Page 1

Stadskrant

Kortrijk A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

STAD VOL DESIGN EN INNOVATIE

BIENNALE INTERIEUR 1 | Stadskrant kortrijk

H e u l e

K o o i g e m

K o r t r i j k

oktober 2012 wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

M a r k e

R o l l e g e m


www . kor t rijk . be

In deze Stadskrant:

Straks strijkt Interieur 2012 neer in Kortrijk. Voor de eerste keer in haar bestaan zal Interieur nu ook het stadscentrum inpalmen. Lowie Vermeersch (38) is voorzitter en dit jaar ook curator van de Biënnale Interieur. Meer weten? p. 4-6 De energiefacturen lopen torenhoog op. Besparen is dan ook de boodschap. De Stadskrant geeft je alvast enkele tips om de prijs van jouw factuur op een aanvaardbaar peil te brengen. Ben je benieuwd? Kijk dan snel op p. 7 Het stadsproject Brusselse Sporen promoot Brussel aan de hand van verbanden tussen Kortrijk en Brussel. Van 20 oktober tot en met 4 november is vtbKultuur met Brusselse Sporen te gast in Kortrijk met doorlopende en éénmalige activiteiten. p.8-9 Lokale adviesraden geven burgers de kans om een bijdrage te leveren aan het stedelijk beleid. Elke burger kan meedoen. Een aantal adviesraden is open en laat iedereen toe om een raad bij te wonen. Interesse? Lees meer op p. 13 De beeldbank voor steden is volledig operationeel. Dat betekent dat de besturen er hun multimediamateriaal in kunnen stockeren en dat je als inwoner razendsnel foto’s, video’s en filmfragmenten kan raadplegen op beeldbank.kortrijk.be. Nieuwsgierig? Kijk snel op p. 21

en verder: • • • • • • • • •

Aanraakscherm Gravenkapel > 10 Bibliotheekweek > 14 Literatuur > 15 Achter deze gevel > 16 Vroeger en nu > 17 Kortrijk Kort > 18-19 Vintage-beurs > 22 Uit in Kortrijk > 23-26 Stadskiekjes > 27

© Foto Johan Depaepe

Al jaren helpen de jongeren van Ak-TRACtie bij het op poten zetten van de verkiezingen. Ze spuiten de oude koppen van de vorige editie met een hogedrukreiniger van de houten panelen. Die worden dan op de juiste locaties opgezet en weer opgehaald na de dag van de waarheid. p.3

Boeiende, verrassende jobs bij Stad Kortrijk

“1777 is de stem van de stad” Liesbet Vandriessche (36) is coördinator van het Meldpunt 1777, binnen het team Communicatie & Recht. Er zijn verschillende kanalen waarlangs je als Kortrijkzaan met de stadsdiensten in contact kunt komen. 1777, het telefonische meldpunt, is er een van. “Dat gratis telefoonnummer is in januari 2010 in gebruik genomen en vervangt het vroegere algemene 056-nummer”, legt coördinator Liesbet Vandriessche uit. “Dat zat er blijkbaar stevig ingebakken, want bijna de helft van de mensen belt nog het oude nummer, terwijl het via het verkorte nummer 1777 – dus zonder zonenummer – makkelijker én gratis kan.” Het meldpunt 1777 is het portaal naar de stadsdiensten, de stem van de stad als het ware. De telefonisten verbinden je door met de persoon die je wil spreken, sturen meldingen door en kunnen eenvoudige vragen beantwoorden. “Bij complexe vragen sturen we de beller door naar de geschikte dienst of persoon”, zegt Liesbet Vandriessche. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de stadsdiensten via de website en e-mail of, als je er een gezicht wilt op plakken, je licht opsteken aan een van de loketten in het stadhuis. “Het boeiende aan mijn job vind ik dat wij met ons team van drie mensen de communicatie van de stad met haar inwoners helpen verbeteren”, zegt Liesbet Vandriessche. “Je kunt dat ook aftoetsen aan de statistieken, waar ik mij graag mee bezig houd: welke vragen komen er binnen? Wat wordt ermee gedaan? Hoeveel problemen kunnen worden opgelost? En dan merk je dat binnen de stadsdiensten de transparantie aan het groeien is. Iedereen beseft dat duidelijk en eerlijk communiceren met de burgers alle partijen ten goede komt. Dat ik in contact kom met heel veel stadsdiensten en -medewerkers, maar ook met het OCMW, de politie en preventiediensten, is een mooie plus van mijn functie.” Spontaan solliciteren? Kijk op www.kortrijk.be/vacatures. Meer info: vacatures@kortrijk.be

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Foto cover: Lowie Vermeersch, curator van Interieur 2012 (Foto HOL) | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 42.500 exemplaren | Klachten over de bedeling? Contacteer het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? Neem dan contact op met de redactie via stadskrant@kortrijk.be

2 | Stadskrant kortrijk


verkiezi n g e n

Win-win voor Ak-TRAC-tie en Stad Kortrijk Al jaren helpen de jongeren van Ak-TRAC-tie bij het op poten zetten van de verkiezingen. De jongeren spuiten de oude koppen van de vorige editie met een hogedrukreiniger van de houten panelen. Die worden dan op de juiste locaties opgezet en weer opgehaald na de dag van de waarheid. Zij voeren ook de kieshokjes rond. De begeleiders geven extra bagage mee over democratie, stemplicht en het belang van vrije verkiezingen. Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Piramide organiseert al 15 jaar, samen met VDAB en Stad Kortrijk, een vooropleiding voor jongeren tussen 17 en 25 jaar die door welzijnsproblemen nog niet aan werken toe zijn of nog niet weten welk beroep ze willen leren. In groep doen ze wekelijks 20 tot 30 uur activiteiten. Het gaat vooral om reële werksituaties, maar ook sport, vorming en cultuur komen aan bod. Thierry Meerschman, groepsbegeleider: “Deze samenwerking met de stad biedt voordelen voor beide partners, het is een echte win-winsituatie. Onze gasten werken concreet aan hun arbeidsattitudes, terwijl ze ook iets opsteken over een thema waar ze niet altijd evenveel interesse voor hebben. De stad zet het weinige personeel effectiever in. Deze samenwerking levert ook een ferme besparing op. Als deze klus wordt uitbesteed, kost de operatie gevoelig

meer! Zo doen wij ook iets terug voor een maatschappij die in het welzijn van jongeren investeert. Door dergelijke concrete opdrachten scherpen de cursisten van AkTRAC-tie hun gevoel van eigenwaarde aan. Zij zien de vruchten van hun arbeid in het stadsbeeld en mogen terecht trots zijn. De 15 jaar werkten wij ook voor sportclubs, jeugdverenigingen, feestcomités, scholen en theatergezelschappen. We helpen hen bij de opbouw van een buurtfeest of festival, het onderhouden van natuurgebieden, het schilderen van een lokaal, het installeren van een nieuw podium of het isoleren van het dak van een jeugdlokaal. Zo oriënteren onze jongeren zich beter op de arbeidsmarkt.” Collega Kris Vandamme: “Wij vertrekken altijd vanuit het perspectief van een welzijnswerker. Alle hindernissen die een jongere ervan weerhouden een vaste betrekking te vinden, proberen we weg te nemen.” Zowel de cursist als de structurele partners zien de mogelijkheden van de werking van Ak-TRAC-tie in. Tijdens het samen klussen, blijken eventuele vooroordelen gemakkelijker bij te sturen.

,,www.aktractie.be

Digitaal stemmen: een fluitje van een cent Straks stemmen we voor de eerste keer elektronisch. En dat is makkelijker dan je denkt. Knip deze strook uit en ga met een gerust hart naar het stembureau. • Geef jouw oproepingsbrief en identiteitskaart aan de voorzitter • Ontvang jouw stemkaart • Steek jouw kaart in de stemcomputer en volg de instructies op het scherm • Breng jouw stem uit • Neem jouw stemkaart terug • Haal het stembiljet uit de stemcomputer en controleer jouw stem • Vouw het stembiljet samen • Geef jouw stemkaart terug aan de voorzitter of bijzitter • Ga naar de stembus en scan jouw stembiljet • Vouw jouw stembiljet opnieuw dicht en geef het aan de bijzitter • De bijzitter stopt jouw stembiljet in de stembus Bekijk het stemproces ook via het filmpje van het team communicatie: www.youtube.com/stadkortrijk. Je kan op zondag 14 oktober stemmen van 8 tot 15 uur, twee uur langer dan vroeger dus.

,,www.kortrijk.be/verkiezingen www.vlaanderenkiest.be

Stadskrant kortrijk | 3


i n t erie u r

Lowie Vermeersch (38) is voorzitter en dit jaar ook curator van de Biënnale Interieur 2012 (© Foto HOL).

“Maak jouw dag langer voor Interieur” “Begin in Kortrijk Xpo, bezoek de project rooms van de speciale gasten en eindig jouw dag in Budafabriek,” geeft Lowie Vermeersch mee, als wij hem vragen wat je zéker moet meemaken van de Biënnale Interieur 2012.

4 | Stadskrant kortrijk


i n t erie u r

Lowie Vermeersch (38) is voorzitter en dit jaar ook curator van de Biënnale Interieur. Mislukken is geen optie, want hij mag dan zijn bureau in Turijn hebben, hij blijft een streekgenoot die zijn roots niet kan verloochenen. Twee dagen per week komt hij nu naar België. Je vindt hem dan meestal aan de Groeningestraat 37, in het Interieurhuis. topdesigner Het artistieke kreeg hij in de genen mee, als zoon van beeldend kunstenaar Rik Vermeersch en kleinzoon van wijlen keramist José Vermeersch. Zelf bouwde hij een carrière uit als topdesigner bij Pininfarina, ontwerper van onder meer de wereldberoemde Ferrari Testarossa. Lowie Vermeersch verliet Pininfarina om in 2011 zijn eigen ontwerpbureau op te richten, Granstudio. Niet langer alleen het voertuig op zich, maar ook de mobiliteit staat bij hem centraal. “Ik mik op vernieuwing, niet alleen binnen mijn werk, maar als curator ook binnen de Biënnale. Mijn roots kan ik natuurlijk niet verloochenen. Ik ben geboren op Buda, de nieuwe pool van Interieur, waar de vernieuwing meest zichtbaar zal zijn. Ik woonde weliswaar in Meulebeke, maar Kortrijk was de dichtstbijzijnde stad, waar wij kwamen winkelen en eten en waar mijn vader les gaf aan de academie. Het stadsweefsel is mij dus niet vreemd, ook al woon ik ondertussen al 14 jaar in Turijn.” “In 2010 werd ik uitgenodigd om lid te worden van de raad van bestuur met het oog op een vernieuwing. Dat resulteerde op termijn in het voorzitterschap en – eenmalig voor deze editie – ook het curatorschap. Dat is niet voor de hand liggend. Maar het onderstreept de zin voor vernieuwing. Niet alleen structureel, door de uitbreiding met een stadsprogramma in samenwerking met de stad Kortrijk, maar ook creatief. Het laat toe om die vernieuwing concreet vorm te geven. Ik heb er veel vertrouwen in. Ik ben trouwens maar één van de schakels in een sterk geheel.” Ceci n’est pas un salon Veel bezoekers hebben slechts één dag om Interieur te bezoeken. Wat mag men dan niet missen? “Het opzet van Interieur 2012 is eerst en vooral de bezoeker een beleving aan te bieden. Vandaar ook de leuze: ‘Ceci n’est pas un salon’. En het uitgebreide programma is zeker ook een indirecte uitnodiging om meer dan 1 dag in Kortrijk door te brengen.

