Page 1

ПИРОТСКЕ ИНФОРМАТИВНЕ НОВИНЕ / БРОЈ 140 / ИЗЛАЗE ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО

ГОДИНА IV / ПЕТАК 9. МАРТ 2012. / ЦЕНА: 40 ДИНАРА

Пиротска

20% popusta za sela

ИНТЕРВЈУ

Драгана Петровић

010/321-568

пеглана кобасица

Пиротске новине позивају на

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ПОМОЋ ЛАНИ

Васић погрешно троши буџетски новац Страна 5

Страна 3

Незахвалан посао судских извршитеља Страна 6

Тема

Страна 7

Пиротски качкаваљ заглавио у бирократији

Увезене јунице у Димитровграду Страна 12 заражене?!

Субота 18 часова сала Дома војске Хоризонт Драгољуб Златковић

За рад пиротског истраживача заинтересована и Руска академија

Стране 10-11


С ТАВ

2

Битка за бебе

Фонд Б92 од 2. до 8. марта организовао је пе­ тицију за укидање ПДВ-а и скидање маржи на храну и опрему за бебе. Штандови за прикупљање потписа били су постављени у Тијабари и Па­ зару, а до 7. марта прикупљено је 2.000 потписа Пироћанаца. Координатор Фонда Б92 за Пиротски округ Бојан Ђуровић каже за Пиротске новине да је задовољан одзивом грађана Пирота да се прикључе овој акцији. – Ова петиција је јако важна, јер иако већина младих грађана жели да има деце, многи за то немају услова и сваке године је мање рођених. За две године колико просечна беба користи пелене, родитељи само на њих потроше око 900 евра. Због тога се надам да ће до краја акције још Пироћанаца дати своје потписе и да ћемо успети да дођемо до 3000 потписа. Оно што је занимљиво јесте податак да су и све партије у Пироту подржале ову акцију и да смо се бар по једном питању М.В. сложили – истакао је Ђуровић.

...ДОЛЕ

Касне исплате власницима земљишта

Исплате за експроприсано земљиште на траси ауто пута Коридор 10 који пролази кроз територи­ ју пиротске општине касне чак три месеца. Власницима нису исплаћене накнаде за експроприсано земљиште за децембар, јануар и фебруар, а начел­ ник општинске управе Дејан Живковић каже да је због тога обуставио поступак експропријације како се не би гомилала дуговања. Према његовим речи­ ма направљен је план рада уз поштовање приори­ тета корисника експропријације. – Дошло до застоја у исплати власницима чије је земљиште у претходном периоду експроприса­ но. Корисницима нису исплаћена поравнања за три претходна месеца и тачно је утврђено колико Путе­ ви Србије дугују нашим грађанима по овом основу. У међувремену сам управо због тог проблема, као начелник општинске управе привремено обуста­ вио поступак експропријације како се не би ства­ рале нове обавезе док се власницима не исплате накнаде које се дугују. Општини се због овог про­ блема сваког дана јави и по двадесетак људи који потражују новац за експропријацију. А овај новац грађанима дугују Путеви Србије. Према информа­ цијама које имам постоје назнаке да ће дуговања грађанима бити исплаћена до 20. марта – наводи Живковић и додаје да су поједини грађани подне­ ли и предлоге за принудну наплату судским путем. Предлози за експропријацију земљишта под­ нети су за целу трасу аутопута који пролази кроз пиротску општину, а процес експропријације би­ ће настављен чим се исплате заостале накнаде М.В. власницима земљишта.

ОТВОРЕНО

Кандидатура слаба утеха Пише: Снежана Манић Србији је прошле недеље у Бри­ селу додељен статус кандидата за пријем у ЕУ. Актуелна власт сада може да одахне јер ће у предизбор­ ној кампањи пред престојеће из­ боре моћи да кажу да су оправда­ ли слоган са претходних избора „И Европа и Косово“. Без намере да са­ да улазимо у анализу тога да ли су и шта сачували и да ли ћемо и ка­ да постати пуноправни чланови ЕУ и шта ће то онда значити осиромаше­ ној земљи не може а да се не каже да ће ово бити слаба сатисфакција бирачима. Резултат њихове влада­ вине је 760.000 незапослених, пре­ ма званичним подацима, док се у незваничним помиње чак милион и по незапослених и стопа незапо­ слености која је достигла 23,7 посто. Три године кризе у Србији су без по­

сла оставиле преко 255.000 људи, односно 15,7 посто њих је изгубило радно место. На казанима Народ­ них кухиња је преко 30.000 људи а реалне потребе за овом врстом по­ моћи су много веће. Број корисника новчане социјалне помоћи месечно расте за око 1.300 и сада је достигао цифру од 598.000 корисника. Про­ сечна нето зарада у Србији и номи­ нално и реално опада. Ових дана је објављен податак да је просечна не­ то зарада у земљи за јануар 36.693 динара што је мање за око 8 посто само у односу на просечну зараду у децембру прошле године а да не говоримо о периоду када су они до­ шли на власт. Армија младих обра­ зованих људи чека на посао, они у средњим годинама масовно губе радна места а они који имају срећу да га задрже радиће, по свему суде­ ћи, до 70 година. Према истражива­ њу агенције „Медијум Галуп” 45 по­ сто грађана Србије очекује да ће у 2012. години порасти број штрајко­ ва и немира. Синдикати полако гу­ бе тло под ногама или боље рече­ но остају без чланарине као извора прихода, те покушавају да се ухлебе укључивањем у политику. Због то­ га, тешко је замислити како ће ово­ га пута изгледати предизборна кам­ пања и шта у години која ће, према оцени стручњака, бити тежа од свих претходних лидери странака и пар­ тија могу да обећају бирачима. Ако не могу да обећају привредни раст,

нова радна места, повећање зарада и пензија, и смањење корупције и криминала тешко да ће придобити њихово поверење статусом канди­ дата за пријем у ЕУ. Опозиција, опет, уколико жели да изведе незадово­ љан народ на улице и на такав на­ чин покуша да прикаже сав неуспех ове, надамо се одлазеће гарнитуре, морала би добро да поразмисли. Ни пре неколико година није било лако организовати велике скупове и ми­ тинге а да не дође до инцидената. Сада ће бити још теже артикулисати масу гладних, незапослених, боле­ сних, сиромашних...Због тога госпо­ до политичари послушајте савете политичких аналитичара и у пред­ изборној кампањи покушајте да бу­ дете умерени и веома опрезни. Раз­ мислите пре него што објавите и један билборд, предизборни плакат или флајер. Добро одмерите сваку изговорену реч. Јер,шарене слике и лепе речи не пуне стомаке и џепове. А ових дана на једном интернет сај­ ту је објављена интересантна идеја да наша земља бар у нечему буде прва. Дакле, требало би да Народна скупштина изгласа Закон о предиз­ борним обећањима и да њиме ре­ гулише одређене норме политичког понашања. Закон, поред осталог, мора да предвиди и казнене одред­ бе за неиспуњена предизборна обе­ ћања. Тек тада не би имали довољ­ но затвора да сместимо све оне који су лагали и ојадили овај народ.

КО М БЕЗ ЕН ТА РА

ГОРЕ...

Број 140, 9. март 2012.

Фото: Б. Најдановић

Пиротске новине ТЦ „Гушевица” II спрат, локал бр. 8 Пирот • Оснивач и издавач: ИД „Кућа књиге” д.о.о. Ђерам 32 Пирот • Директор: Димитрије Видановић • Главни и одговорни уредник: Богољуб Најдановић • Редакција: Снежана Манић, Милош Видановић, Надежда Стојановић, Мирослав Лазић • Секретар редакције: Слађана Толић • Штампа: ГИД „Пи прес” Ђерам 32 Пирот • Рукописи се не враћају • Излази једном недељно • Телефони 010/312-510, 010/ 312-511 • Регистарски број јавног гласила NV 000110 • ISSN 1820-7499 • COBISS. SR-ID 147284748 www.pirotskenovine.rs pirotskenovine@gmail.com


У ЖИЖИ

Број 140, 9. март 2012.

У суботу у 18 часова у Дому војске

Хуманитарни концерт за помоћ Лани Пиротске новине организују хума­ нитарни концерт за прикупљање помо­ ћи за двоипогодишњу Пироћанку Лану Милојковић која живи без оба бубрега, а којој би овог месеца мајка Данијела тре­ бало да донира орган. Концерт ће бити одржан у суботу 10. марта у сали Дома војске са почетком у 18 часова, а сва при­ купљена средства биће уплаћена на ра­ чун породице Милојковић, која је слабог имовинског стања, а због природе бо­ лести има велике трошкове. Наступиће Културно ­ уметничко друштво „Дукат”, Плесни студио „Бајламос”, Студио глуме „Театар” из Ниша и група фрулаша уче­ ника ОШ „8. септембар”, а посетиоци ће моћи да уживају и у изведби познатог

пиротског певача Владимира Стојановића Ваце. Позивамо Пироћанце да присуствују концерту и новчаним прилогом, у складу са могућностима, који ће моћи да

оставе у посебно назначеним кутијама помогну породици Милојковић. Улазни­ це се неће наплаћивати. Р.П.

Има ли наде за котао?!

ства и енергетике, ЈКП „Градска топла­ на” и Општине Пирот. Котао је 2008. године требало да постане замена до­ трајалом котлу у котларници „Чешаљ”. Међутим, планове директора Радова­ на Николића осујетили су тада стана­ ри солитера у чијем се подруму налази котларница бринући се за безбедност и стабилност конструкције зграде у ко­ јој живе. У децембру, исте године, када је грејна сезона већ била у пуном јеку, котао је пресељен из Пазара у Тијабару, у двориште код котларнице „Централа”. У октобру 2009. године Николић је дао ново обећање, да ће котао, следеће

2010. године, бити уграђен у ову котлар­ ницу, али се то није десило. Последње, у низу многих обећања, да ће котао би­ ти уграђен у котларницу „Централа” до краја прошле, 2011. године, директор ЈП „Градска топлана” Радован Николић дао је почетком децембра прошле године. Остаје да се види да ли ће овај „споме­ ник предузетништву”, како је фамозни котао назвао председник Одбора Аген­ ције за борбу против корупције про­ фесор Зоран Стојиљковић, до почетка грејне сезоне 2012­2013 коначно доби­ ти своје место у котларници „Централа”. М. Видановић

Све више Пироћанаца оболелих од грипа Национална лабораторија Института за вирусологију, вакцине и серуме „Тор­ лак” је 1. марта ове године лабораториј­ ски потврдила вирус инфлуенце А (Х3) из три узорка бриса грла и носа деце узра­ ста шест и по и осам година из Пирота. У последње две недеље фебруара на под­ ручју Управног округа Пирот пријављено је укупно 72 особа оболелих од сезонског грипа, а од тог броја чак 69 пацијената је оболело у последњој недељи фебруа­

Избори

Председница Скупштине Србије Славица Ђукић-Дејановић изјавила у уторак 6. марта да ће локалне изборе расписати 13. марта. Она је најавила да ће локални и парламентарни избо­ ри бити расписани на целој територи­ ји Србије, укључујући Косово и Мето­ хију. До среде није било информација када ће председник Србије Борис Та­ дић расписати парламентарне изборе. Б.Н.

Осмомартовска шетња

Дирек тор Топлане дао ново обећање да ће инвестиција од 104.000 наћи своју намену после грејне сезоне

Котао са гориоником фабрике „Viessmann” вредан 104. 000 евра, који труне „на улици” готово 4 године, према новом обећању директора ЈП „Градска топлана” Радована Николића биће уграђен у котларницу „Централа” након завршетка грејне сезоне. Како је Нико­ лић рекао за Пиротске новине то је већ испланирано у оквиру плана и програма за ову годину. – Котао ће дефинитивно бити угра­ ђен у котларницу „Централа”. С обзиром на то да још увек траје грејна сезона тренутно то није изводљиво, али у пла­ ну и програму који је усвојен на седници СО Пирот за ову годину, уградња котла „Viessmann” је предвиђена за ту котларницу. То ће се, дакле, десити након за­ вршетка грејне сезоне ( која траје до 15. априла) – рекао је Николић. Да подсетимо, котао фабрике „Viessmann” из Берлина стигао је у Пирот у уторак 16. септембра 2008. године, а уговор за куповину овог котла потписан је између Републике Србије, Министар­ ства финансија, министарства рудар­

3

ра. Како сазнајемо у Дечјем диспанзеру у првих неколико дана марта број обо­ леле деце од грипа, како претшколског тако и школског узраста, четвороструко је повећан у односу на последњу седми­ цу у фебруару. Бележи се пораст обоље­ ња у свим узрасним групама, нарочито у узрасној групи од 5 до 14 година. У на­ редном периоду очекује се пораст бро­ ја оболелих од грипа на подручју пирот­ ског округа те је потребно појачати мере

превенције, кажу стручњаци у Заводу за јавно здравље Пирот. Као мере превен­ ције препоручује се редовно прање ру­ ку водом и сапуном, проветравање про­ сторија, и избегавање блиских контаката са грипозним особама. У случају појаве симптома обољења сличног грипу нео­ пходна је изолација и нега код куће до опоравка, уз максимално ограничавање свих кућних и других контаката. Б.Н.

Шетњу улицама Пирота поводом 8. марта дана жена, организова­ ла су удружења „Жене Југа” и „Тер­ нипе”. Њима су се придружили и чланови Удружења особа са инвали­ дитетом „Феникс” из Пирота. Како пи­ ше у саопштењу Удружења „Жене Ју­ га”, ова шетња организована је у знак сећања на све жене које су кроз исто­ рију допринеле побољшању положаја жена. Такође, ова шетња имала је и за циљ да упозори и укаже на лош соци­ јално­економски положај жена у нашој земљи. Чланови ових удружења крену­ ли су од зграде пиротског суда до цен­ тралног семафора одакле су наставиле до „Гушевице” и Зелене пијаце у Тијаба­ ри. Том приликом активисткиње су же­ нама делиле пропагандни материјал у коме се подсећа на достигнућа жена, али и упозорава да борба за једнакост М.В. полова још увек траје.

Предавање У организацији Општег удружења предузетника Пирот прошлог петка, 2. марта, у ресторану Боем одржано је предавање о зашитити права интелек­ туалне својине, на коме су пиротским предузетницима предочени начини на које могу осигурати своје идеје. Даније­ ла Златић-Шушњић и Биљана Ремовић из Завода за интелектуалну својину Ре­ публике Србије, говориле су о врсти и значају заштите права и интелектуал­ не својине, заштити знака за обележа­ вање роба и услуга у промету жигом и значају и поступку заштите ознака гео­ графског порекла и њиховог коришће­ ња у циљу развоја региона или лока­ литета. Данијела Златић-Шушњић у свом излагању, на примеру мобилних телефона, ближе је упознала петне­ стак присутних предузетника о зашти­ ти патената, важности жига, индустриј­ ског дизајна и врстама ауторских дела, а Биљана Ремовић је акценат ставила на објашњавању разлике између гео­ графског порекла и жига робе. М.Л.


