Page 1


100 eguneko balorazio-batzarretik urte betetze honartino denon artean proiektu asko bultzatu doguz, arrakasta gehiago edo gutxiagogaz. Esku artean dozun aldizkari honek Bildu Busturiko zinegotziei berba emon gure deutse, haien bizipenak, asmoak eta iritziak zuei zuzenean helarazteko. Beste guztirako badakizue gu non topau. **Los textos en castellano son un resumen de la tradución del original en euskera.

 Urtebete ostean, zelan baloratzen dozu udaletxean egindako beharra ? Orokorrean hasiera bat da, lan izugarria egin dogu eginbeharrekoa zentretako, udalaren funtzionamentua ezagutzeko, ze gu busturitar arruntak gara, esperientzia bakoak, ondino ikasten gabiz. Halan eta be lan egiteko konpromisoa hartuko nebala esan neban eta mantetzen dot, Busturiaren interesak defenditzen jarraituko dot, Uren Partzuergoan, Urdaibaiko patronatuan, Arrotegi Fundazinoan, BBKren bulegoaren alde, edo Arraldeko hiltegiaren jarraipena ziurtatzeko. Herritarrok ez dakigu lan instituzionalak zenbat ordu eroaten dauzen, niretzako sorpresa izan da, baita diru-laguntzen funtzionamentuena be, ze ordu asko emoten dodaz proiektuak prestetan esaterako konpostaje puntua ipinteko, edo bertoko basuaren errekuperaziorako, eta gero koiuntura ekonomikoagaitik ez dogu ezer jasotzen, etsigarria da.

 ¿Como valoras el año político trascurrido? Ha sido un comienzo, hemos hecho un gran trabajo en conocer el funcionamiento del Ayuntamiento, somos busturitarras de la calle. Dije que me comprometía a trabajar y lo mantengo, ya sea en el consorcio, el patronato o en Arrotegi. Y digo esto precisamente por el trabajo administrativo que hay que hacer para que luego no te concedan las subvenciones del compostaje, bosque autóctono, etc.

 ¿Cómo ves aquellas primeras intenciones? Los proyectos siguen su marcha algunos realizados, como los aparcamientos de San


Kristobal y el ambulatorio, otros en camino como la entrada de Ispilueta o el Plan General, y otros en su final como la plaza de Paresi. Con la vivienda también hemos avanzado, Presape se resolverá pronto, el censo de vivienda vacía está en marcha y nos hemos informado sobre la rehabilitación, así que pronto se verá el trabajo realizado.

 Zelan doaz hasierako asmoak? Gure proiektuak apurka apurka badoaz, batzuk eginda dagoz, adibidez aparkalekuak San Kristobal eta osasun etxean, edo Altamirako Plazaren errebajeak, beste batzuk nahiko aurreratuta¸ Paresiko plazaren zabalkuntza bezala, azkenik beste batzuk be bidea egiten Plan Orokorra edo Ispiluetako sarreraren hobekuntza lez. Lehen aitatu dodan modura etxebizitza proiektuen egoera ezagutzen ibili gara, eta ja denpora gitxi barru Presapeko etorkizuna argituko da, etxebizitza hutsen zentsua osatuko dogu, eta Eusko Jaurlaritzak errehabilitaziorako zer eskintzen dauen badakigu, beraz bestelako ekimenak martxan jarriko doguz etxebizitza eskubidea bermatzeko.

 Oporrak pasata non dago erronka?  ¿Tras las vacaciones cual es el reto? Agarre será nuestra prioridad, hacer viviendas sociales de alquiler, quizás según el sistema Andel, como en Otxandio y Atxondo.

 ¿Qué tal la oposición? No parecen defender los intereses del pueblo, sólo atacar a Bildu. No asumen ninguna responsabilidad y actúan de manera partidista. Su objetivo parece ser sacar carteles sin interés, antes o después del pleno. Su preocupación es mi sueldo cuando cobro lo que cobraba en mi anterior puesto de

Gure lehentasuna Agarreko proiektua izango da, berton etxebizitza sozialak egitea, eta horretarako finantziazioa bilatuko dogu, beharbada ipar Europako Andel sistema aplikau al izango dogu alokairuko udal etxebizitza parkea handitzen jarraitzeko, sentidu honetan Atxondo eta Otxandioko esperientziak aztertzen gabiz.

 Oposizinoak zer dino guzti honen inguruan?

“ Dije que me comprometía a trabajar y lo mantengo.”


Ez dau emoten herriaren interesen alde lanean dagozanik, bakarrik Bilduren aurka. Euren jarrera alderdikoia da, ez dagoz prest ezelango konpromiso hartzeko, ez dabe ardura bape hartu gure, ez ezer kopartitu. Euren helburua kartelak noiz ateratea da, pleno bainoa lehen edo pleno eta gero, gainera herriarentzako ezelango interesik ez daben asuntoekaz. Horren adibide argiena nire soldatarena izan da. Busturiko alkate guztiek soldata kobrau dabe. Nire kasuan legeak agintzen dauena baina gitxiago, ze neuk ez neban kobrau gure izan nire lehengo lanpostuan kobretan nebana baino gehiago, baina nire lanetik bizi naz, eta hipoteka ordaindu behar dot. Salbuespen bakarra jubilazinoa eukienak izan dira, edo jubilauta egon arren komisinoekin bigarren soldata ateratzen eban alkatea. Herriak gauzak ahaztuten dauzela pentsetan dabe, ez dala gogoratzen kanpaina bera antolatu ebela Eusko Alkartasuneko aurreko alkatearen aurka, non dago EAJ-k alkaterako aurkeztu ebana?

