Page 1

KARLJOHANSVERN BORRE ÅSGÅRDSTRAND INFOGUIDE UTGITT AV VISIT VESTFOLD

Norway Vestfold county Trondheim

35

32 32

32

32 40

35

Horten 19

Tønsberg

32

40

Bergen

Oslo 35

Sandefjord

32 32

32

35

32 40

40 19

32 40

40

Vestfold

Larvik

20

18 19

www.visithorten.com


Fergesambandet Horten - Moss

Vi ønsker deg velkommen om bord til en hyggelig overfart!

www.basto-fosen.no 2

Postboks 94, 3191 Horten • Rustadbrygga 5, 3187 Horten • Tlf: 33 03 17 40 www.visithorten.com


© HNF

DINE OPPLEVELSER INNHOLDSFORTEGNELSE · CONTENT Aktiviteter Activities

6

Kunstreiser 54 Higlights of the Art in Vestfold county

Attraksjoner Attractions

18

Naturlige høydepunkt Natural higlights

Kunst og kultur Art and culture

28

Kulturflommen 58 Culture in Vestfold

Shopping og service Shopping and service

34

Oversiktskart Maps

56

60

Restauranter 38 Restaurants Overnatting Accommodation

42

Transport og service Transport and service

48

Barnas Vestfold Vestold for children

52

Din digitale guide for turistinformasjon: visithorten.com Lokal informasjon finner du også på byens hotell. For tourist information: www.visithorten.com Information points for local information at the hotels.

www.visithorten.com

3


© SEF

© DS

© DS

Fakta om Horten kommune / Facts about Horten municipality: Areal / Area: 70 kvadratkilometer / 70 square kilometres Innbyggere / Population: 01.01.18: 27 317 Hovedfoto forside: Didrick Stenersen Øvrige foto: (TL) Tone Lindstad, (EL) Ellen Larsen, (LS) Linn Steen, (TF) Thorstein Flåm, (TS) Trude Schelbred, (DS) Didrick Stenersen, (BK) Bjørn Kamfjord, (JTR) Jørn Tore Røed, (MO) Martin Olsen, (EC) Ettore Causa, (HMØF) Horten mat og ølfestival, (MK) Midgardkonkurransen, (HNF) Horten næringsforum, (AP) Adrenaline Pictures, (BV) Borre Vikinglag, (VMF) Vestfoldmuseenes fotoarkiv og (FU) tilbyder. (TR) Terje Rakke/ NordicLife, (PAS) Paal Andre Schwital, (NKB) Nils Kavlie Borge, (AEB) Anja E. Basma, (ER) Erik Rastad, Erik Agledal, Kristian Bram, (GB) Gunnar Berven, (JAS) Jan-Agnar Stålerød, (VA) Vidar Askland, , (MW) Mekonnen Wolday, (FKO) Frank K. Opsahl, (MB) Morten Brun, (LAS) Liv Andrea Sulheim, Tom Haga, (DJ) David Jenssen Utgitt av Visit Vestfold i samarbeid med BK Grafisk. Opplag 15.000 ex. Annonsesalg: Visit Vestfold og BK Grafisk. Trykk: BK Grafisk. Hovedfoto forside: Hortenskanalen, foto Didrick Stenersen. Øvrige foto: Visit Vestfold er det offisielle markedsføringsselskapet og samlede organ for reiselivet i Vestfold. Visit Vestfold er organisert som en medlemsorganisasjon. Adresse: Torpveien 130, 3241 Sandefjord. Tlf. (+47) 33 46 05 90. Mer informasjon finner du på www.visitvestfold.com. Copyright: Visit Vestfold. Bruk av guidens stoff og annonser for videreproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale. Guiden presenteres med forbehold om feil og endringer i opplysningene. / The4 publisher takes no responsibility for errors or changes in information. www.visithorten.com


Velkommen til Horten WELCOME TO HORTEN

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Horten. Her er vi rike på kystlinje, skog, kulturminner og historie. Vi har en fantastisk kyststi langs sjøen og mange andre flotte turområder i skog og mark, store grønne friområder og to flotte gjestehavner i Horten og Åsgårdstrand. Horten kommune har to byer: Horten og Åsgårdstrand og tre tettsteder; Skoppum, Borre og Nykirke. Horten har et sjarmerende handelssentrum med gågåter og torg, hyggelige kafeer og levende uteliv. Åsgårdstrand har småbyidyll med små gallerier, kafeer og er et tiltrekkende sted for turister om sommeren. Hos oss finner du spor av bosetninger tilbake til steinalderen og vikinggravene på Borrehaugene viser at området var et maktsenter i vikingtiden.

Vi har et rikt kulturliv formidlet gjennom vårt eget Bakkenteigen kulturhus, og ikke minst alle våre festivaler som blir levende gjennom lokale krefter og engasjement for Horten. Vi kan med stolthet også kalle oss for festivalbyen når det yrer av folkeliv, artister, musikk, liv og røre spesielt i sommerhalvåret.

Horten bærer en stolt maritim historie. Åsgårdstrand hadde stor aktivitet som utførselshavn for trelast på begynnelsen av 1800-tallet. Marines hovedbase ble flyttet til Karljohansvern i Horten i 1818 og lå der til 1963. Marinens hovedverft ble senere Horten Verft og eksisterte fram til 1987. De senere år har en rekke små bedrifter etablert seg i dette området og utviklet en næringspark.

Våren 2017 ble Hortenlove-foreningen stiftet. Hortenlove-foreningen er et samarbeid mellom Horten Næringsforum og Horten kommune.

Initiativet skal fremme stolthet blant innbyggerne våre, øke befolkningsveksten og interessen for Horten som besøkssted og ikke minst bosted. Horten, mulighetene er akkurat her. A warm welcome to Horten. We have a fantastic coastal path along the sea and many other beautiful hiking areas in woods and fields, large green spaces and two beautiful guest ports in Horten and Åsgårdstrand. Horten municipality has two cities: Horten and Åsgårdstrand and three towns; Skoppum, Borre and Nykirke.

Horten has a charming shopping center with pedestrian streets and squares, cozy cafes and live nightlife. Åsgårdstrand has small town idyll with small galleries, cafes and is an attractive place for tourists in the summer. You will also find traces of settlements back to the Stone Age and the Viking Tombs at Borrehaugene. This shows that the area was a power center in the Viking Age.

We have a rich cultural life, and especially all off our festivals that are alive through local efforts and commitment to Horten. Horten carries a proud maritime history. Åsgårdstrand had a great activity as a port for wooden loads in the early 1800s. The navy’s main base was moved to Karljohansvern in Horten in 1818 and lay there until 1963. The navy’s main yard later became Horten Verft and existed until 1987. In recent years several small businesses have established themselves in this area and developed a business park.

Horten, the possibilities are right here.

Med vennlig hilsen / Yours sincerely Are Karlsen Ordfører/Mayor Horten kommune

www.visithorten.com

= Adresse / Address = Telefonnummer / Phone number = Bussnummer / Bus number = Busstopp / Bus stop = Avstand fra sentrum Distance from Town Centre = Antall rom / Number of rooms = Antall senger / Number of beds

= Møtekapasitet / Meeting capasity = Svømmebasseng / Swimming pool = Treningsrom / Fitness centre = Lekeområde / Playground P = Parkeringsplass / Parking = Avstand til flyplass / Distance to airport 00 = Kart side 60-63/ Map page 60-63 = Kafeteria / Cafeteria = Restaurant = Bar

MAP

Tegnforklaring / Symbols

WC 

= Strand / Beach = Åpent / Open = Kiosk = Toalett / WC = Hytteutleie / Cabins for rent = Teltplass / Tents = Campingplass / Camping = Tilgj. for handicappede Accessible for handicapped = Dusj / Shower www.visithorten.com = Trådløst internett / Wifi5


© DJ / Foldvik Familiepark

© FU © AdobeStock


© DS

© DS

© AEB

© FU Foldvik Familiepark

AKTIVITETER ACTIVITIES Det er flotte muligheter for en ferie med aktiviteter i Horten. For barna er Buggegården en favoritt. Teatergården har familieshow, dyr og leker. Tufte gård tilbyr aktivitetspakker for grupper, bedrifter, bryllup, konfirmasjoner, kick-off etc. Hortens natur gir muligheter for småturer til fots. Vil du på sykkeltur er strekningen fra Horten til Åsgårdstrand en populær rute med sykkel. I tillegg er det mange muligheter for bading og fisking fra land og fra båt. There are great opportunities for a holiday with activities in Horten. For the children, the Buggegården is a favorite. The theater has family shows, animals and toys. Tufte gård offers activity packages for groups, businesses, weddings, confirmations, kick-offs etc. The nature of Horten provides opportunities for small walks on foot. Would you like a bike ride. The stretch from Horten to Åsgårdstrand is a popular route by bike. In addition, there are many possibilities for swimming and fishing from land and boat.

© DJ / Foldvik Familiepark

© FU

© SP

www.visithorten.com © AL

© LS

© FU

7 © FU


AKTIVITETER · ACTIVITIES

© AB

LEK OG SPENNING FUN AND EXCITEMENT BUGGEGÅRDEN Hellandveien 81, 3180 Nykirke

(+47) 930 38 908

10 km

Buggegården er en teatergård hvor du blir kjent med Bonden og Rottenikken og deres sprø påfunn i egne forestillinger kl. 14 hver dag. I tillegg kan du hilse på gårdens mange dyr, hoppe i høyet og sitte på med gårdens egen gråtass. Her er det: kalver, geiter, kaniner, sauer, lam, katt, kalkuner, høner og haner, ender og griser. Traktorkjøring fra låven kl 13.30 og 15.15. Alle aktiviteter er inkludert i prisen. Billetter kjøpes ved inngangen! Griller til fri benyttelse for gårdens gjester. Ta gjerne med egen mat. Landhandleri med salg av kanelsnurrer, vafler, slush, is og drikke. Buggegården is a theatrefarm where you can play and pet animals. Here the whole family can enjoy themselves at Nykirke outside of Horten. Buggegården has become very popular and they have several times achieved visitor records. You can pet the sheeps and goats, take a ride with the tractor Gråtass and enjoy food in beautiful scenery. At the Buggegården, children and adults get close to the animals and they have many different animals at the farm. Cafe, but you can also bring your own food.

8

www.visithorten.com

Åpent / Open:

21.04 – 1. 07 + 11.08 – 12.08 Lør–søn / Sat–Sun: 12.00–16.30 Andre dager / Other: 30.04 / 01.05 / 10.05 / 11.05 / 18.05 / 21.05 12.00–16.30 02.07 - 05.08 Daglig / Daily: 12.00–16.30


ACTIVITIES · AKTIVITETER TUFTE GÅRD Grøumveien 229

(+47) 93 05 11 45

7 km

På Tufte Gård kan det arrangeres firmasamlinger, fagdager, sommerfest, kick-off og feiringer som konfirmasjon, bryllup, julebord og barnebursdager HELE året. Tufte Gård skreddersyr opplegg etter ønske, og kan tilby tre forskjellige lokaler med plass til 18-180 personer. Det tilbys en stor og spennende mat meny, drikke med alle rettigheter, aktiviteter, foredrag og underholdning. At Tufte Farm you can arrange company meetings, academic days, summer parties, kick-offs and celebrations such as confirmation, weddings, christmas parties and grandchildren throughout the year. Tufte Gård tailor-made arrangements as desired and can offer three different rooms with space for 18-180 people. It offers a large and exciting food menu, drinks with all rights, activities, lectures and entertainment.

HOLT GÅRD Grøumveien 229

(+47) 928 12 894

17 km

Holt Gård ligger i Undrumsdal og er en koselig liten bondegård og gårdskafe med god mat, koselig tun, grønnsakshage og ulike husdyr. Du finner gården midt mellom Horten og Tønsberg, 10-12 minutters kjøretur fra begge. Det er åpen gård hver søndag, og hyggelige lokaler for fest, kurs og møter for inntil 65 personer. På gården produseres økologiske råvarer som grønnsaker, egg, melk og kjøtt, i tillegg til endel bær og frukt til saft og syltetøy. I det lille gårdsmeieriet lages yoghurt, kvarg, surmelk og iskrem. Juice og saft av usprøytede og økologiske hageepler, plommer, rabarbra og bær blir laget på gården og solgt i kafeen. Holt Farm is located in Undrumsdal and is a cozy little farm and cafe with good food, farmyard, vegetable garden and various pets. You will find the farm between Horten and Tønsberg, 10-12 minutes drive from both. There is a open farm every Sunday, and cozy rooms for parties, courses and meetings for up to 65 people. On the farm, organic produce such as vegetables, eggs, milk and meat is produced, as well as some berries and fruit for juices and jams. In the small farm creamery yogurt, dough, sour milk and ice cream are made. Juice and juice of unsprayed and organic garden apples, plums, rhubarb and berries are made in thefarm and sold in the café.

Åpent / Open:

Hver søndag 13.00–17.00 Every sunday: 13.00–17.00

www.visithorten.com

9


Åpent alle dager 10-18 23. juni - 19.aug helger før og etter, se nettside

Teater

23. juni - 5. aug. Inkludert i billetten

www.foldvik.no

Foldvikveien 53, 3294 Stavern

tlf: 413 84 000, park@foldvik.com

foldmuseene

MORO FOR HELE FAMILIEN! Vis ste du at ...?

Hvordan da?

Næh!

Særlig ... hvem? Hvor?

facebook.com/Vestfoldmuseene

Hvalfangstmuseet

Visste Slottsfjellsmuseet

Hvordan da?

Hos oss finner du:

Larvik Museum

• Bowling

Midgard historisk senter

Foto: Dag Nordsveen

Næh!

