Page 1

Stadskrant

Kortrijk A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

H e u l e

Carl decaluwe en olivier vanneste

K o o i g e m

kortrijk levert tweede gouverneur 1 | Stadskrant kortrijk

K o r t r i j k

februari 2012 wordt maandelijks gratis verspreid

+ UiT in Kortrijk

M a r k e

R o l l e g e m


www . k o rtri j k . be

In deze Stadskrant: De stadsgenoten Catherine de Zegher en Lieven Bertels leiden de culturele toppers down under. Catherine leidt in Australië de 18th Biënnale in Sydney, Lieven Bertels stuurt de volgende drie edities van het Sydney Festival. p. 4-5 Voor de tweede keer wordt een Kortrijkzaan gouverneur van West-Vlaanderen. Deze maand stapt Carl Decaluwé in de sporen van eregouverneur Olivier Vanneste. De Stadskrant bracht hen bijeen voor een babbel. p. 7 In het Molenheem in Heule ontmoeten gebruikers van het dienstverleningscentrum De Branding en de 50-plussers uit de omgeving elkaar elke eerste woensdag van de maand. In De Branding is ook een pedicuredienst. p. 8 De ex-Olympiërs Inge Coeck en Christel Fechner hebben allebei een écht kunsthart, zo bleek bij hun bezoek aan het Broelmuseum. Als echte waterratten kijken zij al uit naar de 'generatieswimbattle', in het kader van Iedereen Olympiër. p. 16-17 Op de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs zwaaien Academie en Conservatoruim de deuren wijd open. Stijn Stragier en Olivier Bulteel verbazen met een project in de Halletoren op de Grote Markt. p.18

Mieke Vandecandelaere presenteert straks de tiende editie van Spinrag. Dit muzikale festival maakt van de krokusvakantie een echt feest voor de jongeren. p. 21-22

en verder: • • • • • • •

Orgaandonatie> 3 On Stage With…. > 6 Cultuurparticipatie voor kansarmen > 9 Intercultureel samenleven: geef jouw mening > 14 Wielerwedstrijden doen Kortrijk aan > 15 Uit in Kortrijk > 23 Stadskiekjes > 27

Klaar voor een strenge winter Nico Clement (46) uit Aalbeke is ploegbaas van Team Zuid van de dienst Mobiliteit en Infrastructuur, dat mee instaat voor sneeuw- en ijzelvrije wegen in de winter. De geboren Oost-Vlaming is iets meer dan twee jaar aan de slag bij Stad Kortrijk. Hij had er toen al een loopbaan van 29 jaar in de privésector op zitten. “Als ploegbaas bij Team Zuid, dat opereert vanuit het stedelijk depot in Rollegem, coach ik twaalf medewerkers. Zij moesten wennen aan mij, ik heb mij moeten aanpassen aan het werken voor een lokale overheid. Maar dat is zonder slag of stoot verlopen en nu voel ik mij hier als een vis in het water. Een stad werkt tegenwoordig op een even moderne manier als de privésector, zonder dat je met commerciële druk te maken hebt. Ik kan mijn ei kwijt, zowel op menselijk als op technisch-inhoudelijk vlak. Mijn expertise op het vlak van bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden komt heel goed van pas, en ik kan niet klagen over de inspraak die ik heb.” De dienst Mobiliteit en Infrastructuur stuurt onder meer de strooiploegen van Team Zuid, Team Noord en Team X de baan op. Nico Clement: “In de winter van 2010-2011 zijn wij met drie ploegen vanaf half november twee en een halve maand continu bezig geweest. We hebben toen bijna 600 ton zout gestrooid. Nu kennen we een zachte winter, voorlopig toch, maar we zijn op alles voorbereid en blijven waakzaam.” Maar het andere werk van Team Zuid blijft niet liggen. Clement: “In de winter kunnen we meestal niet aan de rijweg werken, behalve dan dringende reparaties, maar we blijven wel rioolwerkzaamheden uitvoeren en grachten ruimen. Het werk dat dit team verzet, is nuttig en zichtbaar, en daar halen wij onze trots en motivatie uit.”

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Foto HOL | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

2 | Stadskrant kortrijk


samen l e v in g

Registreer als orgaandonor Stad Kortrijk en de Sleuyter Foundation vereenvoudigen de registratie van orgaandonoren. De registratie kan aan de balie van de dienst bevolking, maar het formulier is nu ook online beschikbaar. In Kortrijk zijn er nu 553 mensen die een verklaring ondertekenden waarin ze hun uitdrukkelijke toestemming geven om orgaandonor te zijn. Dat is minder dan 1% van de Kortrijkse bevolking. De Sleuyter Foundation wil mensen aanzetten om zich als donor te registreren. Tot voor kort moesten Kortrijkzanen zich persoonlijk bij de balie van de dienst bevolking aanmelden om zich te registreren. Nu kan je ook een document van de website downloaden, invullen en ondertekenen en vervolgens met een kopie van de identiteitskaart opsturen naar de dienst burgerzaken. Je hoeft dus niet meer zelf naar het stadhuis te komen. Registratie kan nu dus op twee manieren: • Je meldt je aan bij de witte snelbalie van de dienst bevolking en een document wordt voorbereid. • een nieuwe mogelijkheid is om het formulier te downloaden via www.kortrijk. be/producten/orgaandonatie. Je vult het document in, dateert en ondertekent het.

Samen met een kopie van de identiteitskaart (of in het geval -15 jaar de EID van de vertegenwoordiger) stuur je het document op naar de dienst burgerzaken stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. in het geval een voogd het formulier invult en ondertekent, moet ook het bewijs van de ouderlijke macht bezorgd worden. In ons land is het systeem van automatisch donorschap van toepassing. Iedereen is orgaandonor, tenzij je daar uitdrukkelijk verzet hebt tegen aangetekend (opt-out). In de praktijk wordt altijd met de naaste familie overlegd vóór men organen verwijdert. Dat is een deontologische richtlijn van de Orde van Geneesheren. 20% van de nabestaanden stemt niet in met donatie. Door je tijdens je leven als orgaandonor te registreren, maak je je wens op voorhand duidelijk. In maart 2011 stonden in België ongeveer 1.300 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan. Jaarlijks ondergaan tot 1.000 mensen een transplantatie in België. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het

om niertransplantaties. Daarnaast worden gemiddeld 200 levers getransplanteerd, 70 harten, 65 longen, 15 pancreata en enkele dunne darmen. In heel België hebben bijna 97.000 mensen zich als orgaandonor geregistreerd. De Sleuyter Foundation wil dat optrekken tot 200.000. Stad Kortrijk steunt de Foundation en vereenvoudigt de procedure voor de registratie.

,,www.kortrijk.be/producten/orgaandonatie Met Soroptimist naar 1.000 Op vandaag registreerden zich slechts 533 Kortrijkzanen als orgaandonor. De vrouwelijke serviceclub Soroptimist Club Kortrijk organiseert een actie om de teller snel naar 1.000 op te trekken. Op zaterdag 11 februari begeleiden zij familie en vrienden naar het stadhuis om zich daar te laten registreren.

Je kan in Kortrijk zowel online als met een formulier registreren als orgaandonor.

Stadskrant kortrijk | 3


aan het w o o rd

Kortrijkzanen sturen de culturele koers van Sydney Twee stadsgenoten leiden de twee grootste culturele evenementen van Australië in goede banen. Dit jaar staat Catherine de Zegher, samen met co-directeur Gerald McMaster, aan het roer van de Sydney Biënnale. In 2013 zorgt Lieven Bertels er voor dat het Sydney Festival kan uitpakken met Europese en Aziatische toppers. Catherine de Zegher (56) begon haar artistiek parcours met de oprichting van de kunststichting Kanaal Art in 1985 in Kortrijk. Zij liet kunstenaar Kawamata het Begijnhof verpakken in planken en zette zelf het project (tentoonstelling en boek) over vrouwelijke kunstenaars Beguin the Beguine in Flanders op, dat als cultureel ambassadeur de wereld rondreisde. In 1997 werd zij curator van het Belgisch paviljoen op de Biënnale in Venetië en in 1999 kwam zij aan het hoofd van The Drawing Center in New York. Haar laatste grote project was On Line, een overzichtstentoonstelling over tekenkunst in de 20ste eeuw in het Moma in New York. Haar artistiek nomadisch bestaan krijgt nu een verlengstuk in Sydney. “Ik droom er nochtans van om ooit in eigen regio een artistiek project uit te tekenen,” vertelt Catherine de Zegher. “Maar eerst volgt nu die Biënnale rond beeldende kunst. Die is, na Venetië en Sao Paulo, de derde oudste in de wereld. Daarna word ik nog eens curator in Venetië, maar dit keer voor het Australisch paviljoen. Misschien leiden de wegen dan terug naar mijn roots.”

© Sebastian Kriete

“In Sydney focussen wij op het belang van intermenselijke relaties. Wij zetten de dynamiek van samenwerken voorop, tussen ouderen, kinderen, aboriginals, vakmensen… De kunstenaars werken ook zo veel als mogelijk met materialen die hier beschikbaar zijn. Wij zetten ons af tegen hubris, een van de zeven hoofdzonden, de hoogmoed. Wij moeten leren luisteren, naar elkaar maar ook naar de natuur. De Biënnale mikt resoluut op een groot publiek en dus zeker niet op een elitair kransje van kunstkenners.” Catherine de Zegher met co-director Gerald McMaster uit Canada, voor de fameuze Sydney Harbour Bridge. 4 | Stadskrant kortrijk


aan het w o o rd

Lieven Bertels engageerde zich meteen in Kortrijk, eerst bij Limelight, later bij Happy New Ears.

Sydney Festival in 2013 Lieven Bertels (41) studeerde musicologie aan de KU Leuven en muziekproductie in Londen. Na een kort verblijf daar keerde hij terug naar België. Lieven Bertels: “Ik kwam zo bij het Rits en de VRT terecht. Een korte tijd werkte ik voor Canvas, daarna als producer voor Klara. De weg leidde terug naar West-Vlaanderen toen men mij in 2002 vroeg als eerste directeur van het Concertgebouw in Brugge. Voor mij was dat bijzonder praktisch, omdat ik in Heule woon. Al zou dat niet zo lang duren omdat de Nederlanders mij wegkaapten als artistiek coördinator voor het Holland Festival. Dat betekende pendelen voor mij, omdat Amsterdam niet leuk is om met kinderen te wonen. Veel te weinig plaats! Ik had er een flatje maar na zeven jaar was ik in juni 2011 toch blij om een nieuwe uitdaging aan te gaan.” “Al die tijd reserveerde ik een dag per week voor het Rits. Het is leuk om met creatieve, dynamische jongeren in contact te komen.