 Busturitarrak udaletxera joatea zelan deritzozu? Esperientzia oso aberatsa izan da, ze guretzat jentea udaletxera etortzea behar beharrezkoa da zer behar dauen jakiteko, alkarregaz ikasteko. Gainera herritarrak esker onekoak dira, eskatzen dabena justiziazkoa izanda be beti esaten deutset ez dodala berba emoten lortuko dodanik, ez dot guzurrik esaten, eta halan eta be hareentzako zita propioan entzutea eskertzen dabe.

trabajo, menos de lo que marca la ley. Además todos los anteriores alcaldes no jubilados han cobrado, alguno jubilado también un sobresueldo en dietas, yo tengo que pagar mi hipoteca.

 ¿Qué te parece que el vecindario acuda al Ayuntamiento? Es fundamental para nuestro trabajo, así conocemos cuales son las necesidades del pueblo, además los vecin@s son muy agradecid@s a pesar de que nunca miento y les digo claramente que no les doy palabra de poder solucionar sus problemas.

 ¿Por qué se han parado las obras de la ermita de San Kristobal? Ha sido un asunto grave porque se ha parado un proyecto de recuperación del patrimonio para el uso del pueblo. Los gestores de la Iglesia comenzaron las obras sin recibir los informes de la Agencia Vasca del Agua y además Costas dio orden de paralizar debido a la cercanía del río. Esperamos se solucione prontamente.


Kolektiboei jagokenez udal administrazinoaren funtzionamentua sistematizau gure dogu, berehala erantzuteko. Udala osatzen dogun langileon artean alkarregaz lan egiten be ikasten gabiz, hilabeteroko batzarren bidez lana komunean antolatzen ahalegintzen gara, eta horretarako be hemendik aurrera astez asteko planifikazioak diseinetan hasiko gara.

 Zergaitik gelditu dira San Kristobaleko ermitaren lanak? San Kristobaleko ermiteagaz pasa dana nahiko larria izan da. Guk indar guztia ipini gendun herriaren ondarea errekuperatzeko, udal arkitektoa aurreproiektu ta guzti egin eban. Asmoa ermitaren buelta arkupe batez estaltzea zan, politago geratzeko eta auzokideek toki estalia eukitzeko. Eleizako arduradunek Ura agentziak udalari baimena jakinarazo barik lanak hasi ebezen, eta Costasek obra ikustean gelditzeko agindua eman eutsan elizari, errekaren hurbiltasunagatik. Arazoa konpontzea espero dogu.

 ¿Cómo ha pasado el año?

 Zelan pasau da lehen urtea?

Denetarik ikasteko balio izan deust, eta orokorrean ondo En general bien, joan dala uste dot. Nahiko demasiado intenso. El gogorra izan da danak primer año me ha servido para aprender, barriak garalako, lehengo con muchas reuniones, urtea ikasteko da, ya que tengo cuatro intentsoa, erritmoa hartu áreas, y dos consejos, he arte, batzar askorekin ze tenido que dejar a un neuk lau arlo dekodaz, lado las prioridades eskola kontsejua eta bi personales. batzorde. Honetarako  ¿Qué zure denpora remarcarías? pertsonaletik udalari El día del euskera fue prioridadea emon muy especial, con la behar “ En las reuniones que hemos mantenido presentación del libro y el deutsazu. apoyo de todos los con los responsables de la sokatira les hemos trasmitido todo nuestro apoyo”


 Zer izan da berezia denpora honetan? Euskera eguna oso berezia izan zan, ohituren inguruko liburuaren aurkezpena, eta herriko talde guztien laguntzeagaz oso egun polita antolatu zan. Aurreko urteekaz konparauta hobetzen gabiz, eta diru gitxiago gastauta, soilik 600€. Bardin pasa zan Basatuzte edo San Juan gauagaz, auzolanean eta 300€ gastauta egin gendun, argi dago dana ez dala dirua. Gure aldetik garrantzi handia emon deutsagu euskeraren erabilpenari, hizkuntza bizia lez, hor dago Bai euskarari ziurtagirian beste urrats bat gehiago egitea, edo uda baino lehen euskera udaletxean lan tresna modura erabiltzeko martxan jarri dan proiektu pilotoa, emaitzen zain geratzen gara. Herritarrekaz komunikazinoan euskera lehentasuna izeteko ahalegin guztia egiten dogu, bai aldizkarietan, batzarretan, zein jai programa edo kartelerian.

 Uda ostean nondik joko dozu? Nire asmoa kirol taldeekin berbetan hastea da kultur batzordean gehiago inpliketeko, herriko bizitzan gehiago parte hartzeko. Esperientziatik ikasi behar da, eta azken hilebeteetan arazoak sortu dira bakotxa be kabuz dabilelako, alkarregaz programa osatu behar dogu, alkar ez zapaltzeko

grupos conseguimos que la fiesta mejorara con respecto a otros años, además al igual que en San Juan y Basatuztes gastando menos, con el auzolan. Que el Euskera sea una lengua viva es nuestro compromiso, así se ve con el nuevo paso dado en el certificado Bai euskarari, o el proyecto piloto que se ha puesto en marcha para priorizar el uso como lengua de trabajo en el Ayuntamiento. Además creemos que debe tener prioridad en la comunicación con la gente, en las publicaciones, asambleas, etc.