Vestfoldarkivet Særlig

... hvem? Berger museum ? HvorHvalfangstmuseet

• Lazer World

facebook.com/Vestfoldmuseene

Tøft!

• Biljard

Foto: Dag Nordsveen

Visste du Aluminiummuseet at ...? Tøft! Slottsfjellsmuseet • Mat og drikke • Spilleautomater

Hvordan da?

Næh!

Særlig ... hvem? Hvor?

opplevelser som beriker

Tøft!

og imponerer! Det som binder fortid og nåtid sammen – r her og nå. Spiss ørene – vi inviterer deg inn i vikingtiden, n, kunsten, grevskapet, industrisamfunnet, arkivskattene ngsttiden. Velkommen! Borreveien 42, 3186 Horten

Munchs Hus

Larvik Museum

Jernverket Eidsfoss

Midgard historisk senter

Ekte opplevelser somVestfoldarkivet beriker

Haugar Vestfold … engasjerer og imponerer! Det som binder fortid og nåtid sammen – Berger det som skjer her og nå. Spiss ørene – vi inviterer degmuseum inn i vikingtiden, kunstmuseum middelalderen, kunsten, grevskapet, industrisamfunnet, arkivskattene – eller hvalfangsttiden. Velkommen!

Ekte opplevelser som beriker … engasjerer og imponerer! Det som binder fortid og nåtid sammen – middelalderen, kunsten, grevskapet, industrisamfunnet, arkivskattene

– eller hvalfangsttiden. Velkommen! www.visithorten.com

Aluminiummuseet Munchs Hus

Midgard historisk senter • Vestfoldarkivet Jernverket Eidsfoss Berger museum • Aluminiummuseet • Munchs Hus Haugar Vestfold Hvalfangstmuseet • Slottsfjellsmuseet • Larvik Museum kunstmuseum Jernverket Eidsfoss • Haugar Vestfold kunstmuseum www.vestfoldmuseene.no

Tlf: 33 04 00 70 - www.vestfoldbowling.no det som skjer her og nå. Spiss ørene – vi inviterer deg inn i vikingtiden,

10

du at ...?

www.vestfoldmuseene.no

Hvalf

Slott

Larvi

Midg

Vest

Berg

Alum

Munc

Jernv

Haug kuns

www.v


©VA

NYT BÅTEN OG FJORDEN BOATING

© TS

Det finnes tre gjestehavner i Horten. Sykehusbrygga på Indre havn nord i Horten, Åsgårdstrand i sør og Horten midt i smørøyet. Horten havn ligger midt i Oslofjorden med enkel innseiling enten du kommer med 23 fot eller 3000 bruttotonn. Den har alle sentrumsfunksjoner og flotte attraksjoner i umiddelbar nærhet. Du finner også mange hyggelige restauranter med uteservering på brygga. Det er også bobilparkering med plass til 14 biler i havneområdet. There are three guest ports in Horten. Hospital bridge at Inner Harbor north of Horten, Åsgårdstrand in the south and Horten in the middle. Horten harbor is located in the middle of the Oslofjord with easy access, whether you come with 23 feet or 3000 gross tons. It has all the center features and great attractions in the immediate vicinity. You will also find many nice restaurants with outdoor seating on the pier. There is also a parking space for motorhomes with space for 14 cars in the port area.

HORTEN GJESTEHAVN Tollbugata 2, Horten havn 0 km

SYKEHUSBRYGGA PÅ INDRE HAVN (+47) 33 08 64 00

9 0 plasser. Vaskemaskin, tørketrommel, diesel, vann, strøm, toalett og dusj 9 0 places. Washing machine, dryer, diesel, shower, toilets, electricity, water

Indre havn, 3183 Horten 1 km

(+47) 33 08 64 00

T o flytebrygger på 130 meter. Roligere omgivelser, uten serviceanlegg og ekstra fasiliteter. T wo floats of 130 meters. Quiet alternative, without service facilities and additional facilities.

ÅSGÅRDSTRAND GJESTEHAVN Havnegata 9, 3179 Åsgårdstrand 10 km

(+47) 33 08 64 00

3 0 plasser. Vann, strøm, toalett, dusj, kiosk, lekeplass, badestrand 3 0 places. Diesel, gasoline, toilets, electricity, water, kiosk, playground, beach

© AB

www.visithorten.com

11


AKTIVITETER · ACTIVITIES

Horten gjestehavn • 90 gjesteplasser • Serviceanlegg med vaskemaskin • Diesel • Gratis trådløst internett • Nytt avfallsanlegg med kildesortering • Hyggelige restauranter med uteservering • Alle sentrumsfunksjoner og flotte attraksjoner i umiddelbar nærhet • Mulig å reserverer gjesteplass gjennom www.dockspot.com • Stor bobilparkering i havneområdet

Horten havnevesen, Tollbugt. 2, 3187 Horten www.hortenhavn.no - Tlf. 33 08 64 00 - Vakttelefon: 33 08 64 18

Åsgårdstrand gjestehavn • 30 gjesteplasser

• Kiosk

• Gratis trådløst internett

• Bensin og diesel

• Lekeplass

• Koselige kaféer og idyllisk småhusbebyggelse

• Kunstnerbyen Åsgårdstrand med ulike gallerier og butikker

• Flott badestrand med nyoppusset servicebygg

12

• Munchs hus og kyststien i umiddelbar nærhet

Velkommen til Horten og Åsgårdstrand!

www.visithorten.com


Gjestehavnene i Horten kommune

ACTIVITIES · AKTIVITETER

Vi har 3 gjestehavner i Horten kommune - Sykehusbrygge på Indre havn, Åsgårdstrand i sør og Horten midt i smørøyet. Havnevesenet jobber kontinuerlig med å utvikle gjestehavnene i tråd med tiden og våre gjesters høye forventninger. Alle 3 havnene skal være familievennlige med god kapasitet og en høy grad av sikkerhet. Åsgårdstrand havn er en moderne gjestehavn med gode innseilings- og dybdeforhold. Utriggere forenkler oppholdet, og plasser finnes i ulike størrelser opptil 40 fot. Servicebygget med dusjer, toaletter og kiosk er pusset opp til glede for både båtgjester og badende i Badeparken. Byen er vel verdt et besøk med sin idylliske bebyggelse, gallerier og koselige kaféer, alt i en rolig atmosfære i et behagelig tempo. Mellom Åsgårdstrand og Horten går en av landets flotteste kyststier, vel verdt en tur til fots eller på sykkel! Med gjestehavnen i umiddelbar nærhet til Munchs hus og hage, den flotte bystranda og fine turområder, vil de fleste trives i Åsgårdstrand! Horten gjestehavn ble i 2015 oppgradert med nye flytebrygger med utriggere og helt nytt strøm­opplegg. Både kapasiteten og sikkerheten ble økt, samtidig som det blir lettere og legge til og finne sin plass i solen. Ønsker du å reservere plass? Gå inn på www.dockspot.com og book feriebåtplassen! Havnen har i en årrekke vært «hjemmehavn» for Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), og er en familievennlig havn med eget lekeområde, flere restauranter med uteservering og ulike attraksjoner i nærområdet. Som en byhavn er det lett å finne aktiviteter rett over vannkanten. Her er det ”sandalavstand” til alle sentrumsfunksjoner; flere kjøpesenter med pol, dyrebutikk og Clas Ohlson, samt mange hyggelige restauranter, kafeer og kino. Vil du ha et roligere alternativ til gjesteplass foreslår vi Sykehusbrygga på Indre havn - her ligger du fredelig blant historiske bygninger og attraksjoner av det kulturelle slaget. I tilknytning til Horten gjestehavn har vi også tilrettelagt for bobiler. Det er markert opp 14 opp­stillingsplasser som har tilgang til vann og strøm, samt servicefasilitetene på lik linje med båtgjestene. Så bobil eller båt – alle er velkommen i Horten gjestehavn!

Marinas in Horten County Horten Port Authority is responsible for the operation of 3 guest harbours, a task which we give high priority in order to optimize capacity and service continuously and meet our guests’ expectations. Åsgårdstrand harbour is a modern guest harbour with good entrance and depth conditions. The service booth has been redecorated to the enjoyment of both boat guests and guests at the local beach-park. The town itself is worthwhile a visit with its idyllic location, galleries and nice café’s, all wrapped into a calm, laid-back atmosphere. Between Åsgårdstrand and Horten you will find one of the country’s finest coastal paths, well worth a trip on foot or by bike. With the marina close to Edvard Munch’s house and garden, the magnificent city beach and nice walking areas, most people will thrive in Åsgårdstrand! In Horten we have a well-established guest harbour in walking distance of all downtown facilities. The harbour meets the demands of families on tour, with specific play grounds, several restaurants with outdoor serving services and other attractions close by. If you prefer more peacefull surrounings we can reccomend ”Sykehusbrygga” at Karljohansvern near the cultural part of Horten. In Horten harbour area we also have 14 parking spots for campers, with access to water and electricity, as well as service facilities. Camper or boat-guest - you are most welcome to Horten guestharbour!

www.visithorten.com

13


AKTIVITETER · ACTIVITIES

© AP

STRENDER OG SVABERG BEACHES

I Horten finnes det 40 km med kystlinje mot Oslofjorden og mange strender å velge mellom med både rullestein og fin sand. Kystistien og flere store friområder ligger tett opptil strendene så her er det mulig å vandre fra strand til strand. In Horten there are 40 km of coastline to the Oslo Fjord and many beaches to choose from with both pebble and fine sand. The coastline and several large open spaces are close to the beaches, so it is possible to walk from beach to beach.

KOMMUNALE BADEPL A SSER · PUBLIC BEACHES Sted Navn WC  Løvøya Vadfiskerstua 5 km X X Grusstrand Indre havn Reverompa 3 km Steinstrand, badebrygge Karljohansvern Møringa 2 km Sandstrand Karljohansvern Vollen 2 km Stor gresslette og sandstrand Karljohansvern Batteritangen 1 km X Liten strand Horten Strandparken 2 km Flott sandstrand og gresslette Horten Rørestrand 3 km X X X Flott sandstrand med stor gresslette Borre Prestegårdsstranda 5 km X X Liten sandstrand Åsgårdstrand Badeparken 10 km X X X Sandstrand. Gresslette

FISKE · FISHING Det er fritt fiske langs sjøen i Horten – og mulighetene er nesten ubegrensede. Vil du stå med stang på land, finnes det mange gode steder langs kyststien i Horten, helt fra Løvøya i nord til Åsgårdstrand i sør. Innlandsfiske i Borrevannet som er et av Norges mest spennende gjeddevann. There is free fishing along the sea in Horten - and the possibilities are almost limitless. Do you want to stand with a rod on land, there are many good places along the coastal path in Horten, from Løvøya in the north to Åsgårdstrand in the south. Inland fishing in Borrevannet which is one of Norway’s most exciting herring waters.

© TR

14

www.visithorten.com


ACTIVITIES · AKTIVITETER

UT I NATUREN HIKING AND BIKING

VANDRING · HIKING Horten er en kystkommune med en 40 kilometer lang kystlinje fra Tønsberg kommune i sør, til Re kommune i nord. Kyststiene i Horten slynger seg gjennom frodig edelløvskog med et rikt artsmangfold av både planter og dyr, og langs vakre strender med både rullesteiner og fin sand. De ærverdige og fredede hule eiketrærne er det mange av i Hortens turområder, samt en rekke andre vakre trær som den sjeldne Asken med sitt store grønne løvverk. Høstens fargespill i løvverket gir en helt spesiell stemning verdt å oppleve. Turmulighetene i Horten er mange. I tillegg har Horten en spennende kulturhistorie helt tilbake til jernalderen. Middelalderens vikingetid har lagt igjen noen spor i Horten, så det er mye å oppdage for de som leter langs Hortens mange utfluktssteder. Lyseblå merking Kyststien i Horten er som ellers i Vestfold, tydelig merket med lyseblått. Noen anbefalte utganspunkt for turer langs Hortens kyststier er å parkere enten ved Linden Park, Marinemuseet på Karljohansvern eller ved Midgard historiske senter. Deretter velger du en av sløyfene: Nordover rundt Karljohansvern og mot Falkensten og videre mot Borrevannet og tilbake via Gildehallen, Midgard historiske senter og Borrehaugene. Eller du kan følge stiene sørover over Borrehaugene mot Åsgårdstrand. Mulighetene er mange, og lengden på løypa du velger er kun opp til deg.

© AL

TURLØYPER / Hiking tracks Løvøya rundt 3 km Karljohansvern rundt 3 km Kyststi Horten - Borre Åsgårdstrand 17 km (Skiltet som sykkelvei nr. 1) Topptur Slettefjellet 7 km Adalstjernet 5,5 km

Horten is a coastal municipality with a 40 kilometre long coastline from Tønsberg municipality to the south, to Re municipality in the north. The hiking opportunities are many. Horten has an exciting cultural history dating back to the Iron Age. The medieval Viking Age has also left some traces in Horten, so there is a lot to discover for those searching to find treasures around Horten’s many excursions.town centre.

© AL

www.visithorten.com

15


AKTIVITETER · ACTIVITIES

PÅ TO HJUL BICYCLING

© DS

Kunne du tenke deg en sykkeltur langs en vakker kyststrekning med spennende historiske stier? Da er Horten den rette plassen. Dette er Vestfolds sykkeleldorado grunnet de flate fine strekningene Horten har å by på. Her kan ung og gammel være med - for terrenget passer for folk i alle aldre og med ulike fysiske nivåer. Sykkelvei 1 går fra fergeleiet i Horten, og følger kyststien til Åsgårdstrand. Kyststien er også merket med sine karakteristiske lyse blå markeringer. Could you imagine a bike ride along a beautiful coastline with exciting historic trails? Then Horten is the right place. This is Vestfold’s bike dearado due to the flat nice stretches Horten has to offer. Here young and old can join - for the terrain is suitable for people of all ages and with different physical levels. Cycle Route 1 goes from the ferry port of Horten and follows the coastal path to Åsgårdstrand. The coastal path is also marked with its distinctive bright blue markings.