Samen met de koppeling met Lille Fantastic kan dit voor de internationale bezoeker zeker een reden zijn om ook van ver naar deze regio te komen. Maar heb je echt alleen die éne dag vrij, maak jouw dag dan langer voor Interieur. Wij zien geen onderscheid tussen beurs en off-programma. Interieur is meer dan ooit een biënnale, met een programma dat uitdrukkelijk kiest voor vermenging. Binnen Xpo vind je een selectie van meer dan 250 nationale en internationale designmerken binnen een stad-in-de-stad, met straten, piazza’s, bars, designinstallaties en tentoonstellingen zoals de Flanders Avenue die in samenwerking met Design Platform Vlaanderen ontstaan is. Xpo verandert in een tijdelijke designstad waar het aangenaam toeven is. Dat is veel meer dan een salon met obligate wandelgangen.” “En wat je zeker niet mag missen als je maar één dag hebt? Je begint in Kortrijk Xpo natuurlijk, daar heb je de honderden exposanten, drie tentoonstellingen en vier project rooms. Zak dan af naar Buda-eiland, waar het jonge geweld zichzelf presenteert en waar je nog eens drie project rooms vindt. Sluit dan af in de bistro, waar je je stoel kan kiezen uit 200 verschillende designs, waar je kan eten en een goed glas drinken in een creatieve setting.” En wat de toekomst voor hem zelf brengt? Lowie Vermeersch blijft zijn eigen bureau in de automotive runnen maar met een ruimere blik op design. “Ik heb mijn eigen bureau opgericht precies om ruimer te kunnen kijken. Dit curatorschap betekent voor mij alvast een frisse wind door de geest. Maar de kern van mijn werk blijft automotive, mijn grote passie. Dat belet echter niet om ook andere projecten en samenwerkingen op te zetten. Als curator help ik graag een nieuwe cyclus binnen Interieur op gang trekken en die taak wil ik op langere termijn, als voorzitter, verder helpen in goeie banen te leiden. ” Wat betekent Kortrijk ondertussen als ‘stad van innovatie, creatie en design’ in de wereld? Is dat een holle slogan of een internationale troef? “Je hebt enerzijds de globalisatie. Kortrijk is klein als je vergelijkt met wat er gebeurt in Shanghai in China. Anderzijds, als het over kwaliteit en design gaat, dan is de beleving in een compactere setting, in unieke gebouwen, toch echt een troef. De absolute doelstelling moet zijn dat Interieur internationaal op de kaart blijft, niet om de grootte maar om de kwaliteit.”

Interieur kleurt jouw stad Lowie Vermeersch en het Interieurteam ontwikkelden voor de shuttledienst een verrassend concept, dat nog eventjes geheim blijft. “Wij verbinden Kortrijk Xpo met Buda, niet puur functioneel maar ook vanuit de beleving. Met Audi hebben wij een gratis shuttledienst ontwikkeld. Wie in Xpo in de shuttle stapt, doet dat in een kleurbad, dat je beeld van de stad kleurt ook als het regent en grijs is. Bovendien zochten wij samen met Howest naar chauffeurs die desgewenst hun creatieve ideeën en concepten onderweg kunnen voorstellen aan de passagiers. De beleving staat dus ook hier centraal. Dit is trouwens een unieke samenwerking tussen Interieur en Audi die verder losstaat van onze samenwerking met de stad rond het stadsprogramma.”

,,www.interieur.be

10 gratis tickets voor interieur

WIN

Win één van de 10 gratis tickets voor de Biënnale Interieur. Mail vóór 11 oktober naar stadskrant@kortrijk.be met vermelding Interieur en volledige naam en adres. De winnaars worden per mail verwittigd.

Stadskrant kortrijk | 5


i n t erie u r

Interieur 12 wordt stadsfestival Voor de eerste keer in haar bestaan zal Interieur nu ook het stadscentrum inpalmen. De designbiënnale bestaat sinds 1968 en geldt als een van de leidende beurzen van Europa. Om en bij de 90.000 bezoekers uit meer dan 50 landen komen straks naar Kortrijk. Al 44 jaar lang toont de biënnale de meest recente ontwikkelingen op vlak van design en interieur. Kortrijk Xpo was telkens de thuisbasis om nieuwe producten aan een breed publiek te tonen. De beurs in Xpo krijgt wel een andere indeling, gebaseerd op het patroon van een stad, met straten en pleinen. Stadsfestival Onder impuls van de nieuwe voorzitter en curator, Lowie Vermeersch, wordt de

formule van Interieur verder uitgebreid. Naast de klassieke beurs is het nu ook een stadsfestival. Jonge ontwerpers, avant-garde bedrijven, scholen… zullen de kans krijgen om op plaatsen als de Budafabriek, de Budatoren, de Budascoop en het Broelmuseum hun creaties te tonen aan een ruim publiek. Project Rooms De verbinding tussen de beurs en de stad wordt gemaakt door zeven zogenaamde Project Rooms. Aan zeven internationale kunstenaars, architecten en ontwerpers werd een ruimte van 60m² gegeven. Binnen die project rooms tonen zij wat volgens

hen in de toekomst de essentie is van onze leefomgeving. Wat blijft volgens hen de kern van onze woonomgeving nu alles in onze samenleving razendsnel evolueert? Die project rooms worden niet alleen in Kortrijk Xpo neergepoot, maar ook op verschillende plaatsen in de stad. Ventura interieur Bezoekers van de beurs worden trouwens via shuttlediensten naar de stad gebracht. Aan het stuur van de taxi’s zitten hogeschoolstudenten productontwerp die tijdens de korte rit hun productvoorstellen kunnen tonen aan het geïnteresseerde internationale publiek. Maar er is meer. Voor het eerst wordt ook Ventura Interieur georganiseerd. Op verschillende locaties in de stad (verbonden via een uitgestippelde route) krijgen individuele ontwerpers, design collectieven, designorganisaties, academies en universiteiten de kans hun creaties voor te stellen aan een ruim publiek. Budafabriek fungeert daarbij als centrale uitvalsbasis. Je zal er ook terecht kunnen voor Interieur Bistro, een tijdelijk restaurant op de bovenste verdieping van de fabriek. Voeg daarbij de komst van de Invasie (een collectief van jonge designers, ontwerpers, grafici, fotografen en kortfilmmakers), een aantal designwedstrijden en tentoonstellingen en je merkt dat Kortrijk straks weer hét centrum wordt van de creatieve wereld!

,,Interieur 12 loopt van 20 tot 28 oktober 2012. www.interieur.be

6 | Stadskrant kortrijk


M A A N D V A N D E E N E R G I E B E S P A R I NG

© Foto HOL

Let op jouw energiefactuur De energiefacturen lopen torenhoog op. Besparen is dan ook de boodschap. Hier krijg je enkele tips om de prijs van jouw factuur op een aanvaardbaar peil te brengen.

Energiezuinige monumentverlichting Initiatieven zoals de Nacht van de Duisternis zetten de problematiek van de lichthinder centraal. Als burger kan je buiten verlichten wanneer het echt nodig is. Bewegingsmelders zijn daarvoor ideaal. Handig zijn eveneens energiezuinige lampen, zoals LED of verlichting die op zonne-energie werkt. Verlicht altijd van boven naar beneden, zodat er minder licht in de atmosfeer terechtkomt. Stad levert inspanningen Niet alleen de particulier springt energiezuinig met verlichting om. Ook de stad Kortrijk draagt zijn steentje bij door het brandregime van de monumentverlichting aan te passen. Aanvankelijk kregen 27 monumenten een sfeervolle verlichting van zonsondergang tot -opgang, zoals dit ook bij straatverlich-

• Meten is weten. Je kan jouw verbruik bijhouden door je te laten registreren op www.energiejacht.be. Op die manier ga je elk stookseizoen na of je al dan niet aan het besparen bent. • Pak de grootste slokop eerst aan. Zowat 70 % van de energiefactuur gaat naar verwarming. Besparingstips zijn dus meer dan welkom. Je krijgt de nodige suggesties op de gratis infoavond Energiezuinig verwarmen op dinsdag 9 oktober om 20 uur in Centrum Overleie, Overleiestraat 45 in Kortrijk. Info en inschrijvingen: centrum.overleie@kortrijk.be. • Isolatie is een werk van lange adem. Je begint best met het dak, want daarvoor kan je heel wat subsidies binnenrijven, zowel voor de huurder, verhuurder als eigenaar. Neem een kijkje op www.energiesparen.be. Wil je ook jouw muren isoleren? Je verneemt daarover meer tijdens de infoavond op dinsdag 16 oktober om 20 uur in Centrum Overleie, Overleiestraat 45 in Kortrijk. Info en inschrijvingen: centrum.overleie@kortrijk.be. • Kies jouw energieleverancier. Minder verbruiken én goedkopere energie maken de winst compleet.

ting het geval is. Dit betekent een verbruik van 214 759 kWh per jaar. Tegen de huidige energieprijs bedraagt het kostenplaatje 43.811 euro per jaar.

,,Teken daarvoor in op de samenaankoop

De stad ontsteekt de monumentverlichting voortaan bij zonsondergang en dooft alles om middernacht. Deze omschakeling is goed voor een besparing van 142.800 kWh per jaar en 29.131 euro op jaarbasis.

Geniet van de duistere nacht

De investeringskost voor de aanpassing bedraagt 30.938 euro. De kosten zijn dus in één jaar terugverdiend. De stad zal zijn energiefactuur voor monumentverlichting met 66% zien dalen. Het stadhuis, het Belfort, de Sint-Jans- en de Sint-Rochuskerk zijn al aan dit regime onderworpen. De overige monumenten volgen in januari 2013.

groene energie op: www.samengaanwegroener.be

De 17de Nacht van de Duisternis vindt plaats op zaterdag 20 oktober. Aan het buurthuis Kastanjehuis, Kooigemplaats in Kooigem, starten om 19.30 uur en 20 uur begeleide wandelingen langs de knooppunten Land van Mortagne (5,5 km) met een stop aan de sterrenkijkplaats Geitenberg.

Stadskrant kortrijk | 7


br u s s el s e s pore n

Tijdens de wandeltocht hou je halt aan het Nationaal Leiemonument in het vernieuwde Koning Albertpark. De imposante beeldengroep met bronzen sculptuur van Leopold III te paard werd ontworpen door de Brusselse beeldhouwer Alfred Courtens. Hij was destijds beeldhouwer van de Koninklijke familie en maakte onder meer naam door het ruiterstandbeeld van koning Albert I op de kunstberg in Brussel. Het Leiemonument in Kortrijk is overigens het enige monument van Koning Leopold III in België.

Brusselse Sporen Van 20 oktober tot en met 4 november is vtbKultuur met Brusselse Sporen te gast in Kortrijk met doorlopende en éénmalige activiteiten. Ook in Brussel staan een aantal activiteiten op het getouw. Het stadsproject Brusselse Sporen promoot Brussel aan de hand van verbanden tussen Kortrijk en Brussel in Kortrijk. Tijdens de tweede helft van oktober staan onder meer stadswandelingen, nocturnes, lezingen, uitstappen, concerten en andere activiteiten op het programma, zowel in Kortrijk als in Brussel. De Stadskrant licht alvast enkele activiteiten uit. 8 | Stadskrant kortrijk

Literair feuilleton Van 20 oktober tot en met 4 november zet kunstenares Lotte Stoops, die in Brussel woont, een literair feuilleton op in de stad met een niet zo voor de hand liggend medium: de ledwall. Elke dag zal een stukje van haar dichtkunsten te zien zijn op de ledwalls in de stad. Passeer je niet elke dag aan de lichtkrant, dan kan je het verhaal ook volgen

op de Facebookpagina van Brusselse Sporen. Heb je vragen voor Lotte of wil je meer te weten komen over het project? Kom dan op vrijdag 26 oktober naar de oranjerie van het Broelmuseum. Lotte Stoops zit er vanaf 20 uur op de praatstoel. Wandeltocht Ook sportieve cultuurliefhebbers komen


br u s s el s e s pore n

aan hun trekken. Op zaterdag 20 en dinsdag 30 oktober kan je tussen 14 en 16 uur deelnemen aan een begeleide wandeling die Brusselse links in de stad in de kijker zet. Wist je bijvoorbeeld dat St茅phane Beel, architect van de Budatoren en het nieuwe gerechtsgebouw, zich voor het eerst liet opmerken door een radicaal voorstel voor het Europakruispunt in Brussel? Dat Olivier Strebelle, ontwerper van de fontein op het Schouwburgplein, voor het eerst furore maakte op de Brusselse Wereldtentoonstelling in 1958? En dat tuinarchitect Jacques Wirtz naast een ontwerp voor de Albert II boulevard in Brussel ook verantwoordelijk is voor de renovatie van het Plein in Kortrijk? De wandeling start aan het Streekbezoekerscentrum voor Kortrijk en de Leiestreek in het Begijnhofpark. Wie de Brusselse sporen in Kortrijk liever zonder gids ontdekt, kan de wandelroute downloaden op www. brusselsesporen.be. Fietstocht Smeer je kuiten in, want tijdens Brusselse Sporen kan je Kortrijk ook per fiets verkennen. Op zaterdag 27 oktober kom je tussen 14 en 16 uur alles te weten over links tussen

tussen ons gezegd...