Ik blijf nog altijd apetrots als ik hoor dat onze oud-studenten radio het blijven doen, zoals bijvoorbeeld Siska en Thomas met Studio Brussel in het Glazen Huis. Ook uit de regio komt er talent: Dieter Vandepitte bijvoorbeeld. En je hoort niet dat het West-Vlamingen zijn!” “In Kortrijk rolde ik geleidelijk aan in cultureel engagement. Via wijlen Willy Malysse raakte ik bij Limelight en vandaar, via Joost Fonteyne, bij Happy New Ears. Onderschat trouwens de internationale reputatie van Joost niet! Het zou mij niet verwonderen mocht hij ook ooit zijn vleugels openslaan.” “Het is puur toeval dat Catherine en ik allebei in Australië aan de slag zijn. Pas toen ik al in gesprek was met Sydney, vernam ik dat zij daar de Biënnale leidt. Dat is overigens een feestelijk vuurwerk van beeldende kunst, echt de moeite. Het verschil tussen ons beide? Het Festival biedt vooral podiumkunsten, de Biënnale focust op beeldende kunst. Al zijn er wel artistieke raakvlakken." "Bij de Biënnale gaat het telkens om een opdracht voor een editie. Het Festival engageert iemand voor drie of vier edities. Ik

ben dus minstens voor drie edities in Sydney. Waarom men mij aanzocht? Wellicht omdat ik iets makkelijker zaken uit Europa, maar vooral ook uit Azië, naar Sydney kan halen. In Sydney bevinden zich bijvoorbeeld 15.000 eerste generatiemigranten uit Japan. Dan heb je nog Chinezen, Indonesiërs, Koreanen, Taiwanezen, Thai, Indiërs… Het is een heel multiculturele stad. En dat Festival moet een beetje de spiegel van de stad zijn.” Lieven Bertels maakt nu de laatste editie van zijn voorgangster mee en werkt aan zijn eerste editie van het Festival, dat in januari 2013 plaatsvindt. “Wij nemen nu trouwens al een aanloop naar de 40ste verjaardag in 2016. Het Festival moet dan nog grootser zijn dan nu al het geval is. Om een idee te geven: er nemen jaarlijks ongeveer een miljoen mensen deel aan het Sydney Festival en soms verkopen wij tot 60.000 tickets per dag!”

,,www.sydneyfestival.org.au     

www.biennaleofsydney.com.au www.kortrijk.be/portretten Stadskrant kortrijk | 5


muziek

On Stage With… De Kreun haalt met On Stage With… enkele iconen in huis die graag hun ervaring rechtstreeks delen met een beperkt publiek. Op 16 februari komt Hilke Ros van Amatorski.

tussen ons gezegd...

loopt al een tijd bij ons, voor een beperkt publiek van een 30-tal mensen. Toen wij nog in de Persijnstraat huisden, was dat letterlijk met het hele gezelschap op het podium. Vandaar de naam On Stage With trouwens.” Op 22 maart komt reggaespecialist Karel Michiels. Dit vindt plaats in de Concertstudio met een afterparty van Groove. Op 19 april volgt schrijver Christophe Vekeman en op 16 mei is het de beurt aan Wim Reygaert, frontman van Drums Are For Parades. Maar wist je ook dat hij het mini horror epos voor The Calling van Steak Number Eight heeft geregisseerd? Of dat hij de maker is van die ferme reclameflimpjes voor Music For Life.

,,Inschrijven kan via www.dekreun.be

© Foto HOL

Hilke Ros speelt niet alleen in Amatorski, hij behartigt ook de zakelijke belangen van de band. Hij verdiept zich al een paar jaar in de on line mogelijkheden van muziek maken en promoten en startte de on line service Musedash, het on line dashboard voor de muzikant, voor wie door het digitale bos de bomen niet meer ziet. De afgelopen twee jaren ondervindt hij met Amatorski aan den lijve hoe je, om het als jonge band te maken, een evenwicht moet zoeken tussen de nieuwe, internetdriven doe-het-zelfaanpak en de rol van meer traditionele media en platenfirma's. Hilke vertelt over zijn ervaringen met Amatorski. Jij kan er bij zijn vanop de eerste rij. Frank Hessens, marketingverantwoordelijke van De Kreun: “Deze ervaringsoverdracht

Marianne De Candt Marianne De Candt volgt Carl Decaluwé op als gemeenteraadslid voor de CD&V. Nieuw is deze functie voor haar niet. Zij zetelde tussen 2000 en 2006 al in de gemeenteraad. Toen trok zij de kaart voor personen met een handicap. Vooral de toegankelijkheid van het openbaar domein en het betaalbaar wonen in een aangepaste omgeving zijn haar stokpaardjes. Als ervaringsdeskundige – Marianne De Candt leeft zelf al 25 jaar met een ernstige verlamming - weet zij als geen ander wat de pijnpunten zijn. “In overleg met de adviesraad voor personen met een handicap wil ik werken aan de betere toegankelijkheid van bepaalde winkels aan de buitenkant van de K, zoals in de Lange Steen-, de Wijngaard- en de Sint-Jansstraat. Sommige panden hebben een drempel wat het voor personen met een handicap en jonge gezinnen met een kinderwagen moeilijk maakt”. Voor haar verplaatsingen naar het stadhuis kan Marianne rekenen op haar vertrouwenspersonen Yann Mertens en Luc Scharre.

,,www.kortrijk.be 6 | Stadskrant kortrijk


© Foto HOL

provincie

Twee Kortrijkse gouverneurs Op 1 februari 2012 volgde Carl Decaluwé (51) in Brugge Paul Breyne op. Daarmee levert Kortrijk voor de tweede keer een gouverneur. Eerder verwierf Olivier Vanneste (81) wereldfaam, door zijn kordate leiding in de reddingsoperatie na de ramp met de Herald of Free Enterprise in 1987. Er zijn meer gelijkenissen tussen de nieuwe en de eregouverneur. Olivier Vanneste was buitengewoon hoogleraar aan de KUL toen hij in 1979 benoemd werd tot gouverneur. Hij komt dus niet uit de politiek. Gouverneur Carl Decaluwé: “Eigenlijk ben ik ook geen geboren politicus. Ik ben er door omstandigheden in gerold en ik zal die wereld geen seconde missen. Net als de eregouverneur ben ik meer een dossiervreter en hou ik van onderbouwd werk. Dat staat in schril contrast met de politiek, waar je meegezogen wordt in de waan van de dag.” Alle twee komen ze ook aan het hoofd van de provincie in barre economische tijden.

Olivier Vanneste: “Vlieg eens over de provincie, je zal veel leren!”

Eregouverneur Olivier Vanneste: “Toch verschilt de situatie. Bij mijn aantreden bestond geen enkele infrastructuur. De provincie telde welgeteld één industrieterrein, stel je voor. Alles ressorteerde onder de bevoegdheid van één federale minister.” Carl Decaluwé: “De uitdagingen blijven even groot, al bestaat er nu inderdaad een veel betere infrastructuur. Wij moeten natuurlijk inspanningen leveren, maar er bestaat een mooie toekomst.” Hij kijkt naar Olivier Vanneste, die meteen beaamt dat onze provincie moet inzetten op onderzoek en ontwikkeling op economisch vlak, maar ook op de historische troeven. In Kortrijk wijst de eregouverneur naar het unieke begijnhof en de nieuwe gouverneur naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk met de Gravenkapel. Carl Decaluwé werd in het parlement vaak als mediaspecialist naar voor geschoven. Maar hij kent, net als de eregouverneur, ook bijzonder goed enkele economische dossiers. “Ik ben thuis in de huisvesting maar ken bijvoorbeeld ook heel goed het dossier van de haven van Zeebrugge. Bijzondere aandachtspunten schuif ik zeker niet naar voor. Ik ben nu het rampenplan aan het lezen en zal voor alles mijn tijd nemen.”

Olivier Vanneste: “Dat is geen overbodige luxe. Toen ik gouverneur werd, was het rampenplan een vodje van 3 pagina’s. Dat zijn er ondertussen 347 geworden. De gouverneur staat trouwens in 147 wetten waarin hij een rol te vervullen heeft!” En of Olivier Vanneste nog een goede raad heeft voor Carl Decaluwé? “Als hij een advies wenst, mag hij altijd bellen. Mocht ik iets bemerken, dan bel ik trouwens zelf. Maar zo weinig mogelijk. Ik wil geen schoonmoeder spelen. Een tip toch: vlieg eens over de provincie, je zal veel leren! Ik deed dat af en toe eens en dat werkt soms verhelderend”. Olivier Vanneste moest 18 jaar wachten, tot zijn ambtsneerlegging in 1997, om zijn hobby econometrie te hernemen. Of dat ook voor Carl Decaluwé het geval zal zijn, valt af te wachten. De nieuwe gouverneur droomde er van om kapitein op de lange omvaart te worden. Hij heeft nu een nieuwe boot in de yachthaven van Nieuwpoort. “Ik kon tot nog toe amper 50 tot 60 uur per jaar varen. Ik vrees dat dit niet meteen veel zal veranderen.” De provincie kan er maar wel bij varen en heeft daarmee de beste stuurman…. aan wal!

,,Lees het volledige portret

op www.kortrijk.be/portretten Stadskrant kortrijk | 7


© Foto HOL

samen l e v in g

Seniorencafé in het Molenheem Molenheem, aan de Izegemsestraat in Heule. Daar ontmoeten gebruikers van het dienstverleningscentrum De Branding voor personen met een handicap en de 50-plussers uit de omgeving elkaar elke eerste woensdag van de maand. Met dit seniorencafé wil De Branding naar buiten treden op een manier waarop ook de buurtbewoners boven de 50 er iets aan hebben.

gaan’ moet niet per se ver zijn. In Molenheem kunnen beide groepen 50-plussers een babbeltje slaan, een koffie drinken en een kaartje leggen.”

“Van de 245 gebruikers van De Branding zijn er zowat 75 ouder dan 50 jaar,” aldus coördinator dagbesteding Tom Glorieux. “Die groep zal nog verruimen. Sommige van onze senioren hebben weinig mensen om op terug te vallen. In ons seniorencafé kunnen zij contacten leggen met 50-plussers uit de buurt. Peilingen wijzen uit dat senioren verlangen naar een vriendenkring en ‘naar eens kunnen weggaan’. Dat ‘weg-

“Kijk eens daar: een madamke uit de buurt dat zich spontaan bij een madamke van bij ons zet. Zo zie ik het graag,” stelde Ann Lagae tijdens de start in januari. In De Branding (een zorginstelling van de WAAK) organiseert Ann 520 activiteiten per jaar. “Ik ben geen superwoman, maar zorg ervoor dat zij voor alle gebruikers geschikt zijn. Zo hebben wij wandelingen voor rolstoelgebruikers, voor trage en snelle stappers. Het seniorencafé is een

8 | Stadskrant kortrijk

activiteit op verplaatsing. Alle 50-plussers kunnen er zich verder ontplooien.” “Ook de vrijwilligers spelen hun rol. In ons centrum hebben wij er ruim 140. Ik zie er hier vijf,” spreekt Eric Deruyter van De Branding. “Ik jeun mij hier. Ik kan nog iets nuttigs doen op een eenvoudige wijze, zonder veel omhaal van woorden,” aldus een vrijwilliger. In het seniorencentrum zelf, aan de Ringlaan 30 in Heule, is er nu ook een pedicure-aanbod voor eigen gebruikers én buurtbewoners, in samenwerking met het OCMW Kortrijk.

,,www.debranding-waakvzw.be


samen l e v in g

Zo horen wij er ook bij SurPLUS brengt cultuur, sport en vrije tijd dichter bij mensen met een kleiner inkomen. “Zo horen wij er ook bij,” weet een moeder, die zich dat anders niet kan permitteren. “Zonder SurPLUS zou mijn zoon weinig of geen matchen van KV Kortrijk kunnen bijwonen. Met mijn klein inkomen kan ik mij niet permitteren om een voetbalabonnement tegen de volle pot te betalen. Dankzij SurPLUS kreeg ik echter vrij vlug 80 procent van de kostprijs terug. Zo kan mijn zoon zijn hobby beleven, zonder dat ik er mezelf financieel pijn mee doe. Ik ben blij dat SurPLUS bestaat.”

