Page 1

BEBOERBL AD FOR A AB KOLDING

I

F E B R UA R 2 013

I

66. ÅRGANG


”FAGRE NYE IT-VERDEN!” Af bestyrelsesmedlem Karen Andersen, AAB Kolding I de seneste måneder er der blevet sagt og skrevet meget om statens og kommunernes landsdækkende digitaliseringsstrategi. Formålet er naturligvis at spare penge, og regeringen regner da også med at kunne spare op mod 900 mill. kr. om året. Målsætningen er, at mindst 80 % af al offentlig kommunikation fra 1. januar 2015 skal være digital. ”Tvangsdigitalisering” ”Umyndiggørelse” siger den ældre del af befolkningen, hvoraf det menes, at ca. 400.000 af de 65 til 89 årige aldrig har været på nettet og aldrig havde troet, de ville få brug for det. Er målet overhovedet realistisk? Det digitaliseringsudvalg under Kommunernes Landsforening, som har arbejdet med målsætningen, har nok manglet lidt realitetssans med hensyn til den ældre generations forhold til betalingskort, computere, mobiltelefoner, indstilling af TV-kanaler o.l. Mange skal på kursus, men et 20 timers kursus gør det ikke for en 80 årig, for den måde den ældre generation kan forstå og lære at bruge de digitale medier på, ligger lysår fra den som unge og især børn benytter. Endelig har mange ældre aldrig nået at stifte bekendtskab med en computer, mens de var på arbejdsmarkedet. Det offentlige vil næppe spare de 900 mill.kr. som er planen, men omkostningerne og ikke mindst besværet for især den ældre del af befolkningen vil helt givet blive ganske betydelige.

ANDELSBO

NÆSTE NUMMER

Udgivet af: AAB Kolding Redaktør: Karen Andersen (ansvarsh. iht. presseloven) Redaktionsmedarbejder: Carsten Dall Oplag: 4250 Tryk: From Grafisk, Kolding.

Stof til næste nummer skal være indsendt senest den 8. i måneden. Gengivelse af Andelsbo’s artikler er tilladt, ved kildeangivelse.

”FAGRE NYE IT-VERDEN!”

I boligorganisationen AAB har man i mange år helt naturligt benyttet digitaliseringen. Men tempoet, hvormed det indføres, har været og er stadig til diskussion i ledelsen. Der sendes stadig breve med postvæsenet for mange tusind kroner om året, for det må erkendes, at en stor del af beboerne i de almene boliger er pensionister eller førtidspensionister, som man anstændigvis ikke bør tvinge til at anskaffe en computer. Alligevel viser tallene, at der hver eneste dag er flere hundrede personer, som klikker ind på www.aab-kolding.dk Rent menneskeligt kan digitaliseringen måske give anledning til bekymring på den måde, at når al kommunikation for en person skal foregå fra den samme computer i den samme stol vil en følelse af ensomhed måske blive forstærket. Kontakten til alle offentlige myndigheder, bank o.l. plus at alle dagligvarer, tøj, møbler, gaver, julegaver købes over nettet kan betyde, at beboeren ikke behøver at bevæge sig udenfor sin bolig. Venner er ikke noget man hygger sig med, det er noget man har på facebook! Er det den fagre nye IT-verden? Albert Einstein, den tyskfødte fysiker, som døde i 1955 har engang sagt: ”Jeg frygter den dag, hvor teknologien overgår vores medmenneskelighed. Verden vil derefter kun være en generation af idioter!”

ÅBNINGSTIDER PÅ ENGSTIEN 2 A Mandag-onsdag

kl. 10-14.00

Torsdag

kl. 12-17.00

Fredag

kl. 10-14.00

Tlf. 75 52 53 44, Fax 75 52 29 36 E-mail: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk

2

TELEFONTIDER: UDLEJNING OG ØKONOMI Mandag-onsdag Torsdag Fredag

kl. 9-14.00 kl. 9-17.00 kl. 9-14.00


BEBOERE LÆRER OM DEMOKRATIET Fremmede landes ambassadører modtages altid af dronning Margrethe på Amalienborg, så rammerne omkring ”modtagelsen” af Koldings demokratiambassadører var passende, da Koldings smukke byrådssal lagde stole og rum til hædringen af Koldings nye demokratiambassadører, som opererer med udgangspunkt fra Skovparken og Skovvejen. Og stemningen var da også ganske højtidelig under arrangementet. -Intet menneske er godt nok til at herske over et andet uden dennes samtykke, sagde den amerikanske præsident Abraham Lincoln engang. Det var det socialdemokratiske byrådsmedlem Christian Haugk, der citerede Lincoln. Haugk havde fået æren af at holde festtalen for de nyudnævnte demokratiambassadører:

Christiansborg har bl.a. været mål for en ekskursion med demokratiambassadørerne.

mange områder, hvor man kan sige sin mening og blive hørt, siger hun. Benny Rasmussen, 71-årig nyudnævnt demokratiambassadør og medlem af afdelingsbestyrelsen i Skovparken, er enig i betragtningerne. Han har siddet i mange bestyrelser gennem sit liv og meldte sig blandt andet til forløbet for at dele ud af sine erfaringer. -Du skal ikke sidde derhjemme og vrøvle, hvis du ikke selv tager aktivt del i demokratiet, er hans princip, som Aaisha Ahmed tilslutter sig.