SPORTSANLEGG OG VELVÆRE HORTEN SVØMMEHALL Skolegata 9

(+47) 33 04 54 10

0 km

Horten svømmehall kan tilby et basseng på 25 x 12,5 meter for trening, mosjon og lek, stupefasiliteter (1, 3 og 5 m), vannsklie og badstue. Temperaturen i bassenget er 28,5 grader. Her er det gode muligheter for både trim og lek. Badetiden er én time. Horten swimming pool offers a 25 x 12.5 meter pool for exercise, exercise and play, diving facilities (1, 3 and 5 m), water slide and sauna. The temperature in the pool is 28.5 degrees. Here are good opportunities for both trim and play. The bath time is one hour.

HORTEN SKATEPARK Bromsveien, Horten

1 km

Skateklubben på Bromsjordet er en stor skatepark i trevirke og ligger idyllisk til ved kanalen i Horten. Skateparken har åpen drift, det vil si at du kan komme når som helst og skate. Ved vinterstid finnes et lite tilbud innendørs. The skatepark at Bromsjordet is a large skate park in wood and is idyllically located by the canal in Horten. The Skate Park is open-minded, that is, you can come at any time and skate. In winter there is a small offer indoors.

16

www.visithorten.com


ACTIVITIES · AKTIVITETER LYSTLUNDEN Strandpromenaden, Horten

0 km

Lystlunden park i sentrum har store, vakre trær, plener, gangstier, musikkpaviljong, andedam og lekeplass. Skulpturer av Arne Durban og Ørnulf Bast. Idrettsanlegget har stadionanlegg for fotball, rugby, kunstsgressbane, bueskytterbane og flere treningsbaner for fotball. Lystlunden park has large, beautiful trees, lawns, footpaths, music pavilion, duckpond and playground. Sculptures by Arne Durban and Ørnulf Bast. The sports complex has stadiums for football, rugby, artificial turf, archery and several training courses for football.

© VV

© AL

BORREVANNET 4 km

© BH

Borrevannet er en vakker innsjø med en beliggenhet nær Horten sentrum som gir mulighet for turgåing langs vannet, bading og fiske. Innsjøen er på ca 2 km² og et naturreservat grunnet et mangfoldig plante- og dyreliv både i og rundt vannet. Ikke minst er Borrevannet et nasjonalt viktig fugleområde med ca. 255 registrerte fuglearter. Innsjøen er også rik på fisk med 9 forskjellige fiskeslag. Fiskekort fås kjøpt via SMS. Du finner informasjon om kjøp på områdets infotavler. Borrevannet is a beautiful lake with one located close to Horten city center which provides possibility for walking along the water, swimming, fishing. The lake is about 2 km² and a nature reserve due to a diverse plant and animal life both in and around the water. Not least is Borrevannet a nationally important bird area with approx. 255 registered bird species. The lake is also rich in fish with 9 different fish species. Fishing license is available via SMS. Information boards at all fishing spots around Borrevannet.

© BH

www.visithorten.com

17


© AEB

© DS

18

www.visithorten.com


© EL

© DS

ATTRAKSJONER ATTRACTIONS Horten har en rekke attraksjoner hvor du kan ta et dypdykk i så vel lokal kultur som den verdenskjente historien. I kunstnerbyen Åsgårdstrand kan du besøke Munchs hus. Like ved Horten sentrum finner du Karljohansvern som kan best sammenlignes med et levende museum. Her finner du både Preus museum, Marinemuseet og lokalhistorisk senter. Gravhaugene i Borreparken og Midgard historisk senter kan fortelle deg mer om vår tilknytning til vikingtiden og vikingenes verden. Horten bilmuseum viser deg bilens fargerike historie. Horten has a number of attractions where you can take a deep dip in local culture as well as the world-renowned story. In the artist village Åsgårdstrand you can visit Munch’s house. Close to Horten city center you will find Karljohansvern which is best compared to a living museum. Here you will find both the Navy Museum, Preus Museum and Local History Center. The burial mounds in Borre Park and Midgard historical center can tell you more about our connection to the Viking age and the world of Vikings. The Horten car museum shows you the colorful history of the car.

© FU

© FU

© FU

www.visithorten.com

19

© VV


ATTRAKSJONER · ATTRACTIONS MIDGARD HISTORISK SENTER Birkelyveien 9, Borre

(+47) 33 07 18 50

4 km

Kirkebakken Borre

Midgard Historisk Senter ligger på vakre Borre i Horten. Vestfold har mye vikinghistorie og på Midgard kan du lære mer om vikingtiden. Midgard historisk senter ble åpnet i år 2000 med formål å formidle Vestfolds rike vikingtidsarv. Senteret har stadig nye spennende utstillinger, som illustrerer ulike aspekter ved vikingtidshistorien. Lekeplass der både barn og voksne kan prøve seg på ulike vikingtidsaktiviteter, som bueskyting og kubbespill. Midgard Historical Center is located on beautiful Borre in Horten. Vestfold has a lot of Viking history and at Midgard you can learn more about the Viking era. Midgard historical center was opened in the year 2000 with the purpose of communicating Vestfold’s rich viking age heritage. The center still has exciting new exhibitions, which illustrate different aspects in the history of the Viking Age. Playground where both children and adults can try various Viking activities, such as archery and kayaking.

BORREHAUGENE Birkelyveien, Borre

Kirkebakken Borre

4 km

I den vakre Borreparken like nedenfor Midgardsenteret, ligger Nordens største samling av storhauger fra yngre jernalder. I perioden ca. 600 og 900 e.Kr. ble det bygget ikke mindre enn ni storhauger på Borre. I tillegg ligger det tre store røyser blant storhaugene som bidrar til stedets monumentale karakter. Flere like store hauger samlet på ett sted finnes ikke i Nord-Europa. I tillegg til disse finnes det omtrent 30 mindre gravhauger. In the beautiful Borre Park just below Midgardsenteret, is the largest collection of large hills from the Iron Age. In the period approx. 600 and 900 AD it was built no less than nine big hills on Borre. In addition, there are three large floods among the big hills that contribute to the monumental character of the place. Several equal piles gathered in one place are not found in Northern Europe. In addition to these, there are about 30 smaller burial mounds.

GILDEHALLEN Birkelyveien 9, Borre

Kirkebakken Borre

Gildehallen er en rekonstruksjon av en av vikingtidens store festsaler. Det er nylig funnet avtrykk av slike haller på Borre, og det blir mer og mer tydelig at Borre var et maktsentrum allerede fra før vikingtiden. Gildehallen kan leies for egne arrangementer. Ta kontakt for å skreddersy ditt event. “Gildehallen” - The Viking Hall, is a reconstruction of one of the Viking Age’s large halls. It is newly found imprint of such halls in Borre, and it becomes more and more apparent that Borre was a power center even before the Viking Age.

PREUS MUSEUM Kommandørkaptein Klincks vei 7, Horten

(+47) 33 03 16 30

2 km

Preus museum er det nasjonale fotomuseet og er et skattkammer av fotografier, teknisk utstyr og fotolitteratur. Museet holder til i vakre lokaler på Karljohansvern, tilpasset museumsformål av Sverre Fehn, en av Norges internasjonalt best kjente arkitekter. I eget barnerom kan store og små leke med speil og optiske fenomener. I løpet av året byr museet på skiftende utstillinger og ulike aktiviteter. Preus Museum is Norway’s national museum of photography and a treasure-chamber of photographs, technical equipment and litterature. The museum is located in a beautiful building at Karljohansvern made suitable for museum purpose by architect Sverre Fehn. In a special room designed for children they can play with mirrors and various optical phenomena. 20

www.visithorten.com


ATTRACTIONS · ATTRAKSJONER MUNCHS HUS Edvard Munchs gate 25, Åsgårdstrand

Åpent / Open:

01.05 – 31.05 Lør–søn / Sat–Sun: 11.00 –16.00 01.06 – 31.08 Tirs–søn / Tue–Sun: 11.00–17.00 01.09 - 31.09 Lør–søn / Sat–Sun: 11.00–16.00

(+47) 409 15 900

Åsgårdstrand

0 km

I 1889 tilbrakte Edvard Munch (1863-1944) den første av sine mange somre i Åsgårdstrand. I 1898 kjøpte han en sjømannsstue fra slutten av 1700-tallet. Her er alt bevart som det var da han selv svingte penselen foran staffeliet. I dag fremstår huset som et lite museum. I Åsgårdstrand malte Munch en betydelig del av mesterverkene som nå henger i store gallerier i mange land. Her fant han inspirasjonen til bilder som Pikene på broen, Fire piker i Åsgårdstrand og Livets Dans. In 1889 Edvard Munch (1863-1944) spent the first of his many summers in Åsgårdstrand. In 1898 he bought a sailor’s room from the late 18th century. Here everything is kept as it was when he himself swung the brush in front of the staff room. Today, the house appears as a small museum. The original studio building is demolished, but another building is set up in the same space. In Åsgårdstrand, Munch painted a significant part of the masterpieces that now hang in large galleries in many countries. Edvard Munch has painted several famous pictures like the girls on the bridge, four girls in Åsgårdstrand and Livets Dans.

KARLJOHANSVERN Bromsveien

1 km

© DS

© AL

I utkanten av Horten sentrum ligger Karljohansvern, omsluttet av havet. Her finner du flotte turterreng i naturskjønne omgivelser med store trær og grønne sletter. Karljohansvern er som skapt for en sykkeltur. Deler av området er fredet for å beskytte fugle- og plantelivet. Karljohansvern er utviklet fra ferjested til marinestasjon, og senere til sivilt samfunn. Arkitekturen er særegen og følger ulike stilepoker. Omtrent midt på Karljohansvern, i den eldste delen av boligbebyggelsen, ligger Det Røde Hus med sin sidebygning omgitt av en historisk hage. Mange av bygningene ble oppført like etter at Marinen etablerte hovedbasen her i 1819. Halvøya har tre broforbindelser over den vakre Hortenskanalen som skiller marinestasjon og by. Langs kanalen kan du vandre i fred og ro, bare tidvis avbrutt av en stillegående snekke som bruker denne snarveien mellom Indre havn og Oslofjorden. On the outskirts of Horten city center you will find Karljohansvern, enclosed by the sea. Here you will find beautiful hiking terrain in scenic surroundings with large trees and green plains. Karljohansvern is like a cycling trip. Parts of the area are protected to protect bird and plant life. Karljohansvern has been developed from ferry dock to naval station, and later to civil society. The architecture is distinctive and follows different style poker. Just around the middle of Karljohansvern, in the oldest part of the residential area, is the Red House with its annexe surrounded by a historical garden. Many of the buildings were listed just after the Navy established the main base here in 1819. The Peninsula has three bridge links over the beautiful Horten Canal, which separates the marina station and city. Along the canal you can walk in peace and quiet, only occasionally interrupted by a quiet wreck that uses this shortcut between Inner Harbor and Oslofjorden.

www.visithorten.com

21


ATTRAKSJONER · ATTRACTIONS MARINEMUSEET Kommandørkaptein Klincks vei 9, Horten

© DS

(+47) 33 03 33 97

2 km

Marinemuseet ble grunnlagt i 1853 basert på samlingen til kommandørkaptein Klinck. Museet disponerer tre etasjer og museets utstillinger strekker seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingen består av mer enn 150 fartøysmodeller som, sammen med foto, film, tekster og andre gjenstander, gir publikum en god opplevelse og en god forståelse for Sjøforsvarets utvikling og rolle i samfunnet i mer enn 200 år. The marine museum was founded in 1853 based on the collection of Commander Captain Klinck. The museum has three floors and the museum’s exhibitions range over 2000 square meters. The exhibition consists of more than 150 vessel models that, together with photos, films, texts and other objects, give the audience a good experience and a good understanding of the Navy’s development and role in society for more than 200 years.

