Page 1

Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 11142 111942 1124121 1124122 11341 11

Megnevezés Korlát.forgalomk.szell.term.aktiv.áll. Telj.(0-ig) leírt korl.forg.szell.termék Korl.f.képes szell.t.terv.sz.écs. Korl.f.képes 0-ra leírt szellemi mt.écs Szellemi termék vásárlása IMMAT. JAVAK

Tartozik 51 225 812,00 20 861 962,00 0,00 0,00 0,00 33 169 356,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 18 056 456,00 20 861 962,00 0,00 0,00

12111 12112 12113 12121 12122 12123 121311 121312 121313 121491 121492 121493 1219491 1223111 1223112 1223113 1224191 1224192 1224193 12321 12341 12431 12441 12

Forgalomképtelen földter.akt.állomámya 354 422 000,00 Korl.forg.kép. földter. akt. állománya 11 129 000,00 Forgalomképes földter.akt. állománya 207 319 200,00 Forgalomképtelen telkek akt. állomámya 308 944 000,00 Korlátoz. forgaloképes telkek akt.állomá 77 928 000,00 Forgalomképes telkek akt.állomámya 220 614 000,00 Forgalomképtelen egyéb épületek akt.áll. 77 695 000,00 Korl.forg.kép. egyéb épületek akt.állomá 579 800 519,00 Forgalomképes egyéb épületek akt. állomá 212 869 624,00 Forgalomképt. egyéb építm. akt.állománya2 812 474 470,00 Korlát.forg.kép. egyéb építm. akt.áll. 45 323 000,00 Forgalomképes egyéb építm. akt.állománya 4 932 000,00 0-ig leírt FKT különféle egyéb építmények értéke 104 000,00 Forg.képtelen egyéb épület terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb épületek terv.sz.écs. 0,00 Forgalomlépes egyéb épül.terv.szer.écs. 0,00 Forg.képtelen egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Korl.forg.k. egyéb építm.terv.sz. écs. 0,00 Forgalomképes egyéb ép.terv.szerinti écs 0,00 AT vásárolt telkek értéke 0,00 AT vásárolt egyéb építmények értéke 0,00 AT épületeinek felújítása 0,00 AT egyéb építményeinek felújítása 0,00 INGATLANOK 4 411 110 386,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 068 996,00 96 804 366,00 34 729 842,00 349 391 108,00 7 583 374,00 866 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 750 000,00 0,00 1 560 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 310 430,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 410,00 2 892 375,00 1 061 432,00 21 041 407,00 338 991,00 132 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 853 934,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 225 614 000,00 77 695 000,00 580 550 519,00 212 869 624,00 2 814 034 900,00 45 323 000,00 17 691 075,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 11 993 562,00 600 000,00 1 248 344,00 4 952 466 224,00

131112 131122 131132 131142 1311912 1311922 13121121 13121122

Korl.forg.képt.ügyv.számit.eszk.állomány Korl.forg.kép.egyéb gépek,berend.állom. Korl.forg.kép.képzömüv.alkotás akt.áll. Korl.forg.képes hangszerek állománya Telj.(0-ig)kor.for.ügyv.szám.tech.eszk. Telj.(0-ig)kor.forg.egyéb gép,berend.ért Ügyv.és sz.techn.e.écs.k.f.képes Ügyv.és sz.eszk.0-ra écs.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 592 514,00 19 515 640,00

0,00 488 563,00 0,00 0,00 606 000,00 749 275,00 1 212 000,00 0,00

606 000,00 749 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838 380,00 606 000,00

3 285 241,00 72 831 765,00 5 183 700,00 345 000,00 20 121 640,00 19 569 263,00 1 212 000,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

3 285 241,00 52 051 384,00 5 183 700,00 345 000,00 19 515 640,00 17 493 420,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 3 276 005,00 0,00 0,00 2 031 005,00 2 031 005,00 8 706 284,00 2 031 005,00 0,00 660 000,00 0,00 7 998 015,00 10 737 289,00

2011.08.09 15:34:53 1 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 60 232 933,00 1 800 000,00 20 861 962,00 2 031 005,00 2 686 847,00 30 920 985,00 2 031 005,00 20 861 962,00 6 482 893,00 0,00 92 295 640,00 55 613 952,00

Tartozik 58 432 933,00 18 830 957,00 0,00 0,00 6 482 893,00 36 681 688,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 28 234 138,00 18 830 957,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 839 560,00 102 556 030,00 36 841 045,00 391 237 127,00 8 257 630,00 1 116 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 847 683,00

354 422 000,00 11 129 000,00 207 319 200,00 308 944 000,00 77 928 000,00 225 614 000,00 77 695 000,00 580 550 519,00 212 869 624,00 2 814 034 900,00 45 323 000,00 17 691 075,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 11 993 562,00 600 000,00 1 248 344,00 4 398 618 541,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 839 560,00 102 556 030,00 36 841 045,00 391 237 127,00 8 257 630,00 1 116 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 000,00 2 075 843,00 0,00 0,00 0,00 329 925,00 2 698 212,00 20 121 640,00

2 679 241,00 70 755 922,00 5 183 700,00 345 000,00 20 121 640,00 19 239 338,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 486 212,00 20 121 640,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 28 235 507,00

Nyitó egyenleg Követel 31 037 304,00 17 493 420,00 0,00 0,00 0,00

6 099 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 2 665 521,00

0,00 0,00 3 433 479,00 5 953 037,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 304 114,00 0,00 304 114,00

6 099 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 12 052 037,00

30 901 028,00

0,00

4 554 388,00

7 168 795,00

üz.kez.áta.korl.f.képes e.építm.áll.víz Üz.átad.korl.f.képes e.építm.áll.csatorn Üz.áta.f.képes e.építm.áll.ABÉVA Üz.kez. átadott FKS jármővek állománya Üz.áta.KFK.építm.tervsz.écs-VÍZKÖZMŐ Üz.atad.KFK.építm.tsz.écs.SZENNYVÍZ Üz.kez. átadott FKS jármő t.sz. ÉCS KONCESSZIÓS ESZKÖZÖK

168 827 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 813 171 620,00

0,00 0,00 0,00 0,00 68 636 867,00 212 308 890,00 212 123,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1711211 17112111 17112112 17112113 17

KFS belf.részv.részes. áll.pü.i váll. Korl.f.képes belf.t.részv.áll.DAKÖV Korl.f.képes.belf.t.részv.áll.AIRVAC Korl.f.képes belf.t.részv.áll.ABÉVA RÉSZESEDÉSEK

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18121 182211 18

Felújít. beszerz. árba besz.ÁFA/egyenes/ Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./ FELHALMOZÁSI ÁFA

0,00 0,00 0,00

1941331 1941332 1941412 1941421 194143 1945421 1945422 1991 1992

Önk.ts.t.e.váll.nyújtott felh.c.tám.k. 198 550 000,00 Önk.többségi tul.e.váll.nyújtott felh.c.tám.kölcs.áll.AIRWAC 98 000 000,00 Dolgozóknak adott kölcs.állom. 2 522 610,00 Önk.dolgozók lakásép.tám-ktv.támogatás 375 870,00 Háztart.nyújt.felh.c.tám.kölcs. áll. 138 070,00 Önk.h.lakás ép.,lak.vás. tám.megtér.ktvK 0,00 önk.h.lak.ép.vás.tám.megtér.kamatmentes 0,00 Immateriális javak kiadási átv. számla 0,00 Ingatl.és kapcs.vagyoni jog átv. számla 0,00

Számlaszám 13121221 13121222 131321 131421 131

Megnevezés Gépek,berend.écs.k.f.képes Gépek,berend.0-ra écs. AT vásárolt egyéb gépek, berend.,felsz. AT egyéb gépei, berend., felsz. felúj. GÉP

132112 132192 1322121 1322122 132

Korl.forg.jármüvek aktivált értéke Teljesen /0-ig/ leírt kor.fork.jármü ért Jármővek écs. Jármővek 0-ra écs. JÁRMŐ

