Page 1


8

gen

n

6

ås

ngs

Kn ekt

K ällä

a

Ös

29

12

9

6

1

st

Sk

1

4 Sjöviksga tan 7

2

8

12

Till Gin gri

14

13

1

4

sgr 3 Stam väg

Sågv

3

Skog

2

Rä nn 9 ev

Till Tro llhätt an

Rv 42

14

sryd s vä gen

og

9

108

10

14

ink 7 en

br

10

6

nsga tan sgat an 2

Sjös te

32

17 14

15 Sjönä

31 22

Hjulv

sl

og

Norra

No rd sk

n

ergs väge

3

2

2

1

ns 19 ga tan

rkvä ge n

g ar

Ky

22

Kam 34

57

34

35

en

k

Kyr 58

Kyllaredsbro n

sv

ll21

10

2

26

9

v

7

ttsv ro Id 12

Företagsinformation

Camping

Idrottsplats

Järnvägsområde

Post

Vandrarhem

Fiske

Offentlig byggnad

Apotek

N SÖDERL E DE

Parkområde

väge n

Rv 41 R v 27

Parkering

Elljusspår

Sjukhus

Flygplats

Skidbacke

Vårdcentral

Småbåtshamn

Bibliotek

Utsiktsplats

There are many who want to play an active part in community life and take advantage of what society has to offer. But not everyone has the same opportunities to do so. Borås ranks among the top cities in Sweden when it comes to physical accessibility in the community. You can find information in the Accessibility Database (TD) about accessibility in shops, restaurants, public service buildings, at recreational areas, tourist attractions and places of interest. t-d.se 131

Till Varberg T ill V äxjö

21

25

Industriområde

te ns

2

Bad

FLYMADER

lle s

1

Vandringsled 2

jds

14

gav

K na

ha

ä

10

s

15

119

Kråke reds

gen

rn

6

3

Turistinformation

To

Sjö

5

2

Bebyggelsområde

Vatten

V

Skog och öppen mark

Stora Transåssjön

Genomfartsled

SDF

Stadsdelsförvaltning

Fornminne

Gågata

FG

Fritidsgård

Teater

+145

Kartproduktion, Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad.

Hoppbacke Skjutbana Bågskytte

86

Trafikplats

Hårsåsasjön

Rueredssjön +153

10CM

1:20 000

1:15000

boras.com

10CM

Scan the code using your smartphone to see the film about Borås.

DESIGN AND PRODUCTION: HOLVIKS.SE PRINT: TERTZIA

H

gsv

12

ov

2

2

24

5

13

12

8

5

Aspv6 3

25

8

12

5

dsv år

Flysjö vä

llrin

nn v

Björkv6

T ill Dals jöfors

Nyg

+129

vä gen

+158

vägen

1

TECKENFÖRKLARING

Flysjön

8

3

Gu

Vattenverk

2

10

Ry ds

väg 11 en

lsv

Bomvägen

+144

15

18

24 17

väg en Stora 6 Ko 8 2 r n väge 1 Park

da

30

27

9

Djupe

TOKARP

4

Kyrka

4 ge FG

7

ng

hu

ltsv11

3

5

35

n väge Ryds 36

rb

1

32

31

34

21

25

Varg

7

6

st 2

1

Rådjursv

12

3

gen 17 vä

ås 12

vägen 15

lle

7

14

Älgs 4 t

11 12

11 20

er

2

pe

1

HÅRSÅSEN

18

2 1

sv

Solhagag

2

vägen

Tre kanten ckv Ba1

1

ö-

jasj

20

sv 17 äg en id gal

n

26

väge7

7

22

10

2

Ka

Fag

7

1

50-58

3

45

Högå

12

1

26 27

2 2

24

sv

11

n

g

19

Östra 9

2

93

35

12

Rose Häljasjö vägen nv

16

STORÄNGEN ä ge n jöv ys

14

1

2

Gånghesterskolan

6

gs 15 g

1

7

än

s Söder äng

12

2

sv

Skol-

gg 2 ar g

3

Stor

3

Lilla Transåssjön

10

11

sv

Brahu

GÅNGHESTER

rst 9

3

V Högå

4

10

7

36

4

10

mbo11 8 g 3

Ha

Kadr 5 iljg

6

2

2

1

P

h

43

Slättängs

4

v1

16

rsv 2

48

18

6

Ge tpo

13

15

1

2

51

St en

49

32

Bä c k ås

V ä g 17 00

24

10

3 Bäve

16

nsån Kra

35

49 20 äg en 4

Gånghestersvägen

12

Harst 7

1

Fjäll 1

Öst anåväg 2

en

9

g en

7 14

6

Stora vägen 11

37

2

18

12

17

Blekar g rän11 d

rg

gla

an

M

1

3-

19

7

919

15 11 ilsga

Är

1

30

26

erg 15 7

10

Ols åk

78 30-50

Ö

Str ömslundsg

Lillån

1

34

ry

Kransån

3

Sk

31

ta n

12

Häl

36

Vilegrä nd

2

Tur saga

21

4

26

ke

Krå

11

esga 9 tan sgat 9 14 an

3

2

Telev

50

2

3 Regin

27

26

1

St Häljasjön +199

L Häljasjön

HÅRSÅSEN

46

COVER PHOTO: ANDREAS SUNDGREN, FASHIONDAYS OTHER PHOTOS: JAN BERG, BORÅS ZOO, DAG EKELUND, MARIA ESPEUS, PATRIK HAGBORG, ANNA SIGGE, SUPERSTUDIO

vlag

2

8

13

1

2

Färg argat7 an

4

gat

llsga tan

2

23

Sand wa

8

9

Var

1

2

7

ar 2 gånSö ks genrm.- 2 1 gr

20

Blejdeg

75-9

208

Skill25-47 ings 51-73 gatan

0

21

20

1-

ra Me m jg 5 16 96

18

Sö 12 11 rm

Sö 1

20

7

10

9-

15

Kry dd

ta

0 -6 3

20

-6 21

an

05

-1

gat

ar

ks

en

15

rm

67

varvsg

71

99

4-

38

Kran

6

46 41

1

16

Tr a

Ro

14

7

13

16

2

an

15

gat

n

33

ga ta 10

2

3

5

4

17

13

3

gån

1

gen

8

Ven de

el

19

als-

Ro 11 send

gatan

29

10

27

10

sg

lsberg

42

lba 31

33

Hasse

14 s -

38

2

36

g rlids

12

1

Sexd 3 reg gata an

13 12

Sö Fridsb5 .g Sö lju der- 7 ng sg

2

1

an thol 24 msg at Ge

39

G berrågsg5

40

17

adals Back 56

18

15 ls gat an

r da

de

Sö 2

2

1 4

de

de r

an

s stigen

11 Mån

1

bogatan

12 10

M ku orMosse 7 lle 2 g cksg22 ata a ss 7n elb

66 Öv

15

Sj unde 38 V.g

41

42

re 69 Kvarng

9

8

30

29

Villag

43

sg

Katr höjd

15

19

6

7

red

32

Svedjebron

3

upasjön

98

ga tan te Ju

p ga tan 21

Ham

28

27

90

43

32 44

37 29 21

81

22

58

80

63

12

1

2

1

6

5

1

metg

Sideng2

6

5 6

dg 2

Sam

2 Sating

5

21

Bro6 ka 9

18

7

11

10

47

2

an 17

gat

20

8

78

35

er g

1

30

Blånar gränd

12

15

gatan29

Fläd

Präst li den A-

FärgD ar

23

18

7

arga tan

8

par ga tan

43

5

tan

7A-L

s ga

en

9

2

1 12

18

1

an rgat Pres sa

ll g at

24 15

k ängs g

4

13 Ring

en

12

Ö Par

44

1

26

10

11

1

2

Ryd

Skö des rt 16

2

2

V Pa

12

8

14

Bäck gatan

6

7

Lingongr

7

Nypo gränd n-

Humlegr

11

Spinnargatan 15

1

8

Aspe gr 9

1

1

2

Steglängdsg

9 -16

Ty

7

10

rgr

39

1

Ekor 24

nd 13

1

2

rkän 13 10 gs ga tan

an 8

grä

2

1

1

1

8

2

3

8

gen

1

21

Nanoga 4 tan

32

47

26

91

an

22

9

14

Svin 4 åsag atan g atan 7 10

Lid a

70

16

1

Mikro

gatan

gatan 89

40

Tera g Gigag

Lo-

14 37

19

16

Säm gatan 15

M ollagatan

g

147

40

gen

Distansg

44

7

12

ikvä

3-77

n Åsväge

13 8

66

ga tan

35

Klin

Lasarettsg

rvs gata n

el g 24

82

8

s gatan

Adolf

16

gatan

sBa 3 ck

3

8

Betani

er

50

a- 9

53

44

1

Nittag

11

12

2

Härnag2

an

ps gat 30

Tokar

25 12 16

a tan

ab

25

n

20

aga ta

Gustav

45 35

32

14

gatan

69

n

1

2 9

42

Gäsene vägen

52

a g at an

10

45

2

83

sä ter sg

19

Holm

2

10 1

7

14

2

3

9

17

29

12n

Ho

Polonäs gränd 6 13 Folklåtsg 5 ol kagatan 5 10 Brot orps gatan 45

3

7

By ga ta

Klämmagatan 17

45 - 55 44

11

18

Ridd

20

Tomasg

brekts gatan

Engel

58

69

64

48

ta v

Gus

7

8

Övr e 15

20

4

2

Elinsdalsg

14

24 Katrinedalsgat an 33

19

4

rs 23 gat Kag an gsg at an

La

tg

6

3

uet

17 ns väg lm e 16

BROTORP 1-71

26

Åsv

55

3

23

Fafn

2

gata

Völun4 dsg

grKri

dsg bo 32

15

3

Ko rn

5

sg

sv

urs 2 3 g

Brot orpsga ta

n

2 14

-

4

STRÖMSDAL

berg

Brot orps bron

lsg

12

140

sda

lle Ha11

3

134

26

29 16

K ra ns v 133

Ström

12 11

Fa tb

X 38400.

+167

Kransmossens idrottsplats

13

1

HÄLJASJÖ

7

ftsg 2

27

22

tst

26

20

rsst 12

glo

21

u

47

Kläm ma vä ge

12 8

13

9

7

gatan

10 7

12 0

102

1

argr

90

82 91

83

74

ns gata67 n

39 36

Döbel 45

26

17

atan31

lbrek tsg

1

31

8

Hagag

4

2

28

23

22

20

gatan

lns gata n

19 14

be

Enge

1

6

7

Ku

1

48

57

43

20

5

4

4

38

2

9

3

34

Flemi ngg

8

rag 10

Flo

7 10

18

15

28

Dalto

Åhag bron a-

l

u b.

n

22

t

us 2 g

ånge

SÖRMARKEN

2

9

31

54

2

Hjor

kh

ar ga tan

1 Vävstolsg Linvarpsg 1

19

1

en

33

18

an 2

31

9

1-

n

17

29

gång

2

s gatan 5 Sv gå alSe ngsg kaml- 3 m 3 arg

Väv 10 11

en 28

Lodju

hu

Kyllare ds väg

KYLLARED

1

19

30

Mårds

Vist

17

KRONÄNG

89 11

2

32

Mar 3 g areta

18

21 18

ärr 1 Kråk

8

ek

5

13

Folkunga-

s-

gatan37

Vrangel sg

1

32 53

19

10

-

21

Horns

Br a Tallåsg he 7 8

Sagag atan

ga tan

18

Alb anoliden

gatan s-

26

holm

Fre 7-13 jagata n

2 rbr og

de

rsväg 8 9 en

Druv efo

2

Gä vä ss gp

Lilliebro n

12

ng

21

3

4

Re

11

19

Fredriks b

Åla 10

en äg av slös Gäs

17

an at an

sg

5

ra bor 21 gs vägen Ska

Olovs-

12

6

7

Nyb13 rog Ny brog S

nsg ikso

an

Väs

ll g

pe Ka

1

2

ndsg

ata

n

10

24

re ga 15 tan

ka

8

lenag

srg

6

Be

25

Rv 42 Långgata

rrb y No

27

an at nsg io

at St

16

an

at L Br og

20

26

7

12

13

1

2

jle

Ve

atan

sg

nd

11

7

at

60

61

61-63

alsbron

Eved

47 31

2

12

18

5 19

4

24

Götagatan

32 Va be rbrorgsn 35

42

en

äg

41

be 50 rg sv 3

atanVar

3

ga 4 tan

ssag 9

Jö Jössa bro n

Jössagatan

Sv en Er

14 1

Göteb

4

12

2

25

ns

g

22

te

Kap

15

11 Isla

jors

K

5

Ma 14

35

stm15 an

2

g

öta

göVäst tag -

n ge svä org

Fride höjdnssg

t ds mote

Y 68400.

25

at

Me

43

1

sg

tan

Brosko g

42

K ylla re

30

Gässlös

38

56

15

Fl

67

Dill 2-36 g

5

Ani

Hulta ängar

36

g rä nd

avägen

Sjö

6

3

36

21

Rv 42

5 80

Skaraborgsvägen

Idrott sgatan

30

av 6 äg en båg

Repslagareg

14 12

17

sg

Ra

na 57 v

Ram

19 9

98

gat an

Klin tega tan 10

h Jo 29

Fristadsv

33

11

14

gata

n 1

2

Kolon

i-

10

Solgårdsg

13

9 29

30

n gsväge Getän

ga tan 9 ds un Kils 6

1

13

2

1

13

Halland

rm

22

n

ade

m

Väs

8

19

10

3

atan

niig

Brynolfsg 16

s ga tan 4

16

19 Rose

15 26

11

an at

rsg

27

de 26 rsga tan

an

La

24

En

44 10

45

1

an at

14

rg te

46 12

49

25

28

Linds5 ga tan 4

Va 3 t tu 2

29

6

20

9

d 12

10

10

7

än 30

2

Stickarg

26

argr

in-

gg

ar

en ng 18

Wiesla

Isa

14

13 25

Almenäsvägen

6

rts 14 g 19

Kva

By tto rp br son

1

2

8

37

18

15

ms väg

17

4

g

7

Rv 40

1

Fjällga tan

atan

g Handvävar

el

27

4

1

Vind

an

gat

30

ing

öp

Jönk

Till

44

3

3

9

17

ngå

10

7

ra 24

8

ff

Sa

g

Sju

r a d sle d

an

35

an8

Tvinnargatan

21

20

Valkargr

arg

24

rr

Dammgatan

17 dsv r 16

gå ra

K

rgatan

28

39

n

7

en

1

2

19

17

24

rk slide

13

5

gen18

25 n Sto re gårdsg ata 24

Älvsborgsled 8 en

g avä

33

36

7

rädd

20

16

n

SVENSGÄRDE

Sk

el- 15

ng

isg

5

14

4

2

Saliviagån

gå Vilo 8 å og 1413 Lyck gå 1 Sido 1

gen

3

39 tas Dam18

cken yrkba

an gat

1

s

16

12

16

nd

27 15

gå 6

4

3

ng

10

sm

+227

6

Ro

rks ga tan

La ve

40

Kras se

Sörma

r ma

yn sm

2

6

Ak

39

7

2

10

en ng

11 Kapr

go ng

Kru

1

ja gå

vile

38

40

39

3

1

at

Lilje

an

10

2

5

11

26

1

dsg går

1 2

41

1

kot Mus

ed dar

ello

1

hö Nidgg ga s- egatan t m

72

35

ta n

33

38

22

12

3

Skarbog

HEDVIGSBORG 26 15

23

3-13

3 36

Dra

65

Tran

Vävarg

1

g

3-1

27

1

44

4-14

1 sg Vit2ing 4-14

M

33

25

n

ergs vä

8

19

51

Kä r

8

ah

18 agsv

1

4

35

30

94

n 23 gata an s at rd sg gå 36

11

2

11 g21 s tern Käll h agsga ta pla

12

8

120

gata n

43

41

m

st Vä 4

17

59

Östergårdskolan

1

rgsga tan

Fessingsg

2

gsg

an

at

13 dsg går 16

1

8

51

58

bondegatan Hus 53 39

2

en

gs

lin Tral 2

20

en ack 1 rksb rösg1 11 2 Sten

22

rsväg

nsin

ga ds

gg nsin1-11

Svärdsfästet

2

1

H

15

32

13

1

49

Varb

1

8

19

16

8

ä

38

a

1

60

1

6

32

re

31

23

Bu

20

te

86

Utm

Ljush.st

heste

rds

Hedvigsbo atan Tryms 15 14 gatan

Ulven s

2

Ha

FG

5-1

30

äd

Tr 2

43

sg ård 26 llomg er gårdsg

Me

2

20

Husbonde 17 gat an 4

53 Söderkullag atan 67 56

Utgå

27

20 1

4 19

42 11 4 Sve nljun 27 3 lmänsst 8 16 ga ga Al ng tan ni

f 19 der orsgatan

Gång

Sigynsg

aÖrt 7 21 en ng gå 4 16 erst en ng 10

45

Södervallen

7

TRANDARED

Trandaredskolan

- g Ljus lts hu

2

3

Ham

7

s von Lingen 1

18

3

Blom 21 7

15

20

81

1

4

5

20

ga tan 23

7 arlide

Tr2an

tan ga42

reds

da

Tran

Rösliden

28

21

12

slid bär 12

5 1

en

32

en

slid

rn

to

Hag

2

1

35

9

m

Va

2 15

1

t 6 gs lin 3 4

s-

5

en 1831

tig

lls

1

15

n

8

14

ke

torg 37

32

ac

ärn

Hagalundsg

alm

11

ds en are tig ns nd 26 11 se

lla ku Ek4 Trandareds 36

de 3 rm

2

6

2-

12

HULTA

n

ng

Vallä

1

5

4

intg

54

sing

Han

36 1

sgata

48 27

nb

1

3

3

29

kullagatan der 28

10

12

9

45

34

53

Ollo

s

65 Lä ng h em

17

7

s g 11

s jög Hulta3

+229

Vä pp 7

28

2

an

v Söder 6

6

,4 1

Kinds- 7

11

6

ga t

81

l

33

25

82

Ekarängskolan

ta ga

49

48

FG

7-117

ö g a gä r

18

45

2

10

-6

atan

alsg

ed

En

g

Hultatorg 1

2

10

7

22

25

gatan

16

eg 5 back Hu l ta 20

n

M

19

47

23

lta

Hu

9

lta Hu en lid

81

rin

14

n

23

n gata 12

og

16

2

Sk

o

15

gatan

atan Batikg 14

2

Sp

2

7

14

18

50

1

l ar19

Sven sg 13 10 ärd egata

43

-

14

Möns

18

29

Tryckarg

+280

2

Bastu

g-

ärde Svenssgn bro

4

le-

on br

ss

5

an gat 1

1

1

otet

88

gatan

25

8

Tvinn

6

4

argatan

Vä br varon

9

Griftegård

9

Kornell

9

7

gat

lg

Sä 2

Videgr

1 2

19

1

rt

en

32

5

1

äc

Källb

My

2

Åker l i d

30

Häg

an

8

hults torg

Sve djegr

9

Källgatan

4

onÖgttsg 1 må

tan dsga ksry

9

12

8

15

10

11 1

Rö bac k

13

ga ta 13 n

gat

nn

3

7

13

50

17

30

pg As 5

6

42

gat Asp12

Källe sbäck st 45

40

31

2

en

19

1

18

Kloc karst 40 Kaplangr

d-

13

39

1

Pi l g a tan 12

3

lin

22

1

30

5

K

Brämhults kyrka

1 68

9

1

Alm

50

Lilla Brämhult

2

n

väge

4

6

4

tan Källga

22

1

59

16

4

30

an 7

1 2

23

25

19

an gat ås Myråsyr M skolan

21

24

27

Ringarg 29 40 rs gr nbä Björ gr bä rs Slån Törnrosgr Odalgr Bräm-

gatan

ga tan

gatan 25

vsvä

Gra

tan ga 3

2

17 20

lind-18

Öngatan

9

29

26

Gr ändgatan

an

12

ga t an 19

21

20

2

hultsm

10

10

Tvär

6

Ek Ry

15

15

13

rk -

1-3 d sba ck 6

14

Ros en gat

26

2

gatan

gatan

livs

3

Bäckaryds gatan

Sju

tan ga 1

m

2B

2A

n gata hands 24

13

7

Bjö

14

Kyrkvägen

16

Syrén-

17

3

gatan 1

5

Bräm

11

13

14

6

Rv 40

ila

1

gatan

Jättek

lås g

6

18

25

1

So

Boda återvinningscentral

11

4

7

26

8

Ek 2

7

2

4

26

Smörhule gatan

Stenkast-

Sväng rums-

25

11

49

28

10

-

Boda

48

8

9

s-

1

3

gat an

Ale

2

3

2

30

37 2

25

BODA

1

Da

FG

nn

52

98

n lid

7

Skog

10

1

2

llTa

vä lle

ku

33

34

n

ge

13

mm

32

14

4

12

63Fi

62

97

33

en

21

18

78 Damm ga tan gata n

20

at

1

1

t ga lvin Ke 11

14

19

4

1

6

11

14

48

14

2

alsgr

26

9

7

Jällby-n lide 1

7

14

7

Jällbybacken1

Grudeg

2 7 Illergr Rådju

21

38

an 11 gat 12 ås M 4 3 atan 13 pg 20 Ri 4 atan 3 vg ar Sp 10 tan

Hornd

atan Björng

4

1

tan Milliga 14

1

2

2

Metergatan

BRÄMHULT

2

20 27

18

13

67

9-17

Borås is one of 1000 towns and cities that have been awarded Fairtrade City status. This is a global network that is actively and locally engaged in ethical consumption. It makes a huge difference.

SvedjeDamm- skolan svedjans kyrka

Skjut banega tan

tan s ga

Hultagatan

otet

14

11

29

gatan 6

15

Idrottshall

Boda idrottsplats

tam

3 28

Hillaredsg

27 Rv

16

39

16

23

tan rs ga

Hjortgatan

3

Älggatan

4

gs er 2

1

en Mil st

153

Hultasjön

Ollonstupet

84

ga

n

väge

4

cial

rgsg

2

35

40

1

4

1

20 7

Mår dga t

4

Brämhults idrottsplats

6

Bodaskolan

Boda klint

87

6

a

m

be

Gla

8

tan

nd ared L ö S sg 5 at

s

sg 13

36

1

Sved je 11

Hyb

3

FG Hässleholmens kyrka

Hässle torg

Sol v a

2

9

6

ns ga tan 7

24

n

ata

Sk iftes 2 g a ns gat an

1 2

+215

4

10

Toras väg

26

an

Neu

5

15

10

Ålle

2

49

5

54

46

10

20

23

gat

3

s Tiljan cke ba g 2 lls 1 ku 8 rg Be Sveag borgs rg Be

o- 12

Tra

ge

ansg

Schakt gatan

3

pKlipon br

Bo

30

Hedvigsborgs idrottsplats

Hemm

gatan

s gatan

1

7

5

DAMMSVEDJAN s

Ting

ster Sy

d V e n ls g n da 57 väge Ulrice hamns

45

46

bron

11 sg sb berg sse nnebergs g

Lillå

28

nd

g 10

2

45

151

Hul

ÖSTERMALM

28

7

delsVenjds g hö 5

40

N

15

Solhem näs gatan11 Regionens Eke2-14 15 Hus

11

gatan13

2

åsg pg Sten atan 2 21

t an ga

29

8

8 18

H

an

6 19

14

alm Österm 10

7

H.bliden

27

n

14

15

31

25

RLEDE

atan

1

14

gatan bo

Var num s

2

12

22

Gråärleg

s ä ter -

BERGSBO

2

3

24

4

be r gsVilla

Lilje dals g

gata

9

3 örkedalsg Sol Bj 8 4 h e msg

2

5

17

H yg

75

L Hässleholmssjön

58

en

väg

1

42

2

n gata

ta n 26 Villaga

gatan

23 t an Villaga28

18

22

Villag

an at 26

4

38

em

6

21

gat

ls Klip 14

25

3

La

36 Näm nd

15

15

19

Villa-

e rig

SÖDE

nd

3

La

3-

1

36

10

långg 78

11

1

50

El 49

V.g

17

12

69

71

ebergs stin rt Kri vägpo

52

7

Fjärde 18

19 n gata

64

12

1

4

Tvär grä nd

s-

dhu

2

58

55

23

26 13

ag Vill22

atan

13 rre12 59

Villag 14

51

5

52

Spa

Ar6lag

Ke

St ora

n

eda

30

BERGSÄTER

He dv igs väbo gprgs- ort

gg

arrfe 2 ltsg408 at 4 an

ata

32

11

En

31

1

-23

an

djeg

Sjätte

7

Första

5

leg

Be rg 9 23 2 Sö g esund sg g 2 de rh 7 4 ås Immigr.öjds g Se översiktskartan 5 der inst. 10 Sö ga 2 tan 27

Ka

5 klandsg

SDF Öst

90

H

ts Brämhul

31

FG

12

12

11

Andra 8

14

1

Tredje

46

m

Sp

n

te Fem4

13

57

62

Hu

21

51

ansg 16

1

55

tan oga Åsb Ö 6 erg Övre44 Tjäd 6 5 N derg Tjä 51

holm s g

19

Lars

21 1

väge

gatan

mhu 14

5

Brä

3

Rådm4

23

vägen 22 lts

5

5

16

KRISTINEBERG

stine-

Fjärdingsparken

Sam a

en

2 21

49

46

17

Sjun de

g

55

15 Ås bo -

18

FG Squashhall

Klinik

tus

mäst.Borg 10

4

t an ga

13

Hu ber 20

Biolog. museet

7

46

9

rgsg

2

Piko 2 an

6

4 Hgård

dsg

1

Södra Älvsborgs Sjukhus 27

13

17

s

12

14 7

37

31

ar

11-145

12

2-

Björkängsvallen

32

gat

M

44 Kapplan

Fjärdingskolan

Björkängsgymnasiet SFI

ritvägen

8

Schéle

Villag rde

atan 36

e s ab Va 6

FURUBERG

1

4

2

1-8

Kaprifolen

n ge 48

ikvä

Klin

Samaritv äg

tan 17 an

enii

Skytte-

2

3

33

gymnasiet

12

ga tan

2

1

ga

9

10

Tennisbana

Åsvägen

42

23

4

18

Stureg

dalsg

13

21

gatan22

Marie

5

ber eb.g 13 gsg Före-sg ning 17

9

17

11

3

34

-

n

9

Me gast

HÄSSLEHOLMEN

19

län gdsgatan Våg

20

9 vallagat an

41

an 38

gat

20

1

1

15

rg me18

11

trö Als 12

7

27

gatan 50

Öster-

are Brygg

Lillå

istin

3

Hög

4

12

m

4

ga

an

en

sons-

52 og

Åhaga

24

13

Ved

17

n-

35

2 49

L Kyrk

8

1

rps

34 Polishus 35 Stadshus 26 36 Brandstation

12

m

Ku

ängs-

Sa lm

at

15

BERGDALEN

C e il c

3

an g at gs er 10

ste Tor32

13

46

r Fu

Daltorp33 Rya åsar skolan

18

4 3

23

10

Björk- 12

1 30 Högskolan i Borås dra M Sö 31 Ko rsg11 Navet - science center H u ö ata n 32 Pulsen Konferens

18

11

5

nsg

23 Borås Simarena tan Radio 9 ls ga 25 Borås Arena/Ryavallen/Ryahallen Sjuhärad ehil 26 Borås Ridhus rin 27 Almåshallen Kat . 28 Ishall Tennis Boulehall 29 Boråshallen

16

13

46

ll

eb

5

gatan Tegnér 8

33

Kr

1

atan

Jällbyg

Bäv ergr

Centiga t an18

4

rng

10 k ga tan 9

ärads leden

1

2

n

21

an

vg

12

MAP OF BORÅS............................................... 20

Rv 40 12

2

gat an

8

11

1

Fink

ov

8

Tras t

1

2

1

2

1

1

14

63

4

2

1

No ri

VILLASTADEN

6 6

62

13

4

1

20

86

msg

27

g

2

Tun

30 - ga 15 Gu 5 iab2 tan ängs 18 2 nilla d g Nor Filip 15 1 gatan 2 pa 7 g Bäckaströms-

n Ru

2

Gustav Adolfs kyrka

30

K u ll

Stigaregr

2

35

75

2

1

6

45 Brog 44

tan Mollaga

1-15 n l an d s

lidsg Ljung 8

80

rgsg

81

8

s dal 8

16

28

33 sg 39 gärd Sten 27 rdsgatan 37 Sandgä gatan Allé

1

39

11

be nde

51

4

14

3

Högber

7

1

56

10

24

gre n ns g a ta

20

Osd bro alsn

3

18

31 sgatan

Blå Stjärnans Djursjukhus

4

8

Kung

15 11

atan

16

at

8

37

Hor ns

23

7

4

3

Furu-

lg

an

Ridhus

Stal

10

26

e

1

a l ösort 4

rrKä on br

GÄSSLÖSA

an 3 at 10

6

arst

3

12

11

25 33

verk

10 tan ga13

Ym

5

skola

Kristinebergskolan

Renings-

nsg

ils

Vä pn

1

n

5

33

4

1

13

LUGNET

sgat

39

parken

38

Krematorium

Norrmalms Li 3 kyrka och förs.hem

2

Engelbrektskolan

1

Floratrapp.

DRUVEFORS

Knalleland

an

Reningsv

Linné-

-

agatan Vas

32

S:t Sigfrids griftegård

+235

Tokarpsberg

stigen

-

Tor s- 1 sg Aske berg

et Anne lundsmot

11

31

26

9

ev

1 26

23

ge vä lle 8

ku

m

Dam

M 2 esg 7 8 g 7

1

Sp

2

1

2

2

Sjuh

CALENDAR OF EVENTS. . .............................. 18–19

Brahe

Li dahol

9

druf13-17 s-

6

10

11

1

22 Almenäs badplats TranUte-Innebad 23 Borås Simarena/Alidebergsbadet dög Trandöatan 24 Stadsparksbadet Innebad bron

20

ocks gatan

Wijn

21 20Södra Älvsborgs Sjukhus

sg org 5

7

Lin

center

LEDEN

Druvefors-

Ga rv br areon

21

3 Baldersplatsen 4

1

15

4

30

torget Druve19 Södra Torget Busstorg 29 forsbron Resecentrum 26 20 Borås Centralstation 32 ll

37

10

g a tan

Stenb

25

Teatern bro

8

17 Folkan 18 Åhaga

34

bron

34

5

12

gata n

-

20

32

Jak obsonsg

8

17 nggatan Österlå 12

Nils

Hässla-

at

Ann bronebergs-

Textil Museet

15 Boråsparken griftegård 16 Borås Stadsteater

GÖTA

Tennisbana

Mårtens g

ÄST

årds

30

en 2

ns

17

13

äg sv 35

so

6

32

bron Bredg 14 Borås Djurpark/Tropikhuset/Upzone TuristbyråS:ta Birgittas

13

3

Erik

ga tan

17

7

ilsg

sg

13

de

8

Sten kils gata

org

Sven

Tårp

g

g

9 rkog

gs Hotel 1 First g 4 Grand 2 Scandic Plaza Borås 2 Ru 3 Best Western Hotellnd Borås Alv eln Citybyggnad es 4 Best Western Hotell 26 Borås, taga 6 5 Comfort Hotel Jazz tan 6 Hotell Sköna Nätter 7 S:Vila Vandrarhem och Mini-Hotel 21 Ru n de tM 8 CentRum Turistlogi ln ich 9 Borås Saltemad elCamping 15 Götas 10 Lages Motell ga & Restaurang vallen ta 4 n

Götaskolan

llHa rgsgs- bebron Hallbersen plat

7

10

8

7

3

gs

erig

Ky

n

Hötorget

n gata 5 Holmsg

22

olog Tekn2

Åk

7 Kyrkog St 3 1 terlångVäs 6

n

4 3

Göta- Bibliotek Teater Konstmuseum 11 Kulturhuset gårdens 12 Textilmuseet skola Kärrgatan 13 Borås Museum Ramnaparken

1

1

ro

lb

ra

areg

mm or

6

85 ÖST-V

12

2

5

nt

Ce

rkän

mot et

bergsg

Mol

strandsg

9

6

Tullka

as

Äl

Kartproduktion, Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad.

8

11

1

Majorslunden

3

sg 21

1

REGISTER vsb

Major28 sga 6-8 tan 5

n

Brod als

rg

2

Lorens-

1

Knalletorget sbr Stad Str 1 an d-

S:t Ansgars Ky griftegård

34

gata

5 3 4

12

tan ga

Öd

ga tan

19

NORRMALM Sagavallen

24

Adilsg

gatan

Stjga sk.g 1 Vattentorn tan gat 1 29 rsg2 Karla-14 27 amma 43 50 30Duvan 28 25 gat44an 48 atan olfsg zeliig 24 Ad16 tan SkolBer6ga 9 50 39 atan 7 nsFjä14 kog 3 ängs so S Kyr 36 Sal Nel2 MusikBäckängs-

21

Yxh GEN RINPolishus

2

10

9

3-

43 Liljebergs

25 a RådStor t 19 gatan 2 Full- Kulturhus ga hus 39 35 rbro mäkt.- 11 16 Stora te 9 Stads27 hus 31 1 34 16 38 Torg Brog Torget hus 62 11 a atan atan 17 Brog 28 Stor 13 35 ogatan24 Nyg Lilla g 714 39 Åsb eds 15 atan 46 3 8 7 Orre- 18 ndg Sm 18 7 Kvarng 8 8 S Stra Bäckegr 3 31 Övre 38 den 8 ena 2 Park gen 4 om SkogsKvarng 32 spån Södra 3 pr 27 21 etomtsp Färg Torget rigat Ny 9 22 26 n Busstorg 6 c kelbe 15 rngata Trappen ga Stadsparken Kva 19 rgs23 ta gatan Vis n be kagatan14 26 24 C Badhus rg bron sITYR 24 Källe8 IN 29 Annelundsparken 13 GEN 2 43 atan 9 30 Sö riksg 14 broderFab 10 TekoFemte

8

Krokshallstorget

Torg

38

40

ab ar

n

adhusg

tsg en

12

Viska

29

11

gatan

CENTRUM 1

Kroks-

10 ksons pl 15 S Eri

Sven Eriksonsgymn.

24

10

Sk

ge

26

6

Särlag

ag

glin

nerberg sg Ven 6 17 Bjel 3 keg an 5 gat en Od2

gatan24

211

Skol8

Caroli kyrka

Yn

+292

gat

46

Du

4

2

1

3

7

Ymergården

45 46 * 27 40

1

2

+164

Birgittag

rgDvä 7 rs - gatan Bergdal2 gr g 3 1 skolan ksg Sver ke rs Enebac 12 5 23 sg 23 7 11 15 olm n gatan Eskilsh 10 Vegagatan gata 10 8 10 Bergdals . 1

25

15 -

Högskola

17

keri Tryc an gat 9

CIT Y- 10

2 L Brän nerigat

4

bel

an 18 rgsgat Alidebe

atan Bergslenag 41

50

49

4

a

åsvä

27

ck

gat

gs

Bo

gat

Regementsg6

Mannerfelts plats

Giml

Borås-Pe 11 eg te hallen rsbe

an 20

Lagercrantz plats

M

V 1-15 i g ak to r i ta n a 2-40

36

vägsJärn

1

ro

Energiverk

2

hallsCentral- berget stn 20 Resecentrum 6

alsg

Ve ga-

Venner bergspl

13

rg

L Tvä

an

n

30

Nyb

at

16

ro

tan 44 ga

16

ga-

22

Banérg

Brandstn

sb

Navet

31

sg

Brod

ng

Agamemnon

in

4

Ku

No bro rr-

11

3

27

8

41

Alin

37

mnå

12

e apt n

Vis ka

3

as

ag

SDF Norr

-

10

ng

e rg

gymn

n

2

32

geg

in

36

sg

10

Transportstyrelsen

Surbrun n

Åkerm ans väg

2

18

hus g 2

bron Olovsbergs

sg

gem

o

backen

22

Re

nb Eh

Marieb No 14 5 rrg Bergsl- atan

Vis ka

an 8

6

g Bil na 20 7ldals 2 g

Bo

Ra

g

Kasern v

ä gen

Vä 17

SDF Väst Särlaskolan

Hå lli br ngson 10

Lusharpan återvinningscentral

g

1-5

la rm22

15

4

23

Regementet

2

skolan Tv 30 14 -2 är Idrottshall 4 15Norrby 25 an Almås- 27 torg gymnasiet s g2-atÖst nd 12 g Spinnaren

g ds 12

Rv 40

gs lin Hål 15

nders

nd

Fågelreservat

B n väge Galg-

gatan

35

Muhls väg

Pa r kgrä

10

gat 1 Sve a

Landalagat

kog sgatan

5

37

Viskastrandsgymnasiet

52

an at Norrbyyg vallen 37 N No stra 44 VäNorrby- rrb y

20

1

1

Värm la n

+133

2

2

2

Ambulanscentral

13

Ramnasjön

Ra mna an 43 -

v

eg

52

84 et Tullamot

esjö

ån

eb 18 er gsg

Sk

in

Almåsparken

10

Parkg 5 No13 rr land sg

9

Kyrka Ramnaparken n Borås me pro Museum na r kg

K at r 19 -23

7

dsg

16

STADEN

Up lan p5 dsg

19

7

1-

lan

PARK-

tan rkga

37

5

Fu rug

-

sg

Pa

P a50

47 8

als

1

NORRBY

17

Blek 13

6 14

H älle gatan Parkd

nd

7

37

Byttorps torg

20

46

an gat Almås 1 nd9sg Öla -1 11

23

49

21

10

tla

Ramnavallen

23

29

r ve 3 Hant- 10 3

4

1

FG

2 4 - 20

2

Go

1

B äc kes

16

gatan Dalbo 27

15

1

20

46

53

2

g rkes3

tan

gts

65

13

tan ga

4

ga

B en

1

By vägttorps por t

66

1

8

24

gs

stha

tan elga

14

15

1

Vind

rm

te

sg Väs

Kilsundsg

0

2

al m

10

Pål

23

18

33

50

25

r-

Persg

Bu

11 22

12

4

alsg

Ryd

4

hg

tsc

s ga tan

81 6

2

3

4

ng

Lv gata n

4

58

FG

KNALLE1 LAND

9

LANDALA

Kraftvärmeverk

Stuartsgatan

8

Risä

86

2

ste

24

tan ga

15

24

9

2

32

g

Am

16

SHOPPING................................................ 16–17 Discover the unique shops in the city and countryside, large shopping centres and outlets.

Kypegläntan 23 11

37

14

og

Lundbyg 2

7-

1

alsgatan Eved 5

an ogat 1

r

1

Byttorpskolan

nsg 1

Bjur

17 16

Sk

Herr- lju

25

14

m

ARMBÅGA

Servicekontor

us

90

gs- 19

35 22

SjuhäradsRyavallen hallen 32 Tennis63 center Ålg Borås Arena år dsv äg 25 e n 16

GETÄNGEN

1

bin

Rib

36

torps yrka

nb Grö 5

vg 2

Byttorpsen klint väg sås 95 18 Aling 107

g

Borås Simarena

ds

degatan

yd sh

1

sv

Ryahallen

3

20

3-27

Barrgr

31

YTTORP

6

An d

Jutabov

alle

Kn

+207

12

elun Alid6

5

n Ste rk pa

te

1-55

2-56

Glimmerplan

8 14 Lö 16 5

1

2

7

n

lede

+147

Södra Kypesjön

14 Alidebergsbadet

23

ALIDEBERG 45

90

1-20

Erikslund

Erikslundspl 1

11 - 23

Väs

26

27

15

2

8

20

Ar

10

Lundbyhallen

6

10

19

mad sg Gabriellag 1

Boråsparken

15 9-11

88

n

17

väge

10

Ishall 40

gsg

+248

Hestra klint utsiktsplats

Eskilsryd

11

BORÅS DJURPARK

1-15

Wilénplatsen

19

1

28

än

Ryssby klint utsiktsplats

Ber-tilsg lla be 10

Campinggatan

Erikslundskolan Komvux

76

+215

led et

75

54 45

42

rkh 2

25

20

44

19

Hul 2

2 53

JUTABO

Norra Kypesjön

Hyb

12

en

KYPERED

an34

9

25

Salte

Idrottshall

Ålgårdsbron 33

Ryssby

Kvibergs gatan 19

li den 11

11

9

dr e-

Knalleled

klint

10

ds

un

an 16

10

Vandrarhem

34

+286

TOSSERYD

n 14 9 ta 9 ga tan 10 Hök 6 ga 1 13 rp Ko 2 tan 5 mga Lo 6

en

9 an gat

11

Nordskogen

Kypegården

Borås Camping +266

stra nt

kv

nel

33 Fråasjön

9

Sjö

60

68

18

og 81 atan

sag

vä gen

tads Fris 16

37

em 38 sg

41-67

No 2

9

106

1

2

gata n

26

14 25

Sjöbo kyrka Förs.hem

Klin 1 svän te g - Sjöbo

14

2 13

Bjö

g

52

7

lha

Rv 42

gaga tan

1

Sjö bo

ra 9

Tom plat te- 17 sen

gatan 1978

78 79

58

Vätte

1

2 1

57

58

21

gatan

gatan

38

sg

1

11

10

Tom te-

kung

1

ägen

1

1

adsSaltem bron

65

Rö dluv eg 19

1

2

Sjöb

14 22

rnro 8

rra No 71

76

gs 21 ga 45 tan

Ek än

59

57

48

60

7

51

14

52

140

28 27

Lin do rm 16 sg

N 10 or

1

44

45

59

gatan 39 35

Troll -

Sjö bo18

5

13

äc

at lkg Fa 8

ck

Almenäsvägen

Älvegat an

2

dr aD

g

Knalleleden

1

3

+192

6

ag 2

Lilla Tosserydssjön

1

ba bo Björ

+284

Ryda idrottsplats

ck

5

1

sväg

en

+168

Jutabobacken

11

7

Björbostugan

ba

44

vägen äs en Alm 59 3

51 43

Skytt eån ge n sp 31

30

Knallelede n

ab 4 ov 3

32

Ryd

33

20

m-

Hökå

Stora Tosserydssjön

FOOD & DRINK.......................................... 13–15 Luxurious, homely, good value, old-fashioned or new style. You'll find a variety of restaurants, cafés and bars to tickle your tastebuds.

20

Blo

2

g s vägen

16

3

1

6

Y 68400.

1

Bågskyttebana

Torg

Sjöbo gata

n

bo

Berga

psga tan

ge

4

9

Skidbacke

s tor

+319

tr

3

n

23

19

10

Gylling

16Torg

atan

lts vä

Sjö 15

Nisseg

26

1

1

Källäng svägen

1

Än

väge

an Visk

2

en

10

Hjärtebov

r yds 25 väg e 10

lHju

rgs väg

9

ss

Hybergsås

dra

Rya bo

TOSSERYD

1

To

e

+224

gata 4 n

Källb7 2 og

1

TOSSERYD

RÄFSERYD

Långestenslyckan

4

e 13 vä g

SJÖBO3

RYDA 14

Eke ryda väge Ek 256 17 n hag 5 ev

Sjöboskolan

2

en

X 44400.

na hu

10

sem13

22

1

Am

nh

dsv

7

23

n

Bar

Linde 8 ry

17

g

armm n So ånge sp

1 2

Eksti

26

27

10

11

msga tan nhe

sgat 2 an

3

7

5

2

16

Bar

70

71

Sjöbovallen

en

Grenv

11

ck

7

2

+237

n

7

64

Abborrsjön

n-

verk

7

5

2 1

6

eg

6

r 8 1 rgsg Be 2 5 To ss ery ds vägen

2

1

Norra Däckv

sfru 8 ga tan

9

Sj ö

2

Forsbacken

3

svä ge Fo r

-

ing Blåv

n äge

19 Skog

kBjör av nd V a lu tten

16

11

Sjöbo sommarstad

kullev

49

32

44

39

Sten

1

24

Fjällsjön +251

+133

39

20

23

Alm bronenäs -

Norra

THINGS TO DO............................................ 4–12 Abecita Art Museum, FashionDAYS and other events are some of the activities you and your family can enjoy in Borås. Öresjö gatan

Vattenverk

11

Lak hallsv

Öresjö

Almenäs

1

4


WELCOME TO

ALWAYS SOMETHING GOING ON NEARBY.

Borås has over 104,000 inhabitants which makes it the second largest city in western Sweden. It's a city in a state of constant change. It has always been a centre of commerce and textile production and, as in the past, continues to make great strides in progress. Today, Borås is a Nordic centre of textile, design and fashion. This is where innovative research into smart textiles is conducted and where tomorrow's fashions are created. Borås is a vibrant city with an excellent cultural atmosphere, lots of cafés and restaurants, an interesting history and, of course, a wide choice of activities. Borås is the host city for one of Sweden's hottest fashion events – FashionDAYS – which brings together trend-sensitive consumers, entrepreneurs and major fashion houses. This autumn will see the heroes of the city's basketball team, Borås Basket, show their true colours in the Swedish basketball league, which kicks off on 4 October in Boråshallen. Visit the Tourist Office and let us be your host in Borås. We can give you tips and suggestions about sights and attractions, places to visit, accommodation, and more. We are also a Ticnet agent and can help you buy tickets to events all over Sweden. You are most welcome to visit us! BoråsBorås AB, info@boras.com Borås Tourist Office • Österlånggatan 1–3 • SE-503 31 BORÅS, Sweden Tel. for info. +46 33-35 70 90 Tel. for tickets +46 33-35 53 55 tourist@boras.com • boras.com

Like us on Facebook.com/borascom to find out everything that's going on in our city.


CITY OF CULTURE A WIDE PALETTE OF ART AND HISTORY. If you want to step back into history and experience exciting culture, you won't feel short-changed in Borås. It offers a great choice of sights, attractions, exhibitions and concerts. As well as our tradition of sculpture, the city has an excellent Art Museum with much to see.

BORÅS ART MUSEUM Beautiful Borås Art Museum has many impressive exhibitions. Current exhibitions: –30/9 Ulf Rahmberg "The Garden of Lust and countdown of civilisation" –30/9 Saskia Holmkvist "In character" –30/9 Lena Svedberg, 20/10–13/1 2013 Helene Billgren, 28/9– "While you sleep" 20/9–4/11 Undrien. Opening hours: Tue, Wed, Fri 11–17, to 11–20, Sat-Sun 11–16. boras.se/konstmuseum

BORÅS MUSEUM Travel back in time several hundred years to see what life looked like in Borås and the Sjuhärad district. Visit the open-air Borås Museum and find out! Current exhibitions: 1/4–18/11 Peddlers' bowls – exhibition of turned wooden bowls and other turnings. Opening hours: 1/9–30/9 Tue-Sun 11–17. 1/10–31/3-2013 Sat-Sun 12–16. For public holidays and other information, please visit boras.se/borasmuseum

TEXTILE HISTORY MUSEUM The Textile History Museum is temporarily closed during its move to new premises in the Textile and Fashion Center in central Borås. The Museum will reopen in 2014. Please visit the Cultural Arts Centre and boras.se/textilmuseet for more information about the project to move the Museum.

4


THINGS TO DO

ABECITA ART MUSEUM

in Knalleland is one of Sweden's largest museums of photogra phy and graphics. Ongoing exhibitions, interesting photogra phy evenings, a café amids t all the art and a bookshop. Current exh ibitions: –18/11 Hasse Persso n – Made in the USA –12/2-13 Richard Ha milton – Master graph ics 13/9–4/11 Jan Töve – Silent landscape 13/9–18/11 Maria Esp eus – ”El otro – The oth er” 22/11–3/2-13 George Oddner Opening hours: Tue-Fr e 11–17, Sat-Sun 11–15. abecitakonst.se

MORE MUSEUMS IN BORÅS Borås and the surrounding region have a host of museums offering something of interest for virtually everyone. We recommend a visit to the Carriage Museum in Fristad, where you can see carriages, wagons, harnesses and other gear from the bygone eras of horse-drawn rigs. Unos Djur in Bredared is an extensive collection of wooden animal sculptures by the well-known artist Uno Axelsson who has given each one a loving ENJOY YOU R OWN TO and personal touch. UR OF THE DOWNLOA SCUL D THE SCU A complete list of L PTURE GUID PTURES. MOBILE PH E TO YOUR ONE museums is available at 1. Open G oogle play/ boras.se/museer iPhone Ap 2. Search p Store for OnSpo tS tory 3. Click on Install or Free/Instal 4. Click OK l in order to complete register yo the instal ur Apple ID lation or user nam 5. Open th e. e OnSpotS tory app 6. Browse to the Borå s Sculpture Festival

5


THE TEXTILE CITY OF BORÅS A METROPOLIS OF FASHIONS, TRENDS AND TEXTILES. When you think of Sweden and textiles, you inevitably think of Borås. Nowhere else in the country is the tradition of fashion, trends, fabrics and textiles as deeprooted. This tradition is growing stronger in a new city district where clusters of research and education are evolving and interacting with public and commercial venues. A common denominator for the area is a progressive alliance with fashion and textiles.

