4 minute read

Økolandsbyen

Ny giv for bærekraftig landsby

Økolandsbyen 2.0 har fått nye eiere, og selv om grunntanken blir videreført, vil Erik og Tore Borthen også oppdatere konseptet med ny kunnskap, smart teknologi og bedre boliger når de nå tar prosjektet videre. Spaden stikkes snart i jorden for byggestart på de første husene.

Det er ikke små planer de to nye eierne har. 50 mål er satt av til rundt 120 nye hus, altså en tredobling av dagens Økolandsby, og husene er allerede rammegodkjent av kommunen.

Erik er daglig leder i det nye boligutviklingsselskapet som skal bygge oppover i åsen bak der Hurdal Økolandsby ligger i dag.

«Vi skal bygge bærekraftige boliger, nær naturen for folk som flytter hit for å få en mer økologisk, helsefremmende og regenerativ livsstil,» forklarer han, og frister med å bytte ut en trang toroms i Oslo sentrum med en romslig enebolig i Hurdal.

Ut av byen i kontakt med naturen Det er et far-sønn-team som bretter opp ermene for å bygge den nye, fremtidsrettede landsbyen. Far Tore har jobbet med eiendom i 20 år over hele Europa, og sønn Erik har lang fartstid i bank, i tillegg til arbeid med fornybar energi. Målet for den nye naturbaserte landsbyen er å levere på Fns bærekraftmål med både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

«Da dagens økolandsby ble bygget, viste interessen at folk ønsker denne typen boliger og en halv-urban livsstil i en landsby nær naturen. Siden da har behovet for å ta vare på jorden og leve mer bærekraftig bare økt. Dette er en mega-trend hvor folk vil bo tettere på naturen

«Landsbyen tiltrekker seg folk med engasjement, åpenhet og omtanke for andre»

samtidig som de vil ha med seg landsbyens moderne kvaliteter,» sier Erik og legger til at den nye normalen etter koronapandemien også har økt både ønsket om og muligheten for å flytte ut av byen.

«Hjemmekontor og Teams-møter er blitt en del av jobbhverdagen. Når du slipper å pendle inn til jobb hver dag, er det enklere å bo nær naturen, litt lengre utenfor byen,» sier han.

Bærekraftige hjem for vanlige folk

Byggestart for den nye landsbyen er planlagt i 2022, hvis alle tillatelser kommer på plass.

«Vi vil ha mest mulig bærekraftig husbygging,» sier Erik og understreker viktigheten av å bruke kvalitetsbevisste leverandører med gode miljøløsninger.

Han forteller videre om planene for en landsby tilpasset folk i de fleste livssituasjoner.

«Vi skal bygge både eneboliger, rekkehus, leiligheter og mikrohus fra rundt 30 til 120 kvadratmeter. Det viktigste er å bygge gode boliger folk vil bo i og har råd til,» sier han og legger til at det allerede er et aktivt og engasjert sosialt miljø i Økolandsbyen.

«Landsbyen tiltrekker seg folk med engasjement, åpenhet og omtanke for andre. Det finnes mange ulike formelle og uformelle lag og foreninger som gjør at alle kan bli med og finne en plass de vil trives,» sier Erik.

«Vi jobber også med en fremtidsrettet energiforsyning til landsbyen. Her har det skjedd mye innovasjon de siste årene, og vi er i dialog med flere leverandører av selvforsynte mikroenergisystemer, som leverer energi med et karbonnegativt fotavtrykk.»

«Vi er veldig takknemlige for den varme velkomsten vi har fått både fra dagens beboere i Økolandsbyen og fra Hurdal kommune. Samspillet her hjelper oss til å skape det mest bærekraftige landsbymiljø som kan være et forbilde for andre og sette en ny standard på livskvalitet,» sier Tore.

Fra jord bruk til levende jord Den nye landsbyen skal bygges på utmarken til Gjøding gård. Gården ligger flott til ned mot Hurdalsjøen og er en av Hurdals eldste gårder med røtter langt tilbake i middelalderen lenge før den ble prestegård i 1777. Tore overtok gården som økobonde i vinter og satser på en solid oppgradering fra 2022 til et regenerativt landbruk med dyrehold og grønnsakdyrking. «Vi må tenke nytt på hvordan vi utnytter gårdens ressurser så vi kan gi mer tilbake enn det vi tar ut. Fremtidens gårdsdrift handler om å gå fra jordbruk til jordpleie med næringsrik jord full av mikroorganismer. Med 200 mål dyrket mark må vi satse på økologisk småskalaproduksjonen der dyra har det godt, grønnsakene er friske og vi får velsmakende og sunn mat. Målet er å gjøre landsbyen selvforsynt med kortreist, økologisk mat i sesongen,» sier den nyslåtte økobonden Tore. For innbyggerne i Økolandsbyen blir det muligheter å ha andeler i en markedshage, drive parsellhage eller være andelseier i hønseflokken, grisene eller storfeet som vokser opp på gården.

977 61 035 | www.hurdallandsbyene.no

 Det er gården som er hjertet i Økolandsbyen, og målet er å bli selvforsynt med kortreist, økologisk mat i sesongen.  Det er plass til mange nye boliger i lia over Økolandsbyen. Erik Borthen er klar til å bygge alt fra eneboliger, rekkehus og leiligheter til mikrohus for folk som vil leve regenerativt.

This article is from: