__MAIN_TEXT__

Page 1


Dronninga_kallar_materie.indd 2

26.05.16 10.54


Dronninga_kallar_materie.indd 3

26.05.16 10.54


© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-50705-3 1. utgave, 1. opplag 2016 Illustrasjoner og håndteksting: Hilde Kramer Omslagsdesign og layout: Hilde Kramer Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Trykt på 150 g Amber graphic 1,3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Dronninga_kallar_materie.indd 4

26.05.16 10.54


Dronninga_kallar_materie.indd 5

26.05.16 10.54


Dronninga_kallar_materie.indd 6

26.05.16 10.54


Dronninga_kallar_materie.indd 7

26.05.16 10.54

Profile for Cappelen Damm AS

Per Olav Kaldestad Dronninga kallar  

Har du tenkt på hvordan biene lever? I denne boka møter du dem i både gode og vonde dagar. Det er en fortelling med sterke dramatiske og ly...

Per Olav Kaldestad Dronninga kallar  

Har du tenkt på hvordan biene lever? I denne boka møter du dem i både gode og vonde dagar. Det er en fortelling med sterke dramatiske og ly...