"One of the many fashion and textile events hosted in Borås is FashionDays, which provides a place for all fashion followers to convene and will be staged this autumn in the new city district. The Show Up Fashion Award, an annual contest that puts the spotlight on new and promising designers, will take place in conjunction with FashionDays. The significance of textiles is highlighted by the Sewing Festival and the Nordic Fabric Fair, which is one of the largest conventions in the Nordic countries for textile designers and purchasers. SEWING FESTIVAL 28–30 SEPTEMBER The Sewing Festival is Sweden's largest trade fair for sewing, crafting, jewellery-making and other creative work. With workshops across the entire spectrum and a host of exhibitors, this expo appeals to our creative senses.

NORDIC FABRIC FAIR 3–4 OCTOBER This October it is once again time for the Nordic Fabric Fair, which is one of the largest conventions in the Nordic countries for textile designers and purchasers. It presents the latest collections from leading suppliers in the industry. Visitors are able to attend seminars and examine first-hand the hundreds of fabric collections and accessories, such as labels, lace, ribbons, buttons, zips, lining, etc. The trade fair is held at Åhaga. nordicfabricfair.se

6


THINGS TO DO

FASHIONDAYS 25–27 OCTOBER

For the fifth consecuti ve year, FashionDAY S opens its doors to inn ovation, forward thinking and inspirati on. FashionDAYS is an exciting event for everyone interested in fashion - companies and private individua ls alike. It offers three days of shopping, fas hio n shows and exciting meetings with player s from the world of fas hion. FashionDAYS will be held on 25–27 Octob er this year at the Textile and Fashion Center in central Borås. The event is organised by Marketplace Borås. Find out more by vis iting fashiondays.nu

ORE FASHIONST BER O T C 25–27 O

RE offers FashionSTO tions from ea unique cr ssy er labels, sa gn small desi ng gi er and em newcomers shionSTORE Fa s. designer e pop-up stor has a unique ng ri ober du on 25–27 Oct AYS event in nD io the Fash nstore.nu Borås. fashio

FASHION OUTLET 25–27 OCTOBER Fashionable designer clothing from Borås companies at bargain prices. For times, venues and other information, visit fashionoutlet.nu

SHOW UP FASHION AWARD 25 OCTOBER A national contest and trade fair aimed at giving new and promising designers a boost in their careers. Tickets to the final on 25 October, at 13.30-19.30 at Nybrogatan 9 at the Textile and Fashion Center, can be purchased from ticnet.se from 1 September. For more information, visit showupfashionaward.se

7


BORÅS ZOO It all began with Simba, the lion that grew up with the Berggren family in Tosseryd, Borås, 50 years ago. Borås Djurpark came into being because of Simba the lion. Apart from its fascinating animals, the Zoo also has attractive trails, playgrounds, a children's zoo, icecream stands and restaurants. It is possible to hold conferences and special events here, for example hen parties, stag nights and 50th-birthday celebrations. The zoo has a fairly unknown, but very exciting concept called "Zoo Life". It involves trying your hand at being a zoo keeper and learning lots about the daily care of the animals. This exciting opportunity is open to adults and children alike. Opening hours: 13/8–16/9 Mon-Sun 10–16, 17/9–28/10 Sat-Sun 10–16, Autumn half-term holiday 29/10–4/11 10–16. boraszoo.se

STADSPARKSBADET It has a wave machine, climbing wall, waterchute, sauna and bubble pool, making it the perfect place for relaxation and fun. Opening hours:Mon-Fri 6.30–21, SatSun 10–16 boras.se/stadsparksbadet

BORÅS SWIMMING arena Here you can enjoy swimming in its spacious 50-metre pool. For more information, visit boras.se/simarena

8


THINGS TO DO

NAVET SCIENCE CENTER Navet is full of science, technology, maths, culture and exciting experiments. This is where adults and children can play, solve problems and learn about everything from water in antiquity to the infinity of space. Opening hours: Sat-Sun 11–16. Autumn half-term holiday 29/10–4/11 11–16. For other holiday times and more information, please visit navet.com

UPZONE ADVENTURE PARK Upzone is an adventure park suspended at dizzying heights in the woods next to Borås Zoo. It offers challenges and obstacle courses in the tree tops up to eleven metres off the ground. Come with your friends, colleagues or family and challenge yourself and each other! If you can manage this, you can do anything! For more information or to book a visit, go to upzone.se or call +46 (0)33-41 17 41.

BORÅS TROPICAL HOUSE If you think that reptiles are fascinating, you should definitely visit Borås Tropical House. Come and view Sweden's largest collection of venomous snakes. It is also the home of many other remarkable creatures, including non-venomous snakes, spiders, scorpions, lizards, turtles, fish, caimans and monkeys. For more information and opening times, visit borastropikhus.se

LEO'S INDOOR PLAY CENTRE Knalleland has an adventure for every child! Leo’s Indoor Play Centre is where children can play to their hearts’ content while their parents sit back and relax. While the children are running around, jumping and playing, parents can enjoy a cup of coffee and read the paper. The 5,000 m² play space contains a ball pool, suspension bridges, various slides and other fun features. Opening hours: Mon-Fri 10–19, Sat-Sun 10–18. leoslekland.se

9


IF ELFSBORG

BORÅS BASKET

Follow IF Elfsborg in the final battle! Watch thrilling football matches at Borås Arena. Elfsborg's home matches: 23/09 at 15 IF Elfsborg–GIF Sundsvall 30/9 at 17:30 IF Elfsborg–Örebro SK 29/10 at 19 IF Elfsborg–Gefle IF 4/11 at 15 IF Elfsborg–Åtvidabergs FF Tickets can be bought online at ticnet.se or elfsborg.se

The Borås basketball team will be playing in the Swedish basketball league this autumn. Borås Basket's home matches: 4/10 at 19:04 Borås Basket–08 Stockholm HR 11/10 at 19:04 Borås Basket–ecoÖrebro 18/10 at 19:04 Borås Basket–Sundsvall Dragons 1/11 at 19:04 Borås Basket–LF Basket 13/11 at 19:04 Borås Basket–Solna Vikings 22/11 at 19:04 Borås Basket–Uppsala Basket borasbasket.se

BORÅS HOCKEY

GOLF AND "PAY AND PLAY"

Borås Hockey is geared up for the autumn with a new team line-up and some ambitious goals. Find out more by visiting borashockey.se

There are several popular golf courses in Borås and the surrounding area. Borås Golf Club and Bredared's Golf Club are both local courses. Borås Golf Club has two 18-hole courses and a 9-hole course. Bredared's Golf Club has an 18-hole course set in beautiful countryside. Non-green card holders can pay and play at Borås Golf Club. borasgolfklubb.se bredaredsgk.com

For information about Borås HK and Borås Volleyboll, visit laget.se/bhk84 and ikymer.se/volley

10


THINGS TO DO

RECYCLING WEEK OUR DREAM OF A FOSSIL-FREE CITY. If we are to fulfil our dream, it is vital that everyone gets involved in this environmental project. Recycling Week is an initiative aimed at encouraging and inspiring the people of Bor책s. There'll be a host of different activities going on from 10 to 16 September - all focused on the environment. Two of the week's highlights are the Environmental Gala and the Kretsloppet Race. Find out more by visiting www.borasem.se/kretsloppsveckan

Environmental Gala 2012 The highlight of the evening, apart from a great show and interesting talks, has to be the Award Ceremony for Bor책s RE:WARD 2012. Of all those nominated by the people of Bor책s for their environmental commitment, who will win the award? Kretsloppet Race 2012 Colleagues, friends and families will be taking part in this fun city race on Saturday 15 September. Enter online at kretsloppetiboras.se

Mon

Tue

Wed

Thur

Fri

Sat

Sun

10

11

12

13

14

15

16

Climate-friendly food

Entrepreneurship in energy efficiency

Environmental gala RE:WARD 2012

View Bor책s from above

Flea market 2012

Kretsloppet race 2012

The sustainable city

WHAT'S ON THIS WEEK

11


THINGS TO DO

BEAUTIFUL SJUHÄRAD PLENTY OF OUTDOOR ACTIVITIES. Step into the great outdoors and enjoy the extensive range of activities that Borås and its surroundings offer, such as cycling, hiking and fishing. Many of the cycle paths take you through beautiful countryside and along old railway lines that have been resurfaced for cycling.

HIKING TRAILS AND WALKS Borås has lots of beautiful green havens. Kransmossen, Rya Åsar, Kypesjön and Ymer are perfect places to exercise or simply enjoy the outdoors. The Tourist Office sells maps of all the local parklands and wooded areas. If you like longer walks, the Sjuhäradsleden trail between Borås and Ulricehamn offers some beautiful scenery. bit.ly/vandringboras

FISHING The Sjuhärad region has lots of wonderful fishing waters, with its lakes, rivers and streams. Perhaps that explains why this region has so many fishing clubs. Most of the waters require you to have a valid fishing permit or permission from the owner. Fishing permits are on sale at the Tourist Office. bit.ly/fiskeboras

BIKING AROUND BORÅS Biking is a perfect way to discover the natural and cultural gems in this region. The old railway embankment to Ulricehamn and on to Tranemo has been tarmacked for cyclists and pedestrians. There are fine paths closer to the city centre along the river Viskan towards lake Öresjö. The Tourist Office has cycling maps for the region around Borås. These provide tips and information about places worth visiting along the routes. There is also a city bike map showing the many cycle paths in Borås. bit.ly/cyklaboras

12


FOOD & DRINK

EAT, DRINK, MEET FRIENDS PLEASURE FOR THE PALATE. Borås has a wide choice of eateries, from simple, greatvalue restaurants serving an array of international cuisine to exclusive dining experiences. You're spoiled for choice too when it comes to cafés. Which will become your favourite place to eat?

» " Good food and drink always add that extra sparkle to life. Borås is no exception. Visit restaurants with a focus on genuine cooking and seasonal ingredients. Delicious food in historical settings with culinary traditions dating from the 1800s. Here you'll find a range of cuisines, from finger-licking tapas to Thai and Italian dishes. Borås also has an excellent choice of charming cafés. The outdoor seating of the cafés at Sandwalls plats, in the city centre, overlooks the river Viskan and is very popular all year round. In short, Borås can satisfy all palates. LUNCH IN BORÅ

S

Looking for a go od place to eat lunch? Visit lunchgui den.biz to see what al l the restaurants in Borås are serving for lunc h this week.

13


Eating out ALLÉTERASSEN Allégatan 32 +46 (0)33-124446 alleterassen.se Restaurant & Pizzeria Known for its pan pizzas. BABBEL RESTAURANG & BAR Västerbrogatan 15 +46 (0)33-133132 babbelrestaurang.com Year-round restaurant. Tapas on the terrace in the evening sun or hanging out in the bar when the autumn chill comes. BABYLON Torggatan 11 +46 (0)33-411065 restaurangbabylon.se BARA Hallbergsplatsen 2 +46 (0)33-7990038 firsthotelgrand.se/restaurang Charming restaurant at the Grand Hotell. Enjoy a delicious drink in the U-shaped bar. BORÅS SANDWICH SHOP Sven Eriksonsplatsen 4 +46 (0)33-140677 CHEZ LÁMI Bockasjögatan 7 +46 (0)33-100665 chezlami.se Á la carte and stone-baked pizzas. CHILI THAI Skaraborgsvägen 35 +46 (0)33-100916 CHINATOWN Yxhammarsgatan 3 +46 (0)33-105500 Classic Chinese food in a pleasant atmosphere. EAT CAFÉ OCH RESTAURANG Bergslenagatan 47 +46 (0)33- 141901 EEST RESTAURANG & SUSHIBAR Stora Brogatan 17 +46 (0)33-124015 eest.se Offers a taste of Asian cooking.

FUNKY TOWN Yxhammarsgatan 10 +46 (0)33-121169 FUTOMAKI SUSHIBAR Allégatan 48 +46 (0)33-107980 futomaki.se Sushi bar with a variety of dishes.

