Page 1


2

ไม่มีคำ�ว่า “ สาย


ย ” ถ้ายังไม่เริ่มต้น

3


4

้ ห ใ � ำ ท ่ ี ท ม า ว ค ้ อ Tweetข ้ ด ไ า เร � ำ จ ด จ ’ ‘อ.อาย ย อ ่ บ ง ย ี ร เ ่ ี ท � ำ ค น ็ เป ) ย า ้ ว ย ้ โว ง ย ี เส ( ย ‘อาจารย์ๆมานี่หน่อ นก็หลังห้อง เพราะมาสายเลยไม่ ย ี เร ง ่ ั น ะ า ร เพ บ 5 5 5 น า เรียกทุกคา ค � ำ ล น จ . อ ก ย ี เร น ั ท ่ ม ไ ็ ก น ่ เล ได้นั่งหน้า

โตขึ้นอยา

ก็อยากเป็น ดีไซเนอร์ แ 55จะได้เป็นไหมเนี่ย ? ใจอย ภาพมากกว่า ฝันว่าอยาก มาก หรือ ไม่ก็ ทำ�

ีวรกรรมสุดฮา ในวัยเด็ก นั แต่โดน ก น ย ี เร ด ด โ ้ ได น อ ่ ื เพ บ ั ก น ั .ต้น ฉ

น่าจะเป็นช่วง ม ี ม า เร ม ่ ุ ล ก ง ิ ญ ห � ำ ้ น ง อ ้ ห ง ้า ล ไป น อ ่ ื เพ บ ั ก น ั ฉ ้ ให ย ล เ ์ ย ร า น ่ จับได้ อาจ เล ด า ส ้ ได ิ ส ่ ช ใ ่ ไม ( � ำ ้ น ง อ ้ ห ้าง ล ้ ด ไ ่ ี ท ก า ม ก ุ น ส น ค 3 ด ๊ ุ 13 คน มีต กันมากกว่า) 555


ท่อนเพลงที่ ‘ฮัม’เสมอตอนอ าบน้ำ� ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยผูกผ ันได้ร่วมทางกัน จน สุดหนทางจากกันวันนี้เธอคง ผิดหวังแต่ดีกว่าต้องทรมาน กับ สิ่งที่ฉันป็น

ากเป็นไร

แต่เราเสือกมาเรียนนิเทศ ยากเรียนด้านนี้แต่ชอบถ่าย กเปิดร้านเล็กๆ ไม่ต้องใหญ่ �พวกงาน Hand

ฉากโรแมนติกสุดประทับใจใน ภาพยนตร์ ฉากที่ เต๋อกับหนูนา นอนดูด าวกลางถนน ภาพยนตร์ เรื่อง กวนมึงโฮ

5


6

2 ่ ี ท ธ ุ พ น ั ว ด ิ เก ์ ว โบ น ่ เล อ ่ ื ช ง อ ท ่ ู ย อ ์ พ เราชื่อ ธัญญารัตน เท ง ุ ร ก ด ิ เก า ร เ ่ ต แ ย ั ท ข โ ุ ส น ค น ็ เป ่ ม แ บ ั ก อ ่ พ 2 ม า ธ ั ะร ม ร น ้ ึ ข พ ่ ู อ พ ์ ิ ด บ้านอย ส ั ว ส ข ุ ส ์ น ส า ส ร า ส ่ ี ท ม ะถ ร ป ล า บ ุ น อ น ย ี เร า บ เร บ แ ย เล ไป ๆ ด ุ เป็นผู้ชาย ส น ้ ต . ม ต ิ ว ี ช ) ม า ล ส ิ อ ่ ช ใ ่ ม ะไ น ธ ท ุ พ น ็ เป า เร ( า ่ ย ฮ ว ้ ล แ น ้ ต . ประเทศไท ม น อ ต ก ึ น า เร 5 5 5 ก ี อ ด โด ใจ ง ้ ั ต ่ ม ไ ็ ก น ย ี ต เร แ ย า ล ป . ม อื่นไปทั่ว ต ิ ว ี ช ย า ล ป . ม อ ่ ต น ค 3 า เร น อ ่ ื เพ บ ั ก า ร เ ่ ต แ ร ะเ า ไป ร เพ น ็ เป ย้ายกัน น ้ ต . ม น อ ื ม เห บ อ ร ก ก อ น า พ ่ ไม น ย ี เร น ั ก า พ ม ไ ็ ี ก ด ่ ี ท น ย ี เร เพื่อน ด ด โ ่ ี ท ๆ ว ล เ ่ ี ท ก า จ น ะค ล น ค น อ ื ม เห า เร า ม น ้ ั น ่ ป ต ง ๋ แ ง ้ ั เจ ต ย ว ้ มัน ด น ย ี เร ก ั น ร า ก ม ร ร ะก ณ ค น า ง � ำ ท า ม ้ ให ก อ ื เล ด ั ค ้ เพ ๆ เราได ก า ม ย อ ่ ื น ห เ ่ ี ท อ ม น ็ เป 6 . ม น ้ ึ ข ี ป ง เรียนมาได้สัก 2 เอ ว ั ต น ั ด ด ก า เร น อ ื ม เห ด ิ ต ่ ม ไ ็ ก น ไห บ อ ส ๆ ก า ม น า ะบ ก ด ว ป