Bij De Korf is Tom Vermeir teamcoördinator van leefgroepen. “Sinds 1 januari 2011 is De Korf de nieuwe naam van Stella Maris,” aldus Tom. “In mijn vrije tijd engageer ik mij in de vzw Kreaktief, waar wij trajecten rond vrije tijd en kansarmoede ondersteunen. Met mijn collega Johan Dedeurwaerder zit ik namens Kreaktief in de stuurgroep van SurPLUS. Allereerst ondersteunen wij groepsinitiatieven en maken op die manier activiteiten rond sport, cultuur en vrije tijd toegankelijk voor die mensen die daar vroeger om financiële of andere redenen

van verstoken bleven. Dankzij SurPLUS is bijvoorbeeld een uitstap naar Disneyland voor iedereen betaalbaar. Wie bovendien een OMNIO-statuut heeft, krijgt 80 procent terugbetaald, met een maximum van 120 euro per persoon en per jaar.” “Op die manier kunnen gezinnen hun kinderen bijvoorbeeld. op zomerkamp sturen. Sommigen hebben dankzij SurPLUS een internetabonnement sinds zij vanuit De Korf alleen gingen wonen. Bij SurPLUS zijn het niet die grote bedragen, maar wel kleine tegemoetkomingen die ervoor zorgen dat mensen zich niet langer uitgesloten voelen.”

,,SurPLUS: 0473 86 26 95.

© Foto HOL

Aan het woord is een moeder van twee kinderen die zorg nodig hebben. “Ik ben werkloos. Aan een verkeersongeval hield ik een levenslange handicap over. Deze handicap vermindert mijn kansen op nieuw werk. Ik doe echter vrijwilligerswerk in een plaats waar ik veel steun en warmte krijg, en waar

het net is alsof ik voltijds aan het werk was. Tom Vermeir bracht mij drie jaar geleden met SurPLUS in contact.”

Gebruik het gratis telefoonnumer om zaken te melden aan de stadsdiensten of informatie te bekomen over initiatieven en projecten. Je kan bijvoorbeeld via 1777 een melding maken over de nood aan preventief strooien. 1777 verstuurt deze melding naar directie Mobiliteit die op zijn beurt de strooiwagenchauffeur aanspreekt. Meer info nodig over Orgaandonatie? Ook daarbij kan 1777 helpen.

Stadskrant kortrijk | 9


v r o e g er en nu

en toen was er... negentienhonderdzevenenzestig Het Pater Vandeputteplein? Je weet niet waar dat ligt? Geen nood, je bent de enige niet. Dit pleintje met de indrukwekkende treurwilg ligt aan het kruispunt van de Burgemeester Vercruysselaan en de Brugsesteenweg. Het pleintje kreeg die naam in 1985 omdat pater Jozef Vande Putte (algemeen overste van de Scheutisten) het daglicht zag in de voormalige boerderij ten oosten van dit kruispunt. Bij de heraanleg in 1967 lagen de landbouwgronden, achter de bomenrij, er nog vrij ongerept bij. Pas op het eind van de jaren zestig opende de supermarkt GB er haar deuren. Op dezelfde plaats kwam op 21 juli 1944 tijdens het bombardement op Kortrijk een Engelse bommenwerper neer. Na de Tweede Wereldoorlog verrezen op het kleine pleintje acht noodwoningen, die in 1955 verdwenen. De Burgemeester Vercruysselaan kwam er op het einde van de 19de eeuw onder impuls van burgemeester Reynaert. Hij streefde ernaar om rond Kortrijk een ceinture des boulevards aan te leggen. De Boulevard de l’Est of de Oostlaan (1895) bestond uit de huidige Minister Liebaertlaan en de Burgemeester Vercruysselaan. In 1930 doopte het stadsbestuur het stuk tussen de Groeningebrug en de Brugsestraat om tot Joris Vercruysselaan, naar de in 1929 overleden burgemeester Joris Vercruysse. Onder zijn bewind herstelde de stad van de schade die de Eerste Wereldoorlog had toegebracht. tweeduizendentwaalf De werkzaamheden aan de kleine Ring rond Kortrijk gingen in april 2010 van start. In januari 2012 werd het vernieuwde kruispunt aan de Brugsepoort als sluitstuk van de werkzaamheden plechtig heropend. Door de herinrichting is er een betere doorstroming van het verkeer, in het bijzonder van het openbaar vervoer. Dit dankzij de nieuwe vrije busbaan. Ook de veiligheid van de fietsers en voetgangers ging er op vooruit door de verhoogde fietspaden en de nieuwe voetpaden.

10 | Stadskrant kortrijk


knap p l ek j e

Achter deze gevel schuilt… Aan de Doorniksewijk 66 maakte het boerderijtje van groentenkweker Georges Vanden Driessche plaats voor een statig pand, dat ondertussen heel wat gebruikers kende.

In 1909 ontwierp architect Jan Robert Vanhoenacker voor Charles Van de Venne, de rijke eigenaar van de industriële bloemmolens in Kapucijnenstraat, dit statig herenhuis, dat vele gebruikers zal kennen. De Bloemmolens van Kortrijk, opgericht in een voormalige olieslagerij in 1884, verdwenen in 1973, maar het huis is nog altijd in gebruik. De Duitse legerstaf van sectie I, Wijtschate, maakte graag van dit pand gebruik om hier luxueus te bivakkeren tijdens de Eerste We-

reldoorlog. De Duitse keizer Willem II bezocht dit hoofdkwartier tijdens de slag op de Kemmelberg in 1918. Daarna hield de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening er zijn kantoor en nu ontvangt een advocatenassociatie er zijn klanten. Het pand geniet sinds 2003 bescherming. Het neoclassicistische gebouw, met een hoofdgevel in witte natuursteen, is vooral een merkwaardige schatkamer van rijkelij-

Kortrijks dialectwoord van de maand: Tert(e)n (tort-getorten) Stappen, trappen, treden. Het is een r-metathese, dat betekent dat de r van plaats is veranderd (treden-terten). In ne stront terten : in (honde)poep trappen - En hij kon opstappen: en ie mochte tertn - Er in trappen: drin terten - Met uw galochen (rubberen schoenovertrek nvdr.) in de lochting terten.

ke interieurs, zoals de inkom, de traphal en de zogenaamde Vlaamse Zaal. De kenners zijn weg van de wandbekleding in Mechels leder maar minder van de architectuurprestatie. Heel wat opnamen voor het feuilleton De Rodenburgs werden opgenomen in het pand en op het terrein naast en achter het huis. Deze serie gaat over een steenrijke West-Vlaamse familie en werd tot vorig jaar door VTM uitgezonden.

Dit pand is opgenomen in de Woningenwandeling op 18 maart 2012, die in het teken staat van architect Jan Robert Vanhoenacker. Meer daarover in de volgende Stadskrant.

Stadskrant kortrijk | 11


k o rtri j k k o rt

Wil je als bestaand team, potentiële deelnemer of supporter extra info over deze teamactiviteit? Teken dan present op maandag 23 april om 20 uur in de Oxfam Bookshop. Organisatoren en oud-deelnemers staan er klaar om al je twijfels uit de weg te ruimen en je aan te moedigen voor deze (h)eerlijke teamuitdaging tegen armoede en onrecht.

,,De infoavond vindt plaats op maandag 23 april in de Oxfam Bookshop, Budastraat 21. Info via Isabel Thys, 0473 53 56 80 isabel@oxfamtrailwalker www.oxfamtrailwalker.be

Infovergadering vliegveld Kortrijk-Wevelgem

,,Meer info op www.kortrijkpersonality.be

De West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem organiseert op maandag 20 februari om 19 uur haar jaarlijkse infovergadering voor de bevolking en de overheden. Op de agenda staan een terugblik op de activiteiten en verwezenlijkingen van 2011 en een uiteenzetting over de milieuprestaties van het afgelopen jaar met vooruitblik op 2012. De vergadering vindt plaats in het Luchthavengebouw, Luchthavenstraat in Wevelgem.

Strikken we jou voor deelname aan de Oxfam Trailwalker? Oxfam Trailwalker is een unieke teamuitdaging om armoede en onrecht uit de wereld te helpen. Het is een wandeltocht van 100 km door de Hoge Venen, af te leggen door teams van vier personen in maximum 30 uur. Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2012 vindt de vijfde Belgische editie plaats. Vorig jaar verschenen maar liefst 214 teams of 856 stappers aan de start van de Trailwalker. 81 % van hen bereikte de finish. Een heuse uitdaging dus, waar we ook jou voor willen strikken. Voor deze vijfde editie streven de organisatoren namelijk naar een deelname van maar liefst 250 teams of 1.000 stappers. Bovenop de sportieve prestatie engageren de teams zich ook om minstens € 1.500 in te zamelen voor de projecten van OxfamSolidariteit.

12 | Stadskrant kortrijk

Vogels voeren en beloeren

Kies jouw kandidaat voor de Kortrijk Personality Award Voor het derde jaar op rij wil JCI Kortrijk (Jonge Kamer Kortrijk) de persoon bekronen die recent iets betekend heeft voor de regio Kortrijk op economisch, maatschappelijk, sociaal, cultureel, … vlak. Eerder al kaapten Stefaan De Clerck en Marie-Pascale Meert deze award weg. Voor de eerste keer gaat JCI Kortrijk ook te rade bij de Kortrijkse inwoners. Ken jij een stadsgenoot die aan bovenstaande omschrijving beantwoordt? Stuur dan zijn/haar naam, eventuele functie en een motivatie (maximaal 5 regels) naar kortrijkpersonality@jcikortrijk.be. Het indienen van een kandidatuur kan tot 4 maart en je maakt meteen ook kans op één van de Kortrijk Cadeaubonnen ter waarde van € 25. Vanaf eind maart worden de drie finalisten bekend gemaakt. Daarna krijg je de gelegenheid om op één van hen te stemmen. Samen met de keuze van de jury en van de genodigden op het uitreikingsdiner,

Op 4 en 5 februari organiseert Natuurpunt een nationaal telweekend van tuinvogels en jij kan hier perfect bij helpen. Voorzie nu al een voederplank in je tuin en geef je tuinvogels gemengd voer en een vetbol. Zo heb je meer kans dat de dieren vertrouwd zijn met jouw voederplekje tijdens het telweekend. Het voederen en een half uurtje tellen, leveren al genoeg gegevens op om een goed beeld te vormen van de vogelrijkdom in jouw tuin. Op de website van Natuurpunt vind je naast het telformulier ook een manier om die verschillende tuinvogels te herkennen.

,,www.natuurpunt.be © Yves Baptiste

,,www.kortrijkairport.be

zal jouw stem de definitieve winnaar op 26 april aanduiden. Hij of zij ontvangt een prachtig beeld van de hand van de Kortrijkse kunstenares Mie Bogaerts.


stadsarchief

Grote verhuis naar Stadsarchief Wil jij binnenkort grasduinen in de Kortrijkse archieven, maak dan eerst een momentje vrij om onderstaande info te lezen. Kortrijk heeft een Stadsarchief in de Kortrijksestraat 388A en een Rijksarchief in de Guido Gezellestraat 1. Van bij de start van het Stadsarchief, rond de eeuwwisseling, werden gesprekken opgestart tussen de stad en het Rijksarchief om de werking in de loop der jaren te optimaliseren. Deze intense samenwerking resulteerde uiteindelijk in de recente verhuis van het modern archief van de fusiestad Kortrijk (vanaf 1796) naar het Stadsarchief. In de toekomst zal het door de duidelijke scheidingslijn voor iedereen veel duidelijker zijn wat zich waar bevindt. Binnenkort kan iedere ge茂nteresseerde in het Stadsarchief terecht voor raadpleging van historische stukken zowel van Kortrijk als van de randgemeenten. Wie bijvoorbeeld het bouwdossier van zijn eigen huis wil komen inkijken, kan dat tijdens de openingstijden. We zeggen echter wel binnenkort. De verhuis van 12.000 archiefdozen vergt immers wel wat tijd. Tijdens de voorbije weken werden in het Rijks-

archief in de Guido Gezellestraat alle dozen ingepakt op meer dan 100 paletten en overgebracht naar het Stadsarchief in de Kortrijksestraat. Daar moet het huzarenwerk nog afgerond worden door alles een vaste plaats in de rekken toe te kennen. De medewerkers van het Stadsarchief slaagden er al in om alle informatie van de randgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem) een plaats te geven. De volgende weken zou dit ook moeten lukken voor het archief van de oude stad Kortrijk. Enkel de oudere Kortrijkse documenten, die dateren van v贸贸r 1796, blijven bewaard in het Rijksarchief. Voor het Rijksarchief betekent dit een belangrijke ruimtewinst. Zo zullen de op til zijnde verbouwingswerken in het Rijksarchief vlotter kunnen verlopen en kan er de volgende jaren nieuw archief binnengehaald worden. Deze verbouwingswerken zullen

ook gevolgen hebben voor de reguliere werking binnen het Rijksarchief en het Erfgoedhuis. Zo zal later dit jaar de grote vergaderzaal van het Erfgoedhuis tijdelijk gebruikt worden als leeszaal voor het Rijksarchief. De verhuis van het modern archief is echt een win-winsituatie voor beide archieven. In het Rijksarchief zal de bezoeker na de werken (voorzien eind 2012) in een totaal vernieuwde site terecht kunnen om de oude Kortrijkse archieven en andere oude en hedendaagse archieven van de streek te consulteren. Het Stadsarchief kan zich vanaf nu toeleggen op het modern stadsarchief. Een mooie, duidelijke en effici毛nte taakverdeling.