 Tras el verano ¿por dónde continuarás? Mi intención es lograr una mayor implicación de los grupos deportivos en el consejo de cultura, para evitar solapamientos y crear un programa conjunto. También tenemos la guardería a tope, este año hemos librado pero habrá que buscar alternativas, quizás en Agarre.

 ¿Cómo has visto a los miembros de la oposición? En mi campo no participan, en alguna comisión de vez


en cuando y listo. No hay propuestas, ni opiniones.

 Y las relaciones con los vecin@s ¿han cambiado? Yo soy muy cercana a la gente, a los grupos, lo peor son quizás los asuntos que te plantean fuera de lugar, luego debes reconducirlos al Ayuntamiento.

 ¿Qué tal relación tienes con l@s responsables de Torre Madariaga? Nos reunimos mensualmente más o menos para poner en común programas y ayudarnos mutuamente. Así como se hizo con el día de la escuela y de la biodiversidad.

 Y que el grupo de sokatira desaparezca ¿qué te parece? Muy triste, es un proyecto que mueve mucha gente, y muy importante por ser un deporte nuestro. En las reuniones que hemos mantenido con sus responsables les hemos trasmitido todo nuestro apoyo, como hasta ahora, y también en el futuro, si hay juventud dispuesta a tirar.

Beste aldetik hor dekogu haurreskola umez ganezka dagoala, aurton justo justo ibili gara danak sartzeko. Honez gain baldintzak hobetu behar dirala pentsetan dogu. Honetarako hainbat aukera dagoz, besteak beste Agarre baserriaren bekaldean haureskola egitea. Hau ez dago gure esku, dirua lortu behar da-eta. Ea posiblea dan urte hau amaitu baino lehen zeozer argitzea.

 Udaletxeko beste alderdiko kideak zelan ikusi dozuz? Nire arloan ez dabe parte hartzen , noiz edo behin batzorderen batera etorri eta listo. Ez dot hareen proposamen bat entzun ez kulturan, ez euskeran, ezta kirol arloan be.

 Auzokideekaz harremanak aldatu al dira? Neu oso pertsona hurbila naz jentearentzat, ezaguna naz, talde askotan parte hartzen dot, eta sentidu honetan ezin dozu kafe bat lasai hartu. Jenteak leku ez egokian udalaren asuntoak planteetan doutsuz, eta gure lana horiek udaletxera bideratzea da, toki egokian tratatzeko.


 Zelako harremana dekozu Madariaga Dorretxeko arduradunekaz? Hilebetean behin batzen gara, edo sasoiko programa prestatzeko dekogunean. Asuntoa da alkarri laguntzea, programak konpetentzian ez sartzeko. Esaterako, biodibertsidadearen eguna eta eskolako jaia egun berean jauzten dira, eta kordinatzen garanez komuneko programa egin gendun, hareek Irrien Lagunak ekarri eta autobus zerbitzua ipini eben, eta guk gure programa hareena ez zapaltzeko moduan egin gendun.

 ¿Qué impresión tienes del curso político?

Ahora he empezado a ver algo, hasta ahora sólo han sido reuniones, todo nuevo. Como el Plan Territorial, sin  Zelan deritzozu Sokatira taldea tiempo para conocerlo, desagertzeari? debatirlo, hacer propuestas,… todo va Oso triste, ze herriarentzat oso proiektu garrantzitsua izan muy rápido. da, jente asko mobiduten eban, pena da gainera gurea Aparte también tenemos dan herri kirol batek ez jarraitzea. Arduradunekaz hainbat propuestas en otros batzar egin doguz eta beti idea bera transmititu deutsegu ámbitos socioeconómicos, ideas udalaren aldetik, ahal dogun neurrian, behar daben laguntza guztia jasoko dabe, orain edo etorkizunean. Gure hay pero lo difícil es ponerlas en marcha.

ustez, epe labur baten taldea berrosatu beharko litzake, tiratu gure daben neska-mutilak badagoz behintzat.

 Ze inpresinoa dozu kurso politikoaz? Oraintxe hasi naz zeozer ikusten, orain arte batzarrak eta batzarrak izan dira, hemendik aurrera lan egiteko moduan egongo gara ze dana barria izan da, Plan Territoriala esaterako, bat-batean publiko egin zan eta oso denpora laburrean aztertu behar izan dogu, kritika eta alternatibak jorratu, sinadurak batu, gure eredua ez dalako, eta gainera ez deuskue iritzia eskatu, bi eskualdeak nastatu dabez, tira, “ “ Esperemos que no vuelva a mozinoa prestau, dana oso arin etorri da.

pasar ningún ataque sexista, pero si pasa, estaremos preparadas”


 ¿Qué remarcarías del programa de tu ámbito? Por ejemplo el aparcamiento de auto caravanas. Es una buena idea pero la Diputación ya nos ha dicho que ni en la entrada de San Antonio ni en ningún otro sitio, las ideas no son suficientes.

