Page 1

Min far er soldat af Christoer Boserup Skov


Min far er soldat © 2005 Christoffer Boserup Skov og Forsvarsakademiet Udgiver: Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Ryvangs Allé 1 Postboks 2521 DK-2100 København Ø Tlf. 3915 1900 www.fak.dk Illustrationer: Cay Brøndum, www.detaljemager.dk Grafisk produktion: Sebastian Sejer, www.pixelaid.net Bogen er sat med Garamond Trykt hos Narayana Press 1. udgave, 1. oplag, 2005 ISBN 87-91421-27-6 Printed in Denmark 2005

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk eller fotografisk gengivelse af denne bogs tekst og illustrationer er, uden forfatterens og Forsvarsakademiets skriftlige tilladelse, forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelser.


Introduktion til forældre Det danske forsvar sender folk ud mange forskellige steder i verden. Opholdets arbejdsopgaver og varighed kan variere, men sikkert er det, at det stiller familien overfor udfordringer. Nu skal familien i en periode undvære far/mor, og forsøge at klare dagligdagen alene. Denne børnebog er skrevet, fordi det er vigtigt at tale med børn om deres tanker og følelser i forbindelse med en udsendelse. Bogen berører relevante følelser og tanker som: ”Hvad er det, far/mor skal lave?”, ”Er det farligt?”, ”Hvornår kommer han/hun hjem?”, ”Hvorfor er far/mor ikke hjemme hos mig nu, når jeg er ked af det?”. Mens far/mor er på mission, kan det være rart at vide, at andre børn i lignende situationer fx kan føle savn og vrede. Det er en måde, hvorpå børnene kan acceptere deres egne følelser. Det kan også være godt at se, at det måske heller ikke altid er lige let, når far/mor endelig kommer hjem igen. Målgruppen er børn fra fire til syv år. Det er meningen, at bogen kan være udgangspunkt for en dialog forældre og barn imellem - en dialog der løbende kan være i gang; før, under og efter udsendelsen.

Typiske reaktioner Der er stor forskel på, hvordan børn reagerer. Nogle har let ved at tackle situationen, mens andre har det svært med, at deres far/mor skal af sted, og er, på militær mission. Nogle ofte forekommende reaktioner er savn, tristhed, søvnforstyrrelser, vrede, opmærksomhedskrævende og afvisende adfærd. Børn kan ofte have følelser, som de ikke kan sætte ord på, og må derfor få dem ud på andre måder. Derfor

kan de blive vrede og kede af det over ting, som måske ikke umiddelbart har noget med udsendelsen at gøre. Det er vigtigt, at man respekterer det enkelte barn og accepterer, at der kan være vidt forskellige reaktioner; nogle børn har måske ikke nogle problemer med, at far/mor er væk i en længere periode, mens andre er meget påvirkede. Mange børn reagerer på store ændringer i deres tilværelse ved at vende tilbage til tidligere adfærdsmænstre. Fx kan et renligt barn igen blive urenligt, et barn kan finde sutten frem igen, barnet kan have behov for mere fysisk kontakt m.m. Dette er normale reaktioner for børnene. De lidt større børn kan påtage sig et stort ansvar, når den ene af forældrene ikke er hjemme i en længere periode. Påskøn barnet, men husk at det også skal have lov til at være barn. Og husk ikke at fratage barnet alle opgaver, når far/mor igen kommer hjem, men lad også barnet langsomt vænne sig til den nye arbejdsfordeling i hjemmet. At være på international mission kan være farligt. Heldigvis er det i meget få tilfælde, at soldater kommer til skade. Med de åbne og hurtige informationsstrømme vil børn i dag ofte meget tidligt være i stand til at forbinde militær med krig og død. Derfor er det også naturligt, hvis de spørger, om det er farligt, og om man kan dø af det. Bogen kommer ikke ind på død - som nævnt er det noget, der yderst sjældent indtræffer. Men det er stadigvæk vigtigt at give et svar på børnenes spørgsmål. Eksempelvis kan man sige, at far/mor har trænet sammen med andre soldater, og de er meget dygtige til at passe på hinanden, og når man passer på hinanden, så dør man ikke. Konkrete og præcise svar hjælper med at afmystificere og forhindrer unødige bekymringer for børnene.

