Page 1


Šonov

Design & foto: © 2011 Jan Flieger – Biograph

Kostel Všech svatých v Heřmánkovicích


Hudební festival v kostelích Broumovska 2. 7. – 3. 9. 2011


Dub v broumovské klášterní zahradě


Vítejte na Broumovsku! Vítejte v kraji barokních památek a pískovcových skal. V kraji, který bere dech vznešenou krásou své dosud nedotčené přírody a současně dává sílu svou duchovní hloubkou.

Broumovsko je místem, které si kdysi za svůj druhý domov vybrali břevnovští benediktini a později jej spolu s geniálními architekty – zejména s Kryštofem Dientzenhoferem a jeho synem Kyliánem Ignácem – proměnili v nádhernou zahradu. Ať už se na Broumovsku vydáte kterýmkoli směrem, vždy tak naleznete něco jedinečného. Klášter a venkovské kostely, vyhlídky z hřebenů Broumovských stěn či Javořích hor, romantická zákoutí skalních měst v Teplicích, Adršpachu či na Ostaši, soutěsky, údlolí, jezírka, vodopády, nebo třeba jen lesní pěšiny – to vše tu dýchá a voní neobyčejným klidem, dokáže zpomalit váš čas a odměnit vás čistou radostí z poznávání. Máte-li své srdce otevřené, je nesmírně těžké si tento kousek naší země na celý život nezamilovat.


Preambulum

Vážení přátelé, již po několikáté máme možnost podpořit svou účastí na hudebním festivalu dobrou věc – totiž přispět k opravě zdevastovaných krásných kostelů na Broumovsku. Patříme-li ke kulturním občanům této země, snažíme se jistě každý podle svých sil a možností o to, abychom zachovali dědictví předků, na které jsme právem hrdi. Přispíváme různými dary do nadací, které se o památky snaží starat. Nicméně existuje i jiný záslužný způsob podpory, který je možná ještě kulturnější, než „pouhý“ finanční příspěvek. Tím, že se zúčastníme koncertu, podpoříme nejen opravy památek, ale navíc tímto svým darem jsme sami obdarováni. Náš zážitek z koncertu v kultivovaném prostředí nás vede k osobnějšímu pohledu na památky, k navázání vztahu k nim. Přál bych nám všem, abychom dokázali kulturu podporovat takto kulturně. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český

Putování za poklady mohou být různá a také s různou motivací. Slavné cesty podnikli v minulosti Kryštof Kolumbus, Roald Amundsen, či Albert Schweitzer. První přivezl nazpět bohatství, druhý poznání a třetí zájem o humanitu. Každá z cest měla jiný cíl i význam. Pořadatelům přeji stejnou pestrost výdobytků cesty Za poklady Broumovska. Obohacení svých posluchačů, znalost nových děl a zájem o blízkost. A k tomu přeji i štědré mecenáše a podporovatele cest za hudebním zážitkem.

prof. Jiří Hlaváč, klarinetista, saxofonista, hudební skladatel, pedagog a publicista

Vážení návštěvníci festivalových koncertů, naši předkové se obešli bez cukru až do r. 1200, bez uhlí do roku 1300, bez másla do r.1400, bez brambor až do r. 1500, bez kávy a mýdla až do r. 1600, bez zápalek, plynu a elektrického světla a konzerv až do r. 1900. O čem to svědčí? Materiální hodnoty neovlivňují až tak příliš to, nakolik jsme lidmi, a nakolik se rozvíjí naše lidská osobnost. Proto vždy hledal člověk cestu k srdci jiného člověka. Věděl, že jsou zvláštní dny, zvláštní místa, zvláštní okolnosti, které to mohou usnadnit. Doufám, že pro Vás je to už pošesté kterékoliv místo, které navštívíte v rámci festivalu Za poklady Broumovska. Jestliže jsme našli k určité hodnotě, ideálu a člověku opět alespoň směr, nebyli jsme tady v tento podvečer nadarmo! Tak, jako na těchto místech nadarmo nebyli naši předkové před několika staletími! Svědčí o tom umělecké hodnoty, které zde po nich zůstaly v architektuře, v této krajině i v hudebních uměleckých dílech, která nás dnes na tomto místě potěší. Ať jsou poklady Broumovska trvalou inspirací pro náš život!

P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovský a broumovský


Vážení milovníci hudby, i letos se prostory církevních památek na Broumovsku rozezní skladbami starých mistrů. Jsem rád, že si hudební festival Za poklady Broumovska získal své publikum a oslovuje nejen odborníky a milovníky vážné hudby, ale i široké publikum. Svědčí o tom mimo jiné i to, že vstupuje do dalšího roku své existence, která bude, jak pevně věřím, stejně úspěšná jako loni. S potěšením jsem festivalu udělil svou trvalou záštitu a podporu. Nejen pro jeho dobročinný charakter a zajímavý program, který nabízí, ale i kvůli tomu, že tato akce významně a důstojně reprezentuje celý Královéhradecký kraj. Festival je navíc jedinečnou příležitostí pro mladé hudebníky, aby se seznámili s umem svých starších kolegů a získali své vzory. Přeji všem posluchačům mnoho příjemných hudebních zážitků a organizátorům hodně trpělivosti a nadšení do další práce. Věřím, že se z festivalu Za poklady Broumovska budeme moci těšit i v příštích sezónách.

Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Festival Za poklady Broumovska košatí. Od loňského roku o hudební workshop v čase festivalu. Díky přátelské spolupráci s klavírním virtuosem Ivo Kahánkem se letos začátkem května uskutečnila Broumovská klávesa – soutěž pro klavíristy do 14 let. Kdo slyšel vysokou úroveň soutěžících dětí, může jen doufat, že se stanou účinkujícími příštích ročníků festivalu Za poklady Broumovska. Kéž by mezi nimi byly rovněž děti z našeho regionu.