13

GÉPEK, JÁRMÜVEK

16124921 16124922 1612493 16143 162241921 162241922 162413 16

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 1 498 550,00 3 315 751,00 0,00 749 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 554 388,00 6 864 681,00

Tartozik 0,00 0,00 14 571 264,00 49 100,00 57 332 518,00

Egyenleg Követel 34 765 497,00 19 239 338,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 038 366,00 5 953 037,00 9 991 403,00

6 099 000,00 5 953 037,00 0,00 0,00 2 060 634,00

0,00 0,00 4 038 366,00 5 953 037,00 0,00

153 372 696,00

93 979 544,00

59 393 152,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 262 732,00 6 619 334,00 41 137,00 7 923 203,00

168 827 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 094 329 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 71 148 454,00 225 474 818,00 293 945,00 296 917 217,00

168 827 000,00 885 002 500,00 40 000 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 797 412 283,00

0,00 0,00 0,00 0,00 71 148 454,00 225 474 818,00 293 945,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000 000,00 680 000,00 6 500 000,00 173 000 000,00 185 180 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 165 000,00 165 000,00

0,00 0,00 0,00

474 361,00 8 261 931,00 8 736 292,00

0,00 0,00 0,00

474 361,00 8 261 931,00 8 736 292,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 34 080,00 660 000,00 0,00

198 550 000,00 98 000 000,00 2 522 610,00 375 870,00 138 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 670,00 190 430,00 6 482 893,00 18 841 906,00

198 550 000,00 98 000 000,00 2 522 610,00 375 870,00 138 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 670,00 190 430,00 6 482 893,00 18 841 906,00

2011.08.09 15:34:53 2 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 4 151 686,00 38 917 183,00 0,00 19 239 338,00 14 571 264,00 0,00 49 100,00 0,00 141 320 659,00 83 988 141,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 299 586 550,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00

5 773 118 940,00

0,00

20 102 473,00

52 582 861,00

6 786 480 002,00

Élelmiszerek VÁSÁROLT ANYAGOK

675 874,00 675 874,00

0,00 0,00

0,00 0,00

332 462,00 332 462,00

221 22

Betétdíjas göngyölegek GÖNGYÖLEGEK

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2812171 2812172 2812173 2812921 2812922 2812923 2812924 2812925 2812926 2812928 282111 282121 282122 2862 28812921 28812922 28812923 28812924 28812925 28812926 28812928 28

T.évi egyedileg ért.köv.mezııri 3 201 314,00 T.évi egyed.ért.köv.szemétdíj 166 813,00 T.évi egyed.ért.köv.szabálysértés 130 000,00 Iparőzési adó 48 399 079,00 Gépjármőadó 24 727 366,00 Egyéb helyi adók 3 593 697,00 Építmény adó 5 508 260,00 Pótlékok 21 704 874,00 Bírságok 4 769 823,00 Talajterhelési 64 464,00 E.évek term.ért.és szolg.nyújt.szárm.belf.egyenes 14 adózás 755,00 köv Tárgyévi termékért.és szolg.sz.követelés egyenes 8 311 adó736,00 T.évi fordított ÁFA vevı követelés 0,00 Munkaváll.elöírt tárgyévi különf.követ. 1 175 110,00 Iprőzési adó értékvesztés 5 094 047,00 Gépjármőadó értékvesztése 0,00 Egyéb helyi adó értékvesztése 0,00 Építmény értékvesztése 4 723 791,00 Pótlékok értékv. 0,00 Bírságok értékv. 0,00 Talajterhelés értékvesztése 0,00 KÖVETELÉSEK 64 801 784,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 946 129,00 2 847 864,00 0,00 15 221 477,00 1 703 863,00 64 012,00 0,00

2921 29211 29

Kincstárjegyek állománya 250 000 000,00 Alap ,kiegészítı és kesegítı tev.kapcs.kincstárjegy 384 967 áll.261,00 ÉRTÉKPAPÍROK 634 967 261,00

0,00 0,00 0,00

Számlaszám 1993 1998 1999 19

Megnevezés Gépek,berendez.,felszerelés átvez. szla. Beruházások,felujítások ÁFA átv. számla Tartósan adott kölcsönök átvez. számla TARTÓS KÖLCSÖNÖK

1

TÁRGYI ESZKÖZÖK

211 21

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 165 000,00 74 640,00 0,00 74 640,00 899 640,00

Tartozik 0,00 0,00 513 100,00 250 905 095,00

Egyenleg Követel 14 620 364,00 8 736 292,00 0,00 0,00

1 049 552 951,00

5 736 927 051,00

0,00

675 874,00 675 874,00

332 462,00 332 462,00

343 412,00 343 412,00

0,00 0,00

0,00 0,00

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

11 535,00 11 535,00

0,00 0,00

7 803 480,00 0,00 25 000,00 189 326 939,00 55 478 747,00 0,00 31 657 345,00 0,00 15 655 489,00 309 170,00 0,00 13 648 360,00 79 910,00 0,00 0,00 30 741 236,00 226 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 952 233,00

0,00 22 385,00 0,00 0,00 0,00 140 427,00 0,00 512 474,00 0,00 0,00 37 744,00 12 922 231,00 85 000,00 141 581,00 36 464 372,00 0,00 0,00 7 571 172,00 887 226,00 16 789 259,00 4 899,00 75 578 770,00

11 004 794,00 166 813,00 155 000,00 237 726 018,00 80 206 113,00 3 593 697,00 37 165 605,00 21 704 874,00 20 425 312,00 373 634,00 8 326 491,00 32 333 608,00 204 180,00 1 175 110,00 5 094 047,00 30 741 236,00 226 557,00 4 723 791,00 0,00 0,00 0,00 495 346 880,00

0,00 22 385,00 0,00 0,00 0,00 140 427,00 0,00 512 474,00 0,00 0,00 4 964 343,00 29 343 920,00 185 800,00 141 581,00 36 464 372,00 46 946 129,00 2 847 864,00 7 571 172,00 16 108 703,00 18 493 122,00 68 911,00 163 811 203,00

11 004 794,00 144 428,00 155 000,00 237 726 018,00 80 206 113,00 3 453 270,00 37 165 605,00 21 192 400,00 20 425 312,00 373 634,00 3 362 148,00 2 989 688,00 18 380,00 1 033 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 535 677,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 370 325,00 16 204 893,00 2 621 307,00 2 847 381,00 16 108 703,00 18 493 122,00 68 911,00 0,00

0,00 37 586 189,00 37 586 189,00

0,00 0,00 0,00

250 000 000,00 422 553 450,00 672 553 450,00

0,00 0,00 0,00

250 000 000,00 422 553 450,00 672 553 450,00

0,00 0,00 0,00

2011.08.09 15:34:53 3 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 0,00 14 620 364,00 0,00 8 736 292,00 513 100,00 0,00 300 099 650,00 49 194 555,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám

Megnevezés

Tartozik

Nyitó egyenleg Követel

Havi forgalom Tartozik Követel

Göngyölített forgalom Tartozik Követel

700 456 454,00

0,00

382 538 422,00

75 911 232,00

1 168 587 739,00

164 143 665,00

1 004 444 074,00

0,00

3 780,00 0,00 3 780,00

0,00 0,00 0,00

3 512 236,00 0,00 3 512 236,00

3 490 191,00 0,00 3 490 191,00

13 564 591,00 120 000,00 13 684 591,00

13 541 031,00 89 920,00 13 630 951,00

23 560,00 30 080,00 53 640,00

0,00 0,00 0,00

Tartozik

Egyenleg Követel

2

KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK

311 3112 31

Pénztár Örmény kisebbségi pénztár PÉNZTÁRAK

321 3212 3223 32241 32311 32315 32317 3232 3233 3234 32353 32354 3236 3237 32

Költségvetési elszámolási számla 131 832 611,00 Talajterhelési díj 16 598,00 Rövid lejáratú betétek 0,00 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 94 347,00 Építményadó-beszedési számla 0,00 Tartózk.idö utáni idegenforg. adó szla. 0,00 Iparüzési adó beszedési számla 0,00 Gépjármüadó beszedési számla 0,00 Pótlék beszedési számla 0,00 Bírság beszedési számla 0,00 Egyéb bevételek elszámolása 120 410,00 Idegen bevételek elsz.számla 57 177,00 Környezetvédelmi díj 507 072,00 Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési 0,00 szám BANKOK 132 628 215,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315 152 861,00 60 840,00 270 000 000,00 1 514,00 0,00 745 052,00 54 637 226,00 2 132 714,00 324 787,00 20 000,00 51 875,00 31 162,00 40 140,00 0,00 643 198 171,00