Gode råd Det er vigtigt, at barnet har tid til både en tankemæssig og følelsesmæssig bearbejdning. Tre gode råd i den forbindelse er: • Tryghed og omsorg Overordnet er det vigtigt at tage sig god tid til barnet og respektere, hvis det i perioder har brug for ekstra tryghed og omsorg. Føler barnet sig trygt, har det lettere ved at håndtere sine egne oplevelser. Skæld ikke barnet ud, hvis det i en periode opfører sig som om, det er meget yngre. Se det i stedet som en afgrænset periode, hvor barnet har brug for mere tryghed end normalt. • Åben og ærlig kommunikation Det er vigtigt at informere barnet om, hvad der sker. Informeres barnet ikke ordentligt, skaber det grobund for forestillinger og fri fantasi. Fantasi kan udvikle sig til fejlopfattelser og dermed være en ekstra byrde for barnet. Derfor er det en god idé, at man i et alderssvarende sprog fortæller barnet, hvad der sker. Åben kommunikation skaber også et tillidsforhold mellem forældre og barn, og dermed undgår man også, at barnet får noget at vide på en ikke-planlagt måde. Fortæl også eventuelle børneinstitutioner om jeres situation. • Lyt aktivt til barnet Lad barnet stille de spørgsmål, det ønsker. Det er en måde for barnet at forsøge at forstå, hvad der sker. Hvert spørgsmål kan ses som en ny brik til det ”mentale puslespil”, barnet skal lægge. Det er en proces, der hjælper barnet med at forstå frem for at lade fantasien løbe af med dem. For yderligere information og spørgsmål kan Forsvarsakademiets psykologer kontaktes på tlf. 3915 1900.


Laura er fire år. Hun bor sammen med sin far, sin mor og sin lillebror Jonas i et hus. Lauras far arbejder som soldat. I dag har han taget sin uniform på. De står alle sammen ude i haven og ser på ham. ”Nu skal jeg lige have de her bukser på,” siger far. Jonas kan ikke tale endnu, men han griner altid, når far har sin uniform på. Måske er det fordi, far ser lidt sjov ud. Mor griner også. Far har fortalt, at han snart skal ud at rejse sammen med andre soldater. ”Jeg skal rejse til et andet land. Der er nogle mennesker, der slås, fordi de er sure på hinanden. Vi skal hjælpe dem med at blive gode venner igen,” siger far. ”Skal du så have din uniform på hele tiden?” spørger Laura. Far nikker og smiler.

4


5


I det sidste stykke tid har far ikke været meget hjemme. Han har været ude at øve sammen med andre soldater. Mor arbejder på et kontor inde i byen. Så efter Laura har været i børnehave, har hun tit været ovre hos Amalie at lege. De er gode veninder. En dag fortæller Laura, at hendes far arbejder som soldat, og at han snart skal ud at rejse. Amalie siger, at hun har set i fjernsynet, at det er farligt. ”De skyder på hinanden, det har jeg selv set. Med rigtige geværer,” siger Amalie. Laura bliver helt forskrækket. ”Måske er det et farligt sted, far skal hen?” tænker Laura. Hun kan mærke, at hun får ondt i maven.

6


7


Da de spiser aftensmad, spørger Laura, om det er et farligt sted, far skal hen. ”Amalie siger, at de skyder hinanden”. Far fortæller, at der nok er nogle, der skyder. ”Men vi er mange, der skal af sted, og vi passer på hinanden,” siger far. ”Bliver Jonas ikke ked af, at far skal rejse?” spørger Laura. 8


”Jo,” siger mor, ”Vi kommer alle sammen til at savne far, og han vil også savne os. Men han kommer jo hjem igen.” Far siger, at de kan skrive breve til hinanden og ringe sammen. ”Så kan I jo fortælle mig, hvad I laver,” foreslår far. ”Det lyder godt,” tænker Laura. 9


”Hvor lang tid skal du være væk, far?” spørger Laura. Mor henter en kalender. Hun viser hvilken dato, det er i dag og tegner en rød ring i kalenderen. ”På den her dag kommer far hjem. Vi kan sætte en streg for hver dag, der går.”

