Page 1

Carla Rentero i Maria  Salvador   6ºB


El nas de Neró  El nas de Neró  1947 1947 


Simbiosi de  Simbiosi de  dona­animal  dona­animal  1928 1928 


La pell de la  La pell de la  gallina inaugural  gallina inaugural  1928 1928 


La persistència  La persistència  de la memòria  de la memòria  1931 1931 


Objecte Objecte  surrealiste 1974 surrealiste 1974 


Palau del Vent  Palau del Vent  1972­73 1972­73 


Rostre de Mae  Rostre de Mae  West 1974 West 1974 


Els primers dies  Els primers dies  de primavera  de primavera  1922­23. 1922­23. 

Salvador Dalí 6è B  
Salvador Dalí 6è B  

presentació