4

МАРКЕТИНГ

Број 140, 9. март 2012.


ИНТЕРВЈУ

Број 140, 9. март 2012.

5

Бивша председница ОО Г17 плус Драгана Петровић у ексклузивном интервјуу за ПН говори о разлозима због којих је напустила странку

Васић погрешно троши буџетски новац – Штеди се на економском развоју, да би остало више новца за друге сегменте развоја, што није добро и корисно за грађане. Не слажем се са таквом расподелом буџетских средстава – оцењује Драгана Петровић Богољуб Најдановић

Председница Општинског одбора Г17 плус у Пироту и члан регионалног одбора за Јужну и Источну Србију, Дра­ гана Петровић, 28. фебруара иступила је из странке. Повод за то је што ју је носи­ лац листе за Пирот Уједињених регио­ на Србије Владан Васић, поставио на 18. место на изборној листи за одборнике на предстојећим изборима. – То централа странке Г17 плус ни­ је оспорила, а ја сматрам неприхватљи­ вим да имам такав третман. Подсетила бих да сам на прошлим изборима ја би­ ла на другом месту на листи, иза Владана Васића и то је била нека врста коалиционог договора. Сада је, практично, он добио право да формира изборну листу по свом нахођењу, независно од тога да ли су то чланови Коалиције за Пирот или Г17 плус или чак независни кандидати – каже Драгана Петровић. Који је разлог што вас је Васић ставио чак на 18. место на изборној листи? – Не могу да кажем који је разлог, јер он то није образложио. Али свака­ ко то је за мене неприхватљиво. Поред тога, што је само повод за моје иступа­ ње из странке, ми практично дуго, дуго времена имамо различите погледе на приоритете у финансирању активности из општинског буџета. Дакле, разлог је дугогодишње неслагање са приорите­ тима развоја општине које је Владан Васић наметао. Ја сам, као неко ко се док је био на месту помоћника председни­ ка општине за локални економски раз­

вој бавио питањем пиротске привреде, инсистирала да значајно већи проценат буџетских средстава буде потрошен на подстицаје запошљавању, на подстица­ је приведи, првенствено малим и сред­ њим предузећима, што углавном ни­ је било прихваћено са његове стране. Такође, инсистирала сам на подстицаје удружењима привредницима било ко­ је врсте, нарочито онима који су почет­ ници, а они су скоро потпуно изостали. Мислим да то није добро, јер је најве­ ћи проблем општине Пирот економска неразвијеност и незапосленост. Други сегменти су добили далеко већа сред­ ства: сегмент спортске инфраструктуре, сегмент градске урбане инфраструкту­ ре је добио велика средства, а за под­ стицаје економском развоју је издвоје­ но јако мало. И та минимална средства из буџета су, у ствари, издвојена на кра­ ју мандата ове локалне власти, а првих пар година готово да уопште нису из­ двајана средства за економски развој. Мислим да је то веома погрешно и про­ сто ми смо се разишли у ставовима. Васић је носилац листе, а ја сам сматрала да треба да одступим и да пустим, да када је он већ носилац листе, спрово­ ди своју политику како жели. Ја се с тим просто нисам сложила. Јесте ли разговарали са неким из централе Г 17 плус у вези са овом ситуацијом? – Ја сам инсистирала на томе да ми се на неки начин стави до знања имам ли ја ту неке могућности да реагујем, они су просто сматрали да је Владан Васић носилац листе и да је то његово право.

Запошљавање уместо базена

Како у том смислу гледате на чињеницу да је за развој пољопривре­ де за ову годину из општинског буџета издвојено 25 милиона динара, колико ће добити и медији (24 милиона динара)? – То је само још један доказ. Морамо да се много више усредсредимо на то што је наш највећи проблем, а то је економски развој и смањење незапослено­ сти. Можда је лепо имати затворени базен, али сутра ћемо доћи у ситуацију да неке породице не могу својој деци ни купаћице да купе да би оно могло да оде на базен. Ми морамо да помогнемо тим породицама које немају посла, али не кроз социјална давања, него обезбеђењем услова да се запосле, да би то дете могло да оде на базен. Одржавање тих спортских објеката је скупо. То је једна политика која би требало да се значајно промени независно од тога ко ће бити на власти.

Који је разлог што није улагано у развој привреде и колико сте за­ довољни урађеним на том пољу у претходне четири године? – Апсолутно нисам задовољна. Ре­ ћи ћу вам само неколико илустративних примера. Рецимо, општина Власотинце који није на аутопуту, нема ни слободну зону недавно je привукла стране инвеститоре и запослила 700 људи. На при­ мер, општина Мерошина која је много мањa од Пирота је узела 100 приплодних јуница, а општина Пирот 60. И има још таквих примера. Дакле, штеди се на економском развоју, да би остало више новца за друге сегменте развоја, што није добро и корисно за грађане. Не слажем се са таквом расподелом буџет­ ских средстава, а с обзиром на то да Ко­ алиција за Пирот има пуно више одбор­ ника и више политичког утицаја они су увек наметали свој став. Локалну власт је пре неколи­ ко година напустио и бивши по­ моћник председника општине за инфраструктуру Миодраг Спасић. Просто је индикативно то да Влада­ на Васића напуштају стручни људи који знају да раде свој посао и који имају став. – На вама и на грађанима је да просу­ де. Ја говорим о поводу за свој одлазак, а Миодраг Спасић и други људи су својевре­ мено говорили о својим мотивима. Колико сте задовољни сарад­ њом са председником општине за време док сте били његов помоћник за локални економски развој и коли­ ко је он био спреман на тимски рад? – Делимично. Око неких пројеката, нарочито оних где се значајан део сред­ става добијао из донација он је био јако кооперативан. Око ЗИП центра за мла­ де где је 90 одсто средстава дошло из ЕУ, наравно да се потпуно сложио са мојим предлогом да се тај пројекат реализује. Када је реч о Задруги „Дамско срце”, где је део средстава добијен од министар­ ства, а део из УСАИД, односно исто тако велики проценат од донација, наравно да се сложио. Али, расподела буџетских средстава није довољно усмерена на подстицаје економском развоју, пого­ тово на подстицаје малим и средњим предузећима. Ми смо сада свесни тога колико се оваквих предузећа затвара, они имају доста велике намете од стра­ не општине и нису ослобођене оних да­

жбина којих су ослобођене велике фирме које послују у Слободној зони. Није у реду да мала и средња предузећа не добија­ ју ослобађање од дажбина, а да велики и моћни добијају. Без обзира на то да ли су или нису у Слободној зони. Тако да тај сег­ мент није вођен онако како би требало. Каква је према вама ситуација у пиротској привреди? – Економска слика у Пироту је ката­ строфална. Ако изузмемо „Мишлен”, све остало је јако траљаво. Поготово мала и средња предузећа, предузетници, по­ четници заслужују драстично већу по­ моћ у многим областима. Имате низ сегмената где су они обесправљени. Ре­ цимо, цена грејања за привредне субјек­ те је два и по пута већа него за стамбени простор. Иста је ситуација је и са ценом воде и канализације. А то се не изједна­ чава временом, него и даље остаје та ве­ лика разлика. Градско грађевинско зе­ мљиште плаћају мали, а велике фирме у Слободној зони су ослобођене. Не би тре­ бало да дођемо у ситуацију да углавном мали издржавају државне органе, а како смо кренули тако ће на крају бити. Мо­ рамо да подржимо породичне фирме, сеоска пољопривредна домаћинства и генерално пољопривреду, наравно и ту­ ризам. Много више би тиме требало да се позабави локална самоуправа него што је то чинила до сада. Колико ће Уједињени региони Србије у Пироту изгубити вашим одласком и какав резултат УРС оче­ кујете на наредним локалним из­ борима? – Мислим да они ипак неће лоше про­ ћи на изборима. Али ја као појединац ни­ сам могла да прихватим 18. одборничко место, мислим да је то сасвим некорект­ но, да су испред мене много необразова­ нији и неактивнији људи, а и дугорочно се нисмо слагали са приоритетима развоја општине које је наметао Владан Васић. Хоћете ли остати ван политике током предизборне кампање? – Нисам још увек о томе разми­ шљала.


АКТУЕЛНО

6

Пулс Како коментаришете добијање статуса кандидата Србије за улазак у Европску унију? Петар Ђорђевић, академски сликар – Улазак у ЕУ би­ ће од историј­ ског значаја у нај по зи тив ни­ јем смислу. Само они који не желе напредак одричу се могућности да Србија коначно буде међу цивилизо­ ваним светом. Борислава Ђорђевић, пензионерка – Код нас у по­ следње време ништа не испад­ не добро. Чини ми се да је ту по­ среди неки дого­ вор за који обични грађани не знају. Ништа од свега тога није искрено од стане Европљана. Миленко Кнежевић, прехрамбени техничар – То је добро, за­ то што ће улазак позитивно ути­ цати на Србију. Отвориће се но­ ве фабрике, тако да ће млади људи, али и они стари­ ји који су остали без посла, пронаћи своје радно место. Габријела Нијачис, конобарица – Мени се то уопште не сви­ ђа. Сматрам да ћемо уласком у Европску унију само погоршати већ лоше стање у земљи. Бугарска је ушла у ЕУ, а видимо да им је још горе него што је било. Бојана Антоф, конобарица – Мислим да улазак у ЕУ ни­ је добра идеја, тиме ће још ви­ ше пасти стан­ дард грађана Србије. Ми јуримо у ЕУ, а све члани­ це се озбиљно премишљају о свом останку.

Текст и фото: М. Лазић

Број 140, 9. март 2012.

ПН истражују са каквим се проблемима на терену сусрећу судски извршитељи у Пироту

Прво псовке, па претња тучом Дужници су најчешће агресивни, прво вербално, а потом и физички, па смо принуђени да на извршење долазимо у пратњи полиције, каже судски извршитељ Основног суда у Пироту, Сретко Тошић. Према званичним подацима само у пр­ вих шест месеци 2011. године, у свим судо­ вима у Србији вођено је 4,8 милиона пред­ мета, а од тог броја 2,8 милиона пресуда чека на извршење. Због тога је Министар­ ство правде одлучило да распише јавни конкурс за пријем у радни однос преко 300 судских извршитеља за територију читаве земље. На конкурс за приватне судске извр­ шитеље пријавило се свега стотинак канди­ дата, што је тек трећина од потребног бро­ ја. Зато је Министарство правде расписало још један конкурс, који је завршен 1. марта ове године. Планирано је да у Србији буде 330 приватних извршитеља, односно по је­ дан на 25.000 становника. Упоредо са њима наставиће да раде и „државни” судски из­ вршитељи, који ће поступати у извршењи­ ма радних и породичних спорова, док ће се приватни највише бавити наплатом дугова грађана за комуналне услуге.

Ду жници агресивни У разговору са судским извршитељи­ ма у Основном суду у Пироту, сазнајемо да је посао којим се баве компликован и нимало пријатан. Најстарији међу њима, Сретко Тошић, скоро четрдесет година је судски извршитељ и каже да је рани­ је било једноставније радити овај посао јер су у већини случајева дужници били у радном односу и имали су стална при­ мања. Сада је ситуација другачија, кри­ за и немаштина је велика и повериоци се углавном опредељују за наплату на по­ кретним стварима. А то није пријатно ни

повериоцу ни дужнику, али ни судском извршитељу. – Јуче ме син дужника из једног оближњег села буквално физички из­ бацио из дворишта. Пре неколико дана отишао сам у кућу дужника овде у граду, њега није било код куће али ме његова мајка, спречила да уђем у кућу и уз то ме почастила тако сочним псовкама. У прак­ си ми се често дешавало да приликом по­ кушаја пописа и пленидбе ствари у кући дужника не нађем ништа осим онога што не сме да му се одузме. Једноставно, не смемо да им одузмемо ништа што би им угрозило егзистенцију, као што су кревет, сто, столице, грејно тело... Дужници су најчешће агресивни, прво вербално, а по­ том и физички, па смо принуђени да обу­ ставимо поступак и следећи пут на извр­ шење долазимо у пратњи полиције и они нам асистирају све време спровођења из­ вршења – каже Тошић.

Тешко наплатити дуг Према његовим речима много је случа­ јева да у породици ради само по један уку­ ћанин и да је тада јако тешко наплатити дуг. – Често наилазимо на закључана врата без обзира на то што их благовре­ мено и написмено обавештавамо о дату­ му и времену извршења. Посебно ми је непријатно кад морам да једном од ро­ дитеља омогућим виђење детета у из­ вршном поступку. Ту се нагледам не­ пријатних сцена и наслушам ружних и непристојних речи. Исељење из послов­

Извршење чека 8.000 предмета

Портпарол Основног суда у Пироту, судија Иван Николић, каже да треба разликовати редовна извршења (I предмете) где је вођен парнични поступак, донета пресуда а странка која је изгубила спор није испоштовала рок за измире­ ње обавеза и друге (IV предметe) где се извршење води по скраћеном поступку на основу веродостојне исправе. – У 2010. години у Основном суду у Пироту заједно са предметима пренетим из ранијих година било је укупно 3.015 предмета. Од ових предмета у тој години је решено 1.109. У истом периоду примљено је нових 3.546 IV предмета што је са пренетим предметима укупно 7.654, а решено је 697 предмета. Прошле године примљено је нових 950 I предмета а решено 1.079, док је ових других IV предмета новопримљених било 1.873 а решено је укупно 1. 446 – говори Николић само о предметима који чекају на извршење у Основном суду у Пироту. Дакле, у пиротском Основном суду, на почетку ове године, на извршење че­ ка скоро 1.800 I предмета и преко 6.000 IV предмета. У овом тренутку у Основном суду ради само један извршни судија, због тога што је други на породиљском бо­ ловању а послове извршења на терену обављају само 3 судска извршитеља. По­ моћ приватног судског извршитеља би им добродошла а да ли ће и колико њих бити ангажовано у Пироту, одлучиће Министарство правде.