 ¿Hasta fin de año que te planteas? Pienso que irá saliendo el trabajo realizado hasta ahora, el plan de igualdad, por ejemplo, para el que hemos conseguido 8000€, o el diagnostico de Busturia con respecto al turismo que la becaria que ha estado este verano presentará. También tenemos intención de trasladar las iniciativas en torno a la inmigración, dependencia y asuntos sociales de la mancomunidad a Busturia.

Honetaz aparte arlo sozioekonomiko guztien inguruan ekimenak prestetan gabiz, tomate pikoluzearen bultzada bezala, ideia asko dagoz baina gatza da abian jartzea.

 Zure arloko zein programa edo ekintza aitatuko zeunke? Adibide moduan auto-karabana gunea ipinteko proiektua aitatuko neuke, ze idea ona da, gure programan dago eta leku aproposa dekogu San Antonioko sarreran dagoan berde gunean Bestaldetik Busturiko kokapena trena eta autobusagaitik egokia da, baina Aldundiari proposatu deutsagu eta ezezko borobila emon deuskue, ez hor, hareen lurraldea dana, ez inon, idea onak eukitea ez da nahikoa.

 Aurtengo programaren zein gai dekozu bereziki egiteko urte bukaera arte? Orain arte egindako lana ateratzen hasiko da, bardintasun plana esaterako. Emari aholkularitzeagaz 8000€ko diru-laguntza lortu dogu, eta herriko plan propioa ekarriko deusku baita tratu txarren inguruko triptiko be. Honez gain Zerbitzu Sozialen Mankomunidadean sentsibilizazio kanpaina bat abiauko da migrazinoaren inguruan, eta komunikazinoa indartuko da dependentzia gaiagaz herria informauta eukiteko bai zerbitzuak zein eskubideei jagokenez. Bestaldetik turismo arloan be albista onak eukiko doguz ze udaletxean berton lanean egon dan bekadun batek turismo ikuspegitik Busturiko diagnostiko bat osatuko dau, geroko


ekimenen oinarria izango dana, probetxu handikoa izango dala uste dogu.

 Eta oposizinoa zelan ikusi dozu? Euren jarrera batzuk ez dodaz ulertzen, Sozio-ekonomia batzordea esaterako. Ofizialki eskatu eben, eta guk hasieran lantalde bat antolatzea komenidu zala erantzun genduan, gero ofiziala bihurtu ahal zana. Azkenean ez dira behin bez agertu ez egin diran bi deialdietan, lantalde deitzeagaitik ez dagoz ezer egiteko prest? Azoka ekologikoa be hor dekogu, alderdikeriaren gainetik herri guztiarentzako deialdia eginda egoan , baina ez dabe parte hartu gure izan. Kontua da honelako ekimenekaz herriko ekonomia suspertzen ahalegintzen garala, Axpeko tabernena, baserritarrena, herriaren onerako, eta dana auzolanean. Emakume arloan aldiz bestelako jarrera ikusten dogu, eraso sexistaren salaketan adostasuna eta alkarlana topau genduen, hor be herriaren ahotsa izan behar geunke.

 Zure harremana auzokideekaz aldatu da? Herritarren parte hartzearen falta sumatzen dogu ze zinegotziok ezin dogu dana bakarrik egin, danontzako beharra dago. Neuk alderdi ezbardinetako jenteagaz beti egin dot berba, eta orain nigana datoz arazoak konpontzeko, baina beti nire esku ez dagoen arren, ahalegin guztiak egingo dodaz.

 Lehen aitatu dozun eraso sexistaren kasua zelan bizi zenduen? Sekulan ez gara Busturin holango egoera baten aurrean parau, gainera gaur egun protokolo bat esistitzen da, beraz, zerbait jakin genduanetik zer egingo genduen erabagi arte eztabaida egin

 Y la oposición ¿Qué te parece su actitud? Algunas de sus actitudes no las comprendo, la que tienen con el grupo de trabajo de socioeconomía, por ejemplo. Pidieron una comisión oficial, y como entendimos que había que hacer un rodaje con un grupo inicial, ya han decidido no participar. También está la feria ecológica, se convoca a todo el pueblo por encima de partidismos pero no participan. En el campo de la mujer hay otra actitud, ahí está el consenso para responder a la denuncia de agresión sexista de este verano, a veces hay que responder como pueblo.

 ¿Qué tal la relación con l@s busturitarras? Yo siempre he tratado con gente de todos los partidos, y trato de arreglar sus problemas, pero se echa en falta la participación ya que l@s concejal@s no llegamos a todo.


 ¿Cómo viviste la denuncia de agresión sexista que mencionabas? Esta denuncia era algo nuevo en Busturia, hay un protocolo y había que actuar, pero como nosotr@s no somos juec@s hasta hacerse oficial no sacamos el comunicado y la convocatoria de denuncia . Esperemos que no vuelva a pasar, pero si pasa estaremos preparadas.

genduen. Salaketa publikoa egin zanean, ofiziala, orduan erabagi genduan ekintzara pasetea, komunikadua eta salaketa deialdia egitea, protokoloari jarraituz, ze gu ez gara epaile.

 ¿Cómo ha sido tu experiencia como concejal?

 Zelakoa izan da

Ha sido un año muy duro, de mucho estrés. No tengo tiempo y con el Ayuntamiento ya estoy a tope.

