Page 1

Biblioteca S. Vives Casajuana

L’HORA DEL CONTE

Contes a la capsa

a càrrec de

Sandra Rossi     Dissabte, 24 Dissabte, 24 de  24 de març  de març  març  a les 11.30 del matí a les 11.30 del matí  del matí  a la sala gran de la biblioteca  a la sala gran de la biblioteca 

Sant Vicenç de Castellet, març de 2012

L'hora del Conte: Contes a la capsa  

Sessió de l'hora del conte a càrrec de la contista Sandra Rossi