Page 1

Liv-Astrid Egge

Morten Sæther

M U S I KK I S U M 1-2 Elevbok

Cappelens musikkverk for barnetrinnet MusikkisuM inspirerer elevene til å utforske og skape musikk. Verket er bygget opp rundt hovedemnene musisering, komponering og lytting.

MusikkisuM 1-7 har følgende komponenter: Elevbok Cd Lærerens bok Nettsted: http://musikkisum.cappelen.no

ISBN 978-82-02-27125-1

www.cappelen.no

OmslagMusikk1-2_BM.indd 1

Bokmål

21.08.2007 11:19:57


Liv-Astrid Egge

Morten Sæther

MUSIKKISUM 1-2 Elevbok Bokmål

Illustrert av Solveig Lid Ball

Musikkisum1-2-1-13.indd 1

18.07.2007 09:26:10


old h n n I Syngevise

Skolesang

side

Min sang

13

side

Jeg er en glad og vill ballong

side

18

Lydtur i naturen

side

26

Da frøken mus skulle gifte seg

side

32

4

Humlens flukt

14

side

Men gravemaskiner kan da ikke fly? side

20

Vi lager instrumenter

side

28

Sommerdag med lyn og torden side

34

10

side

Sommerfuglsang

side

16

Instrumentbingo

side

23

Navnelek

side

29

KrĂĽketegn

12

side

Snegler

side

17

Instrumentkryssord

25

side

Ormen Lange

side

30

Hundekonserten

side

35

2 Musikkisum1-2-1-13.indd 2

18.07.2007 10:23:22


Kyllingen

side

36

Min hatt

side

Amandus

side

38

På havets bunn

side

40

Sangbingo

side

43

Sangbingo

45

side

47

© J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2007 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med J.W. Cappelens Forlag AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. MusikkisuM følger læreplanene for Kunnskapsløftet i faget musikk og er lagd til bruk på grunnskolens barnetrinn. Omslagsdesign: Lene Jacobsen Illustrasjoner: Solveig Lid Ball Grafisk formgiving: Capella Media, Susanne Kittelsen Forlagsredaktør: Ingar Ebbestad Trykk/innbinding: Merkur Trykk AS, 2007 ISBN 978-82-02-27125-1 www.cappelen.no http://musikkisum.cappelen.no

3 Musikkisum1-2-1-13.indd 3

18.07.2007 09:26:11


SKOLESANG

INNE

I GRUPPA VÅR DER JOBBER VI MEST NÅR VI HAR INNETID. LESER, SKRIVER, TAR EN TRALL,

4 Musikkisum1-2-1-13.indd 4

18.07.2007 09:26:12


LEKER LITT MED NOEN TALL.

TEGNER, SPILLER DATA-SPILL. VI SKAL SIKKERT FÅ DET TIL.

5 Musikkisum1-2-1-13.indd 5

18.07.2007 09:26:14


UTE

I SKOLEGÅRDEN LEKER VI MEST NÅR VI HAR UTETID.

LØPER, KLATRER, SPILLER BALL, 6 Musikkisum1-2-1-13.indd 6

18.07.2007 09:26:17


LAGER PARADIS MED TALL.

HINKER, HOPPER, HUSKER, SPÅR. VI SKAL HA ET MORSOMT ÅR. 7 Musikkisum1-2-1-13.indd 7

18.07.2007 09:26:20


PÅ TUR UT PÅ TUR VI SAMMEN GÅR

SOMMER, HØST OG VINTER, VÅR.

8 Musikkisum1-2-1-13.indd 8

18.07.2007 09:26:22


DRAR PÅ TUR I ALL SLAGS VÆR, SER PÅ SMÅKRYP, BLOMSTER, TRÆR. LEKER SAMMEN, HAR DET BRA. MAT OG DRIKKE MÅ VI HA.

9 Musikkisum1-2-1-13.indd 9

18.07.2007 09:26:27


SYNGEVISE

10 Musikkisum1-2-1-13.indd 10

18.07.2007 09:26:31


11 Musikkisum1-2-1-13.indd 11

18.07.2007 09:26:35


KRÅKETEGN Kråke-fjær og kråke-knær.

Kråke-sølv og kråke-tær.

Kråke-gull og kråke-gråt.

Kråke-tull og kråke-låt.

Kråke-sol og kråke-regn.

Kråkevinge, kråketegn. 12 Musikkisum1-2-1-13.indd 12

Tekst: Gro Dahle

18.07.2007 09:26:38


MIN SANG

13 Musikkisum1-2-1-13.indd 13

18.07.2007 09:26:45


HUMLENS FLUKT

14 Musikkisum1-2-1-13.indd 14

18.07.2007 09:26:49


15 Musikkisum1-2-1-13.indd 15

18.07.2007 09:26:51


SOMMERFUGLSANG

16

Først var jeg et lite egg på et blad.

Så ble jeg larve som spiste glad.

Da jeg ble mett, jeg hengte meg opp

og spant et nett rundt min lille kropp.

Der hang jeg som puppe et par ukers tid.

Så ble jeg en sommerfugl fri.

Musikkisum1-2-1-13.indd 16

18.07.2007 09:26:53


SNEGLER

Noen snegler er

STORE.

Noen snegler er . SMÅ

Noen snegler er SVARTE. Noen snegler er GRÅ. Noen snegler har _____ på ryggen, og alle liker seg best i skyggen. Noen snegler lever i vann. Dem kan vi se når vi bader. Noen snegler lever på land. De spiser gress og blader.

17 Musikkisum1-2-1-13.indd 17

18.07.2007 09:26:58


JEG ER EN GLAD OG VILL BALLONG

Tegn ansiktene i ballongene.

MORSOM GLAD RAR

TRIST LEI SINT

18 Musikkisum1-2-1-13.indd 18

18.07.2007 09:26:59


Hva sier ballongen p책 sin bytur?

19 Musikkisum1-2-1-13.indd 19

18.07.2007 09:27:03


20 Musikkisum1-2-1-13.indd 20

18.07.2007 09:27:07


21 Musikkisum1-2-1-13.indd 21

18.07.2007 09:27:09


22 Musikkisum1-2-1-13.indd 22

18.07.2007 09:27:10


✂ Musikkisum1-2-1-13.indd 23

23 18.07.2007 09:27:10

Profile for Cappelen Damm

Pages from musikkisum 1 2 bm  

Pages from musikkisum 1 2 bm