Page 1

Center for Digital PĂŚdagogik Socialt arbejde i nye medier


Center for Digital Pædagogik er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at sikre børn og unges tryghed og trivsel digitalt. Vi beskæftiger os med socialt arbejde i nye medier. Vi formidler viden og indgår i projekter om digital pædagogik, etik og rådgivning på børne- og ungeområdet Vi geninvesterer et eventuelt økonomisk overskud i det socialpædagogiske arbejde for børn og unge.

Vi inddrager børn og unge i vores projekter og får herigennem et unikt udgangspunkt for vores arbejde. For hvem ved mere om børn og unges digitale liv end børn og unge selv? Vi er solidt forankret og anvender erfaringer opbygget gennem seks år. Erfaringerne bidrager med en unik viden inden for det digitale pædagogiske område. Center for Digital Pædagogik er en del af den frivillige landsorganisation Ungdommens Vel.


Vi tilbyder alt fra oplæg og workshops til rådgivning og samarbejdsprojekter til en bred målgruppe af børn, unge, forældre, fagpersoner, og organisationer.

Vi styrker og hjælper børn og unge ved at møde dem i øjenhøjde. Gennem 24/7 online rådgivning og skoleoplæg om digital identitet bliver de hørt og inddraget.

Vi klæder fagpersoner på med oplæg om sociale medier, digital identitet, online rådgivning, webetik, digital trivsel og forebyggelse via nye medier.

Vi deler vores indsigt på området og samarbejder med andre private og offentlige aktører om at udvikle projekter i nye medier, der sikrer børn og unges tryghed og trivsel digitalt.


Workshop om digital mobning

Undervisning i web- og mobiletik

Forumteaterprojekt og UV-materiale

National Helpline

Online rådgivning

Interaktivt debatmagasin

for børn og unge

Center for Digital Pædagogik Socialt arbejde i nye medier

Vester Allé 24, 3. sal | 8000 Aarhus C | tlf. 86 37 04 00 | info@cfdp.dk | www.cfdp.dk

CFDP  

generel om CFDP