Åpent / Open:

01.05 - 30.09 Daglig / Daily: 12.00 –16.00 01.10 - 30.04 Søn / Sun: 12.00–16.00 Fri entre / Free entrance Stengt på helligdager / Closed on public holidays

HORTEN BILMUSEUM Sollistrandsveien 12, Horten

(+47) 33 04 26 01

2 km

Horten Bilmuseum viser bilens fargerike historie, og holder til i trivelige lokaler fra tidligere Horten Bryggeri. Museet består i dag av en flott samling av historiske kjøretøy fra perioden 1900-1970, hvor rekvisita, biltilbehør og flere motorhistoriske «snurrepiperier» danner ramme om det hele. Klassisk jazzmusikk, et lite bibliotek og filmfremvisning, setter sammen med en stor modelljernbane en ekstra spiss på besøket. The museum, located in the old Horten Brewery, shows the colorful history of motor vehicles from the period of 1900-1970. Here you’ll also find a special model construction for railways and cars, that is among the largest ones in Norway. Åpent / Open:

Søndager, unntatt helligdager / Sundays, except holidays: 12.00–15.00 25.06 – 12.08 Sommeråpent man-søn: 12.00 –15.00 Summer open, Mon-Sun: 12.00-15.00 Egen gruppeomvisning etter avtale / Private group

22

www.visithorten.com


ATTRACTIONS · ATTRAKSJONER LOKALHISTORISK SENTER Kommandørkaptein Klincks vei 2, Horten

(+47) 33 61 04 19

2 km

Lokalhistorisk senter består av et museum, en lokalhistorisk arkivsamling og Kafé Breda. Senteret overtok den tidligere sykestua til marinen og her er det bygget opp en museumsutstilling bestående av miljøer og fag knyttet til nær fortid. Her finner du et skomakerverksted, skolestue, skipsbrosimulator, landhandleri, gammel sportsbutikk, systue knyttet til Helly Hansens virksomhet i Horten og mye annet spennede. Det finnes også en arkivsamling med fotografier, tegninger, kart og dokumenter, samt lokalhistoriske aviser og bøker. Local History Center consists of a museum, a local historical archive collection and Café Breda. The center took over the former nursery to the Navy and here is a museum exhibition consisting of environments and subjects related to the near past. Here you will find a shoemaker workshop, schoolroom, ship broker, landstore, old sports shop, dressmaker attached to Helly Hansen’s business in Horten and much more excited. There is also an archive collection of photographs, drawings, maps and documents, as well. local history newspapers and books. Åpent / Open:

Hver søndag / Every sunday: 11.00 –15.00 Egen omvisning etter avtale / Own tour by appointment

FLERE MULIGHETER I VESTFOLD KAUPANG VIKINGBYEN / KAUPANG VIKING TOWN Kaupangveien 276, Larvik

(+47) 906 22 744 / 900 21 360

Åpent / Open: 23.06–19.08 Tir–Søn / Tue–Sun 10.00-16.00

Kaupang i Skiringssal ble grunnlagt ca. år 800. Her var det livlig aktivitet og folk fra mange land. På Kaupang i dag er det bygget et vikinghus slik man mener husene var, og du kan se en modell av deler av byen. Utstilling med innblikk i hvordan arkeologene jobbet, hva de fant og hva man vet om Kaupangs historie idag. Formidling og aktiviteter på Kaupang i sommersesongen, og for grupper etter behov. Kaupang in Skiringssal was founded approx. year 800. At Kaupang today, a model of a Viking house has been built, and you can see a model of the vikingtown. Exhibition and activities at Kaupang during the summer season. Guided tours for groups by appointment.

www.visithorten.com

23


AKTIVITETER · ACTIVITIES

Marinemuseet – Karljohansvern, Horten Marinemuseets utstilling dekker bl.a den første leidangsordningen, den store dansk-norske fellesflåten, utviklingen av en egen norsk marine etter 1814, utviklingen før-, under og etter de to verdenskrigene, den kalde krigen og dagens sjøforsvar. Marinemuseet har siden 1864 holdt til i den ene av de to gamle magasinbygningene som er en del av det nasjonale festningsverket Karljohansvern. Den eldste delen av utstillingen er i høy grad også et «museenes museum».

Åpningstider: Mai – september: Alle dager kl. 1200–1600 Oktober – april: Søndag kl. 1200–1600 Stengt alle helligdager, guiding etter avtale alle dager. Fri entre.

Karljohansven 200 år

I 2018 er det 200 år siden Horten ble valgt som lokalisering for et nytt verft og ny hovedbase for Marinen. Anlegget, som senere fikk navnet Karljohansvern, var hovedbase til 1963. Jubileet markeres i 2018 både i museet og på området som utgjorde basen.

Tlf: 33 03 33 97. E-mail: mar-mus@online.no. www.marinemuseet.no

PREUS MUSEUM THE NATIONAL MUSEUM OF PHOTOGRAPHY

June - Aug | Every day 11 – 16 Sept - May | Thurs – Sun 11 – 16 Karljohansvern | Horten WWW.PREUSMUSEUM.NO

24

www.visithorten.com


ACTIVITIES · AKTIVITETER

Opplev Kulturverftet

Velkommen til Kulturverftet på Karljohansvern. Opplev museer, gallerier, kunst og design, kafé, markedsdager, guidete turer, konserter og festivaler. Den tidligere marinebasen byr også på badestrender, populære turområder og hoteller med historisk sus. Garasjetorget * Artilleriverkstedet * Marinemuseet * Preus museum

FORSVARSBYGG

www.karljohansvern.no www.visithorten.com

25


AKTIVITETER · ACTIVITIES

KIRKER CHURCHES

BORRE KIRKE Kirkebakken 4, 3184 Borre

(+47) 33 52 91 00

Borre kirke er bygget på 1100-tallet i romansk stil, og er en av landets mest severdige kirker fra middelalderen. Altertavlen fra 1665 er skåret av Abel Schrøder. Kirkens alter er like gammelt som kirken selv, og prekestolen fra ca. 1600. Borre Church was built in the 11th century in Romanesque style, and is one of the country’s most sophisticated medieval churches. The altarpiece from 1665 was cut by Abel Schrøder. The altar of the church is as old as the church itself, and the pulpit from about 1600

HORTEN KIRKE Nedre vei 9, 3183 Horten

(+47) 33 52 91 00

En langskipskirke i gotisk stil, beliggende på Karljohansvern og bygget i 1855. Arkitekt L.H. Grosch tegnet kirken, og sjef for ingeniørdetachementet kaptein Poul Lemvig Thrane ledet selve byggeprosessen. Maleren Harald Kihle malte kirkeinteriøret i 1925. A Gothic-style lane church, located at Karljohansvern and built in 1855. Architect L.H. Grosch designed the church, and Chief of Engineering Attorney Captain Poul Lemvig Thrane led the building process itself. The painter Harald Kihle painted the church interior in 1925.

NYKIRKE KIRKE Kirkesvingen, 3180 Nykirke

(+47) 33 52 91 00

Annekskirke til Borre kirke, og fullstendig restaurert i 1686. Menigheten på Nykirke overtok ansvaret for kirken i 1849, og den ble igjen restaurert. Altertavlen er malt av Hans Wang i 1890. Kirken ble viet til St. Nikolaus. Annek church to Borre church, and completely restored in 1686. The church at Nykirke took charge of the church in 1849 and it was restored. The altar is painted by Hans Wang in 1890. The church was dedicated to St. Nicholas

LØVØYKAPELLET Løvøyveien 40, 3189 Horten

(+47) 33 52 91 00

Løvøy kapell ligger nydelig plassert på den idylliske Løvøya i Horten, er omgitt av edelløvskog, spennende stier og vakker utsikt over Oslofjorden. Kapellet er en koselig og romantisk stenkirke fra 1200-tallet, og den minste og mest særegne av Hortens tre middelalderkirker. Løvøy Chapel is beautifully located on the idyllic Løvøya in Horten, surrounded by Edelløvskog, exciting trails and beautiful views of the Oslo Fjord. The chapel is a cozy and romantic stone church from the 13th century, and the smallest and most distinctive of Horten’s tree medieval churches.

26

www.visithorten.com


Besøk den nære fortid

ACTIVITIES · AKTIVITETER

Horten bymuseum Åpent søndag 11-15. Fra 3/7 til 18/8 åpent også tirsdag, torsdag og lørdag 11-15, Søndag er også Kafé Breda åpen

lokalhistorisk senter, KJV, Horten www.visithorten.com

27


NO · EN

© SEK

28

www.visithorten.com


EN · NO

© HNF

© HMØF

KUNST OG KULTUR ART AND CULTURE

Kunstnerbyen Åsgårdstrand har mange gallerier og utstillinger gjennom året, og har vært til inspirasjon i mange av Munch’s malerier. Hortens eget kulturhus på Bakkenteigen gir rom for varierte kulturelle opplevelser. Gjennom sommeren kan du oppleve festivaler av ulike slag, på Karljohansvern, i Horten sentrum og i Åsgårdstrand. The artist village Åsgårdstrand has many galleries and exhibitions throughout the year, as well as being the scenes of many of Munch’s paintings. Horten’s own cultural center at Bakkenteigen provides space for many cultural experiences. During the summer you can experience festivals of many kinds, at Karljohansvern, in Horten city center and in Åsgårdstrand.

© EC

www.visithorten.com

29


KUNST OG KULTUR · ART AND CULTURE

BRANSJEOPPFØRINGER

GALLERI ASK

GALINA MANIKOVA - FREMMEDART AS

(+47) 924 14 677 www.galleriask.no 

(+47) 33 03 91 00 / 90 01 75 22 NCNielsensgate 3, Åsgårdstrand

14.04.–30.09. lør–søn 12–16 og etter avtale  

SHOWROOM HASLUND

Man/tir/tor/fre 10.00–16.00 

0 km

Kiellands gate 1a, 3189 Horten

Åpent etter avtale 

5 km

HORTEN KUNSTFORENING

(+47) 988 97 563 www.gunnarhaslund.com 

www.galina.no 

(+47) 952 04 529 Storgt 40, Horten 0,2 km

www.hortenogborrekunstforening.no  Apenesgården, Falkenstensvn. 29, 3189 Horten lør–søn 13.00–16.00, tor 18.00–20.00 

2 km

Velkommen til Horten bibliotek

ET MERÅPENT BIBLIOTEK ANNE-LISE TOVERUD (+47) 913 95 062 www.annelisetoverud.no  1. etasje i Gamle skolen i Smalgangen, Åsgårdstrand Søn 12–16, eller etter avtale  

0 km Hit er du velkommen fra kl. 7 om morgenen til kl. 23 om kvelden. Hver dag året rundt. HVA ER ET MERÅPENT BIBLIOTEK? · et utvidet tilbud til deg · skann lånekortet ditt og tast PIN-koden · fri adgang til biblioteket kl. 07.00–23.00 365 dager i året

© EL

30

www.visithorten.com

PÅ MERÅPENT BIBLIOTEK KAN DU: · benytte lokalene · låne, levere, søke, hente og reservere · lese og finne informasjon · gjøre lekser · møte venner · bruke publikumsmaskiner · benytte trådløst nettverk


ART AND CULTURE · KUNST OG KULTUR

åpent mai og september: lørdag og søndag, kl. 11–16 juni, juli og august: tirsdag–søndag kl. 11–17 i n n ga n g voksne kr 70, honnør/student/barn kr 30 Muligheter for gruppeomvisninger og vandringer utenom åpningstider. Egne gruppepriser.

www.munchshus.no facebook: @munchshus

e dva r d m u n c h Red Rocks by Åsgårdstrand, 1904 © Munchmuseet

edvard munchs gt. 25 3179 åsgårdstrand munchshus@vestfoldmuseene.no 409 15 900/48 22 92 98 www.visithorten.com

31


HØYDEPUNKTER HORTEN CULTURAL HIGHLIGHTS

MIDGARD HISTORISK SENTER 05.-06.05 MIDGARDCON III 26.05 KAMPLEKER VED GILDEHALLEN 25.-29.06 MIDGARD SOMMERSKOLE 06.- 08.07 BORREKAUPANGEN – NORDISK VIKINGMARKED 16.-18.08 MIDGARDSBLOT – BORRE

© DS

PREUS MUSEUM 29.04 BARNAS FOTODAG 17.-19.08 FOTOGRAFIETS DAGER

© FU

FYRVERKERIKONSERTEN 2018 29.06

HORTEN KAMMERMUSIKKFEST GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD 21.-24.06 32

www.visithorten.com

© EC

HORTEN MAT- OG ØL FESTIVAL 17.-19.08


KULTURKALENDER CULTURE CALENDAR MAI 05.-06.05 MidgardCon III på Midgard historisk senter 09.05 Bandlands – en hyllest til Bruce Springsteen – Saxon King 25.05 TOBB - The Original Bullshit Band - Artilleriverkstedet 26.-27.05 Turist i eget fylke - se www.visitvestfold.com 26.05 Kampleker ved Gildehallen 26.05 Ram – Saxon King 27.05 Guidet tur til Bastøya

03.08 Ole Paus - Raadhuset, Åsgårdstrand 04.08 Käraste bröder - En musikalsk reise med Bellman og Taube - Raadhuset, Åsgårdstrand 05.08 Guidet tur til Bastøya 11.08 Navy Race Ocr – Karljohansvern 16.-18.08 Midgardsblot – Borre 17.-19.08 Horten mat- og ølfestival – Karljohansvern 17.-19.08 Fotografiets dager – Preus museum 25.08 Efta-blues med HM Johnsen – Stallen Galleri & Café SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER

JUNI 02.06 Verzatile Dancestudio: Skjønnheten og udyret - Bakkenteigen Kulturhus 08.-10.06 Åsgårdstrandsdagene 08.06 Agnes Stock, Silya og Adam Douglas – Åsgårdstrand 09.06 La Salle de Danse: Danseglede og magiske øyeblikk - Bakkenteigen Kulturhus 15.-16.06 Vervenfestivalen 2018 21.-24.06 Horten kammermusikkfest – Gamlehorten Gjestegård 23.06 Horten Bytri 2018 25.-29.06 Midgard sommerskole på Midgard historisk senter 29.06 Fyrverkerikonserten 2018 JULI 05.07 Bondens marked i Horten 06.- 08.07 Borrekaupangen – Nordisk vikingmarked på Prestegårdsstranda, Borre 06.07 Rich Harper Band – Stallen Galleri & Café 19.07 Sommerkonsert med Sondre Lerche - Stallen Galleri & Café 25.07 Frosk, Tom Reksjø og Alf Henriksen - Raadhuset, Åsgårdstrand 27.07 Louis Jacoby og Lars Martin Myhre - Raadhuset, Åsgårdstrand 28.07 Jan Eggum - Raadhuset, Åsgårdstrand AUGUST 01.08 Unni Wilhelmsen, Sol Heilo og Anne Mari – Raadhuset, Åsgårdstrand 03.-04.08 Kanalrock

02.09 Kom deg ut dagen! – Barnas Turlag, DNT Horten 08. - 09.09 Midgardkonkurransen, Karljohansvern 09.09 Trondheimsolistene med Alexander Rybak Bakkenteigen Kulturhus 14.09 Dr. Bergland bryter taushetsplikten - Bakkenteigen Kulturhus 21.09 A Tribute to Michael Brecker - Stallen Galleri & Café 23.09 Utstillingsåpning: Edward Burtynsky og Rune Eraker – Preus museum 05.10 Torun Eriksen - Stallen Galleri & Cafe 13.10 Rune Andersen: Lykkeliten - Bakkenteigen Kulturhus 20.10 Riksteateret: Tung tids tale - Bakkenteigen Kulturhus 01.11 008 fyrer løs: Jan-Robert Henriksen – Bakkenteigen Kulturhus 30.11 Christmas with Nordic Tenors - Bakkenteigen Kulturhus 08.-09.12 Jul på Karljohansvern

© TS

Se flere arrangementer på visithorten.com

www.visithorten.com

33


34 © AB © AB

www.visithorten.com


© AB

SHOPPING SHOPPING AND SERVICE Horten har to flotte byer med varierte shoppingmuligheter. Her finnes alt fra små spesialbutikker, til større kjedeforretninger og moderne kjøpesentre og handelsområder. Horten has two beautiful cities with varied shopping opportunities. Here you will find everything from small specialty stores, to major chain stores and modern shopping malls and trading areas.