Hudební festival Za poklady Broumovska se svými pěti minulými ročníky stal nejvýznamnější kulturní a společenskou událostí v Broumově a okolních obcích, pevným bodem našeho letního programu, na který se jeho návštěvníci těší a přizpůsobují mu své ostatní aktivity, aby stihli co nejvíce z jeho pestré nabídky. Je osvěžující a blahodárné vracet se na stejná známá místa ve stejný čas a za stejným cílem. Naše roztěkaná postmoderní doba není nakloněna vztahům k tradici, ke společenským rituálům vytvářejícím souznění, porozumění a klidnou koncentraci na krásu a prožitek. Naše životy jsou uspěchané a jejich tempo se jakoby stále zrychluje, změna střídá změnu, krajina života se neustále proměňuje bez toho, aby vyjevila smysl změn a nový obsah. Každá nová sekvence trvá jen krátce, brzy vyprchává a mění se v další a další. Povrchnost změn nemá čas a sílu vytvářet minulost. Pocit přítomnosti je prchavý, kratičký a pospíchá k budoucnosti, která je stále mlhavější, nejistější, méně srozumitelná a rozbíhá se do mimoběžnosti,kterásesminulostíjižneprotíná. I proto je hudební festival Za poklady Broumovska vzácnou a cennou kontinuitou historie, umění a společného prožitku. Je událostí s očekávaným a radostným obsahem, je poodstoupením z chvatu každodennosti, vzácnou příležitostí zpomalit, zastavit se, oddat se hudbě a myšlenkám nad věcmi nevšedními. Šestý ročník festivalu Za poklady Broumovska bude jistě jiný než pět ročníků předchozích. I to je součást kontinuity. Je však neméně slibný pro jeho věrné obecenstvo i pro všechny návštěvníky, kteří se s ním setkají poprvé.

Ing. Josef Novák, generální ředitel a.s. VEBA JUDr. Libuše Růčková Deset koncertů, deset jedinečných večerů, deset hudebních vzpomínek, deset architektonických skvostů baroka – to vše čeká na interprety i posluchače během šestého ročníku hudebního festivalu Za poklady Broumovska. Všem, kteří mají festival rádi, přeji, aby objevili poklady skryté po celém Broumovsku a všem ostatním přeji krásné hudební zážitky.

Pavel Šporcl, houslový virtuos


Kovárna, Broumovské stěny


„Když jsem se jednoho únorového odpoledne setkal s Janem Školníkem, vyslechl jeho optimistické vize a prohlédl si materiály k chystanému festivalu Za poklady Broumovska a seznámil se s jeho historií, nezbývalo než jediné – říci ano.“ Těmito slovy jsem začínal svůj text do katalogu třetího ročníku „Pokladů“ a nějak nemůžu uvěřit tomu, že spolupracujeme čtvrtým rokem na letos už šestiletém letním festivalu. Za celou tu dobu jsem ani jednou nelitoval, že Český rozhlas podporuje tento bohulibý počin, který dává prostor mladým interpretům klasické hudby a vedle nich přivádí do venkovských kostelů také zkušené špičkové interprety, kteří se do tohoto malebného koutu naší země příliš často nedostanou. Místa jako Heřmánkovice, Božanov či Ruprechtice krásně znějí už při pouhém vyslovení těchto názvů a představím-li si, jak budou znít pod klenbami jejich kostelů tóny hudby, už teď se těším na další letní sobotní večery v Broumově a okolí, kde mám řadu přátel a budu mít zase o důvod víc jezdit častěji do míst blízkých mému srdci i mému rodišti. Přeji festivalu „Za poklady Broumovska“ vše dobré, především početné publikum, které si najde cestu za úžasnou hudbou a skvělými interprety do míst, kde po staletí zněla hudba…

Mgr. Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové

Milí přátelé krásné hudby a Broumovska, i v letošním roce jsme pro Vás připravili hudbou prodchnuté léto na Broumovsku. Festival Vám chce tímto ročníkem představit i to, jak samo Broumovsko přispělo do hudebního světa. Představit interprety s kořeny v regionu či skladby zde vzniklé. Těmito střípky jsou vystoupení Šimona a Matouše Michalových z Bezděkova, Jany Jarkovské s kořeny ve Vižňově, či skladeb z archivu broumovského kláštera v podání souboru Octopus Pragensis. Jsme rádi, že festival navštěvuje stále více posluchačů a cítíme se tím zavázáni. Bez návštěvníků by festival ztratil svojí atmosféru. Nabídnout intenzivní hudební prožitek a prostor pro zamyšlení je nejdůležitějším naplněním naší práce. Díky velkorysosti místních farností jsme v letošním roce poprvé dohodli dlouhodobější spolupráci, která může být zárodkem dalšího rozvoje našeho festivalu. Dobrou zprávou je i trvalé zařazení festivalu mezi významné kulturní akce Královéhradeckého kraje. Festival se stále více dostává do povědomí veřejnosti nejen kvalitou hudby, ale i atmosférou a poselstvím o spolupráci při snaze o obnovu našeho kulturního dědictví. Rád bych poděkoval i na tomto místě všem sponzorům, partnerům a podporovatelům. Jejich opakovaná podpora je pro nás důležitá nejen z ekonomických důvodů. Děkuji i celému organizačnímu týmu a všem dobrovolným spolupracovníkům ve všech obcích a městech, kam festival zavítá. Jan Školník, Agentura pro rozvoj Broumovska

Když jsem dostal před časem nabídku zpívat na festivalu Za poklady Broumovska, trochu jsem se zpočátku obával. Mám vždy strach přijíždět na doposud nenavštívené místo a navíc – zpěv v kostelech, kde občas bývají nejrůznější organizačně technické problémy, může být někdy velkým problémem. Po svém příjezdu na zmíněný festival jsem však byl velmi mile překvapen. Skvělý tým organizátorů, velmi kvalitně připravený koncert a především to, co každého muzikanta nadchne nejvíce – velmi vnímavé publikum se skutečnou láskou k hudbě a opravdu vřelé přijetí. Takových koncertů nebývá mnoho a na tento festivalový nikdy nezapomenu!