Kortrijk en de hoofdstad. De begeleide fietstocht van 13 km start aan Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark. Je houdt onder meer halt aan de Grote Markt, het tunnelcomplex, VOKA, de begraafplaats op Hoog Kortrijk en de Groeningepoort. Ook deze route kan je downloaden op www.brusselsesporen.be. Art@noen Werk je in Brussel en wil je je middagpauze zinvol doorbrengen? Ga dan op dinsdag 23 oktober tussen 12.30 uur en 13.30 uur mee op verkenning naar kunstwerken in de metro. Je ontdekt er het Weststation, met werk van onder meer Stephan Vanfleteren. Op woensdag 24 oktober kom je wat meer te weten over het centraal station. Heel wat Kortrijkzanen stappen er dagelijks in en uit de trein, maar namen wellicht nog nooit de tijd om eens goed rond te kijken. Tijdens Brusselse Sporen maak je niet alleen kennis met de architectuur en geschiedenis van het station, maar ook met de koninklijke loge.

,,Het volledige programma kan je nalezen op www.brusselsesporen.be.

Brusseldag op zondag 4 november Noteer deze dag alvast met stip in jouw agenda, want dan maakt Brussel zich klaar om Kortrijk te ontvangen. Tijdens een heuse Brusseldag krijg je een aantal verbanden te zien tussen Kortrijk en de hoofdstad. Starten doe je in het Vlaams Parlement, waar muzikant Jef Neve je welkom heet met een streep muziek van eigen bodem. Nadien kan je op stap door de stad. Een wandeltocht voert je langs volgende instellingen en musea: Passa Porta, de ondergrond van de Coudenberg, architectenbureau Lens掳Ass, het Museum van de Nationale Bank, het atelier van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, Brussel Info Plein (BIP), het Broodhuis en de galerij van Design Vlaanderen. Op zondag 4 november kan je bovendien aan verminderd tarief een bezoek brengen aan het Marc Sleen Museum en BOZAR.

,,Info: www.brusselsesporen.be,

03 224 10 52 of info@vtbkultuur.be

Win tickets voor de lezing van Brigitte Raskin

WIN

Op 22 oktober stelt Brigitte Raskin, winnares van de AKO Literatuurprijs in 1989 met haar debuut Het Koekoeksjong, haar nieuwste boek De Taalgrens voor aan het Kortrijkse publiek. In haar boek belicht ze een onderwerp dat niet alleen brandend actueel maar ook duidelijk voelbaar is in Brussel. Stuur jouw gegevens v贸贸r 17 oktober naar bibliotheek@kortrijk.be en win een vrijkaart voor deze lezing.

,,Info: www.kortrijk.be/bibliotheek Stadskrant kortrijk | 9


Š Foto HOL

g e s chiede n i s

Aanraakscherm in Gravenkapel Bezoekers van de Gravenkapel zullen verrast opkijken van het nieuwe multimediaal aanraakscherm, dat het verhaal vertelt van de Gravenkapel en de graven van Vlaanderen. Op het nieuwe scherm vind je info over de muurschilderijen, het gebouw, het beeld van de Heilige Catharina - dat als topstuk erkend is! - en de brandglasramen. Vanaf 4 oktober kan iedereen het scherm raadplegen. De kapel bevat een schat aan historische informatie. Het aanraakscherm vormt een eerste stap naar een integrale ontsluiting. 10 | Stadskrant kortrijk

Mausoleum De Gravenkapel sluit aan bij de OnzeLieve-Vrouwekerk en is alleen via die kerk toegankelijk. Het is een parel van gotische bouwkunst. De kapel is door Lodewijk van Male gebouwd in 1370 en was bedoeld als mausoleum voor zichzelf. De westgevel, de vensters en het gewelf ervan dateren uit het begin van de 15de eeuw. In de nissen van de Gravenkapel werden schilderijen

geplaatst van de vroegere heersers over het graafschap Vlaanderen. Er wordt aangenomen dat Jan van der Asselt de portretten geschilderd heeft tot en met Lodewijk van Male. De oorspronkelijke reeks werd voortgezet door Melchior Broederlam en Joos van Moerkercke. Bij het Davidsfonds verschijnt ook Graven van Vlaanderen, een boek van Edward De Maesschalck. Zie hiernaast.


g e s chiede n i s

Graven van Vlaanderen Boudewijn de IJzeren schaakte een koningsdochter, Judith, en werd zo de eerste graaf van het drassige Vlaanderen aan de Noordzee. Het zou meer dan 500 jaar duren vooraleer het graafschap overging in Bourgondische handen. In die lange periode ontwikkelde Vlaanderen zich tot een van de rijkste en dichtstbevolkte gebieden van West-Europa, overdekt met een dicht netwerk van kloosters, jaarmarkten en steden, waar handel en nijverheid bloeiden en Brugge uitgroeide tot de grootste handelsstad ten noorden van de Alpen. Lees over de 25 opeenvolgende graven en gravinnen die Vlaanderen bestuurden en maak kennis met een wereld van hartstocht, heerszucht en wraak, maar tegelijk van rechtvaardigheid, beschaving en commerciële flair. Auteur Edward De Maesschalck is doctor in de middeleeuwse geschiedenis. In een doorlopend, chronologisch opgebouwd verhaal vertelt hij voor het eerst de complete geschiedenis van de Vlaamse graven en gravinnen.

WIN

Mail vóór 15 oktober de naam van de eerste graaf van Vlaanderen in de Gravenkapel naar stadskrant@kortrijk.be en maak kans op een gratis exemplaar.

Ik voerde noot voor noot alles in de computer in Het Kortrijkse Rijksarchief kent geen geheimen meer voor Jozef Ponseele uit Gullegem. Sinds 2009 duikt hij tweemaal per week onder in het muziekarchief van de stad. Hij vond er unieke partituren en zette deze om in een digitale versie. Op basis van dit materiaal stelt Respiro dell’arte binnenkort al voor de tweede keer een uitzonderlijk concert samen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De bal ging aan het rollen toen het Rijksarchief van Kortrijk in 2009 het signaal uitstuurde dat er stapels muziekpartituren uit het oud archief van de Onze-Lieve-Vrouwekerk voorradig waren. Het Ensemble Respiro Dell’arte , waar Jozef lid van is, vond het alvast de moeite om een kijkje te nemen. “Verrast keek ik naar de zestig dozen vol muziekpartituren. Het materiaal had het statuut ongeordend, wat betekent dat er geen inventaris van bestaat en alles behoorlijk door elkaar zit. Aangezien ik geen musicologische of historische opleiding genoot, zat er niets anders op dan elk stuk afzonderlijk te bekijken. Van de partituren die interessant leken, fotografeerde ik zorgvuldig ieder blaadje en voerde alles

thuis in de computer in. Pas nadien begon het echte monnikenwerk, want alle foto’s moesten nog omgezet worden in een modern notenschrift. Ik bracht de muziek als het ware noot voor noot in de computer in”, verduidelijkt Jozef. Het intensieve opzoekingswerk van Jozef resulteerde onder meer in een voorlopige inventaris van het muziekarchief van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Deze kan dienst doen als aanzet voor de wetenschappelijke catalogus op de beeldenbank.

,,Lees het volledige portret

op www.kortrijk.be/portretten Stadskrant kortrijk | 11


par t icipa t ie

Een gebruiker met een visuele beperking bij het voorleesapparaat en de leesloep in de bib. (© Foto HOL)

Oordeel zelf over de impact Heeft een adviesraad impact op het bestuur? Wij zetten enkele zaken op een rijtje, zodat je zelf kan uitmaken wat de resultaten zijn. Je kan voortaan online volgen welke adviezen geformuleerd worden en wat er mee gebeurt. Hierna al enkele voorbeelden.

The Old and The Beautiful Op 1 januari 2012 telde de stad 75.634 inwoners, onder wie 20.028 zestigplussers en 5.093 tachtigplussers. De Stad onderzocht in 2011 samen met de Ouderenadviesraad hoe ouderen Kortrijk beleven. Nemen ze deel aan het aanbod aan vrije tijd en cultuur? Wat willen ze anders en beter? De resultaten van het onderzoek werden gebundeld in The Old and The Beautiful, 100 aanbevelingen voor ouderen en cultuurparticipatie. Verenigingen en vrijetijdshuizen zijn hiermee al volop aan de slag.

,,Lees het volledig rapport op:

www. kortrijk.be/cultuurparticipatie.

Structureel overleg met stadsdiensten De directie Facility van de stad (openbare 12 | Stadskrant kortrijk

gebouwen) laat zich systematisch adviseren door de Adviesraad voor Personen met een Handicap rond nieuwbouw- en renovatieprojecten zoals de Opvoedingswinkel, Budafabriek en het nieuwe Groeningeheem. De directie maakt ook jaarlijks in overleg met de adviesraad een aantal openbare gebouwen toegankelijker. Recent is de nieuwe UIT-balie in de stadsschouwburg aangepast. Het zwembad Mimosa werd toegankelijk dankzij de tillift, toegankelijke kleedkamers en een doucherolstoel. OC De Vonke kreeg vorig jaar een rolstoellift. Ook voor de herinrichting van de hoofdbibliotheek werd hun advies ingewonnen.

Samen sterk advies Enkele jaren geleden diende een bedrijf een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een biomassacentrale in Evolispark. Deze centrale zou groene energie opwekken uit palmolie. De Kortrijkse milieuverenigingen, de MiNaraad en de Noord-Zuidraad van Kortrijk,

Oproep Jeugdraad Kortrijk

wij zoek en vers blo e d!

Harelbeke en Zwevegem reageerden samen. Zij maakten een dossier op waaruit bleek dat palmolie niet groen is maar geteeld wordt op enorme plantages, grond waar ooit tropisch regenwoud of moerasland was of waar kleinschalige landbouw bedreven werd. De vergunning werd niet toegekend. De Sportraad en Adviesraad Personen met een Handicap brachten het regionaal sportaanbod voor personen met een handicap in kaart.

Toen bewoners signaleerden dat op alle sportterreinen toegangssluizen werden neergezet die de vlotte doorgang van gezinnen met buggy’s of fietsers verhinderden, ondernamen de OuderenAdviesRaad, Adviesraad Personen met een Handicap en Jeugdraad samen actie. De stad liet een alternatieve toegangssluis ontwerpen die nu proefdraait op De Weimeersen in Rollegem.


par t icipa t ie

Bepaal mee hoe je stad er uit ziet. Kom naar een adviesraad! Lokale adviesraden geven burgers de kans om een bijdrage te leveren aan het stedelijk beleid. Elke burger kan meedoen. Een aantal adviesraden is open en laat iedereen toe om een raad bij te wonen. Voor bepaalde adviesraden schrijft de wet de samenstelling voor. Aan deze adviesraden kan je enkel deelnemen via een vereniging of als deskundige. Dit zijn gesloten raden. Alle raden geven advies aan het stadsbestuur over een bepaald thema of doelgroep. Daarnaast bieden ze een platform voor uitwisseling van informatie en zetten ze aan tot samenwerking. De stad heeft 17 erkende adviesraden.

Open raden

Gesloten raden • Comité voor straatnaamgeving: adviseert over namen van straten • Consultatieve preventieraad: veiligheid en preventie • Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GeCoRo): structuurplanstedenbouw • Lokaal Overleg Kinderopvang: aanbodkwaliteit kinderopvang • Sculpturen in de stad: aankoop en plaatsing (locatie) van beelden-sculpturen • Werkgelegenheidsforum: over de lokale arbeidsmarkt

,,Wil je ook je stem laten horen?

Contact, info en memoranda vind je op: www.kortrijk.be/over-de-stad/inspraak/adviesraden

De RIS met bovenaan v.l.n.r.: Bart Hanson, Rudy Schollaert, Sean Barry, Roger Callewier, Joeriska Hillaert en Ann Van Damme. Onderaan: Jaouad Karim, Otisi Onwuka, Roger Schoutteeten, Zahra Qnioun. Ontbreken op de foto: Elena Arabadji, Eef Flo, Lily Galstyan, Mehdi Ghammam, Jamal Qnioun, Artak Zhamharyan en Jeanne D’arc.