ног простора, кућа и станова је такође врло непријатно и готово немогуће и то углавном радимо уз асистенцију полици­ је. Ових дана имам једно непријатно исе­ љење из просторија Земљорадничке за­ друге „Нова мала” за које не знам како ће да се оконча. У те просторије су некада, привремено, смештене једна бака и њена унука. Оне живе од бакине пензије, нема­ ју где да оду, власник просторија тражи да се иселе, видећемо, ваљда ће се наћи неко решење – нада се Тошић али истиче да је сваки предмет прича за себе и да не може да га остави равнодушног. Каже да се још увек сећа једног случаја који је ре­ шен продајом непокретности. – Жена се развела од супруга и врати­ ла у родитељску кућу. Родитељи су умрли а она је имала још две сестре које су се поја­ виле као наследници. Вођен је спор, сестре нису одустајале од наследства и пошто ни­ су могле да се намире кућа је продата. Тре­ бало је да поделе новац а жена која је жи­ вела код родитеља требало је да се исели. Колико ја знам она није узела трећину нов­ ца који јој припада, изашла је само из куће и ништа од ствари није изнела. Ми смо ње­ не ствари најпре сместили у неке пословне просторије али је власник тражио да их из­ несемо. Пренели смо их у велику салу ов­ де у Суду и ту се налазе и дан данас – об­ јашњава судски извршитељ Сретко Тошић, са колико проблема и са каквим се све си­ туацијама боре на терену.

Непожељан посао За посао приватног судског изврши­ теља који им може донети месечну зара­ ду од две до три хиљаде евра јавило се само њих стотинак што је тек трећина од потребног броја. Један од разлога свакако треба тражити у чињеници да се судски из­ вршитељи на терену сусрећу са непријат­ ним па и несавладивим проблемима С. Манић


ТЕМА

Број 140, 9. март 2012.

7

Познати производ из нашег краја још увек није постао бренд

Пиротски качкаваљ заглавио у бирократији Ни после десет година од када је покренута иницијатива да се заштити географско порекло пиротског качкаваља не назире се епилог Милош Видановић Иако је пре две године Заводу за ин­ телектуалну својину предат елаборат о заштити географског порекла пиротског качкаваља који се производи од крављег млека, а председник општине Пирот обе­ ћао тада да ће цела процедура бити за­ вршена до средине те, 2010. године, ни до данас овој производ није постао други пиротски бренд, поред пиротског ћилима. Додуше, иницијатива да се овај познати производ пиротског краја заштити покре­ нута је још далеке 2002. године.

Неслaгање општинског и Владиног тима Како каже професор уже стручних предмета у Млекарској школи „Др Обрен Пејић”, Радосав Пејчић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, први захтев Заводу за интелектуалну сво­ јину он је послао још пре 10 година. – Те 2002. го­ дине контактирао сам са Заводом за заштиту интелектуалне својине, који је био у припреми прославе го­ дишњице и желели су да тада заштите три производа из нашег краја. Ту, пре свега, ми­ слим на качкаваљ и ћилим, а постојала је и могућност да прикључимо и још неки про­ извод. Пристали су да нам помогну и око папирологије. Тако сам почетком маја те 2002. године предао захтев Заводу за инте­ лектуалну својину за заштиту имена пирот­ ског качкаваља. Негде у исто време са том активношћу коју смо ми покренули у шко­

ли, тадашња Влада покренула је програм у оквиру кога је требало да буде заштићено и брендирано десетак прехрамбених произ­ вода из Србије, међу којима је био и пирот­ ски качкаваљ. Влада Србије тада је такође одредила и носиоце пројекта, а обезбеди­ ла је и средства да се тај посао заврши. Мле­ карска школа Др „Обрен Пејић” је била но­ силац активности на терену с обзиром на то да је и актуелни произвођач, а у тиму су још били и представници Института за сточар­ ство, Института за млеко, Катедре за техно­ логију млека са Ветеринарског факултета, као и представници са катедре за техноло­ гију млека са Пољопривредног факултета – наводи Пејчић. С обзиром на то да је славу пиротског качкаваља пронео качкаваљ произведен од овчијег млека, донета је одлука да се најпре заштити овај производ. Међутим, како чистог овчијег качкаваља већ одавно нема, у највећем делу заступљен је качка­ ваљ „мешанац” који се производи од кра­ вљег и овчијег млека. Такође, у Пироту се производи и крављи качкаваљ. Према ре­ чима нашег саговорника са доласком нове општинске власти 2003. године паралелно је формиран још један, општински тим за заштиту имена „пиротски качкаваљ”. – И један и други елаборат, односно и онај који је урадио тим именован ис­ пред Владе републике Србије, и онај који је урадио општински тим, су се отприли­ ке у исто време, почетком 2005. године, без синхронизације, нашли у Заводу за заштиту интелектуалне својине. Пројекат Владе Републике Србије у први план поставио је овчији качкаваљ, док је општин­ ски тим у први план ставио крављи кач­

„Старопланински качкаваљ” Млекара „Стара планина” из Димитровграда успела је да код Завода за интелек­ туалну својину 2010. године заштити географско порекло старопланинског качкава­ ља. У питању је качкаваљ „мешанац” који се производи од 80 одсто овчијег и 20 од­ сто крављег млека. Власник млекаре Зоран Николов каже за наш лист да се овај качкаваљ производи искључиво од млека које стиже са подручја Старе планине. – Заштита географског порекла за један овакав производ даје купцима изве­ сну сигурност при куповини качкаваља. Стара планина је познато еколошко под­ ручје и због тога приликом пласмана, али и продаје наших производа познато гео­ графско порекло пуно значи. То утиче не само на продају, већ и на цену производа. Пре него што смо добили решење о заштити географског порекла урадили смо и комплетан елаборат са свим неопходним анализама не само производа, већ и млека. То је био мукотрпан процес и трајао је скоро три године – истиче Николов.

каваљ, као и качкаваљ који се производи од мешаног млека. Међутим, уместо да та два тима усагласе своје ставове и да се заштите сва три производа од једном, дошло је до сукоба мишљења управо око питања шта треба заштитити. Завод за заштиту интелектуалне својине није же­ лео да пресуди иако су били на станови­ шту да је боље да се брендира качкаваљ који се производи из овчијег млека овце праменке, а то би значило и да би се стада ове аутохтоне расе полако вратила на ове просторе. И тада је цела ствар оставље­ на на страну да се ми договоримо између себе шта треба урадити. Цео поступак је због тога стао, а директна последица тога јесте да на терену Нишка млекара и дру­ ге млекаре из Србије производе произ­ вод под трговачким називом „пиротски качкаваљ” – истиче Пејчић и додаје да је заштита имена „пиротски качкаваљ” зна­ чајна из разлога што тим именом не би могли да се служе други произвођачи из Србије и да продају производ који је дале­ ко лошијег квалитета од пиротског и тиме наносе штету јер продају „рог за свећу”.

Споре институције С друге стране, стручни сарадник Оп­ штине Пирот за пољопривреду, Весна Лазаревић, каже да је на почетку је би­ ло речи да се прво заштити качкаваљ од овчијег млека који је „првобитни” качка­ ваљ на овом под­ ручју, али да се од тога одустало због чињенице да овчи­ јег млека има јако мало на подручју општине Пирот, а ова врста качкаваља се одавно не производи. – Сама заштита географског порекла неког производа нема смисла ако је само на папиру и битно је да постоји и неки еко­ номски ефекат. Због тога смо у разговору са млекарама које производе качкаваљ на овом подручју дошли до закључка на њи­ хову иницијативу да се заштити качкаваљ који се производи од крављег млека. Уве­ рена сам да смо урадили праву ствар, јер и даље имамо само крављи качкаваљ у про­

даји. Међутим, без обзира на то што ми ра­ димо на заштити крављег качкаваља, то не искључује могућност да, сутра ако ов­ чији качкаваљ почне да се производи, уз мале модификације елабората заштитимо и тај производ – наводи Лазаревићева и додаје да се са брендирањем крављег кач­ каваља касни, јер је цео случај био загла­ вљен у институцијама система. – Прво је елаборат више од годину дана провео у Заводу за интелектуалну својину. Након што сам их више пута зва­ нично контактирала, поред много про­ блема коначно је елаборат јула прошле године пребачен у Министарство пољо­ привреде. Међутим, иако сам очекива­ ла да се у Министарству пољопривреде ово брзо заврши, документа су заврши­ ла у Управи за ветерину где су, такође, провела извесно време. У међувреме­ ну, у нишком Меркатору се продаје пи­ ротски качкаваљ који производи Нишка млекара од крављег млека, у облику ци­ гле, бледе боје, дакле ни сличан правом пиротском качкаваљу. То је био мотив да се поново мејлом обратим Министарству пољопривреде. Наравно, одмах смо по­ звани на састанак у Београду који је одр­ жан у понедељак, 5. марта. По елаборату смо анализирали предмет уз присуство и самог професора Михајла Остојића који је и писао овај документ. Они су имали не­ колико примедби на елаборат које су ви­ ше техничке природе и које ће брзо бити отклоњене, за две до три недеље. Имамо обећања да кад то урадимо да ће они од­ мах дати позитивно мишљење. Да су то рекли још пре годину дана све би одавно било готово. У сваком случају, верујем да ће оно што је договорено на последњем састанку у Београду бити и испоштова­ но – каже Весна Лазаревић и додаје да би елаборат са позитивним мишљењем Министарства онда поново требало да се врати у Завод за интелектуалну својину где би коначно овај наш производ треба­ ло да постане бренд. У општини Пирот пиротски качкаваљ се производи у млекари „Еко теман груп”, Млекарској школи „Др Обрен Пејић”, и не­ колико приватних мањих млекара.


ДРУШТВО

8 Водовод прославио 51. рођендан Јавно предузеће „Водовод и канализација” прославило је у среду, 7. марта, 51. го­ дину постојања и рада. Ово пиротско јавно предузеће, које је пословало позитивно у пос­ ледњих осам година, основано је давне 1961. године у свом пословању постигло је бројне резултате: направљено је 120 километара во­ доводне мреже, као и 100 километара кана­ лизационе мреже. Директор Зоран Николић каже за Пиротске новине да је у само задње три године направљено и преко 20 километа­ ра канализационе мреже у пиротским сели­ ма, а водоводна мрежа која тренутно снабде­ ва 13 села у 2012. години биће проширена за још три: Петровац, Извор и Блато. – О овом систему тренутно брину 103 за­ послена радника, а ми смо једно од ретких предузећа које није на буџету општине. По­ ред тога што самостално функционишемо, сваке године се издвајају значајна средства за инвестиције. Наше амбиције су велике па смо из сопствених средстава издвојили 46 милиона динара за следећу годину када су инвестиције у питању. Оно што очекујемо је­ сте да почетком априла потпишемо уговор са немачком развојном банком КФВ и тада ће додатних три милиона евра бити уложе­ но у инфраструктуру. Први велики пројекат је намењен за комплетну реконструкцију црпне станице „Бериловац” како би се спре­ чило замућење изворишта Крупац. Изград­ њом црпне станице Бериловац, односно из­ градњом фабрике воде стичу се предуслови да можемо да користимо чак и воду са За­ војског језера, а то практично значи да ће Пирот и околина добити неограничену коли­ чину пијаће воде. Само за овај пројекат биће издвојено око 1,3 милиона евра. Други про­ јекат из КФВ програма тиче се замене водоводне мреже у дужини од 10 километара и уклањања старих азбестних цеви. И трећи пројекат јако је важан за наше предузеће. У питању је комплетан мониторинг система, а циљ је да се направе сектори како би се у сваком делу града пратио проток и притисак у мрежи. На тај начин бисмо лакше откри­ вали евентуалне кварове на мрежи, а тиме ћемо смањити и губитке. Такође око 60.000 евра уложићемо и у реконструкцију стани­ це у Козарачкој улици чиме бисмо решили проблеме који се јављају у случају великих падавина. Биће монтиране нове пумпе и аутоматика – истиче Николић и наводи да би ови пројекти требало да буду завршени М.В. најкасније за три године.

НАЛИЧЈЕ Од 29. фебруара до 6. марта на тери­ торији Пиротског управног округа дого­ диле су се: – две саобраћајне незгоде са мате­ ријалном штетом (Подаци Полицијске управе Пирот)

Број 140, 9. март 2012.

Подношење документације за враћање имовине на шалтеру главне поште

За сада само један Пироћанац поднео захтев за реституцију Од првог марта 2012. године, када је и почело подношење зах­ тева за враћање одузете имовине у складу са Законом о реституци­ ји, на територији републике Србије до 6. марта поднето је око 150 зах­ тева грађана. Највећи број захтева стигао је са територије главног гра­ да. Када је у питању општина Пирот до сада се главној пошти која је за­ дужена за прикупљање докумена­ та грађана јавила само једна особа, иако је процена Мрежа за реститу­ цију да око 700 Пироћанаца чека на повратак имовине. Рок за достављање захтева је две године, а у Агенцији за реститу­ цију процењују да ће бити поднето око 150.000 захтева грађана. Директор радне јединице по­ штанског саобраћаја Пирот, мр Бо­ гољуб Поповић, каже за Пиротске новине да за ове потребе функцио­ нишу два шалтера, у пошти „Пирот 1”, као и у пошти „Димитровград”. – Наша радна организација је само посредник у целом овом по­ слу. Ми, дакле, примамо сву доку­ ментацију, а за процес реституције и повраћај одузете имовине грађа­ нима надлежна је Агенција за ре­ ституцију. Послове везане за рести­ туцију и пријем докумената обавља управник поште или контролор, ако

је управник поште одсутан. Што се самих корисника тиче, они су, везано за посло­ ве око реституције, у потпуности зашти­ ћени, јер се разговори обављају не на шалтеру, већ у канцеларији. Када су нео­ пходна документа у питању, потребно је да корисник нама достави попуњен Зах­ тев за враћање одузете имовине, одно­ сно обавештење, који може преузети на нашем шалтеру или на сајту поште. Сам захтев се не попуњава у пошти и то наши службеници не смеју да раде – истиче Поповић. Он додаје да је Пошта спремно дочекала и овај задатак. – С обзиром на то да смо до сада често обављали овако велике послове,

попут исплата акција, спремни смо и за пријем докумената за реституцију. Ми имамо довољан капацитет за овакав посао и због тога је и направљен овакав уговор да би ову услугу приближили ко­ рисницима који ће моћи да остваре сво­ ја законска права и у местима у којим живе – наводи Поповић. Грађани Пирота своје захтеве за по­ враћај одузете имовине могу поднети на шалтеру главне пиротске поште сва­ ког радног дана од 8 до 16 часова. Тако­ ђе, грађани се могу пријавити заказати раговор и на телефон колцентра у Бео­ граду 011­3607505. М. Видановић

Митић председник Дисциплинског суда АК На Изборној скупштини Адво­ катске коморе Србије, 11. фебруара, пиротски адвокат Срђан Митић, на предлог основне Адвокатске комо­ ре (АК) Ниша изабран је за председ­ ника Дисциплинског суда АК. Митић каже да је ово вероватно први пут да адвокат из Пирота добије овако висо­ ку функцију и истиче да му је ово при­ знање посебно значајно због тога што је додељено од колега. – Дисциплински суд је друго­ степени орган Коморе и он решава по жалбама на дисциплинске одлу­ ке судова и основних адвокатских комора којих има шест у Србији. Дисциплински суд има председни­ ка, потпредседника и 16 судија ко­ ји решавају по жалбама у трочла­ ном већу. Улога Дисциплинског суда је да санкционише понашање адво­ ката које није у складу са Статутом

и адвокатском етиком. Казне могу би­ ти новчане, али чак и забрана бављења адвокатуром. Посебно бих истакао да је Адвокатска комора Србије прошле су­ боте, 25. фебруара славила 150 година адвокатуре у Србији када је актом Књаза Михајла Обреновића 1862. године донет закон о јавним правобранитељима, што се сматра почетком регулисања области бављења адвокатуром. На прослави је био министар правде Републике Србије,

Снежана Маловић, представници комо­ ра Француске, Немачке, Аустрије, Чешке, Словачке и суседних земаља. Још јед­ ном је истакнуто да је адвокатура неза­ висна професија и да је са успехом очу­ вала своју независност од политичких, економских и других центара моћи, што је значајно будући да је адвокатура вр­ ло важна у одбрани свих права грађана – каже Митић. Б. Најдановић


Број 140, 9. март 2012.