MASAKI SUSHI AND JAPANESE RESTAURANT Hallbergsgatan 10 +46 (0)33-123618

FÄRGERIET Västerbrogatan 2, +46 (0)33-100650 färgeriet.se Contemporary design meets Nature with the river Viskan outside. GEORGE RESTAURANG Yxhammarsgatan 2 +46 (0)33-104444 georgerestaurang.com Charcoal-grilled meals served in a charming setting with rustic décor. GOLDEN ELEPHANT Österlånggatan 30 +46 (0)33-139822 Choose the ingredients from the buffet then watch the chef cook you a delicious Thai meal. GREKISKA TAVERNAN Lilla Brogatan 30 +46 (0)33-419546 grekiskatavernan.com Family-run restaurant furnished in genuine Greek style serving the best of Greek cuisine. Jensens Böfhus Österlånggatan 35 - 37 +46 (0)33-107820 jensens.se Popular restaurant chain with a focus on best-quality steaks. LA COPITA Allégatan 63 +46 (0)33-129018 lacopita.se Enjoy BBQ, tapas and other Spanish specialities in relaxed surroundings. Lilla Krogen Allégatan 52 +46 (0)33-130135 Centrally located restaurant and bar with great-value dishes.

NORRMALMS RESTAURANT AND PIZZERIA Döbelnsgatan 5 +46 (0)33-102940 norrmalmsrestaurang.com Traditional cooking and pizzeria PEPERONI Österlånggatan 21 +46 (0)33-138115 Mix your own salad, light lunches, etc. RESTAURANG CECIL Österlånggatan 59 +46 (0)33-411812 Classic Chinese food in central Borås. RESTAURANG CYRANO Österlånggatan 21 Restaurant with a French touch and gourmet pizzas. RESTAURANG KÖKET Krokhallstorget +46 (0)33-139905 restaurangkoket.se Specialising in delicious meat dishes. RESTAURANG MASALA KITCHEN Yxhammarsgatan 4 503 31 Borås +46 (0)33-141600 masalakitchen.se/boras Indian food. RESTAURANG OLIVEN Lilla Brogatan 11 +46 (0)33-101065 restaurangoliven.com Popular restaurant serving Mediterranean inspired cuisine. Charming courtyard open in the summer. RESTAURANG PASSION Österlånggatan 33 +46 (0)73-5034445

RESTAURANG RENÄSSANS Sandgärdsgatan 25 +46 (0)33-121240 renassans.biz Restaurant furnished in Gustavian style serving delicious, well-prepared food. Restaurang Thai Phat Stora Brogatan 37 +46 (0)33-138138 thaiphatboras.se Thai cuisine served in a Thai setting. RESTAURANG THAI SILK PALACE Stora Brogatan 1 +46 (0)33-121221 thaisilk.se Thai Silk is an experience for all the senses. RESTAURANG TORGET Allégatan 26 +46 (0)33-410412 torgetboras.se Everything from classic restaurant meals to Mediterranean inspired dishes. RESTAURANG VILLASTADEN Övre Kvarngatan 30 +46 (0)33-126030 restaurangvillastaden.se Local restaurant with a personal ambience and seasonal menu. SAMURAJ SUSHIBAR Hallbergsgatan 7 +46 (0)33-107068 samurajsushibar.co.nr Classic sushi. SCANDIC PLAZA RESTAURANT Allégatan 3 +46 (0)33-7858200 Charming restaurant open to Scanic guests and the general public. SHIMADAS SUSHIAKADEMI Yxhammarsgatan 8-10 +46 (0)33-226620 shimadas.se Shimada’s serves delicious sushi and offers sushi-making courses.

RESTAURANT PEKING Allégatan 32 +46 (0)33-103336 pekiniboras.set Chinese food in central Borås. SPICE’N RICE Allégatan 49 +46 (0)33-130333 spicenrice.se Spice’n Rice serves the freshest dishes from the Far

14


FOOD & DRINK

SUSHI HONG Österlånggatan 23 +46 (0)33-101060 Sushi bar focused on take away. THE WOK Stora Brogatan 6 +46 (0)33-121208 thewok.se A small restaurant with a big taste. TRULY INDIAN Åsbogatan 3 +46 (0)33-418700 trulyindian.com VINCI Södra Strandgatan 7 +46 (0)33-103200 vincivinci.se Selection of classic cuisine using ingredients of the season.

CAFÉ BAKGÅRDEN Skolgatan 5 +46 (0)33-129990 cafebakgarden.se Home-made pastries and a wide selection of coffee. CAFÉ BOULEVARD Lilla Brogatan 8 +46 (0)33-106512 CAFÉ KÄLLAN Torggatan 15 +46 (0)33-411623 CAFÉ LEVA Åsbogatan 1 +46 (0)33-4007710 cafeleva.se CAFÉ ORION Österlånggatan 51 +46 (0)33-413186 cafeorion.se Borås' greatest selection of sandwiches.

VIVA LA FOCCACIA Yxhammargatan 3 +46 (0)33-128400 vivalafoccacia.se Italian espresso and pasta bar.

CAFÉ TANT GRÖN Allégatan 27 +46 (0)33-124700 Coffee and cake at this centrally located café.

YOUNG THAI Bergslenagatan 5, Knalleland +46 (0)33-104828 Thai food with lots of delicious flavours.

CAFÉ VISKAN Södra Strandgatan 5 +46 (0)33-102580 cafeviskan.se Whether hungry or peckish, you're spoiled for choice.

Coffee & Desserts

CAFÉ VISKAN EXPRESS Herrljungatan 1 +46 (0)33-102502 cafeviskan.se

ABECITA ART CAFÉ Herrljungagatan 15, Knalleland +46 (0)768-350100 abecitakonst.se Discover art and enjoy a delicious bite to eat under the same roof. ALMENÄS CAFÉ Almenäsvägen 48 +46 (0)33-246024 almenascafe.se Excellent café overlooking Lake Öresjö. Access to bathing and fine sandy beach. APROPÅ COFFEE HOUSE Allégatan 6 +46 (0)33-105650 BAR SINGOLO Österlånggatan 33 +46 (0)33-100912

CITY CAFÉET Lilla Brogatan 19 - 21 +46 (0)33-413471 ESPRESSO HOUSE Stora Brogatan 20 +46 (0)10-5101173 Delicious take-away coffee. ITALIENSKA KAFFEAKADEMIN Österlånggatan 44 +46 (0)33-131616 LE CROISSANT Bergslenagatan 45, Knalleland +46 (0)33-102202 A great café close to all the shops.

WAYNE'S COFFEE Österlånggatan 41, Akademibokhandeln +46 (0)33-127412 waynescoffee.se Relax in a charming setting with the bookshop round the corner.

Bars & Nightclubs BRASSERIET Allégatan 21 +46 (0)33-100136 brasseriet.com Popular venue serving After Work meals and drinks. DIVINE Sandgärdsgatan 21 +46 (0)33-104787 vivanightclub.se Great place for meeting friends and enjoying a good meal. GRAND HOTEL Hallbergsplatsen 2 Tel. +46 (0)33-799 0000 firsthotelgrand.se HARRY'S Allégatan 20 +46 (0)33-140930 boras.harryspubar.se Everything from simple pub meals to 3-course menus. LILLA BRÄNNERIET Lilla Kyrkogatan 25 +46 (0)33-133030 lillabranneriet.se Café, kitchen and bar. Music quizzes with live folk music some Tuesdays. LILLA KROGEN Allégatan 52 +46 (0)33-130135 Pub and restaurant. POOLHOUSE Lilla Brogatan 9 +46 (0)33-123534 poolhouse.se Bowling, billiards and sports bar in central Borås. THE BISHOPS ARMS Stora Brogatan 3 +46 (0)33-101590 Min. age: 23 years old. bishopsarms.com

15

TONIC Stora Brogatan 5 +46 (0)33-100502 Min. age: 18 years old. Bar and kitchen. VIMMEL BAR OCH LOUNGE Lilla Brogatan 30 +46 (0)33-419545 Min. age: 20 Bar and Lounge. VIVA NIGHTCLUB Sandgärdsgatan 21 +46 (0)33-104748 vivanightclub.se WISER'S Sandgärdsgatan 21 +46 (0)33-104787 wiserspub.se Friendly pub with a homely atmosphere. X&Y Kungsgatan 46 +46 (0)33-100066 Min. age: 20 xoy.se Nightclub.


UNIQUE STORES & LARGE SHOPPING GALLERIES There are charming shops in Borås city centre and large shopping centres in Knalleland. Borås' proximity to the textile industry, mail order houses and the fashion industry make it the perfect shopping city.

» The pedestrian precinct in the centre has masses of interesting boutiques, cosy cafés and excellent restaurants with outdoor seating Shops are open: Mon-Fri 10-18, Sat 10–16. borascity.se » Each year, seven million people visit the shops in Knalleland. It offers a fantastic choice of shopping arcades, bulk retailers, specialist boutiques, cafés, restaurants and convenience goods. Knalleland is a natural stop-off point for visitors to nearby Borås Camping Saltemad and Borås Zoo. Opening hours: Mon-Fri 10-19, Sat 10-17, Sun 11–17. knalleland.se

A ten-minute walk

16


SHOPPING

SHOPPING IN THE SJUHÄRAD REGION It is very apparent that Borås, Mark and the rest of the Sjuhärad district have a long and exciting tradition of textile production. The region is home to a host of shops and companies that meet all types of textile needs and offer outstanding designs and high-quality services and products.

» The region around Mark, some thirty kilometres from Borås, is known as the Textile Kingdom. Leading textile companies and outlets sell an impressive range of top-quality designer products.The Almedahl Factory Museum in Dalsjöfors, which is probably best known for its gold and jewellery shops, has fine displays of cloths and printed textiles from the company’s centuries-old history. Shoppers will find a factory outlet store next to the Museum. The small town of Gällstad, east of Borås, is Sweden’s knitwear centre and a paradise for shoppers looking for quality brand goods at affordable prices.

Borås

Dalsjöfors 40 km

Gällstad

30 km

Mark

17


DATE EVENTS (All performances are in Swedish) September 7–9 September

Borås Open, Boråshallen

7–29 September

En dag ska jag berätta om mamma, Borås Civic Theatre

8–29 September

Evigt ung, Borås Civic Theatre

8 September 10 September 10–16 September 12 September 13 September– 13 January 14–22 September 15 September 15–16 September

Inauguration of new pedestrian street in the city centre, Österlånggatan Mondays at the Cultural Arts Centre. Fraud and waste in the food industry. Stefan Edman meets Mats Ericsson and Niklas Wennberg, Cultural Arts Centre Recycling Week Environmental Gala, Folkan Helene Billgren, Borås Art Museum Bike orienteering - part of Road User Week Poetry and history walk, Stadsparken city park Knallecupen, Boråshallen and Engelbrektshallen

15 September

Tribute concert to Johnny Cash and Roy Orbinson, Folkan

15 September

Kretsloppet Race, Borås City

17 September

Mondays at the Cultural Arts Centre. Visionary in the world of chaos, Clemens Altgård about Ulf Ramberg and the three visionaries, Cultural Arts Centre

21–22 September

Swedish Youth Motocross Championships, Motorstadion

21 September

"Darlings & Beggars", Saga Theatre

22 September

Fighters Source/A MMA, Boråshallen and other venues

22 September

Greyhound racing, Borås Greyhound park

23 September

IF Elfsborg – GIF Sundsvall, Borås Arena

23 September

Mats Rådberg and Rankarna – guest artist Monica Robertsson, Saga Theatre

24 September

Mondays at the Cultural Arts Centre. Meet author Göran Rosberg, Cultural Arts Centre

28–29 September

Autumn Market, Borås City

28–30 September

Festival of Sewing, Åhaga

29 September

Robert Wells – A tribute to Charlie, Saga Theatre

30 September

IF Elfsborg – Örebro SK, Borås Arena

October 1 October 3-4 October 4 October

Mondays at the Cultural Arts Centre. "One day, we'll dare to talk about the most difficult thing", Cultural Arts Centre Nordic Fabric Fair, Åhaga Borås Basket – 08 Stockholm HR, Boråshallen