© Foto HOL

• Adviesraad Openbare Bibliotheek: alles rond de bib • Jeugdraad jongeren • Minaraad: milieu-natuur-duurzaamheid • Noord-Zuid-raad: ontwikkelingssamenwerking - Fair Trade • Sportraad: van clubs en niet-georganiseerde sporters tot infrastructuur • Adviesraad voor Personen met een Handicap: toegankelijkheid - gebouwen dienstverlening • Erfgoedplatform: erfgoed in de breedste zin

• Kunstenplatform: professioneel - beeldende en podiumkunst • Verenigingenplatform: verenigingsleven - amateurkunsten - lokaal gemeenschapsleven • De Raad Intercultureel Samenleven (RIS) streeft naar een Kortrijk waar iedereen harmonieus omgaat met diversiteit. - geeft op een onafhankelijke manier advies aan het stadsbestuur over samenleven, werk, onderwijs, vrije tijd, huisvesting,... - bestaat uit vertegenwoordigers van allochtone verenigingen, het onderwijs, mensen die via hun werk betrokken zijn bij het thema en geïnteresseerde burgers. - luistert via open fora en werkgroepen naar de stem van mensen. - net zoals de andere adviesraden maakte de RIS een memorandum op voor de nieuw verkozen beleidsmakers. Eén prioritair punt is om het aantal mensen van allochtone origine die werken bij onze stadsdiensten te vergroten. • Ouderenadviesraad (OAR): senioren

Stadskrant kortrijk | 13


biblio t heekweek

Durf luidop dromen De bib werkt mee aan het project Wij, varkenland, een zoektocht naar de West-Vlaamse identiteit. Ook jouw toekomst en Luidop dromen staan hierbij centraal.

De bibste van het land Wie wordt de bibste van het land? Het is het thema van de bibliotheekweek, van 20 tot 28 oktober. Van 1 tot 31 oktober

14 | Stadskrant kortrijk

vind je in de bib de tentoonstelling Ik Wou. Daarin denken personages luidop na over hun identiteit, hun wildste dromen en hun meest bizarre fantasieën. De personages worden geïllustreerd door Ingrid , de teksten van Toon Tellegen zijn spitant. Na het succes in Museum M (Leuven) zijn de 30 portretten nu hier te zien. Het zwaartepunt van de bibliotheekweek ligt op de verwendag, op zaterdag 20 oktober. Voor het eerst werkt de bib samen met Bolwerk en Productions en zonen. De hele dag is er animatie voor alle leeftijden. De organisaties nemen je mee in een dol, sprookjesachtig avontuur. Maak kennis met de schone slaapster die al 300 jaar lang de ogen niet geopend heeft, wachtend op die ene prins die haar wakker kan kussen. Wees bang voor het laatste exemplaar van de

West-Europese zeemeermin die vooral gevaarlijk is voor mannen. En pas ook maar op voor Ronny Von Dracula, de achter-achterkleinzoon van graaf Vladimir Von Dracula, die gelukkig slaapt omdat de nacht nog niet gevallen is. Zaterdagvoormiddag leer je bij de Digidokter hoe je het best jouw digitale muziekcollectie beheert. In de namiddag volgt het traditionele gametornooi. We peilen ook naar jouw dromen. In de inkomhal wacht een markant personage jou op. Hij geeft een ballon waar je jouw droom aan vasthangt. Alle dromen vliegen daana samen de lucht in. In de deelgemeenten lichten de buurtbibliotheken op de verwendag hun werking toe met een leuk filmpje.

,,www.kortrijk.be/bibliotheek

© Foto HOL

Met het boek en de tentoonstelling Ik Wou, met illustraties van Ingrid Godon en teksten van Toon Tellegen, daagt de bib de leerlingen van het derde leerjaar uit om op zoek te gaan naar hun identiteit, dromen en toekomstbeelden. Zij vinden twaalf opdrachten in een uniek educatief pakket en kunnen daarmee een eigen kunstwerk maken. Dat presenteren zij op 9, 10 en 11 november in de tentoonstelling Luidop Dromen. Ingrid Godon zelf is jurylid en duidt het beste kunstwerk aan. Zij verbindt daar een exclusieve workshop aan voor de klas van de winnaar. Scholen die willen deelnemen, mailen naar bibliotheek@kortrijk.be.


li t era t u u r

Kortrijks dialect, topondernemers en pelgrimsheiligen

We presentere n opnieuw drie b oe ke n met Kortrijk als rod e draad. Ook d eze keer maak je kans op een gratis exem de voorgesteld plaar van e boeken. Stuu r jouw antwoo op de vraag: “W rd at is de betek enis van het Kortrijkse dia lectwoord seb wôort?” vóór 15 oktober naa r stadskrant@ko rtrijk.be. Vermeld welk boek je kiest.

Kortriks vwo begunders en kenders

Karel Cambien Een uitgebreid interview met een WestVlaamse topondernemer is al jarenlang een klassieker in het tweewekelijkse tijdschrift Ondernemers van VOKA West-Vlaanderen. Auteur-journalist Karel Cambien kwijt zich traditiegetrouw van die taak. In 2002 en 2007 publiceerde Cambien al een compilatie van vijftig interviews met West-Vlaamse topondernemers. Onlangs rolde ook een derde editie van de persen met interviews die tussen 2007 en 2012 zijn afgenomen. In de nieuwste editie vind je onder meer gesprekken terug met Willy Naessens, Luc Desender (Electrawinds), Philippe D’heygere (Lapauw International), Dirk Wynants (Extremis), de gebroeders Tuytens (Concordia Textiles) en Bart Brackx (Jetair). Naast een blik op hun ondernemerschap maak je ook kennis met de mens achter de cijfers. Hun vragen, verwachtingen en twijfels worden ondersteund door beeldmateriaal van topfotograaf Dries Decorte.

,,De publicatie kost 35 euro

en is verkrijgbaar bij VOKA West-Vlaanderen, via www.standaardboekhandel.be of via karel.cambien@euronet.be.

,,De publicatie kost 10 euro en is verkrijgbaar in de Kortrijkse boekenwinkels.

© Foto HOL

Gesprekken met vijftig West-Vlaamse ondernemers

Bert Dewilde Oude dialectwoorden dreigen in de vergetelheid te raken. Tijd dus om een nieuw boek over het dialect in Kortrijk te publiceren. Kortriks vwo begunders en kenders is de titel van het boek van Bert Dewilde en moet ervoor zorgen dat de typische Kortrijkse woorden bekend blijven. De publicatie is duidelijk geen gewoon woordenboek, maar wandelt eerder op een komische manier doorheen het Kortrijkse dialect. In Brugge werd eerder al iets gelijkaardigs gedaan, en in Bert Dewilde vonden ze de ideale schrijver voor het boek over het Kortrijkse dialect. Noël Maes hielp alles in goede banen leiden. In het boek vind je onder meer een selectie van de mooiste Kortrijkse dialectwoorden, grappige anekdotes en bijzondere eigenschappen van het Kortrijks dialect. Om het boek overzichtelijk te houden, deelde de 86-jarige auteur het boek in een aantal thema’s in. Zo vind je onder meer een rubriek Sneuklinge en toarterie, Kortrijkzaan of Kortrijkenaar en Verbeelding met humor.

Met staf en schelp Christian De Paepe De geschiedkundige vereniging De Leiegouw presenteerde onlangs Met staf en schelp, van prof emeritus Christian De Paepe. Hij werkte nauwgezet aan een iconografie van de pelgrimsheiligen Sint-Jakob en Sint-Rochus. “Ik vond heel wat heiligenbeelden in Kortrijk, onder meer in de Sint-Rochuskerk. Die heilige is nog overal in het straatbeeld aanwezig in kapelletjes. Ik daag echter de modale Kortrijkzaan uit om Sint-Jakob terug te vinden in eigen stad. Dit boek vloeit voort uit mijn onderzoek dat ik voerde voor het project Ongelooflijk! van de Erfgoedcel. Vermits ik priester ben, prof in de hispanistiek én Kortrijkzaan, is het dus geen mirakel dat mijn onderzoek leidde naar beide heiligen en naar Santiago de Compostela. Maar ik heb het ook over SintBrixius, eveneens een bekende pelgrim, zeker in Marke. Voor het documentair onderzoek raadpleegde ik al de aangewezen archieven. Voor de iconografie trok ik naar kloosters, kerken en kapellen. De oogst was veel groter dan ik verwacht had.”

,,Het boek is te koop in Theoria en Standaard

Boekhandel of door overschrijving van € 20 op rekening 385-0411600-92 van De Leiegouw met vermelding ‘Staf en schelp’. Stadskrant kortrijk | 15


k n ap plekje

Achter deze gevel schuilt‌ Aan de Kwabrugstraat 23 in Bellegem vind je het buitenhuis van de brouwerij Facon. Dit voormalig buitenhuis maakt deel uit van de Brouwerij Facon, die verder bestaat uit de oude brouwzaal, de opslagruimte en de brouwtoren (vermoedelijk vroeger een mouteest). Dit is samen met het huis beschermd als monument sedert april 2004. Allard-Victor Facon richtte de brouwerij, onder de naam Damberd-Facon, op in 1874. Zijn zoon Aurel Facon, burgemeester van Bellegem, was beheerder tot 1934. Nog altijd baten leden van de familie Facon de brouwerij uit.

De gebouwen leden zware beschadigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1917 namen de Duitsers het koperen koelvat mee en vermoedelijk ook de koperen brouwketels. In 1945 ondergaat de brouwerij een ingrijpende vernieuwing. In 1953 bouwt men een bottelarij, in 1971 volgen de bijgebouwen en in 1977 een magazijn. Het vrijstaand herenhuis met ommuurde voortuin heeft aan weerszijden restanten van het oorspronkelijke gietijzeren hek, opgetrokken in 1887. Het gaat om een dubbel-

Kortrijks dialectwoord van de maand: Fietjefatjerie Prulletjes, allerhande kleine dingen, brol, kleine of waardeloze spulletjes, overbodige versieringen, tierlantijntjes.

16 | Stadskrant kortrijk

huis van rode baksteen in twee bouwlagen. Naast de brouwzaal bevindt zich een ruimte met koelinstallaties, met een oudere ammoniakgroep (twee compressoren Grasso anno 1958 waarvan 1 aangedreven door een elektrische motor Brown-Boveri en de andere door een motor EMF) en een recentere groep Hoppmann-KĂźtzingen/Main met Siemens-motoren, anno 1966). Tevens ook twee luchtcompressoren Worthington met Tork-motor en Josef Mehrer-Balingen met motor van onbekend merk. Aan de buitengevel bevindt zich nog altijd een riemwiel dat een ondertussen verdwenen rosmolen met de roerkuip verbond. Tussen de brouwerij en het woonhuis bevindt zich de oude opslagruimte voor mout en granen.


vroe g er e n n u

en toen was er... OORLOG IN PLAATS VAN FEEST In 1939 was de Koning Leopold III-laan pas aangelegd (oude foto). In het toen nog alleenstaande huis woonde de industrieel Jozef Millecam. Dat huis staat er nog altijd en werd kortgeleden gerenoveerd. Waar rechts de bomen staan, naar de kant Leie toe, is intussen ook alles volgebouwd. De Koning Leopold III-laan loopt van het Koning Albertpark tot aan de Brugsesteenweg (N50). De naam Leopold II-laan komt voor het eerst voor in februari 1939. Op 14 juni 1968 werd de naam gewijzigd in Koning Leopold III-laan. De gemeenteraad besloot op 19 december 1938 om een nieuwe laan aan te leggen tussen de Burgemeester Vercruysselaan en de Kuurnsesteenweg. Deze laan met twee rijbanen werd in 1939 en 1940 aangelegd. De plechtige opening stond gepland voor 12 mei 1940. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dwarsboomde echter deze plannen.

VAAS VOL ROMEINSE MUNTEN De aanbesteding van het gedeelte tussen de Kuurnsesteenweg en de Brugsesteenweg werd goedgekeurd door het schepencollege van 4 augustus 1961. De uitvoering van deze werken vond plaats in 1962. Tussen het begin van de Koning Leopold IIIlaan en de Leie werd in 1897, tijdens het afdelven van een weide, een vaas met liefst zeven kilogram Romeinse munten gevonden. Deze munten werden door de werklieden stiekem verkocht. Het gerecht kon nog 300 denari aanslaan. De meeste zilveren munten waren uit de periode van keizer Postumus. De jongste munt was van 266-267. De Villa Rozenkrans, het nr. 2, werd in 1948 opgetrokken door industrieel Boudewijn Steverlynck. In de villa woonde eerst de familie Steverlynck, met dertien kinderen en enkele dienstboden. In maart 1981 kwam daar het restaurant Hof van Vlaanderen met een feestzaal. Later vestigde zich daar een kunstgalerie. Plannen om het gebouw te slopen om er flats op te trekken, vonden geen goedkeuring. Het gebouw wordt in 2013 gerestaureerd. Het nr. 39, de zuidwesthoek van de Kuurnsesteenweg, is de apotheek Vermaut.

