Page 8

8

Comeniushaven i Christiansfeld

Dansk Legetøjsmuseum

Besøg på Tyrstrupgård

Oplev en verden af legetøj fra gamle dage til i dag. Vi præsenterer et væld af dukkevogne, biler, tog, dukker - så alt i alt en oplevelse for alle aldersgrupper - vi garanterer for at du kommer til at tænke med glæde tilbage på din egen barndom - pludselig husker vi, hvad vi legede med som barn og de mange sjove historier vælter frem i vores sind nok engang. 200 m2 spækket med nostalgi og et glædeligt gensyn med alt det vi havde glemt. Løbende vil der være events, så følg med på hjemmesiden.

Christiansfeld By blev i 1773 grundlagt på Tyrstrupgårds jorde. Vi mødes på Turistbureauet/Christiansfeld Centret, Nørregade 14 og går til Tyrstrupgård, Koldingvej 1 (ca. 10 min.) Der fortælles om gården fra 1491, hvor skriftligt materiale forefindes, derefter om »Kongsgård-tiden« under Koldinghus, og om salget af gården til Den Mæhriske evangeliske Brødremenighed, Herrnhuterne i 1771. Vi ser på livet på gården, produktionen af afgrøder, øl og spritbrænderi m.m. fra dengang. I 1920, efter knap 150 år i Herrnhuternes eje, sælges Tyrstrupgård, hvorefter gården kommer i privat eje. Ved cand.mag. Bente Schultz-Petersen. Rundvisning fredag d. 19. maj 2017 kl. 16-17.30 og fredag d. 9. juni 2017 kl. 16-17.30. Max. 25 personer. Pris 60 kr. Tilmelding på tlf. 7979 1773 eller mail centret@christiansfeld.dk

Du har mulighed for at besøge legetøjsmuseet i Lindegade 40 i Christiansfeld. Åbningstiderne er torsdag-søndag kl. 10.00-16.00. Se alt på hjemmesiden - www.dansklegetøjsmuseum.dk Tlf. 2490 9287 - bemærk der kan være skiftende åbningstider.

Comeniushaven i Christiansfeld Havebyen Christiansfeld Byens haver er en naturlig del af byplanens oprindelige struktur. Haverne er nord-syd orienterede felter, som omgiver husene. I byens midterakse mødes haverne indbyrdes, og i byens aflange yderfelter møder haverne landskabet. Haverne er tilpasset den enkelte ejendom og udlagt i bredder på 20, 40 eller 80 alen. De har et stramt mønster med en gennemgående akse, typisk et havehus og dyrkningsfelter til frugt, grøntsager og prydhave. Byen fastholdte i mange år sin oprindelige udstrækning. I 1960’erne accelererede parcel-

husbyggeriet, mange haver blev udstykket, og byen smeltede sammen med Tyrstrup mod syd. Comeniushaven og Johan Comenius I 2015 etableres ved siden af Christiansfeld Skole, en offentlig demonstrationshave til ophold og information om de oprindelige haveanlæg. Haven viser, hvordan en have på 40 alen typisk var indrettet. Haveanlægget er opkaldt efter Johan Amos Comenius der var nytænkende pædagog, lærer og biskop i den oprindelige Brødrekirke i Tjekkiet i starten af 1600-tallet. Skolerne i herrnhuterbyen Chri-

Der Comeniusgarten in Christiansfeld Gartenstadt Christiansfeld Die städtischen Gär-

ten stellen einen natürlichen Teil der ursprünglichen Struktur der stadtplanerischen Architektur

ter; en prydhave med stauder, en dyrkningshave med grøntsager og en frugthave med bærbuske og frugttræer. Staudehaven indeholder 2500 stauder og 10.000

blomsterløg, grøntsagshaven passes af Christiansfeld Skole. Frugthaven indeholder jordbær, ribs, solbær og æbler. Al bær og frugt må plukkes.

