Page 1

ACTIVIDADES 1º) ¿Recoñeces estes personaxes? Escribe os seus nomes _______________________________________ _______________________________________

_______________________________________ _______________________________________

_______________________________________ _______________________________________

____

_______________________________________ _______________________________________

____

_______________________________________ _______________________________________

____

_______________________________________ _______________________________________


2) ¿Lémbraste do que lle teñen que deixar os nenos de cada país aos portadores de agasallos? Escríbeo - BRUXA BEFANA: ______________________________________________________________ ________________________________ ______________________________ ______________________________________________________________ ________________________________________________________ ______

- REIS MAGOS: ______________________________________________________________ ________________________________ ______________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

- CHRISTKIND: ______________________________________________________________ ________________________________ ______________________________

- PAPÁ NOEL: ______________________________________________________________ ________________________________ ______________________________

3) Debuxa o teu personaxe favorito.

Actividades Os xoguetes no Nadal  
Actividades Os xoguetes no Nadal  

Os xoguetes no Nadal