ПОЛИТИКА

Управни суд вратио мандате СНС-у Управни суд у Нишу вратио је ман­ дате одборницима Српске напредне странке у Пироту после спора са Српском радикалном странком који траје три го­ дине. На претходним локалним избо­ рима листа „Српска радикална странка – Томислав Николић” освојила је 16 од­ борничких места у СО Пирот, а по форми­ рању Општинског одбора СНС 13 одбор­ ника прешло је у ову странку. СНС сада очекује да јој буде враћено 13 мандата. Секретар Општинског одбора СНС у Пироту, Александар Ћирић, на кон­ ференцији за новинаре која је одржана у уторак, 6. марта, казао је да је да су они добили свега неколико решења и да ће по добијању преосталих решења њих поднети секретаријату СО Пирот. – Уколико се створи могућност СНС ће у скупштини општине бити опозиција, то је јасно. Сигурно је да ћемо тражити и да будемо део Оп­ штинске изборне комисије. Врло је интересантно то што су нам манда­

ти враћени два месеца пре избора. Демократска странка онемогућила је нашим одборницима да заступају интересе грађана у овом сазиву СО, који је већ при крају – каже Ћирић. С друге стране, председник ОО СРС Бојан Илић да странка која није учествовала на изборима не може да добије мандате и да ће се они жали­ ти чим добију одлуку Управног суда. – Уставни суд дао је своје тумаче­ ње по коме су власници мандата поје­ динци. То у овом случају није могуће јер су за прошле изборе странке изашле са листама и оне су прави власници ман­ дата. Међутим, ми ту одлуку званич­ но нисмо добили, а све и да је добије­ мо нећемо је уважити, јер странка која није учествовала на изборима не може ни да има одборнике, односно у овом случају то је Српска напредна стран­ ка. А ако хипотетички поставимо овако ствар од тих тринаест одборника већ се њих шест или седам вратило у СРС. Да­

кле од укупно 13 мандата неких седам су лутајући и то од странке до странке: да ли су у СНС, СПС, СПО, то је питање. У случају да таква правоснажна одлука стигне ми имамо право на жалбу и си­ гурно је да ћемо то своје право искори­ стити. Али док се ми будемо жалили и док се то процесуира доћи ће већ 6. мај и биће неки други мандати и нека друга прича – каже Илић. Како је најављено локални из­ бори биће расписани 13. марта па се очекује да се локални парламент у овом сазиву више неће састајати. Б.Н.

Ново руководство напредњака На изборној скупштини Општин­ ског одбора Српске напредне странке (ОО СНС) у Пироту, која је одржана у суботу 3. марта, изабрано је ново ру­ ководство странке, након распушта­ ња претходног ОО СНС. За председни­ ка је изабран стоматолог Александар С. Ћирић, потпредседници су Зоран Петровић, Соња Гроздановић, Пре­ драг Манић и Јовица Гогић, док ће функцију секретара обављати Алек­ сандар З. Ћирић. Нови лидер пиротских напред­ њака, Александар Ћирић, за Пи­ ротске новине каже да су завршили

Гогић, С. Ћирић, З. Ћирић

са немилим догађајима који су се де­ шавали у претходних 10 месеци, по­ чистили у свом дворишту и да ће на­ кон наредних избора освојити власт у Пироту. – Спремамо се за предизборну

кампању, да омасовимо чланство, представимо наше програме и нашу спремност да променимо нејасну и непристојну ситуацију која 10 и више година мучи наш народ. Настојаће­ мо да најзад нешто променимо у зе­ мљи и у Пироту. Већ смо разговарали са појединим партијама око форми­ рања коалиција, отворене су разне могућности, али верујем да ћемо са­ ми моћи да издржимо терет избора. Имамо одрешене руке да сами дого­ варамо и доносимо одлуке око тога на локалу – каже Ћирић. Б. Н.

ДС честитао грађанима статус кандидата На конференцији за новинаре Оп­ штинског одбора Демократске стран­ ке (ОО ДС) која је одржана 2. марта у просторијама странке, на којој су го­ ворили председник ОО ДС Горан Стаменовић, шеф одборничке гру­ пе Божидар Божиловић и председ­ ник Демократске омладине Данијал Данијали, истакнуто је задовољство због одлуке да Србија добије статус кандидата за члана ЕУ и упућене су честитке грађанима Пирота. Поно­ вљене су речи председника ДС, Бо­ риса Тадића, да је политика „И Евро­ па и Косово” дала пуне резултате. На конференцији је истакнуто да се сада стварају повољнији услови за еко­ номски опоравак земље, као и за до­

лазак домаћих и страних инвестито­ ра у пиротску општину.

„Људски капацитети” На питање новинара Пирот­ ских новина како коментарише изјаву председника општине Пи­ рот Владана Васића да је „ДС показао да нема довољно снаге нити довољно добре људе да води Ср­ бију”, Стаменовић је казао да ни­ је чуо поменуту изјаву, али да „ДС и на нивоу Србије и у Пироту има најстручнији кадар и да планира да након избора и на републичком и на локалном нивоу буде један од носилаца власти, захваљујући, пре свега, људском капацитету”.

– Добијање статуса кандидата за чланство у ЕУ, поред политичког зна­ чаја, добар је знак за потенцијалне ин­ веститоре да је земља стабилна и да у њу треба инвестирати. Србији је отво­ рена могућност да користи и преоста­ ле три од пет предвиђених компонен­ ти из претприступних ИПА фондова, намењених земљама које су на путу уласка у ЕУ, а које су посебно за овај део Србије јако битне. То су компонен­ те регионалног развоја, компонента за развој људских ресурса и компонента за рурални развој. Очекујемо да од 2013. године почне да се користи зна­ чајан део ових средстава – казао је, поред осталог, Горан Стаменовић. Б. Најдановић

9 СПС не обећава запослења Србија је далеко искорачила са канди­ датуром за прикључење Европској унији и грађани Пирота тек ће осетити бољитак, ре­ чено је између осталог на конференцији за новинаре Општинског одбора Социјалистич­ ке партије Србије (ОО СПС) која је одржана у петак 2. марта. Такође, том приликом секре­ тар ОО СПС, Видојко Панајотовић, истакао је да су из Београда стигле чланске књижи­ це за око 120 нових чланова ове партије. – Поред ових чланских карти, још око 400 њих чека да буде оверено у централи. За нас саме ово је велико изненађење. Нисам могао ни да претпоставим да је СПС на тако добром гласу овде у Пироту и да се тако велики број младих људи учлањује у СПС. Наравно, то је без наших обећања да ћемо ми некога запо­ слити, да ћемо завршити школу уместо неко­ га или било шта друго. Ми се тиме не бавимо, јер смо се учили на нашим грешкама које су прављене деведесетих година. Ко год обећа­ ва да ће некога запослити ако уђе у СПС, тај лаже – истакао је Панајотовић. Према његовим речима, у протеклих неколико месеци странка се бројчано увећа­ ла за око 500 нових чланова. На предстоје­ ћим изборима који су најављени за мај, СПС очекује победу у Пироту. – Знајући ситуацију у другим партијама ми очекујемо да постигнемо одличне резул­ тате и да победимо у смислу да ћемо освојити највећи проценат гласова у општини Пирот. Ми смо спремни за изборе у сваком тренут­ ку. Што се предизборних коалиција тиче још увек чекамо одлуку централе. Овде у Пироту нема Јединствене Србије, а са ПУПС немамо никаквих договора. У последње три године доста смо ојачали и сматрамо да нема ника­ квих проблема и да сами изађемо на изборе у Пироту. Међутим, то зависи од централе. У нашој кампањи бавићемо се само оним што смо до сада постигли и оним што планирамо М.В. да урадимо – навео је Панајотовић.

УРС о музичком динару Удружење грађана Уједињени региони Ср­ бије (УРС) у Пироту, у среду, 29. фебруара, одр­ жало је конференцију за новинаре на којој су говорили портпарол Јована Јовановић и Пери­ ца Ценић, председник плесног клуба „Баила­ мос”. Како је том приликом истакнуто на пред­ лог УРС­а плаћање музичког динара укинуто је за занатлије, а осталима је три пута умањено. – УРС овим су показали спремност да иницијативу грађана претворе у конрект­ ну акцију, када су предложили а Влада Републике Србије усвојила измене закона о ауторским правима и на тај начин омогући­ ла да се уштеди и до седам милиона евра на годишњем нивоу – рекла је Јовановићева. Ценић је говорио о накнадама за музич­ ки динар али и обавезама које очекују како Б.Н. спортске тако и плесне клубове.


ХОРИЗОНТ

10

Број 140, 9. март 2012.

Драгољуб Златковић, истраживач традиционалне културе пиротског краја,

За рад пиротског ис траживача

Као најдраже признање доживео је изјаву чувене руске етнологисткиње да се његова књига „Фразеологија страха и наде” изузетно цени као образац истраживања у Руској академији наука Снежана Манић Причу о Драгољубу Златковићу, по занимању дипломираном агроному, а према ономе шта је радио и даље пре­ дано и упорно ради, истраживачу тра­ диционалне културе пиротског краја, сакупљачу народних умотворина, чу­ вару народног блага, започињемо ње­ говим речима. – Патриоте које псују државу или друге државе, друге народе и хвале се како би они да су на власти урадили ово или оно, то причају уз пиво и вино, по­ сле треће чаше или девете флаше, нису патриоте. То је оно које се не оплођује, не рађа, не подиже ништа, не чини ни­ шта да би држава била боља, не бира исправне људе за власт, то је оно што је наш шкарт. Што више имамо таквих патриота, то нам је тужнија судбина. Патриота мора да буде вредан, радан, да уме да открива сопствени капаци­ тет и да га користи у служби породице и друштва. Ако наставља вертикалу од предака ка потомцима онда он постоји – каже Златковић у једном даху пре не­ го што смо изустили било шта да га упи­ тамо. Касније, кроз разговор, о његовом животу и раду, схватимо да је он човек који је пуних пет деценија, паралелно са послом којим се бавио, трошио духовне и остале токсикације радећи нешто што припада лепоти, припада општем, не припада њему приватно. Сматра да ра­

дећи то није губио време и да је оправ­ дао своје постојање. Дакле уклапа се у сопствену дефиницију патриоте.

Одрастао уз бабине приче Рођен је 27. септембра 1937. године у Војнеговцу, у сељачкој породици. Отац му је био познати колар и ковач, мајка се бавила сеоским пословима и много су радили, јер је имање било велико. Са посебним поносом говори о својој баби и о томе како је одрастао уз њене приче. – Баба је била сјајан приповедач, причала је драгоцене приче и ја сам то упијао и памтио. Бабине приче су ство­ риле у мени афинитет ка бележењу, ка хватању детаља. Тако касније, када сам одрастао кад год сам чуо нешто слично њеним причама нисам могао а да не за­ пишем – објашњава Драгољуб одакле љубав према бележењу народног при­ поведања и казивања. Када говори о најранијем детињ­ ству, сећања су му подељена. – Прво сећање ми је пролеће, чи­ стимо ливаду изнад места где су биле овце, дрен се расцветао, коњ везан за дрен, мајка ме држи у наручју. Рајска представа. Следећа слика из мог де­ тињства је грозна, рат, авиони лете над главом, бежимо, кријемо се по јенде­ цима. Рат... Немци, који бомбардују, па затим Бугари. Требало је да кренем у

Објавио 14 књига Драгољуб Златковић је објавио 14 књига, једна је из струке, две су књижевно стваралаштво, а све остале су збирке усмене традиционалне културе. Објавио је двадесетак већих колекција пословица, поређења, клетви, шала, изрека, загонет­ ки, народних приповедака, сточарских исповести. У Русији су му два рада из етно­ логије објављена на руском језику, а у Бугарској две књиге и један рад на српском језику. У међународном часопису на енглеском језику ускоро ће изаћи два етно­ар­ хеолошка рада. О њему су писали чувени бугарски етнолози др Албена Георгијева и др Петко Христов, писале су колеге у Београду, Ивко Јовановић у Пироту. Велики је број часописа са којима сарађује. Стални је сарадник Пиротских новина од њи­ ховог оснивања. У неколико градова су организоване промоције његових књига, поред осталих, две његове књиге је представила Универзитетска библиотека у Бе­ ограду. Од збирки усмене традиционалне културе издвајамо: Пословице и поређе­ ња у пиротском крају, Фразеологију страха и наде у пиротском говору, Срамотно и погано у пиротском говору, Време уз огњиште, Гладно грне, Дечји фолклор у пиротском крају... Издвајамо и два књижевна дела „Што има дума” и касније „Дума” где је објединио књиге „Што има дума” и „Але и неведе”. Речник пиротског говора је у рецензији, а припремио је Ругалице, Исповести сеоских жена источне Србије и Жи­ вот и смрт у фразеологији пиротског говора.

