opvang tijdens enkele recente noodsituaties in België, zoals het drama in Pukkelpop of de steekpartij in kinderdagverblijf Fabeltjesland. Het symposium vindt plaats in zaal ’t Forum van KATHO, Doorniksesteenweg 145 in Kortrijk vanaf 9 uur. Vooraf inschrijven kan via www.pzvlas.be/e-loket (doorklikken op ‘inschrijving symposium PSH’). De deelname bedraagt 40 euro.

,,Peter Verboven, 056 27 11 46, pshvlas@gmail.com Stadskrant kortrijk | 9


d u u rzaamhe i d

© Thomas De Bruyne

Vraag op tijd je premies aan Landbouwers doen er goed aan om tegen 31 januari 2013 hun premie voor het inzaaien van groenbemesters en/of kleine landschapselementen aan te vragen. Landbouwers die groenbemesters inzaaien binden de strijd aan tegen het afspoelen van vruchtbare bovenaarde die meestal in grachten, beken en wegen terechtkomt. Op die manier beperken ze o.a. een verminderd humusgehalte en stijgende bodemerosie. De premie bedraagt 24,78 euro per ha voor maximum 1/5de van de totale cultuurpercelen. De premie kleine landschapselementen is bestemd voor landbouwers en voor parti-

culieren met een kadastraal inkomen lager dan 743,68 euro. Voorwaarde is dat zij instaan voor de aanleg van een veedrinkpoel en of de aanplant van plantgoedpakketten (hagen, houtkanten of hoogstamfruitbomen). Voor het onderhoud van knotbomen, hagen en/of heggen komen enkel landbouwers in aanmerking.

,,Info: 056 27 82 00, leefmilieu@kortrijk.be, www.kortrijk.be/leefomgeving/leefmilieu/ premies-voor-beter-leefmilieu

Hybride huisvuilwagens in de stad Huisvuilwagens zijn energieverslinders, want ze moeten steeds vertrekken en opnieuw remmen. Bovendien moet nogal wat druk opgebouwd worden om het huisvuil compact te persen.De stad bedacht een duurzaam alternatief. De remenergie -die anders verloren gaat- wordt opgeslaan als ‘olie onder druk’ en gebruikt om opnieuw de pers te laten werken. Met dit innovatieve systeem win je tweemaal : je verbruikt zo’n 16% minder diesel en de pers werkt een stuk stiller. Zo is er minder hinder in de stad.

Oog van de meester

Ronny Delrue Op MuZeum Zondag, elke 1ste zondag van de maand, is de toegang tot de Kortrijkse musea gratis! Het Broelmuseum nodigt die dag een kunstenaar uit die jou laat kijken door het ‘oog van de meester’. Op zondag 2 december is Ronny Delrue de ‘meester’ van dienst. In een ongedwongen sfeer wandel je samen met de kunstenaar door het museum. Hij staat even stil bij zijn eigen werk en vertelt je over de gebruikte technieken, achterliggende thematiek en zijn toekomstplannen. Daarnaast krijg je ook te horen welke werken uit de museumcollectie hem sterk aanspreken. De rondleiding begint om 11.30 uur en duurt ongeveer een uurtje.

De energiejacht is open Een uitstekend middel om te besparen op energie is de Energiejacht! Het principe is eenvoudig: je volgt je energieverbruik op de voet op en je schakelt de energievreters uit. Meedoen is eenvoudig en gratis. De eerste stap is je registreren op www.energiejacht.be. Op basis van je energieafrekening van vorig jaar geef je je referentieverbruik in. De energiejagers ontvangen wekelijks een nieuwsbrief met handige energietips. Door minder energie te verbruiken, zorgen de energiejagers er ook voor dat er minder CO2 wordt uitgestoten, wat helpt om de klimaatverandering tegen te gaan. Deze campagne loopt tot eind maart 2013.

,,Info: 056 27 82 00, leefmilieu@kortrijk.be 10 | Stadskrant kortrijk

Van Ronny Delrue bezit het museum onder meer een schilderij uit zijn beginperiode. In 2011 kocht het Broelmuseum de keramiekinstallatie Bomb Children aan. Delrue behaalde toen als beeldende kunstenaar een doctoraatstitel. In zijn proefschrift De gecontroleerde ongecontroleerdheid bij het tekenen vraagt hij zich af hoeveel het toeval meespeelt in het maken van een beeld. Ronny Delrue is een geanimeerd verteller die zijn publiek zeker weet te boeien.

,, Inschrijven kan via 056 27 77 80 of

broelmuseum@kortrijk.be. Voor deze rondleiding mét aperitief betaal je 4 euro.


l i t era t u u r

Kortrijkse boeken in de kijker

WIN

We presenteren opnieuw drie boeken met Kortrijk als rode draad. Elke auteur schenkt een gratis exemplaar aan de Stadskrant. Interesse? Stuur jouw antwoord op de vraag “Wat is een bastaard?” naar stadskrant@kortrijk.be. Vermeld ook welk boek jouw voorkeur geniet. Bastaard. In een donker land. Sebastiaan Leenaert Kortrijkzaan Sebastiaan Leenaert is 37 en geeft les aan de lerarenopleiding in Gent. Hij doceert er onder andere jeugdliteratuur aan toekomstige leerkrachten Nederlands. Sinds een viertal jaar zet hij de theorie ook om in de praktijk. Na zijn studies Germaanse Talen verbleef Sebastiaan een jaar in Nepal en India. Zijn ervaringen met straatkinderen verwerkte hij in Witte Olifant. In 2008 verscheen zijn eerste jeugdboek Andijvie met een plastic vork. Later verscheen nog Misschien een Engel, dat genomineerd werd voor de Kinder- en Jeugdjury 2012. Leenaerts nieuwste jeugdroman Bastaard. In een donker land vertelt een poëtisch literair verhaal dat vragen stelt over goed en kwaad. Het hoofdpersonage ik groeit op in een circus en kan zich de tijd voordien niet herinneren. Hij kent zijn ouders niet en wordt door iedereen bastaard genoemd. Niemand aanvaardt hem of praat met hem, behalve de circusdirecteur. Maar wanneer die op een dag verdwenen blijkt te zijn en er een boosaardige dwerg verschijnt, draaien de rollen om… Ik gaat op zoek naar zichzelf, een ik die hem langs een spoor van oorlogen en opstanden meesleurt doorheen de geschiedenis.

,,De publicatie kost 16.95 euro en is verkrijgbaar in de Kortrijkse boekhandel. Op 12 januari om 15 uur wordt het boek voorgesteld in de Kortrijkse Standaard Boekhandel. www.sebastiaanleenaert.be of word fan op facebook.

Zelfgemaakte kleertjes Catharine Deweerdt Je kan er niet naast kijken. Zelf je kleren maken, is helemaal terug van weggeweest. Het is de hype van het moment! Naaien en stoffen vormen ook de rode draad in het leven van de Kortrijkse Catharine Deweerdt. Op vraag van uitgeverij Lannoo en MarieClaire verzamelde ze haar jarenlange kennis over patronen, stoffen en maatwerk in het boek Zelfgemaakte Kleertjes. Daarin leer je stap voor stap hoe je zelf kleren kan maken voor je kinderen of kleinkinderen. “Alle tips en handigheidjes die ik zelf ken, geef ik mee aan de lezers. Bovendien vind je in het boek twee uitneembare patronen waarmee je alle modellen kan maken voor kinderen van 2 tot 10 jaar: van meisjesjurken over jasjes tot jongenshemdjes. Ik koos bovendien voor tijdloze en degelijke modellen zodat je met een kleurrijk accent of leuk stofje een volledig ander kledingstuk kan maken”, aldus een trotse Catharine. Wie met het boek aan de slag wil, kent wel best al de basis van naaien. Rechtdoor stikken en knoopsgaten kunnen maken, is een vereiste. De tweede druk van het boek rolt binnenkort van de persen. Ook een Franstalige versie is beschikbaar.

Editions nog altijd in Marke. Zijn poëziebundels verschenen ondertussen in 24 landen. Hij debuteerde in 1984 met Veertig aan de wand, een bundel neoromantische poëzie. Daarop volgde Ken je het land?, meditaties aan het Comomeer, een bundel natuurlyriek. Met Gesprek met de overkant, een hommage aan de aan kanker overleden Nederlandse dichter Hans Faverey, werd hij laureaat van de P.G. Buckinxprijs. Hij verhuisde naar het kunstenaarsstadje Altea en schreef er de bundel liefdesgedichten Tastbare afwezigheid - Palpable como la ausencia. Deze polyglot vertaalde ook meer dan 30 bundels buitenlandse poëzie. Zijn uitgeverij Point Editions publiceerde meer dan 80 bundels hedendaagse internationale poëzie. Hij bestudeerde ook Oosterse culturen, hun filosofie en hun poëzie.Tijdens een verblijf in Rajasthan voltooide hij de cyclus de Weg, een keerpunt in zijn werk. Deze mystiek getinte poëziebundel is tot nu toe zijn populairste boek. Tegenlicht - Contraluz, volgt die mystiek-filosofische lijn en werd op de internationale boekenbeurs van Constanta door de Ovidius Universiteit als beste buitenlandse poëziebundel gelauwerd. In de stroom van de tijd - En la corriente del tiempo verscheen in 2008, geïllustreerd door schilder Frans Minnaert. Met de Spaanse versie van het boek werd hij in Spanje bekroond met de XXIX Premio de Poesía Juan Alcaide 2008. In hetzelfde jaar verscheen in China Selected Poetry of Germain Droogenboodt (Engels-Chinees).

,,De publicatie kost 19.50 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel.

,,De publicatie kost 29.99 euro en is verkrijgbaar in de Kortrijkse boekhandel.

Ontschaduwd licht Germain Droogenbroodt Rollegemnaar Germain Droogenbroodt (68) stelde zopas zijn nieuwste dichtbundel Ontschaduwd licht voor. De dichter woont al 27 jaar in Spanje maar heeft zijn uitgeverij Point Stadskrant kortrijk | 11


mobiliteit

Rotonde schept verwarring Dat je een rotonde in tegenwijzerzin moet oprijden, is wellicht een evidentie. Maar wanneer moet je je richtingaanwijzers gebruiken, wanneer heb je voorrang en waar moet je als fietser rijden? De Stadskrant zocht het voor je uit. Op een rotonde geldt steeds volgende voorrangsregel: wie de rotonde op –of afrijdt, moet voorrang verlenen aan de bestuurders die zich op de rotonde bevinden. Je hoeft je rechter richtingaanwijzer niet te gebruiken om de rotonde op te rijden. Wil je de rotonde verlaten, dan moet je wel steeds je richting aanduiden. De regels zijn simpel, maar zorgen toch nog steeds voor verwarring. Hieronder vind je alvast een lijst met de verschillende soorten rotondes en hun specifieke regels.

Rotonde met twee rijstroken rotondes blijken jammer genoeg ook de meest fietsonveilige. Auto- of vrachtwagenbestuurders merken de fietsers soms niet op omdat ze zich in hun dode hoek bevinden. Let als fietser dus zelf extra goed op of de autobestuurder je gezien heeft en stop desnoods zelf.

Bij rotondes met twee rijstroken moet de bestuurder op het linker rijvak bij het open afrijden van de rotonde voorrang verle-

Rotonde met een afgescheiden fietspad

nen aan de autobestuurders op de rechter rijstrook en aan de fietsers op de buitenste rijstrook of op het aanliggend fietspad.

Rotonde zonder fietspad Op een rotonde zonder fietspad ben je als bestuurder niet verplicht om uiterst rechts te rijden, ook niet als fietser. Sommige fietsers vinden het daarom veiliger om op dergelijke rotondes tussen de auto's in te voegen en in het midden van de rijstrook te rijden. Op die manier worden zij beter opgemerkt door de autobestuurders. Hoe12 | Stadskrant kortrijk

wel dit bij sommige autobestuurders tot ergernis leidt, doet de fietser in dit geval niets verkeerd. De aanwezigheid van een fietssuggestiestrook verandert daar niets aan. Zo’n strook (meestal in een afwijkende kleur of ander bestratingsmateriaal) heeft immers geen wettelijke basis en opent dus geen extra rechten of plichten voor de weggebruikers.

Rotonde met aanliggend fietspad In dit geval ben je als fietser verplicht om op het fietspad te rijden en mag je dus niet tussen de wagens invoegen. De fietser op de rotonde heeft voorrang op de bestuurders die de rotonde op- of afrijden. Deze

Bij een rotonde met afgescheiden fietspad heb je twee mogelijkheden. In de meeste gevallen moeten de fietsers voorrang verlenen aan autobestuurders die de rotonde op- en afrijden. Een verkeersbord met omgekeerde driehoek en haaientanden op het fietspad tonen de fietser dat hij/zij geen voorrang heeft.


pre v e n t i e

Verknal het niet! De eindejaarsperiode is traditioneel het uitgelezen moment om vuurwerk af te steken. Mooi, maar bij verkeerd of onvoorzichtig gebruik vooral heel gevaarlijk. Vergeet bovendien niet dat het in veel gevallen verboden is en je meestal een toestemming van de burgemeester nodig hebt. Het veldwetboek bepaalt dat je geen open vuur mag maken op minder dan 100m van huizen, bossen of ander brandbaar materiaal. Ook professionele vuurwerkmakers zijn aan dezelfde strikte voorwaarden gebonden. Feestvuurwerk Dat vuurwerk niet alleen een mooi spektakel is, weten de ziekenhuizen beter dan wie ook. Elk jaar opnieuw verwachten de spoedafdelingen zich aan mensen met ernstige brandwonden en ze krijgen jammer genoeg elk jaar gelijk. Heel wat ongelukken gebeuren omdat kinderen niet afgegaan vuurwerk opnieuw proberen af te steken. Weigeraars ontploffen dan meestal meteen. Veeg daarom onmiddellijk je stoep of straat schoon! Loopt er toch iets fout? Bel dan onmiddellijk het noodnummer 112. (On)gelukslampion? Tijdens de vorige jaarovergang knalde er niet alleen vuurwerk in de lucht. Her en der werden ook wensballonnen of gelukslampionnen opgelaten. Dit zijn kleine luchtballonnen waaronder een vuurtje wordt

gestookt. Door de warme lucht stijgt de ballon op. Als er wat wind is, kan hij wel een paar tientallen kilometer verder terug naar de grond dalen. Het lichtje volgen om alles op te ruimen, hoeft niet, want de ballonnen zijn volledig biologisch afbreekbaar. Dit betekent evenwel niet dat er geen brandgevaar is. Al te vaak blijven de brandende lampionnen bij het opstijgen steken aan brandbare obstakels of komen ze tijdens het dalen terecht in een dorre kerstboom of op een (houten) tuinhuis. De brandweer geeft steeds negatief advies voor het gebruik van deze ballonnen. Wie toch een wensballon wil oplaten, moet die vóór gebruik controleren op scheuren. Een beschadigde ballon mag in geen geval de lucht in. Na het aansteken van de brander moet de ballon steeds met minstens twee volwassenen vastgehouden worden tot het moment van oplaten. Bevestig ook nooit extra voorwerpen of kaartjes aan de ballon.

,,www.kortrijk.be/brandweer/brandvoorkoming

Hou het veilig! Plan je een knalpartij met vrienden? Hou dan zeker volgend lijstje met tips bij de hand! • Elk jaar blijken alcohol en vuurwerk een licht ontvlambare combinatie. Kies een BOB of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen! • Ontsteek het vuurwerk op een open en veilige plaats: dus bijvoorbeeld niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn. Hou je (huis)dieren ook best binnen of op stal. Laat het licht en de radio aan, dan hebben de dieren minder schrik. • Hou het vuurwerk nooit in de hand als je het wil ontsteken. Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen. • Hou je arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig je lichaam nooit over het vuurwerk. • Ontsteek vuurwerk met iets dat smeult, zoals een lont. Gebruik geen open vlam (lucifer of aansteker): de lont brandt dan sneller, zodat het vuurwerk vlugger ontploft. • Respecteer de vermelde veiligheidsafstanden. • Lees en leef de gebruiksaanwijzing na. • Ontploft het niet? Steek het dan nooit opnieuw aan! Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met dit vuurwerk spelen. • Bewaar vuurwerk op een droge plaats. • Koop je vuurwerk bij een speciaalzaak.

Stadskrant kortrijk | 13


winter

Veilig de winter door Gladde wegen door ijzel en sneeuw kunnen onze dagelijkse bezigheden behoorlijk hinderen. Voor diegenen die het moeilijk hebben, zijn de wintermaanden vooral barre dagen.

Strooiplan De medewerkers volgen het weerbericht op de voet. Als de weerman/vrouw winterse neerslag voorspelt, gaan ze zowel overdag als ’s nachts over tot strooien. Het is echter onbegonnen werk om alle wegen te strooien. De stedelijke diensten moeten zich aan het strooiplan houden. Dit plan voorziet twee strooiroutes. De eerste route bestaat uit wegen waarvan het openbaar vervoer en groot verkeer gebruik maken. Pas als die route veilig is, komt de tweede aan de beurt: verbindingswegen met druk verkeer, schoolomgevingen, be14 | Stadskrant kortrijk

dieningswegen van wijken en matige drukke wegen die gevoelig zijn voor gladheid. Voor de fietspaden volgen de diensten verschillende routes. Maak eigen stoep vrij De stad staat niet in voor het strooien van de voetpaden. Als bewoner moet je dus zelf de stoep over minimum één meter breedte volledig ijs- en sneeuwvrij maken. Dit is bij politieverordening bepaald. In een flatgebouw of studentenhuis maak je best duidelijke afspraken hierover met je medebewoners. Indien je deze verordening aan je (sneeuw)laars lapt, riskeer je wel een gemeentelijke administratieve sanctie. Je doet er dus goed aan om op tijd strooizout in huis te halen. Goed om te weten: de stad verkoopt geen zout. Voor meldingen over gladheid kan je terecht bij de politie. Tijdens de kantoortijden bel je naar het Meldpunt 1777. Bij aankomend vriesweer en bijkomende sneeuwval kan de stad overgaan tot het strooien van bijkomende straten. Nachtopvang Daklozen worden tijdens de koude winternachten niet aan hun lot overgelaten.

Zij kunnen tot 15 maart 2013 terecht in het voormalige politiegebouw in de SintAmandslaan. Daar wachten hen voldoende kamers, sanitaire voorzieningen en verwarming. Vanaf de winter 2013-2014 krijgt de winternachtopvang een vaste stek in de nieuwbouw van CAW Stimulans op de hoek van de Tuighuisstraat en de Sint-Antoniusstraat. Deze opvang is een initiatief van CAW Stimulans, in samenwerking met CAW Piramide, de provincie West-Vlaanderen, het OCMW en de stad Kortrijk. Winternoodplan Het stadsbestuur en het OCMW doen een oproep aan burgers om tijdens de winterperiode alert te zijn voor de noden van ouderen, kwetsbare personen of mensen met een beperking. Indien er zich een probleem voordoet waarvoor je zelf geen oplossing kan bedenken, kan je contact opnemen met het stadsbestuur: van 9 tot 17 uur op 1777 of via meldpunt@kortrijk.be en 24 op 24 uur bij de politiediensten op het nummer 056 23 96 11 (tijdens de kantooruren) of het noodnummer 101.

,,www.kortrijk.be/strooiplan © Foto HOL

Je met jouw wagen op een spekglad wegdek wagen, is geen pretje. De meeste stadsgenoten verwachten dat alle wegen ijsvrij zijn door de inspanningen van de strooidiensten van de directie Mobiliteit en Infrastructuur. Deze stadsmedewerkers staan van eind november tot eind maart paraat voor de gladheidsbestrijding. De strooidiensten rukken vanaf 4.30 uur uit bij weertype geel, dit is ochtendkoude met kans op rijm- of ijzelplekken. Gevaarlijke plekken op fietswegen of gewone wegen zoals bruggen, viaducten en risicovolle bochten komen aan bod.


b o b - campag n e

Rijden onder invloed? Nee! Naar schatting sterven jaarlijks om en bij de 200 personen in verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is. De eindejaarsperiode is het ideale moment om de Belgische bestuurders nogmaals te sensibiliseren voor de risico’s van drinken en rijden. De Stadskrant verzamelde alvast een aantal feiten en fabels en legde die voor aan de PZ Vlas. “Met een anti-alcoholpil of een kop koffie verlaag ik de alcoholconcentratie in mijn bloed of uitgeademde lucht.”

“Als ik het aantal glazen tel dat ik gedronken heb, weet ik perfect of ik nog in staat ben om te rijden.”

Helaas! Geen enkele pil of drankje neutraliseert de alcoholconcentratie in je lichaam. Wist je trouwens dat koffie of cola de uitwerking van de alcohol in het lichaam zelfs verlengt? Er zijn geen werkende middeltjes om de afbraak van alcohol te versnellen en dus sneller nuchter te worden. Of je een koude douche neemt, veel beweegt of frisse lucht opzoekt, speelt geen enkele rol. Je zal je misschien even wat meer nuchter voelen, maar er verandert niets aan het alcoholgehalte in je bloed.

Je lever breekt gemiddeld 0.15 promille alcohol af per uur. Dit betekent dat je ongeveer 1.5 à 2 uur nodig hebt om één standaardconsumptie af te breken. Als je dus bijvoorbeeld 10 glazen drinkt, beginnend om 23 uur ’s avonds, dan duurt het ongeveer 15 uur voor alle alcohol verwerkt is. Met andere woorden: de volgende ochtend om 8 uur ben je nog steeds onder invloed en dus strafbaar als je je in het verkeer begeeft. Je alcoholgehalte hangt bovendien sterk af

tussen ons gezegd...

van allerlei factoren zoals je gewicht, lengte, lichamelijke conditie, de snelheid waarmee je drinkt, het soort drank en of je al dan niet gegeten hebt. Ook je gemoedstoestand en vermoeidheid bepalen welk effect alcohol heeft op je lichaam. Je alcoholgehalte kan dus van week tot week verschillen, zelfs als je exact evenveel gedronken hebt! “Ik heb slechts een paar glazen gedronken en voel me nog perfect in staat om te rijden. Ik ben helemaal niet dronken.” Vanaf een alcoholgehalte van 0.5 promille heeft alcohol negatieve effecten op je rijvaardigheid. Die wettelijke alcohollimiet is niet toevallig gekozen. Twee glazen zorgen er al voor dat je zichtbaar minder goed kan rijden, ook al voel je je niet dronken. Je bent minder oplettend en reageert trager, waardoor je voetgangers, fietsers of verkeersborden te laat of zelfs helemaal niet opmerkt. Beslis tijdens de komende feestdagen dus best op voorhand wie BOB zal zijn. Dan kan je met een gerust hart feesten!

,,www.goforzero.be Ademtest voor fietsers en voetgangers? Je auto op stal laten en met de fiets op pad trekken, lijkt een goed idee, maar ook hier moet je je aan dezelfde regels houden. Als fietser ben je namelijk bestuurder van een voertuig en kan je dus ook een ademtest krijgen. Een voetganger daarentegen is geen bestuurder en kan geen ademtest opgelegd krijgen. De politie kan jou echter wel bestuurlijk oppakken wegens openbaar dronkenschap. Ben je als voetganger betrokken of gaf je aanleiding tot een verkeersongeval? Dan moet je wel een ademtest afleggen.

Stadskrant kortrijk | 15


k n ap plekje

Achter deze gevel schuilt… Aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan 107 vind je dit kasteeltje dat omstreeks 1900 werd opgetrokken. Deze laan loopt van de Kortrijksestraat naar de Izegemsestraat en heette oorspronkelijk Noordlaan. Zij maakt deel uit van de ceinture de boulevards die aangelegd werd in 1892, onder het bewind van burgemeester Auguste Reynaert. Deze laan loopt voor een groot deel op de voormalige stadsgracht, die tussen 1889 en 1891 gedempt werd. Deze woning bevindt zich rechts van het Astridrozenhof in die straat, waar de beeltenis van koningin Astrid staat. Het pand werd in 1925 gewijzigd in kasteeltje. Op een later tijdstip kwam er nog een annex bij. De tuin is afgesloten met een ijzeren hek tussen pijlers. Het is een halfvrijstaand woonhuis in eclectische neo-Vlaamserenaissancestijl. Het beeld wordt voor een deel bepaald door een vierkante toren met imitatieschietgaten onder een leien tentdak. Boven de vroegere inkom, nu een venster, bevindt zich een reliëf met spelende kinderen en hond. De huidige bewoners, Jacques Fremaut en Christiana Philips, kochten het pand in 1960 van een zekere Philemon De Rammelaere. Jacques Fremaut, jarenlang leraar Nederlands-Frans aan het PTI en nu met pensioen: “Wij werden aangeraden om de uitzonderlijke plafondschilderijen te bewaren. Die werden aangebracht door juffrouw Sileghem, de vroegere eigenares. Ook apart is de open haard met aan weerszijden op de hoek een kopje, dat Manten en Kalle voorstelt. In het plafond, naast de luster, is nog een klein gaatje te bespeuren. Vroeger stak daar een gasleiding. Bij het optrekken van de woning verlichtte men met gas.”

Kortrijks dialectwoord van de maand: Biêle [ook beele, bjele, bièèle] Wordt gezegd als een gepland huwelijk niet doorgaat. In tegenstelling tot Kannegeluk is mannegeluk: wie het onderste uit de kan (of fles) te drinken krijgt, zal een goede vrouw ten huwelijk krijgen. ‘Kannegeluk! ’t Goa meskien vwo van de joaere zin!’

16 | Stadskrant kortrijk


v r o eger e n n u

en toen was er... DE VOGELMARKT Het Volksplein vind je tussen de Vooruitgangstraat en de Sint-Rochuslaan. Aanvankelijk heette dit plein de Jozef Woutersplaats. Maar al snel werd dit in de volksmond de Vogelmarkt, door de amoureuze activiteiten van vele paartjes die er een veilig plekje zochten. Vanaf 1909 veranderde de officiële benaming in Volksplaats en sedert 14 juni 1969 gebruikt men de naam Volksplein. Het werd aangelegd bij beslissing van de gemeenteraad van 10 april 1905. Op die plaats liep buurtweg 42, bekend als de Gierigaardweg. Dit was in de 19de eeuw een veldweg die door het land van Philomène Carette liep. In 1909 kreeg Alfons Lanty de toestemming om zes huizen te bouwen aan het nieuw aangelegd plein. In 1931 was het plein volledig bebouwd. De Klakkaarsbeek vloeide toen nog in open lucht, tussen het Volksplein en de Sint-Rochuskerk. Zij werd in 1936 overwelfd en in 1968-69 gedempt, bij de aanleg van de parkeerplaats naast de Sint-Rochuskerk. Van 1945 tot 1957 stonden er acht noodwoningen op het plein. Vóór WO I vond jaarlijks de Vogelmarktkermis plaats. Een van de vaste activiteiten was de runderenkeuring. Ene Vlaemynck steeg er ooit op met een ballon en voor de Filharmonie richtte men daar een kiosk op.

HET LOODWITKOT Op het einde van het plein, vlak tegenover de Sint-Rochuslaan, staat een devotiekapel. Zij werd in 1945 opgericht door de bewoners van het Volksplein en de Wagenmakersstraat, uit dankbaarheid en ter vervanging van de vorige kapel uit 1942, die op 21 juli 1944 door een bom vernield werd terwijl de omgevende huizen gespaard bleven. Midden op het Volksplein bevond zich tot voor de recente renovatie een kaartershuisje, in 1963 door de firma De Coene opgericht. Aan de westkant, op het nr. 18, lagen de kantoren met erachter de loodwitfabriek van André van Lerberghe, uit 1870. De fabricatie in het loodwitkot werd in 1953 stopgezet door de opkomst van de synthetische verfstoffen. De kantoren aan het Volksplein werden in 1953 verkocht aan Strobbe-Denys. De fabriek werd in 1958 gesloopt. De enige kroeg is café Olympia, op de oosthoek van de Boerderijstraat. Stadskrant kortrijk | 17


k o r t r i jk k o r t

Sportdienst Op 24, 27, 28 en 31 december en op 2 januari kan je bij het onthaal terecht van 8.30 tot 12 uur. Op 26 december sluit de sportdienst de deuren. Op 3 januari zijn de kantoren open van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Op 4 januari kan je bij de sportdienst terecht van 8.30 tot 12 uur. Stedelijke zwembaden Op 24 en 31 december openen de zwembaden de deuren tot 17 uur. Op 25 en 26 december en op 1 januari zijn de zwembaden gesloten. Uit in Kortrijk Uit in Kortrijk sluit de deuren van 23 december tot en met 6 januari 2013.

Openingstijden eindejaarsperiode Om tijdens de eindejaars- en nieuwjaarsperiode niet aan gesloten deuren te staan, weet je best vooraf de aangepaste openingstijden voor die tijd van het jaar. Hou er ook rekening mee dat er dan enkele feestdagen zijn. We geven je graag mee wanneer de baliediensten in het stadhuis gesloten zijn, maar ook over de bibliotheek, sportdienst, uitleendienst, musea, dienst toerisme, JOC, het Sociaal huis, OCMW enz... kom je meer te weten over de openingstijden tijdens de eindejaarsperiode. Meldpunt 1777 Op 27 en 28 december kan je terecht bij het Meldpunt 1777 van 9 tot 12 uur. Van 24 tot en met 26 december en van 29 december tot en met 2 januari sluit het Meldpunt 1777 de deuren. Op vrijdag 4 januari kan je er terecht van 9 tot 12.30 uur. Stadhuis De stadsdiensten zijn gesloten van zaterdagmiddag 22 december tot en met 2 januari 2013. Op donderdag 27 en vrijdag 28 december kan je terecht voor een basisdienstverlening bij de baliediensten burgerzaken, stadskas, leefmilieu, ondernemersloket en stadsplanning- en ontwikkeling van 9 tot 11.30 uur. Op vrijdag 4 januari kan je in het stadhuis terecht tot 12.30 uur. Bibliotheek De bib sluit de deuren van 24 tot en met 26 december, alsook op 1, 2 en 4 januari 2013. Deze regeling geldt ook voor de buurtbibs.

18 | Stadskrant kortrijk

Toerisme & Kortrijk 1302 Toerisme Kortrijk en Kortrijk 1302 zijn gesloten van 24 december tot en met 2 januari 2013. Op vrijdag 4 januari sluiten ze de deuren om 12.30 uur. Musea Het Broelmuseum sluit de deuren van 24 december tot en met 2 januari 2013. Uitleenwinkel De uitleenwinkel sluit van maandag 24 december tot en met donderdag 3 januari 2013. In deze periode kunnen dus geen ontleningen plaatsvinden. Alle ontleende materialen moeten terug gebracht worden naar het Depot 102 tegen vrijdagmiddag 24 december 2012 om 12 uur. Nieuwe afhalingen kunnen vanaf vrijdagvoormiddag 4 januari 2013 tussen 8 en 12 uur. In de namiddag is het Depot 102 uitzonderlijk gesloten. Let wel: materialen afhalen in het Depot 102 kan pas na een aanvraag via www.kortrijk.be/uitleenwinkel. JOC Team Jeugd Het secretariaat van het JOC sluit de deuren van 24 december tot en met 6 januari 2013. Parko Het loket van het parkeerbedrijf (K. Albertstraat 17) is gesloten van 22 tot en met 26 december en van 29 december tot en met 2 januari. Op donderdag 27 en vrijdag 28 december kan je bij het loket terecht van 9 tot 13 uur. Sociaal Huis en OCMW Het Sociaal Huis en het OCMW in de Budastraat 27 sluiten de deuren op 25 en 26

december en op 1 en 2 januari. Op 24, 27, 28 en 31 december kan je er in de voormiddag terecht van 9 tot 12 uur. Op 27 en 28 december zijn de diensten ook telefonisch te bereiken van 13 tot 16 uur. Stadsarchief Het Stadsarchief in de Kortrijksestraat sluit de deuren van maandag 24 december tot en met woensdag 2 januari. Muziekcentrum Track* Muziekcentrum Track* is gesloten van maandag 24 december tot en met zondag 6 januari 2013. Recuperatieparken De recuperatieparken zijn gesloten van maandag 24 december tot en met woensdag 26 december en van maandag 31 december tot en met woensdag 2 januari 2013. Ook op vrijdag 4 januari blijven de deuren van de recuperatieparken dicht. De andere dagen gelden de normale openingstijden die je terugvindt op de afvalkalender. Groenkar Van 24 december tot en met 1 januari en op 4 januari is er geen groenkar aan de groeninzamelpunten in de deelgemeenten.

Buurtbib Blauwe Poort opnieuw open Na een tijdelijke sluiting voor dringende renovatiewerken opent Buurtbibliotheek Blauwe Poort op het Halenplein 8 in Kortrijk opnieuw haar deuren op donderdag 6 december. Je kan er terecht om een boek, strip of tijdschrift te ontlenen, op internet te surfen en/of om er een babbeltje te slaan.


k o r t r i jk k o r t

Op de openingsdag knippen de kleuters van de naburige Gemeentelijke Basisschool De Blauwe Poort om 15 uur het openingslintje door. Ze zetten symbolisch de laatste boeken in de rekken. De buurtbewoners zijn van harte welkom tussen 16 en 18 u. om een glaasje te drinken en te toosten op hun vernieuwde buurtbibliotheek. Kinderen kunnen zelf de affiche van de heropening ontwerpen. Hun ontwerpen zullen vanaf half november de etalage van de buurtbib sieren. Buurtbibliotheek Blauwe Poort is voortaan open op dinsdag, woensdag en donderdag van 16.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.

,, Info: 056 27 75 00, bibliotheek@kortrijk.be Trots van Kortrijk Sinds eind september kon je stemmen op de onderneming waarvan jij vindt dat ze de stad een positieve economische uitstraling geeft. Binnen drie categorieën kon je jouw favoriet aanduiden. Barco uit Kortrijk, Benedict Huysentruyt uit Heule en ‘Fietsengroothandel Kint’ uit Kortrijk wonnen de wedstrijd respectievelijk in de categorie Grote Ondernemingen, KMO en Handel &

Middenstand. De winnende ondernemingen mogen een jaar lang de titel Trots van Kortrijk dragen. De titel werd hen overhandigd tijdens de opening van de tentoonstelling Ondernemen in Kortrijk: verleden, heden en toekomst. Op deze tentoonstelling kan je een kijkje nemen in het industriële verleden van Kortrijk, leer je bij over het hedendaagse ondernemen en kan je een blik werpen op toekomstige economische projecten. De tentoonstelling is nog tot het einde van dit jaar te bekijken in het stadhuis van Kortrijk en verhuist nadien naar K in Kortrijk.

,,De resultaten van de stemming vind je op www.kortrijk.be/trotsvankortrijk.

What’ sub? Ooit al het gevoel gehad dat allerlei boekjes, flyers en brochures je rond de oren vliegen met info waar je eigenlijk niets mee bent? Ben je het beu dat andere mensen bepalen wat jij interessant moet vinden? Dan brengt Sub soelaas! Het nieuwe Kortrijks jongerenmagazine boordevol weetjes, trends, hangplekken, eenvoudige gerechten, optredens, games, cultuur of tips bij de zoektocht naar een kot, komt eraan! Wil je plekken ontdekken waarvan je het bestaan nog niet wist? Of mensen ontmoeten met een boeiend verhaal? Voel je je geroepen om mee te werken aan dit Kortrijks magazine? Mail dan zo snel mogelijk naar kundjetbeter@kortrijk.be. Wie weet kan jij bij Sub aan de slag als fotograaf, reporter, cartoonist of layouter.

Haal een kalender met foto’s van Tom Linster in huis! Wil je in één oogopslag alle weken van deze en volgende maand zien? En kan je natuurfotografie wel appreciëren? Dan heeft de Stadskrant een uitstekend geschenk voor jou: een bureaukalender van 2013 met schitterende Kortrijkse foto’s van natuurfotograaf Tom Linster. Je kan de kalender vanaf 17 december met deze uitknipbon afhalen bij het meldpunt 1777, gebouw stadsbestuur kant Grote Markt. Moet het gezegd dat deze kalenders voor de snelle Kortrijkzanen zijn, want op is op! Alvast een heel fijn eindejaar!

BON

Stadskrant kortrijk | 19


© Bert De Vriese

d e me n se n

Masha Skoudina en Arne Verbrugge AFS Vlaanderen stuurt jaarlijks zo’n 350 jongeren naar het buitenland. Zij verblijven voor een paar weken tot een jaar bij een gastgezin om er te studeren of als vrijwilliger in een lokaal project mee te draaien. Arne Verbrugge (18) en Masha Skoudina (16) vertrokken deze zomer respectievelijk richting Honduras en de VS. “Dit is de ideale manier om kennis te maken met een andere taal en cultuur. AFS maakt er werk van om een goede match te hebben met het gastgezin. Ik heb het enorm naar mijn zin!”, aldus Arne. “Het onderwijs is hier wel volledig anders. In de VS kies je zelf 6 vakken. Je hebt dus geen eigen klas zoals in België. Bovendien eindigen de lessen al om 14.45 uur, daarna is iedereen verplicht om nog twee uur te sporten”, vervolgt Masha. Beide jongeren werden geselecteerd voor het één-programma Iedereen Beroemd. In de rubriek Weg van huis vertellen ze elke week over hun avonturen.

Harley Baes

Jean-Pierre Hauspy

De veertienjarige Kortrijkzaan Harley Baes gooide onlangs hoge ogen op het Belgisch Kampioenschap BMX. Voor het derde jaar op rij bonden tientallen jongeren in de verschillende disciplines met elkaar de strijd aan. Locatie voor het gebeuren was de Kortrijkse skatebowl. Harley mocht maar liefst twee keer het podium op. Hij won brons in het uitdroppen en zilver in de Footdown Contest. Deze laatste discipline hebben de jongeren zelf uitgevonden. Alle BMX’ers rijden dan op hetzelfde moment in de bowl. Wie het langst kan rondrijden zonder een voet aan de grond te zetten, wint. Tijdens de wedstrijd uitdroppen proberen -16-jarigen om een zo goed mogelijke 180° uit te voeren. Harley sleepte in dit onderdeel een bronzen medaille in de wacht voor zijn 540 graden trick. “Freestyle BMX is mijn leven. Ik zou het een hele dag kunnen doen. Ik hoop om ooit sponsors te vinden zodat ik kan leven van het BMX’en”, lacht Harley.

Meer dan 10.000 bakkers, banketbakkers, chocoladebewerkers en ijsbereiders vonden begin oktober opnieuw de weg naar hun driejaarlijkse hoogmis: de Broadwaybeurs in Kortrijk Xpo. Chocolaterie Délice uit Kortrijk mocht er de Innovation Award in ontvangst nemen in de categorie Food. Ze wonnen de prijs voor hun pralines zonder toegevoegde suiker. Zaakvoerder Jean-Pierre Hauspy: “Délice creëerde enkele pralines en truffels op basis van zoetstof uit stevia. We hielden hierbij rekening met de wetgeving, zodat onze creaties ook geschikt zijn voor mensen met diabetes. De vullingen van de pralines en de truffel zijn gemaakt op basis van een eigen recept waarbij smaakbeleving en weinig calorieën centraal staan. Alle aroma’s zijn 100% natuurlijk. De smaakbeleving daarentegen is volledig nieuw, omdat je moet wennen aan minder suikersmaak, maar met meer aroma in de confiserie.”

Ken jouw stad! Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan vóór 15 december een kaartje naar: Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be en win een theelichthouder van De Branding. Monique Vanzieleghem herkende vorige maand als enige de ‘houten engeltjes’ in de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in het Begijnhof.

20 | Stadskrant kortrijk

WIN


b u u r t ce kn u tn ra st

Buurtcentrum Achturenhuis Mensen maken een buurt. En dus krijgen Kortrijkzanen die een idee of vraag hebben over hun omgeving alle steun van de buurtwerkers. De buurtcentra vormen de spil in deze werking. De Stadskrant nam een kijkje in het buurtcentrum Achturenhuis. In de Spoorweglaan 7 in Kortrijk heerst elke dag een gezellige drukte. Mensen lopen er binnen en buiten, drinken een tas verse soep in het café, slaan een praatje met buurtbewoners of wagen zich aan een partij biljart met vrienden. Het buurtcentrum doet in de eerste plaats dienst als ontmoetingsplaats, maar vervult ook tal van andere functies. Infobalie De infobalie fungeert als een soort ombudsdienst. De medewerkers helpen je bij het vertalen van een brief, invullen van documenten of betalen van een factuur. Heb je een vraag, maar weet je niet bij welke dienst je terecht kan? Dan ben je bij de medewerkers van de infobalie aan het juiste adres. Zij luisteren naar je vraag en kijken welke dienst, adres of telefoonnummer je van doen hebt. In de meeste gevallen nemen zij zelf al contact op met de betreffende dienst zodat die ingelicht is over je vraag of probleem. MSOC Gebruikers van illegale drugs die door andere instanties niet (meer) of onvoldoende geholpen worden, kunnen terecht in het antennepunt MSOC in het Achturenhuis. De medewerkers staan in voor een ambulante en laagdrempelige werking voor druggebruikers. Je kan er terecht voor het behandelen van druggerelateerde proble-

men, screenen van infectieziektes (tbc, hepatitis, hiv, …), verzorging van spuitabcessen, spuitenruil,… Café zonder bier Het café Achturenhuis is niet zomaar een café. Behalve koffie en frisdrank, kan je er elke dag een gratis kop verse soep krijgen. Het zijn vrijwilligers die de dagelijkse werking van het café op zich nemen. Elke maand is er op woensdagnamiddag een sportieve competitie in biljart en darts. Waag je je liever aan een partijtje kaarten of dammen? Ook dat kan! Eénmaal per maand organiseren de vrijwilligers van de kookploeg een eetfestijn. Die avond kan je voor een prijsje aan tafel schuiven voor een mosselsouper, frietjes met stoofvlees of hutsepot. Tijdens de openingstijden staan steeds twee computers ter beschikking waar je gratis op internet kan surfen. Onder het motto ‘thope breijn ès gjièstiger dan olliène’ kan je elke donderdagnamiddag tussen 14 en 17 uur terecht in de breiclub. Regelmatig organiseren de vrijwilligers ook een creatieve namiddag, quiz, kookavond of daguitstap. Er is eveneens een grote samenwerking met het centrum voor Basiseducatie en de stedelijke welzijnsdienst. Zo kunnen mensen die Nederlandse les volgden en dit verder willen oefenen, deelnemen aan de praattafels.

Buurtwerk De buurtwerker tref je dagelijks aan op straat. Zijn aandacht gaat voornamelijk naar de kansengroepen, maar eigenlijk is hij voor iedereen een aanspreekpunt. Via buurtwerk wil hij zoveel mogelijk buurtbewoners leren kennen en van daaruit mensen ondersteunen en betrekken op hun leef- en woonomgeving. Wil je weten welke organisaties in jouw buurt aanwezig zijn of wat de toekomstplannen zijn voor jouw wijk? Heb je een leuk idee voor je buurt of wil je een probleem signaleren? Ook dan kan je terecht bij de buurtwerker.

,,Info: Dennis Hofman, 0473 86 26 09, dennis.hofman@ocmwkortrijk.be

Openingstijden buurtcentrum Achturenhuis Maandag: 10 tot 12 uur / 14 tot 18 uur Dinsdag: 10 tot 12 uur / 14 tot 18 uur Woensdag: 14 tot 18 uur Donderdag: 10 tot 12 uur / 14 tot 18 uur Vrijdag: 10 tot 12 uur De infobalie is open op woensdag van 14 tot 18 uur en op dinsdag en donderdag van 14 tot 17 uur. Het MSOC is open op maandag van 10 tot 12.30 uur, dinsdag van 17 tot 19 uur, woensdag van 9 tot 12.30 uur en vrijdag van 11.30 tot 14.30 uur.

,, Spoorweglaan 7 in Kortrijk, 056 24 42 50, achturenhuis@ocmwkortrijk.be

Stadskrant kortrijk | 21


Winter in Kortrijk Het winteruur is opnieuw van kracht en de dagen worden almaar korter. Dat betekent ook dat de kerstdagen en de daarbij horende gezelligheid en eindejaarsgeschenken in aantocht zijn. Als je van plan bent om straks naar de stad af te zakken om er bijvoorbeeld op één van de vier koopzondagen (16, 23, 30 december en 6 januari) hét verrassende cadeautje voor je partner te kopen, weet dan dat er van alles te zien en te beleven valt. Kerstverlichting Om licht in de duistere donkere dagen te brengen, worden de centrumstraten opnieuw aangekleed met stemmige kerstverlichting. Dit jaar kan Kortrijk overigens een heuse primeur vieren, want de nieuwe straatverlichting werd nog nooit elders opgehangen. Naast de verlichting worden ook andere plekken in het stadscentrum sfeervol aangekleed. Zo komt er een eigentijdse kerststal op het Schouwburgplein en is de lichtkerstboom dit jaar te bewonderen op de Veemarkt. Eigenzinnige wensentoren Er is uiteraard ook animatie voorzien. 22 | Stadskrant kortrijk

Daarvoor kan je in de hele stad terecht. Zo palmt het Kortrijkse kunstenaarscollectief het Pakt! onder de titel ‘Beste Wensen’ de Grote Markt in met een eigenzinnige wensentoren waarin van alles te gebeuren staat. Zo kan je op de benedenverdieping terecht in een bar waar enkel witte dranken te verkrijgen zijn. Het Pakt! is hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Je kent ze misschien nog van de doorzichtige tentjes die ze in 2007 op de Leie plaatsten naar aanleiding van Kortrijk Congé. Animatie Ook op andere pleinen zal je de kerstsfeer kunnen opsnuiven. Zo zijn er op het Vandaleplein winteroptredens, zal er straatanimatie zijn in de verschillende winkelstraten en vind je op de Veemarkt ook een ijspiste. Of misschien heb je wel zin om de wintersneukelwandeling te doen die het team toerisme uitdokterde? Terwijl

je op zaterdag 15 december snoept van Kortrijkse lekkernijen, vertelt een gids je leuke anekdotes over alle gebouwen, monumenten en pleinen die van Kortrijk een unieke stad maken. Straat in de kijker Nadat vorig jaar de Onze-Lieve-Vrouwestraat in de kijker gezet werd, is het deze keer de beurt aan de Wijngaardstraat om Straat in de Kijker te zijn. Een fotoactie, straatanimatie, weekendoptredens,… zijn maar enkele elementen die zullen zorgen voor extra kerstsfeer. Eindejaar zal dus niet onopgemerkt voorbij gaan in Kortrijk.

,,Wil je meer weten over het volledige programma? Surf naar www.winterinkortrijk.be of haal je krantje bij de plaatselijke handelaar.


U i T IN k o r t r i jk

UiT IN kortrijk agenda van 1 december tot 4 januari 2013 Zaterdag 1 december SONIC CITY FESTIVAL | Fuck Buttons, Demdike Stare, Suuns,… | De Kreun organiseert jaarlijks Sonic City. Een eclectisch muziekfestival dat elke editie door

gen in de realiteit creëren ze een absurde wereld. Nu gaat de trip naar de wereld van de makers zelf: een theater | 20u15 | € 14/12 (2de festivalticket)/7 (-26) | Budascoop | www.nextfestival.eu HANDBAL | Apolloon - Femina Visé | Dames 2de Nationale | 17u30 | Lange Munte | 056 27 80 00 | www.apolloon.be HANDBAL | Apolloon - Thor Middelkerke | Super Liga Heren | € 5 | S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | www.apolloon.be

Zondag 2 december

een andere band wordt gecureerd. Dit jaar stelde de band SUUNS de line up samen en belooft het weerom een oorverdovende editie te worden met stevige headliners en menige muzikale ontdekking! | 14u | €22 - €25 - €28 | De Kreun | www.soniccity.be NEXT KUNSTENFESTIVAL | Andros Zins-Browne - Welcome To The Jungle | Wees welkom in een levende installatie en baan jezelf een weg naar het einde. Op je tocht word je begeleid door geuren, mist, wind en temperatuurschommelingen. Deze vreemde, grillige spiegelomgeving lijkt niet langer aan de wetten van de natuur te beantwoorden… | verschillende tijdstippen tussen 18u45 en 22u30 | € 9/7 (tweede festivalticket) - parcours mogelijk | Budascoop | www.nextfestival.eu NEXT KUNSTENFESTIVAL | Kom.post La fabrique du commun (en de aanloop ernaartoe) | Het collectief Kom.post is overal op NEXT. Achter de schermen, in de zalen, in foyers en cafés. Het kijkt, luistert, brengt in kaart, brengt samen. Ze plaatsen makers, organisatoren, toeschouwers en technici bij elkaar aan tafel. Waar klinkt het, waar botst het? Wat wordt er gezegd? En waarom? | 15u | Budafabriek | www.nextfestival.eu NEXT KUNSTENFESTIVAL | Ragnar Kjartansson - The End | In The End laat de IJslandse kunstenaar Ragnar Kjartansson vijf projecties met elkaar echoën. Hijzelf en muzikant Davíð Þór Jónsson verschijnen met berenmuts en telkens een ander instrument in spectaculaire sneeuwlandschappen. Samen vormen de vijf schermen één gelaagde partituur, waarbinnen het zalig verdwalen is | 19u | gratis | Budafabriek | www.nextfestival.eu NEXT KUNSTENFESTIVAL | Heine Avdal & Yukiko Shinozaki/fieldworks - nothing's for something | Avdal & Shinozaki scoorden de jongste jaren hoog op de internationale scène met hun fascinerende, bevreemdende voorstellingen in semipublieke ruimtes als hotels of kantoorgebouwen.... Via kleine verschuivin-

SONIC CITY FESTIVAL | Swans, Beak>, Tim Hecker,…| De Kreun organiseert jaarlijks Sonic City. Een eclectisch muziekfestival dat elke editie door een andere band wordt gecureerd. Dit jaar stelde de band SUUNS de line up samen en belooft het weerom een oorverdovende editie te worden met stevige headliners en menige muzikale ontdekking! | 14u | €22 €25 - €28 | De Kreun | www.soniccity.be

HET OOG VAN DE MEESTER | Ronny Delrue MuZeum Zondag | Op MuZeum Zondag, de 1ste zondag van elke maand, is de toegang tot de Kortrijkse musea gratis! In het Broelmuseum is kunstenaar Ronny Delrue te gast die u laat kijken door het oog van de meester | 11u30 | € 4 (toegang gratis, apero + rondleiding inbegrepen) | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be MUZIEK | Arte Libre met Wim Toucour, Komeet X en Nuns and Chips | Arte Libre is het maandelijkse vrij podium voor jonge, beloftevolle singer/songwriters en semi-akoestische bands, dat doorgaat elke eerste zondag van de maand vanaf 18u30 in Muziekcafé Track in Kortrijk | 18u30 | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

Maandag 3 december LEZING | Hoe omgaan als vrijwilliger met autisme | Kinderen met autisme in de jeugdbeweging, jongeren met autisme mee op kamp, thuisoppas bij kinderen met autisme: het lijkt op het eerste zicht niet vanzelfsprekend. Hoe ga je hier als vrijwilliger mee om? Op deze avond staan we stil bij een aantal praktische tips die je als begeleider helpen om met deze kinderen om te gaan. | 20u | € 5 | Ondernemerscentrum | www.autismecentraal.com

Dinsdag 4 december

FEEST | Finissage Vlasmuseum – MuZeumzondag | 14 uur | gratis | Vlasmuseum | 056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be JAZZ EN BLUES | Sons of the New World Jef Neve Trio | Voor Sons of the New World schreef Jef Neve 12 nieuwe composities waarin hij zijn eigen interpretaties van deze turbulente tijden tracht weer te geven: de Arabische revolutie, het Pukkelpop-drama, veranderingen van het klimaat, de wereldwijde economische crisis | 20u15 | € 21/19/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be MUZIEK | Kasteelconcert met Het Collectief | Wilbert Aerts, Martijn Vink | Het kamermuziekensemble 'Het Collectief' werd opgericht in Brussel in 1998. De groep bouwde een intrigerende eigen sound op, gekenmerkt door een heterogene mix van blazers, strijkers en piano. Tijdens ons kasteelconcert komen er uitzonderlijk slechts 2 van de 5 muzikanten, nl. W. Aerts (viool) en M. Vink (cello). Zij brengen samen vergeten meesterwerken van o.a. Boruslav Martinu en E. Schulhoff. | 11u | € 7 (drankje inbegrepen) | 't Kasteel Heule | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

VOORDRACHT | Wegwijs in wijn (met proeverij) - Joeri Beelprez | Voordracht en proeverij van verschillende wijnen in het licht van de eindejaarsfeesten. Leer welke wijn je best gebruikt, hoe hem bewaren en presenteren, welke glazen je best gebruikt en zo veel meer | 20u | OC Marke | 056 22 55 41 | www.devolkstuinmarke.be

Woensdag 5 december MUZIEK | Lower Dens | De muziek van Lower Dens draait om het opbouwen van onderhuidse spanning, daarbij shoegaze en psychedelica-invloeden verpakkend in lagen van lichtige gitaar – en keyboardklanken. | 20u | €7 - €10 - €13 | De Kreun | www.dekreun.be MUZIEK | Sit down and listen 2 Hooverphonic | De meer intieme variant op hun orkestrale succesverhaal; een avond om ontspannen te genieten van een indrukwekkend palmares aan hits uit hun 15-jarige carrière, begeleid door 12 klassieke muzikanten... zoals Hooverphonic het oorspronkelijk bedoeld had | 20u15 | € 30/28/25/22 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be DANS | Op de koffie "Swingzapoppin" Stadskrant kortrijk | 23


U i T IN k o r t r i jk

Nomad Swing & The Dipsy Doodles | Live muziek met live entertainment! Met “Swingzapoppin” slaan Nomad Swing en The Dipsy Doodles de handen in elkaar en creëren een ludieke ambiance. Zin in een muzikale terugreis in de tijd? Laat je meevoeren naar de sfeer van de “Savoy Ballroom” en de “Cotton Club” uit de jaren ’30 – ’40 | 14u30 | € 8 (koffie en taart inbegrepen) | OC Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be MUZIEK | Jazzjam | 21u | Gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

Donderdag 6 december MUZIEK | Sharon Van Etten | Sharon Van Etten is een singer-songwriter uit New York, USA. Haar traditionele folk spreidt zich op een bedje van gedoseerde melancholie. Een fantastische stem heeft ze, net als Marisa Anderson, die de support verzorgt. | 20u | €7/10/13 | De Kreun | www.dekreun.be MODERNE DANS | Atelier Contamination Karen Migneaux | De voorstelling Contamination van Nicolas Vladislav vormt het uitgangspunt van een atelierwerking bij Passerelle, waarbij één van de dansers van de voorstelling de kans krijgt om met dit materiaal zelf choreografisch aan de slag te gaan. Karen Migneaux werkt samen met 7 jonge dansers aan een eigen interpretatie van Contamintation | 20u15 | €2 | Budascoop | 056 25 50 77 | www.passerellevzw.be

Vrijdag 7 december THEATER | “De man zonder eigenschappen III: De misdaad” – Toneelhuis / Guy Cassiers | In ‘De Misdaad’ legt Guy Cassiers een fascinerend landschap van de ziel bloot. De bewerking door Yves Petry vertelt twee verhaallijnen naast en door elkaar | 20u15 | € 15/12 (-26) | Schouwburg Kortrijk| 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Ja, de liefde. Dat is een wreed monster. Dat bijt, dat brandt, dat haalt heel uw leven overhoop. En een brokke van een seconde later slaat ze uw dromen in stukken. Jean-Paul, versmolten in de macadam. Verbijstering alom. Maar iets wat kapot is, kun je altijd herstellen. Het leven reanimeert altijd weer zijn eigen, het plaveit toch weer de weg naar morgen met een troostend gebaar, een menselijke oplossing, een klein pardon en het antwoord op simpele vragen als wie wint de koers, hoe zit het met het weer, hoe zeg ik ‘sorry’, hoe zeg ik ‘ik zie u graag’

,,op vrijdag 7 december, zaterdag 8 december om 20u15 en zondag 9 december om 15u, donderdag 13 t.e.m. zaterdag 15 december om 20u15 en zondag 16 december om 15u, woensdag 19 t.e.m. zaterdag 22 december om 20u15 | de Scala, Pluimstraat 7, 8500 Kortrijk | €4 | 056 22 04 00 | www.uniederzorgelozen.be

Zaterdag 8 december Pop en rock | "Mijn huis intiem" - Eva De Roovere | Eva De Roovere | Een nieuw seizoen, een ander geluid... een ‘kleiner’ Huis. In deze kleinere bezetting blijft alles eerlijk en recht voor de raap. Zonder pretentie. Een beetje stoer, maar toch sexy | 20u15 | 15 (€3 korting leden DF) | OC Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be HUMOR | Vielfalt! - Jakop Ahlbom (NL) | Jakop Ahlbom creëert beelden die een unieke, filmische sfeer in het theater brengen. Het publiek wordt meegevoerd van dansante duetten naar komische acts en van trucs naar pure slapstick | 20u15 | € 15/12 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be VOLLEYBAL | Bidavo - Melsele | 1e divisie dames B | 20u | SC Ter Biezen | www.bidavo.be BASKETBAL | Kon. Kortrijk Sport CB Latem-De Pinte | 3e nationale heren B | Kon. Kortrijk Sport CB | 20u30 | Jan Carreerhal (St-Amandscollege) | sportdienst@kortrijk.be VOETBAL | KVK vs Zulte-Waregem | 1e klasse | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be

Zondag 9 december

Macadam Unie der Zorgelozen Macadam vertelt het verhaal van de beloftevolle coureur Jean-Paul Balcaen. Gedreven door andermans brandende ambitie baant hij zich een weg over de cols van ’t leven, op zoek naar de snelste tijd. Maar zie, niets menselijks is de nieuwe god vreemd. In den draai, waar Fanny in de witte villa is komen wonen, schieten er andere dingen door zijne kop…

24 | Stadskrant kortrijk

ONTBIJTFILM | Kauwboy (vanaf 9 jr.) en Kirikou, de mannen en de vrouwen (vanaf 4jr.) | 9u (ontbijt) | 10u (film) | €7,5/€6(26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) (film) + €5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