ALLE BØR INVOLVERE SIG

Demokratiambassadørerne blev hædret under en højtidelighed i Koldings byrådssal.

Den unge afghaner ser store fordele ved, at borgere med anden etnisk baggrund også involverer sig i demokratiet og foreningslivet. -Det er en fantastisk mulighed for, at vi med anden etnisk baggrund kan give noget til det danske samfund, og at vi samtidig kan lære noget om det. Fordomme trives jo bedst, når man bare bliver hjemme i sofaen, siger hun. De nye demokratiambassadører spænder vidt både i alder og baggrund, og det har skabt en god dynamik på holdet, der bl.a. har besøgt Christiansborg sammen. Arrangørerne bag håber, at deltagernes nye viden om og erfaring med demokratiet vil kunne mærkes i fremtiden. -Vi håber på, at det vil sprede sig som ringe i vandet, og at vi for eksempel vil få glæde af disse mennesker i beboerdemokratiet eller ved de kommende møder op til kommunalvalget, siger Mette Hagesen fra BylivKolding. Hvis man bor i Skovparken eller på Skovvejen og gerne vil være demokratiambassadør, kan man glæde sig over, at et nyt hold starter i 2014.

-Det er en fornøjelse at være med sådan en dag som i dag, hvor vi fejrer mennesker, som har valgt ikke alene at søge forståelse for demokratiet og dets virkemidler, men som også vil gå i front og sikre, at demokrati er noget, vi tager stilling til, sagde Haugk. Det er Byliv Kolding og Ungdomsskolen Kolding, der står for miniuddannelsen, som er skabt for alle interesserede beboere i Skovparken og på Skovvejen. Uddannelsen har både vist og skabt muligheder for at deltage i det lokale foreningsliv, hvad enten det er beboerdemokratiet, børnenes fodboldklub eller en partiforening.

71-ÅRIG NYUDNÆVNT AMBASSADØR Den mulighed har flere af demokratiambassadørerne allerede grebet. Den 24-årige sygeplejerske Aaisha Majgan Ahmed har for nylig været med til at stifte en afghansk forening, hvor hun nu sidder i bestyrelsen. Inspirationen kom fra de workshops, hun deltog i under sin miniuddannelse til demokratiambassadør. -Jeg meldte mig til forløbet, fordi jeg ønskede et bredere perspektiv på demokrati. Det er positivt, at der er så

3

BEBOERE LÆRER OM DEMOKRATIET


HELEN OG HELLE LÆRTE NYT OM BEBOERDEMOKRATIET Beboerdemokratiet har gode chancer, hvis det bliver repræsenteret af Helen Biering og Helle Pagh fra afdeling 9, der omfatter Frederik 7 Vej, Dannersvej og Brændkjærgade. De to var blandt de nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der i slutningen af 2012 var på et kursus i AAB Kolding for at lære om de muligheder, der ligger i beboerdemokratiet. Helen og Helle blev valgt til afdelingsbestyrelsen i efteråret 2012, og mens Helle har erfaring fra beboerarbejde i Strandparken på Tvedvej, så var det første gang, Helen involverede sig i det beboerdemokratiske arbejde. -Jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg nu ville have en pause i beboerarbejdet, men så lod jeg mig alligevel overtale til at tage en tørn mere, siger Helle Pagh. Hun og Helen Biering er hjemmevante i Brændkjærkvarteret. De har begge på forskellige stadier i deres liv boet i området, og de kender en lang række af beboerne. -Vi meldte os til kurset, fordi man altid kan lære noget nyt, og det gjorde vi også. Det var et rigtigt godt initiativ, hvor man tog udgangspunkt i BL’s ”Værktøjskassen”, som kort og godt giver en god indføring i beboerarbejdet og er med til at sætte gang i inspirationen. -Det er vigtigt med ideer og nytænkning, når man gerne vil være med til at sætte sit præg på den afdeling, vi bor i. På kurset lærte vi bl.a., hvilke beføjelser vi har som af-

delingsbestyrelsesmedlemmer, hvilke muligheder vi har for at hente råd og vejledning i boligselskabets administration og ikke mindst hvilket ansvar, der følger med, når man er afdelingsbestyrelsesmedlem, fortæller Helle Pagh og Helen Biering. De to havde også mulighed for at få gode råd af erfarne folk som hovedbestyrelsesmedlem Karen Andersen, og det var alt sammen med til at gøre kurset til en positiv og inspirerende oplevelse, som yderligere har sat gang i entusiasmen hos de to dynamiske bestyrelsesmedlemmer. - Når mange ikke er interesserede i at opstille til afdelingsbestyrelsen, skyldes det, at de skal bruge deres fritid på arbejdet, og de får ikke penge for arbejdet, ligesom de også kan risikere at blive opfattet som nogle, der bare skal lægge øre til kritiske bemærkninger fra beboerne. Vi har jo ikke indflydelse på alle forhold og kan i mange tilfælde kun henvise dem til administrationen. Er der emner eller problemer, vi kan påvirke, tager vi dem selvfølgelig op til debat og fører dem videre i det demokratiske system. I afdeling 9 er der blevet hængt postkasser op, til indsamling af forslag og spørgsmål fra beboerne, og beboerne har også mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne i de ulige måneder. -Beboerne har været lidt tilbageholdende i starten, men de skal nok komme frem, og i hvert fald er det en fordel for bestyrelsesmedlemmerne, at vi ikke skal tage imod

Helen Biering og Helle Pagh – fik fornyet inspiration til beboerarbejdet på introkursus i AAB Kolding.