© AB

www.visithorten.com

© HNF

35


1 ddni.nedilfsuH

Husfliden.indd 1

De originale De originale Vestfoldbunadene Vestfoldbunadene varer i generasjoner varer i generasjoner www.MadeinNorwayNow.no www.MadeinNorwayNow.no

De originale De originale Vestfoldbunadene Vestfoldbunadene varer i generasjoner varer i generasjoner www.MadeinNorwayNow.no www.MadeinNorwayNow.no

De originale Vestfoldbunadene varer i generasjoner www.MadeinNorwayNow.no De originale Vestfoldbunadene varer i generasjoner www.MadeinNorwayNow.no

9HUGHQV 9HUGHQV 9HUGHQV 9HUGHQV VQHGUH9 9HUGHQV P\NHVWH 9HUGHQV P\NHVWH 9HUGHQV P\NHVWH 9HUGHQV P\NHVWH HWVHN\P P\NHVWH NRVHSODJJ P\NHVWH NRVHSODJJ P\NHVWH NRVHSODJJ P\NHVWH NRVHSODJJ NRVHSODJJ LEDPEXV LEDPEXV LEDPEXV JJDOSHVRN NRVHSODJJ IUD/LOOHED NRVHSODJJ IUD/LOOHED NRVHSODJJ IUD/LOOHED LEDPEXV VXEPDEL LEDPEXV LEDPEXV LEDPEXV LEDPEXV   IUD/LOOHED DEHOOL/DUI  IUD/LOOHED 

Husfliden.indd 1IUD/LOOHED

IUD/LOOHED IUD/LOOHED

[[[RSVWO¾MHRSXSRWFIVK [[[RSVWO¾MHRSXSRWFIVK [[[RSVWO¾MHRSXSRWFIVK ,YW¾MHIR8 RWFIVK%7ˆ’ZVI0ERKKX,YW¾MHIR8 RWFIVK%7ˆ’ZVI0ERKKX ,YW¾MHIR8 RWFIVK%7ˆ’ZVI0ERKKX  8 RWFIVKˆ8PJ 8 RWFIVKˆ8PJ 8 RWFIVKˆ8PJ [[[RSVWO¾MHRSXSRWFIVK KVIFWRSXSRHM¾OW VSR[[[ [[[RSVWO¾MHRSXSRWFIVK ,YW¾MHIR8 RWFIVK%7ˆ’ZVI0ERKKX    X K K R E 0 I V Z ’ ˆ 7 % K V I F W R   8RIHM¾WY, ,YW¾MHIR8 RWFIVK%7ˆ’ZVI0ERKKX  Husfliden.indd 1 24-04-13 20:01:28 24-04-13 20:01:28 [[[RSVWO¾MHRSXSRWFIVK [[[RSVWO¾MHRSXSRWFIVK [[[RSVWO¾MHRSXSRWFIVK 8 RWFIVKˆ8PJ JP8ˆKVIF WR 8 8 RWFIVKˆ8PJ ,YW¾MHIR8 RWFIVK%7ˆ’ZVI0ERKKX ,YW¾MHIR8 RWFIVK%7ˆ’ZVI0ERKKX ,YW¾MHIR8 RWFIVK%7ˆ’ZVI0ERKKX 8 RWFIVKˆ8PJ

Husfliden.indd 1 Husfliden.indd 1 20:01:28 24-04-13 Husfliden_A4_juni2017.indd 1

De originale De originale Vestfoldbunadene Vestfoldbunadene varer i generasjoner varer i generasjoner www.MadeinNorwayNow.no www.MadeinNorwayNow.no

Husfliden.indd 1 I0ERKKX 

renojsareneg i rerav enedanubo dlon ft.sw eV eo laN nigy ira ow eD roNniedaM.www

De originale Vestfoldbunadene varer i generasjoner www.MadeinNorwayNow.no

De originale Vestfoldbunadene varer i generasjoner ww.MadeinNorwayNow.no De originale Vestfoldbunadene varer i generasjoner ww.MadeinNorwayNow.no

Husfliden.indd 1

8 RWFIVKˆ8PJ8 8 RWFIVKˆ8PJ 2:10:02 31-40-42 24-04-1324-04-13 20:01:2820:01:28

Husfliden.indd 1

28.06.2017 15.12

24-04-13 20:01:28

24-04-13 20:01:28

1 ddni.nedilfsuH

24-04-13 20:01:28

24-04-13 20:01:28

Vi utfører alt av elektro/elektriker arbeid innen:

• Bolig • Skip/Maritim • Industri • Elektroverksted

Vi utf

● Bol ● Skip

Konta

TelefonElektro 33 03 94 Bentzen as,10 Nedre vei 8, Bygg 111, 3183 Ho Nedre vei 8, Bygg 111, 3183 Horten E-post: firmapost@bentzen-elektro.no

Det gjelder å

Tlf: 93 24 01 85 Linden Park, Strandparken 3 3187 Horten

36

www.visithorten.com

Et moderne mediehus


Kunnskap for fremtiden 65 bachelorutdanninger, bachelorutdanninger -husk 36 masterstudier 88 søknadsfrist 15.april Husk søknadsfrist 15. april

Bedre løsninger for næringslivet i Vestfold

usn.no

For oss i BDO er det viktig å kjenne kunden godt, slik at vi kan levere verdifulle tjenester. Vi reagerer spontant, vi er proaktive og vi bryr oss om kundene våre. Våre dyktige fagfolk står klare til å løse dine utfordringer. Ta kontakt for en uforpliktende samtale! Horten Nedre vei 8, bygg 24 Tlf: 33 03 59 30 - horten@bdo.no Tønsberg Ramdalveien 6 Tlf: 33 35 25 00 - tonsberg@bdo.no Revisjon | Advokat | Rådgivning | Regnskap

www.visithorten.com

37


EN · NO

NO · EN

© FU

© FU

RESTAURANTER, CAFEER OG BARER Både Horten og Åsgårdstrand har hyggelige restauranter og kafeer. På hotellene finnes både lounger, restauranter og barer med alle rettigheter. Peppes Pizza ligger sentralt til i Horten gjestehavn med uteservering og flott utsikt. I løpet av året er det ulike arrangementer tilknyttet mat og drikke. Both Horten and Åsgårdstrand have nice restaurants and cafes. At the hotels there are both lounges, restaurants and bars with all rights. Peppes Pizza is centrally located in Horten guest harbor with outdoor seating and great views. During the year there are various events related to food and drink.

© FU © xx

38

www.visithorten.com


RESTAURANTER, CAFÉER OG BARER RESTAURANTS, CAFÉS & BARS.

PEPPES PIZZA HORTEN Tollbugt. 1B

(+47) 22 22 55 55

Peppes Pizza sentralt i Horten. Pizzameny, take-away og selskapsmeny. Uteservering med utsikt over båthavna. Restaurant Sus & Dus i tilknytning Peppes tilbyr flott uteservering i gjestehavna med fokus på enkle retter, hygge og ypperlige solforhold. You can find Peppes Pizza centrally in Horten. Pizza menu, take-away and party menu. Outdoor seating. Restaurant Sus & Dus in connection with Peppes offers great outdoor dining in the harbor with focus on simple dishes, cosiness and excellent sun conditions.

THON HOTEL THE RESTAURANT Jernbanegt. 1

(+47) 33 08 33 80

På Thon Hotel Horten finner du The Restaurant. Hotellets à la carte restaurant ligger i 1. etasje. Her kan du nyte en bedre middag i en behagelig atmosfære. Hotellet har også et helt nytt uteserveringsområde. At The Thon Hotel Horten you will find The Restaurant. The hotel’s à la carte restaurant is located on the first floor. Here you can enjoy a better dinner in a comfortable atmosphere. The hotel also has a brand new outdoor area.

GRAND RESTAURANT ÅSGÅRDSTRAND Havnegata 6

(+47) 33 02 07 40

God mat, vakker utsikt over fjorden og flotte lokaler. Grand restaurant har 100 sitteplasser og luftige omgivelser. Utendørs servering om sommeren. Great food, beautiful view of the fjord and beautiful premises. Grand restaurant has 100 seats and airy surroundings. Outdoor dining in summer.

www.visithorten.com

39


RESTAURANTER OG KAFÉER · RESTAURANTS AND CAFÉS Fishland, Tollbugt 1c (Horten gjestehavn), tel. 33 04 88 10 Stallen Galleri & Café, Teatergt 2, tel. 33 04 27 93 Restaurant Rustad (mai-september), Thon Hotel Horten, Jernbanegt. 1, tel. 33 08 33 80 Restaurant Njord, RS Noatun, Langggrunnveien 34, 95 89 76 64 Restaurant Spisesalen, Sjømilitære Samfund, Øvre vei 1, 33 03 90 60 Horten Mikrobryggeri, Storgt. 20, tel. 33 40 00 00 Indian Restaurant - Himalaya Tandori, Strandpromenaden 9, tel. 33 07 07 11 Oscar’s restaurant (Tyrkisk), Storgt. 21, tel. 21 39 67 78 Marinegården, Storgt. 29c, tel. 473 17 437 Sushi Asiamat, Storgt. 30, tel. 91 11 12 44 Ny-Nas Sushi, Torget 1, tel. 400 747 77 Cosmopolitan Restaurant, Torggata 3, tel. 33 04 01 40 Golden Crown Kinarestaurant, Storgt.17, tel. 33 04 80 70 Hong Kong House, Storgt. 6, tel. 33 03 60 70 Mr. Fu Café & Kina Mat, Storgt. 48, tel. 33 04 76 91 Blues’n, Storgata 23, tel. 932 35 597 Kafferiet, Apotekergaten 16, tel. 33 07 06 05 Traktern Kaffebar, Falsensgt. 11, tel. 33 21 24 58 Stopp! Kaffebar, Storgt. 20, tel. 45 80 03 34 Nummer Ti Cafe og Bruktbutikk, Garasjetorget, Karljohansvern, tel. 45 69 49 47 Subway Linden Park, Strandparken 3, tel. 46 98 33 06 Subway Vektergården, Langgt. 2, tel. 46 98 33 17 Det Lille Bakeri, Vognmannsgt. 5, Torggården, tel. 33 04 68 70 Nøtterø Bakeri og Konditori, Storgaten 24, tel. 33 04 90 87 Eat Fresh Sjøsiden Senter, Teatergaten 6 Cafe Gul, Horten bibliotek, Apotekergata 10, tel. 33 08 53 30 Cafe M, Vektergården, Langgt. 2, tel. 482 12 293 Holes Delikatesse&catering, Torgården, Vognmannsgt.5, tel. 33 04 13 60 PizzaNini, Storgt. 33, tel. 33 07 40 00 Danials Pizza, Grønligt. 15, tel. 33 04 65 90 Campino Pizzeria, Storgt. 46, tel. 33 04 21 00 Pizzabaneren Horten, Anders Jørgensens gate 11, tel. 33 04 40 40 Tonita Grill, Anders Jørgensensgt. 22, tel. 33 04 52 95 Tasty gatekjøkken, Falkensstensveien 31, 33 61 07 65 Amirs Kebab&Shawarma House, Torget 5, tel. 33 04 19 77 Burger King, Linden Park, Strandparken 3 Saxon King Pub, Storgt. 51, tel. 33 04 71 95 Glassmagasinet bar, Storgt. 23, tel. 932 45 396 Kroa pub, Skippergt. 20a, tel. 989 30 395 Løytnant Dons Café og Pianobar, Storgt. 25 Åsgårdstrand: Munchs Café og Restaurant – Frantzens Konditori, Stangsgate. 5, tel. 33 08 10 26 Raadhuset, N C Nielsens gate 3A Naustet Pub og Pernilles Have, Stangsgate 2, tel. 33 08 20 97 Pizza Palass, Bakkegata 5, tel. 33 08 10 43 Ra pizza, Raveien 311, tel. 33 03 15 95 Pizza Dani, Bakkegata 55, tel. 33 08 10 43 40

www.visithorten.com


RESTAURANTS AND CAFÉS · RESTAURANTER OG KAFÉER

www.campino.no

Italiensk, Persisk & Indisk.

Tirs-lør 15-23 Søn 15-22

Gatekjøkken · Pizzeria Kebab · Gresk gyros Søn - tors: 14 - 22 Fre - lør: 14 - 02 Sommeråpent: 14 - 24 Storgt. 46 · Tlf: 33 04 21 00

HORTEN

www.rapizza.no Raveien 311 Tlf: 33 03 15 95 Vinner av ”VM” i pizza Åpningstider: man-lør 15–23, søn 13–22

© AB

www.visithorten.com

41


©FU

© FU

42 © FU

www.visithorten.com

© FU


© FU

©FU

© FU

©MB

OVERNATTING ACCOMMODATION

Nyt naturens musikk i tretoppene, finn ditt sted i sjøkanten, bo i historiske omgivelser eller på moderne hotell. Felles for dem alle - de vet å ta vare på sine gjester! A good night’s sleep is important whether you are on a job break, a course, a holiday or a leisure trip. Both in Horten and Åsgårdstrand you will find hotels offering good courses and conference facilities.