A tak přeji i letošnímu ročníku festivalu Za poklady Broumovska co nejvíce takových krásných koncertů, hodně energie a pohody jeho organizátorům a samozřejmě i stálou podporu osvícených spoluorganizátorů, sponzorů, mecenášů a všech dalších, bez nichž by festival a ani hudba nemohly existovat. Srdečně zdraví z Madridu

Štefan Margita


Kaple Hvězda v Broumovských stěnách


Již pošesté... Již pošesté se v kostelích Broumovska rozezní znělka festivalu, který vznikl z potřeby poukázat na jejich neutěšený stav a vdechnout jim, alespoň na čas, nový život a poslání. Nenapodobitelná atmosféra deseti koncertů v těchto nádherných a současně smutných kulisách a dychtivý zájem publika, které nepřichází konzumovat, ale doslova procítit krásu hudby, již za ta léta našla své obdivovatele daleko za hranicemi tohoto kraje i mezi hudebníky. Letošní festival ve znamení vnějších i vnitřních pokladů Broumovska je proto věnován umělcům, kteří mají k tomuto kraji velmi blízko. I proto věříme, že tóny jejich hudby dokáží rozeznít prostory kostelů i vaši vnímavost v nezapomenutelné harmonii.

Přejeme Vám hluboký a ničím nerušený zážitek!

Aktuální informace o festivalu: e-mail: zapoklady@broumovsko.cz tel.: +420 731 610 652

www.zapoklady.broumovsko.cz


Sobota 2. července 2011 Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího

Vita Caroli Kateřina Englichová – harfa Vilém Veverka – hoboj Jan Čenský – recitace Sobota 9. července 2011 Vernéřovice, kostel sv. Michaela

Bratři Michalovi – housle Andrea Vavrušová – klavír Sobota 16. července 2011 Šonov, kostel sv. Markéty

Trio Arundo Sobota 23. července 2011 Božanov, kostel sv. Máří Magdalény

Clarinet Factory Sobota 30. července 2011 Otovice, kostel sv. Barbory

Pražákovo kvarteto

23. července 2011, Broumov: Hudební dílna „Putování mezi hudebními světy“ Alan Vitouš a Clarinet Factory Více informací na www.zapoklady.broumovsko.cz


Sobota 6. srpna 2011 Vižňov, kostel sv. Anny

Jana Jarkovská – flétna Lucie Čížková – klavír Zuzana Virglerová – violoncello Sobota 13. srpna 2011 Heřmánkovice, kostel Všech svatých

Orbis Trio Sobota 20. srpna 2011 Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina

Jiří Bárta – violoncello Jan Čech – klavír Sobota 27. srpna 2011 Horní Adršpach, kostel Povýšení svatého Kříže

Pavel Steidl – kytara Sobota 3. září 2011 Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha

Octopus Pragensis – vokální soubor Pavel Černý – varhany

Začátky koncertů vždy v 18 hodin. Vstupné dobrovolné. V den konání koncertu jsou kostely přístupné veřejnosti. Změna programu vyhrazena.


Kostel sv. Jakuba Většího, Ruprechtice Kostel sv. Jakuba Většího stojí na místě původního dřevěného kostelíka, který je poprvé připomínán k roku 1386. Stavba nového kostela byla dle dochovaných pramenů zahájena položením základního kamene 18. srpna roku 1720. Autorem projektu byl pravděpodobně Kryštof Dientzenhofer, stavební práce však již řídil jeho syn Kilián Ignác. V dubnu 1723 byl kostel vysvěcen. O stavbách venkovských kostelů na klášterním panství rozhodoval sice opat, v tomto případě Otmar Zinke, sám, nicméně náklady museli, alespoň zčásti, nést místní faráři, jednak z příjmů farnosti, jednak z příspěvků dobrodinců. Z tohoto důvodu byly kostely jednodušší a prostší. V případě ruprechtického kostela se jedná o jednolodní stavbu s protáhlým osmibokým půdorysem, která je členěná širokými okenními nikami. Oltář kostela byl v roce 1998 doplněn novým obrazem sv. Jakuba Většího, jehož autorem je malíř a grafik Vjačeslav Iljašenko. Kostel stojí na návrší v severní části obce uprostřed hřbitova a jako hřbitovní brána slouží renesanční dvoupatrová zvonice z 2. poloviny 16. století. Většina z původních zvonů byla zrekvírována během první světové války. Vedle kostela se nachází také fara s vyobrazením znaku břevnovsko-broumovského opatství nad vchodem. K ruprechtické farnosti dříve příslušely navíc obce Hynčice a Jetřichov.

01


Kateřina Englichová

Vilém Veverka

Jan Čenský

Kateřina Englichová je absolventkou Konzervatoře v Praze a Curtisova institutu ve Filadelfii. Je vítězkou řady světových soutěží. První cena na prestižní soutěži v New Yorku, Pro Musicis International Award, jí umožnila zrealizovat sérii koncertů ve významných sálech předních světových metropolí, v Los Angeles, Hongkongu, Římě, Paříži, či New Yorku. Jako sólistka vystupuje s předními domácími i světovými orchestry, absolvovala řadu mistrovských kurzů s předními světovými osobnostmi, jako jsou např. Marielle Nordmann (Francie), či Helga Storck (Německo). V únoru 1998 debutovala jako sólistka v newyorské Carnegie Hall.

V současnosti jeden z nejrespektovanějších českých hobojistů. Je absolventem Pražské konzervatoře a HAMU v Praze. Již během studií pravidelně navštěvoval kursy vedené významným francouzským hobojistou Jean-Louisem Capezzalim. Zásadním impulsem v jeho dalším rozvoji však bylo účinkování v Gustav Mahler Jugend Orchester, kde si jej vyhlédl přední německý hobojista Dominik Wollenweber. V letech 2000–2006 tak Vilém Veverka formoval své hudební vzdělání na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, které obohatil o dvouleté účinkování v proslulé Berlínské filharmonii (Karajan Stiftung), 2003–2005. Nastoupená cesta vyvrcholila vítězstvím v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží Tokyo / Sony Music Foundation (2003).

Herec Jan Čenský pochází z Prahy, studoval hudebně dramatický obor na Konzervatoři a ještě za studií dostal příležitosti před filmovou a televizní kamerou. Poprvé hrál v roce 1978 v televizní hře Mapa zámořských objevů, velkou roli pak dostal o rok později v seriálu Zkoušky z dospělosti. Natočil také mnoho rolí v pohádkách, jako např. Bílá kočička (1979), Princové jsou na draka (1980), Koloběžka první (1984), O princezně, která ráčkovala (1986), O nejchytřejší princezně (1987), Anička s lískovými oříšky (1993) a další. Po ukončení studia na konzervatoři v roce 1983 nastoupil do Divadla pod Palmovkou, hostoval v Národním divadle (Hrátky s čertem) a od roku1990 působil v divadle Ta Fantastika. Důležité jsou také role v televizních seriálech: Návštěvníci (1983), Dlouhá míle (1989), Život na zámku (1995) a Zdivočelá země (1997). V posledních letech se Jan Čenský věnuje také moderování (dlouhodobě například uvádí volbu Miss České republiky).