 ¿Y el Ayuntamiento como lo has visto?

la

Han mejorado muchas cosas, sólo hay que ver al entrar en la oficina que organizado está. L@s trabajador@s andan muy bien, pena de no poder tener el equipo de peones en invierno, no hay hierba pero la limpieza es muy importante, por eso la gente ha agradecido las campañas de concienciación de la caca de caballo y perros, o adelantar hora de limpieza de fiestas de San Kristobal.

 ¿Cómo va el tema de la juventud?

“ Hay que potenciar la participación, evitar los piques entre barrios”

Ahí está la gazte asanblada dándole a

aurtengo esperientzia zinegotzi lez? Niretzat urte gogorra izan da, total estresauta ibili naz leku guztietara heltzeko. Nire bizimoduan denpora gitxi dekot eta orain udaletxeagaz topera nabil.

 Eta udaletxean zelan ikusi dozu? Ba, gauza asko hobetu dira, orain udal bulegoan sartzen zaranean dana txukun dago, udalean antolakuntzan asko aurreratu da. Beharginek be behar handia egiten dabe, oso ondo dabiz, penie da gero neguan ez dagoala dirurik holango taldea eukiteko. Neguan beharra be


gitxiago dago, bedarrik ez dago, baina garbitasuna tope, en el euskera eguna, la oso garrantzitsua da, horregaitik jentea pozik dago azoka,… es que tienen mucha zaldien eta txakurren kaka kontroleteko egin dan gente alrededor.  Y ¿por nuestra parte? lanarekin, jaietan erreziklajearen alde egin dan kanpaineagaz, edo San Kristobaleko jaietan Como en el domekan goizaldean egin zan garbiketeagaz, Ayuntamiento hay una partida para l@s oso ondo asmau genduan aurreko urteetan jóvenes ahí ando en baino lehenago behargin talde bi garbitasuna contacto para hacer egiten ipiniz, horretarako balio euskun igazko una convocatoria eskarmentua.

amplia y organizar el gazte eguna antes de fin de año. Ba, Gazte Asanblada hor dago, upeleko Por otra parte están beharra egiten, ze ez da bakarrik hor batzen las casas para l@s diranak, inguruan be jente askok laguntzen jóvenes, ya que la gente se me acerca a deutse. Oso ondo ibiltzen dira bai jaietan, zein preguntar, yo ya les euskeraren egunean, azokan,... digo que ahí andamos trabajando  Eta gure aldetik? para aclarar Presape, buscando dinero para Agarre, pero el Udalean diru kopuru bat dago gazteentzat, eta problema es que la gente hareekaz kontaktuan nabil, ea gazte eguna urte tampoco tiene dinero para bukaera baino lehen antolatzen dogun. Kontua da hipotecas, por lo que tendremos gazte guztientzako deialdi zabal bat egin beharko que tirar por el alquiler social.

 Gazteen gaia zelan ikusten duzu?

dala, auzo eta mota guztietako gazteentzat, berton zer egin erabagiteko. Gure aldetik, gazteentzako etxeak egiteko konpromisoa hartu genduen eta gazte jentea horren gainean berbetan etortzen jataz. Nik esaten deutset ahalegina egiten gabizela, Presapeko etxeena argitzeko sakatzen gabizela, Agarren etxean egiteko diru bila gabizela, eta beste alternatiba batzuk badekoguzela. Baina ez dago dirurik, eta gazte jenteak be ez dauka aukera hipoteka baten sarteko, asuntoa alokairu soziala lortea litzake.

 Zelan doaz jaiak? Jaiak jai batzordean antolatzen dira, ni egongo ez banintz be egingo ziran, baina hor zinegotzi lez parte hartzen dot, jai guztietan bolanderak botetan…. Lehengo urtean gogorra izan zan, ze ez nekian ezer, eta jentea kritiketan etortzen jatzu, oso txartu pasa neban. Baina orain esperientzia apur bet hartu dot. Badago aldatu behar dan gauza bat, jentearen parte hartzea, batzuk bakarrik doaz bere auzoko


 Y las fiestas ¿Qué

jaietara eta beti begira dagoz ea zer egiten dan bestean, gauza hobetzeko ezer egin barik. tal van? Adibidez beitu zer pasa zan Axpeko sukalkiagaz, Las fiestas la organiza el jai Eguzki Begira txokoak antolatzen eban aurreko batzorde conmigo o con otro, y urteetan. Aurten lokal barik geratu ziralako gutun bat ahí ando echando volanderas. biali eben udaletxera esateko ostera ez ebela El primer año todo eran críticas antolatuko. Horren ondorioz beste jente batek lo pasé muy mal, pero ya voy antolatu dau kriston arrakastagaz. cogiendo experiencia. Hay que potenciar la participación, evitar los piques entre barrios. Es como el caso de Eguzki Begira, que remitieron una carta al Ayuntamiento diciendo que no ivan a organizar el Sukalki eguna, por no tener local, pero otro grupo lo organizó y fue un éxito. Todo no es el dinero, ahí están fiestas muy populares como las Sukarrieta o Kanala, el asunto es el auzolan, con menos dinero aportar algo.

 En este sentido

Argi dagoana da beti ez dala diru kontua, hor dagoz Kanala eta Sukarrietako jaiak, diru gutxigaz gauza txukunak egiten dabez, asuntoa auzolana da, eta auzo bakotxeko jenteak zeozer ekartea.