HELEN OG HELLE LÆRTE NYT OM BEBOERDEMOKRATIET

4


ris og ros, når vi møder beboerne på gaden, men kan henvise dem til at sende forslagene eller møde frem til bestyrelsesmøderne. I dag ved beboerne i hvert fald, hvem der sidder i bestyrelsen, men vi skal ikke opfattes som ”politibetjente” i relation til beboerne. Vi bor selv i afdelingen, og mener beboerne ikke, vi udfylder vores hverv godt nok, så må de jo bare vælge nogle andre ved næste beboermøde, siger Helen Biering og Helle Pagh.

De håber, at beboerne også vil stå samlet om at bevare det gode miljø i afdelingen og ligeledes bakke om viljen til at vedligeholde boligerne, så de fremstår som moderne og attraktive boliger for kommende beboere. -Det er vigtigt, at vi bevarer og fastholder standarden. Vi har ry for at være et godt kvarter, men skal også sørge for, at vi er det i fremtiden, så vi ikke kommer i en situation med mange tomme boliger. Det vil give problemer med økonomien, og kan ende med en ond cirkel, hvis mange ledige lejemål afholder andre fra at søge ind i afdelingen, siger Helen Biering og Helle Pagh, som følger godt med i arbejdet omkring etablering af en helhedsplan for Brændkjær-området. -Vi bor i en afdeling, hvor der er en del ældre beboere, og det betyder, at der på et tidspunkt vil ske en stor udskiftning af beboerne. Derfor er det også vigtigt, at der bliver skabt rammer om et nyt og aktivt liv i afdelingen med aktiviteter o.lign., så de kommende yngre beboere finder kvarteret er attraktivt. Også for børnefamilier. -I øjeblikket har vi sommerfest, julemarked og fastelavnsfest, men disse arrangementer skal gerne udvikle sig til noget mere. Vi håber, at flere beboere kommer med inspiration til endnu mere aktivitet. Det er det, der skal skabe sammenholdet: At så mange som muligt yder en indsats. Det er også vores opgave at sørge for, at så mange som muligt bliver involveret. Det er fint med en trofast skare, men vi må heller ikke fremstå som en sammenspist skare. Der er plads til alle, og alle skal bare byde ind med forslag til beboerarbejdet, siger Helen Biering og Helle Pagh.

FIK SAT ANSIGT PÅ MEDARBEJDERNE De to fra afdeling 9 er meget tilfredse med intro-kurset: -Vi fik sat ansigter på nogle af de medarbejdere, vi har kontakt med, og det er rart at vide, hvem det er, siger Helen Biering og Helle Pagh. – Der er åben dialog mellem bestyrelse og administration, og det er nemmere at ringe til en medarbejder, når man har hilst på den pågældende. Helen og Helle håber også, at der kommer flere beboere til beboermødet næste gang: -Vi vil gerne sætte mere gang i beboernes engagement. Det letter vores arbejde, og det skaber – forhåbentlig – også større tilfredshed blandt beboerne. Da parkeringskontrollen blev indført i afdelingen i december sidste år, kom der rigtig mange henvendelser fra beboerne, og de fleste var stærkt utilfredse med de nye regler. Jeg forventer da, at emnet også kommer frem igen til årets beboermøde, og så må vi tage debatten igen. Vi kan kun opfordre beboerne til at deltage i disse møder og give udtryk for deres synspunkter. Det er derfor, vi har beboerdemokratiet, siger Helle Pagh.

NYT FRA AFDELINGERNE SNERLEVEJS MILJØCENTER Bankospil-sæsonen i Snerlevejs Miljøcenter starter igen og fortsætter efter følgende plan: 2013 5. marts 9. april 30. april

TAK FOR VENLIG OPMÆRKSOMHED VED MIT 25 ÅRS JUBILLÆUM DEN 11. JANUAR 2013. Med venlig hilsen Bruno Sørensen

5

NYT FRA AFDELINGERNE


KOLDE VINTRE GIVER HØJERE VARMEREGNINGER Når beboerne i AAB Koldings mange afdelinger modtager opgørelsen over varmeforbruget i 2012, vil flere opdage, at det har været koldere, end de måske har forestillet sig, når de tænker tilbage på året, der gik. Derfor er forbruget og regningen også højere end ventet. Boligforeningen sender opgørelse over forbruget ud med huslejeopkrævningerne for marts og april 2013. I 2011 var graddageantallet 2454. I 2012 var graddagene 2570, og det svarer til, at det i 2012 var 4,7 procent koldere end i 2011. Det var især månederne oktober, no-

vember og december, der var koldere end i 2011. Det er første år, energiforbruget i alle afdelinger, der får leverancer fra TreFor, fjernaflæses elektronisk. Tidligere er der foretaget manuel aflæsning, og den er ofte foregået i første halvdel af december. Fjernaflæsningen foretages imidlertid nu den 31. december, og dette forhold kan betyde, at forbruget også stiger, fordi der nu kommer tre, måske fire uger mere med på afregningen. Tidligere ville de være afregnet det følgende år.