,,Meer info via www.kortrijk.be/stadsarchief stadsarchief@kortrijk.be - 056 27 88 00

Stadskrant kortrijk | 13


samen l e v in g

Het open forum stimuleert de dialoog over interculturaliteit.

“Jouw mening doet er toe” Eind oktober organiseerde de Raad voor Intercultureel Samenleven een vijfde open forum. Kortrijk wil de integratie en het intercultureel samenleven bevorderen. Zopas werden de conclusies getrokken. Integratieambtenaar Ann Van Damme: “Het open forum van 22 oktober bundelde vier thema’s: cultuur, ondernemen, tewerkstelling en politiek. Elk thema werd ingeleid door een gastspreker. Per discussie werden drie conclusies getrokken, aanbevelingen zo je wil. Op het open forum kwamen een 80-tal mensen af, de helft allochtonen en de helft autochtonen.” Vermits de onderwerpen elk open forum veranderen, komen ook telkens nieuwe conclusies uit de bus. Al blijven enkele zaken steeds weerkeren. Ann Van Damme: “Het taalprobleem roept de vraag op naar meer persoonlijke ontmoetingen. Daar maakt Stad Kortrijk alvast 14 | Stadskrant kortrijk

werk van. Heel wat allochtonen hopen dat het nultolerantiebeleid snel vruchten afwerpt want zij willen van hun slecht imago af dat andere allochtonen hen bezorgen. Wij krijgen vaak ook het sein dat er veel onuitgesproken racisme bestaat. In verband met huisvesting en tewerkstelling blijkt telkens dat een vreemde naam dikwijls een barrière vormt.” Rond dezelfde thematiek organiseert de stad in februari een bevraging om na te gaan hoe de Kortrijkse burgers de diversiteit in de stad ervaren. Studenten van Katho–Ipsoc doen een bevraging op straat en tegelijk is er ook een on line enquête. Met de antwoorden uit de bevraging gaat de stad aan de slag om nieuwe acties en een

nieuw diversiteitsplan vorm te geven. De organisatoren vragen daarom 10 minuutjes tijd om mee te werken aan de bevraging. Eventueel als je aangesproken wordt op straat door de studenten of door de on line vragenlijst in te vullen. Dit kan via volgende link: west-vlaanderen.socratos.net/direct/ vragenlijst diversiteit 2012 .

Wie de vragenlijst helemaal invult én zijn e-mailadres meegeeft, maakt kans op één van de 25 Cadeaubonnen Kortrijk van € 10 of de Cadeaubon Kortrijk van € 50.

WIN


sport

Kortrijkse finale van Kuurne-Brussel-Kuurne Met twee plaatselijke rondes in Kortrijk betwisten de renners op 26 februari de finale van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne. De juniores dienen zich aan voor één passage omstreeks 14.50 uur. De elite passeert een uurtje later, omstreeks 15.52 uur, voor twee plaatselijke rondes van 16 km. Zeven zenders zullen de live-beelden rechtstreeks uitzenden. Parcours: Brugsesteenweg - rechts Meensestraat - links Noordstraat - brug over de Leie - Beheerstraat - links H. Consciencestraat - Rijselsestraat - rechts Grote Markt - Doorniksestraat - tunnel - links Wandelweg - rond punt - links Zwevegemsestraat - Twaalfapostelenstraat - Romeinselaan - Gentsestraat verkeerslichten - rechts Gentsesteenweg - N 43 - vluchtheuvel - dwarsen Ringlaan R 8.

O’Dorney O ja, O’Dorney is géén Ierse organisatie. Het zijn de mensen die instaan voor KuurneBrussel-Kuurne voor wielertoeristen op zaterdag 25 oktober. Zelf reden zij een keer te veel verkeerd, wat in het West-Vlaams vele keren de kreet Ol doar nie! opleverde. Vandaar de naam WTC O’Dorney. Zij zorgen voor ritten van 33, 55 en 85 km en voor een heuse Ladies Fun Ride met alle voorzieningen voor dames. Raadpleeg de website voor alle details.

,,www.kuurne-brussel-kuurne.be

Ook Driedaagse van West-Vlaanderen in Kortrijk Op vrijdag 2 maart start de eerste Belgische meerdagenwedstrijd in Middelkerke met een proloog. KSV Bellegem verzorgt de organisatie van de eerste rit in lijn, Brugge-Kortrijk-Bellegem op zaterdag 3 maart. Via Oostkamp, Ruddervoorde, Zwevezele, Ardooie, Izegem en Gullegem komt het peloton kort na halftwee naar Kortrijk via Heule, dat kandidaat is voor Dorp van de Ronde 2014. Van de Bellegemnaren een extra steun in het Heulse strijdplan! Via de Noordstraat en Rijselsestraat slingert het peloton naar het centrum van de stad om via de Doorniksestraat richting Bellegem te rijden voor een eerste passage aan de aankomstlijn rond 14 uur. Daarna gaat het naar Tiegemberg en vandaar naar Spiere. De Beiaardhelling krijgen de renners vier keer te zien en dat betekent ook vier passages op Bellegemplaats. Tegen 16.40 uur verwachten de supporters de eindsprint op Bellegemplaats. Misschien wel met bloemen voor de Amerikaan Tyler Farrar? Om 14.15 uur wordt op Bellegemplaats een afwachtingswedstrijd voor Nieuwelingen verreden als 2de Grote Prijs Stefaan Bral. Daarna rijden 40 leerlingen uit de Kortrijkse basischolen (5de leerjaar) hun Johan Museeuw Kid’s Classic.

,,www.3dwvl.be en www.ksvbellegem.be Hou rekening met plaatselijk parkeerverbod. De organisatoren danken voor het begrip.

Stadskrant kortrijk | 15


IKedereen U N S T H A Ro T lVympier AN EEN KAMPIOEN

Strijd tussen generaties in het water

“Kunst is een grotere passie dan sport!”

KUNSTHART VAN EEN KAMPIOEN

Christel Fechner (47) heeft écht een kunsthart. Zij koos voor het schilderij Allegorie van het water van Jozef-Benedictus Suvee (°Brugge 1743 - +Rome 1807). De finaliste in het zwemmen 400 m wisselslag op de Olympische spelen in Moskou 1980 is dagelijks bezig met mode, design en kunst, als stiliste van bedrijfskledij, onder meer voor de medische wereld. “Ik ben ook puur artistiek bezig en wou dat ik daar wat meer tijd voor had. Wat mijn keuze bepaalde? Ik hou van kunstenaars die mooi het lichaam kunnen weergeven. Handen en voeten zijn hier bijzonder mooi geschilderd. Kijk ook naar de stof van haar kleed, dat is een sterk staaltje schilderkunst! Ik ben geobsedeerd door anatomie, bewegingskracht, proporties en harmonie. Er is een link tussen kunst en sport, maar je moet er over nagedacht hebben. Als actieve sporter kan dat natuurlijk niet, je moet volledig in de actie zitten. Sport is nodig om gezond te leven maar kunst is meer een passie voor mij. Ik kreeg na mijn sportcarrière een goeie bagage mee. Ik volgde in Parijs drie jaar mode en werkte er daarna voor een firma die een productie had in Marokko. Zo werkte ik halftijds in Parijs en halftijds in Casablanca. Op

mijn 25ste vond ik een job in Toulouse, maar dat bleek een vervelend iets en dat zette mij aan om met een vriend naar India te trekken. In Bombay kreeg ik een ongelooflijke cultuurshock, het was als de hel van Dante! Maar er is ook pracht en praal. India blijft door mijn leven lopen, mijn kinderen hebben trouwens Indisch bloed. Ik kon er drie maanden reizen en rijke stoffen kopen, zijde en brokaat, noem maar op. Ik kwam geruïneerd terug en vond per toeval een job in Italië. Nu woon ik in Kortrijk omdat mijn kinderen hier de beste opvoeding krijgen. Maar ik hoop dat zij later ook hun vleugels zullen uitslaan. Milan is bezig met waterpolo en Juno is een echte dancing girl. Maar zij zijn beiden ook artistiek bezig. Zelf wil ik artistiek vooral beleving uitdrukken en dat is technisch verre van perfect. Het gaat meer om vreemde associaties en passies met water.”

,,De filmopname met de keuze van Christel

Fechner is vanaf 5 maart te bekijken in het Broelmuseum.

Tien handdoeken

WIN

De Stadskrant maakt tien mensen gelukkig met een Iedereen Olympiërhanddoek. Stuur een mailtje naar stadskrant@kortrijk.be met vermelding Handdoek. De winnaars worden per e-mail verwittigd.

16 | Stadskrant kortrijk

In de stedelijke zwembaden Mimosa, Lagae en Magdalena vindt een heuse swimbattle plaats. Die sportieve strijd loopt tot eind juni en loopt parallel met de campagne Iedereen Olympiër. Vijf leeftijdscategorieën nemen het tegen elkaar op om het meest zwembeurten te verzamelen. Elke zwembeurt geeft recht op een stempel op jouw spaarkaart. In de zwembaden zelf zie je elke week op de swimwall de tussenstand bij deze  onderlinge competitie. Elke watersporter maakt bovendie kans op een leuke prijs. Maandelijks 20 winnaars Elke maand worden 20 exemplaren van de Iedereen Olympiërhanddoek uitgereikt. Met een volle spaarkaart kan je meteen meedoen aan  de maandelijkse trekking, die 10 winnaars oplevert,   en maak je kans op een olympische handdoek. Diezelfde volle spaarkaart bezorgt je bovendien een puzzelstuk waardoor je ook al kans maakt op een duoticket voor een tweedaagse naar Londen. Een volledige puzzel bestaat uit zes puzzelstukken. Maandelijks zijn er ook 10 extra winnaars van een handdoek uit de generatie die het klassement aanvoert. Drie duotickets voor Paralympics Op het slotevenement van Iedereen Olympiër,  op 7 juli, worden er nog drie extra winnaars van een duoticket voor de Paralympics in Londen uitgeloot. • Eén winnaar komt uit alle deelnameformulieren van Puzzel je naar Londen. • Eén winnaar uit alle deelnemers van de swimbattle. • Eén extra winnaar uit de sterkste swimgeneratie De winnaars van elke maand vind je op www.iedereenolympier.be


I edereen o l ympier

KUNSTHART VAN EEN KAMPIOEN

“Ik wilde mode-ontwerpster worden” Inge Coeck (46) was er in de K4 (1.500m) bij in Los Angeles (’84) en in Seoul (‘88). Ook zij heeft een passie voor kunst. In het Broelmuseum koos zij voor De atleet, een brons van Adelin Salle (°Luik 1884 en + Tilff 1952). “Of ik zelf artistiek bezig ben? Ik maak hier en daar nog een etalage. Ik ben nogal creatief in visual merchandising, maar dat is dus wel altijd functioneel. Maar ik genoot wel een artistieke opleiding, ik volgde kunstonderwijs in het Atheneum. Als jong meisje droomde ik er van om mode-ontwerpster te worden en praatte daarover met Griet Vandewiele. Zij vertelde mij dat dit ook topsport was. Op dat moment stond ik al vrij ver in mijn sporttak en drong een keuze zich op. Vandaar dat ik naar Brugge trok voor een tweejarige opleiding tot etalagiste. Een sportdokter zei ooit: ‘Jij zal nooit een topper worden!’ Maar gelukkig ben ik heel gedreven en lukte het toch. Na mijn topsportcarrière ging ik als etalagiste aan de slag. Heel wat Kortrijkse handelaars heb ik kunnen helpen. Zij mij ook trouwens, omdat ik tussen twee Olympiades door part-time kon werken, waardoor ik werk en sport kon combineren. Rijk ben ik er niet door geworden maar het leverde mij een geweldig doorzettingsvermogen op.”