10


Far peger på den dag, hvor han kommer hjem. Laura kigger på kalenderen. ”Er du hjemme på min fødselsdag?” spørger hun. ”Nej, desværre,” siger far. ”Men jeg ringer og synger en fødselsdagssang for dig. Rigtigt højt så alle skal holde sig for ørene!” Selvom Laura er ked af det, kan hun ikke lade være med at smile. 11


I dag skal far af sted. De bruger hele formiddagen på at lege med togbane, og Laura synes, det er rigtig sjovt. Jonas leger også med, men han kan ikke sætte togskinnerne rigtigt sammen, så Laura må hjælpe ham lidt. Mor kalder og siger, at de snart skal køre far hen til bussen. ”Den kører ud til lufthavnen, og der skal far rejse med et stort fly,” forklarer mor. Der er mange andre, der skal med bussen. ”Det her er Jette, hun er også soldat. Hende skal jeg arbejde sammen med,” siger far. Far giver mor, Jonas og Laura et stort knus og siger farvel. Laura græder lidt, for hun savner allerede far. Mor trøster hende og siger, at far kommer hjem igen.

12


13


Laura synes, at det er mærkeligt, at far ikke er hjemme. Hun skal vænne sig til, at hun ikke lige kan lege med far. Hun savner ham, men på kalenderen kan hun se, at der er lang tid til, han kommer hjem. Hendes dukkehus er gået i stykker, en af dørene er faldet af. ”Den skal far lave,” tænker Laura. Hun bliver sur over, at far er rejst ud for at hjælpe andre. Hun har altså også brug for hjælp til at få lavet dukkehuset.

14


Telefonen ringer, det er Amalie. Hun spørger, om Laura vil lege. Det vil hun gerne. De aftaler, at Amalie kommer på besøg om ti minutter. Måske kan hun hjælpe med at lave dukkehuset.

15


16


Jonas er lige faldet i søvn. Han sover eftermiddagslur i sin barnevogn. Mor får en idé. ”Vi kan lave en scrapbog,” siger hun. ”Hvad er det?” spørger Laura. Mor finder en lille bog frem med en masse hvide sider i. Hun fortæller, at en scrapbog er en bog, hvor man kan skrive og tegne noget af det, man har oplevet. ”Vi kan skrive lidt om, hvad du lavede i børnehaven i dag,” siger mor. Laura synes, at det er en rigtig god idé. Hun har en masse ting, hun gerne vil tegne. Hun fortæller mor, hvad hun skal skrive. ”Så kan jeg fortælle det hele til far, når han kommer hjem,” tænker Laura.

17


I dag har de været ude at handle. Det var lidt hårdt, for Laura skulle hjælpe med at bære varerne fra bilen og ind i køkkenet. Det plejer far at gøre. Da de har sat varerne på plads, tænder mor computeren. ”Der er en mail fra far,” siger mor. Laura løber hen til computeren. Mor tager Jonas på skødet og læser højt, hvad far har skrevet.

18


Det er et langt brev, hvor han skriver, at han har det godt. Han har sendt nogle billeder af det sted, hvor han spiser, og hvor han sover. Der er også et billede, hvor han står foran en militærbil. Far skriver, at han savner dem og glæder sig til at se dem. Laura bliver glad for at se billederne og glemmer helt, at hun har ondt i armene af at bære indkøbsposer. 19


20


I dag er det Lauras fødselsdag. Hun fylder fem år. Det er hendes første fødselsdag, hvor far ikke er der. ”Han plejer altid at synge rigtig højt,” tænker hun. ”Når man er fem år, er man en rigtig stor pige,” siger mor og giver hende et kys på panden. Hun får en masse spændende gaver: Mor har købt en flot trøje, og Jonas giver hende en bog. Der er også en gave fra far. Gaven er pakket ind i skinnende lilla papir. Hun er meget spændt på, hvad der er inden i. Der er en flot halskæde. Laura bliver meget glad for den og tager den på med det samme. Mor har lavet en lagkage med fem lys i. Laura puster alle lysene ud på én gang. ”Nu må du ønske noget,” siger mor. Laura lukker øjnene og ønsker, at far snart kommer hjem igen.

21


22


En aften har Laura meget svært ved at falde i søvn. Hun ligger og tænker på en masse ting. Endelig falder hun i søvn, men midt om natten vågner hun pludseligt ved, at hun skriger højt og sætter sig op i sengen. Hun har haft et mareridt. Hun drømte, at der skete far noget. Det var ikke rart. Hendes pande er helt våd af sved. Mor bærer Laura ind i sin seng. Jonas ligger der allerede, og Laura putter sig imellem dem. Det er rart, og hun falder hurtigt i søvn igen.

23


Næste morgen, inden Laura tager i børnehave, ringer far. ”Alt går godt,” siger han. Det er dejligt at høre hans stemme. Laura bliver mere rolig.