 Sentidu horretan oposizinoa zelan ikusi dozu? Oposizinoko jentea falta da, ez dabe jai batzordean parte hartzen , leku hori zinegotzi eta jente guztiarentzat zabala bada be. Nire ustez Gazte asanblada eredua da, herriko mota guztietako gazteak parte hartzen dabe, alderdikeriaren gainetik.

¿cómo has visto a la  Eta gizarte etxeagaz zer pasetan da? oposición? Hasieran asuntoa txarto ulertu zan, gero azalpenak ondo emonda argi lotu da guk ez dogula inor kaleratu gure, oposioak planteetan eban lez, gure asmoa gazteek behar daben lekua eukitea da, hori baino leku hobe bat, zabal bat, gazte jente guztiarentzat, eztabaida prozesu ostean ikusiko da, ze ez dira eurak bakarrik. Gainera udal artxiboa be behar da, eta gizarte etxea leku aproposa da egin behar diran obrak eginda. Correos be hor dekogu, Neskeen eskolan ezin da segidu, beraz leku bat topau behar da, lonja baten edo beste nonon.


La gente de la oposición falta, no toman parte en el jai batzorde siendo  Zelakoa izan da zure esperientzia como es abierto a todo udaletxean? el mundo, ni siquiera como concejal@s. La Ni orain dala denpora gitxi hasi naz, beraz ezin dot barrutik gazte asanblada es el asko balorau baina kanpotik jentea pozik dagoala modelo a seguir, jóvenes pentsetan dot, udaletxean jenteari entzuten jako. Nik ez de todo tipo y de todas neban zinegotzia izetea espero baina zirkunstantzia asko partes del pueblo.

 Y ¿Qué pasa batu dira, pertsonalak, profesionalak, eta azkenean ardura neugana heldu da. Nire bizitza antolatu behar izan dot con gizarte etxekoekaz ardurak beste modu batez banatzeko, ze etxea? udalean sartzea ardura handia da, batzar asko eta lan Que al principio el handia egin behar da.

asunto se entendió mal, después se explicó que nunca hemos pensado Sarrera berezia euki dot , ze justo kargu echar a nadie, tal y como hartu neban egunean Ahaztuak planteaba la oposición, alkartearen mozinoa onartzen zan sino que la juventud udaletxean, eta aste bete beranduago tenga el sitio que se merece. Pero claro, no fusilamentuen 75 urteurrenaren solo es la juventud, tras ekitaldiak. Zorionez lana aurreratuta el proceso de debate egoan, ze guk lantaldean egiten dogu habrá que ver todas las beharra, eta aurreko urteko esperientzia necesidades, tenemos egoan, beraz gidoiari segitzea izan da, Correos, el archivo,…

 Zure arloa zelan ikusten duzu?

herri batzarrean proposamena aurkeztu, eta berton egin ziran ekarpenak programan sarteko azken aldaketak lotu.

 Eta emaitza zelan baloretan dozu? Oso positibo, ze geunkazan aurreikuspenak soberan bete dira, bai hitzaldian zein ekitaldietan, inoiz baino jente gehiago, eta gainera eztabaida zabaldu dogu, itxura baino gehiago dan konpromisoa hartu dogu. Paresiko ekitaldia nahiko xumea izan zan baina

 ¿Cómo ha sido tu experiencia en el Ayuntamiento? Yo he empezado hace poco, por lo que no


puedo decir mucho, pero la gente creo que está contenta, se les escucha. Por mi parte no pensaba ser concejala, pero se han juntado muchas circunstancias, personales, laborales, y he tenido que asumir la responsabilidad, organizar las cosas en casa.

 ¿Cómo ves tu área? Bueno, tuve una entrada especial, justo con mi toma de cargo se aprobaba la moción de Ahaztuak y en dos semanas los actos del 75 aniversario de los fusilamientos. Al final fue continuar con lo programado y atar las aportaciones de la asamblea.

 ¿Y los resultados? Muy positivos, se cumplieron todas las expectativas en la charla y en los homenajes, por número de gente, como se puede ver en EiTB.com, pero también por el debate, no nos quedamos en una apariencia de compromiso.

 ¿Qué te planteas hasta fin de año? Tal como decíamos en la moción aprobada abriremos una beca para recuperar la memoria histórica, seguramente con Eusko Ikaskuntza, así como se hizo en Otxandio.

Ispiluetakoa, EiTB.com-en ikusi al dan moduan, oso hunkigarria izan zan.

 Urte bukaerara arte ze lanak dekozuz esku artean? Udaletxean onartu zan mozinoan esaten genduan moduan memoria historikoa ikertzeko beka bat zabaldu gure dogu. Hauxe Eusko Ikaskuntzeagaz egiteko asmoa dogu, Otxandion egin eben ereduaren antzeko zeozer, baina oraindik ez dago zehaztuta, diru kontua nahiko garrantzitsua dalako. Halan eta be, halan edo holan egingo dogu, ze egia esateko hitzarmen bat dekogu Eusko Ikaskuntzeagaz eta horren bidez fusilauen gorazarre baino harantzago joan gure dogu, arlo ezbardinetako memoria berreskuratzeko.