школу у септембру 1944. године, али је рат још трајао па сам кренуо неки ме­ сец касније. Издвајао сам се од осталих по томе што сам имао изванредну ме­ морију, брзо сам памтио, али са друге стране сам био жут, слаб, кржљав. Волео сам да учим, али сам увек био ми­ мо друштва. Не зато што не волим дру­ штво него због тога што је нешто у мени исувише било своје – говори Драгољуб Златковић о почецима школовања у основној школи у Војнеговцу.

Интересовала га књижевност Сећа се да је са братом и сестром преко лета орао, сејао, бацао ђубре, чу­ вао говеда и како сам рече кроз осмех, за сеоског ђака летњи распуст је почи­ њао 1. септембра кад крене школска година. По завршетку основне шко­ ле родитељи му нису дали да се даље школује те је паузирао три и по године. У гимназију је кренуо са млађом гене­ рацијом и каже да га је у том периоду посебно интересовала књижевност и да је пуно читао. Мислио је у то време да ће да студира књижевност и да ће му то бити животно опредељење. Међутим, било је то време беспарице и сирома­ штва, а председница матурске комиси­ је, професорка Економског факултета у Београду, Радмила Стојановић је пред­ ложила да му се да стипендија за агро­ номију. Између студија књижевности у Нишу и неизвесности да ли ће породица имати пара да га школује и стипендије као сигурности за школовање у Београ­ ду определио се за ово друго, уписао и завршио агрономију. – Зарекао сам се био да ћу када се за­

послим уписати ванредно светску књи­ жевност и тако сам и урадио. Завршио сам неколико семестара. Затим сам до­ био стипендију у струци од Француске и отишао сам тамо на усавршавање, нај­ пре на четири месеца па касније на још толико. Била је то прилика да видим свет, да видим много тога што је до тада би­ ло само у мојој глави. Пре тога сам ра­ дио у Великој Лукањи, а затим у Височкој Ржани као шеф радне јединице „Коопе­ рант”. Била је то за мене сасвим нова сре­ дина, другачији људи. Одједном сам ви­ део много литерарних мотива које треба ухватити – присећа се Златковић да је од свог првог радног дана у Лукањи бележио традиционалну културу а то се на­ ставило до дана данашњег.

У Музеј по препоруци министра Као агроном је радио у Лукањи, Височкој Ржани, Великом Јовановцу и коначно у Заводу за пољопривреду. То је подразумевало да је стално на терену,

На Кеју 1987. године


Број 140, 9. март 2012.

ХОРИЗОНТ

11

за Пиротске новине говори о свом животу и раду

заинтересована и Руска академија у контакту са људима, бележио је сва­ ки мотив, сваку причу, изреку, загонет­ ку, псовку, обичај. Са поносом истиче да када је први рукопис однео академику Павлу Ивићу, он је погледао материјал и рекао да ту не треба ништа мењати и да само треба да настави даље. Тако је на­ стала прва књига, па друга, па трећа.... После три године проведене у Заводу за пољопривреду, отишао је у Млекар­ ску школу да ради као професор и тамо остао 13 и по година. Било је тешко ра­ дити са децом и ићи на терен и прику­ пљати материјал за књигу. Вратио се у Завод за пољопривреду у којем је ра­ дио још седам година. После тога, са­ свим случајно, добио је посао у Музеју Понишавља. – У посети Пироту боравио је ми­ нистар културе у Милошевићевој вла­ ди, Ђукић, и том приликом му је покојни Момчило Цветковић говорио о мени, шта радим, и он је рекао: „Одмах тог чо­ века пошаљите у Музеј”. Тако сам добио посао у Музеју и тамо остао пуних девет година до пензионисања. Морам да ка­ жем да сам у Музеју радио оно што сам волео, имао сам велику подршку и по­ моћ Предраг Пејића, археолога, који је касније постао директор Музеја. Дали су ми простор на Калеу где сам имао из­ ванредне услове за рад. Тамо су ми на­ стале све крупније идеје и већина ра­ дова. Време проведено у том простору сам искористио веома добро. Захваљу­ јући разумевању људи из Музеја ја сам наставио тамо да радим и после пензи­ онисања. Нисам имао никаквих ограни­ чења, радио сам пре и после подне, та­ ко све до тренутка док нисам осетио да нисам баш пожељан – присећа се Злат­ ковић једног лепог периода у раду када је, како сам рече, имао све време овог света да ради оно што највише воли.

Рад у тишини највише прија После Музеја, Графичко издавачко друштво „Пи прес” му је изашло у су­ срет уступивши су му део простора да ради и помагавши му колико су могли. Затим је радио у простору Дома културе и коначно је своју грађу и прикупљени материјал пренео кући и тамо наставио да ради. Кроз смех каже да није имао баш најбоље услове у кући за бављење овим послом. – Жена ко жена, стално нешто за­ питкује и тако ми одвлачи пажњу. Ја најбоље радим у тишини, тада ми је нај­

боља концентрација и долазим лако до идеја. Зато сада користим лепо време да радим у колиби у Градашници поред базена. Простор није велики, али имам мир и покушавам да средим грађу ко­ ја је обимна – објашњава Златковић, а имамо утисак да му је сваки минут дра­ гоцен, да просто жури да нам искаже све што је наумио па да оде да настави да ради.

Припрема речник пиротског говора Драгољуб Златковић је до сада обја­ вио 14 књига, а петнаеста ће бити Реч­ ник пиротског говора, који је у рецен­ зији. Како каже, има неколико рукописа који би могли брзо да се објаве и чини му се да му је остало необјављено мно­ го више материјала него што је објавио. Иако није етнолог, аутор је 30 етноло­ шких радова који су објављени код нас и у иностранству. Ако га питате шта је њему био приоритет, он то не може да каже. Његова интересовања су широ­ ка, теме најразличитије: дечји фолклор, приповетке и предања, народне песме, ласцивна фразеологија, пословице, из­

На терену: у селу Рсовци са Пауном и Загорком Костић, последњим потомцима Црновунаца

се нешто у кући упамти говорили мени. Ваљда је тај однос према мом памћењу утицао и на мене да га и ја мало више уважавам и користим касније кроз жи­ вот. Обишао сам сва места у округу па и шире, разговарао са људима, памтио и бележио све што сам видео и чуо а то нисам радио због славе – истиче Злат­ ковић и додаје да је за свој рад добио две награде на нивоу Пирота.

О признањима

Огругли сто сабора Торлака у Бугарској

реке, клетве, претње, фразеологија ста­ рења и болести, народна медицина, етно ветерина, сточарство, микротопо­ номија и сва имена, обичаји, митологи­ ја, хумор, судбине и личности, оброци и света места, списак је предугачак да би га овде објавили. Све је бележио, мате­ ријал се нагомилавао, а онда је грађа почела да командује њиме – објашња­ ва наш саговорник како је дошло до то­ га да прикупљени материјал система­ тизује и објављује. – То сам често тумачио тако да се човек много пута оријентише не по оно­ ме у чему је најспособнији него бежећи од онога за шта није. Ја нисам умео да певам, нисам волео да пијем, пушим, био сам страшљивац, нисам био хра­ бар да се ухватим са нечим или неким у коштац али сам био вредан. Још мо­ ји родитељи су приметили да имам до­ бро памћење па су ту моју особину ко­ ристили тако што су увек кад желе да

Прво признање је добио за књигу „Дума”, а друго општинско признање за целокупан рад. Међутим, каже да је као најдраже признаје доживео изјаву чувене руске етнологисткиње Ане Плот­ њикове на првом научном скупу у Свр­ љигу. Она му је том приликом рекла да се његова књига „Фразеологија страха и наде” изузетно цени као образац истра­ живања у Руској академији наука. Злат­ ковић каже да је био више него при­ јатно изненађен, јер није могао ни да претпостави да неко тамо у Русији зна

за њега и да уме да вреднује оно што је он радио. Није пропустио ни један зна­ чајнији научни скуп из области којом се бави како у земљи тако и у иностран­ ству. Са колегама који се баве истим или сличним послом сретао се у Београду, Белограџику, Берковици, Скопљу, Штипу, Сврљигу, Нишу, Лесковцу, Бору... Иако је већ готово деценију пензи­ онер и даље ради. Много је прикупље­ не грађе и боји се да после њега неће имати ко то да среди. Драгољуб живи са супругом, има два сина, две снаје и че­ тири унуке. Поносан је на њих. Каже да му је најстарија унука матурант и да од­ лично пише. Можда она има афинитета да ради ово чиме се он бавио али би то, признаје Драгољуб, била утопија за њу. Драгољуб Златковић, агроном, ет­ нолог, истраживач, дијалектолог... како год да смо га представили не би погре­ шили. Био је све ово, радио је дуго и на­ порно и трудио се да не дозволи да му било шта „побегне“, све је забележио и остаће као наслеђе генерацијама које долазе.


ДИМИТРОВГРАД

12 Туристичка сигнализација Крајем прошле године Туристичкој орга­ низацији Димитровград, Министарство еко­ номије Републике Србије одобрило је пројекат за израду пројектне документације за поста­ вљање туристичке сигнализације на терито­ рији општине. Вредност пројекта је триста хиљада динара. Педесет процената средстава обезбеђује министарство економије, а другу половину новца сама туристичка организаци­ ја и Општина Димитровград. Ових дана оба­ вља се такозавано снимање терена како би се започело са конкретном израдом пројекта, каже Благоје Цонић, из агенције „Хармони­ јапројект” из Ваљева, која је задужена за израду пројекта. – У самом Димитровграду већ постоје та­ бле са садржајима, које упућују туристе до од­ ређених знаменитости, а наш задатак је да то ускладимо са нормама и поставимо табле од­ говарајућих димензија – објаснио је Цонић. За наставак пројекта биће потребна и до­ датна средства. Туристичка организација је већ конкурисала пројектом и део средстава за ову намену обезбеђен је из донације шпанске Владе, а надају се да ће кроз још нових пројеката и са сопственим средствима успети да овај посао Н. С. доведу до краја.

Изградња базена Крајем прошлог месеца потписан је уго­ вор са извођачем радова геотехничких испи­ тивања терена за потребе израде техничке до­ кументације објекта „Градски базен за купање са помоћним базеном и пратећим објектима”. Уговор је са представником нишког „Геоинже­ њеринга“ потписао председник општине Ди­ митровград, Владица Димитров. Рок за окончање испитивања је 10 рад­ них дана, а вредност уговора је 295.000 дина­ ра. Радови на ископавању базена у Спортском центру „Парк” почеће након завршетка ела­ Н.С. бората за пројекат.

„Битка за близанце” Акција „Битка за близанце” настављена је прошлог петка наступом ансамбл­предста­ ве „Нема даде, нема бате” театра „Христо Бо­ тев”. Сав приход од улазница, 11.240 динара, уплаћен је на жиро­рачун породице Младе­ нов, чије се превремено рођене близнакиње још увек налазе на Институту за неонатологи­ ју у Београду. После промоције календара и прикупља­ ња новчане помоћи, у акцију се укључило и позориште, па је овај гест нашао своје место у кампањи „Да нас буде више”, коју је покре­ нула Патронажна служба Дома здравља. Иде­ ја о хуманитарној представи потекла је на по­ следњој седници Савета позоришта и сви смо је без двоумљења и са задовољством при­ хватили – рекао је директор Центра за култу­ Н.С. ру, Зоран Андонов.

Број 140, 9. март 2012.

Општинско руководство затражиће хитно испитивање стоке

Увезене приплодне јунице заражене?! Средином јануара у Димитров­ граду је регистрованим пољопри­ вредним произвођачима, подељено 130 приплодних јуница, увезених из Аустрије. Међутим, у протеклих пар недеља код појединих власника но­ вонабављених грла дошло је до обо­ љевања осталих крава, па су сточари захтевали да се у решавање овог про­ блема укључе представници локалне самоуправе. Тако је одржан састанак са председником и замеником пред­ седника општине Владицом Димитровим и Василом Велчевим, народним послаником Зораном Петровим и чланом Општинског већа за пољо­ привреду, Александром Иговим, који је медијима дао објашњење ве­ зано за овај проблем. Према њего­ вим речима, до обољевања дошло је у само неколико случајева, а сами сточари сматрају да су увезена гр­ ла заразна и потенцијално опасна по осталу стоку, па је због тога одлучено да се предузму одређене мере. – Договорено је да покренемо

неке ствари које и нису у ингеренци­ ји општинске управе, али због ситу­ ације на терену, односно чињенице да поједине институције ћуте, упути­ ћемо допис до свих надлежних ин­ ституција – ветеринарске инспекци­ је у округу, Ветеринарског института Ниш, Управи за ветерину и увознику – фирми „Интеркомерц”. Дакле, за­ тражићемо да се хитно одраде дијаг­ ностичка испитивања и да се откло­ не сумње на појаву заразне болести или, уколико заразна болест постоји, да се примени одговарајућа терапи­ ја. Још једном морам да кажем да су увезена грла стигла са исправном до­ кументацијом из Аустрије, након чега су у карантину одобреном од Управе за ветерину спроведене све дијагно­ стичке мере и грла су добила решења да буду допремљена на територију Димитровграда – каже Игов, додају­ ћи да су проблеми углавном респира­ торног типа, као и проблеми на кожи. – Надам се да ћемо постићи до­ говор са нишким институтом да они

ураде дијагностиковање, како би кре­ нули у коначно решавање овог про­ блема. Жао ми је што су на послед­ њој седници СО поједини одборници покушали да ову тему исполитизу­ ју, наводећи да су јунице додељене по партијској линији, док су неки чак тврдили да су намерно увезена бо­ лесна грла. Нећемо то дозволити, јер ово је за општину Димитровград ве­ лика инвестиција, која пуно значи и за побољшање расног састава стоке, а и сваком пољопривредном произ­ вођачу, обзиром на цену једног ова­ квог грла – закључио је Игов. Н. Стојановић

Археолошко благо у етно кући Петра Бекова у селу Смиловци

Чува фосил бизона стар преко 10.000 година У етно кући Беков у селу Смиловци налази се фосил степског бизона, одно­ сно део лобање са роговима животиње, која је на овим просторима живела пре више од 10.000 година. Ову информа­ цију потврдили су и стручњаци из обла­ сти археологије, међу којима и познати археозоолог Тео Јанг из Археолошког центра у Ајнховену у Холандији. Етно кућа Беков, власника Петра Бекова, у селу Смиловци, својеврсна је туристичка атракција, јер се у њој не спремају само добра јела, каракте­ ристична за овај крај, већ се у њој чу­ ва обиље старих и старинских предме­ та, какви су из других кућа, поготово у градској средини, давно ишчезли. Све што је налазио по подрумима и тава­ нима сеоских кућа, а што пређашњи власници нису желели да задрже, Бе­ ков сакупља већ годинама, са једном жељом – да направи етно­музеј. Да у својој кући има праву реткост, Петар Беков је схватио тек недавно. Фосил горњег дела лобање са роговима, који је по мишљењу археозоолога, запра­ во остатак степског бизона, пронађен је у отвореном копу Мазгошког рудни­ ка пре три године, а његова вредност у археолошком и биолошком смислу је огромна. Беков признаје да није могао ни да претпостави о чему се ради.