5-7 October

Nordic Swimming Championships, Borås Swimming Arena

5-7 October

Boråshoppet, Borås Riding Arena

6 October

110% Buskis – A laughter-filled show! Saga Theatre

8 October

Mondays at the Cultural Arts Centre. Dealings in blood and oil. Kerstin Lundell has been following the business dealings of Lundin Petroleum, Cultural Arts Centre

9 October

Christer Olsson - feminine lectures

11 October

Borås Basket – eco Örebro, Boråshallen

18


CALENDAR OF EVENTS

DATE EVENTS (All performances are in Swedish) October 12–14 October

Horse Show, Borås Riding Arena

12–14 October

Home Exhibition, Åhaga

13 October – 18 November

My Fair Lady, Folkan

15 October

Mondays at the Cultural Arts Centre. Meet authoress Vibeke Olsson, Cultural Arts Centre

18 October

Borås Basket – Sundsvall Dragons, Boråshallen

19-20 October

Taste of Åhaga, Åhaga

20 October

David Batra "Det här var ju tråkigt", Saga Theatre

20 October

Gymnastics competition, Västklassen, Boråshallen

23 October

Per Holknekt - feminine lectures

26 October

Flamingokvartetten, Saga Theatre

26-28 October 25 October 25-27 October 27 October 28-30 October

Swedish Judo Open, Boråshallen Show Up Fashion Awards, Textile and fashion center FashionDAYS, Textile and fashion center Dan Hylander, Saga Theatre Antiques Fair, Åhaga

29 October

IF Elfsborg – Gefle IF, Borås Arena

29 October

Mondays at the Cultural Arts Centre. Curious about Birgitta Stenbergh, Cultural Arts Centre

November 1 November

Eva Dahlgren Live – 23 songs, Åhaga

1 November

Borås Basket – LF Basket, Boråshallen

1–4 November

Änglahoppet – Swedish Pony Jumping Championships, Borås Riding Arena

2 November

För kärleks skull – A tribute to Ted Gärdestad, Saga Theatre

4 November

Kalle Moraeus and friends, Åhaga

5 November

Mondays at the Cultural Arts Centre. Open audience rehearsal. The Canterville Ghost, Cultural Arts Centre

9 November

Özz Nujen, Saga Theatre

9-11 November

3-day orienteering event, Borås Arena, Borås Zoo, Rya Åsar

10 November

Borås Symphony Orchestra celebrates 100 years, Anniversary Concert, Åhaga

12 November

Mondays at the Cultural Arts Centre Meet author Majgull Axelsson, Cultural Arts Centre

13 November

Borås Basket – Solna Vikings, Boråshallen

17 November

Thomas Järvheden, Saga Theatre

19 November

Mondays at the Cultural Arts Centre, meet authoress Helene Billgren, Cultural Arts Centre

22 November

Borås Basket – Uppsala Basket, Boråshallen

23-25 November

Boxing tournament, Boråshallen

24-25 November

Christmas market at Åhaga

26 November

Mondays at the Cultural Arts Centre wwMeet actor Kjell Willhelmsen, Cultural Arts Centre

30 November

Roffe Wikström "From the Cradle”

19


1

29

BORÅS DJURPARK

+147

1-15

36

Fristad

33

Ma 3 rg areta ga 7 tan

9 13

12 8

12

0

10 7

18

10

rps 30

Tok a

25

12 16

el g 12

7

16

gatan

40

ga tan

äg ikv

27

35

in

Ba

31

Sam a

ritvägen

Samaritv äg

n

enii

17

17 an

Södra Ä Sjukh

en

s-

8

er ck

3

3

53

50

Beta

45

44

20

1

Sa lm

ta

4

d Ve

7 tan érga Tegn 8

5

at a

Björkängsvallen

Kl

Ado lf

Gustav

10

Björk- 12 sg

17

Björkäng gymnasi SFI

44

66

20

a tan

8

ab

5

Ho 2 lmsä ter sg Ku 19 aga tan 2

Kli 42

n 8 ta 3 ga

ängs-

n ge 48

nik

41

24

69

64

48

45

a g at an

52

42

n gata

Engel

58

48

57

sga 31 tan

rekt

26

14

1

Eng9 elb

44 45

2

83

elns 6 gatan7 Döb

39

36

45 - 55

1

90

82 91

20

brekts gata n Tomasg

74

-

gatan37

Vrangel sg

1

32 53

s-

Horn

21

43

20

38

31 28

23

22

gatan

20

be Dö 6

1 102 Rid8 d 11 arg r

ga tan

83

21 18

Folkunga10

1

an 17

lns gat

8

2 6

m

4

30

11

7

kä rr s

Krå1 ke

8

5

Sagag atan

4

8

Hagag

Flemi n gg 2

borgs 21 vägen Olov 12 sholm 26 sFre 7-13 jagata n

Ska ra

5 2

9

4

4

Alb anoliden

34

25

gatan

3

1

5

Rv 42

Br a Tallåsg he 7 8

sg

19

at an

8

lenag

47

13

18

17

re g 15 a tan

ka

7

at

60

61

61-63

30

Långga ta

m Ku

ga

by

4 3

20

9 vallagat an 12

23

1 1

2

5

No rr

1

21

Rv 42

80

Skaraborgsvägen

Be rg s

6

1

13

9

Idro ttsg atan

ga 6 vä ge n bå

Repslagareg

14

12

ata 9 n sg nd su

an

11

5

Isa

Solgårdsg

10

Eved alsbron

Almenäsväg en 29

30

gen

Kil

15

10

13

6

BERGDALEN

C e il c

ls da 8

23

2

in

rg

2

3

Hög

4

Gu 5 iab2 2 nilla g Fi tan 2lippa 7 ga ms g Bäckaströ

No r

20

12

75

ll

an g at gs er 10

14

Engelbrektskolan

35

80

5

Stigaregr

2

1

1

3

Högbe

7

lidsg Ljung 8 30

4

- ga 15 stan äng 18 rd No

eb

13

81

13

2

4

Lin

1

5 23 sg sholm 10 tan alsga10 Bergd . 1 8 2 K u ll

Tor s- 1 sg Aske berg 4

Bergdalskolan

12

n Ru

parken

Tokarpsberg

Eskil

3

6

7

4

25

n gata 24

23

3 Baldersplatsen 4

Dvgärg r 2 acksg

1

18

16

Linné-

1

Eneb

56

n

+235

n stige Norrmalms Li 3 kyrka och förs.hem

-

51

s

1

15

ta ga

10

5 15 -

13

8

H or n

g a tan

17

5

19

Brahe

gatan

Vega-

26

11

9

rs - gatan sg

7

ga tan

18

21

tan ga

15

6

11

1

46

gatan

3-

Liljeber43 gs

24

Adilsg

rgsg e be nd

ngsv ä

08

12

nerberg sg Ven

ocks gatan

36

10

en Od2

3

10

Sagavallen

3 e

10

7 11

lke3 g

4

Ym

Getä

63

1 n a 3 at 10 sg

ln 0

-

62

be Dö

1 tan s ga gil 13 Tor 6 6 24 arst 2 Vä pn

37

ga

13

-

3

Bje

Brandstn

30

in

Sver ke r

8

b Sten

V 1-1 i 5 g ak to r i a 2-4ta n 0

br on

gl

9

gatan

Ve ga-

25

gs

Yn

Birgittag

NORRMALM

22

Banérg

20

g

g 0 B na 2 il7ldals 2 g

Ku n

No bro rr-

tan 44 ga

16

10 atan1 Sten kils g

30

32

å Sk

37

tra äs

10

52

NORRBY

17 an t Norrbyga vallen Ny No 4 V Norrby- rrb 4 y

ge

kin Ble13

19

46

e rg

Venn berg erspl

-

1

2

tan oga7 Dalb 2

By vägttorp po s rt

1

FG

2 4 - 20

23

g

SDF Norr

5

1

2

Vis ka

2 1

16

Vis ka n

strandsg

Kilsundsg 66

65

2

6

a ng

gymn

8

s ga tan

an Landalagat 8

kog sgatan

eb Mari No 14 5 rrga tan Bergsl-

Viskastrandsgymnasiet

1

B äc kes

atan

12 4

rgsg

1

LANDALA

Kraftvärmeverk

Stuartsgatan

5

n ge vä gs 35 or

15 1

1

40

atan1

18

38

20

2

be Alide

gatan 41 Bergslena

atan

alsg Eved 5

Servicekontor

r ve 0

37

9

ab ar Sk

GETÄNGEN

50

49

4

6

Lundbyg 4

1

3

Hant3

2

7-

29

KNALLE1 LAND

8

11 - 23

-

ARMBÅGA

FG

Herr- lju

25

14

Kypegläntan 11 23 4 11 3

egatan dd 58 hy gs 14

27

SjuhäradsRyavallen hallen 32 Tennis63 center Ål gå Borås Arena rd sv ä 25 ge n 16

3

Lundbyhallen

88

Erikslundspl 1

o Sk

1

sv

Ryahallen

m Ar

10

1-20

Borås Simarena

37

ALIDEBERG 45

90

Erikslund

12

sg

nd

lu de Ali 6

+164

Alidebergsbadet

23

Wilénplatsen 5

n Steark p

Idrottshall

28

er st Vä g

10

19

1

40

gs

el

Södra Kypesjön

14 +207

9-11

Campinggatan

Ishall

än

Bertilsg la-

2

ni-

25

b Salt 19 em 10 ad sg Gabriellag 1

Erikslundskolan Komvux

Ålgårdsbron 33

76

14

13

tan ga

Kolo

Vandrarhem

ga t an

9

22

Boråsparken

15

14

25

g

Borås Camping

33

s gatan

10

MAP OF BORÅS Kypegården

33

nia- 9

en

adsSaltem bron

Kypesjön

1

svägen

plats

Almenäsväg

k ac ob

+192

an

8

Lasarettsg

1

10

M ku orM 7 lle 2 osseg bogatan 12 cks 22 gat 10 an as selb 7

re 69 Kvarn g

27

10

sg

42

erg

elsb

Ven d

e ls

5

-

38

14

4

31

33 selba

Has

Öv

66

1 Sj unde 38 5 V.g

30

29

g

43

G be rårg 5 sg

1

19

2

Ro

1

sen1 da

ls-

40 Bac kad alsg 17 ata n

14

7

16

13

2

12

ga ta n

ga t 10 an

33

36

S lju öder 7 ng sg

de 2

Sö Frids 5 b.g

13 12

rlid sg

de r 1 4

an

Ro

Tr a

56

18

ls g 15 at an

rda

de

2

Åha bronga-

15

sg

Katr höjd

7

Sex dr 3 g ega

33

6

28

Dalto

16

7

14

15

19

Katrinedals 24 gatan

9

1

3

m Ha

Lilli e bro n

grKri

11

21

5

3

35

32

14

gatan

av

st

Gu

7

re

20

3

2

Elinsdalsg

15

14

18

19

l

u b.