© FU

© FU

www.visithorten.com

43


OVERNATTING · ACCOMMODATION

HOTELL OG GJESTEGÅRD · HOTELS GRAND HOTEL ÅSGÅRDSTRAND Havnegt. 6

(+47) 33 02 07 40

0 km

78

Grand Hotel Åsgårdstrand ligger idyllisk til ved småbåthavnen i Åsgårdstrand, og har panoramautsikt over Oslofjorden. Åsgårdstrand er betegnet som kunstnerbyen og Edvard Munchs ”Pikene på broen” ble malt rett nedenfor hotellet. Hotellet har 78 store komfortable rom, restaurant, selskaps-, kurs og konferanseavdeling. Restauranten har et meget godt kjøkken, et rikholdig utvalg av viner og har alle skjenkerettigheter. Restauranten ligger i tilknytning til hotellets bar, og har panoramautsikt over Oslofjorden.

P

95

31 km

Grand Hotel Åsgårdstrand is idyllically located at the small marina in Åsgårdstrand, with panoramic views of the Oslo Fjord. Åsgårdstrand is designated as the artist city and Edvard Munch’s “Girls On The Bridge” was painted right below the hotel. The hotel has 78 large comfortable rooms, a restaurant, a business and seminar and conference department. The restaurant has a very good kitchen, a rich selection of wines and has all licensing rights. The restaurant is adjacent to the hotel bar and offers panoramic views of the Oslo Fjord.

THON HOTEL HORTEN Jernbanegt.1

(+47) 33 08 33 80

0 km

Thon Hotel Horten ligger i sentrum av Horten by, midt i Vestfold fylke, bare en times kjøring fra Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark og Østfold. Hotellet har 88 rom med 176 senger. Hotellet har ulike romkategorier som både singelrom, dobbeltrom og businessrom. Egen bar og à la carte restaurant med uteservering om sommeren. Du finner også en ny Lounge i 2 etasje med utsikt ut mot Oslofjorden.

65

220

P

38 km

Thon Hotel Horten is located in the center of Horten city, in the middle of Vestfold county, just an hour’s drive from Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark and Østfold. The hotel has 88 rooms with 176 beds. The hotel has different room categories, including singles, doubles and business rooms. Own bar and à la carte restaurant with outdoor seating in summer. You will also find a new Lounge on the 2nd floor overlooking the Oslo Fjord.

Norsk Bobil og Caravan Club avd. Vestfold

Borre Familie Camping Tlf. 33 08 23 90

Nedkjøring ved Borre kirke. Ved Borreparken og Kyststien. Plassen har åpent fra 1. mai t.o.m. 31. aug. og har 6 hytter for utleie. Ca. 25 utleieplasser for campingvogner/bobiler m/ eget strømuttak. Sanitæranlegg med dusj-automater, vaske- og stellerom m/dusj, gjestekjøkken samt handikaptoalett m/dusj. Butikk/kiosk. Betjent 24 timer av eget vaktpersonale.

NCC - TOP CAMPINGPLASS

44

www.visithorten.com


ACCOMMODATION · OVERNATTING FIRST HOTEL HORTEN Borreveien 44

(+47) 33 22 10 80

2 km

77

frokost

P

36 km

First Hotel Horten er et moderne og innbydende hotell med 77 lyse og trivlige rom. Rommene er store og stilrene, der du får mye for pengene. Hotellet har egen bar hvor en kan slappe av etter en lang dag. Hotellet er omringet av naturskjønne omgivelser, med Borre Golfbane et steinkast unna, ta et slag golf eller nyt en spasertur i den vakre naturen. Opplev også den flotte stranden, Rørestrand, eller ta turen til vikinggravene på Borrehaugene. First Hotel Horten is a modern and welcoming hotel with 77 bright and cozy rooms. The rooms are large and stylish, where you get a great deal of money. The hotel has its own bar where one can relax after a long day. First Hotel Horten is located 2 km south of Horten city center, in Vestfold county. The hotel is surrounded by scenic surroundings, with Borre Golf Course a stone’s throw away, where one can play golf or enjoy a stroll in the beautiful scenery. Also experience the beautiful beach, Rørestrand, or take a trip to the Viking graves on the famous Borre Hill.

GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD Øvre vei 5

(+47) 977 28 964

110

frokost

2 km

38 km

Gamlehorten Gjestegård ligger idyllisk til på Karljohansvern kun 200 meter fra stranda og med turområder like utenfor døren. Gamlehorten Gjestegård tilbyr overnatting, selskapslokaler, mat, drikke og kulturopplevelser i historiske omgivelser. Her har du gallerier og internasjonale museer i nabolaget, og det er gangavstand til sentrum. Gamlehorten Gjestegård is idyllically situated on Karljohansvern just 200 meters from the beach and with walking areas alike outside the door. It offers a warm atmosphere and numerous cultural events in a historic setting. Gamlehorten Guest house offers accommodation, banqueting rooms, food and drink and cultural experiences in historical surroundings at Karljohansvern in Horten. Here you have galleries and international museums in the neighborhood and walking distance to the city center. VISUELLT KONSEPT

Minnesamvær • Konfirmasjon Selskap • Overnatting Bestilling telefon +47 33 04 79 08 Mobil +47 928 66 495 www.eikenpensjonat.no

Visuell identitet NOVEMBER 2017

www.rs-noatun.no www.visithorten.com

45

RS Noatun er Nordens ledende senter for sjøsikkerhet.

Senteret skal også være ledende på konferanser og eventer fo


OVERNATTING · ACCOMMODATION

© xxx

CAMPING OG HYTTER I Horten finner du flere hytter og campingplasser med flott beliggenhet, enten du vil opp i tretoppene eller nære vannet. In Horten you will find several cabins and campsites with great location, whether you want to go up the tree tops or close to the water.

LØVØYA CAMPING Løvøyveien 54, Falkensten Bruk

(+47) 33 07 86 54

Løvøya er en halvøy i Oslofjorden like nord for Horten i Vestfold. Den ligger naturskjønt og fritt til, en drøy times kjøring fra Oslo. Løvøya ligger i et varmt og frodig område. Her finnes en særegen geologi og flotte edelløvskoger med mye spennende plante- og dyreliv. Løvøya Camping har to vanlige campinghytter og tre høystandard Løvhytter. Løvøya har mer enn 100 vognplasser fordelt på 8 ulike områder. De fleste har utsikt til sjøen og uttak til strøm i rimelig nærhet av hver vognplass. Hvert av områdene har toalettanlegg, og ligger i nærheten av moderne sanitæranlegg. I tillegg er det et eget område for bobiler, caravans og telt for korttidsopphold. Dette ligger tett ved sjøen nær moderne sanitæranlegg, kafè, badeplass og sykkelutleie. 46

www.visithorten.com

5 km

Løvøya is a peninsula in the Oslofjord just north of Horten in Vestfold. It is scenic and free to, an hour’s drive from Oslo. Løvøya is situated in a warm and lush area. There is a distinctive geology and beautiful spruce forests with a lot of exciting plant and animal life. Løvøya Camping has two standard cabins and three high standard log cabins. Løvøya has more than 100 caravan parks in 8 different areas. Most have views to the sea and power outlets in close proximity to each carriageway. Each of the areas has toilet facilities and is located near modern sanitary facilities. In addition, there is a separate area for motorhomes, caravans and tents for short-term stays. This is located close to the sea near modern santiara facilities, café, swimming area and bicycle rental.


ACCOMMODATION · OVERNATTING BORREVANNSHYTTENE Vikveien 44

(+47) 41 50 83 47

6 km

3

31

Borrevannshyttene ligger idyllisk til langs Borrevannet ved Horten. Borrevannet naturreservat er et fuglereservat med 254 registrerte arter, bl.a fiskeørn. Borrevannet er også en av Norges mest kjente gjeddevann, hvor rekorden ligger på 18 kg. Ved hyttene er det ett rikt dyreliv med bever, rådyr, ekorn og mår. Borrevannshyttene ligger 5 min. med sykkel fra Løvøya og Oslofjorden, der er det flotte badestrender med gatekjøkken og kafe. Det er kun 8 min. med bil inn til Horten. The Borrevann cabins are idyllically located along the Borrevannet at Horten. Borrevannet Nature Reserve is a bird sanctuary with 254 registered species, including anglers. Borrevannet is also one of Norway’s most famous pike waters, with a record of 18 kg. At the cottages there is a rich wildlife with beaver, deer, squirrels and moors. Borrevann Cabins are 5 min. by bike from Løvøya and Oslofjorden, there are great beaches with fast food and a café. It’s only 8 min. by car to Horten.

TRETOPPHYTTER OSLOFJORDEN Veggeveien 19

(+47) 99 09 30 30

8 km

I Tretopphytter Oslofjord bor du som fuglen i trærne - hundre meter over havet og åtte meter over bakken med unik utsikt over Oslofjorden! Tretopphyttene ligger på Nordre Vegge utenfor Horten i Vestfold, kun en times kjøring fra Oslo sentrum og 10 minutter fra Kopstadkrysset på E-18. Overnatting i tretopphyttene er en unik anledning for både voksne og barn å oppleve skogens fortryllelse - nyte roen og stillheten, og oppleve nærkontakt med dyr, fugler og naturen.

5

40

Tretopphyttene Oslofjord is a unique concept. 5 cabins are built in the trees, 8 metres above the ground and 100 metres above sea level. With a view of the Oslofjord you can wake up like the birds in the trees. Accommodation in the wooden cabins is a unique opportunity for both adults and children. The wooden cabins are located on Nordre Vegge outside Horten in Vestfold, only an hour’s drive from Oslo city centre and 10 minutes from the Kopstad Crossing on E-18.

BOBILPLASS HORTEN GJESTEHAVN / CARAVAN SITE TOLLBUGATA 2 (+47) 33 08 64 00 0 km

B obilplass i sentrum, ved Horten gjestehavn. 13 plasser. Caravan site in the town centre by Horten guest harbour. 13 places.

www.visithorten.com

47


TRANSPORT OG NYTTIGE NUMMER · TRANSPORT AND USEFUL NUMBERS

TRANSPORT OG NYTTIGE NUMMER USEFUL INFORMATION

Horten er et viktig kommunikasjonsknutepunkt med fergeforbindelse til Moss og kort vei til E18. Vestfoldbanen stopper på Skoppum 10 min biltur unna Horten sentrum. Internasjonale luftforbindelser via Torp Sandefjord Lufthavn, kun 30 min biltur unna sentrum.

BUSS / BUS

INTERNATIONAL FLYPLASS / INTERNATIONAL AIRPORT TORP SANDEFJORD LUFTHAVN

PAULSEN BUSS AS

Tverrmyra 5, Skoppum Tlf: (+47) 33 04 11 99 Paulsen Buss har lang fartstid og erfaring, og tilbyr både turbusser og minibusser med sjåfør. Turbusser og minibussutleie kan leies fra 10 til 69 sitteplasser med god lastekapasitet.

Tlf. (+47) 33 42 70 00

Taxi TAXI når du trenger det!

I tillegg kjører Paulsen Buss flybussrute mellom Horten fergeleie og Torp Sandefjord Lufthavn. Rutetabell finner du på vkt.no.

VESTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK Ruteopplysning / Schedule: tel.: (+47) 177

www.vestfoldtaxi.no

VESTFOLD TAXI

Vi har biler stasjonert i Svelvik, Sande, Re, Holmestrand, Sandefjord, Larvik, Kvelde og Lardal.

Tlf. (+47) 33 42 02 00

FJORDTAXI FERGE / FERRY BASTØ FOSEN

tel.: (+47) 33 03 17 40

tel.: (+47) 483 14 448

TOG / TRAIN NSB, Vestfoldbanen

Ruteopplysning / Schedule: Tlf. 815 00 888

TRYGG MEDSPILLER INNEN TRANSPORT BIL – BÅT – FLY FORTOLLING – LAGER Web: www.vikingsped.no e-mail: viking@vikingsped.no Tlf.: 33 03 07 50 Faks: 33 03 07 60/ -70 Etb. 1956

48

www.visithorten.com


TRANSPORT AND USEFUL NUMBERS · TRANSPORT OG NYTTIGE NUMMER

INFORMASJON USEFUL INFORMATION

BRANN / FIRE 110 POLITI / POLICE 112 AMBULANSE / AMBULANCE 113

AVFALL / WASTE Skoppum gjenvinningsstasjon Adalsveien 22 tel.: (+47) 33 35 43 80 Levering av sortert avfall / Sorted waste BIBLIOTEK / LIBRARY Horten bibliotek Apotekergata 10, tel.: (+47) 33 08 53 30 Stor utlånsavdeling. PC med nettilgang. Arrangementer gjennom året./ Large lending department. PC with internet connection. Events throughout the year. Åpen / Open: Man–tor / Mon.–Thu.: 08.00–19.00. Fre–Fri.: 08.00–16.00 Lør./Sat.: 10.00–15.00 Åsgårdstrand bibliotek Granåsveien 46, tel.: (+47) 975 50 489 Åpen / Open: Man /mon.: 16.00–19.00 BAKKENTEIGEN KULTURHUS / BAKKENTEIGEN CULTURE HOUSE Bakkenteigen kulturhus Raveien 215, Borre (+47) 33 08 53 71 HORTEN KINO / HORTEN CINEMA Horten kino Torggata 2, Horten (+47) 452 27 583 BRANNSTASJON / FIRE STATION Stasjon Kopstad Kopstadveien tel.: (+47) 33 00 36 00

POSTKONTOR / POST OFFICE Post i butikk= Coop Prix Horten

Extra Holtandalen Meny Horten Meny Borre Kiwi Skoppum Spar Nykirke Circle K Åsgårdstrand

HORTEN KOMMUNE / TOWN ADMINISTRATION Besøksadresse / Visiting adress: Teatergata 11. www.horten. kommune.no Åpen / Open: Ekspedisjonstid / Opening hours: 08.00–15.00 Sentralbord tel.: (+47) 33 08 50 00 TANNLEGEVAKT / DENTAL SERVICE Haugar Tannklinikk Stoltenberggt. 3B, Tønsberg tel.: (+47) 33 30 93 80 Åpen / Open: Kun lørdag, søndag og bevegelige helligdager Only Saturday, Sunday and mobile holidays: 15.00–17.00

DYRLEGE / FIRE VET Horten dyreklinikk Kiellands gate 12, tel.: (+47) 33 04 94 90 Vestfold dyrehospital Horten Storgt. 35, tel.: (+47) 33 32 90 00 LEGEVAKTEN / MEDICAL EMERGENCY CENTRE Harald Pedersensgate 9 , tel.: 116 117 Døgnåpent alle dager / Open 24 Hours OFFENTLIGE TOALETTER I SENTRUM / PUBLIC TOILETS Sjøsiden, Esso Storgata, Shell Tveiten Bilistsenter PARKERINGSPLASSER / PARKING Parkeringsovervåkningen / Administration: tel.: (+47) 33 08 50 00 POLITI / POLICE STATION Langgata 7 tel.: (+47) 02800 BRANSJEORGANISASJONER Horten næringsforum hortenhandelsstand@hotmail.com

www.visithorten.com

49


Sandefjord–Strømstad

REIS GRATIS * MED OSS

08.30 OG 15 HVER DAG, H

.20

ELE ÅRET !