327 105 688,00 40 140,00 300 000 000,00 200,00 1 399 410,00 665 761,00 9 535 891,00 2 387 988,00 140 348,00 0,00 45 000,00 170 000,00 0,00 0,00 641 490 426,00

1 714 291 965,00 462 493,00 1 250 000 000,00 306 385,00 34 224 930,00 2 007 768,00 231 887 623,00 49 144 426,00 6 238 980,00 11 584 699,00 636 425,00 380 237,00 906 565,00 32 263,00 3 302 104 759,00

1 709 724 564,00 401 653,00 1 200 000 000,00 60 400,00 34 224 930,00 1 262 716,00 180 174 823,00 47 011 712,00 5 914 193,00 11 559 699,00 573 815,00 315 298,00 0,00 0,00 3 191 223 803,00

4 567 401,00 60 840,00 50 000 000,00 245 985,00 0,00 745 052,00 51 712 800,00 2 132 714,00 324 787,00 25 000,00 62 610,00 64 939,00 906 565,00 32 263,00 110 880 956,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351222 351223 351224 3531 3571 35

Társ.összefog.közmőfejl.víz KVET KIVÜLI! 9 273 427,00 Társ.összefog.megv.közmő-szennyvíz KVET KIVÜLI! 61 820 004,00 Lakossági befiz.Szilágyi E. 1 287 572,00 Illeték beszedési számla 525 200,00 Letéti számla KVET KIVÜLI! 0,00 #35 72 906 203,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 047 342,00 62 548 637,00 0,00 12 000,00 72 500 000,00 144 107 979,00

9 500 000,00 63 000 000,00 0,00 0,00 71 000 000,00 143 500 000,00

54 622 317,00 367 344 415,00 1 287 572,00 566 600,00 361 500 000,00 785 320 904,00

54 500 000,00 367 000 000,00 0,00 541 600,00 289 000 000,00 711 041 600,00

122 317,00 344 415,00 1 287 572,00 25 000,00 72 500 000,00 74 279 304,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37321 373254 373261 373262 37

Mük.c. támért. kiadás közp.kv-i szerv. Mők.c. támért. -ügyelet Mők.c. támért. -Családs.Gyál Mők.c. támért. -Kertv.Gyál Kistérs.Többc.Ö TÁM.ÉRT.KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 691 552,00 25 340,00 1 175 960,00 1 892 852,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

405 000,00 4 090 805,00 50 680,00 2 444 260,00 6 990 745,00

180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

225 000,00 4 090 805,00 50 680,00 2 444 260,00 6 810 745,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381221 381241 3812511 3812512 3812513 381252

Mük.c. peátad. pü.vállalk.Rekult.tagdíj Mük.c. peátad. mozgáskorl. Mük.c. peátad. alapítvány-Bogáncs Mük.c. peátad. alapítványnak-községért Mük.c. peátad. Alapítvány Mük.c. peátad. ASE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

253 600,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

507 300,00 52 500,00 108 000,00 800 000,00 30 000,00 3 150 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

507 300,00 52 500,00 108 000,00 800 000,00 30 000,00 3 150 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2011.08.09 15:34:53 4 / 15


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

827 915,00 0,00 29 328 536,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 30 216 451,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 49 744,00 0,00 35 093 105,00 0,00 0,00 1 834 375,00 36 977 224,00

0,00 59 744,00 0,00 33 128 362,00 0,00 50 000,00 713 200,00 33 951 306,00

827 915,00 790 974,00 29 328 536,00 194 238 036,00 60 000,00 300 000,00 5 560 225,00 231 105 686,00

235 754 649,00

0,00

830 930 062,00

825 566 375,00

411 4121 41231 41232 4131 4132 41331 41332 41333 41

Induló töke 0,00 Elözö évek tökeváltozásai 0,00 Tranzakc.part.kapcs.pénzf.nélk.tökev. 895 180,00 Tranz.part.nem.kapcs.pf.nélk.tökevált 18 517 380,00 Elızı évek saját tıkeváltozásai 0,00 T.évi pénzf.kapcsolatos tıkeváltozás 0,00 Tranzakciós partn.kapcs.pénzf.nélk.saját t 0,00 T.évi saját tr.partnerhez nem kapcs. pforg.nélk. t 0,00 Terv szerinti écs.miatti tıkeváltozás (saját eszk) 0,00 SAJÁT TİKE 0,00

55 033 485,92 289 240 977,00 0,00 0,00 5 452 846 277,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5 777 708 180,00

0,00 0,00 0,00 78 892 255,00 0,00 13 044 975,00 87 779 997,00 3 386 280,00 44 910 661,00 228 014 168,00

4211 42

Költségvetési tartalék elszámolása TARTALÉKOK

794 579 822,00 794 579 822,00

0,00 0,00

Számlaszám 381253 381254 381255 3812561 3812562 3812563 3812564 3812567 3812568 3812569 3822133 382215 382242 389 38

Megnevezés Mük.c. peátad. Egyházak Mük.c. peátad. Civilszervezetek Területfejlesztési Tanács pe. átadás telj. Mük.c. peátad. nonpr.Polg.Véd.Dabas Mük.c. peátad. -Tájházszövetség Mük.c. peátad. Polgárırség Mők.c.p.átadás: NYWYG Egyesület támogatása Mük.c. peátad. nyugdíjasklub támogatása Mük.c. peátad. Fantázia Civil szervezetek tám.-Tigris-Dojo Beruházási c.pe.átadás-ABÉVA Kft. Beruh.c. peátad. nonpr.Révfülöp Lakáshoz jutás támogatása végleges jell. Pénzeszk. átadás egyéb tám. átvez. szla. ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS

39111 391122 39211 392122 39221 392222 3924222 39

Ktv-i intézményi függı kiadások állom. T.évi ktg.függı kiad.forgalma Személyi juttatás. kapcs. átfutó áll. Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.forgalma Munkavállalókkal kapcs.átfutó kiad.állom Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.for Tárgyévi utólagos elsz.adott elöl.forg. FÜGG-ÁTF-KIEGY KIADÁSOK

3

KÖTELEZETTSÉGEK

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 134 452,00 1 241 600,00 3 134 452,00

2011.08.09 15:34:54 5 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 1 000 000,00 0,00 750 000,00 400,00 253 650,00 0,00 76 095,00 0,00 15 000,00 0,00 1 770 000,00 0,00 400 000,00 0,00 150 000,00 0,00 900 500,00 0,00 100 000,00 0,00 50 000 000,00 0,00 701 900,00 0,00 200 000,00 0,00 180 400,00 67 955 690,00 61 145 345,00 67 956 090,00

Tartozik 1 000 000,00 749 600,00 253 650,00 76 095,00 15 000,00 1 770 000,00 400 000,00 150 000,00 900 500,00 100 000,00 50 000 000,00 701 900,00 200 000,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 775 290,00 6 810 745,00

0,00 82 486,00 0,00 187 547 426,00 0,00 310 000,00 4 077 050,00 192 016 962,00

827 915,00 708 488,00 29 328 536,00 6 690 610,00 60 000,00 0,00 1 483 175,00 39 088 724,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