น ิ ส ก า ต ล า บ ง โร ด ิ เก 7 3 น ย า ษ เม 7 2 า เร ง อ ้ น โต น ค น ็ เป มีพี่น้อง 2 คน เรา ง ่ ห แ ย ั ล า ย ท ิ ว ม า ล ส ิ อ ธยมต้น เราเรียนที่ น ค ง อ ่ ื เร า ห น ั ว ก ุ ท ง อ ร ค ก ป ง อ ้ ห า ้ เข บว่า ก ย แ ็ ก 3 . ม บ จ า ่วะ :) ทำ�ไปได้ไง พอเร อ เจ ย า ล ป . ะม า ร เพ ๆ ก า ม น ้ ต . ม บ ั ก ง า ่ ต ตก � ำ ะท จ ่ ี ท ใจ ง ้ ั ต า ร เ ่ ี ท ง ่ ิ ส ใน � ำ ท � ำ จ ่ ี ท ด ิ ค ้ ได ด ิ ค า ร ด อ ล ต ์ ย ร า จ า อ ง ่ ส น า ่มโดดตั้งใจเรียน ทำ�ง อ พ ะ ่ ล ม ห ไ ่ ใช ย เล น ป่ะ เปลี่ยนเป็นคนละค ้ ี น บ อ ส น ้ ู น บ อ ส ง ล ย ั ล า ห ม า ห ง อ ้ ะต า ร พ ก า ม า เร บ ั ก ท ิ น ส ง ่ ึ น ห ง แต่มีอาจารย์ท่าน

7 ว ั ต บ ั ก ว ย ่ ี ก เ ว า ร เรื่อง


8

.3 3 าณ ะม ร ป ้ ด าไ เร ด ร เก น น ะแ ค น ่ ื ย า พ ท่านแนะนำ�ให้เราไป ม.บูร ล ะไห ท ะเล าท เร ว ั ล ก น า ้ บ ล ไก น ั ม าะ ร เพ ป าไ ศาสาตร์ แต่ๆที่บ้านไม่ให้เร น อ ต น า ้ บ ้ บ ก ใ ่ ี ท น ย ี เร ว ย ี เด า ่ ย อ นั้นเราเครียดมากๆจะให้เรียนเอกชน น ั ม น ั ม บ ั ก ใจ ด ิ เป ง อ ล ้ ได น ย ี เร ง อ ล ้ ด มหาลัยที่เราไม่ชอบ แต่พอเราไ ย ี ร าเ เร น ค 4 น อ ่ ื เพ บ ั ก ร ค ั ม าส าม เร เผลอๆดีกว่าบ้างมหาลัยอีก ม อ ้ ซ ่ แต ง ่ ั ส ๆ าก ม น อ ่ ื เถ ง ่ แม า ่ ว ด ิ ค ก แร เป็นสาขาที่สุดๆไปเลย ตอน ร ป ไ ้ ด าไ ร เ ้ ด าไ ม น ้ ั น ด ุ จ น า ่ ผ ็ าก ร เ ่ แต ๆ าก ม เพื่อนยิ่งทำ�ให้เราเบื่อ เซง ด โห ง อ ้ ะต จ ก า ๊ ว ่ ี พ ่ ี ท ฎ ก น ็ เป น ั (ม าก ม น ้ ึ ข ี ด ็ ก ่ ี กันได้ทุกเรื่อง ส่วนรุ่นพ ก � ำ ท ง อ ้ ะต าจ ร เ ่ ี ท ง ่ ิ ส ่ แต ย ุ ค ้ ด ไ ็ ก ย ุ ค มาเราก็ได้รู้จักเพื่อนที่ไม่เคย บ ั ก ใจ ง ้ ั าต เร า ้ ถ ไร ง า ่ ย อ น ็ ะเป จ า ้ น ห ง า ข้ 4 ปีจบ 555)ไม่ว่าอนาคต


