2 minute read

Voorwoord

Beste bezoekers, vrijwilligers, medewerkers, beste allemaal die Ons Huis een groot hart toedragen,

Na vele jaren gedreven inzet van Gust voor Ons Huis heeft hij de fakkel aan mij doorgegeven. Op de Algemene Vergadering van 25 mei 2020 werd ik officieel als opvolger van Gust verkozen tot nieuwe voorzitter van Ons Huis. Een hele eer maar ook een omvangrijke opdracht. De vele taken die Gust voor Ons Huis vervulde zijn niet op één hand te tellen. De inzet van Gust in een tal van organisaties die bijdragen tot de armoedebestrijding zal zeker gemist worden. Het zal voor mij een groot engagement zijn om deze taak degelijk in te vullen. Maar door jullie ondersteuning zal ik jullie stem laten horen en trachten bij te dragen aan projecten allerhande om de armoede terug te dringen.

Advertisement

Gust is erin geslaagd met zijn bijzondere inzet Ons Huis ook een nieuwe uitrusting te geven. Zoals reeds neergeschreven in vorige nummers van ons krantje werden de laatste maanden belangrijke verbeteringswerken uitgevoerd aan het huis van de Bresserdijk. Sommigen onder u hebben reeds een blik kunnen werpen in de verruimde living: een nieuwe vloer, een brede verbindingsdeur naar de grote achterkeuken enz. Hartelijke dank hiervoor Gust! Ons Huis zal van deze aanpassingen vele jaren nuttig en aangenaam gebruik kunnen maken. Van zodra de toestand het toelaat zal er een opendeurdag ingepland worden waarop jullie uiteraard allemaal welkom zijn.

Corona heeft er voor gezorgd dat de hele werking van Ons Huis op een laag pitje werd gezet. Toch heeft Petra in deze ongewone tijden grote inspanningen geleverd om het contact te behouden. Met telefoontjes, emails, bezoeken heeft zij gepoogd de familie samen te houden.

Ons Huis blijft Ons Huis! Het blijft een plek waar iedereen steeds welkom is met grote en kleine bekommernissen.

Met Pasen werden de paaseitjes - die wij van de Ladies Circle mochten ontvangen - aan huis gebracht. Door de organisatie ‘Vrouw en Maatschappij’ werden rijkelijke pakketten bezorgd met allerlei nuttige producten voor het huishouden. Ook ‘het Huis van het Kind’ zorgde voor een knutselpakket voor elk kind. Ook deze heeft Petra bij jullie thuis afgeleverd. Alweer een mooi ruggesteuntje in deze rare tijden. De ontbijten van de volleybalclub uit Beerse waarvan we al enkele jaren genieten mochten wij op zondag 16 augustus ophalen. En dit jaar waren het geen paasontbijten maar moederdagontbijten voor alle bezoekers en hun gezin. En zo werd er toch gepoogd om deze moeilijke periode wat aangenamer te maken.

Maar hoe gaat het nu verder? Met Petra en aantal vrijwilligers hebben wij de mogelijkheden besproken om de werking terug op gang te trekken. Kooklessen, naailessen, hobbyclub, computerlessen, taallessen en andere ontmoetingen met veel mensen zijn gezien de overheidsmaatregelen nog steeds niet mogelijk. Beperkte groepen, voldoende afstand, voortdurend ontsmetten, het is allemaal niet zo vanzelfsprekend om dit binnen Ons Huis na te leven.

Maar weet wel, Ons Huis blijft Ons Huis! Het blijft een plek waar iedereen steeds welkom is met grote en kleine bekommernissen. Het woord is aan onze mensen om samen te zoeken naar veranderingen en verbeteringen om te komen tot een meer rechtvaardige en betere samenleving. Samen kunnen we daar iets aan doen. Daar gaan we voor!