Stadskrant kortrijk | 17


kor t rijk kor t

Tickets voor de Sinterklaasshow

groot succes, maar alles kan beter! Met 10 miljoen bomen ligt de lat natuurlijk heel hoog maar met ieders hulp is dit streefdoel misschien toch te verwezenlijken. De vereniging BOS+ gaat daarom op zoek naar grond, véél grond. Heb jij een lapje grond liggen, groot of klein, dat kan bebost worden? Geef dan zeker een seintje! BOS+ staat je met raad, daad en euro’s bij. Je kan tot € 2000/ha sponsoring krijgen, bovenop de bestaande bebossingssubsidies. Ook voor vergunningen, boomsoortenkeuze, subsidies of het organiseren van een plantactie krijg je hulp. Heb je een bedrijf met een hart voor bos? Realiseer dan samen met BOS+ een bedrijfsbos. Een plantactie als teambuildingsactiviteit of met jouw klanten, een plantfeest met een lokale school, … alles kan! Is er enkel plaats in jouw eigen tuintje voor een boompje? Registreer jouw exemplaar dan zeker op de teller op www.10miljoenbomen.be. Je maakt zo ook kans op een mooie prijs.

Eenmaal de Sint bekomen is van zijn lange bootreis, trekt hij naar de Schouwburg voor een adembenemende Sinterklaasshow. Kom er, samen met de kids, genieten van de spannende verhalen van de Sint en de gekke fratsen van zijn Pieten. Voor het eerst vindt de aankomst van de Sint plaats op zondag! De shows starten op 11 november om 14 uur, 15.30 en 17 uur. Tickets (€ 2,5) reserveren kan vanaf 1 oktober in UIT in Kortrijk of online (hou rekening met een extra reserveringskost). De opbrengst gaat naar een goed doel.

,,Vragen, interesse om deel te nemen, tips,…?

,, UIT in Kortrijk, Schouwburgplein 14, 056 23 98 55

RUP Sint-Amand

of via www.kortrijk.be/sinterklaas.

10 miljoen bomen: een uitdaging! Sinds 2008 is ons land 91 bedrijfsbossen en 1,4 miljoen bomen rijker geworden. Een

18 | Stadskrant kortrijk

Aarzel niet om contact op te nemen met de medewerkers van BOS+. Lore Provoost, lore.provoost@bosplus.be, 09 264 90 50 of Bert De Somviele, bert.desomviele@bosplus.be, 09 264 90 49.

Het stadsbestuur maakt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de omgeving van het Sint-Amandscollege. Het RUP ‘Sint-Amand’ situeert zich in de fase van het ontwerp en werd op 10 september voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Van 1 oktober tot en met 29 november 2012 is dit RUP onderworpen aan een openbaar onderzoek. De plannen zullen tijdens deze periode ter inzage liggen aan de blauwe balie in het administratief stadhuis, Grote Markt 54. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je opmerkingen of bezwaren op het RUP indienen. Deze bezwaren of opmerkingen bezorg je, uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek, aan de gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. Om ontvankelijk te zijn, verstuur je deze schriftelijke bezwaren of opmerkingen aangetekend of geef je ze tegen ontvangstbewijs af in het beleidsstadhuis, Grote Markt 54, bij het team Bestuurszaken. De belangrijkste planopties voor het RUP

zijn: de reorganisatie van de schoolcampus, het afbreken van de Sint-Amandstoren en het voorzien van een nieuwe woontoren, het realiseren van fietsdoorsteken en het creëren van een tuinzone voor de woningen langs de Proosdijstraat. Onderzoek tot milieueffectenrapportage RUP ‘Sint-Amand’: Voor het RUP ‘SintAmand’ werd een screeningsnota opgemaakt, waarin de mogelijke milieueffecten van het plan onderzocht werden. De dienst MER van de Vlaamse Overheid besliste op 19 april 2012 dat het RUP geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Je kan deze screeningsnota terugvinden op de website www.mervlaanderen.be of consulteren aan de blauwe balie in het administratief stadhuis.

,,Info: Alle informatie over dit RUP vind je terug op www.kortrijk.be. Directie Stadsplanning en –Ontwikkeling, Blauwe balie, Grote Markt 54, 056 27 84 00

Fairtrade met senioren als doelpubliek Fairtrade is aan een stevige opmars bezig. Het aanbod aan eerlijke producten is de afgelopen jaren sterk toegenomen en het prijsverschil met de klassieke producten slinkt zienderogen. Je vindt de producten ook meer en meer in de rekken van de plaatselijke supermarkt. De week van de Fairtrade richt zich dit jaar specifiek naar senioren. Zij kunnen van 3 tot 13 oktober in de dienstencentra in Kortrijk op verschillende manieren proeven van het Fairetrade-aanbod: via proeverij, kokkerellen of andere ontspanningsactiviteiten.

,,Info: het volledige aanbod raadpleeg je in

Het Boekske of via www.ocmwkortrijk.be


kor t rijk kor t

Heerlijke herfst dankt plichtsbewuste burgers Verlang jij ook naar een heerlijke herfst? Naar het knisperen van afgevallen bladeren onder jouw voeten? De herfst blijft inderdaad een idyllische periode maar het najaarsproces heeft ook een wrang kantje. Bladval veroorzaakt in dit seizoen nogal vaak overlast. De bladeren hopen zich op in de goot, zorgen voor slipgevaar en verstoppen bij hevige regenval de straatkolken. Stadsmedewerkers van de directie Leefmilieu doen er in dit seizoen dan ook alles aan om de overlast in te perken. Gelukkig krijgen zij hierbij de hulp van plichtsbewuste burgers die zelf afgevallen bladeren op het voetpad of in de wegberm opruimen. Ben jij één van hen? Weet dan dat het stadsbestuur dit gebaar heel erg apprecieert. Kortrijk plaatst bladkorven Ook dit najaar plaatst het stadsbestuur bladkorven in boomrijke buurten. Zo kunnen burgers op een eenvoudige manier de bladeren in hun straat opvegen en hierin deponeren. Als alle bladeren afgevallen zijn, krijgt de bladkorf een nieuwe plaats op een locatie waar wel nog bladrijke bomen staan. Blijkt bij een evaluatie dat de bladkorf een verzamelplaats is voor restafval of sluikstort, dan wordt deze korf weggenomen.

Bezorg jij Kortrijk de titel van Slimste Gemeente van Vlaanderen?

Merk je een hevige verstopping van de straatkolk, ondanks jouw inspanning om het rooster weer bladvrij te maken? Bel dan naar het gratis nummer 1777. De teams van de directie Leefmilieu legen op geregelde tijdstippen de bladkorven. Blijkt dit niet voldoende? Ook dan mag je contact opnemen met 1777.

Volgend voorjaar produceert televisiebedrijf Woestijnvis een nieuwe quiz voor Vier: de Slimste Gemeente van Vlaanderen. Ook Kortrijk neemt deel en wil de felbegeerde titel binnenhalen. Tegen 15 november moet de stad haar duo (een man én een vrouw) doorgeven aan het productiehuis Woestijnvis. Om alles fair te laten verlopen en iedereen de kans te geven Kortrijk te mogen vertegenwoordigen, organiseert de stad op zaterdag 20 oktober om 9 uur een voorronde in het auditorium van Katho (Doorniksesteenweg 145). Die dag zullen Kortrijkse duo’s aan een heel gevarieerde vragenlijst onderworpen worden. Het niveau van de quiz is immers van de aard van De Slimste Mens ter Wereld of De Pappenheimers.

,,Info: 1777 bereik je elke werkdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Je kan ook een melding aanmaken via het formulier op www.kortrijk.be/meldpunt.

,,Info: Heb je zin om Kortrijk te vertegenwoordigen

op het kleine scherm? Schrijf je in vóór 15 oktober via cultuur@kortrijk.be. Alle voorwaarden tot deelname en praktische gegevens vind je op www.kortrijk.be.

Stadskrant kortrijk | 19


de me n s e n

Raf Denutte

Tine Lemaitre

Emany Segers

De 90-jarige Raf Denutte beoefent al 80 jaar lang zijn favoriete sport: boogschieten. De passie voor de sport erfde hij van zijn vader Jozef die bijna 65 jaar boogschutter was. Al op negenjarige leeftijd oefende Raf op de schietpers in de tuin van zijn vader. Het werd een sport die hij sindsdien nooit meer heeft losgelaten. Het aantal bekers dat hij heeft gewonnen, kan hij al lang niet meer op beide handen tellen. In 1930 werd hij zelfs voor het eerst koning van de schuttersgilde in Bellegem, een titel die hij ondertussen al meer dan vijf keer op zijn naam heeft staan. “De kers op de taart was evenwel het keizerschap van Groot-Kortrijk in 1962”, aldus Raf. “Eigenlijk had ik al veel vroeger keizer kunnen worden in Marke, maar de oorlog gooide roet in het eten. In 1940 werd de schietpers vernietigd.” Hoewel Raf ondertussen al 90 is, gaat hij nog steeds minstens twee keer per week schieten in de Sint-Sebastiaansclub in Lendelede. Toevalstreffer: Raf is geboren in december van het jaar 1921 en heeft dus ook als sterrenbeeld boogschutter.

Tine (57), samen met haar echtgenoot José, het gezicht van café Boulevard aan de Groeningelaan, mocht zopas een i-Pad in ontvangst nemen, als winnares van de fotowedstrijd Beaufort04. Dit driejaarlijks ku(n)stevenement liep tot september. Tine is een fervente fotografe, die onder meer met haar smartphone beelden uit het leven plukt. Elke woensdagnamiddag trok zij naar zee om verschillende beelden te fotograferen met passanten bij. In Oostduinkerke, bij The Wanderer, een faun met een gouden hoorn van de hand van Melina Couta, trof zij louter toevallig Anton Vandorpe. Deze Kortrijkse kunstliefhebber en muzikant bij The Superior Dance Band was meteen bereid om te poseren bij dit beeld. Fotograaf Jimmy Kets koos de drie laureaten. Tine was ook nog winnares van week 6 en Viviane Decock uit Aalbeke werd winnares van week 9. De foto’s kan je bekijken op www.beaufort04.be

Emany Segers mag een jaar lang het lint van Tineke van Heule 2012 dragen. Onder massale belangstelling werd zij op zondag 9 september op Heuleplaats tot 49ste Tineke verkozen. De strijd tussen de negen kandidaat-Tinekes was ontzettend spannend, maar de 17-jarige Emany slaagde erin de jury als beste te overtuigen. Op het einde van de avond bleek Emany het meest geschikt om het kroontje over te nemen van uittredend Tineke Charlotte Verbeke. Emany startte onlangs de richting Secundair Onderwijs Bio-esthetiek en Haartooi aan de Arteveldeschool in Gent. Ze wordt een volledig jaar bijgestaan door Silke Delatter en Charlotte Sercu, respectievelijk eerste en tweede eredame.

Ken jouw stad! Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur vóór 15 oktober een kaartje naar: Stadskrant, Ken jouw stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be en win een leuk prijsje. Slechts vier lezers herkenden vorige maand de brievenbussen in de bomen op het Sint-Amandsplein en winnen een leuk prijsje: Marie D’hulst – Dirk Gaeremynck - Patrick Remmerie - Filip Callens

20 | Stadskrant kortrijk

WIN


beeldba k u nns kt

Oog van de meester

Dorine Clement Op MuZeum Zondag, elke 1ste zondag van de maand, is de toegang tot de Kortrijkse musea gratis! De komende maanden nodigt het Broelmuseum op die dag bovendien een kunstenaar uit die jou laat kijken door het ‘oog van de meester’.

Supersnelle beeldbank voor steden en gemeenten De beeldbank voor steden is volledig operationeel. Dat betekent dat de besturen er hun multimediamateriaal in kunnen stockeren en dat je als inwoner razendsnel foto’s, video’s en filmfragmenten kan consulteren op beeldbank.kortrijk.be De nieuwe beeldbank biedt zijn gebruiker een supersnel systeem, met verrassende zoomfunctie en heel performante zoekfunctie. Dit maakt het de medewerker gemakkelijk om beeld- en videomateriaal te beheren en aan de buitenwereld te tonen.

Het unieke ervan is dat de verschillende afdelingen, zoals erfgoed, musea, bibliotheek, toerisme en communicatie, met een zelfde beeldbank kunnen werken. Zij ontsluiten uniform hun multimediale rijkdom voor de buitenwereld.