4 400 352 030,00

4 176 049 406,00

224 302 624,00

0,00

0,00 0,00 9 043 993,00 369 397 327,00 0,00 76 517 362,00 13 728 270,00 3 386 280,00 3 386 280,00 475 459 512,00

0,00 468 323 075,00 895 180,00 97 409 635,00 0,00 720 864 894,00 271 410 784,00 168 612 138,00 394 140 291,00 2 121 655 997,00

55 033 485,92 757 564 052,00 45 696 077,00 369 397 327,00 5 452 846 277,08 873 667 829,00 136 329 279,00 168 612 138,00 312 252 325,00 8 171 398 790,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 081 505,00 0,00 81 887 966,00 0,00

55 033 485,92 289 240 977,00 44 800 897,00 271 987 692,00 5 452 846 277,08 152 802 935,00 0,00 0,00 0,00 6 049 742 793,00

0,00 0,00

0,00 0,00

794 579 822,00 794 579 822,00

0,00 0,00

794 579 822,00 794 579 822,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 544,00 0,00 31 533 726,00 26 420 716,00 1 585 552,00 295 415,00 60 899 953,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 1 428 563,00 1 428 563,00 0,00 8 863 013,00 456 136,00 300 000,00 0,00 0,00 74 632 663,00 77 188 421,00 0,00 0,00 0,00 15 960 302,00 587 175,00 0,00 0,00 65 696,00 77 104 537,00 103 805 995,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 12 759 075,00 12 759 075,00 5 152 691,00 5 152 691,00 0,00 8 863 013,00 20 683 514,00 20 683 514,00 1 064 544,00 1 064 544,00 148 701 718,00 152 759 270,00 31 533 726,00 31 533 726,00 0,00 42 381 018,00 587 175,00 1 585 552,00 0,00 361 111,00 220 482 443,00 277 143 514,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 8 863 013,00 0,00 0,00 4 057 552,00 0,00 42 381 018,00 998 377,00 361 111,00 56 661 071,00

1 638 249,00 1 400 000,00 209 539,00 45 500,00 2 506 721,00 560 070,00 151 200,00 3 565 600,00 10 076 879,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 638 249,00 1 400 000,00 209 539,00 45 500,00 2 506 721,00 560 070,00 151 200,00 3 565 600,00 10 076 879,00

0,00 0,00 13 853 879,00 13 853 879,00

12 000,00 3 765 000,00 0,00 3 777 000,00

0,00 0,00 13 853 879,00 10 076 879,00

12 000,00 3 765 000,00 0,00 0,00

0,00 62 094 700,00 13 119 608,00 2 450 000 000,00 0,00 8 789 000,00 0,00 0,00 54 500 000,00 367 000 000,00 541 600,00 0,00 0,00

3 235 884,00 62 083 795,00 11 755 529,00 2 450 000 000,00 1,00 9 219 000,00 1 287 572,00 525 200,00 45 348 890,00 305 524 411,00 41 400,00 9 273 427,00 61 820 004,00

0,00 10 905,00 1 364 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 151 110,00 61 475 589,00 500 200,00 0,00 0,00

3 235 884,00 0,00 0,00 0,00 1,00 430 000,00 1 287 572,00 525 200,00 0,00 0,00 0,00 9 273 427,00 61 820 004,00

Számlaszám 4411121 4411221 4411222 4414121 4414211 4414221 4414311 4472 4499 44991 44

Megnevezés Tartozik T.évet terh. e.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállítók (egy.ÁFA) 0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállítók (egy.ÁFA)0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. beruh. szállító (ford.ÁFA)0,00 T.évet terh. e.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA) 0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT bel. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 T.évet terh. f.évi belf. ÁHT kiv. egyéb szállítók (egy.ÁFA)0,00 K.évet terh. f.évi belf. ÁHT bel. egyéb szállítók (egy.ÁFA) 0,00 Helyi adó túlfiz.miatti kötelezettség 0,00 Egyéb különféle rövid lej.köt. 0,00 T.évi ktg.terhelı e.évi r.lej.köt. 0,00 RÖV.LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK 0,00

4622 464211 4642121 464214 464216 464218 464231 464232 46

Elızı évi költségvetési kieg,visszatér. Mők.c.tám.ért.tám.mezııri Közp.ei.kisebbségi önk.Örmény Mük.c. támért.bev. közp.ktg.mozgáskorlátozott Mők.c.bevétel-népszámlálás Mük.c. támért.bev. Településır Mük.c. támért.bev. iskola eü. Mük.c. támért.bev. védınıi szolg. TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 650 000,00 0,00 14 000,00 2 506 721,00 0,00 25 200,00 593 800,00 3 789 721,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

471231 4722121 479 47

Mük.c. támért.bev. non.pr.MAZSIHISZ Beruh.c.pe.átvétel lakosságtól-Felsıerdı Támogatások kieg.és átvett pe.átv.szla. ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 869 721,00 3 869 721,00

0,00 80 000,00 0,00 80 000,00

48111 481122 482122 482422 48311 483122 488112214 488112215 488112222 488112223 488112225 4881412 4881413

Költségvetési függö bevételek állománya Tárgyévi kv-i függö bevételek forgalma Tárgyévi kv. átfutó bevételek Tárgyévi ktv-i kezelt letétek forgalma Pénz- és bankszámlák közötti átv.áll. Tárgyévi pénz-és bankszla.átvez.forg. Lakossági befiz.Szilágyi E.u. állománya Illeték bevétel állománya Társ.összef.közmőf.víz Társ.összefog.közmő-szennyvíz Illeték bevétel Idegen bev.vízközmő Idegen bev.szennyvízközmő

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 235 884,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1 287 572,00 525 200,00 0,00 0,00 0,00 9 273 427,00 61 820 004,00

0,00 1 497 011,00 1 445 291,00 570 000 000,00 0,00 2 807 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00 63 000 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 497 011,00 1 445 291,00 570 000 000,00 0,00 2 737 000,00 0,00 0,00 9 047 342,00 62 548 637,00 12 000,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2011.08.09 15:34:54 6 / 15


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 4881724 48

Megnevezés Egyéb letéti bevételek FÜGG-ÁTF-KIEGY BEVÉTELEK

Tartozik 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 76 142 088,00

491 4922 497 498 4992 49

Nyitómérleg számla 0,00 Egyéb mérlegrendezési számla 0,00 Elöirányzatok évközi elszámolása 0,00 Eredeti elöirányzatok nyitó elszámolása 0,00 Pénzforgalom nélküli költségvetési bev. és kiad. elsz. (mbér 0,00 MÉRLEGSZÁMLÁK 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

FORRÁSOK

0,00

6 709 330 043,00

5112112 5112113 5112122 511216 511221 511222 511232 511242 511243 511253 512233 512243 512272 512273 512276 51228 5122921 5122924 5122925 5122931 5122932 5122936 513222 513223 5132912 5132921 5132922 5132923

Köztisztviselı alapilletménye telj. Közalkalmazottak alapilletménye telj. Köztisztviselık illetménykieg. telj. Egyéb bérrendszer munkabér telj. Köztisztviselök ill.kiegészítése Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótlékának telj. Közalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka Közalkalmazottak egyéb köt. pótlékának telj. Közalk. egyéb feltételtıl függı pótl. telj. Közalk. túlóra díjának telj. Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjának telj. köztisztviselık keresetkiegészítése Közalk.keresetkieg. Egyéb bérrendszer h.alá t.keresetkieg. köztisztviselık céljuttatása Köztisztv. egyéb jutt. távolléti, szab-ra jutó telj. Köztisztv. egyéb mvégzés kapcs. jutt. képz.pótl. telj. Ktv.e.m.égz.kapcs.jutt.adójutalék Közalk. szabadságmegvált. telj. Közalk. egyéb mv-isk.eü. telj. Közalk. minıségi bérpótl. telj. Köztisztviselık jubileumi jutalma telj. Közalk. jub.jutalma telj. Ktv.egyéb sajátos juttatás-továbbtanulás Köztisztviselık betegszabadság telj. Köztisztv.tám.továbbtanulás Köztisztviselık .tám.továbbtan.MT.szerint