“Wat mijn keuze bepaalde in het Broelmuseum? Ik vind enkele klassieke schilderijen heel mooi, maar mijn hart ligt meer bij de beeldende kunst. Hoewel ik een voorliefde heb voor een minimalistisch interieur, kan die atleet daar perfect in passen. Het is een mooi lichaam, het is een atleet die werkte aan zijn lichaam. En ik zie nu eenmaal graag een mooi lichaam. Bij mij thuis stond heel lang de Venus van Kortrijk die ik ontving als trofee van sportverdienste. Niet alleen omwille van de erkenning, ook voor het

esthetische. Tijdens mijn carrière was er heel weinig tijd om van kunst te genieten. Maar in Aukland vond ik ooit een prachtig banksculptuur uit wortelhout. Ook zag ik daar een prachtige poort in een stadspark: helemaal in keien, die een prachtige boog vormden. Verder nog een mooi Maoribeeld in de buurt van Ruturoa.

,,De filmopname met de keuze van Inge

Coeck is vanaf 15 februari te bekijken in het Broelmuseum.

Wandeling van de maand

Neerbeek wandelroute Deze wandeling (6km) brengt je in de Neerbeekvallei (Bissegem, Rietput). Veel groen gegarandeerd! Aan de maandelijkse wandeling koppelt Toerisme Kortrijk een wedstrijd. Voor meer info, surf naar www.iedereenolympier.be. Je maakt kans op een geschenkenpakket van de stad.

WIN Stadskrant kortrijk | 17


bib kunst

Academie en Conservatorium bekennen kleur Op zaterdag 11 februari 2012 zwaaien de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Stedelijk Conservatorium de deuren open voor de jaarlijkse Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs. Het thema is dit keer Kleur bekennen. Voor een opmerkelijk project zorgen alvast Stijn Stragier (35), architect en derdejaarsstudent fotografie, en Olivier Bulteel (38), drukker en zesdejaarsstudent monumentale kunsten, allebei aan de Kortrijkse Academie. Stijn Stragier: “Het was directrice Petra Flamand die ons bijeenbracht. Zij mikte op een samenwerking van studenten uit verschillende disciplines. Daarvoor kenden wij elkaar niet. Eigenlijk is het proces van werken even belangrijk als het eindproduct dat wij straks presenteren in het Belfort op de Grote Markt. Het belfort staat zelf centraal in het gebeuren. Aan de hand van bewerkte foto’s zorgen wij voor een vervreemding. De huizen rond het Belfort, maar ook groen en wilde dieren zullen voor een vreemde gewaarwording zorgen. Wij verplaatsen het gebouw als het ware naar een soort oertijd, waarbij stad en natuur in elkaar verweven zijn op een plaats waar je dat allerminst verwacht.”

Olivier Bulteel: “Het wordt een heel suggestief gebeuren, met vrij expliciete beelden. Dit moet een apart gevoel oproepen, een absolute vervreemding eigenlijk. Wij proberen dit nog te accentueren door het gebruik van geluid. Daarvoor wenden wij ons tot de vrienden van het Conservatorium.” De bewerking van de beelden gebeurt in 3D. Stijn Stragier: “Dat is nog een stap verder dan Photoshop en ja, er komt heel veel werk bij kijken.” Olivier Bulteel: “Bovendien hebben wij nog het plan opgevat om een auditief spoor naar de Academie te trekken, waar het verhaal een conceptueel vervolg krijgt. Het is wat moeilijk te omschrijven maar toch richt dit zich naar een breed publiek. Het werk is een speurtocht, een onderzoek. En ons onderzoek is nooit af, het is een permanent gegeven, dat wellicht meer vragen oproept dan er antwoorden komen.”

Olivier Bulteel (l.) en Stijn Stragier (r.) projecteren een bevreemdende, virtuele wereld in het Kortrijkse Belfort.

Carnaval des Animaux In het Conservatorium lopen van 9 tot 17 uur open lessen. Van 9 tot 12 uur leidt een leuke zoektocht je er naar initiatielessen koper, audities viool en piano, verbale vorming, toneel en literaire creatie. In de Concertstudio vinden vanaf 9 uur initiatielessen en optredens plaats. Vanaf 12 uur spelen in het Track-café de jazzcombo’s van het Kortrijks Conserva-

18 | Stadskrant kortrijk

torium. Om 14 uur kan je genieten van een pianorecital door Stephane Vande Ginste. De toegang is gratis. Om 19.30 uur volgt Carnaval des Animaux, een wervelend spektakel van de leerlingen in een kunstzinnige omlijsting van leerlingen van de Academie. Kaarten te verkrijgen in het Conservatorium, tel. 056 27 78 80.

In de Academie, aan de Houtmarkt 5, zijn van 10 tot 12 uur alle zaterdaglessen toegankelijk voor het publiek. In de afdeling fotografie kan je gratis een kleurrijk portret laten maken. Er is ook een initiatieklas beeld en muziek, waar men piñata’s zal vervaardigen. Kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen daar vanaf 11 uur allerlei lekkers uit krijgen.


de mensen

Dennis Vandermeersch Deze onderwaterfotograaf won zopas de European Wildlife Photographer 2011 met een beeld van een duikende aalscholver. Hij werkt als zelfstandig kinesitherapeut in Heule. ”Op mijn 11de begon ik al met duiken. Enkele jaren later mocht ik vaders onderwatercamera gebruiken. Dat was toen nog met filmrolletjes. Zodra de eerste digitale toestellen op de markt kwamen, werd mijn interesse nog groter. In 2000 nam ik voor het eerst aan een wedstrijd deel. Sindsdien won ik zowat overal ter wereld prijzen. Ik blijf nog evolueren. In mijn vrije tijd probeer ik altijd iets nieuws op fotografisch vlak. Ik maak deel uit van de Roeselaarse duikersclub. In Kortrijk ben ik lid van de reddersclub. Ik train met hen mee en maak er ook een gewoonte van om deze toffe, jonge sportievelingen af en toe onderwater te fotograferen. Zo won ik ook de Kortrijkse sportfotograaf van het jaar-prijs, in 2010.”

,,users.telenet.be/kdk/

Hannelore Vanelverdinghe Het werd stil toen Chiro Tandem (Rollegem) aan het Glazen Huis 225 euro overhandigde voor Music For Life. Het waren de spaarcenten van Hannelore Vanelverdinghe, die op 9 december 2010, pas 15, overleed in haar slaap. Mama Nathalie Vantroys, lid van de Kookploeg: “Chiro Tandem en haar vrienden zorgen er voor dat Hannelore nog altijd bij ons is. Zij ontwierpen een Hannelore-smiley die prijkt op elke Chirorok of -short. Een jaar later gaven wij de vrienden ook stickers met dit symbool, die je nu overal ziet waar Hannelore bij ons is: op de bus, op de kerstmarkt, op school, in Merchtem van waar zij afkomstig is… De foto’s met stickers worden via Facebook gedeeld. Zo proberen wij haar een virtueel leven te geven. Op haar graf is een is een plaats waar we samen bij haar kunnen zijn. Daarom plaatsten wij er een bankje. Iedereen kan er even met haar babbelen.”

Merel Gruwez Sinds kort is Merel Gruwez (25) uit Marke de nieuwe voorzitter van de Jeugdraad. Zij volgt er Tjalle Groen op. “Ik ben of was niet zelf actief in een jeugdvereniging. Wel werk ik actief als vrijwilliger in De Stroom, de vrijetijds- en vormingsdienst voor personen met een beperking. Ik studeerde vijf jaar geleden af afgestudeerd en vond een job als trajectbegeleider bij Groep Intro Kortrijk. Daar begeleid ik jongeren in een Persoonlijk Ontwikkelings  Traject. Het is in het kader van mijn job dat ik al een hele tijd de Jeugdraad volg. Of ik aan speciale aandachtspunten wil werken? Dat wordt altijd samen met het dagelijks bestuur beslist. Die aandachtspunten kan iedereen terugvinden in ons Jaar Actie Plan van 2012. We proberen vooral bezig te zijn met wat telkens in het heden leeft bij de jeugd.”

,,www.jeugdraadkortrijk.be

Ken je stad!

WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur een kaartje met de oplossing naar: Stadskrant Wedstrijd, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be en win een leuk prijsje. Tien winnaars herkenden vorige maand de Warandekapel in Heule. Er wacht hen een lentebloeier (afhalen in het historisch stadhuis): Greta Ducatteeuw – GH Dekeyrel – Mimi Geudens – Mia Soens – Annie Vlieghe – Charles Provoost – Anne-Marie Dubaere – Ann Ottevaere – Anna Breva en Jean-Pierre Coppens.

Stadskrant kortrijk | 19


© Saskia Boets

bib

Vlot lezen met Daisy Wie aan dyslexie lijdt of met een visuele beperking kampt, hoeft niet op zijn literaire honger te blijven zitten. De Kortrijkse bibliotheek introduceerde onder het motto Iedereen kan lezen de Daisyboeken. Deze luisterboeken met een extraatje bezorgen personen met een visuele beperking uren leesplezier. Om deze handige boeken te promoten, staat er een luisterzuil in de inkom van de bib. Daisy is de naam van het standaardformaat voor luisterboeken op cd-rom en staat voor Digital Accesible Information System. “Dit type boeken heeft een navigatiesysteem waardoor je door het boek kan bladeren, van zin naar zin, van bladzijde naar bladzijde en van hoofdstuk naar hoofdstuk. Zo kan je opnieuw bepaalde fragmenten beluisteren. Je kan ook het geluid en de snelheid regelen. Een gewoon luisterboek heeft deze troeven niet”, legt stafmedewerkster Melinda Carette uit. 20 | Stadskrant kortrijk

Luisterpunt, de bibliotheek voor personen met een leesbeperking, beschikt over 14.000 daisyboeken. Een deel hiervan vind je in de Kortrijkse bib. “Het grote voordeel van de collectie is dat ze recente titels bevat. Kinderen kunnen er boeken van onder andere Harry Potter en Geronimo Stilton lezen. Ook volwassenen hebben de keuze uit actueel leesvoer. Zowel de jeugd- als de volwassenenafdeling bieden elk een 100-tal titels in alle soorten en genres aan”, aldus pr-verantwoordelijke Vincent Coomans.