SÅDAN SPARER DU PÅ VARMEN Stil termostaten mellem trin 3 og 4, så sikrer du en behagelig stuetemperatur på 20-23 grader. Hver ekstra grad højere rumtemperatur betyder ca. fem procent større varmeudgift. Stil alle radiatorer i sammenhængende rum på samme termostatindstilling. Det er billigere end at have en enkelt radiator skruet op for fuldt blus. Luk aldrig helt for radiatorer i rum, der skal være kølige. Stil termostaten på 1 og luk døren – så risikerer du ikke skader på bygningen. Luft ud – men lad aldrig vinduer stå åbne, når radiatorerne er tændt. Luk for radiatoren og luft ud i fem minutter, før du åbner for varmen igen. Husk, at dug indvendigt på termoruder altid er tegn på, at der luftes for lidt ud. Stil ikke møbler eller lignende tæt op ad kolde ydervægge. De skærmer for varmen, og det giver mug og grønne vægge.

Dæk aldrig radiatorer eller termostater med gardiner, møbler og lignende og brug aldrig radiatorerne til at tørre tøj på. Så udnytter du ikke varmen optimalt, selv om den tilsyneladende er lukket. Undgå derfor at have åbne vinduer i længere tid, når det er koldt. Selvfølgelig kan du skrue ned for varmen om natten og om dagen, hvis du ikke er hjemme – men ikke for meget. Er vægge og møbler først gennemkolde, koster det ekstra at varme op. Skal du væk fra din bolig i længere tid så undlad at lukke helt ned for varmen, men lad termostaterne stå på minimum 1. Skru ikke op for varmen, når du får gæster – madlavning, levende lys og mange gæster giver masser af varme. Træk persiennerne op, så solen kan varme rummene. Mørke ting suger varme til sig – f.eks. kan mørke vægge, gulve og møbler holde på varmen mere end lyse vægge. Skru ned for varmen i badeværelset, når du tager bad. Vandet skal højst være 55-60 grader varmt. Er temperaturen højere, kalker varmtvandsbeholderen nemmere til. Mørke og dybe, polstrede stof- eller lædermøbler er varmere at sidde i end hårde glatte møbler – med sådanne møbler behøver du ikke skrue så meget op for varmen. Skru ned for varmen, når du laver mad, eller når solen skinner. Aflæs dit varmeforbrug en gang om ugen. Derved kan du holde øje med udgifterne og opdage, hvis fejl er med til at sende varmeregningen i vejret.

STIGNING I VARMEPRISERNE Folketinget har som udmøntning af energiforliget besluttet at indføre en forsyningssikkerhedsafgift, der betyder, at rumopvarmning bliver dyrere. Afgiften rammer næsten alle, der bruger energi til opvarmning. Det er individuelt, hvor hårdt man rammes af afgiften. Dette afhænger af opvarmningsformen, men det vil blive lidt dyrere for dem, der modtager fjernvarme og lidt billigere for dem, der benytter eksempelvis gas og olie til rumopvarmning. Dansk Fjernvarme har beregnet følgende prisstigninger: 1.000 kr. om året for en typisk fjernvarmekunde i et såkaldt standardhus på 130 kvadratmeter. 500 kr. om året for en lejlighed på 75 kvadratmeter. Når afgifterne er fuldt indfaset i 2020, vil den typiske fjernvarmekunde i det såkaldte standardhus skulle betale ca. 2.000 kr. mere om året for varmen.

KOLDE VINTRE GIVER HØJERE VARMEREGNINGER

Varmeregnskaberne for afdeling 1 – 7, 12 -18, 21-26 kommer ud i slutningen af februar. Tilbagebetalingerne fratrækkes i marts måned, og efterbetalingerne påføres i april. Er efterbetalingen over 500 kr. deles beløbet over 3 måneder. Varmeregnskaberne for de øvrige afdelinger kommer ud i slutningen af marts måned, og vandregnskaberne i slutningen af april.

