Page 1


Un trienni de reformes  
Un trienni de reformes  

El període comprés entre els anys 2009 i el que portem de 2011 ha estat un trienni de profundes i transcendents reformes en matèria laboral...