,,www.luisterpuntbibliotheek.be

Ontdek de muziek van de Kreun Je wil een optreden meepikken van de Kreun, maar je bent niet zo vertrouwd met de geprogrammeerde muziek? Geen nood, in de muziekafdeling van de Kortrijkse bib, aan de Leiestraat, staat een luisterpaal die je introduceert in de muziekwereld van de Kreun. De paal bevat 10 cd’s van groepen die binnenkort in de Kreun concerteren.


spinra g

Spinrag begon ooit kleinschalig, met zes voorstellingen die meteen uitverkocht waren. Nu zet het festival de toon in Vlaanderen. (Foto HOL)

Spinrag zet de toon in Vlaanderen Een krokusvakantie kan ook rustig, zonder beat en zelfs poëtisch. Vraag het maar aan de ouders die ooit met hun kinderen naar Spinrag trokken.

Projectverantwoordelijke Mieke Vandecandelaere is aan haar tiende editie toe. “Het begon allemaal in het OC van Marke, waar ik toen cultuurfunctionaris was. Als musicologe wilde ik een festivalletje voor kinderen opzetten. Rond klassiek, maar als aanvulling op wat er al was. Wij begonnen met zes voorstellingen. Spinrag stelde een educatief luik samen speciaal voor scholen, om kinderen te leren omgaan met klank en muziek. Alle workshops en voorstellingen waren meteen uitverkocht. Iedereen vond toen Mélodie Théâtre met Concert d’Eau een absolute topper.” Het Markse oc had daar vrij zwaar in geïnvesteerd en zo kon het festival groeien. Na zes edities volgde een sabbatjaar. “Het was ofwel in Marke blijven, met beperkte mogelijkheden, ofwel kiezen voor Kortrijk, met meer mogelijkheden en verschillende locaties. Het werd uiteindelijk dat laatste. Momenteel lokken wij om en bij de 3.500 kijkers. Apart dit jaar is bijvoorbeeld Vertellen op d’Hofstee in het Jezuëtengoed in Aalbeke. Leuk is ook dat de jongeren van het Marks Amateur Toneel en de Mu-

ziekvereniging Sint-Jan voor een aparte Assepoester zorgen. Zij mogen eerst optreden in de Stadsschouwburg en in april zelfs in de Bronks in Brussel! Zij repeteren en werken daar al aan sinds oktober 2011. Spinrag is echt een web van podiumkunsten waar je graag in verstrikt geraakt. Wat kleinschalig begon, zet nu de toon in Vlaanderen.” Wie er wil van genieten, moet snel inschrijven via de website, waar je ook alle info vindt.

,,www.spinrag.be Gratis naar Cinématique

WIN

Tien lezers kunnen gratis naar Cinématique van Adrien M., op zondag 19 februari om 17 uur. Mail op 8 februari naar schouwburg@kortrijk.be. De gratis tickets gaan naar de eerste mails die binnenlopen. De winnaars worden per e-mail verwittigd.

Stadskrant kortrijk | 21


spinra g

Evelyne, Pieter en de kinderen Cato (7), Menno (5) en Eppo (3) kijken elk jaar reikhalzend uit naar Spinrag. (Foto HOL)

Dit zie je niet op tv of in de bioscoop! Evelyne Corneillie (34), Pieter Vankeirsbilck (38) en de kinderen Cato (7), Menno (5) en Eppo (3) kijken elk jaar reikhalzend uit naar Spinrag. Dit keer hebben zij keuze zat tijdens de krokusvakantie. Evelyne Corneillie: “Ik vermoed  dat we de eerste keer ergens iets hadden gelezen en daarom naar Marke trokken.  Het was een van de eerste edities en een weekend waarin je spotgoedkoop enkele leuke voorstellingen kon meepikken.  Spinrag begon toen als een charmant en kleinschalig festival, met veel vrijwilligers en een leuke, gemoedelijke sfeer.  Later, in Kortrijk, werd het professioneler, met  meer bekende producties. Vroeger probeerden we letterlijk alles, nu maken we meer overwogen keuzes. De eerste keer was dat nog met Cato alleen en zij reageerde meteen enthousiast. Menno en Eppo waren er later elke keer bij en beleven dit als een leuke traditie. Ze trekken heel graag naar de 22 | Stadskrant kortrijk

schouwburg, maar hebben toch al uiteenlopende smaken.  Cato houdt van toneel met tekst en een verhaal, Menno heeft het meer voor muziek en  Eppo vindt voorlopig alles leuk, als er maar klank, kleur en beweging in zit.  Daarom splitsen we nu soms op.” Omdat Pieter moet werken tijdens de week, ga ik af en toe alleen met de kinderen. En soms splitsen  we op naar  leeftijd van de kinderen of interesse.” Voorstellingen die blijven klijven voor hen waren: De koning zonder schoenen van 4 Hoog, Laika met Het takkenkind, De gelaarsde kat van De Maan in Aalbeke, Kleine Sofie van HetPaleis, Froe en Laika, De Nietjesfa-

briek met Derwazeens, Echoa van Compagnie Arcosm en Armandus de zoveelste van HetPaleis. Dit keer willen wij naar Walpurgis en overwegen om ook De kolonie MT met Lap en de première van Pommeliere, van Pantalone en Nat Gras, mee te pikken.  Kapitein Winokio is ook een aanrader, maar dat hebben wij al gezien. Ik voer alweer promotie bij mijn collega's met kinderen. Omdat het echt leuk is, omdat het programma heel goed gekozen is en helemaal iets anders dan wat je op tv of in de bioscoop ziet. En ook omdat kinderen leren kijken en luisteren en respect hebben.”

,,www.spinrag.be


U i T I N k o rtri j k

UiT IN kortrijk agenda van 1 tot 29 februari 2012 WOENSDAG 1 FEBRUARI WANDELEN EN FIETSEN | Iedereen Olympiër | Toerisme Kortrijk brengt 6 wandelingen extra onder de aandacht. De Neerbeekwandeling in Bissegem is de 2de in de rij (start- einde parking Rietput), 6 km zie kaart 'Neerbeek Wandelroute' | tem 14 juli | gratis | Toerisme Kortrijk | 056 27 78 40 | www.iedereenolympier.be DANS | While things can change | Koen De Preter,Maria Ibarretxe | deze 2 choreografen maken een intieme doe-het-zelfmusical met verwijzing naar bekende en minder bekende musicals, dans- en andere films | 20u15 | € 11/6 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be WANDELING | Paddenstoelen in Stadsgroen Marionetten - Joseph Iserbyt | De diversiteit aan bomen, struiken, de hooilandjes met kruidachtige planten in dit jonge gebied evolueert snel en biedt reeds in de winter een verscheidenheid aan paddenstoelen | parking Bosstraat | 13u30 | gratis | 056 21 23 13 | www.zwvlkoepel.be

DONDERDAG 2 FEBRUARI

MUZIEK | Theatertour Welkenraedt Yevgueni | 20u15 | € 21/19/16 en 18/16/13 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be VOORDRACHT | "Ik ben niet van gisteren" - Herman Konings | Trendwatcher Herman Konings geeft regelmatig adviesrondes en spreekbeurten over socio-culturele verschuivingen, trendobservaties en toekomstverwachtingen. | 20u | € 4/3 (vvk) | OC Marke | 056 24 08 20 | www.marke.be THEATER | VERZILVERD (wijkproject) | ook op 3, 4, 5, 9, 10 en 11 feb | 20u15 | € 10/8/5 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be MUZIEK | House Grand Cru met oa Solomun, Maxim Lany, Nathaniel | Deephouse party | 23u | € 13 (add)8 (vvk)/5 (Kreuncard, 4x4 enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

VOORDRACHT | Het voormalige Joegoslavië nu - Korneel De Rynck | Historicus en schrijver Korneel De Rynck blikt met zijn boek ‘De tuin van Tito’ terug naar wat er toen gebeurd is en sindsdien is veranderd | 19u30 | € 8 | Vormingplus, Wandelweg 11 | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

VRIJDAG 3 FEBRUARI

(FAMILIE)MUSICAL | Twist (6+) | Kopergietery & Nie |19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be MUZIEK | Willem Vermandere | ook op 4 feb | 20u15 | € 18 | OC Rollegem | UITVERKOCHT DANS | Vivat la danse: ‘Danses Libres’ + ‘Bal Nègre’ | Met de bus naar een voorstelling van Cecilia Bengolea en het slotfeest van Mark Tompkins op het festival ‘Vivat la danse’ in Armentiers (FR) | vertrek 19u | € 13 | Conservatoriumplein | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

ZATERDAG 4 FEBRUARI THEATER | En toen waren ze nog met... (oorspronkelijk: 10 Kleine Negertjes) - Koninklijk Toneelgezelschap Taal en Kunst Kortrijk | thriller van Agatha Christie; regie Eric Meirhaeghe | 20u15 | € 10 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.taalenkunst.be MUZIEK | Concert Euterpe | Sven Van De Voorde, Ilia Laporev (jr) en Mathias Coppens brengen muziek van G. Fauré, M. Coppens (creatie van een nieuw werk), R. Schumann en J. Brahms. Presentatie Greet Samyn (Klara) | 20u | € 17 (add)/15 (vvk) en 6/5 (-24) | Concertstudio Kortrijk | 056 21 79 66 | www.euterpevzw.be MUZIEK | Emika | Emika is de laatste ontdekking van het nog steeds relevante Ninja Tune label | 20u | € 15 (add) / 12 (vvk) / 9 (Kreuncard, 4x4, CJP enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

ZONDAG 5 FEBRUARI FILM | ONTBIJTFILM: DE KREKEL (vanaf 3 jr) & MIJN OPA DE BANKROVER (vanaf 8 jr)  | 9u (ontbijt) – 10u (film) | € 7.5/6/5.5/4 (film) + € 5/2 (ontbijt) | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be WORKSHOP | Focus op Hans Van den Broeck |. Samen met de deelnemers tasten we de grenzen van fictie en realiteit af en exploreren we de mogelijkheden om tot een persoonlijke compositie te komen. | 14u | € 5 | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be MUZIEK | Kasteelconcert met ensemble 'ECHO' (harp en fluit) | Echo ontstond uit de intensieve samenwerking tussen Sarah Vermeyen, fluitiste en de harpiste Aurélie Guerreiro-Viegas. Deze specifieke bezetting leidde bijna vanzelfsprekend tot een specialisatie in het meer hedendaagse repertoire. | 11u | € 7 (incl. drankje) | 't Kasteel Heule | 056 24 06 20 | www.cultuurcentrumkortrijk.be VOORDRACHT | Het Penhuis: Marc De Kesel | Vanuit zijn interesse voor continentale filosofie publiceert Marc De Kesel over kunst, cultuur, psychoanalyse, politieke theorie en religie. Vorig jaar publiceerde hij 'Goden breken. Essays over monotheïsme'. In dialoog met een rijke traditie van denkers laat hij zien dat het monotheïsme zelf de elementen van de moderne godsdienstkritiek in zich draagt. | 10u30 | € 8/7 (add) | Oranjerie Broelmuseum | 056 23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek SPORT | Volleybal: VBC Marke-Webis – Mendo Booischot | 17u | S.C. Olympiadeplein Marke | 056 27 80 35

MAANDAG 6 FEBRUARI THEATER | Niks of Niks - Jan Decorte/ Bloet/Cie Marius | 20u15 | € 15/12 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be VOORDRACHT | Symboliek in onze tijd - Hilde Cauwenbergh | zingeving aan traditionele waarden over wijdingsdiensten zoals doop, vormsel, stervenbegeleiding,..zijn er alternatieven? | 19u30 | € 5 | Erfgoedhuis | guy.maes@howest.be

WOENSDAG 8 FEBRUARI HUMOR | Koñec - De Nieuwe Snaar | ook op 9 feb | Eén van de opmerkelijkste acts die rondloopt in de Lage Landen, het mooiste orkest van de wereld met een duizelingwekkend instrumentarium is toe aan zijn laatste ronde. Nog één ultieme keer droogkomisch variété vol absurdisme en visuele grappen en dan krijgt De Nieuwe Snaar een welverdiende plaats in de annalen van Vlaanderen en Nederland. | 20u15 | € 25/21/18 en 22/18/15 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be Stadskrant kortrijk | 23