Re ng 12 Fredriks b

19

4

ge n

9

7

2

4

10

10

F 7 lorag

2

G vä äss gp

1

2

ata n

nds g

Åla

10

41

de

rsvä 8 g 9 en

vefo

Dru

1

2

ga tan

ds

sav ä

ärn

Hagalundsg

slö

TR

1

6

sKind 7

,4 1

Gä s

3

2

10 11 Isla n

42

rbr og

ll g

pe

Ka

3

Ve jle ga 4 tan

Villa

an

Väs

16

n

at a

ro g

LB

2

5

20

26

7

12

13

3

15

ga ta

ns

St at io

12

18

19

4

Götagatan

24

31

32

V bearbrorgsn 35

42

n

ge

41

rg s

ga Va tan r b 50 e

Öv

14

1

en

äg

rgsv

Göt ebo

12

2

25

8

Ny b

S

g

so

göVäst tag -

n Sv en E rik

1

g

Nyb13 ro

27

ag

öt

ns

Hallan

13

n

ade

rog

35

stm15 an

2

17

13

dsg

2

7

14

2

27

Hedvigsb

orgs

32

gat

an

sg

ata n

43

n

35

30

46

1

ård

44

41

tho 24 lm sga tan

esg 13

20

Sigyn sgata 13 n Trym 15 s 14 gatan 3 Ulv 2

Ge

4 1

at an ga ta n

3

Fa tb ur 2 sg

ga tan

3

Hy gg

stigen

sg od

19

thu Vis

32

nb 32

Ko r

kh 2 9 usg

dje

4

2

18

Ut g

hö Nid gg -

4

verk

Sv gå alSe ngs kaml- 3 g m 3 arg

5

s gatan

1

Renings-

äge

11

s

Sp a

rr f 2 - 4 elt 08 sg at 4 an 1

hest ersv

1

73

2

-1

Kristinebergskolan

1

6

39

ns

38

Ljuults h

von Linge

11

31

Reningsv

29 16

rm

22

19

11

1

st ng 3 4

6

22

81

16

11

27 Rv

16

KRISTINEBERG

Hillaredsg

n

ge

FURUBERG

84

åvä

Lill

15

BERGSBO

pli Vä p7

Bo

Jö s 9 sa

bron

rä nd

3

4

Furu-

an

BERGSÄTER

ga ial 15 la c o- 2 G 11 sb 1 8 gsg 4 b er sse g rgs 10 be nneberg e sg Åll

1

ergs tinebort Krisvägp

Jös brosan

EN

4

a m

u Ne

3

5

28

46

45

tan iga

K

s gatan

5

40

er

RLED

Tvär g St ora 4

Ke

pt en 22 sg

11

14

25

31

ns Tilja cke ba g 2 lls 1 ku 8 rg Be Sveasg g bor rg Be

3

SÖDE

nd

La

9

rgsg

25 33

Ka

10

ÖSTE MAL

pp Kli on br

21

n gata 22

g lång78

e s ab Va 6

33

32

DRUVEFORS

rrKä on br

Jössagat

3 g - atan1

rmalm

7

Öst8e

15

n gata 26

26 13

-

13 sg l

5

24

2

Villa

10

V.g

g

23 at an g Villa 28

22

Villa

19 n gata

12

r-

5 rieda Ma

Jak obsonsg

sg

25

4

be r gs Villa

7

15 gatan Villa 18

m

1

2

an

15

e Sjätt

2

12

17

19

23

g Villa 14

58

55

g Villa 22

52

51

atan

VILLASTADEN

12

te Fem

4

je Tred

e Fjärd 18

13

ta

7

Ra

gat

16

1

g

ra And 8

14

1

11

Förs

46

5

g Ar6la

69

71

Öste

gare

Nils

s

gen

ikvä

gatan

5

5

Sjun de

Villa rde

7

leg

12

57

64

Bryg

g

jor

en

Klin

2 21

mäst.Borg 10

20

3

Sché

55

13 5 arre12 Sp 59

ns

7

pils

areg

mm

13

Ma

13

17

18

atan - g 50 33 n gata 36 27 Sture

2 49

so

g

Tår

a Tullk

Surbrun n

14

8

18

15

merg

11

sons

62

46

52 g rk o

7

rTeaten bro

7

k 17 Eri Sven

g nolo Tek 2

22

llHa rgss- be on berg br Hall tsen pla

34

35

L Ky

32

n ro

8

lb

1

g gs

GÖTA

12

s

ö Alstr

12

n-

33

n gata 5 sg Holm

ra nt Ce

adhusg

lin

Scan the code using your smartphone to find what you're looking for in Borås.

INDEX

te Tors32

13

23

31 tan 33 46 sg gsga 39 gärd Kun Sten 7 n 2 rdsgata gä 37tan Sand ga Allé

28

9

6

CENTRUM

LUGNET

en

11

15

n

11

6

Särlag

7 Kyrkog St 3 1 erlång Väst 6

24

17 ånggata rl Öste 12

26

en

7

ematorium

12

2

ta ga

äg åsv27

gs

1

tegård

vägsJärn

11

n Ali

37

sg rk e 3

TADEN

1

Navet

1

36

skolan 20 Tv 3 14 -2 är 0 Idrottshall 4 2725 an 15 Norrby Almåstorg t a Ö gymnasiet s g2 st d 1 Spin2 g lan naren m2 5

7

n ta ga Almås 1 dsg an Öl11-19

8

PARK-

41

g

10

ne

32 t 3 n ga StjSkytteg 21 21 an sk.g 2 14 1 Vattentorn atan 13 gat Höggat Almås1 7 29 us a t 0 g rl 31 r a skola 17 rs e 4 1 K 1 21 parken Hu b ma 2 27 ckenri 1- sg m ry a T 0 3 8 h 4 ta 5 37 1 Agamemnon 30Duvan x d 2 5 H ga n 11 2 EN Y 2 34 ga4ta4 48 lan G 4 13 atan RINPolis10 ärg 9 L Tv lfsg Parkg 16 hus zeliig 24 Ad1o6 CIT Y 10 5 1 49 r-6 13 8 tan Skoln Nyb 1 är 2 e 3 g 58 a e 1 B s N 34 g g ä ro 2 46 9 or 1V7 n man 9 ultsv dsg 50 ngata r la Bo 39 atan Råd 4 3 Brämh 14 L Brä sat 9 7 hu g nd 31 nerig Skol23 42 on sg 2 0 gs Fjä yrko g 2 3 sg 3 örked s K n 1 l 7 8 s 1 S ä 1 6 l j d 1 3 10 5 3 Sa Sol B 8 Ne2 32 n vägen 22 Caroli Värm la n MusikEnergiBäckängs30 ta FG Gustav lts Hö4 h e msg skola u a kyrka verk 4 h gymnasiet torget Adolfs sg m 1 8 55 Biolog. 2 in 5 Brä 13 Pa r kgränd kyrka museet 45 4 as 2 tan 6 4 åsg oga ag Brog Åsb Ö mn 6 M 1 25 Lilje dals g 44 nä Ra 6 Eke2-1 re 4 erg tora Rådv 4 S d 6 t 1 8 n Ö jä 9 a KroksT 6 1 gata SDF Väst 2 4 FågelFull- Kulturhus 12 hus 39 og 5 35 parken rbr mäkt.hallsStora reservat N derg 112716 te 9 Central- berget Stadshus 31 1 34 16 Tjä Särla- 10 en 51 H.b38 Torg 8 stn Brog Torget hus 2 m 1 6 1 o n 20 Kroks2 1 1 skolan liden pr ata atan Resena hallsStora 17 lla Brog 28 13 tan 27 35 gata Nyg 14 oga 24 centrum 6 torget 1 - 18 7 Li dg Smedsg 22 n 39 gatan 46 3 Åsb 7 8 15 10 ksons pl Orre Knalle18 an e- 7 +133 15 Kvarn 8 8 S Str torget S Eri Bäckgr r n 1 8 re 3 Sven e 3 3 v d Ö ste sbr 8 kRamnasjön lsg Stad St Sy g 1 romena 2 ånPargen H Eriksons4 da ran Skogs2 Kvarn 32 sp 3 p dSödra gymn. Bro 27 21 e tomtsp Torget Färirg t 9 ga Ny 22 26 n B Busstorg dels6 c kel gata Trappen 15 Venjds g S:t bergsga Stadsparken Grå23 19Kvarn hö 1 en ta ärleg gatan Ansgars Vis n väg Galgtan 4 7 sbron a 81 k berg s b Badhus g a backen 1 ov erg 26 Ol t Ky griftegård 24 CIT s ega rkä YR 2 24 bron Käll d Gimleg Bro als 8 n IN 9 V e n ls g Annelundsparken Borås-Pe 11 ed dals n 0 e 6 gsg 13 G a 4 g d En t 57 2 v ä E mo R 3 N tan4 ns v 43 m hallen ersb a 9 ha e g t 8 Ulric s S 1 et 1230 öd e rik 10 bro er23 32 Fab 10 Teko29 rgsg 21 Femte ÖST 2 85 center 1 -VÄS 11 TransportÅ T Anneb 4 ker 86 23 styrelsen 0 6 e b 4 ig ron rgsn 2 Rv n Hå 3 Hu ta 1 10 lmsg 12 n ta 11 ll En ga a m Li daho LEDE br ings ga Ky 9 eda Lorensotet gat leg on - 10 N r ko 31 Textil 5 6 ls Anne lundsm 30 jö gå sg ns as Kli 19 15 å Museet b k r e n Å d g rg c sga s ata 7 12 s bo14ppg Ste aga entral 12 g 12 Bo 25 tan 26 tan n ata 2 2 Vas tan 21 a 1 n 1 14 8 Wijn 9 holm s g 6 dru 13-17 n 3 16 24 sg bron fsta Bredg 26 29 ga S:ta Birgittas n a 18 t 17 s n s ä ter Radio 9 ls ga ta 20 Älv bor griftegård Sjuhärad hil gs 4 14 ga ne g Flo tri trapra Ka . e 2 Ru p. apt n nd Al Druveforsve eln 26 sta Ollonstupet torget Druve6 7 ga on 45 29 forsbr tan 12 26. BORÅS RIDING ARENA RAMNAPARKEN 2 3213. BORÅS MUSEUM 1 1 ll g 6 1 ödra Regement 6 2 g re ns tan Kors 11 H u Mö S sg 21 Ru S:t rin a g g 20 n a 27. ALMÅSHALLEN 14. BORÅS ZOO, TROPICAL HOUSE, UP-ZONE ta s M deln n d Majorse ic 25 are tig els 15 lunden 1. FIRST HOTELhGRAND rps Daltorpnd 26 1 sens Göta15. BORÅS PARK 1 Trand ga 28. ICE RINK, TENNIS 14 skolan vallen 82 HALL, BOULE HALL 5 Trandötan öga Majo 28 4 t a 2. SCANDIC PLAZA HOTEL bron B n e rg rsg 6-8 16. BORÅS CIVIC THEATRE 9 23 2 lst Sö Götag esun 5 atan 29. BORÅSHALLEN 16 sa 1 Val l ö ort dsg gårdens g 2 de r 7 4 3. BEST 1 WESTERN HOTELL BORÅS höjds g ås 25 17. FOLKAN 26 Immigr.- 5 skola Mo Kärrgatan 4 er 1 rn d inst. l 10 18 4 d o ö 30. UNIVERSITY COLLEGE OF BORÅS eg S 4. BEST2 WESTERN HOTELL BORÅS, CITYBYGGNAD 18. ÅHAGA gt 1 ga ata 2 Ha tan Åhaga n n 28 27 31. NAVET SCIENCE CENTER Tra s Göta5. COMFORT HOTEL JAZZ 2 51 65 Lä ng h em 30 skolan 6 19. SÖDRA TORGET, BUS STATION 0 2 32. PULSEN CONFERENCE CENTRE a tan 2 Ga l l 6. HOTELL SKÖNA NÄTTER 1 1 u rv 5 tan Kr 20.BORÅS TRAVEL CENTRE, CENTRAL 3 kkTrandareds Lillå STATION br are Trandare 29 E4 ist Tr n l Tennisbana sga 1 on 17 torg ine 2 a nd kullagatan org 5 7. VILA YOUTH HOSTEL AND MINI HOTEL skolan areÅSAR 33. RYA NATURE RESERVE der b.g 1 37 28 45 6 r 8 be dsL 5S ö 3 r u 6 g S F 3 21. sgSÖDRA ga 6 12 8. CENTRUM TURISTOLOGI Föregsg ÄLVSBORG HOSPITAL t 42 a nin17 n Sö 3 34. POLICE STATION 7 1 1 35 2 der 4 9. BORÅS CAMPING SALTEMAD 13 18 m 22. ALMENÄS v r 6 Sve alm 9 1 28 Söde 35. TOWN nnlju 27 2 11 6HALL ga t 3 lmä sst 8 s s g 11 n 5 8 10. LAGES MOTEL & RESTAURANT 16 ga Al ing 23. BORÅS 10 stine- SWIMMING ARENA, ALIDEBERGSBADET 12 20 15 f n 2 36. FIRE STATION He 12 g er orsg 19 dv FG d 3 a a Hässlab ig tan tan 23 Sö 19 vägorg s24. STADSPARKSBADET SWIMMING POOL MårCULTURAL tens 34 s11. ARTS CENTRE, LIBRARY, THEATRE, Squash2 p bron 3 ort Söderga m 7 20 37. KNALLELAND hall arlid ta vallen 25. BORÅS ARENA,LaRYAVALLEN STADIUM, rs K en 8 n ART MUSEUM FG ag gsg a Hedvigsborgs RYAHALLEN tan 11 Gån 12. TEXTILE HISTORY MUSEUM 3 g idrottsplats

15

23

atan

Welcome to Borås, autumn 2012  

ALWAYS SOMETHING GOING ON NEARBY. Borås has over 104,000 inhabitants which makes it the second largest city in western Sweden. It's a city i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you