6


NYT HUSLEJEREGISTER SAMLER DATA OM ALLE BOLIGER I disse dage og frem til slutningen af marts indberetter AAB Kolding detaljerede data om hver enkelt bolig i selskabet. Da Bovia administrerer flere end 4.000 boliger, er det en stor arbejdsopgave, men opgaven skal udføres, fordi oplysningerne skal sikre, at hver enkelt beboer, der modtager boligstøtte, får den på baggrund af korrekte oplysninger. Det er Landsbyggefonden, der laver det nye huslejeregister, som bliver kaldt for ”fødelinjen” for den boligstøtte, som mange almene beboere får. Fra marts overgår administrationen af boligstøtten fra den enkelte kommune til det nye statslige udbetalingsforum ”Udbetaling Danmark”, som i fremtiden skal administrere de ca. 11 milliarder kroner, som samfundet hvert år udbetaler i boligstøtte til lejerne. Nok overgår administrationen fra kommunen til Udbetaling Danmark i marts, men det er først fra august, man begynder at modtage pengene fra Udbetaling Danmark, som fra denne dato trækker på oplysningerne fra huslejeregistret. Inden udgangen af marts skal boligselskaberne have indberettet oplysningerne til huslejeregistret. Perioden fra marts til august vil Landsbyggefonden og Udbetaling Danmark bruge til at tjekke, om systemerne taler rigtigt sammen, fortæller BL’s blad Boligen. Denne del af processen er særdeles vigtig, for stemmer oplysningerne ikke overens, kan beboerne pludselig risikere at få den forkerte boligstøtte eller ligefrem risikere at miste den helt. Fejlen er da ikke kun et anliggende mellem borger og myndighed, for når boligorganisationerne fodrer systemet med data, kan de komme ud for at skulle erstatte en lejligheds officielle bruttoetageareal med et såkaldt boligstøttet areal og udfylde oplysninger om årsagen. F.eks. skal huslejeregistret tage højde for, at boligstøtten i gavllejligheder indimellem skal beregnes ud fra et andet

areal end det officielle. Der kan også være udfordringer i forbindelse med tilmurede rum, fællesarealer eller andet.

FORENKLER SYSTEMET Det nye huslejeregister giver beboere i yderligt placerede lejligheder mulighed for at udnytte en af de boligstøtteregler, som er mest kompliceret at praktisere og fortolke. -Reglen betyder, at de kan få godtgørelse, hvis de opdager, at lejligheden i kraft af sin placering har fået en størrelse, så de har overskredet en arealgrænse og derved mister boligstøtte, hedder det i ”Boligen”. For boligorganisationerne vil det nye system medføre forenklinger i andre sammenhænge. I fremtiden skal de gå ind det samme sted, når de opdaterer deres oplysninger hos Landsbyggefonden. Og det er uanset om det gælder portalen DanmarkBolig, www.handicapbolig.dk eller indberetning af tomme boliger.

SÅDAN ER PLANEN FOR REGISTRET Med udgangen af marts skal boligorganisationerne have indberettet data til det nye huslejeregister. Udbetalinger af boligstøtte overgår fra kommunernes administration til Udbetaling Danmark. Til august begynder Udbetaling Danmark konkret at administrere boligstøtte til almene beboere på grundlag af huslejeregistret. Vil du vide mere? Se Beboerbladets februar-udgave side 12 og 13.

7

NYT HUSLEJEREGISTER SAMLER DATA OM ALLE BOLIGER


FASTELAVNSFEST SLOG ALLE REKORDER I BRÆNDKJÆR-KVARTERET Det begyndte for tre år siden som en lille forsigtig føler fra boligsocial medarbejder Vivi Obbekjær Andersen. Beboerne tog pænt imod tilbuddet, og siden er initiativet vokset stort og stærkt. Da der igen blev kaldt til fastelavnsfest i forsamlingsbygningen på Snerlevej i år, var deltagerantallet rekordstort. Hele 81 tilmeldte mødte frem, og de havde alle en rigtig god oplevelse. Der var præmier til kattedronningen og -kongen, og til de bedst udklædte i aldersgrupperne 0-4 år, 5-9 år og 10-14 år. Og den helt store attraktion var optræden af en ballonklovn, som begejstrede alle deltagere uanset alder. Selv de allermindste følte sig trygge ved hendes optræden. Både forældre og bedsteforældre ledsagede de yngste deltagere i forbindelse med arrangementet, og der var tydeligvis lagt stor fantasi i udklædningen. Traditionen tro er pigerne meget feminine i deres lyserøde prinsesse-tøj, mens drengenes fastelavnstøj understreger det mere maskuline indtryk. Der foregår mange faste aktiviteter i Brændkjær-kvarteret, ikke mindst med udgangspunkt fra forsamlingsbygningen på Snerlevej. Næste store arrangement, der i høj grad inddrager børnene, er Sommersjov i uge 27. I 2012 afviklede man Sommersjov over flere uger, men deltagerinteressen kunne godt være større, så i år vil arrangørerne prøve med et mere sammensat program over en enkelt uge. Dermed håber man at få flere deltagere.