Kateřina Englichová koncertuje po celém světě, kromě sólových recitálů a koncertů s orchestry se věnuje také komorní hře, pravidelně nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi. Na svém kontě má kolem 30 nahrávek pro různé společnosti. Od září 2005 je lektorkou harfy na New York University v Praze. Kateřina Englichová je držitelkou ceny Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii za přínos v oblasti komorní hry.

S Kateřinou Englichovou spolupracuje od roku 2005. Společně vystoupili na mnoha prestižních podiích Evropy. Vrcholem jejich aktivit byla realizace CD (Supraphon) s hudbou pro hoboj, harfu a klavír (spolu s Ivo Kahánkem). Vilém Veverka je sólistou Filharmonie Brno, zakládajícím členem PhilHarmonia Octet Prague a New Approach Ensemble a oficiálním hráčem firmy Buffet-Crampon France.


Sobota 2. července 2011 Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího

Vita Caroli Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj Jan Čenský – recitace

Program koncertu: Claude Debussy: Reverie pro hoboj a harfu Antonín Dvořák: Dvě biblické písně pro hoboj a harfu Sláva Vorlová: Serenáda pro hoboj a harfu (třívětá) Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta e moll pro hoboj a harfu K. V. 304 (dvouvětá) Claude Debussy: Menuet pro hoboj a harfu Claude Debussy: Preludium pro hoboj a harfu

01


Kostel sv. Michaela, Vernéřovice Farní kostel sv. Michaela tvoří dominantu obce Vernéřovice. Stojí na návrší uprostřed vsi v místech původního dřevěného kostela. Ten nechal v roce 1540 postavit opat Matthias a koncem 17. století byl z rozhodnutí opata Tomáše Sartoria rozšířen. Dnešní barokní kostel byl vybudován v letech 1719–20, respektive 1722, kdy se dokončovalo jeho vnitřní vybavení, snad podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Jeho autorství není přímo v pramenech doloženo, můžeme ho však vyvozovat z jeho stavitelské činnosti pro opata Otmara Zinkeho. V případě vernéřovického kostela se jedná o jednolodní oválnou stavbu, k níž je na východní straně připojena sakristie a na západní straně věž. Původně měl kostel celkem pět zvonů, většina však byla zrekvírována za první světové války. V roce 1924 byly nově pořízeny dva zvony, které zhotovila broumovská zvonařská dílna Octava Wintera. I tyto zvony však byly během druhé světové války zabaveny a do dnešních dnů zde zůstal pouze jeden zvon ze 17. století. Nad hlavním vchodem je umístěna mramorová deska s nápisem, jenž v překladu znamená: „Knížeti nebeských zástupů sv. Michaelovi věnoval Otmar, opat břevnovský 1719.“ Hlavní oltářní obraz je dílem Felixe Antonína Schefflera a znázorňuje zjevení sv. archanděla Michaela na hoře Gargano. Blízko kostela stojí barokní fara s vyobrazením znaku břevnovsko-broumovského opatství nad vchodem, v níž dnes sídlí obecní úřad.

02


Matouš Michal (1992) studuje v současnosti na The Juilliard School of Music v New Yorku, ve třídě koncertního mistra a sólisty Newyorské filharmonie Glenna Dicterowa. Studuje zde díky stipendiu Julliard a za přispění několika českých nadací. Na housle začal hrát pod vedením svého otce Ladislava Michala na ZUŠ v Polici nad Metují a pokračoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jaroslava Foltýna. Ve 13 letech, získal poprvé plné stipendium na Meadowmount School of Music, kde během čtyř let studoval v průběhu letních prázdnin u prof. Charlese Avshariana. Měl možnost účinkovat na masterclassech M. Kraut, D. Russela, S. Shippse, S. Thomase, G. Kalinovského, W. van der Sloota, E. Granata a hrát pod taktovkou Jamese Levina. Šimon Michal (1993) začal hrát na housle pod vedením svého otce Ladislava Michala, nyní studuje na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jaroslava Foltýna. Dvakrát studoval s plným stipendiem na Meadowmount school of Music u prof. Charlese Avshariana a na International Music Academy Pilsen 2006 jako student S. Shippse. Měl možnost účinkoval na masterclassech B. Kuschniera, G. Dicterowa, M. Frischenschlagera a dalších.

Šimon a Matouš Michalovi jsou vítězi a laureáty mnoha domácích houslových soutěží a nejúspěšnější sourozeneckou dvojicí historie významné mezinárodní Kocianovy houslové soutěže – Matouš se stal laureátem jubilejního 50. ročníku a zvítězil zde v letech 2002, 2003, 2004, Šimon je absolutním vítězem dalšího ročníku, přičemž zde jako jediný zvítězil ve všech kategoriích. V roce 2009 se bratři Michalovi stali absolutními vítězi a nositeli ceny H. Karáskové 43. ročníku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga, přičemž získali 1. cenu a absolutní vítězství i v národním kole. K jejich největším mezinárodním úspěchům patří 2. místo na International Competition for Young Virtuosos v Dubaji, i účast na slavných světových soutěžích houslistů do 30 let – Premio Paganini Genova, Hannover International Violin Competition, Violin Competition Sion Valais, Montreal International Musical Competition. V roce 2009 nahráli v Českém rozhlase své debutové CD a též se představili s recitálem ve Studiu Live ČRo3 na stanici Vltava. Představili se jako sólisté Santa Fe Pro Musica Chamber Orchestra, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie B. Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice, Komorního orchestru P. Haase a Symfonického orchestru Konzervatoře P. I. Čajkovského v Moskvě. Hrají na mistrovské nástroje, které jim vyrobil a zapůjčil houslařský ateliér Akord Kvint Luby u Chebu. Andrea Vavrušová pochází z Olomouce a hraje na klavír od svých pěti let. Nyní ukončila 6. ročník studia na Pražské konzervatoři a byla přijata na HAMU v Praze. Mezi její úspěchy patří 1. cena soutěže Prague Junior Note (2002), 1. cena a titul absolutního vítěze na soutěži komorních souborů ve Vidnavě (2002), 3. cena na soutěži B. Martinů v Praze (2007), 1. cena a titul absolutního vítěze na soutěži konzervatoří v Pardubicích (2010). Roku 2007 si zahrála s Moravskou filharmonií Olomouc klavírní koncert č. 2 D. Šostatkoviče a v listopadu tohoto roku bude mít druhý absolventský koncert v Rudolfinu v Praze s Českou filharmonií, pod taktovkou O. Kukala zahraje klavírní koncert č.1 S. Prokofjeva.