Stel : je zoekt een foto van de Grote Markt in de jaren ‘60 of foto’s van de Open Monumentendag of een filmpje van de HeiligHaarprocessie. Een keer dit beeld (of film) in de beeldbank steekt, kan je het supersnel ook via Google verkrijgen.

Stad Kortrijk werkt in dit project samen met Brugge, Gent en Mechelen. 100 andere besturen schreven op het initiatief in. In het kader van de Kortrijkse proeftuin voor breedband (Leylab) verzamelt de stad via de beeldbank zowel fotomateriaal als high definition videomateriaal.

De beeldbank laat toe om de honderdduizenden beeld- en multimediabestanden te beheren en intern en extern te ontsluiten.

Het concept is simpel: in een ongedwongen sfeer wandel je samen met de kunstenaar door het museum. Hij of zij staat even stil bij eigen werk en vertelt je over de gebruikte technieken, achterliggende thematiek en zijn/haar toekomstplannen. Daarnaast krijg je ook telkens te horen welke werken uit de museumcollectie hem/ haar sterk aanspreken. De rondleiding begint telkens om 11.30 uur en duurt ongeveer een uurtje. Deelnemers krijgen nadien een aperitief aangeboden in de oranjerie van het Broelmuseum. Koffiequeen Dorine Clement bijt de spits af op zondag 7 oktober. Als jonge kunstenares viel ze al geregeld in de prijzen met haar schilder-en grafiekwerk. Naast haar deelname aan Stimulans Kortrijk in 1999 en 2003, ontving ze ook de Prijs van de Stad Harelbeke voor grafiek en tekenkunst. Ze is bovendien auteur van het prentenboek ‘Het grote verlangen’, waarvoor ze in 2006 al de nominaties Boekenleeuw en Boekenpauw in de wacht sleepte. Tijdens de MuZeum Zondag geeft ze je tekst en uitleg bij haar werk ‘Oriëntaals’, een houtsnede op triplex waarvan je de originele plaat te zien krijgt.

,, Interesse? Schrijf je dan vooraf in via

broelmuseum@kortrijk.be of 056 27 77 80. Kostprijs: 4 euro.

,,beeldbank.kortrijk.be Stadskrant kortrijk | 21


vrije t ijd

"Wij willen drie keer nieuw zijn" Op zaterdag 20 oktober vindt de allereerste vintage-beurs plaats in het Poortgebouw V-Tex. Zegt vintage jou iets? Deze term slaat op oude kleding, schoeisel en accessoires waarvoor een hernieuwde, creatieve belangstelling bestaat. Zaterdag 20 oktober krijgt Kortrijk zijn allereerste vintage-beurs. Zij heet Karamblas en heeft plaats in het Poortgebouw V-Tex, aan de Pieter de Conincklaan 23a. Natacha Jaumain en Mieke Vandemaele zijn de organisatoren. Beide Kortrijkse dames interpreteren vintage in de meest brede zin van het woord. Als ambassadrices van hun stad zijn zij bovendien ambitieus. Karamblas is een buurtinitiatief dat ondersteund wordt door het project DNA, een Europees project van het OCMW Kortrijk, dat buurtinitiatieven in de wijken Vetex/St.Jan en Lange Munte stimuleert. “Meestal gaat het om oude spullen die een nieuw leven krijgen nadat zij door creatieve handen passeerden. Maar het kunnen ook nieuwe spullen zijn die in een retro-kleedje 22 | Stadskrant kortrijk

steken. Op vintage-beurzen merkten wij dat het meestal om kinderattributen zoals kledij en speelgoed draaide. Wij willen dit echter opentrekken naar interieurs, lifestyle en design. En dit gebeurde nooit eerder in de Groeningestad. Wij willen dus drie keer nieuw zijn.” Vaste prijzen Natacha Jaumain is regentes plastische opvoeding. In bijberoep ontwerpt zij juwelen met de hand: van diadeems over halskettingen en ringen tot oorbellen en broches. Mieke Vandemaele is kleuterleidster. In bijberoep haakt zij mutsen, sjaals en accessoires voor de winter. Beide dames hebben hun eigen webshop. “Wij kennen elkaar twee jaar. Samen bezochten wij tal van rommelmarkten en vintagebeurzen. Op een rommelmarkt presenteren de standhouders hun spullen zoals ze zijn. Met hen kan je over de prijs discussiëren.

Op een vintage-markt presenteren de exposanten hun producten nadat zij die eerst creatief bewerkten. Daarom werken wij met vaste prijzen. Zij zijn niet onderhandelbaar.” “Het woord Karamblas is een samentrekking van enerzijds de ramblas uit Spanje, waar ook marktjes plaatsvinden en waar het er heel gezellig aan toegaat, en van anderzijds de K van Kortrijk designstad. Wij zijn trots dat wij van Kortrijk zijn en dat wij in onze stad zo’n mooie kans krijgen. Volgens ons is zo’n vintage-markt in Kortrijk goed op zijn plaats.” “Wij danken buurtwerkster Leslie Ramboer, die onmiddellijk het Poortgebouw V-Tex ter beschikking stelde. Op onze eerste Karamblas willen wij 40 unieke standhouders samenbrengen. En als het meevalt, willen wij er een jaarlijkse traditie van maken.”

,, www.karamblas.be


UiT I N kor t rijk

UiT IN kortrijk agenda van 1 tot 31 oktober 2012 DINSDAG 2 OKTOBER PODIUM | All that is wrong - Laika & Ontroerend Goed | Het Gentse theatercollectief Ontroerend Goed werkt voor All That is Wrong voor het eerst samen met Laika. Het resultaat is een woordenloze performance van Koba Ryckewaert, een jongedame uit de jongerenateliers van Kopergietery. | 20u15 | € 11/6 (-26) | Arenatheater DKS | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be MUZIEK | BLACK DICE (USA) + Possessed Factory (BE) (Mauro Pawlowski & Jef Cuypers) | Black Dice is een experimentele noiserockband uit Brooklyn, USA. Support, Possessed Factory is een project van Jef Cuypers en Mauro Pawlowski. | 20u | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

DONDERDAG 4 OKTOBER MUZIEK | Student Welcome Concert | Compact Disk Dummies, AKS, Kraantje Pappie, Sound of Stereo | Voor de twaalfde keer wordt het nieuwe academiejaar feestelijk ingezet met het Student Welcome Concert, georganiseerd door Team Jeugd, Cultuurcentrum Kortrijk, De Kreun en Kortrijk Studentenstad. Je hoort en ziet de crème de la crème uit het Belgische live circuit | 17u | gratis | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be FILM | Repulsion – Roman Polanski i.k.v. BUDAVISTA!#1 | De sfeer en geluidseffecten in Polanski’s psychologische horrorklassieker waren één van de vaste referenties tijdens het werkproces van Red Herring (te zien op vr 28/9) | 20u15 | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) | Budascoop | 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be | www.budakortrijk.be

lijkheden tot natuurbeleving. In de herfst biedt de natuur in dit gebied vele herfstverschijnselen | 14u30 | Bezoekerscentrum Hof te Coucx | 056 20 05 10 | natuurpuntkortrijk@telenet.be MUZIEK | Glenn Miller Orchestra (USA) | Het wereldberoemde Glenn Miller Orchestra en de close harmony groep The Moonlight Serenaders nemen je mee terug in de tijd met tunes als In the mood, maar ook met andere evergreens van Frank Sinatra, Ella Fitzgerald en vele anderen | 20u15 | € 28/26/23 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

WANDELING | Jong bos doet leven... | op verkenning in het Preshoekbos - Frieda Flo | 14u30 | parkeerterrein Preshoekbos | 056 22 71 39 | www.natuurpuntkortrijk.be/ VOORDRACHT | Het Penhuis met Stefan Brijs & Gastheer Rik Van Puymbroeck | 10u30 | € 7 | Boekhandel Theoria | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

ZONDAG 7 OKTOBER

MUZIEK | HIDDEN ORCHESTRA (UK) + Monophonics (USA) | twee live drummers, samples en dubby baslijnen om een cinematisch, emotief percussiegeluid te creëren | 20u | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be MUZIEK | Koffienamiddag senioren met Garry Hagger | Met de allermooiste hits: Verloren hart, verloren droom, Als de zon verschijnt, Copacabana, Walsmedley, Will Tura medley, Las Vegas en veel meer. Vooraf reserveren via seniorencentrum De Branding | 14u | € 5 (koffie en taart inbegrepen) | OC De Vonke | 056 36 40 30 | www.debranding-waakvzw.be

RONDLEIDING | Het oog van de meester Dorine Clement | De 1ste zondag van de maand is het Muzeum Zondag met gratis toegang tot het Broelmuseum. Dan is kunstenaar Dorine Clement te gast die je laat kijken door Het oog van de meester. De kunstenaar vertelt waarom bepaalde werken uit de museumcollectie hem of haar sterk aanspreken. | 11u30 | € 4 (rondleiding door kunstenaar + aperitief in Oranjerie, vooraf reserveren) | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

WOENSDAG 10 OKTOBER

VRIJDAG 5 OKTOBER Concert | Kojoko | Kojoko werd in 2008 opgericht voor jongvolwassenen tussen 16 en 35 jaar en is een koor dat pop- en gospelmuziek tot leven brengt. Onder leiding van Katrien Poppe zingen ze een breed repertoire dat zowel pop, rock, musical, gospel en wereldmuziek bevat en brengen hier telkens twee- tot zesstemmige versies van. | 20u | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

ZATERDAG 6 OKTOBER VOLLEYBAL | Bidavo - Temse | 1ste divisie dames B | 20u | SC Ter Biezen | www.bidavo.be WANDELING | Herfstig vuurwerk | Gezinsactiviteit rond herfstverschijnselen | Piet Missiaen | Het Stadsgroen Marionetten is een relatief jong natuurgebied met vele moge-

DINSDAG 9 OKTOBER

Ontbijtfilm | SUPERECHTE LIEFDE (+11) en HET KIND VAN DE GRUFFALO (+4) | 9u (ontbijt) | 10u (film) | €7,5/€6(-26/+65)/€5 (CJP) /€4 (-12) (film) + €5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | info@budakortrijk.be | www.budakortrijk.be Kasteelconcert | Veronika Iltchenko | Een jonge pianiste die de aandacht vestigde met vertolkingen van laatromantische componisten zoals Moussorgsky, Rachmaninov, Scriabin en componisten uit de 20ste eeuw, als Debussy enProkofiev | 11u | € 7 (drankje inbegrepen) | 't Kasteel Heule | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be WANDELING | Herstwandeling | Na wandeling koffietafel met aangepast streekbiertje | 13u30 | € 6/3 (< 12 jaar) | Don Boscocollege | 056 75 83 81

PODIUM | De Wederopbouw van het Westen III: ZWART - Compagnie De Koe | Al jaren houdt De Koe koppig vast aan zijn visie op wat theater kan zijn. Telkens gaat het gezelschap op zoek naar het wezen van de mens, om hem te tonen in zijn kracht en kwetsbaarheid, in zijn fijne kwartieren en donkere lelijkheid | 20u15 | € 15/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be WANDELING | stadswandeling Kortrijk | Willemsfonds | o.l.v. Guido Dekeyrel. | 14u | Grote Markt | martin.staelens@skynet.be VOORDRACHT | ON STAGE WITH ... Johannes Verschaeve (The Van Jets) | Frontman van The Van Jets. Tijdens deze On Stage with ... komt Johannes vertellen over zijn ervaringen met de band, als songschrijver, muzikant, etc .| 20u | gratis maar verplicht reserveren | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

DONDERDAG 11 OKTOBER MUZIEK | Café-Chantant met Marlène Dorcena | Ze groeit op in Haïti waar haar grootvader haar met zelfgemaakte instrumenten de traditionele Haïtiaanse muziek leert. Met haar zussen zingt ze in koren gospel, negrospirituals en Franse chansons. Haar muziek weerspiegelt de culturele smelkroes die Haïti is en mixt traditie met eigen composities | 20u15 | OC De Vonke | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be Stadskrant kortrijk | 23


UiT I N kor t rijk

ZATERDAG 13 OKTOBER

MUZIEK | Opera in de Cinema: L'elisir d'amore (Donizetti) | Anna Netrebko , Mariusz Kwiecien | Live vertoning vanuit de Metropolitan opera in New York op groot scherm | 18u30 | € 21 | Kinepolis Kortrijk | kinepolis.be/nl/opera-in-de-cinema

ZONDAG 14 OKTOBER

“FRANCE DISTRACTION” (FR) France Distraction is een collectief van Noord-Franse kunstenaars die al eerder bij kunstencentrum BUDA werkten – altijd op de grens van beeldende kunst en theater. Belinda Annaloro, Antoine Defoort, Julien Fournet, Halory Goerger en Sébastien Vial komen dit keer de hele Budascoop ombouwen tot één gigantische levende installatie die evenveel lijkt op een experimentele kermis als op het bureau van jouw baas bij een afscheidsdrink. Het publiek baant zelf zijn weg tussen de verschillende installaties en activiteiten: er is een meditatief bubbelbad voor depressieve directeurs, een doe-het-zelf-kit voor Raden van Bestuur, er zijn springkastelen en inwijdingsrituelen voor pas aangeworven werknemers: je vindt er zelfs oplossingen voor problemen die er nog niet zijn. France Distraction is een grappige, lichtjes anarchistische kritiek op het dolende ultra-liberalisme. Een hilarisch driedimensioneel stilleven waar je zelf vrij in rond loopt, met of zonder kinderen. Doorlopend open van 18 tot 22 uur. En neem gerust die telefoon op. Of duw op die knop daar, je weet maar nooit….