FASTELAVNSFEST SLOG ALLE REKORDER

8


9

FASTELAVNSFEST SLOG ALLE REKORDER


GODE VELFÆRDS-FORHOLD TIL EJENDOMSFUNKTIONÆRERNE

Nu er ejendomsfunktionærerne i afdelingerne 9, 12, 15, 23, 51, 65, 73, 75 og Grønnevangen i Vonsild kommet op i lyset efter en lang årrække i mørke i en kælder på Agtrupvej/Snerlevej. -Ja, det kan dårligt blive meget bedre, siger områdevarmemester Niels Møller. Her er lyst og venligt og rimeligt med plads på de 220 kvadratmeter, som dog også omfatter garage-området, hvor vi har maskinparken opmagasineret. Den nye bygning opfylder de betingelser, der stilles til velfærdsfaciliteter, så der er heller ikke tale om luksus. Det er, som det skal være, fastslår Niels Møller. Siden november sidste år har de otte ejendomsfunktionærer, der dækker de mange afdelinger ind med ejendomsservice, haft den nye velfærdsbygning på Frederik 7 Vej, som centrum for deres aktiviteter. I de tidligere faciliteter var pladsen trang, og ejendomsfunktionærerne kunne dårligt finde plads til deres tøj eller finde muligheder for et bad i forbindelse med arbejdsti-

GODE VELFÆRDS-FORHOLD

dens ophør. Det er der gode muligheder for nu. Selv har Niels Møller også fået et kontor, hvor der er plads til at tage imod beboerhenvendelser. Mange mø-

10


der stadig personligt op, selv om de fleste enten ringer eller skriver en mail. - Nogle beboere går stadig til den gamle adresse, når de vil i kontakt med os, men de finder vej herover alligevelog glæder sig over, at vi har fået forbedrede forhold. Min opgave som varmemester omfatter stadigt mere administrativt arbejde, så det er rart at have den fornødne plads til at udføre det på, siger Niels Møller. Det er planen, at de nye velfærdsfaciliteter skal præsenteres ved et åbent hus-arrangement senere på foråret.

11

GODE VELFÆRDS-FORHOLD


SVEND ERIK FIK KONGELIG MEDALJE EFTER 40 ÅRS ARBEJDE Den kongelige belønningsmedalje fik han for 40 års god arbejdsindsats på Dansk Kraftemballage/Smurfit Kappa i Kolding. ”Kronen” fik han bl.a. fordi han også har været energisk og initiativrig som afdelingsformand i AAB Kolding. Formanden for afdeling 27, Svend Erik Jensen, blev hædret med den kongelige belønningsmedalje – med krone umiddelbart før jul, og i slutningen af januar i år var han i audiens hos dronningen for at takke for hæderen. Sammen med tre andre kolleger mødte han dronningen på Amalienborg en mandag i januar. De tre kolleger fik belønningsmedaljen light, mens Svend Erik fik den fornemmere krone-udgave. Den er der kun ganske få, der får i løbet af et år. -Kronen blev tildelt mig, fordi jeg også har været aktiv ved siden af mit arbejde på Kappa, fortæller Svend Erik Jensen. På arbejdspladsen har jeg både været tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant/sikkerhedsrepræsentant i en lang årrække, og så tæller formandskabet for boligafdelingen også med. Man skal kort sagt have været engageret i samfunds- og foreningsliv, hvis man skal gøre sig fortjent til at få medaljen med ”krone”. Svend Erik og kollegerne fik deres medaljer ved juleafslutningen i december, og det var Kappas administrerende direktør Ole Møller Hansen, der overrakte dem. Det var også ham, der kørte de fire ex-medarbejdere, der nu enten er på efterløn eller er pensionister, til audiensen

i København. Direktøren kunne desværre ikke komme med ind på slottet. Han ventede uden for, men tog imod de fire, da de var færdige, og ledsagede dem til en fro-

kostrestaurant, hvor medaljeindehaverne kunne slappe af efter mødet med dronningen. -Vi var på forhånd blevet udstyret med hvide handsker, som vi skulle bære under den korte samtale, så vitsen om at man ikke vasker hænder i flere dage efter, at man har fået det royale håndtryk har ikke noget på sig, smiler Svend Erik Jensen. Dronningen sad på grund af dårligt helbred ned under seancen med de fire emballagearbejdere og de 63 øvrige, der var til audiensen. Svend Erik Jensen bemærkede flere kendte skuespillere, Sofie Gråbøl og Søren Sætter Lassen, under audiensen. De skulle også takke majestæten for tildelte medaljer. -Der var en del ventetid, før man kom ind til dronningen. De højeste rangklasser kommer ind først, og fordi jeg havde fået medalje med krone, kom jeg også ind før mine kolleger, der ”kun” havde fået den almindelige belønningsmedalje. Svend Erik Jensen snakkede med dronningen et par minutter, og hun spurgte interesseret til, hvad han havde lavet på den store Kolding-virksomhed. -Jeg har altid forestillet mig, at dronningen var større, end hun er i virkeligheden. Som hun sad der i stolen, virkede hun nærmest lille og skrøbelig, men det var da alligevel en stor oplevelse at se, hvordan hele audiens-traditionen foregår og selvfølgelig også at få et royalt håndtryk og en lille snak. For os alle fire var det en positiv oplevelse, som vi vil huske resten af livet, siger Svend Erik Jensen. Fra fabrikken får han nu sin medalje og de hvide handsker indrammet, så han kan hænge hædersbevisningerne og mindet fra dagen på Amalienborg op på væggen. -Nogle kolleger har indvendt, at så kan jeg jo ikke tage medaljen på, når jeg vil, men det havde jeg nu heller ikke tænkt mig, siger Svend Erik Jensen, der ligesom kollegerne blev kørt tilbage til Kolding – lige til døren endda.