Sobota 9. července 2011 Vernéřovice, kostel sv. Michaela

Matouš a Šimon Michalovi – housle Andrea Vavrušová – klavír

Program koncertu: Johann Sebastian Bach: Fuga a moll BWV 1003

Program koncertu:

Robert Schumann: Abendlied

Ludwig van Beethoven:: Sonáta č. 7, op. 30 č. 2: 1. věta Petr Iljič Čajkovskij: Melodie, op. 42 č. 3 Georg Friedrich Händel – Johan Halvorsen: Passacaglia Pablo de Sarasate: Cikánské melodie, op. 20 Camille Saint-Saëns: Introdukce a Rondo capricciosso a moll, op. 28 Pablo de Sarasate: Navarra pro dvoje housle, op. 33

02


Kostel sv. Markéty, Šonov Již ve 14. století stál ve středu obce dřevěný kostel sv. Jana Evangelisty, na jehož místě byla později postavena novogotická kaple Panny Marie. Dnešní kostel sv. Markéty stojí o samotě na vrchu západně nad Šonovem. Jeho stavba byla zahájena roku 1726 a dokončena pravděpodobně o čtyři roky později. Také zde je autorství připisováno Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Kostel je zajímavě orientován štítovou zdí s věžemi směrem k broumovskému klášteru, který odtud můžeme vidět. Základem půdorysu kostela je protáhlý osmiúhelník, k šesti kratším stranám tvořícím oba závěry se řadí další prostory: u vstupního průčelí dvojice hranolových věží se široce rozklenutým vstupním blokem mezi nimi a na konci dvě sakristie s kněžištěm uprostřed. Stavba má celkem šest vchodů, z toho tři vedou do předsíně kostela a tři do lodi. Původně měl kostel celkem čtyři zvony, většina však byla zrekvírována za první světové války. V roce 1927 byly nově pořízeny tři zvony, které zhotovila broumovská zvonařská dílna Octava Wintera. I ty však byly, až na jeden, během druhé světové války zabaveny a zvon, který zůstal, byl později převezen na věž klášterního kostela v Broumově. Interiér šonovského kostela byl značně poškozen a rozkraden. Přesto se zde bohoslužby již opět konají.

03


Jan Souček (1983) začal hrát na hoboj v 10 letech pod vedením Vladimíra Hanuše. Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě F. X. Thuriho a HAMU v Praze u Jany Brožkové. Během stáže na konzervatoři ve francouzském Lyonu studoval ve třídě prof. Jean-Louise Capezzaliho a Jérôma Guicharda. Zdokonaloval se také na mistrovských kursech u M. Bourgua, H. Schellenbergera a S. Schilliho. Jan je laureátem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2008, kde získal 3. cenu, vítězem mezinárodní akademické soutěže v polské Lodži (2005) a semifinalistou mezinárodních soutěží v japonské Karuizawě (2006) a v Ženevě (2010). V roce 2001 byl členem orchestru mladých Gustava Mahlera, od října 2006 působí jako hobojista Pražské komorní filharmonie. V komorní oblasti pravidelně spolupracuje s klavíristkou Miloslavou Machovou. Jan Mach (1976) vystudoval konzervatoř v Brně. HAMU v Praze ukončil doktorským studiem u prof. Vlastimila Mareše a prof. Jiřího Hlaváče. V r. 1993 získal 1. cenu na soutěži konzervatoří v Kroměříži a jeho největším soutěžním úspěchem je 4. místo na mezinárodní soutěži ARD v Mnichově 2003. V roce 2002 se stal členem festivalového orchestru Aix-en-Provence, se kterým neustále spolupracuje. V rámci komorní hudby účinkoval s řadou známých těles, provedl premiéru klarinetového kvintetu Jindřicha Felda s Pražákovým kvartetem. Vystupuje s Pražským klarinetovým ansámblem a je členem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

Trio Arundo Trio vzniklo z iniciativy trojice nadaných studentů hudební akademie v Praze v roce 2005. Profilovali se jako interpreti té nejnáročnější literatury autorů 20. století, uvádějí například Bohuslava Martinů, Jeana Francaixe či Ervína Schulhoffa. Název tria je odvozen z latinského názvu rostliny, z níž se vyrábí plátky a strojky, které jsou nutnou součástí hoboje, klarinetu i fagotu.

Václav Vonášek (1980), rodák z jihočeské Blatné, studoval hru na fagot na plzeňské konzervatoři pod vedením Ladislava Šmídla a Matouše Křiváčka. Následovalo studium na HAMU v Praze ve třídě profesorů Hermana a Seidla, které zakončil roku 2005. Na základě vítězství v soutěži Talent roku 2002 získal roční stipendium na Royal College of Music v Londýně. Je též laureátem soutěží Pražské jaro 2002 (2. cena), IDRS Melbourne 2004 (1. cena), Łódź 2005 (1. cena), Markneukirchen 2006 (3. cena), ARD Mnichov 2008 (3. cena) a Pražské jaro 2009 (1. cena). Václav je nadšeným propagátorem fagotu jako neprávem opomíjeného sólového nástroje, a to jak ve skladbách originálních, tak v transkripcích (zejména díla J. S. Bacha). Zabývá se také moderními skladbami pro fagot bez doprovodu, které jsou předmětem jeho doktorandské disertace. Působí v souborech Trio Arundo, Prague Bassoon Band a PhilHarmonia Octet. Od roku 2006 je členem České filharmonie.