U i T I N k o rtri j k

DONDERDAG 9 FEBRUARI MUZIEK | Café Chantant: Spooneye en the Imaginary Friends | 20u15 en 21u30 | gratis | OC De Vonke Heule | 056 24 06 20 | www.devonke.be MUZIEK | Jazz jams – Folkjam | 20u30 | gratis | Muziekcafé Track* | www.muziekcentrumtrack.be

VRIJDAG 10 FEBRUARI HUMOR | Piv Huvluv | 20u15 | € 13/10 (-26) | OC Kooigem | UITVERKOCHT

ZATERDAG 11 FEBRUARI DANS | Focus op Hans Van den Broeck: Messiah Run! | Hans Van den Broeck / Compagnie S.O.I.T. | 20u15 | € 15/12 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be SPORT | Handbal: Apolloon 2de Nationale Dames - P. Kortessem | 17u | S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be SPORT | Handbal: Apolloon Heren Super Liga- Sporting Nelo | 20u30 | S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be SPORT | Voetbal: KVK 1ste kl. vs Bergen | 20u | Guldensporenstadion | 056 3746 55 | www.kvk.be SPORT | Basketbal: K.Kortrijk Sport CB - Bakery Solutions Erembodegem 3de nat.heren A | 20u30 | Jan Carreerhal | info@kortrijksportcb.be MUZIEK | Une soirée Belge | Met Une Soirée Belge mogen wij een avond boordevol Belgisch talent op de planken verwachten, maar boven alles heel wat muzikale gezelligheid. | OC Marke | www.marke.be

ZONDAG 12 FEBRUARI

THEATER | Vlastheater- De Figuranten | 15u | € 5 | Buurthuis Sente | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

MAANDAG 13 FEBRUARI

“De kerk: wie gelooft (haar) nog?” Roepingen zijn schaars, praktiserend geloof loopt terug en christelijke waarden staan al een poosje niet meer in het vanzelfsprekende brandpunt van onze veranderende cultuur. Bovendien zorgden de pedofilieschandalen in de kerk voor een duidelijk negativisme. De kerk is in crisis en is op zoek naar een nieuw gezicht. De komst van een nieuwe (conservatieve) paus, de storm van verontwaardiging na de uitlatingen van kardinaal Léonard en monseigneur Van Gheluwe versterken zonder meer de roep om een duidelijk signaal. Hoe moet het nu verder met de kerk in onze contreien? Hoe bepaalt ze haar toekomstige standpunten in ethische kwesties en bovenal hoe vindt ze opnieuw een aanknopingspunt met de komende generaties? Mark Van de Voorde, raadgever en tekstschrijver voor ontslagnemend premier Leterme en ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Vanackere, is voormalig hoofdredacteur van 'Kerk en Leven' en publiceerde veel over geloof en kerk en probeert een antwoord te geven op enkele van bovenstaande vragen.

,,Boterhammen in de bib | Bibliotheek

Kortrijk | 12u15 | € 5/2,5(CJP) | 056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

WOENSDAG 15 FEBRUARI THEATER | LIFE: RESET chronique d'une ville épuisée - Théâtre National, Theater Antigone, Maison de la Culture de Tournai, Festival de Liège |.ook op 16 en 17 feb | Straf woordeloos theater van de jonge regisseur. Fabrice Murgia, combineert emotie met beeld en computertechniek zoals men dat zelden ziet. Doet u balanceren op de rand van reële en virtuele werelden, pakt u vast en laat u ook lang na de voorstelling - niet meer los. | 20u15 | € 10/8/5 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

FILM | De autobiografie van Nicolae Ceausescu - Andrei Ujica | ook op 21 feb | Verrassende documentaire en archiefbeelden over de megalomane Roemeense dictator | 20u15 | € 7,5/6/5,5/4 | Budascoop | www.budakortrijk.be VOORDRACHT | Wetenschapscafé - Joël De Ceulaer | Zin/onzin van sociale media. Moleculaire meccano. Hoe nieuwe materialen ons leven veranderen... In een informele sfeer, zonder barrières, kan je met wetenschappers in discussie... | 19u45 | V.C. Mozaiek | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

VRIJDAG 17 FEBRUARI THEATER | SPINRAG: Klinke (8+) - Milo & Olivia (IT) | zie p. 21 | 19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

Spinrag: Julie Nioche / A.I.M.E., BUDA & Le Vivat: Les Sysiphe De Franse danseres, choreografe en osteopate Julie Nioche maakt voorstellingen die tonen hoe lichamen gebruikt worden binnen de dans, maar bijvoorbeeld ook in de medische wereld. Muziek speelt daarbij een belangrijke rol. Op Spinrag wordt Les Sysiphe gedanst door een 50-tal kinderen uit Kortrijk (3de en 4de leerjaar De Levensboom Marke o.l.v. juffen Trui & Annemie) en Armentières (Ecole Renan Buisson Armentières o.l.v. juf Clothilde). Het is een dans- en springvoorstelling op ‘This is the end’ van The Doors. Tot de uitputting nabij is, en de lichamen zich verzetten en instinctief zoeken hoe ze zich zo snel mogelijk kunnen ‘herstellen’. Les Sysiphe wordt gecreëerd en gepresenteerd in het kader van Trottoirs, een Europees project waarbij het Kortrijkse kunstencentrum BUDA en Le Vivat in Armentières (FR) kunstenaars laten werken buiten de muren van de theaterzaal, in de openbare ruimte en vaak ook samen met bewoners van de regio.

,,13u30 | gratis | Concertstudio

DONDERDAG 16 FEBRUARI

THEATER | Door de bomen het bos (12+) Ultima Thule &HetPaleis | 17u | € 11/6 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be 24 | Stadskrant kortrijk

MUZIEK | Pop Up: On stage with... Hilke Ros (Amatorski) | behartigt de zakelijke belangen van de band, startte de online service 'Musedash', het online dashboard voor de muzikant, voor wie door het digitale bos de bomen niet meer ziet. | 20u | gratis | De Kreun | 056 37 06 44 | www,dekreun.be MUZIEK | Concert Anton Walgrave | Deze beloftevolle Leuvense bard/singer/songwriter van Lost Soul brengt een uniek soloconcert (enkel gitaar, stompbox en looppedal | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

MUZIEK | Spinrag- Wereld Tournee - Kapitein Winokio | 19u | € 8 | De Kortrijkse Schouwburg


U i T I N k o rtri j k

ZATERDAG 18 FEBRUARI MUZIEK | The Hickey Underworld, Deadsets | Een gloednieuwe plaat: I’m Under The House. I’m Dying. | 20u | € 16 (add)13 (vvk)/10 (Kreuncard, 4x4, CJP enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be SPORT | Handbal: Apolloon 2de Nationale Dames - Dendermonde | 17u | S.C. Lange Munte | 0498 54 24 71 | secretariaat@apolloon.be FILM | Spinrag: De Krekel (3+) - Zdenek Miller + Orla De Kikkerslikker (5+) - Peter Dodd | tem 25 feb | 14u | € 4 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be MUZIEK | Spinrag - Er was eens...- Villanella, Laika en detheatermaker (2+) | 14u en 15u30 | € 6 | Arenatheater DIVERS | Spinrag - Vertellen op d'hofstee (6+) | Een eeuwenoude hoeve, herbergt vele verhalen. Snuif de geur op van de stallen, hoor de stilte in de kapel, voel je thuiskomen op ons erf en keer met een warm gevoel huiswaarts. | 13u30 en 16u | € 3 | Jezuïetengoed Aalbeke THEATER | Spinrag: Roomvlekpieternel (6+) - Fool on the hill/Els Trio | ook op 19 feb om 16u in OC Aalbeke | 19u | € 6 | Arenatheater THEATER | Spinrag: Twee vrienden (7+) de Roovers | 14u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg

ZONDAG 19 FEBRUARI THEATER | SPINRAG: Cinématique (8+) Adrien M. | 17u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg WANDELING | Bomen en struiken in hun blootje gezet... - Piet Missiaen | 9u30 | Bezoekerscentrum Hof te Coucx, Canaertstraat | 056 20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be DIVERS | Spinrag: Brunch – Kinderkookkaffee | Schuif aan het buffet aan en smul van tal van lekkernijen. Combineer dit met een voorstelling in de voorof namiddag. | 12u | € 10(+12)/6(-12) | Foyer THEATER | Spinrag: Baignade Interdite (3+) - Compagnie Osteorock |13u30 en 16u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg THEATER | Spinrag: Tetris (7+) - De Dansers | 15u | € 6 | Concertstudio Kortrijk THEATER | Spinrag:- Vrolijke verhalen over dode stadsvogels (8+) - Janne Desmet en Het Huis van Bourgondië | 11u en 14u | € 6 | Benedengalerie MUZIEK | Spinrag: Kidsjam | Wil je ook graag eens op het podium staan om jouw ding te doen? Alleen of in groep? Breng je instrument en/of stem mee en laat je muzikale talenten aan ons horen. Toeschouwers moeten niet reserveren, deelnemers wel. 10 minuten per groepje | 16u | gratis | Muziekcafé Track*

MAANDAG 20 FEBRUARI THEATER | Spinrag: Lap (4+) - De Kolonie MT | 15u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg THEATER | Spinrag: Mooi? (7+) - Compagnie Monica/Sarah Bostoen | 17u |€ 6 | De Kortrijkse Schouwburg

DIVERS | Spinrag: Zoek je boekje (atelier 4-5 jaar) – Bib & Casa Blanca | 10-12u | Muziekcentrum Track* | UITVERKOCHT DIVERS | Spinrag: Achter de schermen (atelier 6-9 jaar) – Casa Blanca | 10-16u | Muziekcentrum Track* | UITVERKOCHT

THEATER | Spinrag: Vader, moeder, ik en wij (6+)- LOD & HetPaleis | 15u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg DIVERS | Spinrag: Partituur (7+) - Ivana Muller | 14u, 15u en 16u30 | € 6 | Benedengalerie THEATER | Vlastheater- De Figuranten | 14u30 | € 5 | OC De Bissegem | 056 23 98 55 | www.bissegem.be

DINSDAG 21 FEBRUARI THEATER | SPINRAG: Wind in de wilgen (8+) - Toneelgezelschap luxemburg | 17u | € 6 | Arenatheater THEATER | SPINRAG: In de nesten (6+) - Stella Den Haag | 15u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg FILM | Gnomeo en Juliet | 14u | € 4/3 | OC Aalbeke | 056 40 18 92 MUZIEK | Dirty Beaches | Deze eenmansformatie is het werk van de Taiwaneese Canadees Alex Zhang Hungtai, een man die zijn roots niet lijkt te vinden en een hoofdzakelijk zwervend bestaan leidt | 20u | € 13 (add)/10(vvk)/7 (Kreuncard, 4x4, CJP enkel online) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be (KINDER)FILM | Tekenfilm De Smurfen | 14u | € 4 (incl.drankje) | OC De Vonke Heule | 056 24 06 20

WOENSDAG 22 FEBRUARI THEATER | SPINRAG: Prinses Turandot (4+) - Walpurgis & HetPaleis | 15u en 17u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg DIVERS | Spinrag: Popup (5+) - Belinda Annaloro |14u | € 6 | Arenatheater

DONDERDAG 23 FEBRUARI

Theater Zuidpool: Macbeth Muziek Mauro Pawlowski 1606. William Shakespeare schrijft Macbeth, één van zijn kortste en bloedigste teksten over hoe macht waanzinnige proporties kan aannemen. 2009. Zuidpool herleest deze tekst en ontdekt een ongelooflijke muzikaliteit, ritme en klank. Zeker in de originele Engelse taal. Voor hun concertante versie nodigen ze muzikant Mauro Pawlowksi (o.a. dEUS) uit om muziek te componeren, die hij samen met collega Tijs Delbeke live uitvoert. Zuidpool is een theatercollectief van 4 theatermakers: Jan Bijvoet, Jorgen Cassier, Sofie Decleir en Koen van Kaam.