FILM | Pasen | Regie: Peter De Kemel | Komische langspeelfilm, Vlaanderen anno 1935. Wanneer antichrist Frans Martens voelt dat zijn dagen geteld zijn, stuurt hij zijn dochter Virginie bij pastoor Moens met de vraag of deze hem de laatste sacramenten wil toedienen. De oerconservatieve Moens weigert maar moet onder druk van zijn kerkelijke overste toch ingaan op het verzoek van de man | 14u30 | € 5 (koffie inbegrepen) | OC De Vonke | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be PODIUM | Sprakeloos op de planken Behoud de Begeerte & KVS / Tom Lanoye | 20u15 | € 17/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DINSDAG 16 OKTOBER

VRIJDAG 19 OKTOBER

RAT RECORDS LABEL NIGHT

€10/7(-26/+65)/6 (CJP) | Budascoop 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

24 | Stadskrant kortrijk

VOORDRACHT | Ernst Bloch en de utopie Abicht Ludo | Al mijn boeken zijn kleine gereedschapskisten. Na de val van de Berlijnse Muur verwijderde men met het achterhaalde denken van de linkse grensverleggende filosoof Ernst Bloch meteen een obstakel op de weg naar de wereldwijde neoliberale restauratie. Vandaag, na de al even wereldwijde mislukking van dit offensief, wordt het, 125 jaar na Blochs geboorte, hoog tijd na te gaan welke werkt... | 19u30 | € 8/4 | Vormingplus | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

WANDELING | Paddenstoelen in volle pracht - Vandendriessche Frank | In Bellegembos hebben we oog voor de gevarieerde bosflora. Ook zwammen en andere paddenstoelen zijn er rijkelijk vertegenwoordigt. Afspraak: infobord Argendaelwandeling Doornikserijksweg Bellegem | 9u30 | Bellegembos | 056 20 05 10 | www. natuurpuntkortrijk.be Concert | Vita de la mia Vita | Da Cantar olv Dimos de Beun | Liefde in de 16de eeuw. Een thema dat onze Vlaamse componisten en hun Italiaanse collega's in de renaissance even graag verwerkten in hun meesterlijke polyfone werken als de traditionele Christelijke thema's. Da Cantar brengt een mix van madrigalen, chansons en liederen die dit op treffende wijze weergeven. | 11u | € 8 | Concertstudio Kortrijk | reservaties@jeugdenmuziek-kortrijk.be VOLLEYBAL | Marke-Webis Wevelgem Walhain | 1ste nationale heren | 17u | Sportcentrum Olympiade | 056 27 80 09

,,doorlopend vanaf 18u

HANDBAL | Apolloon - Brussels | 2de nat. dames | HBC Apolloon | 17u30 | Sportcampus Lange Munte | 056 27 80 00 | www.apolloon.be/apolloon HANDBAL | Apolloon - Arena | Superliga heren | 20u30 | Sportcampus Lange Munte | 0476 96 32 23 | klaverge@ yahoo.com MUZIEK | HOUSE GRAND CRU | KOLOMBO (Kompakt/ 2diy4/ Noir Music) Ben Pearce (UK/ Purpsoul) Nathaniel (House Grand Cru) Maxim Lany (Lany Recordigs/ 10 Days Off) Søren (Matterhorn) | 21u | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be BASKETBAL | Kortrijk Sport - Gent | 3de nationale heren B | 20u30 | Jan Carreerhal (St-Amandscollege) | sportdienst@kortrijk.be PODIUM | Booty Looting - Wim Vandekeybus / Ultima Vez | Dansers uit alle windstreken, de jonge muzikant Elko Blijweert en de rockfotograaf Danny Willems staan samen op scène in deze productie met als thema het geheugen. Foto’s zijn de bevroren momenten waarin de herinneringen wortelen. Beweging, muziek en woord roepen nieuwe beelden op. | 20u15 | € 21/15/9 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 17 OKTOBER

DONDERDAG 18 OKTOBER

PODIUM | Urbanus Zelf | Verwacht je aan een best of, met hits als Hittentit, Madammen Met Een Bontjas, Quand Les Zosiaux Chantent Dans Le Bois, Bakske Vol Met Stro, 1-2-3 Rikke Tikke Tik, Poesje Stoei en een aantal nieuwe nummers, helemaal levend gespeeld met zijn gitaar. De liedjes worden aan mekaar geveterd met nieuwe sketches, oneliners, twoliners en visuele onnozelheden. | ook op 20/10/2012 om 20u15 | € 33/30 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be MUZIEK | BOHREN & DER CLUB OF GORE + Silencio | een noir jazz ensemble uit Duitsland. | 20u | De Kreun | www.dekreun.be

ZATERDAG 20 OKTOBER

Rat Event is een concertreeks rond geïmproviseerde muziek die langs 8 verschillende concertzalen trekt met een selectie uit het beste wat de hedendaagse improvisatie scene vandaag te bieden heeft. De bands en muzikanten die drummer / curator Teun Verbruggen voor deze eerste Rat Event tour uitnodigt in De Kreun zijn Dans Dans, Chaos of The Haunted Spire, Sanne Van Hek, Onno Govaert en Shahzad Ismaily.

,, 20u | € 13 (add)/10 (vvk) / 7 (Kreunkaart/CJP) De Kreun | 056 37 06 44 www.dekreun.be/live/event/rat_event

WANDELING | Met Pascal Verbeken naar Charleroi | auteur van Arm Wallonië en Grand Central Belge leidt ons rond in Charleroi, de meest onbekende en onbeminde grote stad van ons land. Dit is geen klassieke stadsrondleiding, maar een wandeling naar de ziel van de belangrijkste Belgische industriestad. We wandelen langs kanalen en door oude wijken waar tot de Tweede Wereldoorlog duizenden Vlamingen een nieuw leven zochten | 08u30 | Vormingplus | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be WANDELING | Nacht van de Duisternis | Wandeling gegidst door Natuurpunt, beleef deze donkere nacht en speur mee naar nachtdieren. | vertrek om 19u30 en om 20u | 't Kastanjehuis | 056 27 82 00 | www.nachtvandeduisternis.be DIVERS | Dag van De Kringloopwinkel | Jaarlijkse opendeurdag in alle kringwinkels in Vlaanderen! | 09u30 | De Kringloopwinkel Kortrijk | www.dekringloopwinkel.be MUZIEK | EXODUS | Ars Vocalis Kortrijk olv Diederik Glo-


UiT I N kor t rijk

rieux, Kopersextet | op het programma : Exodus van Herman Roelstraete, Funeral music for queen Mary van Henry Purcell, Tenebrae Factae Sunt van Geert De Praetere, 2 Motetten van Wim Henderickx | 20u | € 15 (add)/13 (vvk) | Sint Maartenskerk | 056 32 68 43 | www.arsvocaliskortrijk.be

sound en werd in 2010, na de release van zijn EP See Birds, enthousiast onthaald door de kritische massa. Support oOoOO is de producer Christopher Dexter (SF). oOoOO mixt hip-hop invloeden moeiteloos met popmelodie. | 20u | De Kreun | www.dekreun.be

DONDERDAG 25 OKTOBER

Familievoorstelling | Circus Hoetchàtchov | Papa Krzystov presenteert met veel trots zijn zoon Ivànovitch. Zoonlief blijkt over uitzonderlijke talenten te beschikken. Als Ivànovitch zijn koppigheid achterwege zou laten en zijn kinderlijke klungeligheid zou overwinnen, dan zou hij écht wel eens de beste acrobaat van Rusland kunnen worden. De voorstelling bevat zowel traditionele circusacts met een twist als poëtische momenten. | 16u30 | € 6 & € 4 voor kindernamiddag - combi kost € 8 | OC De Vonke | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

PODIUM | Faust ofte Krakeling beneden de Louteringsberg | Theater Zuidpool | Jan Decleir en Koen De Sutter vroegen Pjeroo Roobjee om een nieuwe bewerking van de Faust-legende te schrijven. Het resultaat is een beklijvende bewerking van misschien wel het bekendste werk van de Duitse schrijver Goethe. De Faustlegende is gebaseerd op een historische figuur, over wie het gerucht de ronde deed dat hij een pact met de duivel had gesloten. | 20u15 | € 15/6 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

Parkjazz

ZONDAG 21 OKTOBER Concert | Baroque Orchestration of X - Liesa vander Aa, Arne Leurentop | Popmeesterwerken zoals White Chalk van PJ Harvey en Amnesiac van Radiohead uitgevoerd op het instrumentarium uit de barok. Een unieke combinatie van onmiskenbaar jong talent dat de balans vindt tussen cover en creatie en daarmee een unieke plek bezet in het hedendaagse muzieklandschap. | 11u | € 8/€6 (-26)(+55) | Concertstudio Kortrijk | reservaties@jeugdenmuziek-kortrijk.be MUZIEK | Box = White Chalk / Amnesiac Baroque Orchestration of X | Een unieke combinatie van onmiskenbaar jong talent dat de balans weet te maken tussen cover en creatie. Tijdloze barokke orkestraties van moderne muziek | 20u15 | € € 15/6 (-26) | Concertstudio Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be MUZIEK | Exodus | Ars Vocalis Kortrijk, The Chamber Players | Het koor Ars Vocalis Kortrijk en het instrumentaal ensemble The Chamber Players olv Diederik Glorieux brengen de integrale uitvoering van de Exodus van Herman Roelstraete. Daarnaast het prachtige werk van Henry Purcell: Funeral Music for Queen Mary en hedendaags koorwerk van Wim Henderickx | 16u | € 10 (vvk)/€ 12 (add)/10 (vvk) | St.-Michielskerk | 056 32 68 43 | www.arsvocaliskortrijk.be

PODIUM | ComedyTrack* 1: Tim Goditiabois & Thijs De Clus en Niet Schieten (NL) | De eerste avond speelt Niet Schieten! in Mannen zijn Zeikwijven fantasierijk en spitsvondig cabaret. Hij stelt het testosterongehalte van de man van vandaag in vraag. | 20u15 | € 25 | Concertstudio Kortrijk

VRIJDAG 26 OKTOBER

VOORDRACHT | Boterhammen in de bib met Brigitte Raskin: De Taalgrens | 12u15 | € 5 | CJP: € 2,5 | Bibliotheek Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

UITSTAP | Achter de schermen van de Unie der Zorgelozen | Geert Six | De Unie der Zorgelozen is een sociaal-artistiek gezelschap in Kortrijk dat creëert vanuit een sterk maatschappelijk engagement. Het wil barrières tussen mensen verbreken, hun verhalen verzamelen en ze terug aan de gemeenschap schenken waaruit ze zijn ontstaan. De Unie maakt in de eerste plaats theater. Op het toneel woedt het dagelijkse gevecht van de kleine mens met de wereld rondom hem | 18u | € 15 | Scala | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be PODIUM | Blauwe Storm (6+) - Randi De Vlieghe, Moldavie & fabuleus | Een wolk van spots in de lucht. Zwijgende windmachines langs de zijlijn. Drie ondeugende meisjes in uniform. Ze delen blijkbaar een geheim. Ze spelen, verleiden en zetten je op het verkeerde been. Tot in de verte een onweer begint te rommelen: het startsein voor een betoverende krachtmeting. Een verrassende balans tussen dans en theater met een pittige choreografie. | 19u | € 6 | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