Trio Arundo Jan Souček – hoboj, Jan Mach – klarinet, Václav Vonášek – fagot

Program koncertu: Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento č. 1 B dur KV Anh. 229/2 Allegro Menuetto Adagio Menuetto Rondo. Allegro

Ludwig van Beethoven: Trio (výběr) II. Adagio cantabile III. Menuetto. Allegro molto. Scherzo

Bohuslav Martinů: Madrigaly (výběr) Lento Poco allegretto

Johann Sebastian Bach:: Tříhlasé invence (výběr) Erwin Schulhoff: Divertimento Ouvertüre Burlesca Romanzero

03

Trio Arundo

Sobota 16. července 2011 Šonov, kostel sv. Markéty


Kostel sv. Máří Magdalény, Božanov Původní kostel v Božanově je v nejstarších pramenech připomínán již ve 14. století a byl zasvěcen sv. Bartolomějovi. Se stavbou nového kostela sv. Máří Magdalény se začalo v roce 1709, pravděpodobně podle návrhu Kryštofa Dientzenhofera. Jak daleko byla stavba kostela dovedena a kdy byla přerušena, nelze zjistit, neboť se stavební účty z následujících let nedochovaly. Usuzuje se, že se zahájila stavba východní věže a presbytáře, přičemž starý kostel byl nadále užíván až do roku 1735. Druhá stavební etapa, prováděná již podle nového projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, byla po delší pauze započata v roce 1733 a k celkovému dokončení kostela došlo roku 1743. Kostel sv. Máří Magdalény stojí uprostřed vsi poblíž křižovatky dvou historických cest, v dominantní poloze na vyvýšenině uprostřed hřbitova obehnaného kamennou zdí. Loď kostela je založena na půdorysu čtverce s okosenými rohy. Příčně oválné prostory předsíně s kruchtou a kněžiště jsou protějškově připojeny na hlavní ose. Hlavní novobarokní oltář pochází ze začátku 20. století. Uprostřed oltářního retáblu je socha sv. Marie Magdalény, patronky kostela, po stranách jsou sochy sv. Josefa a sv. Jana Křtitele. Kostel byl v posledních letech restaurován v rámci programu záchrany architektonického dědictví, schváleného v roce 1997.

04


Clarinet Factory Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl, Petr Pepíno Valášek. Od vzniku souboru uplynula již více než jedna dekáda, během níž se kvarteto snažilo interpretovat nejrůznější žánry a experimentovat na poli klasiky, jazzu, elektronické hudby či etna. Počátky činnosti ansámblu se váží ke studiím všech čtyř hráčů na pražské AMU, tedy do první poloviny devadesátých let. Clarinet Factory – tři klarinety a basklarinet, to jistě není právě tradiční obsazení komorního souboru. Zvukové variace, které tato sestava nabízí, jsou zvláštní, hladivé i hutné, vláčné i vitální, často překvapivé. Vycházejí vstříc repertoáru, vybranému z děl nejrůznějších epoch a stylů (od renesance až po jazz a moderní hudbu),

která si členové kvarteta sami upravují. Další dimenzí jejich tvorby jsou vlastní skladby a premiéry novinek soudobých autorů. V současné době je jejich stálým spolupracovníkem perkusista Alan Vitouš. Ostatně, že je Clarinet Factory souborem originálním, živým a úspěšným dokládají pozvánky na významné festivaly (Inalfa festival, Chopinův festival v Mariánských Lázních, Festival B. Martinů, Sommer Festival v Norimberku, Struny podzimu, Jazz Peak v Sofii, MHF Moravský podzim, vystoupení v koncertních cyklech Pražské komorní filharmonie, České filharmonie, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, turné a poznávací cesta do Senegalu 2003 atd.), kladné kritiky v tisku, plodná spolupráce s Českým rozhlasem a Českou televizí. Jde zkrátka o soubor, který se snaží navázat na nejlepší tradice české hudby, toto dědictví rozvíjet, a přitom se nebojí experimentovat, hledat neprobádané oblasti a být invenční v duchu celosvětového trendu propojování žánrů.


Clarinet Factory Jindřich Pavliš – klarinet, Luděk Boura – klarinet, Vojtěch Nýdl – klarinet, Petr Valášek – basklarinet

Program koncertu: Ukázky z barokní a renesanční polyfonie William Byrd: English Suite Johann Sebastian Bach: Umění fugy GOOD MEDITATION Večer autorské tvorby Clarinet Factory Cathedral 5 steps Blue space Jeanne Good Meditation Glass story

04

Ozvěny z kamene (echoes from stone)

Clarinet Factory

Sobota 23. července 2011 Božanov, kostel sv. Máří Magdalény


Kostel sv. Barbory, Otovice Na místě kostela sv. Barbory stála původně dřevěná kaple. Z dochovaných stavebních účtů je zřejmé, že stavba nového kostela podle návrhu Kryštofa Dientzenhofera byla zahájena roku 1725 a k jejímu dokončení došlo o dva roky později. V letech 1748–50 se ještě pracovalo na vnitřním vybavení a úpravách interiéru. Kostel má loď oválného půdorysu, do které bylo vsazeno sedm půlkruhových kaplí, včetně kněžiště. Také předsíň má lehce kónický půdorys. Nad hlavním vchodem do kostela je umístěna pamětní deska s monogramem opata Otmara Zinkeho a letopočtem 1726 – tj. rok, kdy byl kostel sv. Barbory vysvěcen. V současné době tvoří vnitřní zařízení kostela pouze oltářní architektura. Pravděpodobně nejcennější památkou je oltář v jižní střední kapli, který býval oltářem hlavním. Různé reliéfy a plastiky, pocházející převážně z 18. století, a také další cennější mobiliář jsou bezpečně uloženy v depozitářích. V expozici Muzea Broumovska je vystaven deskový obraz Ukřižování z 15. století, který je jedinečnou památkou svého druhu v celém regionu a původně byl součástí právě otovického kostela. Dnes nalezneme kostel sv. Barbory uprostřed vesnice, původně však stál izolovaně v otevřené prostoru obklopen hřbitovem.