Administrerende direktør for Smurfit Kappa Danmark, Ole Møller Hansen, overrækker medaljen med krone til Svend Erik Jensen, formand for afdeling 27 i AAB Kolding.

SVEND ERIK FIK KONGELIG MEDALJE

12


Vagttelefo n

: 79 3

3 3393 Kun ved ak ut hjælp uden for no rmal arbejd stid.

TEKNISK AFDELING/ EJENDOMSSERVICE

OMRÅDEKONTOR SKOVPARKEN AAB Koldings afdeling: 21 - 22 - 40 - 42 - 47 - 48 52 - 56 - 74 - 82

Kontor: Skovparken 65 A Telefon: 6162 6840 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.00-8.30 Mandag - torsdag kl. 15.00-15.30

KONTOR SNEBÆRVEJ AAB Koldings afdeling: 47 - 48 - 52 - 56 - 82

Kontor: Snebærvej 38 Telefon: 2368 3588 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.00-8.30 Onsdag kl. 15.00-15.30

Hans Andersen Områdevarmemester Mail: aab10@aab-kolding.dk

KONTOR SKOVVÆNGET AAB Koldings afdeling: 22 - 40 - 42 - 74

Kontor: Skovvænget 30 Telefon: 6162 6843 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00-9.30

Bruno Sørensen Varmemester Mail: aab09@aab-kolding.dk

Hans Andersen Områdevarmemester Mail: aab08@aab-kolding.dk

OMRÅDEKONTOR SCT. JØRGENS GADE AAB Koldings afdeling: 5 - 6 - 18 - 26 - 27 - 28 - 29 31 - 34 - 36 - 37 - 38 - 45 - 49 -64 - 76 - 78 - 81

KONTOR JUNGHANSVEJ AAB Koldings afdeling: 5 - 6 - 26 - 45 - 76 - 78 - 81

Kontor: Sct. Jørgens Gade 4 Telefon: 2368 3586 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00-9.30 Torsdag kl. 15.30-16.00 Kontor: Junghansvej 34, kælderen Telefon: 2368 3586 Kontortid: Mandag kl. 9.00-9.30 Onsdag kl. 15.15-15.45 Fredag kl. 9.00-9.30

Verner Andersen Områdevarmemester Mail: aab02@aab-kolding.dk

Verner Andersen Områdevarmemester Mail: aab02@aab-kolding.dk

Kontor: Frederik 7 Vej 35 Telefon: 2368 3587 Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.00-9.00 Onsdag kl. 15.00-15.30

KONTOR KIKKENBORGVEJ Kontor: AAB Koldings afdeling: Kikkenborgvej 37, kælderen 1 - 7 - 14 - 46 - 83 Telefon: 2368 3570 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.00-9.30 KONTOR NORGESVEJ AAB Koldings afdeling: 19 - 24 - 71

Kontor: Norgesvej ved vaskeriet ud for nr. 19 Telefon: 2368 3585 Kontortid: Mandag - fredag kl. 9.30-10.00 Torsdag kl. 15.30-16.00

Niels Møller Områdevarmemester Mail: aab07@aab-kolding.dk

Carlos Danielsen Varmemester Mail: aab04@aab-kolding.dk

Knud Kipp Varmemester Mail: aab05@aab-kolding.dk

MILJØ OG ENERGI MILJØ OG ENERGI FOR BOLIGORGANISATIONERNE UNDER BOVIA

MILJØINDSATS I AFDELING 21 Ansvarlig for AAB Koldings afdeling: 54 - 61 - 72

Kontortid: Mandag – fredag kl. 8.00-9.00

Ansvarlig leder for: OMRÅDEKONTOR SCT. JØRGENS GADE KONTOR NORGESVEJ KONTOR KIKKENBORGVEJ AAB Koldings afdeling: 1 - 5 - 6 - 7 - 13 - 14 - 18 - 19 - 24 26 - 27 - 28 - 29 -31 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 45 - 46 - 49 - 71 - 76 78 - 80 - 81-83 Per Skau Inspektør Mail: psk@bovia.dk

OMRÅDEKONTOR FREDERIK 7 VEJ AAB Koldings afdeling: 9 - 12 - 15 - 23 - 51 - 65 - 73 - 75 og Boligorganisationen Grønnevangen

Tlf: 7552 5344 (tast 2) Telefontid Mandag kl. 8.00-9.00 Tirsdag kl. 8.00-9.00 Onsdag kl. 8.00-9.00 Torsdag kl. 8.00-9.00 kl. 12.30-17.00 Fredag kl. 13.00-14.00 Kontor: Engstien 2 A Kontortid: Torsdag kl. 12.30-17.00 Fredag kl. 13.00-14.00