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 71 000 000,00 72 500 000,00 719 249 302,00 719 787 281,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 289 000 000,00 361 500 000,00 3 245 044 908,00 3 321 615 113,00

Tartozik 0,00 0,00

Egyenleg Követel 72 500 000,00 76 570 205,00

0,00 0,00 375 870 000,00 0,00 51 412 980,00 427 282 980,00

8 165 395 142,00 8 165 395 142,00 1 225 887 127,00 1 225 887 127,00 375 870 000,00 375 870 000,00 3 454 492 000,00 3 454 492 000,00 307 517 183,00 307 517 183,00 13 529 161 452,00 13 529 161 452,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 455 520 708,00 1 730 205 489,00

19 130 198 679,00 26 107 752 570,00

0,00

6 977 553 891,00

21 610 086,00 76 638 847,00 366 035,00 2 927 766,00 141 354,00 377 209,00 688 257,00 2 784 989,00 3 316 160,00 513 521,00 4 731 895,00 401 885,00 249 100,00 1 468 498,00 52 800,00 131 233,00 122 563,00 371 040,00 337 027,00 508 207,00 85 846,00 1 514 913,00 1 080 900,00 1 604 400,00 59 850,00 90 263,00 3 000,00 350 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 375 870 000,00 0,00 51 412 980,00 427 282 980,00

3 576 422,00 13 051 499,00 0,00 544 272,00 0,00 142 862,00 80 376,00 412 702,00 596 239,00 70 071,00 1 543 540,00 45 330,00 43 500,00 292 900,00 11 100,00 0,00 36 182,00 61 840,00 0,00 452 767,00 0,00 250 750,00 519 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011.08.09 15:34:54 7 / 15

0,00 93 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 610 086,00 76 732 448,00 366 035,00 2 927 766,00 141 354,00 377 209,00 688 257,00 2 784 989,00 3 331 398,00 513 521,00 4 731 895,00 401 885,00 249 100,00 1 468 498,00 52 800,00 131 233,00 122 563,00 371 040,00 337 027,00 508 207,00 85 846,00 1 514 913,00 1 080 900,00 1 604 400,00 59 850,00 90 263,00 3 000,00 350 000,00

0,00 93 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 0,00 0,00 120 929,00 0,00 80 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 010,00 0,00 83 779,00 0,00 281 600,00 0,00 1 246 000,00 0,00 98 000,00 0,00 341 555,00 0,00 0,00 0,00 359 598,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 81 943,00 0,00 40 500,00 0,00 112 500,00 0,00 24 635 366,00 108 839,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 153 136,00 0,00 1 246 576,00 0,00 284 340,00 0,00 235 000,00 0,00 2 237,00 0,00 334 000,00 0,00 37 000,00 0,00 103 435,00 0,00 614 552,00 0,00 1 742 090,00 0,00 6 219 148,00 0,00 463 800,00 0,00 2 269 640,00 0,00 186 281,00 0,00 1 339 395,00 0,00 216 614,00 0,00 15 000,00 0,00 50 025,00 0,00 491 658,00 0,00 617 400,00 0,00 672 750,00 0,00 139 930 560,00 108 839,00

Tartozik 153 136,00 1 246 576,00 284 340,00 235 000,00 2 237,00 334 000,00 37 000,00 103 435,00 614 552,00 1 742 090,00 6 219 148,00 463 800,00 2 269 640,00 186 281,00 1 339 395,00 216 614,00 15 000,00 50 025,00 491 658,00 617 400,00 672 750,00 139 821 721,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 000,00 1 441 562,00 2 070 551,00 1 302 000,00 750 852,00 5 639 965,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 275 928,00 1 945 940,00 648 415,00 1 297 267,00 95 043,00 81 021,00 607 289,00 35 950 903,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 275 928,00 1 945 940,00 648 415,00 1 297 267,00 95 043,00 81 021,00 607 289,00 35 950 903,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 264 404,00

13 079,00

13 251 325,00

0,00

Számlaszám 5132924 5132931 5132932 5132933 5132961 514222 514223 514232 514233 514242 514243 514246 5142921 5142927 5142931 5142937 5142938 514296 516212 516213 516216 51

Megnevezés Tartozik Egyéb sajátos j.ktv. alap és szakvizsga 0,00 Közalk. betegszab. telj. 0,00 Közalk. tám. továbbtanulás telj. 0,00 Közalk. tám. továbbtanulás MT szerint 0,00 Egyéb bérrend.tart. egyéb sajátos juttatásai betegsz. 0,00 Köztisztviselık üdülési hozzájárulása 0,00 Közalk. üdülési hozzájárulása 0,00 Köztisztviselık közlekedési költségtérítése 0,00 Közalk. közlekedési költségtérítése 0,00 Köztisztviselık étkezési hozzájárulása 0,00 Közalk. étkezési hozzájárulása 0,00 Egyéb bérrend.étkezési hozzájárulása 0,00 Köztisztviselık.saját gk.használat . 0,00 Köztisztviselık.otthoni internet haszn. 0,00 Közalk. saját gk. ktg.tér. 0,00 Közalk. otthoni internet 0,00 közalk. egyéb költségtér. védıszemüveg 0,00 Egyéb bérr. ktsgtérítésa 0,00 Részmidıs ktv. rendsz.személyi jutt. 0,00 Részmidıs közalk. rendsz.szem.jutt. 0,00 Egyéb bérrendsz. rendsz.szem.jutt. 0,00 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0,00

522221 52224 522261 522262 52227 52

Áll.nem t.tiszteletd.szoc.gond. Alkalmi munkavállalók juttatásai Képviselık tiszteletdíja Alpolgármester tiszteletdíja Felmentési idıre járó bér KÜLSİ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 239 638,00 281 372,00 217 000,00 422 014,00 1 175 024,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 000,00 1 441 562,00 2 070 551,00 1 302 000,00 750 852,00 5 639 965,00

53121 531221 531222 531223 5332 5342 5362 53

Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni EÜ. járulék Pénzbeli EÜ. járulék Munkaerıpiadci járulék telj. Egészségügyi hozzájárulás Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelö egyéb járulékok JÁRULÉKOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 523 403,00 343 567,00 114 486,00 229 033,00 16 088,00 10 970,00 118 944,00 6 356 491,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5412

Élelmiszer beszerzés

0,00

0,00

1 939 544,00

0,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2011.08.09 15:34:54 8 / 15


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 54221 54222 54321 54322 54323 54324 54421 54422 54423 546211 546212 546213 546214 54623 54721 547221 547222 5482 54921 549221 549224 549225 549227 54

Megnevezés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodai papír (másoló,leporello) Nyomtatvány Irószer,egyéb irodaszer Sokszorosítási anyag (toner,patron) Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Üzemanyag-Ducato Üzemanyag-Zafira Üzemanyag-Vivaro Üzemanyag - Lada Samara Hajtó és kenıanyagok egyéb Szakmai anyagok beszerzése Szakmai kisértékő t.e.besz. Szakmai szellemi termék Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruh. Egyéb anyagbeszerzés Egyéb árubesz-tisztítószer Egyéb árubesz.-sokszorosítási anyag Egyéb árubesz.számitástechnikai anyag Egyéb árubesz.-egyéb kisértékő t.e. ANYAGBESZERZÉS

55121 55122 551291 551292 551293 551294 551296 5522291 5522292 5522294 55223 55224 55225 55227

Nem adatátvit.célú távk. díj (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) TV elıfizetés Számtechn.rendszer mők.kapcs.külsı sz.dí Egyéb kommun.szolg.rendszerg.Polg.Hiv. Egyéb komm.szolgTeleház-Gordiusz Egyéb komm.szolg.rendszerg.Telemat Bérleti dij-ABÉVA Takarnet földhivatal Bérlet és lizing díjak-egyéb Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-és csatornadíjak