05


Pražákovo kvarteto Již řadu let sklízí Pražákovo kvarteto doma v České republice i na pódiích celého světa zralé plody své vynikající umělecké práce. Soubor stojí na samém vrcholu své interpretační dráhy a právem ho můžeme označit za jednoho z nejlepších reprezentantů české komorní hudby v zahraničí. Pražákovci pravidelně hostují na nejpřednějších mezinárodních pódiích, jsou známi hudbymilovnému publiku prakticky ve všech evropských zemích, v Severní Americe i v Austrálii, na Novém Zélandě a na Dálném Východě. Podíváme-li se na zájezdový kalendář ansámblu, nechce se věřit, že je v lidských silách absolvovat všechny cesty letadlem či automobilem, bydlet v desítkách hotelů a zejména po tolik večerů v sezóně předstupovat před publikum, a to v dobré fyzické kondici a duševní pohodě, dokonale připraveni podat interpretační výkon vrcholné úrovně, protože jedině takový obstojí v ostrém světle reflektorů, neskromného obecenstva i náročné a mnohdy neúprosné kritiky. Každý den musí Pražákovo kvarteto obhajovat vybudovanou pověst, musí přesvědčovat, že jeho místo na výsluní světové komorní interpretace je oprávněné. Jak dokazují nová a nová pozvání a skvělé nahrávky, v ostré konfrontaci vrcholných pódií světa si soubor vede zcela suverénně.

Svou obdivuhodnou dráhu zahájil soubor uprostřed sedmdesátých let minulého století studiem u vynikajících představitelů kvartetního umění Viktora Moučky, člena proslulého Vlachova kvarteta, Břetislava Novotného, primária Kvarteta města Prahy a Antonína Kohouta ze Smetanova kvarteta. Mimořádné technické a muzikantské předpoklady a ojedinělá tvůrčí koncentrace přinesly své ovoce v plynulém uměleckém vzestupu. Členové Pražákova kvarteta disponují přesvědčivým interpretačním stylem a širokým repertoárem. Ten obsahuje všechna důležitá kvartetní díla světové literatury od vídeňského klasicismu přes Schuberta až po Zemlinského a skladatele Druhé vídeňské školy. Mimořádný ohlas vzbuzují v podání Pražákovců rovněž provedení děl českých mistrů Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka či Bohuslava Martinů. Mezi nejvýznamnějšími evropskými hudebními pódii, kde soubor vystupuje pravidelně, jmenujme Londýn, Amsterodam, Brusel, Paříž, Vídeň, Salcburk, Mnichov, Berlín, Hamburk či Milán. V sezóně 2010–2011 soubor uskuteční devatenácté a jubilejní dvacáté turné do Spojených států amerických a Kanady, čekají ho rovněž festivaly v Itálii a Francii nebo turné po zemích Beneluxu. Pražákovo kvarteto navštíví dále opakovaně Anglii a představí se na koncertech v Německu a Švýcarsku (mj. Hamburk, Ženeva).


Sobota 30. července 2011 Otovice, kostel sv. Barbory

Pražákovo kvarteto Pavel Hůla – housle, Vlastimil Holek – housle, Josef Klusoň – viola, Michal Kaňka – violoncello

Program koncertu: Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 135a Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet a moll č. 15., op. 132

05


Kostel sv. Anny, Vižňov Původní dřevěný kostel ve Vižňově je v nejstarších pramenech uváděn již v první polovině 14. století. Do třicetileté války byl farním, poté se stal filiálním s příslušností do Vernéřovic. Stavba současného kostela sv. Anny byla zahájena roku 1724 a zcela dokončena o čtyři roky později. Vedl ji zednický mistr z Broumova, architektonický návrh dodal nepochybně Kilián Ignác Dientzenhofer. Loď kostela má hloubkově oválný půdorys se středními úseky bočních stran lehce konkávně prohnutými. K lodi přiléhají na kratších stranách dvě obdobné součásti stavby s otupenými rohy. Na západní straně se jedná o malé kněžiště, k němuž je připojena nízká sakristie, na východní straně to je pak kruchta se dvěma točitými schodišti, ke které je přistavěna hranolová věž. Stavitelem věže byl Johann Heinrich Opitz z Ruprechtic. Valbová střecha byla původně kryta šindelem. V roce 1903 došlo k jeho výměně za břidlici a v 90. letech 20. století pak za plechové, rudě natřené šablony. Z původního vnitřního vybavení dnes nezůstalo v kostele téměř nic, neboť veškerý vzácný mobiliář byl uložen v depozitáři po krádeži barokního obrazu z kostela v roce 1990. Vižňovský kostel sv. Anny, který je nutno pokládat za velmi zajímavou stavbu vysokých kvalit, se bohužel v dnešní době nachází ve značně zchátralém stavu.

06


Jana Jarkovská

Lucie Čížková

Zuzana Virglerová

Jana Jarkovská (1983) se flétně začala věnovat v jaroměřské ZUŠ a pokračovala v Hradci Králové pod vedením Hany Haltufové. Absolvovala Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové a obor hra na flétnu na Pražské konzervatoři ve třídě profesora Jana Riedlbaucha. Během studia zvítězila v celostátní soutěži konzervatoří a získala stipendium firmy Yamaha. V roce 2009 se s úspěchem zúčastnila mezinárodní soutěže Pražského jara. V současnosti je studentkou Akademie múzických umění v Praze (prof. Jiří Válek). V loňském roce absolvovala rovněž studijní stáž u prof. Simony Valsecchi a ve třídě komorní hry profesorky Emanuely Piemonti na Conservatorio Giuseppe Verdi v Miláně. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů předních flétnistů (Hans-Georg Schmeisser, Barthold Kuijken, Kaspar Zehnder ad.). Kromě mnoha míst v České republice koncertovala též v Polsku, Německu, Francii, Itálii, Švýcarsku a v USA.

Lucie Čížková (1986) začala s hudebním vzděláváním v 5 letech na ZUŠ v Kralupech nad Vltavou. Od roku 1997 pokračovala na pražském Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením (prof. J. Korbelová a J. Macharáčková). Ještě během studií se účastnila roční stáže v Severní Karolíně (USA) pod vedením prof. J. Ruggera. Studium klavíru zakončila v roce 2007 absolutoriem na Pražské konzervatoři (posluchačka třídy prof. M. Rezka). Lucie je laureátkou soutěží Durham Symphony Young Artist Competition a 16th Campbell University Piano Competition. V současnosti se věnuje především korepetování a komorní hře.

