Page 1

La Biblioteca Pau Vila en una pàgina Durant l'any 2013...Ha rebut 55.426 visitants.Ha prestat un total de 266 dies de servei i ha obert 1.278 hores.Ha prestat un total de 45.713 volums, d’entre els quals 19.471 volums han estat de fons general, 13.353 de fons infantil, 9.383 de música i cinema, 1.572 de revistes, 166 de Col—lecció local, 1.132 del fons de petits lectors i 636 dels fons especials. Cada molinenc es va endur 1,84 volums.Ha enviat 995 documents a altres biblioteques a través del servei de Préstec Interbibliotecari i n’ha rebut 473.525 persones s’han convertit en nous socis. En total, la BPV consta de 8.381 socis.A 31 de desembre, la biblioteca tenia un fons total de 46.994 volums, que representaven 1,9 volums per habitant de la vila. La superfície total de la biblioteca és de 386 m2Ha atès 3.109 usuaris dels PC’s d’Internet i multimèdia, que han fet servir 6.983 sessions. Ha atès 6.210 del servei Wi-Fi, que han fet servir 22.966 sessions. El bloc de la BPV ha rebut 2.792 visites.Ha realitzat un total de 98 activitats distribuïdes en: 22 hores del conte, 12 Clubs de lectura, 4 exposicions, 19 visites guiades i 41 activitats més de foment de la lectura, que han comptat amb 3.893 participants.Ha realitzat 12 guies de lectura, 49 col—laboracions en Ràdio, 17 en premsa escrita, 4 en mitjans digitals i 67 publicacions pròpies d’altres tipus (reculls de textos, guies de novetats, guies d’activitats, dossiers de tallers, fulletons...)

NOTA: Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, el número d’habitants de Molins de Rei en 2013 era de 24.878

La biblioteca pau vila en una pàgina 2013  
La biblioteca pau vila en una pàgina 2013  

La biblioteca pau vila en una pàgina 2013