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 20 453,00 0,00 3 360,00 0,00 164 808,00 0,00 72 621,00 0,00 80 028,00 0,00 110 600,00 0,00 182 151,00 0,00 32 148,00 0,00 0,00 0,00 44 004,00 0,00 25 600,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 25 200,00 0,00 38 952,00 0,00 35 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 038,00 0,00 81 095,00 0,00 1 750,00 1 750,00 17 580,00 0,00 372 267,00 0,00 3 431 191,00 1 750,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 41 213,00 0,00 16 872,00 0,00 606 744,00 0,00 310 862,00 0,00 227 617,00 0,00 542 376,00 0,00 917 960,00 0,00 281 378,00 0,00 155 284,00 0,00 215 980,00 0,00 127 204,00 0,00 74 812,00 0,00 34 828,00 0,00 87 188,00 0,00 233 836,00 0,00 78 052,00 0,00 128 000,00 0,00 245 520,00 0,00 819 890,00 0,00 760 074,00 0,00 1 750,00 1 750,00 72 015,00 0,00 807 064,00 0,00 20 050 923,00 14 829,00

Tartozik 41 213,00 16 872,00 606 744,00 310 862,00 227 617,00 542 376,00 917 960,00 281 378,00 155 284,00 215 980,00 127 204,00 74 812,00 34 828,00 87 188,00 233 836,00 78 052,00 128 000,00 245 520,00 819 890,00 760 074,00 0,00 72 015,00 807 064,00 20 036 094,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137 049,00 44 500,00 6 866,00 68 900,00 63 000,00 0,00 50 000,00 7 889 000,00 7 200,00 5 949,00 209 000,00 878 041,00 947 274,00 266 940,00

781 147,00 338 300,00 37 238,00 625 140,00 312 000,00 635 200,00 300 000,00 46 925 274,00 18 400,00 35 694,00 908 500,00 5 915 092,00 5 525 676,00 1 038 504,00

781 147,00 338 300,00 37 238,00 625 140,00 312 000,00 635 200,00 300 000,00 46 925 274,00 18 400,00 35 694,00 908 500,00 5 576 101,00 5 281 111,00 1 038 504,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011.08.09 15:34:54 9 / 15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 221,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 991,00 244 565,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 552281 552282 552283 552284 552285 552286 552287 552291 5522921 5522922 552293 552294 552296 552298 553221 553223 553224 55323 55325 55

Megnevezés Épületek,építmények karbantartása Kommunikációs eszk.karbant.kisjav. Szám.techn.eszk.karbant.kisjav. Sokszorosítási eszk.karbant.kisjav. Gépek,berendezések karbant.kisjav. Jármővek karbant.kisjav. Utak karbant.kisjav. Postai levél,csomag feladás Kultúrális rendezvények/ Kultúrális rendezvények/Széchenyi napok/ Egyéb postai szolg.fiókbérlet Szemétszállítás Takarítás,rovarírtás Egyéb üzemeltetési kiadás Eü.szolgáltatás dija-Dr.Tholt Mária Eü.szolg.díja-Gemini Med 2007.BT. Eü.szol.g.díja-Jenei Art. Vásárolt közszolgáltatás egyéb (mezıı Ped.szakmai szolgáltatás OM. SZOLGÁLTATÁSOK

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

561211 561221 561231 56221 562231 56224 563292 563293 563296 563297 56421 56

Vásárolt termékek és szolg. ÁFA/egyenes/ Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz./egyenes Fordított ÁFA befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi-vagyonvéd.Polg.Hiv.MONDA Kultúrális,jóléti kiad/koszorúk,nev./ési Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások Számlázott szellemi tevék./belsı ell./ KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 904 163,00 0,00 0,00 1 125,00 47 280,00 429 000,00 28 938,00 528 097,00 0,00 2 337 730,00 499 680,00 8 776 013,00

57129 57221 57223 57224 572291 572292

Egyéb befiz.köt.többlettámogatás visszafizetése Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hj. Adók,díjak-cégautóadó Egyéb befiz.vagyon biztosítás Egyéb befiz.jármő biztosítás

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 310 615,00 0,00 0,00 396 807,00 27 347,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 7 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 282,00 0,00 373 710,00 0,00 6 480,00 0,00 1 102 200,00 0,00 263 761,00 0,00 81 604,00 0,00 48 220,00 0,00 0,00 0,00 1 502 732,00 0,00 18 000,00 0,00 38 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 047 851,00 4 221,00

2011.08.09 15:34:54 10 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 127 634,00 0,00 20 000,00 0,00 17 561,00 0,00 188 230,00 0,00 697 297,00 0,00 124 079,00 0,00 3 363 200,00 0,00 928 216,00 8 626,00 640 830,00 0,00 649 820,00 0,00 19 440,00 0,00 8 654 033,00 170 072,00 38 400,00 0,00 713 070,00 0,00 256 250,00 0,00 110 075,00 0,00 109 025,00 0,00 3 000,00 0,00 96 000,00 0,00 80 152 325,00 762 254,00

Tartozik 127 634,00 20 000,00 17 561,00 188 230,00 697 297,00 124 079,00 3 363 200,00 919 590,00 640 830,00 649 820,00 19 440,00 8 483 961,00 38 400,00 713 070,00 256 250,00 110 075,00 109 025,00 3 000,00 96 000,00 79 390 071,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00

25 876 345,00 3 766 000,00 11 592 000,00 50 290,00 125 006,00 2 013 500,00 176 675,00 936 116,00 90 283,00 6 948 305,00 683 040,00 52 257 560,00

187 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 320,00 0,00 0,00 0,00 196 137,00

25 688 528,00 3 766 000,00 11 592 000,00 50 290,00 125 006,00 2 013 500,00 176 675,00 927 796,00 90 283,00 6 948 305,00 683 040,00 52 061 423,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652 333,00 1 895 148,00 2 543 000,00 216 000,00 793 614,00 63 879,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652 333,00 1 895 148,00 2 543 000,00 216 000,00 793 614,00 63 879,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye Rendelkezésre állási támogatás-bérpótló j. Idöskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Ápolási díj méltányossági alapon Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás rendkivüli gyermekvédelmi tám. Közgyógyellátás Rászorults.f.norm.kedv.óvodai gy.étk. Rászorults.függı norm.kedv.gy.étkezés-iskola Étkeztetés (Szt.62. par.) Ell.pénzb.jutt. iskolai táboroztatás Ell.pénzb.jutt. tanórán kivüli tám. Ell.pénzb.jutt. felsıokt.tám. Ell.pénzb.jutt.rászoruló gyermekek támogatása SZOCPOL. ELLÁTÁSOK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 950,00 85 500,00 96 890,00 212 300,00 283 200,00 212 400,00 0,00 60 000,00 10 000,00 0,00 217 782,00 198 000,00 274 450,00 145 845,00 195 000,00 186 000,00 0,00 0,00 2 254 317,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364 230,00 405 650,00 581 340,00 1 511 700,00 1 417 800,00 1 112 572,00 215 000,00 150 000,00 10 000,00 105 000,00 346 230,00 1 842 847,00 3 111 625,00 1 099 795,00 400 000,00 228 000,00 640 000,00 134 850,00 13 676 639,00

59311 599 59

AT terv szerinti értékcsökk. elszámolása Kiadások átvezetési számlája KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

48 296 941,00 114 966,00 48 411 907,00

48 296 941,00 61 547 787,00 109 844 728,00

5

FOLYÓ KIADÁSOK

0,00

0,00

109 959 694,00

72101 72102 72103 72105 72106 72108 72109 72110

Üdülıi szálláshely szolgáltatás kiadásai Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bébeadása,üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 277,00 198 000,00 5 456 064,00 49 571,00 87 387,00 812 656,00 21 343 088,00 660,00

Számlaszám 572293 572294 572297 572298 57

Megnevezés Egyéb befiz.felelısség bizt. Egyéb befiz.hatósági díjak Egyéb befiz.bankköltség K.féle adók,kamat,bírság EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

