Page 1

Kirsti Mac Donald

Kirsti Mac Donald

Matematikk Tal og omgrep

8–10

Matematikk Tal og omgrep Arbeidsboka gir elevane eit språkleg grunnlag for etter kvart å kunne ta del i den ordinære matematikkundervisninga.

Norsk start 8­–10

Oppgåvene gir elevane øving i å forstå tal og omgrep og i å bruke dei aktivt på mange måtar. summerer opp nytt stoff og vokabular i kvart kapittel.

Matematikk Tal og omgrep Nynorsk

ISBN 978-82-02-38704-4

9

788202 387044 www.cappelendamm.no

Nynorsk

Norsk start Matematikk 8-10