 Zelan ikusten dozu oposizinoaren jarduna honen inguruan? Indiferentea. Ahaztuak alkartearen mozinoan abstenitu ziran ezer esan barik, 75 urtemugako ekitaldien aurkezpeneko herri batzarrera ez ziran azaldu, eta hitzaldi edo ekitaldietan ez eben parte hartu. Harrigarria da ezelango proposamenik ez egitea, ezta iritziak emon be, are gehiago gehiago fusilautako batzuk hareen alderdiko zinegotziak izanda. “ tuve la suerte de estar con los familiares de los fusilados en las preparaciones y en el día mismo, fue una buena experiencia”


 Eta jenteagaz publikoan zelan konpontzen zara? Ondo, omenaldia prestau bitartean eta berton egunean senideekaz egoteko aukera euki neban eta oso esperientzia ona izan zan. Beste asunto bat da jente aurrean berba egitea, ze oraintxe hasi naz eta apur bet kostetan jata. Dana dala jenteagaz beste leku batzuetan egoteko ohitura dekot Eskolako Kontseiuko eta Guraso Elkarteko kidea nazelako. Hor jentea arazoen inguruan berbetan etortzen jatzu eta horiek konpontzeko ahalegina egin behar dozu.

 Nagusien ardurea be badekozu

 Y la actitud de la oposición ¿Cómo la definirías? Indiferente. Se abstuvieron en la moción de Ahaztuak, no participaron de la asamblea de presentación, ni de la charla o los actos, no tienen propuestas ni opiniones, y eso que algunos fusilados eran concejales de su partido.

 Y con la gente en público ¿cómo te arreglas?

Bien, tuve la suerte de estar con los familiares en las preparaciones y en Bai, ondino hasi be ez dot egin. Nire asmoa udan el día mismo, fue una buena bueltan 3. Adineko alkarteagaz batzar bat egitea experiencia, en público es otra cosa, acabo de empezar. da, Jone eta biok beharbada, ze asmoa dekogu De todas maneras ya tengo la Zerbitzu sozialen mankomunidadeak experiencia de ser miembro del nagusientzako eskintzen dauena jakinaraztea, consejo y de la asociación de madres y padres, donde tratas con los dependentziagaz lotuta, eta euren beharrak problemas de mucha gente. entzuteko be. Gure asmoa, alkartea baino

ezta?

 ¿También tienes la harantzago doa, Busturiko jente nagusiaren bizibaldintzak ezagutu gure doguz, eta hau lortzeko responsabilidad de la auzolaneko proiektu baten bidez egitea, tercera edad? alkarteagaz batera, ondino asmo bat baino ez Sí, tendré que empezar a la vuelta da.

del verano, haremos una reunión con la asociación, quizás Jone y yo, ya que tenemos la intención de trasmitirles la información que proviene de la Mancomunidad de servicios sociales, y además tenemos en mente un proyecto para conocer las condiciones de vida de la gente mayor. Esto pretendemos hacerlo en colaboración con la asociación, pero ya veremos.


 Zelan balorauko zenduke kurso politikoa?  ¿Cómo valorarías el curso político? Bien, lo veo como un entrenamiento, ya que no tenemos experiencia.

 ¿Qué tal va el área de información y participación? Hemos puesto en marcha muchas iniciativas, rondas de contacto con los grupos por ejemplo. Tras mucho horas de debate hemos mejorado la ley de participación, ya que era desmedida para nuestro pueblo, además de tener artículos repetidos, en contradicción, interferir en otras ordenanzas que funcionan bien e impedir la participación vecinal en las comisiones. Aplicando la ley existente pusimos al día el registro de asociaciones, y tramitamos una ordenanza de

Ondo, entrenamentu moduan ikusten dot, ze gu esperientzibako jentea gara, jente normala.

 Parte hartze eta informazinoa arloan zertan ibili zara? Ekimen nahikoa ipini dogu martxan, hasieran esaterako herriko talde guztiekaz batu ginan hareen beharrak ezagutzeko. Gero eguneroko praktikan arazo handi bategaz topau egin gendun, indarrean egoan parte hartzearen ordenantza. Euskal Herri guztian udal mailan oso udal gitxi daukie holakorik, baina onartutakoa neurriz kanpokoa zan gure herriaren tamainurako. Beraz horren aplikazino erreala aztertu genduan eta osorik erreformau. Egia esan kontraesanak ebezan, artikulu errepikauak, beste ordenantza batzuen arloan sartzen zan, auzokideak batzordeetan parte hartzea galarazo, eta bete ezinezko handikeria batzuk ebezan, erantzuteko epe irrealalak... Kontua da orain herritarren neurrira egindako legea dekogula. Honegaz lotuta alkarteen erregistroa eguneratu genduan ja desagertuta egozan taldeei baja emon eta dabizanen datuak barriztauz, baita dirulaguntzen ordenantza bat onartu be, orain danok dakigu zelan eskatu eta zelan justifikau behar diran dirulaguntzak.

 Halan eta be dana ez dira ordenantzak ezta? Ez, parte hartzearen lehen puntua udaletxea da, bertora jentea lasai-lasai hurbiltzea.

¿cómo se puede decir que la subvención de los locales no existe?


Bestaldetik hor dekogu lokalen erabilera erabagiteko eztabaida prozesua, azken batzarra total arrakastatsua izan da, 10 taldek parte hartu dabe, 30 lagun inguru, enkuestak eta aurkezpen batzarreko ekarpen pertsonalak kontau barik.