5832111 5832121 583213 5832141 5832161 5832162 5832171 5832172 5832183 5832184 583223 5832241 5832243 583225 588251 588252 588254 588256 58

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 5 100,00 0,00 0,00 0,00 131 665,00 0,00 0,00 0,00 871 534,00 0,00

2011.08.09 15:34:54 11 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 10 200,00 0,00 68 256,00 0,00 581 481,00 5 333,00 139 006,00 0,00 6 962 917,00 5 333,00

Tartozik 10 200,00 68 256,00 576 148,00 139 006,00 6 957 584,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

364 230,00 405 650,00 581 340,00 1 511 700,00 1 417 800,00 1 112 572,00 215 000,00 150 000,00 10 000,00 105 000,00 346 230,00 1 842 847,00 3 111 625,00 1 099 795,00 400 000,00 228 000,00 640 000,00 134 850,00 13 676 639,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 285 196,00 1 087 392,00 94 372 588,00

93 285 196,00 354 621 792,00 447 906 988,00

0,00 0,00 0,00

0,00 353 534 400,00 353 534 400,00

109 959 694,00

448 994 380,00

448 994 380,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 786,00 0,00 0,00 5 341,00 0,00

172 889,00 1 842 847,00 31 249 921,00 567 406,00 2 374 744,00 4 016 100,00 187 881 730,00 29 880,00

0,00 0,00 16 349,00 46 842,00 475 728,00 0,00 207 620,00 0,00

172 889,00 1 842 847,00 31 233 572,00 520 564,00 1 899 016,00 4 016 100,00 187 674 110,00 29 880,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Számlaszám 72112 72113 72114 721151 721152 721153 721154 721155 72115

Megnevezés Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezıgazdasági támogatások Közvilágítás Város és községgazdálkodás Város- és községgazd - Utak Város- és községgazd - Víz Város- és községgazd - Szennyvíz Város- és községgazd - Hulladék VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72118 721191 721192 721193 721194 721195 721196 721197 72119

Közterület rendjének fenntartása 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.- Védınık 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin - Gyerekorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Dr.Papp,háziorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Dr.Tholt,háziorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Fogorvos 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Ügyelet 0,00 Gyógyító-megelızı ell.fin.-Iskola eü. 0,00 GYÓGYÍTÓ-MEGELİZİ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

513 190,00 646 418,00 17 380,00 40 550,00 18 000,00 0,00 691 552,00 0,00 1 413 900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 226 053,00 3 785 888,00 595 386,00 201 827,00 438 911,00 1 000,00 4 090 805,00 328 125,00 9 441 942,00

72121 72122 72123 72124 72126 72127 72128 72129 72130 72131 72132 72133 72134 72135 72137 72138 72139 72140 72142 72143

Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai nevelés 1-4. Általános iskolai nevelés 5-8 Általános iskolai napközi otthoni nev. Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm.alap Ápolási díj-alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Szociális étkeztetés Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatás Egyházak, közösségi és hitéleti tev.tám. Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési intézmények mőködtetése

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 672 158,00 3 786 646,00 9 007 410,00 1 021 685,00 162 450,00 96 890,00 212 300,00 351 168,00 263 376,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 217 782,00 160 845,00 1 223 600,00 0,00 0,00 539 074,00 1 919 054,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 839,00

44 714 677,00 20 482 932,00 46 963 007,00 5 636 285,00 769 880,00 581 340,00 1 511 700,00 1 758 072,00 1 379 589,00 215 000,00 150 000,00 105 000,00 640 000,00 346 230,00 1 174 795,00 8 704 445,00 900 000,00 1 000 000,00 2 532 634,00 11 824 094,00

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 646 261,00 0,00 997 273,00 0,00 607 847,00 0,00 2 722 126,00 0,00 1 972 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 837 866,00 0,00 6 532 067,00 0,00

2011.08.09 15:34:54 12 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 4 262 945,00 0,00 5 278 147,00 0,00 4 778 343,00 0,00 40 040 897,00 227,00 10 581 821,00 0,00 2 880,00 0,00 2 125 000,00 0,00 10 392 542,00 212 590,00 63 143 140,00 212 817,00

Tartozik 4 262 945,00 5 278 147,00 4 778 343,00 40 040 670,00 10 581 821,00 2 880,00 2 125 000,00 10 179 952,00 62 930 323,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 226 053,00 3 785 888,00 595 386,00 201 827,00 438 911,00 1 000,00 4 090 805,00 328 125,00 9 441 942,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 128 724,00

44 644 800,00 20 482 932,00 46 963 007,00 5 636 285,00 769 880,00 581 340,00 1 511 700,00 1 758 072,00 1 379 589,00 215 000,00 150 000,00 105 000,00 640 000,00 346 230,00 1 174 795,00 8 704 445,00 899 600,00 1 000 000,00 2 532 634,00 11 695 370,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Igazgatási szolg. díjbev. (kifügg.takarnet) Bírságból származó bevétel Selejtezett készl.értékesítése Int.mők.kapcs:szolgáltatás ellenért.-mez Int.mők.kapcs.:szolg.ellenért. kúlt.bev. Egyéb s.bev:pályázati csomagok díja Egyéb sajátos bev:hírdetés,fénym.képeslap Helyiségek,eszk.tartós bérbeadása Helyiségek,eszk.eseti bérbeadása Int.bev.óvodai gyermek étkezés Int.bev.iskolai gyermek étkezés Int.bev.szemétszállítás Környezetvédelmi díj Alkalmazottak térítése-m.helyi étk.óvoda Alk.tér.m.helyi étkezés iskola Alk.térítése-lakbér befizetés Alkalm.térítése-üdülési díj Alkalm.tér. - munkaruha megváltás Kötbér Int.saj.bev.késedelmi kamat AHT kiv.továbbszla.belf.gáz AHT kiv.továbbsza.belf.villany AHT kiv.továbbszla.belf.víz,csat. AHT kiv.továbbszla.belf.telefon Rövid lejáratú betétek kamata Mők.kiad.áfa visszatérülés AT Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 750,00 0,00 0,00 16 140,00 0,00 40 000,00 5 250,00 863 897,00 93 000,00 768 016,00 534 292,00 553 301,00 40 140,00 201 600,00 752 428,00 117 060,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 158 930,00 37 688,00 46 436,00 4 000,00 344 131,00 0,00 993 010,00 5 602 069,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Építményadó Idegenforgalmi adó tartózk.után Állandó jell. végzett iparüzési adó

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 399 410,00 665 761,00 9 535 891,00

1 391 310,00 1 410 813,00 54 637 226,00

34 224 930,00 1 262 716,00 180 174 823,00

Számlaszám 72144 72145 72148 72149 72150 7

Megnevezés Iskolai diáksport-tevékenység és tám. Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Mozgáskorlátozattak támogatása Óvodáztatási támogatás Országos kisebbségi önk.választás KÖZVETLEN KIADÁSOK

91121 91123 912211 912221 912222 912224 912225 913211 913212 9132211 9132212 913222 913223 9132311 9132312 913232 913233 913234 913241 913244 91422211 91422212 91422213 91422214 9162121 919211 919231 91 92221 92225 922271

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 102 370,00 0,00 17 440,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 1 750,00 0,00 65 507 239,00 114 966,00

2011.08.09 15:34:54 13 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 313 370,00 0,00 206 500,00 109 435,00 52 500,00 0,00 10 000,00 0,00 20 800,00 0,00 471 258 937,00 1 267 792,00