Bestill din reise på fjordline.com ⁄⁄ 51 46 40 99

*Gjelder FJORDCLUB-medlemmer. Bli medlem GRATIS på fjordclub.no 50

www.visithorten.com


www.visitvestfold.com

Følg Visit Vestfold pü sosiale medier / Follow Visit Vestfold on social media

www.visithorten.com

51


BARNAS VESTFOLD · Vestfold for children

Barnas Vestfold VESTFOLD FOR CHILDREN

Klatring så det kribler i magen, oppunder trærne på Høyt&Lavt i Lardal, eller ved sjøen på Aktiv Fritid på Tjøme. Innta hesteryggen på Stall Verdens Ende, nyt nærkontakt med dyr og et vell av aktiviteter på Foldvik Familiepark og kom nært innpå gårdslivet på Kleppan og Holt Gård. Møt Bonden og Rottenikken i gnistrende familieshow på Buggegården ved Nykirke. Hopp høyt i Norges største trampolinepark Gravity Sports Trampolinepark. Basseng for små badeløver på Active Family på Nøtterøy, og et lekeland fullt av muligheter på Metro Sandefjord. Gunnars Verksted og Cinema Fantasia er en opplevelse uten sidestykke! Dette er en god blanding av Flåklypa Grand Prix og Ville Vesten. Museene har egne program for barn gjennom året.

Visit Scandinavia's largest climbing park Høyt og Lavt, or try the zip line along Tjøme’s beautiful coast at Aktiv Fritid. Try horseback riding at Stall Verdens Ende, or enjoy Foldvik Familiepark with lots of animals and activities. Discover family show and farm life at Buggegården. Playground and swimming pool at Active Family, bowling and large indoor playground at Metro Sandefjord. Gunnars Verksted and Cinema Fantasia is an exciting experience! Humour, funny activities, imaginative installations and surprises everywhere in beautiful surroundings between Larvik and Helgeroa. The museums has their own program for children througout the year.

3

4

1

2 52

6 www.visithorten.com

Alle foto: ©FU

5


Vestfold for children · BARNAS VESTFOLD

35

32 32

35

32

32 40

Horten 13

12

19

Tønsberg 8

32

40

1

Sandefjord 67 5

40

4

3 Larvik 2

7

11

8

12

9

13

10

14

9 11 10

1. HØYT OG LAVT Lågendalsveien 3388 Steinsholt Tlf.: (47+) 33 15 55 00 Alle dager 23.06 – 19.08 Helgene 28.04 – 22.06/21.08 - 21.10 Uke 40 + 01.05, 10.05, 11.05, 21.05 2. FOLDVIK FAMILIEPARK Foldvikveien 53, Stavern Tlf.: (+47) 41 38 40 00 Alle dager 23.06 – 19.08 Helgene 19.05 – 17.06/ 25.08 – 02.09 3. GUNNARS VERKSTED Berviveien 100, Larvik Tlf.: (+47) 33 19 10 17, 916 05 253 Drop-in man, tir, ons. 02.07-15.08 4. GRAVITY SPORTS TRAMPOLINEPARK Hegdalveien 59, Larvik Tlf.: (+47) 941 72 134 Hele året 5. SANDEFJORD MINIGOLFKLUBB Sandefjordsveien 7, Sandefjord Tlf. (+47) 41 28 13 08 Alle dager 17.05-10.08 Helgene 18.08-17.09 6. METRO SANDEFJORD Hinderveien 8, Sandefjord Tlf.: (+47) 33 52 30 00 Hele året 7. KLEPPAN BESØKSGÅRD Feenveien 32, Stokke Tlf. (+47) 45 07 68 95 Alle dager 26.06-31.07 8. ACTIVE FAMILY Stalsbergveien 7, Nøtterøy Tlf: (+47) 33 34 59 10 Hele året 9. AKTIV FRITID TJØME Sjøbusand 62, Tjøme Tlf.: (+47) 971 42 512 Klatrepark og Via Ferrata april – september 10. STALL VERDENS ENDE Skåeveien 3, Tjøme Tlf.: (+47) 901 28 457 Den lille dyreparken 24.06 – 15. 08 11. TJØME SKATEKLUBB Mefjæren 9, Tjøme (+47) 91 13 54 41 12. BUGGEGÅRDEN Hellandveien 81, Nykirke Tlf.: (+47) 930 38 908 Alle dager 02.07-05.08 Helgene 21.04-01.07/ 10.08-11.08 + 30.04, 01.05, 10.05, 11.05, 18.05 og 21.05 13. HOLT GÅRD Grøumveien 229, Undrumsdal Tlf. (+47) 928 12 894 Søndager hele året 14. MUSEENE Museene har egne program for barn gjennom året. Bildet er fra Midgard Historisk senter i Borre. www.visithorten.com

53


KUNSTREISER · Higlights of the art in Vestfold

1

©

4

© AP

5

© FU

© Poesiparken

6

2

© JTR

3 54

© AS

www.visithorten.com

1. POESIPARKEN Larvik sentrum. Hele året. 2. FREDRIKSVERN VERFT Stavern sentrum. Hele året. 3. ART FOR ALL Sandefjord sentrum. Hele året. 4. MIDTÅSEN SKULPTURPAVILJONG Midtåsvn. 2, Sandefjord Hele året 5. VESTFOLD KUNSTSENTER Øvre Langgate 28, Tønsberg Hele året. 6. SANDEFJORD KUNSTFORENING Strandpromenaden 9, Sandefjord. Hele året. 7. HAUGAR VESTFOLD KUNSTMUSEUM Gråbrødregaten 17, Tønsberg. Hele året. 8. STI FOR ØYE Fossnesveien 3, Stokke (+47) 971 79 198 Hele året 9. PREUS FOTOMUSEUM Kommandørkaptein Klincks vei 7, Horten. Alle dager 01.06–31. 08 10. MUNCHS HUS Edvard Munchs gate 25, Åsgårdstrand Mai og september: Lør og søn. Juni, juli og august: tir-søn.


Highlights of the art in Vestfold · KUNSTREISER

7

© AP

8

© TS

Kunstreiser

HIGHLIGHTS OF THE ART IN VESTFOLD Edvard Munch fant sitt eget sted i Åsgårdstrand hvor han lot seg inspirere av landskapet til mange av sine kjente motiv. På Preus Museum vises fotografiets historie sammen med vekslende utstillinger. I hjertet av Tønsberg ligger kunstmuseet Haugar Vestfold Kunstmuseum som formidler kunst av høy kvalitet. Som en kjærlighetserklæring til Vestfoldskogen ligger utendørsgalleriet «Sti for Øye». Knut Steens skulpturer setter fantasien i sving og kan ses i egen paviljong på Midtåsen, i Sandefjord sentrum har «Art for all» satt preg på flere av byens vegger og Kunstforeningen byr på stadig nye utstillinger. I Larvik by er en egen poesipark hvor du kan finne ditt favorittdikt på en vegg eller en benk. I Stavern ligger galleriene tett, og Fredsskipene troner inne på Fredriksvern. La deg inspirere, og løft blikket for en kunstreise gjennom Vestfold! Edvard Munch found his own place in Åsgårdstrand, inspired by the landscape he painted many of his famous motifs. At The history of photography is displayed at Preus Museum, together with changing exhibitions. Haugar Vestfold Kunstmuseum in the heart of Tønsberg provides high quality art. As a declaration of love for the Vestfold-forest, you will find the outdoor gallery "Sti for Øye". Knut Steens sculptures has their own pavilion at Midtåsen, in Sandefjord town center, "Art for all" has effected several walls, and Sandefjord Kunstforening constantly offers new exhibitions. Larvik has their own poetry park where you can find your favorite poem on a wall or bench. In Stavern, the galleries are many, and Fredsskipene are thrones in Fredriksvern verft. Be inspired, and take a journey of art through Vestfold!

9

© FU

10

35

32 32

35

32

32 40

Horten 5

6 19

Tønsberg 9

32

40

8

4

Sandefjord 7 10

3

40

1

Larvik 2

© FU

www.visithorten.com

55


NATURLIGE HØYDEPUNKT · Natural highlights

1

56

©Martin Olsen

2

© AP

3

4

© DS

5

www.visithorten.com

© JTR

© DS


Natural highlights · NATURLIGE HØYDEPUNKT

6

7

Naturlige høydepunkt NATURAL HIGHLIGHTS

I Vestfold ligger naturen som en åpen invitasjon til alle som liker å kjenne på naturens gleder. Her trenger en ikke være i toppform for å nyte den beste utsikten, eller gå milevis for å kjenne naturen på kroppen. Naturens tilgjengelighet og variasjon kan oppleves uavhengig av form og funksjon, og det er kort vei til nærmeste by – eller mellom tursko og høye heler som vi liker å si. Opplev majestetisk utsikt mot horisonten på Verdens Ende eller ta en selfie foran Vippefyret. Gå så langt du vil av de 35 km merkede kyststi mellom Stavern og Helgeroa. Kjenn på naturkreftene på Mølen, med Norges største rullesteinstrand. Ta turen innover i landet til mektige Kjærrafossen. Hør fuglene synge i Bøkeskogen, eller ta turen til Ilene naturreservat. Gå på historisk grunn på Borrehaugene, Nordens største samling av storhauger fra yngre jernalder. Legg turen til Tønsberg Tønne eller blant krigsruiner på Folehavna. Mulighetene er mange. Om du vil hvile blikket mot horisonten, vandre blant kulturminner eller nyte skogens ro. Det er bare å finne frem turskoene! In Vestfold, nature is an open invitation to anyone who enjoy the pleasures of the nature. Here you do not need to be in top shape to enjoy the best view, or walk many miles to feel the nature. Nature's availability and variety can be easily experienced – and there is short distance between hiking shoes and high heels as we like to say. Experience the majestic view of the horizon at the World End or take a selfie in front of the Vippefyret. Walk as far as you want from the 35 km marked coastal path between Stavern and Helgeroa. Feel the natural forces on Mølen, with Norway's largest pebble beach. Take the trip to countryside and the mighty Kjærrafossen. Hear the birds sing in the Beech forest, or take the trip to Ilene Nature Reserve. Walk on historical grounds on Borre mounds, the largest collection of highlands from the early Iron Age. Take the trip to Tønsberg Tønne or among the ruins on Folehavna. The possibilities are many. If you want to rest your eyes on the horizon, walk among cultural monuments or enjoy the forests tranquility. It´s just to get your hiking shoes on!