Woensdag 12 december FEEST | Feestbijeenkomst met ARTO MUNDO | Arto Mundo brengt ons muziek van over de hele wereld. Het tweede deel brengt ook Kerstmuziek Met de medewerking van de Vlaamse Gemeenschap | 15u | OC De Vonke | neosvzw.be/bissegem

JAZZ EN BLUES | JazzLab Series: Kirsten Cornwell (AUS) | Kirsten Cornwell | Omringd door het kruim van de Belgische jazzmuzikanten brengt de Australisch-Belgische jazzvocaliste Kirsten Cornwell een persoonlijke selectie van Duke Ellington nummers in een nieuw, fris kleedje. Gewaagd, maar supermooi! | 20u15 | € 11/6 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be CREATIVITEIT | Grabbelpas "Cinema Marke" | Jullie worden ontvangen in een heuse cinemazaal. Daar kunnen jullie samen met je vrienden liggend of zittend op kussentjes genieten van een leuke verrassingsfilm op groot scherm! Tijdens de pauze is het genieten geblazen van de versgepofte popcorn | 14u | € 4 (drankje en popcorn) | OC Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be

Donderdag 13 december COMEDY | Waar is Barry? - Bart Cannaerts | “Ik ben Bart. Sommigen zeggen Barry...Van mijn generatie moet ik aan alles twijfelen. Ik moet mij afvragen of dit het wel is. Ik denk het wel!” Verwacht niet al te veel antwoorden in de tweede avondvullende voorstelling van Bart Cannaerts. Hij doet alleen maar wat hij kan. Hij vertelt verhalen over alles en zingt liedjes over niets. Je mag er wel van uitgaan dat je dit heel erg graag wilt zien | 20u15 | € 15/12 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be POP EN ROCK | ON STAGE WITH ... Luc & Eppo Janssen | Een double bill deze keer ! Vader en zoon Janssen komen babbelen over muziek, ze vertellen verhalen en anekdotes. Zoveel muziekgeschiedenis in één familie, het is een zeldzaamheid. Luc Janssen is zowat de Vlaamse John Peel en zoon Eppo is één van de drijvende krachten acher Pukkelpop | 20u | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be MUZIEK | Café-Chantant met Minata | Minata werd geboren in Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) en is op 18-jarige leeftijd naar België gekomen. Ze danst, componeert, zingt en speelt gitaar. Zachte melodieën en blues wiegen het publiek tussen Europa en Afrika. Haar muziek is krachtig door haar eenvoud en poëzie. Zang en gitaar doen aan Tracy Chapman denken met liederen in het Dioula, het Frans en het Engels | 20u15 | gratis | OC De Vonke | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

Vrijdag 14 december EINDEJAAR | Winter in Kortrijk | vzw Feest in Kortrijk | t.e.m. 31 dec | 056 27 74 20 | www.winterinkortrijk.be THEATER | Pinokkio (8+) - De Toneelmakerijk & Firma Rieks Swarte (NL) | geïnspireerd door de beroemde klassieker van Carlo Collodi, maakt De Toneelmakerij een eigentijdse versie van ‘Pinokkio’. Een feestelijke levensles over een houten jongen in een absurde wereld. Een wereld die bij nader inzien veel weg heeft van die van ons. In een hilarische zoektocht ontdekken zeven acteurs hoe het is om Pinokkio te zijn. En wie het langste braaf blijft, wordt een echte jongen | 19u | € 10 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Zaterdag 15 december HANDBAL | Apolloon - Elita Lebbeke | Super Liga Heren | €5 | S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | www.apolloon.be


U i T IN k o r t r i jk

HANDBAL | Apolloon - DHC Overpelt | Dames 2de Nationale | 17u30 | S.C. Lange Munte | 056 27 80 00 | www.apolloon.be BASKETBAL | Kon. Kortrijk Sport CB Carnieres | 3e nationale heren B | 20u30 | Jan Carreerhal (St-Amandscollege) | sportdienst@kortrijk.be

Zondag 16 december VOORDRACHT | Waterplanten - de heer Vandromme | Waterplanten is een verzamelnaam voor alle planten die het best in of dichtbij water gedijen. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook biologisch waardevol. Waterplanten helpen het water helder te houden | 10u | LDC De Zonnewijzer | 056 21 99 04 | pmsenate@skynet.be VOLLEYBAL | VBC Marke-Webis Wevelgem - Vosselaar | eerste nationale heren | 17u | Sportcentrum Olympiade | 056 27 80 09

Maandag 17 december

The Kyteman Orchestra (NL) + Bart Constant (support) De Nederlander Colin Benders is populair in eigen land. In 2009 wordt hij onder pseudoniem Kyteman in Nederland uit het niets plots heel populair. Met het Kyteman's HipHop Orkest brengt hij het album "The Hermit Sessions" uit, aanstekelijke pop met invloeden uit hiphop en jazz, meteen goed voor platina. Colin Benders is echter een artiest met dromen en met een ongebreidelde drang om steeds opnieuw te vernieuwen. In 2012 groeit de hiphopband van een paar jaar geleden uit tot een heus orkest en Hiphop is uit de naam verdwenen. Met Kyteman als orkestleider en trompettist, vermengt de groep verschillende genres en bevestigt live keer op keer. In april 2012 speelt het orkest samen met een 30 koppig koor in een uitverkochte AB. Dit doen ze in december opnieuw in Kortrijk. Een absolute ontdekking en aanrader! I.s.m. De Kreun, Muziekcafé Track*.

,,Zaterdag 15 december | 20u15 | € 21/18 (-26) | Schouwburg Kortrijk | info en tickets: UiT in Kortrijk, Schouwburgplein 14, Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Wintersneukelwandeling Deze gezellige wandeling brengt je naar het hart van het historisch centrum en dompelt je onder in een sfeervol verlicht Kortrijk. Onderweg krijg je de tijd om even te pauzeren bij drie sneukelstops. De stopplaatsen zijn steevast verrassende locaties. Terwijl je snoept van al dat lekkers vertelt de gids je leuke anekdotes over alle gebouwen, monumenten en pleinen die van Kortrijk een unieke stad maken. Je ontdekt dat Kortrijk meer is dan een middeleeuwse stad. Naast de titel 'Guldensporenstad' is Kortrijk een warme stad met oog voor moderne architectuur.  

,,Zaterdag 15 december | start 17u, 17u30

en 18u | € 4 (gids en 3 sneukelstops inbegrepen (max 25 deelnemers per groep) | Toerisme Kortrijk | Reserveren via toerisme@kortrijk.be of 056 27 78 40

LEZING | The director's cut: Alfred Hitchcock - Vosters Gerrit | Alfred Hitchcock, de 'master of suspense', regisseerde talloze meesterwerken, waarvan 'Psycho', 'Vertigo' en 'Rear Window' maar een aantal klassieke titels zijn. Een meesterlijke verhalenverteller, die beelden schiep die in het collectieve geheugen gegrift staan: Janet Leigh die een douche neemt in 'Psycho', of Cary Grant die op de loop gaat voor een vliegtuig in 'North by Northwest' | 19u | € 10/7 | Vormingplus | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

Dinsdag 18 december THEATER | Giovanni - Compagnie Cecilia | UITVERKOCHT | Sabine wordt in 1951 geboren en groeit op in het wielermilieu. Ze wordt zotverliefd op Jempi Monseré. Als Jempi in 1968 trouwt, is Sabine er het hart van in en trouwt ze dan maar met Guido, die ook fietst, maar dan vooral naar zijn meerdere liefjes. Decennia later – Sabine is nu 52 – heeft Guido zich in een vlaag van wroeging geëlektrocuteerd. In zijn plaats zijn Brigitte en Collette binnengewaaid | ook op woe 19/12, do 20/12, vrij 21/12 om 20u15 | € 15/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

line-up | € 25 (met maaltijd) / € 15/12 (line-up/-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Zaterdag 22 december VOLLEYBAL | Bidavo - Lennik | 1e divisie dames B | 20u | SC Ter Biezen | www.bidavo.be VOETBAL | KVK - Lokeren | 1e klasse | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be MUZIEK | Try-Out concert RAZ | 20u | Gratis | Concertstudio Kortrijk | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be MUZIEK | Superior Dance Band in Feeststemming | De Superior Dance Band bestaat dit jaar 30 jaar en geeft vandaag een feestelijk concert voor haar leden om dit te vieren! | 19u | €5/gratis voor leden Superior Jazzclub | Grote Zaal Mozaïek Kortrijk | www.superiordanceband.be HUMOR | Hoogspanning - Adriaan Van Den Hoof | Met het enthousiasme van de zalm die onvermoeibaar stroomopwaarts naar zijn geboorteplek zwemt en de zelfrelativering van een gecastreerde dekstier hanteert Adriaan als geen ander de gave van het woord. Vertellen om te ontroeren, te lachen en heel af en toe eens na te denken. Hoogspanning. De derde solovoorstelling van Adriaan Van den Hoof | 20u15 | € 15/12 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Zondag 23 december MUZIEK | Mark Lanegan | Zij het met zijn debuutgroep Screaming Trees, met The Gutter Twins of Queens of the Stone Age, Mark Lanegan laat zijn sporen na. Met zijn zes solo albums en ontelbare samenwerkingen blijft Mark Lanegan een

Woensdag 19 december NATUUR | Microscopie en determinatie van paddenstoelen | Christine Hanssens | Niet alleen het veldwerk is belangrijk, voor een moeilijke en onzekere determinatie gaan we onderdelen van de paddenstoel microscopisch bekijken | 13u30 | Nec. De Steenoven | www.mycologia.tk MUZIEK | Prijsuitreiking en Laureatenconcert | Naar jaarlijkse traditie wordt aan de eindejaarsleerlingen van de middelbare- en de hogere graad een verdiende hulde gebracht. Meer dan verdiend: stuk voor stuk betreft het immers zeer verdienstelijke leerlingen, die het opbrengen naast hun secundaire studies of dagelijkse werkomstandigheid, zich verder te bekwamen in het muziek-,woord en dansonderricht en hierin een uitstekend niveau te behalen | 19u | 056 27 78 80 | Concertstudio | www.kortrijk.be/conservatorium

