Page 1

Juguem? Pautionary


pau

[s. XII; del ll. pax, pacis, íd.]

Estat de tranquil·litat o quietud no torbat per fatics, molèsties, etc. Estat de l'ànim tranquil, no torbat per la passió, l'ànsia, el temor, etc. ritu de la pau LITÚRG Ritu litúrgic consistent a desitjar-

se els fidels mútuament la pau a través d'algun signe extern: òscul, abraçada, etc. Tranquil·litat pública. La pau del país no ha estat

pertorbada fa anys. de tot acte hostil contra persones o béns en unes condicions determinades.


pau negativa Com hem vist, Algunes persones ens venen la pau com un estat caracteritzat per l'absència de guerres.

pau positiva Recull el procés de realització de la justícia en els diferents nivells de la relació humana. És un concepte dinàmic que ens porta a aflorar, afrontar i resoldre els conflictes de forma noviolenta. La finalitat és aconseguir l’harmonia de la persona amb ella mateixa, amb la naturalesa i amb les altres persones.


pau [positiva] dinàmica La pau és un procés en constant construcció. Per això requereix el compromís i la implicació de tothom en actuar en favor de la pau i en coherència amb els seus continguts, sense violència.

acció + absència de violència = noviolencia* *gandhià ahimsa.


pau [positiva] global Per construir la pau s'ha de tenir un enfocament global, partint del treball sobre s铆 mateix a la transformaci贸 del funcionament del sistema internacional, passant per la relaci贸 amb les altres persones i amb la natura.


violència Actitud o comportament que constitueix una violació o la privació a l’ésser humà d'alguna cosa que li és essencial com a persona (integritat física, psíquica o moral, drets, llibertats...). VIOLÈNCIA DIRECTA, agressió física o psicològica. Sovint és el resultat visible d'altres violències. VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL, impedeix cobrir les necessitats bàsiques VIOLÈNCIA CULTURAL, aspectes de l'àmbit simbòlic (religió, cultura, llengua, art, ciències…) que s'utilitzen per justificar o legitimar la violència estructural o directa.


educació per la pau Procés dinàmic, continu i permanent, fonamentat en els conceptes de pau positiva y en la perspectiva creativa del conflicte, i que pretén desenvolupar la cultura de la pau, que ajudi a les persones a observar críticament la realitat situant-s'hi enfront i actuar en conseqüència


Juguem? Il路lustrem la pau


les claus x educar per la pau ACTITUD

ESTRUCTURES,

L’educador ha de practicar el

Establiment – debatut, consensuat, acceptat -

no autoritarisme i l’equitat.

de les normes de relació entre les persones d'un

L'educand ha de ésser

grup

participatiu, crític i propositiu.

Presa de decisions de forma inclusiva i representativa.

METODOLOGIA, Socio-afectiva, a partir de la

CONTINGUTS,

vivència individual, per poder

Centrem en l’educació per al conflicte:

arribar a una reflexió i, si és el

connatural a les relacions entre les persones

cas, a una transformació:

transversal a totes les altres “educacions per a...”.

Sentir > Reflexionar > Actuar

eduquem per a una consciència crítica.


Juguem? Guiar amb els dits Les dues cantonades El grup tancat


conflicte Situació de disputa o divergència en què hi ha una contraposició d'interessos o necessitats antagòniques entre dues o més parts. Tradicionalment associat a la resolució mitjançant la violència Connotacions positives: Forma de respectar la diversitat d'opinions i percepcions Cerca de solucions satisfactòries i innovadores Mitjà de transformació de la societat


Juguem? la teranyina


provenció Proveir a les persones i als grups les aptituds necessàries per a afrontar un conflicte. El seu objectiu no és evitar el conflicte sinó aprendre com afrontarlo.

Educació per la Pau  
Educació per la Pau  

Materials gràfics de suport de la sessió d'Educació per la Pau