8

© DS

1. VERDENS ENDE Tjøme 2. KYSTSTIEN I STAVERN 3. KJÆRRAFOSSEN Lågendalsveien 3392, Steinsholt 4. BORREHAUGENE Birkelyveien 3, Borre 5. TURSTIER OG KYSTSTIER I TØNSBERG 6. BØKESKOGEN i Larvik 7. KYSTSTIEN PÅ ØSTERØYA OG VESTERØYA i Sandefjord 8. ISTREHÅGAN på Jåberg i Larvik/Sandefjord

35

32 32

35

32

32 40

Horten 4

19

5

Tønsberg

32

40

3

Sandefjord 6

40

8

Larvik

7

1

2

www.visithorten.com

57


KULTURFLOMMEN · Culture in Vestfold

1

2

4

5

6

7

9 58

8

10 www.visithorten.com

Alle foto: FU og Visit Vestfold

3


Culture in Vestfold · KULTURFLOMMEN

Kulturflommen

35

32 32

32

35

32 40

Horten

1113 10

CULTURE IN VESTFOLD

19

2 1617

Tønsberg

32

40

Det er høy kulturell sommerpuls i Vestfold, og kort vei mellom tilbudene. Her er noen av sommerens høydepunkt. Kalender oppdateres fortløpende på www.visitvestfold.com A good variation of activities is available throughout the year. For more information visit www.visitvestfold.com

7

Sandefjord 3

14 1

65

40

4

Larvik 8 9 1215

1. STAVERNFESTIVALEN 12.-14.07 2. FOYNHAGEN 05.05 SESONGÅPNING 09.05 LOVESHACK 11.05 SEIGMEN 19.05 YOUNG NEILS 26.05 JULIE BERGAN 08.06 VIOLET ROAD 29.06 JARLE BERNHOFT 04.07 TROPICAL TUESDAY 05.07 BO KASPERS ORKESTER 09.07 KARI BREMNES 10.07 TROPICAL TUESDAY 12.07 SUSANNE SUNDFØR 13.07 DI DERRE 14.07 CEZINANDO 17.07 TROPICAL TUESDAY 18.07 THE WATERBOYS 19.07 DANCE WITH A STRANGER 20.07 MTV PARTY 21.07 GARDEN PARTY 24.07 TROPICAL TUESDAY 25.07 CC COWBOYS 27.07 POSTGIROBYGGET 29.07 BJØRN EIDSVÅG 30.07 KIM LARSEN & TJUKKEN 31.07 TROPICAL TUESDAY – BROILER M.FL. 02.08 LARS WINNERBÄCK 03.08 TRANG FØDSEL 04.08 KLOVNER I KAMP 11.08 DUMDUM BOYS 18.08 VALENTOURETTES 24.08 ÅGE ALEKSANDERSEN & SAMBANDET 15.09 SESONGAVSLUTNING MED D.D.E 3. MIDTÅSEN KULTURFESTIVAL 08.-22.07 MIDTÅSEN BARNEFESTIVAL 10.-22.07 4. SOLOPPGANGKONSERT PÅ VERDENS ENDE 08.07 5. KURBADHAGEN 15.06 SESONGÅPNING – NORSKE BYGGEKLOSSER 21.06 VERONICA MAGGIO 30.06 HAGEFEST! ERIK & KRISS + TRANG FØDSEL 04.07 KNUT ANDERS SØRUM 06.07 IDA MARIA 07.07 HELLBILLIES 11.07 MARION RAVN 13.-15.07 SANDEFJORD MAT- OG ØLFESTIVAL 19.07 DR. HOOK 20.07 DET BETALES 21.07 VALENTOURETTES 27.07 SILYA & THE SAILORS 28.07 D.D.E 6. BAKGÅRDEN CAFÉ 22.06 HANS & PER MATHISEN 29.06 HENNING KVITNES TRIO 04.07 TRYGVE SKAUG 06.07 EVA WEEL SKRAM 11.07 JONAS FJELD DUO 13.07 MAGNUS GRØNNEBERG 25.07 THE CORNER BOYS 27.07 JAN EGGUM 08.08 LOUIS JACOBY 17.08 FATTIGMANNSBANDET 7. KJÆRRA FOSSEPARK 23.06 BJØRN EIDSVÅG 8. HOTEL WASSILIOFF 19 OG 20.07 JAN EGGUM 25 OG 26.07 OLE PAUS 9. FREDRIKSVERN VERFT 06.07 ÅGE & SAMBANDET 07.07 DIRE STRAITS EXPERIENCE 28.07 KIM LARSEN & TJUKKEN 10. MIDGARD HISTORISK SENTER 05.-06.05 MIDGARD CON III 26.05 KAMPLEKER VED GILDEHALLEN 25.-29.06 MIDGARD SOMMERSKOLE 01.-03.07 NORDISK VIKINGMARKED – BORREKAUPANGEN 16. 18.08 MIDGARDSBLOT 11. FYRVERKERIKONSERTEN 29.06 KONGELIGE NORSKE MARINES MUSIKKORPS MED SOLISTENE KÅRE CONRADI OG HADDY NJIE 12. JENTENE PÅ KYSTSTIEN 02.06 13. GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD 21.-24.06 HORTEN 14. BØKEKROA 01.06-27.07 GLA´JAZZ 03.08 LARVIK BANDFESTIVAL 15. GLADE DAGER I STAVERN 16.06-12.08 16. HOTEL KLUBBEN TØNSBERG 21.06-21.07 GREASE THE PARTY – BACK TO THE 50´S 17. TØNSBERG VIKINGFESTIVAL 07.-09.09

11

14

12

15

13

16

17 www.visithorten.com

59


KART · MAP

16

35

7

60

www.visithorten.com


MAP · KART

Overnatting / Hotel / Motel 3. Gamlehorten Gjestegård D2 4. Thon Hotel Horten D2 5. Sjømilitære Samfund D2 6. Grand Hotel Åsgårdstrand D4 7. First Hotel Horten C3 Campingplass / Camping area / Campingplatz 8. Løvøya Camping og Båthavn C1 9. Borre Familiecamping - NCC C3 10. Rørestrand Camping D2/3 Hytter / Cabins / Hütten 11. Kystledhytte - Løvøysund C1 12. Kystledhytte - Langgrunn D3 13. Borrevannshyttene C1 14. Knudsrød turisthytte C2 15. Skihytta B1 16. Tretopphyttene B2

Severdighet / Place of interest / Sehenswurdigkeit 3. Karljohansvern m/Horten gård D2 8. Løvøy kapellet m/Olavsbrønn C1 17. Gildehallen (vikingenes festsal) C3/D3 18. Horten Kirke D1 19. Horten Natursenter C2 20. Fortet Norske Løve D1 21. Horten Bilmuseum D2 22. Marinemuseet D2 22. Preus museum D2 23. Hortenskanalen D2 24. Røreåsen, Festningen “Hortens Tak” og bassenglokket C2 25. Apenesgården m/ Harald Kihles Galleri C2 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Borreparken, Borrehaugene D3/(Borre) Munchs Hus C4 Nykirke Kirke (Nykirke) Borre Kirke (Borre) Midgard historisk Senter (Borre) Adalsborgen/utsiktspunkt B3 Lokalhistorisk Senter D2 Buggegården B1 Tufte Gård B2

Idrettshall, idrettsanlegg / Sports center / Sporthalle, Sportanlage 36. Holtanhallen C2 37. Hortenshallen og Lystlunden D2 38. Skoppum Idrettspark B3 (Skoppum) 39. Borrehallen C3 (Borre) 40. Sparebank 1 hallen B2 (Nykirke) 41. Borre Golfbane C2 42. Borre Idrettspark C2 43. Åsgårdstrand idrettsplass C4 Næringsområde/næringspark / Industrial area / Industriegebiet 45. Langmyra/Tverrmyra B3 (Skoppum) 46. Horten Industripark D1/2 47. Strandpromenaden C1 48. Bromsjordet D2 49. Bekkajordet C1 50. Knudsrødveien C2 51. Kongeveien C2 52. Origo Næringspark B3 53. Sande Næringspark C3 54. Hauan Næringspark A2 55. Falkensten Næringspark C1 Kino, kultursal / Cinema, cultural arena 58. Kino Horten D2 59. Bakkenteigen Kulturhus C3 60. Publicom Scene D2

Handelsområde / Shopping area / Einkaufsviertel 58. Horten sentrum D2 66. Horten Handelspark C2 67. Linden Park D2 68. Paletten KJøpesenter C4 Bilferge / Car ferry / Autofähre 60. Ferge Horten - Moss D2 Skole / College / Schule 59. Høgskolen i Sør-Øst Norge C3 Bibliotek / Libary / Bibliotheke 1. Horten Bibliotek D2 59. Høgskolen i Sør-Øst Norge C3 72. Åsgårdstrand Bibliotek D4 Diverse / Micellaneous / Verschiedenes 75. Borre Sykehjem (Borre) 76. Skoppum Gjenvinningsstasjon C3 77 Nykirke Bygdehus (Nykirke) 78. Vadlatun (Borre) 79. Borreborg (Skoppum) 80. Furuhaug C4 Post i butikk 85. Meny Horten C1 86. Coop Prix C2 87. Coop Prix D2 88. Meny Borre C3 89. Cirkle K C4 90. Spar Nykirke B2 (Nykirke) 91. Kiwi Skoppum B3 (Skoppum) Bank / Minibank Helsesenteret Horten Sykehus - Legevakt Casual Clinic / Unfallstation Politi / Police / Polizei Jernbanestasjon / Railwaystation / Bahnhof Taxi, Buss / Taxi, Bus Kopstad Brannstasjon Firestation / Feuerwache Spisesteder Cafés, restaurants / Gaststätte, restaurants P-plass Parking Area / Parkplatz Badeplass Public swimming / Schwimmbad Friluftsområde Recreational Area / Erholungsgebiet Utsiktspunkt Scenic view point / Aussichtpunkt Rasteplass Rest area / Rastplatz Gjestehavn Visitors harbour / Hafen für Freizeitboote

Din digitale guide for turistinformasjon: visithorten.com Lokal informasjon finner du også på byens hotell. For tourist information: www.visithorten.com Information points for local information at the hotels.

www.visithorten.com

61


62

www.visithorten.com Idrettshall, idrettsanlegg Sports center / Sporthalle, Sportanlage 52. Hortenshallen og Lystlunden G10 65. Holtanhallen C13 66. Borre Idrettspark B15

P-plass / Parking area / Parkplatz

Kino / Cinema 62. Kino Horten G11

Severdighet Place of interest / Sehenswurdigkeit 13. Horten Gård H8 42. Lokalhistorisk Senter G9 48. Horten Bilmuseum F15 49. Marinemuseet G8 49. Preus Museum G8 50. Røreåsen, Festningen“Hortens Tak” og bassenglokket C11 51. Apenesgården m/ Harald Kihles Galleri B8 52. Lystlunden m/ paviljong og alle typer trær G10/11 53. Fortet Norske Løve H2 54. Hangar A H6 55. Hangar B H5 56. Ekserserhuset H7 57. Jentene i kjelleren H8/9 58. Galleri Verftsporten H8 59. Garasjetorget H8

Utsiktspunkt Scenic view point / Aussichtpunkt

Friluftsområde Recreational area / Erholungsgebiet

Badeplass Public swimming / Schwimmbad

Campingplass Camping area / Campingplatz 45. Rørestrand Camping F18

26. Alfred Rossi - italiensk F11 27. Hong Kong House - kinesisk G11 28. Golden Crown - kinesisk F11 29. Mr. Fu Café og Kina Mat F12 30. Oscars Restaurant - tyrkisk F11 31. Sushi Asiamat F12 32. Ny-Nas Sushi F11 33. PizzaNini F12 34. Café Gul F12 35. Burger King G14 36. Tonita Grill GAtekjøkken F11 37. Kafferiet G11 38. Traktern Kaffebar F12 39. Traktern Kaffebar Sjøsiden G12 40. Stopp! Kaffebar F11 41. Nummer ti Kafe og Bruktbutikk H8 42. Kafe Breda G9


www.visithorten.com

63

Spisesteder Cafè, restaurant / Gaststätte 11. Restaurant Ocean G12 12. Sjømilitære Samfund H9 17. Indian Restaurant Himalaya Tandori G12 18. Café KJV H8/9 19. Stallen Galleri og Cafè G11 21. Fishland Restaurant G12 22. Peppe`s Pizza G12 23. Nøtterø Bakeri og Konditori F12 24. Marinen Steak House F12 25. Horten Mikrobryggeri F11

Overnatting / Hotel / Motel 11. Best Western Horten Hotell G12/13 12. Sjømilitære Samfund H9 13. Gamlehorten Gjestegård H8

Kjøpesenter / Handelsområde Shopping center / Einkaufszentrum 3. Torggården G11 4. Sjøsiden G12 5. Horten Handelspark C17 6. Linden Park G14 7. Vektergården G11

Kultur / Culture 1. Horten bibliotek G12 13. Gamlehorten Gjestegård H8 101. Kulturhuset 37 F12 102. Publicom Scene F12 103. Artilleriverkstedet G8 104. Torpedoverkstedet G8

Videregående skole / College / Schule 97. Horten videregående skole F/G10 98. Horten videregående skole G11

Bilferge / Car ferry / Autofähre 95. Ferge Horten-Moss G13

Taxi, Buss / Taxi, Bus

Politi / Police / Polizei

Bank

Post i butikk 90. Meny Horten A7 91. Coop Prix C13 92. Coop Prix F11/12 93. Meny Borre B19

Bensinstasjon / Gasstation / Tankstelle

Sykehus / Sykehjem Casual Clinic / Unfallstation 85. Horten Helsesenter / Legevakt D12 86. Braarudåsen Senter D12 87. Indre Havn Sykehjem E9

Apotek / Pharmacy / Apotheke 3. Apotek 1 Fram G11 4. Apotek 1 Løven G12 6. Vitusapotek Linden Park G14 82. Apotek 1 Holtanløkka C12

Næringsområde/-park Industrial area / Industriegebiet 75. Bromsjordet F/G9 76. Horten Industripark F7 77. Kongeveien Industripark C15 78. Strandpromenaden E9 79. Knudsrødveien A9

Gjestehavn Visitors harbour / Hafen für Freizeitboote 70. Horten Gjestehavn G12 71. Sykehusbrygga G8/9

67. Borre Golfbane / Tennisbane A18 68. Horten Skatepark G9 69. Horten svømmehall E/F12


www.haugar.com gråbrødregaten 17 3110 tønsberg 33 30 76 70 åpent: hele året: lørdag–søndag–helligdager 12–17 september–mai: tirsdag–fredag 11–16 juni–august: mandag–fredag 11–17 BARE BARISTA følger museets åpningstider

HEN – FLYTENDE KJØNN 27. jan–06. mai

MORTEN KROGVOLD BLACK AND WHITE POETRY 05. mai–07. oktober

KITTY KIELLAND FRI LUFT 26. mai–16. september morten krogvold HRH Crown Princess Mette Marit of Norway, 2007

Byguiden Horten 2018-2019  
Byguiden Horten 2018-2019