Lars Johnsen Energiansvarlig inspektør Mail: lj@bovia.dk

Niels Christian Sørensen Miljø og Energi-vejleder Tlf.: 2368 3577 Mail: ncs@aab-kolding.dk

13

Ansvarlig leder for: OMRÅDEKONTOR AGTRUPVEJ OMRÅDEKONTOR SKOVPARKEN AAB Koldings afdeling: 9 - 12 - 15 - 21 - 22 - 23 - 40 - 42 - 47 - 48 - 51 - 52 - 55 - 56 - 62 65 - 73- 74 - 75 - 82

Charlotte Uhrskov Inspektør Mail: cu@bovia.dk


Malernes Aktieselskab

Smedegade 5 · Kolding

Tlf. 75 50 88 44 Ring og få et tilbud på Deres næste malerarbejde

BENT FALK’s Eftf. Aps

MALERNES LAGERSALG

Munkensdam 1 · 6000 Kolding jan.kristensen@mail.tele.dk

V/Malermester Jan Kristensen

GARANTI PÅ KVALITET

KOLDING MALERLAUG

Tlf. 75 52 47 97 Bil 20 32 41 12 Fax 75 52 47 39

Annonce.indd 1

28/06/11 14:23:48

OPLEVELSER

            sammen med andre

Kom ind og få et program

OK-Klubben

- er for alle voksne! Ålegården 3 · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 47 67

www.ok-klubben.dk Over 18 års erfaring

BIL– TLF. 40 70 47 47 www.danskebank.dk

Nul daglige gebyrer

+ Personlig rådgivning Kom ind til os og hør, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer det meste selv – eller klik ind på danskebank.dk

Gejlhavegård 23 6000 Kolding Tlf. 7552 7711

Kolding Afdeling Telefon 45 12 35 90

www.from-grafisk.dk 14


Glarmesteren - der hjælper med det hele ! Termoruder. Energiruder. Vinduer/døre. Brusedøre. Butiksfacader. Frontruder.

Reparation af stenslag. Traktor/entreprenørruder. Billede indramning. Alt indenfor spejle - vi har eget glassliberi.

Besøg vores hjemmeside og se alt hvad vi kan...

www.brd-glarmester.dk Albuen 18 6000 Kolding Tlf.: 7630 6767/Fax: 7630 6768

Åbningstider: Mandag-Fredag 07.15-17.00

Haderslevvej 106 · 6000 Kolding Tlf. 75 52 88 20

.

Nu også salg til private fra lager (værksted). Samme materialer, som vi bruger hos AAB

Tlf. 75 50 33 44 C. F. Tietgensvej 3 a 6000 Kolding

DIN VVS MAND

JENS KRISTIANSEN VÆRKSTEDSVEJ 13 – 6000 KOLDING

75 52 11 87

FLYTNING OPBEVARING BUDCENTRAL

BLIK-VVS-GAS FJERNVARME GLAS – DET ER OS! Thermoruder · Lavenergiruder · Butiksruder · Panserglas Solafskærmende glas · Glasreparationer · Lamineret glas Drivhuse · Blyruder · Forsatsruder · Spejle · Alufacader

TYVERISIKRING – DET ER OS! Rullegitrer · Faste gitre · Sikringsskabe

MARKISER · SOLFILM · PERSIENNER – DET ER OGSÅ OS!

75 52 69 99 Nordager 8 . 6000 Kolding

DØGNVAGT

75 52 43 22

Døgnvagt 75 52 22 36

FAX 75 53 53 33

STRØGETS GLARMESTER v. Kurt Kristensen

sks@iss.dk

Seestvej 37 · Seest · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 22 36 · Fax 75 53 52 49

15


BOLIGGRINET Hørt til en pigeaften: -Hvis det ikke lige var, fordi vores fjernsyn og køleskab står temmelig langt fra hinanden i huset, havde min mand aldrig fået nogen form for motion.

KÆRLIGHEDSHUN GER :

Det nyforelskede par sad ved deres bord på den super romantiske resta urant. Han så hende lige ind i øjnene og ud brød henført : -Elskede, du er så dejlig, at du er lig e til at spise !

Stabil kærlighed : Hun til sin tørvetriller af en man d: -Det er så længe side n, du har sagt, at du elsker mig , Karl Aage ! Han: - Jeg husker tyde ligt, at jeg sagde det for ni år siden, og jeg skal nok medde le dig, hvis situationen ændre r sig.

Hun lagde sin ynd ige hånd på hans og svarede : -Jeg kunne også s pise dig, skat! Så udbrød tjeneren : -Ønsker herskabe t noget at drikke til ?

Og så var der: klokkerent. Urmageren, som sang

00-krone9 kr. Manden betalte med en 10 99 på v ble ten ran tau res på n Regninge med kronen på tilbage. Lidt efter kom tjeneren seddel, og bad om at få en krone et sølvfad – plus et kondom. spurgte manden. for- Hvad skal jeg med kondomet, som dig skal ikke have lov til at e rig næ så er der folk n, ere - Jo, svarede tjen mere sig...

16

Andelsbo februar 2013  
Andelsbo februar 2013  

Beboerblad for AAB Kolding, Andelsbo februar 2013