– То је било сасвим случајно. Био сам са још једним човеком, радили смо као гробари, када сам наишао на ово. Мало сам прочачкао и видео да су у питању рогови, па сам одлучио да их узмем са собом, за мој музеј. Када сам после ишао на то место, све је би­ ло затрпано. Желео сам да покушам да нађем и остатак скелета, али то је било немогуће – каже Беков. Степски бизон је праисторијска жи­ вотиња и претходник је европског бизо­ на, који је на нашем подручју живео пре више од 10 миленијума, каже биолог из Београда, Марко Јанковић. – Овај проналазак има велику архе­ олошку вредност. Мислим да је ово тек трећи или четврти налаз лобање степ­ ског бизона на територији Србије. Ово

можемо искористити као податак, који може представљати озбиљан аргумент за повратак европског бизона на ове про­ сторе, што ће у једном смислу бити добро за биолошка станишта, а у другом – за развој туризма – каже Јанковић. Власник етно куће нада се да ће експонат наћи своје место у неком ар­ хеолошком музеју можда и ван гра­ ница наше земље. – Ако неко жели да га купи, нека дође да се договоримо, али по мом мишљењу требало би да се то чува у правом музеју, јер ће овако, незашти­ ћено, да пропадне – поручује Петар. Фосил степског бизона за сада, ипак, остаје у кући Беков, као једна од атракци­ ја за бројне туристе и посетиоце. Н. Стојановић


Број 140, 9. март 2012.

К УЛТ УРА

13

Поводом8 .м артауГ алерији„ ЧедомирК рстић”

Изложба ручнихр адова Удружења„ Грлица” Удружење за неговање и очување старих и уметничких заната, „Грлица”, у уторак, 6. марта, у Галерији „Чедомир Крстић” отворило је изложбу ручних ра­ дова. Тема изложбе је туризам и рурал­ ни развој пиротског краја с обзиром на то да се поменути ручни радови чла­ нова Удружења могу пласирати на тр­ жишту као сувенири пиротског краја. Изложба је организована у сарадњи са локалном самоуправом и Галеријом „ Чедомир Крстић. Председница Удруже­ ња „Грлица” Славица Ћирић, у свом излагању нагласила је да је ово 7. по ре­ ду изложба традиционалних ручних ра­ дова, која је на свом почетку, 2005. го­ дине, окупљала само жене из Пирота, док сада окупља чланове из целог пи­

ротског округа, али и из Књажевца. Ћи­ рићева је напоменула да туризам под­ разумева и упознавање са народном традицијом неког краја, а од продаје су­ венира користи би имали како туристи, такои д омаћес тановништво. – Наша замисао била је да кроз су­ венире подстакнемо малу привреду, да ангажујемо људе да почну да раде и за­ рађују. Породица може сама да одреди како ће искористити своју креативност и шта ће производити – казала је Ћири­ ћева, која је напоменула и то да су му­ шкарци показали више вештине у изра­ ди сувенира од дрвета и керамике, док су жене биле вештије када је у питању вез и израда чарапа, шалова, џемпера ић илима.

Једночинкан ае нглеском језику„ Доситеј” У оквиру онлајн пројекта „Умрежавањa школа”, који Британски савет у Србији имплементира у сарад­ њи са Министарством просвете, а ко­ ји се у Гимназији Пирот реализује дру­ гу годину за редом, у среду 7. марта у свечаној сали Гимназије изведена је једночинка на енглеском језику „До­ ситеј”. Координатор пројекта Славица Цветковић, професор енглеског јези­ ка у овој школи, каже за Пиротске нови­ не да је један од задатака пројекта био извести позоришну представу на енгле­ ском језику, по оригиналном сценарију у оквиру теме „Позната личност из на­ шепр ошлости”. – Од лучили смо да то буде Доситеј Обрадовић, први министар образова­ ња Србије, писац, лингвиста, филозоф и полиглота. Представу су поставили и извели тридесетак ученика другог и четвртог разреда и петоро професора. Више од десеторо ученика насликали су портрете Доситеја а на крају пред­ ставе награђено је троје најбољих –

Своје радове приказала је и Дани­ јела Јовановић из Пирота која 6 годи­ на ткаје ћилиме и хекла шустикле. – Са процесом прављења ових ма­ лих уметничких дела упознала сам се преко удружења „Грлица“. Овим по­ слом покушавам да попуним рупе у по­ родичном буџету, али то није ни сигурна ни велика зарада – каже Јовановићева. Ове године на изложби су се могли

видети и чувени деверски пешкири ко­ ји су званични сувенири Србије, а пред­ ставила их је председница Удружења за негу традиције „Извор“ из Књажевца Љиљана Михајловић. Изложба ручних радова биће отворена наредне две не­ деље, а њен циљ је и промоција отвара­ ња продавнице сувенира на Јабучком Равништу на Старој планини. М. Лазић

Новир оман„ Pi-press”-а

Ен Худ

ЦРВЕНАН ИТ Превод са енглеског: Артеа Панајотовић

каже Цветковићева. Народно позориште и Дом културе из Пирота уступили су потребне кости­ меи р еквизите. Представи „Доситеј” присуство­ вао је велики број гостију из пиротских основних и средњих школа, ученика школеи њ иховихр одитеља. Б.Н.

У издању Издавачке куће Pi-press недавно је објављен роман америчке списа­ тељице Ен Худ, под насловом “Црвена нит”, који се истакао као национални бестселер у Сједињеним Америчким Државама. Главна јунакиња књиге, Маја Ланг, након губитка своје мале ћерке у несре­ ћи за коју криви себе, отвара „Црвену нит”, агенцију за усвајање која је специја­ лизована за смештање девојчица из Ки­ не у америчке породице. Маја проналази нешто утехе у свом раду, све док група од пет парова не изнесе личне приче о же­ љи за дететом; њихов болни и храбри пут ка усвајању тера Мају да се суочи са изгубљеном ћерком из своје прошлости. Међутим, оно што нико од њих не зна, то су приче и судбине мајки из Ки­ не које су, због политике једног детета, приморане да се одвоје од својих ћерки и дају их на усвајање. И управо те жене

мењају њихове животе. Кинеска леген­ да каже да су наша деца повезана са на­ ма невидљивом црвеном нити. Колико год да је уплетена или искрзана та нит, наше дете је увек на њеном крају. Ма­ ја, породице које усвајају дете и те мај­ ке које су далеко, сви они откривају шта црвена нит значи у њиховим животима. „Ен Худ даје осећајни приказ нада и страхова својих ликова и доноси нам дирљиву причу о посвећености, опра­ штању и љубави.” (Publishers weekly) „Бол који је искусила омогућава ауторки да пише о судбини без оног јефтиног призвука који судбина тако често има у књижевности. Она је ви­ дела ове нити на делу. Она зна о че­ му говори.“ (Los Angeles Times)


СПОРТ

14 Раднички ремизирао са Синђелићем

ФК Раднички у недељу 4. марта одиграо је још једну у низу припрем­ них утакмица. Овог пута на домаћем терену „бели” су ремизирали са прво­ лигашем Синђелићем резултатом 1:1. Шеф стручног штаба, Раде Манић, каже за Пиротске новине да га веома радује приказана игра. – Играчи су дали свој максимум па смо до пред сам крај водили голом Саше Митића и генерално већи део утакмице били бољи од прволигаша. Видео се велики помак на боље у нашој игри. Изједначујући гол примили смо из слободног ударца, а шут је био такав да наш голман није могао да га одбрани – каже Манић, који је изра­ зио жељу да предстојеће утакмице прати већи број пиротских навијача. Само дан раније, у суботу, 3. мар­ та, пиротски српсколигаш убедљи­ во је савладао тим Заплањца резул­ татом 4:1. У среду Раднички је имао још једну проверу, први тим је госто­ вао у Врању, где је одмерио снаге са Динамом, док је комбиновани састав играо са „Танаском Рајићем“ у Пироту. Генералну пробу пред наставак сезо­ не фудбалери Радничког имаће сутра када се у Димитровграду састају са Балканским. Манић је најавио да ће тада бити познат коначан списак од 18 фудбалера који ће путовати у Неготин на први меч у наставку сезоне. М.Л.

Одбојкаши поражени Гостујућа екипа Десетке из Ниша успела је прошле суботе да савлада ОК Пирот резултатом 1:3 (18:25, 16:25, 25:15, 24:26 ) у Спортској хали Кеј. Пре­ ма речима тренера Николе Ћирића, Нишлије су добро познате по изнена­ ђењима које умеју да приреде, а упра­ во то се догодило његовим одбојкаши­ ма. Први и други сет обележио је лош пријем сервиса, тако да су гости пости­ гли велики број поена на овај начин. У трећем сету дошло је до промене тех­ ничара у редовима пиротске екипе. У игру је ушао искусни Дејвид Цолић, ко­ ји је консолидовао редове екипе и па су домаћи овај сет решили у своју корист. У четвртом сету Пироћанци нису иско­ ристили сет лопту при резултату 24:23, а гости су то на најбољи могући начин искористили и тријумфовали у Пироту. У следећем колу, које је на про­ граму овога викенда, ОК Пирот го­ стује у Врању где ће снаге одмерити са другопласираном екипи Младо­ сти. Пиротски одбојкаши се тренут­ но налазе на 7. месту на табели Дру­ М.Л. ге лиге­група Исток.

Број 140, 9. март 2012.

КК Пирот испустио челну позицију

Кошаркаши разочарали у Прокупљу КК Прокупље: КК Пирот 94:75 (26:16, 28:22, 30:14, 10:23) КК Прокупље: Вуковић, Јанићијевић, Терзић 19, Миленковић 1, Чолић 18, Ценић, Шубарић 13, Данић 2, Бјелетић В.19, Бјелетић А, Марковић 8, Дујковић 14. КК Пирот: Н. Филиповић 12, Нико­ лић, Томић 2, Дујковић, Д. Филиповић 7, Живковић, Тодоровић 21, Станисавље­ вић 3, Радовановић 4, Крстић 2, Младе­ новић 5, Стојановић 19. Кошаркаши Пирота разочарали су у прошлом колу у мечу који се играо у субо­ ту, 3.марта, претрпевши убедљив пораз на гостовању у Прокупљу и тако знатно умањили своје шансе за освајање првог места на табели на крају сезоне. Према речима тренера КК Пирот Марка Спасића његови играчи су у Про­ купљу утакмицу започели неборбено и немотивисано. Пироћанци нису успели да консолидују своје редове, ускладе ритам игре, што су Прокупчани итекако знали да искористе. Домаћа екипа је ја­ ком одбраном и ефикасним нападом из минута у минут повећавала предност па је она пред почетак последње четвр­ тине износила читавих 32 поена разли­ ке. У последњем делу утакмице игра­ чи тренера Марка Спасића показали су

препознатљиву игру, али је било ису­ више касно за преокретање резултата. Најефикаснији у редовима Пироћанаца били су Тодоровић са 21 и Стојановић са постигнутих 19 поена. Након ове утак­ мице КК Пирот је пао на треће место сa освојених 37 бодова и бодом мање од другопласиране Мораве и првопласи­ ране Јабланице. Пиротски кошаркаши су на овај начин препустили челно ме­ сто на табели и сами себи више не кроје судбину, већ зависе од резултата оста­ лих кандидата за прво место. Тренер Марко Спасић каже да ње­ гов тим мора да победи у свим наред­ ним мечевима.

– У наредним утакмицама трудиће­ мо се свим силама да не поновимо ова­ кав пех. И даље смо у игри за прво место, с тим што морамо да чекамо пораз Мо­ раве, како би све поново било у нашим рукама – каже Спасић. Прилика за то указаће се већ овог викенда у дербију кола када ће Мора­ ва у Прокупљу дочекати првопласирану Јабланицу. С друге стране, КК Пирот ће у суботу са почетком у 18 часова у хали Кеј угостити екипу Куршумлије која је на 11 месту на табели. У пиротском клубу наја­ вљују победу како на овом тако и на свих шест преосталих сусрета. М. Лазић

Победом стартовали у наставку сезоне

ОРК Пирот убедљив у Сврљигу Пиротски рукометаши прошлог ви­ кенда убедљивим резултатом 43:21 (17: 9) савладали су екипу Прогреса у Сврљигу и тако на најбољи могући на­ чин отворили наставак првенства Прве српске лиге­група Морава. Постава ОРК Пирота на трену није се много мењала у току утакмице. Тренер Никола Костић напомиње да су се његови играчи од­ лично показали, а посебно је похвалио капитена екипе. – Душан Живковић је од лично предводио свој тим и при том постигао 15 голова. Остали играчи су га саврше­ но пратили и низали гол за голом, а на­ ши голмани су од лично бранили – пун је речи хвале Костић, и напомиње да су услови за игру у Сврљигу били на ниском нивоу, али да то није спречи­ ло његове играче да забележе побе­ ду. Иначе, пиротски рукометаши су пре овог сусрета у оквиру припрема госто­ вали у Благојевграду где су одиграли две пријатељске утакмице са јуниор­ ском селекцијом Бугарске у којима су забележили половичан учинак ­ побе­ ду резултатом 30:31 и пораз 41:36. У наредном колу, овог викенда, ОРК

Пирот игра у Нишу против екипе Рад­ ничког, који су фаворити за прво место на табели. Тренер Пироћанаца очекује

да његова екипа пружи солидан отпор, а не искључује и могућност победе. М. Лазић


СПОРТ

Број 140, 9. март 2012.