,,20u15 | € 15 (add)/ 13 (vvk)/ 6 (-26) De Kreun | 056 23 98 55 www.cultuurcentrumkortrijk.be

Win 5 tickets als je het antwoord weet op volgende vraag: "Hoe heette de eerste band waar Mauro frontman/zanger was ? Mail voor 8 februari naar schouwburg@kortrijk.be.

WIN

DANS | Untitled 4: Alain Platel + Jonathan Burrows | Christine De Smedt | 2 danssolo’s op basis van interviews met toonaangevende choreografen | 19u | € 10 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

VRIJDAG 24 FEBRUARI HUMOR | Helden in de sport – Karel Vannieuwkerke & les Supappes | 20u15 | € 18 | OC De Wervel Bellegem | UITVERKOCHT DANS | Spinrag: Pommeliere (2+) - Pantalone, Nat Gras | 15u en17u | € 6 | Arenatheater THEATER | Spinrag: Assepoester (6+) Marks amateurtoneel en muziekvereniging Sint-Jan | 19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg DANS | Spinrag: Bodyscan (8+) keski.e.space | 14u en 16u en 18u | € 6 | ex SintNiklaasziekenhuis, Houtmarkt

ZATERDAG 25 FEBRUARI MUZIEK | Bamboerock | Bamboerock geeft bands een podiumkans en is geen vrijblijvend festival. Hierdoor willen zij zich onderscheiden van de reguliere festivals, op zoek naar muzikale ontdekkingen. | OC Marke | 056 24 08 22 | www.bamboerock.be MUZIEK | Concert Ledz Connect | 22u | gratis | Muziekcafé Track* | www.muziekcentrumtrack.be DANS | Untitled 4: Alain Platel + Jonathan Burrows + Eszter Salamon + Xavier Leroy | Christine De Smedt | 4 danssolo’s op basis van interviews met toonaangevende choreografen | 17u | € 15 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be SPORT | Voetbal: KVK 1ste kl. - Lokeren | 20u | Guldensporenstadion | 056 37 46 55 | www.kvk.be Stadskrant kortrijk | 25


U i T I N k o rtri j k

ZONDAG 26 FEBRUARI (FAMILIE)THEATER | Een bed op straat (6+) - Figurentheater | 15u | € 6 | OC Bellegem | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be (FAMILIE)CIRCUS | Spinrag: Klinke (8+) Milo & Olivia | 19u | € 6 | De Kortrijkse Schouwburg SPORT | Wielrennen: Kuurne-BrusselKuurne | zie p. 15 | 15u45 | www.kuurne-brussel-kuurne.be SPORT | Volleybal: VBC Marke-Webis – JTV Brigand Berlare-Zele | 17u | S.C. Olympiadeplein Marke | 056 27 80 09

DINSDAG 28 FEBRUARI THEATER | Bloed & rozen. Het lied van Jeanne en Gilles - Toneelhuis/Guy Cassiers | 20u15 | € 17/14 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

WOENSDAG 29 FEBRUARI HUMOR | Interesting Times - Alex Agnew | ook op 1 maart | Gegarandeerd een donkere show, waarin Alex zijn mening over onze Big Brother-wereld ventileert. | 20u15 | € 15/12 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be MUZIEK | Jamsessie | Zowel rock, pop, soul, blues, ... komen aan bod | 21u | gratis | Muziekcafé Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumkortrijk.be THEATER | Woeste Hoogten - Theater Antigone & Theater Artemis | ook op 1 en 2 maart | Floor Huygen en Jeroen Olyslaegers pakten een van de meest gelezen Engelse klassiekers aan en goten het in een krachtig theaterstuk voor vele leeftijden | € 10/8/5 | Theater Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

zondag 4 maart

KUNSTBENDE 13 Klinken namen als Brahim, Steak Number 8, Balthazar en Hannelore Bedert bekend in je oren? Zij, en nog 30.000 andere jongeren, waagden ooit hun eerste kansen bij Kunstbende, een wedstrijd voor jongeren van 13 tot 19 jaar waarbij alle denkbare vormen van kunst zijn toegestaan. Dans , mode , foto, DJ , film , performance, muziek, TXT , beeldend zijn de 9 categorieën waarvoor ingeschreven kan worden. Op 11 verschillende plaatsen in Vlaanderen vinden voorrondes plaats.

,, Voorronde in Kortrijk vindt plaats op zondag

4 maart om 13u in de Kortrijkse Schouwburg € 3 | UiT in Kortrijk | 056 23 98 55

EXPO ZONDAG 5 FEBRUARI

TEM 21 DECEMBER

EXPO | MuZeum Zondagen | Broelmuseum trakteert met bezoek aan de nieuwe opstelling ‘Fluisterende Wolken’ / kijken en luisteren naar het Kunsthart van de Kampioen / uittesten van het WAAROM-koffertje. | 11-17u | gratis | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

EXPO | Fluisterende wolken | zie p. 21 | di-vrij 10-12u en 14-17u, za-zo11-17u | € 3/2/1/gratis (-12) | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

TEM 11 FEBRUARI EXPO | Focus op Hans Van den Broeck | Als inspiratiebron vertrekt hij van ‘free drawing’, een procédé van associatief tekenen waarbij zich minisituaties of kleine storyboards ontwikkelen. Dit proces voedt zijn werkmethode, waarin het onderbewuste, associatief visuele, irrationele en intuïtieve een belangrijke rol spelen. | gratis | Foyer Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

VAN 11 TEM 26 FEBRUARI BEELDENDE KUNST | Kleur en Beeld - Rita Craeynest en Eduard Pannecoucke | ma-zo:14-17u | gratis | Erfgoedhuis | 056 27 74 24 | www.kortrijk.be/tentoonstellingen

VAN 18 TEM 26 FEBRUARI

Krokuskriebels 2012 Gezinnen mét hun grootouders kunnen een plezierige voor- of namiddag beleven. Kortrijk 1302 doet het hele gezin een duik nemen in het verleden, recht naar het jaar 1302. Het Broelmuseum pakt uit met het WAAROM-koffertje.. De koffer reikt je een fonkelnieuwe tool aan om het museum met een frisse blik te bezoeken.

,,di-zo: 10-17u Broelmuseum & Kortrijk 1302 | gratis (< 13), korting leden Gezinsbond | www.broelmuseum.be & www.kortrijk1302.be

TEM 31 JULI EXPO | Het Kunsthart van de kampioen | kadert in het stadsproject ‘Iedereen Olympiër’ Het Broelmuseum nodigde alle Kortrijkse topatleten die ooit deelnamen aan de Olympische Spelen uit om hun favoriete kunstwerk uit de museumcollectie te kiezen. Hun motivering en keuze leggen we vast op film. Judoka Gella Vandecaveye bijt de spits af. | di-vrij 10-12u en 14-17u, za-zo 11-17u | gratis | Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

joUw activiteit ook in de nieuwe Uit in kortrijk ? Slechts één manier ! UiT is overal en dé informatiebron voor je vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in! Deadline invoer: editie april: 29 februari, editie mei: 27 maart, edtie juni: 25 april

26 | Stadskrant kortrijk

Beleef een nieuw groen elan op TUINXPO Tuinliefhebbers kunnen niet anders dan een bezoekje brengen aan Tuinxpo, van vrijdag 2 tot en met maandag 5 maart 2012 in Kortrijk Xpo. Daar presenteren de deelnemers alle mogelijke materialen, producten en ideeën voor de tuin, zodat je volop inspiratie kan opdoen. Tuinxpo vormt de ideale gelegenheid om aan kleur, tuinfeestjes, zwembaden, poolhouses, gezellig klassiek of integendeel nagelnieuw design te denken. Tijdens de editie 2012 speelt de organisatie nog verder in op de wensen van het publiek. Tuinxpo breidt uit tot 4 hallen en wordt 17.000 m² groot. Met nieuwe projecten illustreert de vernieuwde tuinhappening dat ze de ambitie heeft om de grootste indoor tuinbeurs te worden. De directie Leefmilieu legt in samenwerking met het Team Jeugd, Velt-Kortrijk en de Groene Brigade een duurzame tuin aan. Al wandelend door de groene tuin ontdekt men hoe een tuin ecologisch kan worden ingericht. En wie de handige tips weet terug te vinden, maakt kans op een leuke attentie.

,, Xpo Kortrijk | vrij: 13-21u, za-zo-ma: 10-18u 056 24 11 11 | www.tuinxpo.be

WIN een gratis ticket en stuur een mailtje naar stadskrant@kortrijk.be met vermelding Tuinxpo en volledige naam en adres. 10 winnaars worden per mail verwittigd.

WIN

Meer UiT-tips kan je vinden op: www.kortrijk.be www.uitinregiokortrijk.be www.uitinvlaanderen.be


stadskiek j es

© Foto Hol

Bissegemse persoonlijkheid van het jaar Willy Delbecque (79) (tweede van links) mag zich de Bissegemse persoonlijkheid van het jaar noemen. Hij mocht deze onderscheiding in ontvangst nemen tijdens de kerstboomverbranding én de nieuwjaarsreceptie in Bissegem. De trotse Bissegemnaar heeft deze titel te danken aan zijn engagement voor de Volkstuin Bissegem. Willy is er al 20 jaar bestuurslid. Daarenboven bezorgt hij de Bissegemnaren graag de dorpskrant ’t Minneke.

© Foto Hol

Varken op de Sint-Antoniusfeesten Tijdens het weekend van 15 januari stond Rollegem in het teken van de 19de Sint-Antoniusfeesten. De feestelijkheden begonnen traditiegetrouw met een ommegang met het Sint-Antoniusvarken. De vormelingen van dit jaar liepen in stoet rond de kerk, met het varken in hun midden. De harmonie Sint-Cecilia en de drumband begeleidden de ommegang. Een niet-alledaags schouwspel.

© Henk Deleu

Flashmob kleurt nieuwjaarsreceptie Duizenden inwoners zetten op 7 januari feestelijk het nieuwe jaar in tijdens de nieuwjaarsreceptie op het Schouwburgplein. Het gezellig samenzijn met een hapje en drankje stond in het teken van Iedereen Olympiër. Omdat de Olympische zomerspelen in het nabije Londen plaatsvinden, wil Kortrijk de bewoners aansporen om aan sport te doen. Vandaar dat er een Olympische vlam werd ontstoken. Leerlingen van Spes Nostra (Heule), Leieschool Groeningekant Kortrijk en dansschool Topform (Gullegem) trakteerden de talrijke aanwezigen op een flashmob.

Stadskrant zoekt leuke foto’s Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. Niet alleen de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

Stadskrant kortrijk | 27


stadskiek j es

Vrijwilligers genieten van gratis concert

Š Foto HOL

De bevlogen vrijwilligers die tijdens het weekend van 13 januari de straat optrokken voor Vredeseilanden, konden in het Muziekcentrum o.m. genieten van warme chocolademelk en smaakvolle pannenkoeken. Het gezellig samenzijn kreeg een muzikaal tintje door het gratis optreden van Leki. Pieter Theys: "Het record van vorig jaar werd verpulverd. In de regio Kortrijk ging de opbrengst van 49.000 naar 55.800 euro."

28 | Stadskrant kortrijk

Stadskrant februari 2012  
Stadskrant februari 2012  

De Stadskrant Kortrijk is het gratis officieel maandblad van het stadsbestuur. De Stadskrant telt 28 pagina's, waarvan 7 pagina's bestemd zi...

Advertisement