35 มั่ง ไม่แน่ใจ เสือกติดคณะนิเทศ น อ ต ง า ่ ย อ ก ุ ท ง ่ แม ว ั ล ก ้ ี น น ั ว ก น ้ ู น ว ั ล ก ล นแรกเราไม่ได้กะสมัคร ม.สยาม เลย เป็น นไม่ได้แย่ยังที่คิด ก็เหมือนมหาลัยทั่วไป ล ั ท ิ จ ิ ด อ ่ ื ส า าข ส ์ ร ต าส ศ ศ ท เ ิ ะน ณ ยน ค ี ม ย อ ่ ค ่ ไม ง ั าย เร น ้ ั น น อ ต ว ้ แล ว ย ี เด ง า ่ มอย ย ุ ค น ั ก ๆ ย า ้ ล ค ย ั ส ิ น ่ ี ท น อ ่ ื เพ อ จ เ ้ ได ง อ ้ น รับ บ ั ล าก เร อ พ ว ่ ั ร ด โค ก า ๊ ว ่ ี พ น ้ ั น น ั ว ง ึ ถ อ )พ ด ก็คือ ตั้งใจเรียน (ท่องไว้ 8ปี เอยไม่ใช่ ะ ่ ค น ั ม � ำ ท ้ ด ไ ่ ี ท ใจ ย ี ส เ ่ ะไม าจ เร ่ ี ท ม ็ ต เ ้ ให � ำ บมัน ท

9


10

ตุ๊กกี้ ----> 55.ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่ใช้โปรมแกรมนี้ เราไม่ค่อยได้ใช้มันเพราะมันเล่นยาก แต่พอได้ลองทำ� ทำ�ให้ตุ๊กกี้ สวยมากๆขึ้น 55 เป็นงานชิ้นแรกทำ�ได้แค่นี้ ถือว่าโอเคแล้ว


11

รูปเราเอง----> สวยไหมล่ะ 55. ปกติก็ไม่สวยอยู่ แล้วแต่งสะ แต่งรูปตัวเองก็คล้ายกับตุ๊กกี้ วิธีดีกัน งานออกมาได้แจ๋วว 55.


12

Anime


etion....

13

http://pic.f ree.in.th/id/ 3726f4fc5 0b2fbfe70 ba75361 54b8880 --->ลิ้งค์ : ) แอนิเมชั่น--->ก็ประทับใจเ ป็นงานชิ้นแรก มาก่อนพอได้เร ไม่เคยทำ� ียนแล้วรุ้สึกสน ุกกับมัน


14


ILLUS

15

น ็ เป ง เอ ว ั ต อ ่ ื ช บ บ แ ก อ อ > Illus-. 5 5 า ก ิ ร เม อ รูปธงชาติ ว ้ ล แ ร เค อ โ า ่ ว อ ื ถ ็ ก ่ ี ท ม ็ ต เ ้ ด ไ � ำ ท า ร เ ่ ไม่ละเอียดเท่าไร แต m r a F h s e r F น า ้ ร ้ ด ไ า เร น า ้ ร ้ ก โ ๆ ส่วน ออกแบบโล บ ย ี เร บ บ แ ก อ อ ษ ิ พ ร า ส ด อ ล ป ก ั มันเป็นร้านขายผ สบายตา


16

ทิ้งท้าย 14

เป็นวิชาที่เราชอบมากก อาจารย ฮ่า ทำ�ให้เรียนแล้วไม่เครียด นี้ก็ใกล้จะจบคอ ออกข้อสอบครั้งนี้อย่ายากนะ) และเวลาเรีย ไม่บ่น รึเปล่า 55. ไม่รุ้จะพิมไงอะ มันไม่ส รัก อ.อาย มากนะค่ะ Dm


40-113

ย์สอนน่ารัก ใจดีมากๆ สอนสนุก + กับ อร์สและ เหอะ ไม่อยากจะจบเลย (อาจารย์ ยนเป็นเรียน เวลาเล่นเป็นเล่น เรามาสายก็ สามารถพิมได้มันจะอยู่ในใจเราตลอดไป m6

17


C'herm  

นางสาวธัญญารัตน์ อยู่ทอง ~5505600060

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you