КМФ Пирот декласирао АС из Бујановца

Сигурним корацима ка баражу КМФ Пирот ­ КМФ АС 14:5 (8:3), Друга футсал лига – група Исток, 16. коло, субота 3. март, Спортска хала Кеј, гледалаца 300, судије: Милан Крстић (Пирот) и Саша Николић (Ниш) КМФ Пирот: Стојић ( 8 одбрана), Јо­ нић, Симонов 1 , Н. Станковић 1, Потић 1, Крстић 2, Д. Станковић, Манић 4, Пеј­ чић 1, Пенчић 1, Ристић 1, Стоиљковић 2. КМФ АС: Милановић (18 одбрана), Дестани, Мемети, Демири 4, Мустафа, Протић, Агаји 1, Реџепи Утакмицу против екипе АС из Буја­ новца домаћи фудбалери отворили су силовито и постигли први гол већ у дру­ гом минуту. Гости се нису дали те су убрзо изједначили на 1:1. У игри која је уследи­ ла, могао се гледати одличан футсал, који су пружиле обе екипе. Увежбане комби­ нације домаћих играча у почетку су ре­ зултирале шутeвима тик изнад гола гостујућег чувара мреже, да би у каснијим минутима домаћи наместили нишанске справе и почели да постижу атрактивне голове, на одушевљење пиротске публи­ ке. Серија Пироћанаца на тренутак је би­ ла прекинута при резултату 4:1 другим го­ лом гостујућег нападача Демирија, али то није посебно утицало на домаће. Уследи­ ли су голови Крстића, Манића и Ристића, као и одбрана седмерца Стојића, тако да се на полувреме отишло са вођством од 5 голова разлике у корист пиротског тима. У другом делу угре Пироћанци су наста­

вили да јуришају ка голу гостију. Голман гостујуће екипе, Милановић, одлично је бранио, али то није било довољно. Ње­ гова мрежа била је напуњена до врха го­ ловима Манића, Пејчића и Станковића. Са постигнитим головима расла је и тензија на терену. Дошло је до кошкања нападача гостију Демирија и голмана Пироћанаца Стојића, које је пропраћено звиждуцима пиротске публике. Убрзо је све забора­ вљено када је исти играч гостију, Деми­ ри, постигао гол и добио аплауз публи­ ке. Гости су, у нади да ће смањити високу предност домаћег тима, у финишу меча у сваком нападу играли без голмана и са једним играчем више на терену, али ово није уродило плодом. Разлика на семафо­ ру у хали Кеј остала је готово тродупло ве­ ћа у корист пиротског тима. Тренер домаће екипе, Милан То­ шић, након утакмице честитао је госту­ јућој екипи која је играла без замена, на

изванредној борби коју су приказали, али није пропустио прилику да похвали и своје играче. – Публика је могла да види добар футсал. Ово је утакмица са до сада нај­ више постигнутих голова. Практично се играло без одбрана. Задовољан сам игром свог тима. Прилику да заиграју добили су и млађи играчи и одлично су је искористили – рекао је Тошић. У 17. колу КМФ Пирот гостовао је екипи Економиста у Нишу у среду 7. марта, а већ сутра у хали Кеј са почет­ ком у 20 часова дочекује Темић из Варварина. До краја првенства остало је да се одигра још 4 кола. Тренер Пироћана­ ца Милан Тошић верује да ће његова екипа славити у свим преосталим ме­ чевима и задржати челну позицију на табели чиме би изборила одигравање баража за повратак у Прву футсал лигу. М. Лазић

„Танаско Рајић“ у јеку припрема Јесењи првак Окружне фудбалске лиге „Танаско Рајић“ у јеку је припрема за наставак сезоне. Након физичких при­ према кренуло се са одигравањем при­ јатељских мечева, па су прошле недеље снаге одмерили са Напретком из Изво­ ра и димитровградским српсколигашем Балканским. Тим Бојана Панајотовића убедљиво је савладао Напредак резулта­ том 7:1 и ремизирао са Балканским ре­ зултатом 1:1. Тренер „Танаска Рајића“ за­ довољан је приказаном игром у ова два сусрета и каже да прво место у лиги на крају сезоне чека на његов тим. – Моји играчи су се доста ангажова­ ли што се и видело на веома динамичној утакмици против Балканског. Ова екипа има доста добрих појачања у својим ре­ довима, међутим, ми смо показали да смо равноправни противници, можда чак и бољи у неким сегментима игре. Овом утакмицом потврдили смо чиње­ ницу да нисмо за потцењивање и да са

пуним првом јуришамо на прво место и улазак у виши ранг такмичења – опти­ миста је Панајотовић. Екипа Танаско Рајић у зимској паузи претрпела је значајне измене. Из тима су отишли: Бранислав Јованов који се вратио у Балкански, Иван Стојановић и Миша Ни­ колић који су отишли у Младост из Пољске Ржане, а клуб су појачали Марко Костић играч који је као позајмљен играч на 6 ме­ сеци дошао из пиротског Радничког, Мар­

ко Поповић који је дошао из КМФ Пирот, Никола Антић из Слоге из Великог Села и Марко Пејић, голман из Прчевца. Панајо­ товић је задовољан како су се нови игра­ чи уклопили у тим, и истиче да једва чека почетак сезоне који је заказан за послед­ њу недељу овог месеца, када ће његови играчи дочекати Младост из Пољске Ржа­ не. Иначе, у среду, 7. марта, „Танаско Рајић“ је играо пријатељски меч са Радничким. М. Лазић

15 Гимназијалац бројао преко 100 Сениорке ЖКК Гимназијалац­ Партизан убедљиво су савлада­ ле домаћу екипу Студент 2 из Ниша прошлог викенда резултатом 65:114 ( 17:29, 17:29, 09:32, 22:24). У првој и другој четвртини меча Нишлијке су покушавале да пари­ рају гошћама из Пирота, али се још тада примећивала разлика у квали­ тету између ова два тима. Кошарка­ шице Гимназијалца инкасирале су 24 поена предности до полувремена и мирно отишле на одмор. У трећој четвртини наступио је потпуни крах нишке екипе, које су у овом елу игре постигле свега 9 поена, наспрам 32 поготка гошћи из Пирота. До краја сусрета кошаркашице Гимназијал­ ца пробиле су магичну бројку од 100 поена. У редовима Пироћанки наје­ фикасније су биле Марија Сарван са 33 и Милица Костић са 24 поена, а дебитанткиња Милица Манчић иако без поготка, приказала је одличну игру. У наредном 11. колу кошарка­ шице Гимназијалца у дербију сезо­ не, који се игра у недељу 11. марта са почетком у 18 часова у Спортској ха­ ли Кеј, дочекују екипу Топличанин из Прокупља. М.Л.

ЖОК поражен Одбојкашице Пирота изгубиле су прошле суботе на домаћем тре­ ну од нишког Миленијума резулта­ том 0:3 (23:25, 23:25, 18:25). Тренер ЖОК Пирот, Душан Мадић, и по­ ред претрпљеног пораза задово­ љан је игром својих одбојкашица, наводећи да је екипа Миленијума веома јак противник. – Ми смо у прва два сета игра­ ли са веома тесним резултатом, ме­ ђу тим искуство Нишлијки је пре­ судило и однело победу. У трећем сету је пала игра мог тима, али је и та приказана игра била боља од од прошлогодишње када смо од истог клуба губили са много већом разликом – каже Мадић који је из­ разио наду да ће његове играчице лако изаћи на крај са клубовима из доњег дела табеле. Ове суботе пиротске одбојкаши­ це путује у Мајданпек на дуел исто­ именој екипи, за коју важи да веома добро игра на свом терену. Додат­ ни проблем поред лошег пута, пре­ ма речима Мадића представљаће и играње у хали без грејања. М.Л.


ФЕ ЉТО Н

16

Број 140, 9. март 2012.

ФЕЉТОН Парламентарни избори у Пиротском округу од 1878. до 2008. године (14)

Избори са „ћоравом кутијом“ Након завршетка Другог светског рата и ослобођења земље, Антифашистико ве­ ће народног ослобођења Југославије (АВНОЈ) на свом трећем заседању одржаном у Београду од 7. до 26. августа 1945. го­ дине, формално је прихватило савезнич­ ке одлуке са Јалте, па је АВНОЈ проширио свој састав посланицима народне скуп­ штине од 1938. године и то оним „који се нису компромитовали за време рата и личностима из разних политичких група”. Током заседања (10. августа) АВНОЈ је променио име у Привремену народну скуп­ штину ДФЈ и донео низ законских аката у припреми избора за Уставотворну скуп­ штину. Закон о избору народних посла­ ника донет је 22. августа 1945. године. Из­ борни закон трпео је од низа мањкавости са стновишта општих демократских права и слобода, иако је деклеративно прокла­ мовао слободно, опште, једнако и непо­ средно изборно право и тајност гласања.

Прво велико ограничење било је у доме­ ну бирачког права грађана које јеј одређе­ но Законом о бирачким списковима. Овај закон најпре је укинуо старосни цензус (18 навршених година живота) за све бивше учеснике Народно­ослободилачке војске и партизанских одреда Југославије, за­ тим бирачко право је ограничио свим ми­ нистрима влада у пшериоду 1929 – 1939, припадницима свих војних формација које су се борила против партизана али и члановима њихових породица, активним функционерима и истакнутим члановима организација и група које су биле или су оквалификоване као квислиншке, итд. За­ коном није омогућена независна контро­ ла рада изборних комисија, дозвољени су приговори бирача на предложене канди­ дате и скидање неподобних са кандидат­ ских листа, спутана је слободна предиз­ борна пропаганда. Под оваквим условима избори су били заказани за 11. новембар 1945. године. Посебно је био велики притисак Ко­

ЗАПИСИ ИЗ ЗАВИЧАЈА (122)

Ем лопов, ем посерко Пожали ми се чувар, магацио­ нер, да му на плац у фабрику некој из буришта узима уље, и рече да че извести дирек тора. И ја, шеф, пре­ дузо мере. Ка дојде Дракша у дру­ гу смену, чувар, ја му подиго вечеру понапред, суву рану, и одма му да­ до задатак какво требе да ради да упази лоповатога. И реко му да узне влашу воду, да понесе вечеру ту с њега и да се сакрије у витловити и дьсћете. Тека че упази кој дооди да точи уље. И да пази да га никој не примети кад се сакрије и док па­ зи. И реко му када дојдем у обила­ зак да га најдем куде сам му рекьл. И он ме послуша, све това уради. И тамьн у први мрак, и једьн радник дојде и наточи десет литра уље. А Дракша га све посматра. И кад на­ точи уљето, распекља се, чучне и испогани се до бурето. А Дракша одјенуш сас пушку, па на њега. А он, јадан, распекљан. Окне му Дракша: ­ Не мрдај! Кво работиш това?! Ови­ ја се само смрзал и слегал рамена. И Дракша му нареди да збира у шаће све това што је измурдарил и да га лекне. А лоповат га замоли: ­ Ама, де бар да се запекљам! Дракша му одобри да се запе­ кља. И он се запекља и однесе у ша­

ће смрадат и врљи га куде требе. Беше Крупчанац, несмо се надали од њега текво да работи. И ју тредьн Дракша дојде у прву смену да ми рапортира кво је било. И тамьн ми све исприча, и посерко дојде на вре­ ме на капију. И ја га пита: ­ Кво је било? А он само рече: ­ Какво ти је Дракша испричал, све је тека, бьш тека. Па са кво да ра­ ботимо?! Ако кажете на директора, има да ме најури! И поче да вика. А ја му реко: ­ Излезни, а ја и Дракша че се договоримо! И ка он излезе, ја пита Дракшу: - Виде ли још некој? ­ Неје! ­ Ако неје видел никој, да не ка­ зујемо, да га не искарају од работу! И после позвамо посерка и ре­ комо му какво смо се договорили, а он се захвали и рече: ­ Ја, руће да ми отпадну ако по­ ново краднем. А че пријављујем друђи лопови при вас! Несмо тели да га на душу носи­ мо цел живот. И он, до тьга крут, по­ стаде мек и учтив другар и радник. (Испричао радник, 1939, Пирот) Записао и приредио: Драгољуб Златковић

мунистичке партије, њених чланова а пре свега припадника СКОЈ­а (Савеза комуни­ стичке омладине Југославије). Такав при­ мер је познат и приликом доласка др Дра­ гољуба Јовановића у Пирот непосреднио пре одржавања избора а који је био кан­ дидат на листи за избор народних посла­ ника и то на листи Народног фронта. Према званичним подацима на те­ риторији Југославије за листу народног фронта гласало је 90,48 одсто изашлих бирача (6.725.047 гласова) док је тако­ звана „ћорава кутија“ (кутија без листе) имала 9,52 одсто гласова (702.422 бира­ ча). Иначе на изборе је изашло 88,66 од­ сто од уписаних у бирачке спискове. Резултати гласања у округу били су следећи: Срез Нишавски: од уписаних 43.101 гласача, гласало је 32.896. За Драгољуба Јовановића, професора универзитета, гласало је 25.912, а за кутију без листе („ћораву кутију“) 7.052 гласача. Срез Белопаланачки: од уписаних

ЦРТИЦА

Пише: Миљан Манић, историчар

17.076, гласало 13.216, највише гласова добио је Велимир Костић Бајеж, радник, док је „ћорава кутија” добила 1776 гласа. Срез Лужнички: од уписаних 21.664, гласало је 15.953, највише гласова до­ био је Живојин Николић Брка, потпу­ ковник ЈА, док је „ћорава кутија” доби­ ла 3704 гласа. Срез Царибродски: од уписаних 12.919 гласача, гласало је 11.457, најви­ ше гласова добио је Андреј Иванов, сту­ дент технике, док је „ћорава кутија“ до­ била само 177 гласа. Дакле од укупно уписаних бирача у округу 94.740, гласало је 73.522 гласача или 90,2%. Од тог броја кандидати На­ родног фронта добили су 60.864 гласа док је кутија без листе, „ћорава кутија”, добила 12.658 гласа.

У наредном броју: Следећи избори биће одржани тек након 45 година.

Гласање

У недељу, 4. марта о.г. увече, наш РТС приредио је свом народу пренос, уживо (комбинован са готовим материјалом) ­ такмичење 10 финалиста, одабраних од 4.500 нумера, у шоу програму „Ја имам таленат”. Жири је, одабраним речима, као мелемом, храбрио учеснике у улози госта, а бира, ко други, него народ. И то како? Гласањем порукама (са једног телефона могло је да се гласа 20 пута). И, народ ­ гласао и изабрао: до сада невиђени дует брата и сестре: она гу­ сларка са божанственим гласом, а он са хармоником. Диван утисак! Награда ­ каква се само може да пожели! И закључак, после овога је: Србија, ова наша мала и лепа, има талентован подмладак (свака од ових 10 нумера могла је да буде прва). Срби, дакле, имају слуха и укуса, имају и пара па гласају ли гласају. А свако гласање ­ кошта! Колико ли је тек коштало гласање у Русији? Земља са 108 милиона гласача, истог дана бирала је председника (уз обезбеђен видео­надзор на сваком гласачком ме­ сту), кога би, ако не ­ Путина! Зна баћушка да води ту огромну земљу ­ и изабрали га! С.А.