24


Nede i børnehaven leger hun butik med Amalie. En af drengene spørger, hvor Lauras far er henne, men Laura har ikke lyst til at forklare det. En voksen, der hedder Rosa, fortæller de andre børn, at Lauras far er soldat, og at han lige nu er ude at rejse. Laura synes, det er rart, at Rosa fortæller om det. Nogle gange synes hun nemlig, at det er svært at forklare det hele til de andre. Nu kan de lege videre med butikken.

25


26


Inde i stuen står Fars brune læderstol. ”I må ikke lege med den - det er ikke legetøj!” råber far altid, når Laura og Jonas kravler op i den. Det er nemlig en sjov stol, for den kan både vippe og dreje rundt. ”Men nu er far jo ikke hjemme, så vi kan jo godt lege med den,” tænker Laura. ”Det kan godt være, at far bliver eddikesur, men han kan jo ikke se, at vi leger med den. Vi laver et rumskib, og så er vi astronauter,” siger Laura. Jonas nikker og kravler op i stolen. ”Skyd rum-uhyrerne kaptajn Jonas,” siger Laura og giver Jonas en laser-pistol. De flyver forbi en masse stjerner og får stjernestøv på deres rumdragter. ”Pas på solen!” råber Laura og styrer lige uden om den brændende planet, mens Jonas skyder løs med laser-pistolen.

27


”I dag er en god dag!” tænker Laura, da hun står op om morgen. I dag kommer far nemlig hjem. De skal ud i lufthavnen og hente ham. På landingsbanen kan de se et stort fly, der lander. ”Fly!” siger Jonas, han har lige lært at tale. ”Der kommer far!” råber Laura og peger på far, der kommer gående med en stor taske. ”Hej! Hvor er det godt at se jer. Hvor er I blevet store!” siger far. Han ser lidt anderledes ud, end da han tog af sted. Laura får et stort knus af far, men hun ved ikke rigtig, hvad hun skal sige. Far giver hende en gave. Det er en dukke. Jonas er genert, han gemmer sig bag mors ben og tør slet ikke kigge på far.

28


29


Laura har ikke leget med far, siden de hentede ham i lufthavnen. ”Far, skal vi lege nu?” tigger Laura. ”Nej,” siger far. Han lyder lidt sur. Jonas begynder at græde. ”Hvorfor græder du, Jonas?” spørger mor og går hen til ham. ”Det er fordi, far er så dum,” råber Laura pludselig. Hun løber op på sit værelse. Hun får øje på den dukke, som far gav hende. Hun smider den så hårdt på gulvet, at den ene arm falder af. Hun finder sin bamse og gemmer sig i sin seng. Lidt efter kommer mor ind på værelset og trøster hende. ”Far vil gerne lege med dig, han skal bare lige hvile sig lidt først,” siger mor.

30


31


Næste dag spørger far, hvad det er for en bog, Laura har lavet. Laura viser far sin scrapbog. ”Her har jeg tegnet, hvad jeg har lavet, mens du har været væk,” forklarer Laura. Far vil gerne høre, hvad Laura har lavet. Hun fortæller om sin fødselsdag. ”Jeg har også været ude og flyve i et hemmeligt rumskib,” fortæller Laura stolt.

32


”Det lyder godt nok spændende,” siger far. ”Skal vi ikke tage klodserne frem, så vi kan bygge en ridderborg?” spørger han. Det synes Laura, er en smaddergod idé. Hun henter en drage og en prinsesse. Far finder en ridder med et stort sværd. ”Den onde drage holder prinsessen fanget på slottet, og nu skal ridderen redde hende,” siger far. Det er rart at lege med far igen.

33


34


Det er dejligt, at far er hjemme igen. I dag er det godt vejr, og de er taget ud i skoven. Laura har hjulpet far med at smøre nogle lækre madpakker. De har også saftevand med. Jonas og far holder hinanden i hånden. De smiler. Jonas er slet ikke genert mere. ”Det er rart,” tænker Laura, ”at far er kommet hjem.” Det var som om, at alle lige skulle vænne sig til, at far var hjemme igen. Nu har mor fundet et godt sted, hvor de kan sidde at spise. ”Hvem kommer først?” råber Laura og løber om kap med far og Jonas. 35


Min far er soldat  

Børnebog - Forsvarsakademiet

Min far er soldat  

Børnebog - Forsvarsakademiet