Tartozik 313 370,00 97 065,00 52 500,00 10 000,00 20 800,00 469 991 145,00

Egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 000,00 15 000,00 23 760,00 148 190,00 8 635,00 120 000,00 150 255,00 8 159 116,00 440 500,00 6 957 719,00 6 413 336,00 4 710 530,00 399 493,00 1 232 000,00 4 528 054,00 648 860,00 24 000,00 50 000,00 1 454 642,00 10 124,00 1 186 861,00 128 636,00 153 767,00 8 568,00 2 407 578,00 3 514 000,00 8 447 828,00 51 411 452,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 000,00 15 000,00 23 760,00 148 190,00 8 635,00 120 000,00 150 255,00 8 159 116,00 440 500,00 6 957 719,00 6 413 336,00 4 710 530,00 399 493,00 1 232 000,00 4 528 054,00 648 860,00 24 000,00 50 000,00 1 454 642,00 10 124,00 1 186 861,00 128 636,00 153 767,00 8 568,00 2 407 578,00 3 514 000,00 8 447 828,00 51 411 452,00

68 441 760,00 3 049 774,00 400 919 705,00

0,00 0,00 0,00

34 216 830,00 1 787 058,00 220 744 882,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Normatív áll.hj. lakosságszámh. kötötten Normatív áll.hj.feladatmutató. kötötten Normatív áll.hj.kieg.tám.közoktatási feladatokhoz Egyes szoc.tám.Idıskorúak járadéka Egyes szoc.tám.Rendszeres szoc.s. Egyes szoc.tám.áplási díj,nyugd.j. Egyes szoc.tám.kieg-lakásfenntartási t. Egyes szoc. tám. rend.áll.tám. Normatív központi támogatás:Óvodáztatási tám. Egyéb közp.tám.2011.évi kompenzáció TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBİL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 081 279,00 10 923 641,00 91 124,00 87 201,00 69 255,00 263 376,00 208 215,00 85 880,00 10 000,00 441 410,00 13 261 381,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Üdülıi szálláshely szolgáltatás bevételei Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önk.ig.tev Adó,illeték kiszabása,beszedése Mezıgazdasági támogatások Város- és községgazd. - Utak Város- és községgazd. - Hulladék VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 996 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 000,00 960 020,00 667 865,00 1 192 535,00 139 872,00 1 301 281,00 3 027 681,00 1 514,00 58 078 361,00 671 140,00 80 000,00 676 244,00 756 244,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 898 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Számlaszám 922281 922282 92321 92323 92324 92327 92421 9252 9262 929231 929232 929233 92

Megnevezés Pótlékok bevétele Bírságok önellenörzési pótlék bevétele Önkormányzatot megill. SZJA Tel.önk.jöv.mérs.bevétele Gépjármüadó Termıföld bérbeadásából származó bevétel Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb bevétel Egyéb sajátos bevétel-idegen Egyéb bevétel-/bírság 30%/ ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK

94221 94222 942221 943221 943223 943225 943226 943227 943228 947291 94 99201 99202 99203 99204 99205 99206 99209 99210 99212 99213 992152 992155 99215

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

Havi forgalom Tartozik Követel 140 348,00 465 135,00 0,00 20 000,00 0,00 4 143 034,00 4 994 389,00 0,00 2 387 988,00 4 520 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 40 140,00 60 840,00 45 000,00 51 875,00 170 000,00 31 162,00 0,00 47 000,00 19 378 927,00 66 789 097,00

2011.08.09 15:34:54 14 / 15

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 5 914 193,00 7 583 403,00 11 559 699,00 11 649 699,00 0,00 28 510 614,00 34 369 280,00 0,00 47 011 712,00 96 156 138,00 0,00 32 263,00 0,00 101 761,00 0,00 386 000,00 401 653,00 445 895,00 573 815,00 516 015,00 315 298,00 323 060,00 0,00 74 750,00 315 808 119,00 618 190 837,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 34 369 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 800,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 1 669 210,00 90 000,00 28 510 614,00 0,00 49 144 426,00 32 263,00 101 761,00 386 000,00 44 242,00 0,00 7 762,00 74 750,00 302 382 718,00

7 440 911,00 75 171 899,00 627 077,00 523 206,00 281 637,00 1 581 930,00 1 444 545,00 301 720,00 10 000,00 2 566 929,00 89 949 854,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 440 911,00 75 171 899,00 627 077,00 523 206,00 281 637,00 1 581 930,00 1 444 545,00 301 720,00 10 000,00 2 566 929,00 89 949 854,00

24 000,00 8 745 956,00 8 016 670,00 7 200 270,00 884 319,00 12 979 646,00 15 279 835,00 212 038,00 492 851 171,00 1 580 814,00 80 000,00 5 841 714,00 5 921 714,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 000,00 8 745 956,00 8 016 670,00 7 200 270,00 884 319,00 12 979 646,00 15 279 835,00 212 038,00 258 952 859,00 1 580 814,00 80 000,00 5 841 714,00 5 921 714,00


Alsónémedi Polgármesteri Hiv. - pénzforgalmi könyvelés Alsónémedi

A könyvelés éve: 2011

3.1.1 Fıkönyvi kivonat (Teljes, Január - Június hónap) A göngyölített forgalomban a nyitó érték is szerepel! Listázott számlatípusok: Teljesítés, Közgazdasági, Másodlagos, Vállalkozói, Állományi, Forgalmi, Egyik sem, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés Nyitó egyenleg Követel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Havi forgalom Tartozik Követel 7 382 377,00 21 972 117,00 0,00 0,00 0,00 593 800,00 0,00 60 148,00 0,00 25 200,00 0,00 679 148,00

Göngyölített forgalom Tartozik Követel 81 909 807,00 215 187 759,00 0,00 595 070,00 0,00 3 565 600,00 0,00 119 014,00 0,00 151 200,00 0,00 3 835 814,00

Tartozik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egyenleg Követel 133 277 952,00 595 070,00 3 565 600,00 119 014,00 151 200,00 3 835 814,00

28 750,00 800,00 421 760,00 107 236,00 45 500,00 773 919 122,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 750,00 800,00 421 760,00 107 236,00 45 500,00 458 111 003,00

759 552 143,00 1 075 360 262,00

315 808 119,00 1 089 727 241,00

443 744 024,00 0,00

0,00 14 366 979,00

1 391 168 381,00

1 849 279 384,00

0,00

458 111 003,00

2 988 968 999,00 2 988 968 999,00

33 797 040 148,00 33 797 040 148,00

0,00

0,00

2 689 091 665,00 2 684 265 957,00 299 877 334,00 304 703 042,00

31 485 618 450,00 31 497 498 592,00 2 311 421 698,00 2 299 541 556,00

0,00 11 880 142,00

11 880 142,00 0,00

Számlaszám 99217 99218 992191 992192 992197 99219

Megnevezés Tartozik Önkormányzatok elszámolása 0,00 Közterület rendjének fenntartása 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.-védınık 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.-gyerekorvos 0,00 Gyógyító-m.ell.fin.- Iskola eü. 0,00 GYÓGYÍTÓ-MEGELİZİ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA 0,00

99221 99223 99243 99245 99248 992

Óvodai nevelés,ellátás Általános iskolai nevelés 5-8 Közmővelıdési intézmények mőködtetése Köztemetı-fenntartás és mőködtetés Mozgáskorlátozottak támogatása ALAPTEVÉKENYSÉG TELJ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 378 927,00

0,00 0,00 76 250,00 34 880,00 14 000,00 89 596 908,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 808 119,00

999 99

Átvezetési számlaszám BEVÉTELEK FUNKC. ELSZÁM.

0,00 0,00

0,00 0,00

85 652 547,00 105 031 474,00

19 378 927,00 108 975 835,00

9

BEVÉTELEK

0,00

0,00

124 410 401,00

194 628 382,00

Mindösszesen:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1-4 számlaosztály 5-9 számlaosztály

CT-EcoSTAT - Fıkönyv (2011.2.1.3) Program: Kerekes Sándorné Készítı: Számlaszám (tól-ig): minden

2011.08.09 15:34:54 15 / 15

Főkönyvi kivonat 2011 01 01 - 2011 06 30  
Főkönyvi kivonat 2011 01 01 - 2011 06 30  

Főkönyvi kivonat 2011 01 01 - 2011 06 30