Page 1

Úskalí začínajících firem a služby inkubátoru Ing. Tomáš Halva Business Development Manager Technology Transfer Manager


Mail od vědce z VUT Chtěl jsem se zeptat, zdali by bylo možné na této přednášce objasnit, v jaké podobě a jaké výsledky jsou zpravidla pro vás považovány za připravené pro transfer technologií: •jak technologie připravená k transferu má vypadat a kam to tedy směrovat? •nějaké konkrétní případy technologií, které se úspěšně podařilo transferovat? •jaké finanční zhodnocení od toho očekávat pro Ústav a pro samotné vědce? •jak vše probíhá od doby, kdy vás výzkumný tým prvně osloví až po fázi kdy technologie považována za transferovanou •je možné nějakým způsobem získat marketingový průzkum poptávky na nějaký nápad. Ze zkušenosti se společností xxxxxx vím, že jejich společnost dokáže do 24 hod dodat marketingový průzkum na jakýkoli nápad.

21.1.2013

2


Obsah 1. 2. 3. 4.

Představení JIC Začínající firmy a jejich problémy Služby inkubátoru Transfer technologií a Business development

21.1.2013

3


Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob Jihomoravský kraj Statutární město Brno Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


Jihomoravské inovační centrum Mise Efektivně podporovat vznik a rozvoj inovačních firem

Vize Chceme patřit mezi přední poskytovatele podpory inovativním firmám v Evropě

21.1.2013

5


HlavnĂ­ Aktivity JIC

21.1.2013

6


Jak jsou na tom naši klienti VaV instituce: • Studenti • Vědci

Komerční sféra: • Firmy • Investoři

Privátní sféra: • Vynálezci

21.1.2013

7


Úspěšná firma

21.1.2013

8


Očekávání zainteresovaných stran Nabídk a

Poptáv ka

$

Obchod

21.1.2013

9


Začínající firma Jak dobrý? Jak velkou?

21.1.2013

10


Inkubační Program 6 let více než 50 firem 18 úspěšných dokončení


ologický inkubátor VUT

Inkubátory JIC

Technologický inkubátor II

INBIT biotech inkubátor MU

21.1.2013

12


Inkubรกtory JIC v roce 2010

21.1.2013

13


Firmy v inkubačním programu

21.1.2013

14


Postup přijmutí do inkubátoru

21.1.2013

15


Postup přijmutí do inkubátoru

21.1.2013

16


Postup přijmutí do inkubátoru

21.1.2013

17


Postup přijmutí do inkubátoru

21.1.2013

18


Business plán • BP je „vstupenka do podnikání“ • proč se píše BP? – pro podnikatele: možnost promyslet a analyzovat jednotlivé oblasti, ošetřit rizika, definovat cíle, navrhnout kroky k dosažení cílů – pro partnery: nahlédnout do podstaty projektu, zhodnotit výhodnost vstupu do projektu 21.1.2013

19


Struktura business plánu Stručné shrnutí

SWOT

Popis klíčových bodů projektu

Návrhová část

Produkt Zákazníci Ochrana duševního vlastnictví Tým Cíle projektu

Analýzy Trh Segmenty Konkurenční produkty Síla konkurentů Dodavatelé Odběratelé Výrobní proces a nákladová rozvaha Faktory obecného okolí, např. právní normy

Cíle Strategie Produkty – co budeme vyrábět / poskytovat Ceny – za kolik Distribuce – kde a komu Propagace – jak zaujmete zákazníka Procesy – jak je zorganizována výroba nebo dodávka služeb Lidé

Finance Náklady Před spuštěním projektu Náklady během fungování projektu Předpoklad příjmů Projekce cash-flow Finanční zajištění projektu

21.1.2013

20


Většinové pravidlo

21.1.2013

21


Break Even Point Ztrรกta Ztrรกta

Zisk Zisk

21.1.2013

22


HlavnĂ­ Aktivity JIC

21.1.2013

23


TT JIC

21.1.2013

24


Proces TT JIC

21.1.2013

25


Technologie vhodná pro TT • ověřená – – – –

existuje ověřený prototyp? opakovatelnost? vyrobitelnost? lze vyrobit ve větších objemech?

• ochráněná – lze chránit? – má smysl chránit?

• má potenciální zákazníky !!!!!!!!!!!!!!! – kdo je to zákazník? 21.1.2013

26


Ekonomika transferu Je-li Je-lipůvodcem původcem univerzita: univerzita: --vědec vědec --ústav ústav --fakulta fakulta --univerzita univerzita

21.1.2013

27


Hodnoty JIC TT Kompetence Jednoduchost Rychlost Zodpovědnost

21.1.2013

28


Děkuji za pozornost. Tomáš Halva halva@jic.cz +420 725 502 734

uskali  

uskali zacinajicich firem

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you