dar. Die den Häusern umgebenden Gärten sind nach Nord-Süd ausgerichtet. Auf der mittleren Achse der Stadt treffen die Gärten aufeinander und in den länglichen Außenbereichen der Stadt treffen die Gärten auf die außerstädtische Landschaft. Die Gärten sind den ihnen zugehörigen Häusern angepasst und sind entweder 20, 40 oder 80 Ellen breit. Sie sind nach einem festen Muster angelegt, mit einer durchgehenden Achse, in der Regel mit Gartenhäuschen und Platz für den Anbau für Obst, Gemüse und Zierpflanzen. Über viele Jahre hinweg hat die Stadt ihre ursprüngliche Größe beibehalten. In den 1960er Jahren nahm der Bau an Einfamilienhäusern schlagartig zu; viele Gärten wurden aufgeteilt und die Stadt wurde in Richtung Süden mit Tyrstrup zusammengelegt.

Schaugarten errichtet, der zum Verweilen einlädt und dabei Informationen über die ursprünglichen Gartenanlagen bietet. Der Garten veranschaulicht, wie ein 40 Ellen breiter Garten früher angelegt war. Die Gartenanlage ist nach Johan Amos Comenius (1592-1670) benannt - Reformpädagoge, Lehrer und Bischof in der Gründerkirche der Brüdergemeinde in Tschechien Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Anfang des 19. Jahrhunderts erbauten Schulen in der Herrnhuterstadt Christiansfeld waren sehr erfolgreich und basierten auf einer progressiven Pädagogik und einem modernem Menschenbild, das auf die christliche Nächstenliebe baut. Der Unterricht wurde durch Comenius geprägt, der als einer der großen Denker in der Pädagogik gilt.

Der Comeniusgarten und Johan Comenius Neben der Christiansfelder Schule wurde 2015 ein öffentlicher

Barockgarten mit praktischem Inhalt Die Gestaltung des Gartens hat ihren Ursprung in der festen

Symmetrie des Barocks. Der 40 Ellen lange Garten verläuft entlang des Alten Königswegs (Gl. Kongevej), welcher der östlichste Teil des ursprünglichen Stadtplans ist. Aufgrund der etwas sonderbaren Platzierung des Gartengrundstücks und das ihm fehlende ‚Häuschen‘, wurde dort ein überdachtes Empfangsareal errichtet, der als Treffpunkt und als architektonischer und visueller Vermittler dient. Bänke zur verfügung. Wie es in der Stadt üblich war, ist der Garten in 3 Bereiche untergliedert; ein Ziergarten mit Stauden, ein Gemüsegarten und ein Obstgarten mit Beerenbüschen und Obstbäumen. Der Staudengarten besteht aus 2.500 Stauden und 10.000 Blumenzwiebeln. Der Gemüsegarten wird von der Schule in Christiansfeld gepflegt. Im Obstgarten befinden sich Erdbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren und Äpfel. Obst und Beeren dürfen gerne gepflückt werden!

stiansfeld, som blev bygget i starten af 1800, havde stor succes, og var baseret på et moderne lærings- og menneskesyn, som bygger på kristen næstekærlighed. Undervisningen var inspireret af Comenius, der var en af pædagogikkens virkelig store tænkere. Barokhave med praktisk indhold Havens udtryk tager udgangspunkt i barokkens stramme symmetri. 40 alen haven, ligger langs med Gl. Kongevej, som er det østligste af den oprindelige byplan. På grund af grundens lidt specielle placering og fordi den mangler ’sit hus’, er der etableret et overdækket ankomstareal der både gør det ud for ’huset’ og som fungerer som mødested og arkitektonisk og visuel formidler i forhold til haven. Der er bænke til fri afbenyttelse. Som det var almindeligt i byen, er haven anlagt med 3 store fel-

Profile for Business Kolding

Christiansfeld Turistavis 2017  

Christiansfeld er et unikt sted at besøge, hvor du kan opleve den stringente og retvinklede byplan. De tyske gule mursten og højtryggede rød...

Christiansfeld Turistavis 2017  

Christiansfeld er et unikt sted at besøge, hvor du kan opleve den stringente og retvinklede byplan. De tyske gule mursten og højtryggede rød...