 Zelan ikusten dozu lokalen ekimen horren inguruan EAJk egin dauen kritika? Egia esateko eurak holako ekintzekaz herriaren aurrean agerian geratzen dira, zelan esan al dozu subentzioa ez zegoela? Guzurratik oso hurbil dagoz, dirulaguntza esistitzen da, baina krisi egoera honetan ez dabe dirurik emoten ezer egiteko, zelan poztu al dira herriaren kalterako denean? Guk gure konpromisoari eutsiko deutsagu, aurrekontuan horrelako ekintzetako partida jarri genduan eta guretzat oso garrantzitsua da, demokrazia parte hartzailea gure dogulako, ez hareek proposatzen eben modura udalean dana erabagi, gazteak kaleratzea esaterako. Ekimen hau ez da bakarrik lokalak honi emon edo horreri kentzea. Eztabaidetan agertu dan moduan, taldeen artean inkomunikazioa dago, alkarlana bultzatu behar da, udala eta herriko eragileen artean be bai, ideak trukau, beharrak ezagutu. Gure ikuspegia total ezbardina da, oposizinoari errespetua deutsagu, udal gobernuan parte hartzea eskeni geuntsen, eta ezezkoa emon euskuen, parte hartzearen ordenantzaren erreforma pribaduan aurkeztu geuntsen eta orokorrean eskertu eben, hori da gure estiloa. Hareek aldiz Herritarren balorazioa

subvenciones, cuestión que estaba pendiente desde siempre.

 Pero ¿todo no son ordenanzas? No claro, lo primero es la atención en el Ayuntamiento, la confianza. También tenemos el proceso de los locales con su encuesta, presentación y primer debate con 10 grupos, 30 personas, y muy buena valoración.

 Sobre este tema, ¿Qué piensas de la crítica del PNV? A decir verdad, ellos y ellas se están retratando ante el pueblo, ¿cómo se puede decir que la subvención no existe? Están muy cerca de la mentira, la subvención si existe, no la han concedido. Parece que se alegran del perjuicio de esta perdida, nuestro compromiso con la democracia participativa se refleja en el presupuesto, y lo mantenemos. No vamos a decidirlo todo en el Ayuntamiento, como ell@s proponían al pedir que se echara a los jóvenes. Nuestro planteamiento es diferente, respetamos a la oposición, les ofrecimos participar del gobierno, se negaron. Les explicamos la


mejora de la ley de participación, y lo agradecieron. Este es nuestro estilo. Por su parte prefieren el espectáculo de los plenos en vista al acta, de los carteles, son capaces de criticar la ordenanza de participación por oficializar las asambleas populares y obviar que aprobaron la anterior ordenanza que las recogía igual.

 ¿Qué veremos en los próximos meses? Hay mucho planes el foro de Agenda 21, los presupuestos participativos, y mejorar la información, para esto queremos reformar los paneles, y retomar el boletín Berrien Berri que es más rápido y más barato, … más adecuado a estos tiempos.

plenoa espektakulo emoteko erabiltzen dabe, aktei begira. Kapaz dira zinegotziak baztertzen doguzela esateko, ofizialki herri batzarrak antolatzen doguzelako, edo udal batzar informatiboak zabalak diralako, baina ez dira lotsatzen orain dala urte bi parte hartzearen ordenantza hareen botoekin onartu zala jakinda, hori guztia berton jasotzen zanean.

 Hurrengo hilebeteetan zer ikusiko dugu? Idea asko dagoz parte hartzearen aldetik, Agenda 21ko diagnostikoa amaitutakoan foroa martxan jartzea esaterako, edo herri batzar eta aurrekontu parte hartzaileen dinamikari segida emotea be. Informazinoaren inguruan aldiz ekimen bi dekoguz martxan, barrien barri boletina barriro argitaratzea, informazino freskoago emoteko eta kostua gitxitzeko, eta informazino panelak barriztatzea. Honetan be oposizinoari alkarlana eskini geuntson, lantalde bat osatzeko, eta ezezkoa jaso genduan. Baldintza lez garbitasunaren ordenantza barriztatzea jarri euskuen eta guk argi eta garbi erantzun geuntsen, ez garala zentsurara bueltauko, herrian kartelak jartzea librea dala. Betiko lez garbitasuna eta carteles del PNV encima de otros adierazpen askatasuna nastatu gure dabe herrian guzurrezko inpresinoa sortzeko, herri guztia kartelez beteta dagoala, ezker abertzalearenak dinote, dana zikin. Hori guzurra dala agerian dago, begiratu baino ez da behar, demagogia hutsa da.

 Auzokideekaz eukindako tratua zelakoa izan da? Nire beharragaitik nahiko mugatuta nago jenteagaz egoteko, baina esperientzia politak euki dodaz. Esaterako nire auzoan, Sakonetan auzo batzarra antolatu genduen aldundiak ez ebazalako espaloiko argi postiek kendu gure, eta auzokoek proposamen batzuk helarazi euskuezelako. Oso arrakastatsua izan zan, 25 pertsona etorri ziran, etxe guztietakoak. Honen ondorioz sinadura kanpaina bat martxan jarri dabe euren eskubideak aldarrikatzeko, eta zenbait proposamen eta arazo eztabaidatu be.


Urtebeteko balantzea  

100 eguneko balorazio-batzarretik urte betetze honartino denon artean proiektu asko bultzatu doguz, arrakasta gehiago edo gutxiagogaz. Esku...