Page 1

Animals

5è de Primària


Animals •Es relacionen amb l’exterior a través dels moviments (caminen, volen o neden) i a través dels òrgans dels sentits. •S’alimenten de plantes o d’altres animals

Els classifiquem en:

Animals vertebrats Animals invertebrats


Quadre general dels animals


Animals Vertebrats Els vertebrats són un grup d’animals amb l’esquelet intern articulat que actua de suport del cos i permet el moviment. • Tenen columna vertebral, formada per una sèrie de petits ossos articulats (vèrtebres). • El cos està dividit en: cap, tronc i extremitats • Hi ha individus mascles i femelles.


Són animals vertebrats • Mamífers • Aus • Peixos • Amfibis • Rèptils


Mamífers

• Tenen el cos cobert de pèl. • Tenen el seu cos a una temperatura constant (sang calenta) • Respiren oxigen de l’aire mitjançant els pulmons • Tenen dents i llavis • Neixen vius de la mare que els alleta durant el seu creixement


Aus

• Tenen el cos cobert de plomes • Tenen el seu cos a una temperatura constant (sang calenta) • Respiren oxigen de l’aire mitjançant els pulmons • Tenen bec sense dents • Neixen d’ous


Peixos • Tenen el cos cobert d’escata • Tenen el seu cos a una temperatura segons l’entorn, variable (sang freda) • Respiren oxigen dissolt a l’aigua mitjançant les brànquies • Neixen d’ous


Amfibis • Tenen el cos cobert de pell sense pèls i humida • Tenen el seu cos a una temperatura segons l’entorn, variable (sang freda) • Quan són cries viuen a l’aigua i respiren oxigen que hi ha dissolt mitjançant les brànquies quan són adults, viuen a terra i a l’aigua i respiten l’o2 de l’aire amb pulmons • Neixen d’ous


Rèptils • Tenen el cos cobert de pell i escates • Tenen el seu cos a una temperatura segons l’entorn, variable (sang freda) • Respiren oxigen de l’aire mitjançant els pulmons • Neixen d’ous


Animals Invertebrats Els invertebrats són un grup d’animals sense columna vertebral ni esquelet intern. La major part tenen una protecció externa, com les formigues, però n’hi ha que no en tenen, com els cucs de terra.


Són invertebrats

–Artròpodes Artròpodes –Mol Mol— Mol—luscs –An Anè Anèl—lids –Equinoderms Equinoderms –Cnidaris Cnidaris –Esponges Esponges


Artròpodes Els artròpodes són un grup que es caracteritza per tenir el cos i les potes articulades. Els terrestres respiren l’O2 de l’aire mitjançant tràquies. Els aquàtics respiren l’ O2 de l’aigua mitjançant brànquies. Es reprodueixen per ous.


Artròpodes Insectes 1. Quan són adults, tenen el cos dividit en Cap, Tòrax i Abdomen. 2. Tenen forma larvària (eruga). 3. Tenen 2 antenes al cap i 6 potes a l’abdomen. 4. La major part són terrestres. Respiren per tràquies que són uns tubs que tenen a l’abdomen.


Artròpodes Arà Aràcnids 1. Tenen el cos dividit en Cefalotòrax (inclou el cap i el tòrax) i Abdomen. 2. No tenen antenes al cap. A la boca tenen unes pinces que utilitzen per menjar. 3. A l’abdomen hi tenen 8 potes 4. La major part són terrestres i respiren per tràquies.


Artròpodes Crustacis 1. Tenen el cos dividit en Cefalotòrax (inclou el cap i el tòrax) i Abdomen. 2. Tenen 2 antenes al cap. 3. Al cefalotòrax tenen 10 potes o més. En alguns crustacis, com el cranc o la llagosta, les potes del davant s’han transformat en pinces. 4. La major part són aquàtics i respiren per brànquies.


Artròpodes Mirià Miriàpodes 1. Tenen el cos dividit en cap i tronc. 2. Tenen 2 antenes al cap. 3. El tronc està format per molts segments o anells articulats, amb un o dos parells de potes cadascun. 4. Són terrestres i respiren per tràquies.


Mol—luscs 1. Tots tenen el cos tou. 2. Poden tenir una petxina externa, com les cloïsses o el cargol, o interna, com la sípia. N’hi ha, però, que no en tenen, com el llimac o el pop. 3. La major part són aquàtics i respiren per brànquies. Si són terrestres, com el cargol, respiren per pulmons. 4. Es reprodueixen per ous.


Mol— Mol—luscs Gasteròpodes 1. La major part tenen una petxina d’una sola peça. N’hi ha que no en tenen. 2. Tenen els ulls a l’extrem d’un tentacle. 3. La major part són aquàtics i respiren per brànquies. Els terrestres respiren per pulmons.


Mol— Mol—luscs Cefalòpodes 1. No tenen una petxina externa, excepte el Nautilus. 2. Del cap els surten llargs tentacles . 3. Tots viuen al mar i respiren per brànquies


Mol— Mol—luscs Bivalves 1. La seva petxina té dues peces anomenades valves. 2. No tenen el cap diferenciat . 3. La major part viu al mar subjectat a les roques o a la sorra. 4. Respiren per brànquies


Anèl—lids 1. Tenen el cos llarg i tou. Sovint format per anells 2. Viuen en llocs humits o a l’aigua. N‘hi ha que són paràsits. 3. Es reprodueixen per ous però també ho poden fer de forma asexual. 4. Respiren per brànquies els aquàtics i per la pell els terrestres.


Equinoderms 1. Tenen simetria radial, sovint pentagonal. 2. Es desplacen gràcies a uns petits peus que tenen a la part de sota del cos. 3. Sovint tenen el cos recobert de pues. 4. Tenen reproducció per ous (període larvari) i també asexual. 5. Respiren per brànquies


Cnidaris 1. Són animals quasi transparents que suren a l’aigua o fixats a la roca amb esquelet calcari. 2. El seu cos és tou i en forma de paraigües. 3. Sovint tenen substàncies tòxiques. 4. Tenen reproducció per ous (període larvari). 5. Respiren a través de la pell


Esponges 1. Són animals amb aspecte de planta. 2. Viuen enganxats a les roques. 3. Tenen forma de sac. Filtren l’aigua per alimentar-se 4. Respiren per tot el cos 5. Tenen reproducció per ous (període larvari).


Per conèixer més animals • http://www.cites.org/esp/gallery/species/index.html • http://www.xtec.es/~fturmo/d108/animals.htm • http://www.nationalgeographic.es/animales

Animals  
Animals  

Classificació animals