Donderdag 20 december COMEDY | Comedytrack* 2: Ygor / Lankmoed | Muziekcafé Track* en Concertstudio vormen weer eens de sfeervolste comedyclub van de regio. We onthalen je in stijl met een lichte maaltijd of een hapjesbuffet en verrassen je met een line-up van Ygor en Lankmoed! | 19u: inclusief maaltijd, 20u15:

emblematisch figuur in de Amerikaanse rockscene. Lanegan heeft sinds dit jaar een nieuwe solo album uit en trekt dus terug op tour. | 20u | €15/18/21 | De Kreun | www.dekreun.be X-MASS KIDS MATINEE | E.T. The Extra-Terrestrial | Ondanks de hechte vriendschap tussen het buitenaards wezentje E.T. en Elliott, blijft E.T. heimwee hebben naar zijn planeet … | 14u en 16u | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

woensdag 26 december X-MASS KIDS MATINEE | FRANKENWEENIE (3D) | In de nieuwe Tim Burton wekt Victor zijn hondje Sparky opnieuw tot leven | 14u | ook op 27, 28, 29 dec | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be Stadskrant kortrijk | 25


U i T IN k o r t r i jk

X-MASS KIDS MATINEE | ICE DRAGON (vf 10 jr.) | Een avontuurlijke kinderfilm over vriendschap in de prachtige Zweedse sneeuwlandschappen | 14u | ook op 27, 28, 29 en 30 dec | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

Vrijdag 4 januari

EXPO

Donderdag 27 december WORKSHOP | Masterclass live mixing | 2 daagse masterclass live mix met Hein Devos (FOH mixer van o.a. Drums are for Parades, Hong Kong Dong, Amenra ...). Vervolg op basisinitiatie van vorig jaar. Basiskennis is dus vereist | ook op vr 28/12 om 14u | € 50 | De Kreun | www.dekreun.be

Vrijdag 28 december

Internationaal X-mas tornooi basketbal Naast enkele nationale selecties (België, Nederland, Engeland, Hongarije, Zwitserland) zijn er een paar Europese Topclubteams uit Estland, Letland, Israël, Servië, Belgrado) aanwezig.Er wordt gespeeld in 3 leeftijdscategorieën (U18,U16,U14) bij de jongens en twee reeksen (U18,U16) bij de meisjes. De invitational altia cup (topreeks) wordt gespeeld in de sportcampus Lange Munte te Kortrijk. De andere competities(fleximmo-cup, floralux-cup en latexcup) worden gespeeld in Zwevegem,Wevelgem. Dit jaar is er ook  een topclinic georganiseerd voor jeugdtrainers. Naast het tornooi is er ook een 3-pointshootingcontest en een verkiezing van een Most Valuable Player.

,,ook op za 29/12, zo 30/12 | S.C. Lange Munte | www.x-mastournament.be

Zondag 30 december X-MASS KIDS MATINEE | GREMLINS | Gremlins zijn zeer schattige huisdiertjes, zolang je ze verzorgt zoals het hoort…. Want wat gebeurt er als ze toch eten te pakken krijgen? | 14u| €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

Road trip van Mobiel Museum stopt in Kortrijk! Het Musée Mobile houdt halt op de parking aan de Broelkaai vlak voor het Broelmuseum. In een reuzengrote truck ontdekken en beleven kinderen van 6 tot 11 jaar het werk van internationale kunstenaars. Het Musée Mobile is een initiatief van Ingrid Brochard, stichtster van L’art à l’enfance, die kinderen op jonge leeftijd met kunst wil confronteren. Museum in een truck Vanaf oktober 2011 doorkruiste het Mumo niet alleen heel Frankrijk maar Kameroen, Ivoorkust en Bénin in Afrika! Al meer dan 11.500 kinderen raakten niet uitgekeken op de toffe muurtekeningen, schilderijen, dierensculpturen, filmpjes… in of op de camion. Het bezoek aan Mumo onder begeleiding duurt een ½ uurtje. Nadien volgt nog een creatief atelier in de Oranjerie van het Broelmuseum. Deelnemen aan het MuMo bezoek en het atelier is volledig gratis! 15 internationale kunstenaars De buitenkant van de truck trekt aan door de gekende strepen van Daniel Buren, het gigantische rode konijn op het dak van Paul Mc Carthy. Maurizio Cattelan creëerde een groot intrigerend gat waar kinderen door moeten kijken om een foto te ontdekken! Binnen in het mobiele museum vallen kinderen van de ene verrassing in de andere: een ludieke lichtinstallatie van James Turrell, een veelkleurige vloer van Jim Lambie, een trap met schoenzolen van Nari Ward, een rhinoceros van Huang Yong Ping, een muurschilderij van Chéri Samba, een zoenbeeldje van Ghada Amer. Op de zitpoefjes van Florence Doléac kijken ze naar de kortfilms van EijaLiisa Ahtila, Pierre Huyghe, Farhad Moshiri en Roman Signer. Alle kinderen krijgen ook nog een Mumoboekje!

DIVERS | Vierjaarlijkse prijs Vormgeving van de provincie West-Vlaanderen | Deze prijs is aan haar derde uitgave toe en is bestemd voor alle disciplines binnen vormgeving: meubilair, verlichting, textiel, mode, consumptiegoederen, bagage, mobiliteit, elektronica, grafische vormgeving, webdesign… Je ziet werk van drie laureaten: Jürgen Maelfeyt, Jan Wouter Hespeel & Randoald Sabbe en Dirk Wynants | Broelmuseum | www.westvlaanderen/vormgeving

Tem donderdag 16 december DESIGN | Portfolio - Jubileumeditie, 10e editie | Portfolio is de jaarlijkse tentoonstelling van en wedstrijd voor de eindwerken van de Vlaamse ontwerphogescholen. Door de jaren heen is dit evenement uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen | gratis | Paardenstallen Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

Tem 27 januari 2013 SCHILDERKUNST | MAX30x40(4) - Klein formaat | Kleine werkjes van oa Jan Duytschaever, Rony de Gruyter, Mia Claerbout, Eric Vandamme, Janet Vercaemer, Johan Stock, Nancy Vanwambeke, Stéphanie Yoshiwara, Le petit belge, Stefaan Roelstraete, Lieve Van Robays | vrij, za en zo van 14 tot 18 uur | Cellaar | 0473 75 07 29 | www.cellaar.be

,,Musée Mobile - Vrijdag 4 januari 2013.

Voor kinderen van 6 tot 11 jaar | Nederlandstalige begeleiding voorzien | Duur: 1u | start om: 10u, 11u, 14u, 15u en 16u | gratis | parking Broelkaai voor het Broelmuseum

joUw activiteit ook in de nieuwe Uit in kortrijk ? Slechts één manier ! UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie januari: 28 november, editie februari: 7 januari en editie maart: 4 februari.

26 | Stadskrant kortrijk

Tem zondag 2 december

Meer UiT-tips kan je vinden op: www.kortrijk.be www.uitinregiokortrijk.be www.uitinvlaanderen.be


s t a d sk i ekjes

TWEEDUIZEND KINDEREN ZINGEN VOOR KLIMAAT Op een eenvoudige manier een ernstige boodschap brengen, dat was de essentie van Sing for the Climate. Eind oktober namen de scholen nogmaals het heft in eigen handen met Sing@school. Meer dan 2400 leerlingen uit zeventien verschillende basisscholen van in en rond Kortrijk verzamelden op 26 oktober op de Grote Markt om er te zingen voor het klimaat. De woorden ‘Do It Now’ kon je tot ver buiten het centrum horen.

INTREDE VAN DE SINT Honderden kinderen wachtten op zondag 11 november geduldig op de komst van de sint. De kindvriendelijke heilige kwam dit jaar helemaal uit Spanje met de stoomboot aangemeerd aan het Budapark. Samen met zijn pieten nam hij uitgebreid de tijd om handjes te schudden en tekeningen en brieven in ontvangst te nemen.

MIDNIGHT SWIM IN MAGDALENABAD

© Foto HOL

Waterratten konden tijdens de afgelopen zwembaddagen hun hart ophalen in de Kortrijkse zwembaden. Naast een disco­ swim, so you think you can sing, pannenkoekzwemmen en een heuse Big Splash vanuit de nok van het zwembad konden studenten zich op woensdag 14 november uitleven tijdens de Midnight Swim.

DE WINNAARS VAN VORIGE MAAND Vijf Stadskrantlezers mochten samen met een partner gratis naar het optreden van Zornik: Veronique Doutreloigne, Werner Vandoorne, Nadine Welvaert, Tine Speybrouck en Kathy Vens. Monique Vanzieleghem herkende als enige de ‘houten engeltjes’ in de kapel OnzeLieve-Vrouw ter Sneeuw in het Begijnhof. Twee andere lezers mogen op 2 december gratis naar het Oog van de Meester: Robert Paeme en Carlos Eeckhout. De drie duotickets voor de literaire ontmoeting met A.L. Snijders gingen naar Hilde Libbrecht, Wim Vandamme, Stefaan Allegaert. Rita Scheers ontvangt binnenkort een gratis exemplaar van het boek ‘Vissen in de Leie!’

Stadskrant kortrijk | 27


Kortrijk

KORTRIJK HOUDT VAN eindejaar Eindejaar is traditioneel de periode van winterse gezelligheid. Cadeautjes kopen en samen een hapje eten en drinken. Die warme sfeer vind je straks ook in het Kortrijkse stadscentrum. Ontdek wat het Kortrijkse eindejaar allemaal te bieden heeft op onze website. Prettig eindejaar!

www.winterinkortrijk.be 28 | Stadskrant kortrijk

Stadskrant december 2012  

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you