У ОКУ СВЕТА

ЛЕПОТА Лепота лица налази се у лепоти карактера (арапска) Јао лепоти која нема разума (чешка) Коме је потребна лепота лудака? (етиопска) Сиромах од лепоте има само неугодности (финска) Леп и слеп не виде куда ходају (српска) Није лепо оно што је велико већ велико оно што је лепо (латинска) Редак је брак између лепоте и верности (немачка) Најлепше гљиве су најотровније (руска) Лепота се не једе, само се очима гледа (бугарска) Приредио: Д. Златковић Свакому мило ­ убавило (пиротска)


МАРКЕТИНГ

Број 140, 9. март 2012.

ТВ Пи Канал

Вам открива ново време за уживање ис азнавањеу зо дабранее мисије Правов реме:2 3:10 Емисије: Понедељак: „Ноге на путу“ Уторак: „Чувени атентати“ Среда: „Стари занати“ Петак: „Слике у оку“ Недеља:„ Подс јајемз везда“ Добар дан вам желимо уз „ДАН“ Доброј утроу з„ Бојег рада“ Народни универзитет

Божидар Аџија

ТЕК У ЋИ РАЧУН:255­56 8 4 ­89 ПИБ: 10028 86 85 МАТИЧНИ БРОЈ: 07010036 ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 80420

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ БОЖИДАР АЏИЈА БЕОГРАД РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ПИРОТ

Објављује МАРТОВСКИ уписни рок за учење НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА Због великог интересовања, отвара се нови уписни рок за учење немачког језика.

У понуди почетни ниво и средњи 1. Позивамо све заинтересоване кандидате да се јаве најкасније до 25. марта и изврше упис и пријаву за учење немачког језика. Настава почиње почетком априла по формирању група.

ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТИХ ДИПЛОМА ЗА ЗАНИМАЊА ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ. И у марту месецу, због сезонских послова у иностранству, вршимо упис и пријаву нових кандидата за проверу стручне оспособљености ради добијања диплома за тесаре, армираче, керамичаре, молере, молеро­фарбаре, руковаоце грађевинским машинама итд. Упис је отворен до 25. марта , полагање по формирању група или по хитном захтеву. Српских владара 90/4 зграда ПИО фонда 4. спрат Пријава и упис кандидата радним данима и суботом од 9-15 сати 010/312-861 , 063/87-57-543

17


ЧИТУЉЕ

18

Капелино ЈЕША

НАЈЈЕФТИНИЈА Погребна опрема

• Погребна услуга уз најјефтинију погребну опрему • Бесплатан превоз до 20 км • Бесплатне плакате • Све врсте аранжмана од вештачког и природног цвећа • Услуга кетеринга

УЗ КОМПЛЕТНУ ОПРЕМУ: • бесплатан превоз • бесплатне плакате до годину дана • 20% попуст за израду споменика

Тел. 010/327-186 i 724-117 Моб. 061/61-222-16 Обавештавамо рођаке, пријатеље и познанике да је наш драги и никад прежаљени

Број 140, 9. март 2012.

Ул. Николе Пашића 13 (преко пута Муне точкара)

У петак, 2. марта, 2012. године преминуо је наш драги отац

010/326-495 064/159-11-67 У петак, 2. марта, 2012. године преминуо је наш драги

Векослав Цветковић Преминуо 3.3.2012. у 84. години живота, а сахрана је обављена 4.3.2012. у 14 часова, nа гробљу у селу Расница. Ожелошћени: син Видојко, снаха Верка, унуци Владимир и Александар, унуке Јелена и Еленора, праунуци и остала родбина

СЕЋАЊЕ

Миодраг Бошњаковић Синови са породицама

Миодраг Бошњаковић Последњи поздрав вољеном брату од сестре са породицом

Дана 15. марта, 2012. навршава се 40 дана од када се најсветлија звезда мога неба угасила и оставила ме да мукујем и болујем за мојим Данилом

СЕЋАЊЕ

Драгомир Еркић 13.3.1992. ­ 13.3.2012.

Ако те икада заборавим то ће бити онда када склопим очи. Отишао си без речи, однео младост и радост са собом. Ми данас и после 20 година једнако патимо за тобом, бол не престаје а ране све јаче боле. Твоји најмилији Надица, Здравко и Драгана

Данило Станковић

Никола Мијалковић

из Сукова

март 2008 ­ март 2012

Живим за дан и час кад ћу да дођем код тебе. Твоја Мира

Заувек ћеш бити у нашим мислима. Супруга Верка и породице Јовановић и Јовановски


ОГЛАСИ

На продају њива површине 21 ар, поред асфалтног пута Пирот ­ Крупац која је удаљена2к мо дП ирота. Тел. 327 297 и 063 765 4403.

Продајем плац у близини зелене пијаце, површине 9 ари. Тел. 061 22 07 245.

Продајем кућу близу аутобуске станице, новоградња,по вољно. Тел. 347­691.

Купујем старе радио апарате, грамофо­ не, старе зидне сатове, гусане пећи, ста­ рин амештај и другеа нтиквитете. Тел: 069/14-51-587

Продајем кућу у Тијабари 280 м2, плац 3,5а ри,о дмаху сељива,по вољно. Тел: 064 576 10 28.

Продајем њиву у близини Присјанског насеља,по вршине2 0а ри. Тел.064 40 30 555.

Издајемг арсоњерууц ентру. Тел: 064 17 48 166.

Тражим стан у закуп за две особе. Тел. 063 82 65 796.

Продајем кућу у центру села Извор на површини плаца од 13 ари на коме се налази велика стаја са сеоским помоћ­ нимо бјектимаи ло калом. Тел: 069/14-51-587

Хитно потребан полунамештен стан, можеи к ућа. Тел. 061 60 74 209.

Продајем камп пр иколицу ADRIJA 410, регистрована,по вољно. Тел: 062/449 238. Продајемј ајао дј апанскепр епелице. Тел. 062 283684, 061 6990185.

Продајем приколицу од 500 кг, универ­ зална, по повољнојц ени. Тел. 064 2839204. Издајем једнособан ненамештен стан прекоп утаС упа. Тел. 064 4639706.

Мајстори, занатлије и сви ви који пружате услуге у граду, огласите се у нашој новој рубрици „Мајсторска посла“. Помозимо заједно Пироћанцима да лакше дођу до вас по веома повољним условима. Искористите прилику за јефтину рекламу. Редакција Пиротских новина 010/312-088, 069/8412539

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПИРОТ

ОБА ВЕ ШТЕ ЊА Електродистрибуција Пирот захваљује се на редовном измиривању уговорних обавеза. Молимо купце са дугом да измире своју обавезу по ОПОМЕНИ коју су примили. Купцима са већим износом дуга ЕПС једном годишње нуди могућност измирења дуга путем вансудског поравнања чак и до 9 месечних рата. Такође, ЕД Пирот позива купце власнике викендица да ће вршити обуставу испоруке електричне енергије купцима који до датума доспећа немају ДОСТАВЉЕНА СТАЊА као и дуговање у викенд насељима. ЕД Пирот неће сносити штету због обуставе. А у периоду од 01-12. у месецу ЕД Пирот вршиће ОЧИТАВАЊЕ за утрошену електричну енергију у свим категоријама потрошње у граду и селима. Молимо купце да омогуће доступност до бројила нашим читачима како би смањили могуће примедбе или У ЗАКОНСКОМ РОКУ сами доставе стања. Отворен је посебан телефонски број 010-313-816 за пријем стања и примедби које се односе на све податке у обрачуну.

19 МА ЈСТОРСКА ПОСЛА

Израда и премотавање трансформатора, апарата за заваривање и CO2 апарата. Израда и и сервис стартер пуњача и пункт апарата. Дугогодишње искуство, врхунски квалитет. Раде Босанац. Тел. 064/22-47-325, Милан 063/124-99-15. Све врсте електро - инсталатерских радова, од електричне мреже до кућне утичнице. Поправка кућних апарата, шемирање ормана. Милан Петковић 064/199-71-19 и 060/099-71-19 Постављање водоводне и санитарне опреме, адаптација старих и израда нових купатила, све врсте водоинсталатерских интервенција. Брз, поуздан, квалитетан Анђелковић Драган - Гаги 062/8241-790

Отклањање свих врста кварова на водоводним инсталацијама и израда нових уз дугогодишње искуство. Драгиша Пешић (Водени) 061/29-27-433

Милош Петровић, професионалне услуге терапијске, спортске, релакс, антицелулит масаже. Фејсбук профил: „Терапијска масажа”. Моб: 062/1000-745 „Moto bike” - продаја и сервис свих двоточкаша, центрирање радилица, бушење стублина, центрирање водених пумпи, уградња и продаја плинских уређаја за мотоцикле, ску тере и агрегате у сезони. Драган 010/321-136 и 064/17-35-707 МЕЛЕМ за курје око, брадавице и разна задебљања на кожи. И МЕЛЕМ СА ЧАЈЕМ за лечење хемороида спољашњих и унутрашњих. Оба потпуно природна, и веома ефикасна. На бази лековитог биља по рецептури старој више од два века. Могућност доставе. 010/321-764 и 063/822-8882

КЛАЦКАЛИЦЕ

Број 140, 9. март 2012.

• Неке грешке можемо и да ис­ правимо, али како да исправи­ мо намерне пропусте? • Оперисали га на време, али на погрешном месту, и сада је по­ грешна личност.

• Кад вам буде боље, јавите ми да частим, заслужили сте. • Чудо невиђено: Србија се поро­ дила, а принова је мушко­жен­ ског рода, али има капицу!

• Није знао како да се постави, па су га насадили како њима одговара.

• Ми се делимо на Пазарце и Тија­ барце, а политичари нас деле на просте чиниоце.

• Живимо у „срећи и задовољ­ ству“, фали нам још мало европ­ ског благостања.

• Имитирамо све и свакога, али сами сами себе не разумемо и не схватамо.

• Знали смо да се смејемо и били здрави, сада не умемо ни да се смешкамо.

• Знам какав укус има моја туга. Вашу још нисам пробао.

Припремио: Новица Љ. Антић


РАДОСНИЦА Ивана Андонов, Димитровград, прво дете (син), 24. 2. 2012.

Злато за младог стонотенисера

Нинослава Цолић, Пирот, прво дете (син), 25. 2. 2012.

ПИРОЋАНКА

Бисер пиротског стоног тениса: Алекса Гацев у средини

ЈОВАНА МИЈАЛКОВИЋ

Дванаестогодишњи Пироћанац, Алекса Гацев, члан Стонотениског клуба Пирот, освојио је прошле недеље златну медаљу у синглу и сребрну медаљу у дублу у категорији млађих кадета на Првенству ре­ гиона централне Србије. Према речима његовог тре­ нера, Адмира Данијалија, ово је највећи успех у историји клуба, а уједно и најзапаженији резултат у историји пиротског стоног тениса. – Нико до сада није забележио овакав ниво игре. Алекса је освојио Првенство без изгубљеног сета, што му је аутоматски обезбедило учешће на Топ 12 најбо­ љих играча у Србији – каже Данијали. Алекса је до фи­ нала у синглу одиграо 6 мечева у којима је веома убе­

дљиво савладао све противнике. У финалу, одмерио је снаге са својим добрим познаником, Предрагом Кр­ стовићем, кога је такође победио без изгубљеног сета. Да се међу спортистима ривалство не доживља­ ва лично, Алекса и Предраг доказали су наступивши заједно у дублу и освојивши сребрну медаљу у овој конкуренцији. Алекса је трећепласирани у категори­ ји кадета у Србији. Већ овог викенда Алекса путује у Суботицу где ће на појединачном Првенству Србије за старије кадете одмерити снаге са две године старијим стонотенисе­ рима. М.Л.

ЦВЕТНИ КУТАК

Припреме за пролеће Припремила: Ивана Костић У току зиме биљ­ ке које смо држали у затвореном простору биле су у фази мирова­ ња и сада је потребно да им посветимо мало пажње како бисмо их припреми­ ли за пролеће и период њиховог раста. Потребно је уклонити прашину са вели­ ких листова собног цвећа брисањем вла­ жном крпом, а уколико саксије и биљке Поштованич итаоци, Од овог броја у Пиротским нови­ нама приредили смо за вас нову ру­ брику „Цветни кутак”, у којој ће љу­ битељи баштенског и собног цвећа моћи да сазнају правила неге цве­ ћа. Такође, рубрика ће обиловати саветима, а и сами читаоци ће мо­ ћи путем мејла да постављају пита­ ња и добију одговоре на њих. Најза­ нимљивија питања и одговори биће објављениу новинама.

нису превелике могу се истуширати мла­ ком водом. Ако се биљке налазе у про­ сторији са радијаторима, повремено је пожељно орошавање биљака (палма, драцена, шефлера, фикус, дифенбахи­ ја). Влажност ваздуха у просторији може се повећати и помоћу испаривача во­ де за радијаторе. Биљке чији су листови прекривени ситним длачицама не тре­ ба орошавати, чак се води рачуна да се при заливању не поквасе листови, јер до­ лази до развоја гљивица и најпре труле листови, а потом и цела биљка (глокси­ нија, афричка љубичица, бегонија). По­ требно је очистити суве и жуте листове и маказама исећи све осушене гране. Ако биљке имају биљне ваши треба почети са третирањем – прскањем одговара­ јућим средством. За највећи број ових штеточина може се користити „Actara” или „Mospilan”, који се растварају и користе према приложеном упутству. Та­ кође, у земљи се могу пронаћи разне вр­ сте глиста, бели црвићи, мале гусенице, па се и ове штеточине морају уклонити препаратима или засадимо биљку у но­

ви супстрат, при том корен треба обаве­ зно опрати млаком водом. Са првим зрацима сунца почињу да се буде и наше баште у дворишту. Чим ото­ пли и отопи се снег треба почети са сређи­ вањем баште, потребно је орезати руже, посадити нове када престане мраз, мало прекопати површински слој земље и на­ ђубрити је и полако почети са садњом се­ зонских цветница које су отпорне на ниске

температуре. Ово је и период садње луко­ вица напољу: крокус, зумбул, нарцис, ра­ нинкулус, док гладиоле, далије, кане, ка­ ле треба садити када буде мало топлије и престану мразеви. Сада је идеално време за куповину првих зимских цветница ко­ је ће својим прелепим бојама и цветови­ ма улепшати ваше домове: јагорчевина, ранинкулус, азалеја, божићни кактус, бо­ жићна звезда, дан и ноћ и циклама.

Pirotske novine 140  

Pirotske novine 140