DINSDAG 23 OKTOBER

ZATERDAG 27 OKTOBER

MUZIEK | BALAM ACAB + oOoOO | Balam Acab is het project van New Yorker Alec Koone. De jonge twintiger integreert dubstep, UK bass en kleine R&B elementen in zijn atmosferische

HANDBAL | Apolloon - Atomix | 2de nat. dames | 18u45 | Sportcampus Lange Munte | 056 27 80 00 | www.apolloon.be/apolloon/

MAANDAG 22 OKTOBER 2012

VOLLEYBAL | Bidavo - Oudegem B | 1ste divisie dames B | 20u | SC Ter Biezen | www.bidavo.be MUZIEK | Opera in de Cinema: Otello (Verdi) | Renée Fleming | Live opera vertoning vanuit de Metropolitan in New York op groot scherm | 18u30 | € 21 | Kinepolis Kortrijk | www.kinepolis.be/nl/opera-in-de-cinema

ParkJazz organiseert sinds 1998 een tweejaarlijks festival in het Kortrijkse Begijnhofpark. Vanaf 2012 slaan ParkJazz vzw en Schouwburg Kortrijk de handen in elkaar voor een bijkomend tweedaags festival in de herfst én voor een passende binnenlocatie. Uitschieters dit jaar zijn een exclusieve pianosolo van John Medeski, Kris Defoort die met Nicolas Thys en Lander Gyselinck hoge toppen scheert, de verrassende combinatie Biondini Godard Niggli, en daar bovenop muziek van de 5 sterren cd Tribe van Enrico Rava. Allen naar Kortrijk dus. Op zaterdag 27 oktober opent Parkjazz om 18u in de Concertstudio van het Kortrijkse Muziekcentrum Track* met het Jessy Blondeel Quartet (Fr). Als tweede band concerteert aanstormend Europees talent, onder de vleugels van Jazz Plays Europe. Hoe klinkt de Europese jazz van de toekomst? Hoofdact op zaterdag is John Medeski (VS) van superband Medeski, Martin & Wood. Hun stomende, originele jazz bracht hen op podia overal in de wereld. Op zondag is parkjazz te gast in Schouwburg Kortrijk met prettig gestoorde jazz met flarden Balkanmuziek, reggae, funk en latin.

,,ook op zondag 28 oktober | Concertstudio

Kortrijk | 056 23 98 55 | reserveren via www.schouwburgkortrijk.be Uitgebreide info over deze en nog meer concerten is te vinden op www.parkjazz.be

MUZIEK | Vive la Sociale! Honderd jaar (1850-1950) sociale strijd in muziek en woord | Vive la Sociale! speelt zich af tijdens een soort banket. De feestvierders bezinnen zich over hoe het was, hoe het had kunnen worden en hoe het nu is. Oude liederen, verbluffend actueel. Met het Brussels Brecht Eislerkoor samen met het Omroerkoor uit Hasselt, fanfare Remork en accordeonist Bernard Van Lent in een regie van Vital Schraenen. Dirigente: Lieve Franssen | 19u | € 7 | OC Marke | 056 21 12 63 | www.vivelasociale.be Stadskrant kortrijk | 25


UiT I N kor t rijk

ZONDAG 28 OKTOBER MUZIEK | New Orleans Jazz met Jimmy Molière! | Rasechte New Orleans-muziek door de Superior Dance Band. Ditmaal bijgestaan door een man uit New Orleans: Jimmy Molière was jarenlang de vaste gitarist bij Fats Domino | 19u | € 5/ gratis voor leden Superior Jazzclub | Grote Zaal Mozaïek Kortrijk | www.superiordanceband.be

DINSDAG 30 OKTOBER Animatiefilm | Happy Feet 2 | De held uit de eerste Happy Feet film, de tapdansende keizerspinguïn Mumble, is papa geworden maar tot zijn teleurstelling deelt zoon Erik zijn enthousiasme voor het dansen helemaal niet. Als Erik The Mighty Sven ontmoet, een papegaaiduiker die denkt een vliegende pinguïn te zijn, gaat hij zonder toestemming mee naar een ander gebied. Vlaamse versie | 14u | € 4 (popcorn en drankje inbegrepen) | OC De Vonke | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be DIVERS | We maken een eigen gezelschapsspel | Gezellig luister je eerst naar een verhaal, daarna mag je zelf aan de slag en knutsel je een tof gezelschapsspel | 14u | € 2 (vooraf te betalen bij Jeugd en Educatie (-1)) | Openbare Bibliotheek Kortrijk (Oranje zaal) | www.kortrijk.be/bibliotheek

WOENSDAG 31 OKTOBER MUZIEK | Concert Milow | Een intieme zaalshow van één van de meest succesvolle Belgische artiesten van het moment. Ayo Technology, You don’t know, Me and you, Little in the Middle. Een playlist waarmee Jonathan Vandenbroeck de afgelopen jaren een ijzersterke live-reputatie kweekt. | 20u15 | € 28/26/23/20 (-26) | Schouwburg Kortrijk | 056 23 98 55 | www.schouwburgkortrijk.be

EXPO Tot DONDERDAG 4 OKTOBER CINEMA | Still | Koen Moerman | De expo Still is een reflectie bij het einde van het pellicule-tijdperk en het begin van het digitale tijdperk in de cinema. In diverse installaties isoleert Koen Moerman film-stills die, eenmaal losgetrokken uit hun context, automatisch kleine, op zich staande verhaaltjes worden | gratis | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

tronica, grafische vormgeving en webdesign. Je ziet werk van drie laureaten: Jürgen Maelfeyt, Jan Wouter Hespeel & Randoald Sabbe en Dirk Wynants | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www. west-vlaanderen.be/vormgeving

VANAF VRIJDAG 26 OKTOBER

KUNST | Sporen | Schilderwerken van Patrick De Waele, Frie Hardeman en Ann Wattiez. Kleurrijk beeldenmateriaal toont gevoelens van vervreemding, menselijke eenzaamheid, opgewarmde aarde en werken van natuurelementen. Alles geborsteld in sterk opgebouwde lagen, soms met subtiele inbreng van textielmaterialen. Een niet te missen expositie met blijvende sporen van deze drie kunstenaars | za, zo van 14u30 | Erfgoedhuis Kortrijk | 057 44 67 21 | www.kortrijk.be

EXPO | Abstracte Weefkunst uit de Maghreb in relatie tot hedendaagse dans en kunst | BartVandevijvere, Satoru Hoshino, Anita Evenepoel , Peter Clasen , Marmer Montserrat , Pé Vermeersch en co, Paul Vandenbroeck | Abstrakte kunst kan raken door het voel- en zichtbaar maken van energie in de materie. Dit is niet specifiek westers. In alle culturen en alle tijden vindt men een dergelijke geïnspireerde kunst. Deze tentoonstelling van Paul Vandenbroeck toont Marokkaanse en Tunesische berbertextielen samen met beeldend werk van o.a. Hoshino, Vandevijvere, en performances P Vermeersch op openings-WE | € 10 | Radikale Harten Galerij | radicalhearts@skynet.be

zaterdag 13 Tot 27 oktober

VANAF ZATERDAG 20 OKTOBER

tot ZONDAG 7 OKTOBER

schilderijen | Sint-Lucasgilde | Werken van de leden | Erfgoedhuis |Onze-Lieve-Vrouwestraat 45 | Open van vrijdag tot maandag, van 14 tot 17 u

MAANDAG 1 tot DINSDAG 30 OKTOBER EXPO | IK WOU | met tekeningen van Ingrid Godon en teksten van Toon Tellegen | Tijdens de openingsuren | gratis | Bibliotheek Kortrijk | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

Interieur 12 Projectroom Arcades Troika, Brits collectief - Eva Rucki, Conny Freyer en Sebastien Noel. In het robuuste stenen interieur van de Paardenstallen zet Troika de subtiele design lichtconstructie Arcades op. Deze Architecture of Light nodigt de kijker uit tot een wandeling in een gaanderij van lichtbogen. De installatie doorbreekt en tart de wetten van het licht. Waar licht dat door een prisma valt normaal gezien breekt, buigt Troika de lichtbundels tot fijne bewegende lijnen. Architecture of Light , designinstallatie commissioned door vzw Interieur en onderdeel van de serie Project Room van de Biënnale Interieur 2012 .

,,20 oktober – 18 november 2012 ,, VRIJDAG 19 OKTOBER Tot ZONDAG 2 DECEMBER EXPO | Vierjaarlijkse Prijs Vormgeving van de provincie West-Vlaanderen | Deze prijs is aan zijn derde uitgave toe en is bestemd voor alle disciplines binnen vormgeving: meubilair, verlichting, textiel, mode, consumptiegoederen, bagage, mobiliteit, elek-

joUw activiteit ook in de nieuwe Uit in kortrijk ? Slechts één manier ! UiT is overal en dé informatiebron voor jouw vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie november: 3 oktober, editie december: 31 oktober en editie januari: 28 november.

26 | Stadskrant kortrijk

,, ,,

Tijdens Interieur 12 (20 – 28 oktober): elke dag open van 14u tot 21u! 29 oktober tot 18 november: open dinsdag – vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u / zaterdag, zon- en feestdagen van 11u tot 17u. Gesloten op maandag. Tijdens Next festival (14 en 15 november): open tot 20u! Broelmuseum Paardenstallen Kortrijk Toegang gratis www.troika.uk.com of www.interieur.be

Meer UiT-tips kan je vinden op: www.kortrijk.be www.uitinregiokortrijk.be www.uitinvlaanderen.be


s t ad s kiekje s

KINDEREN LEERDEN NEDERLANDS IN DE ZOMERSCHOOL

© Foto HOL

Via creatieve, speelse activiteiten fristen 63 anderstalige kinderen hun Nederlands op in voorbereiding op het nieuwe schooljaar. De zomerschool voor de 6- tot 12-jarigen vond plaats in buurtcentrum Overleie en de V-Tex, voor de +12 was dat in 't Hoekhuis Habbekrats. De Zomerschool sloot af met een feestelijk slotspektakel in de V-Tex.

© Foto HOL

NIEUWE GEVELVERLICHTING VOOR STADHUIS EN BELFORT Een heus vuur-en lichtspektakel zorgde op zaterdag 8 september voor een feestelijke inhuldiging van de nieuwe gevelverlichting aan het stadhuis en het Belfort. Een combinatie van grondspots en compacte ledschijnwerpers zorgt voortaan voor een stijlvolle accentuering van de raamkozijnen, de gevelsculpturen en de borstwering. De verlichting werd geïnstalleerd naar een ontwerp van de Milanese designer Susanna Antico. Het nieuw verlichte stadhuis zie je op pagina 7 van deze stadskrant.

© Foto HOL

200 FIGURANTEN DAGEN OP VOOR FILM ‘TINE!’ De film ‘Tine! Een mokkel van haar sokkel’ draait rond de zoektocht naar het vermiste Tineke van Heule. Op zaterdag 1 september blikten de regisseurs de apotheose in: de terugkeer van Tine. Meer dan 200 figuranten daagden op voor deze opnames. De nmbs gaf zelfs éénmalig de toestemming zodat een trein kon halt houden in het station van Heule. De film wordt verwacht tegen augustus 2013, aan de vooravond van de 50ste Tinekesfeesten.

Zet jouw eigen beelden online ! De lancering van de beeldbank is een uitgelezen kans om jouw eigen beelden online te zetten. Wie mooie foto’s heeft van de Bruggenloop op 30 september, kan zelfs een tablet winnen. Je kan vrijblijvend een kijkje nemen op de sites of actief jouw beelden opladen. Doén! www.bruggenloop.be - www.kortrijk.be/fotowedstrijd

WIN

een tabl

et !

Stadskrant kortrijk | 27


Kortrijk

KORTRIJK HOUDT VAN INTERIEUR Van 20 tot 28 oktober is Kortrijk opnieuw het mekka van creatie en design. Dan strijkt Interieur weer neer in de stad. En dat kan je deze keer letterlijk nemen. Overal in het stadscentrum kan je leuke events meepikken: een reuzenstoel op de Grote Markt, toffe tentoonstellingen in originele settings, interessante lezingen of gewoon een leuke wandeling in een gezellige sfeer. Of ontdek internationale ontwerpers op de biĂŤnnale zelf in Kortrijk Xpo. Wees verwonderd en geniet!

www.interieur.be Je kan nog steeds jouw weekendje Kortrijk winnen via www.visitkortrijk.be ! 28 | Stadskrant kortrijk

Stadskrant oktober 2012  

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stad...

Stadskrant oktober 2012  

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en haar deelgemeenten. De Stad...

Advertisement