Zuzana Virglerová (1985) začala hrát na violoncello v šesti letech pod vedením Kateřiny Hroníkové. Od roku 1997 studovala na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, nejprve ve violoncellové třídě prof. Hany Kočí a poté ve třídě prof. Mirko a Martina Škampových. Studium zakončila absolventským koncertem za doprovodu Pražského studentského orchestru. V letech 2004–06 studovala na Pražské konzervatoři u prof. Miroslava Petráše a nyní pokračuje ve studiu v jeho třídě na Akademii múzických umění v Praze. V roce 2009 strávila jeden semestr na studijním pobytu u prof. Matthiase Bräutigama na Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ v Drážďanech. Zuzana Virglerová se věnuje sólové i komorní hře a v posledních letech i pedagogické činnosti. Zúčastnila se mistrovských kurzů např. u Jiřího Bárty, Mariána Lapšanského a Jaromíra Klepáče a získala také ocenění na několika violoncellových soutěžích.


Sobota 6. srpna 2011 Vižňov, kostel sv. Anny

Jana Jarkovská – flétna Lucie Čížková – klavír Zuzana Virglerová – violoncello

Program koncertu: Johann Sebastian Bach: Sonáta C dur pro flétnu a basso continuo, BWV 1033 Andante Allegro Adagio Menuet I, II

František Škroup: Trio facile F dur pro klavír, flétnu a violoncello, op. 28 Allegretto Andante grazioso Scherzo – Allegro vivace, Trio (alla Siciliano) – Meno mosso Finale – Allegretto appassionato

Jacques Ibert: Piece pro flétnu sólo Luboš Sluka: Tři Ave Maria Bohuslav Martinů: Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H 300 Poco allegretto Adagio Andante, Allegretto scherzando

06


Kostel Všech svatých, Heřmánkovice Kostel Všech svatých stojí na mírném návrší uprostřed hřbitova nad vesnicí a představuje dominantu celé okolní krajiny. Již od 14. století byl v Heřmánkovicích dřevěný farní kostel, po třicetileté válce se stal filiálním a byl spravován farářem ze Šonova. Základní kámen nového kostela byl položen 8. listopadu 1722 a jako autora plánu vybral opat Otmar Zinke Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Hrubá stavba byla dokončena a posvěcena roku 1723 a další tři roky se ještě pracovalo na dobudování a dokončování úprav interiéru. Kostel má půdorys protáhlého osmiúhelníku s konkávně prohnutými stěnami. Na kruchtu navazuje hranolová věž se zaoblenými rohy, na konci lodi je úzké kněžiště, za nímž se nachází obdélná sakristie. Strop kostela je vymalován výhledem do nebes, v polokruhových polích jsou pak namalovány obrazy čtyř evangelistů a v eliptických věncích andělé. Původní malba vznikla záhy po vybudování kostela, byla ale přemalována v roce 1865. Vnitřní vybavení pochází z doby baroka a empíru, cennější mobiliář však musel být vystěhován a bezpečně uložen vzhledem k nárůstu krádeží v broumovských kostelech po roce 1990. V těsném sousedství heřmánkovického kostela se také zachovala původní barokní fara. Okolnosti a přesné datování jejího vzniku nejsou známy, formou a kvalitou provedení však budova fary znamenitě doplňuje vedle stojící stavbu Dientzenhoferova kostela.

07


Orbis Trio O nich

Orbis Trio Orbis Trio bylo založeno v roce 2008. Všichni jeho členové jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu zkušeností jak sólistických, tak i jako komorní hráči. Orbis Trio se brzy zařadilo mezi nejúspěšnější komorní soubory nejen v České republice, ale i v evropském měřítku, když se během roku 2009 stalo laureáty čtyř mezinárodních soutěží. Nejvýraznějším úspěchem Orbis Tria je však skvělé umístění v jedné z nejdůležitějších světových soutěží současnosti, International Chamber Music Competition v Hamburku. Získalo zde v široké konkurenci 3. cenu a stalo se tak nejlepším evropským klavírním triem.

Petra Vilánková (housle) studovala na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením ve třídě prof. Jiřího Fišera. Dále na Pražské konzervatoři u prof. Jaroslava Foltýna a poté získala stipendium na Michigan State University v USA, kde studovala 2 roky pod vedením Charlese Avshariana. V současnosti je studentkou prof. Ivana Štrause na AMU v Praze. Opakovaně se zúčastnila prestižních kurzů na Meadowmount School of Music (USA) a dalších mistrovských kurzů vedených Rugierem Riccim, Zakharem Bronem, Silvii Marcovici, Stephenem Shippsem, Andresem Cardenesem, Arturem Delmonim, Gerardem Ribeirem a Semionem Yaroshevichem. Je laureátkou mnoha mezinárodních soutěží a má bohaté zkušenosti z domácích i zahraničních podií. Od roku 2010 spolupracuje také s Českým nonetem. Petr Malíšek (violoncello) absolvoval Pražskou konzervatoř u prof. Františka Pišingera a poté Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Daniela Veise. Prošel mistrovskými kurzy Heinricha Schiffa, Franse Helmersona, Ralpha Kirshbauma, Eliase Arizcurena aj. Studoval také hru na barokní violoncello na Dresdner Akademie für Alte Musik (Jonathan Manson, Irmtraud Hubatschek). Je laureátem několika mezinárodních soutěží a jako sólista vystoupil s Českým symfonickým orchestrem, Pražským komorním orchestrem, Kamchatka Chamber Orchestra, Symfonickým orchestrem Bohemia, Symfonickým orchestrem Pražské konzervatoře a Beethoven Orchestra Praga. Je vyhledávaným komorním hráčem, koncertoval ve většině evropských zemí, Japonsku a v Jižní Americe. Uskutečnil několik nahrávek pro Český rozhlas a Českou televizi. Stanislav Gallin (klavír) se narodil v Rusku, ale již dlouhou dobu žije v České republice. Vystudoval hudební gymnázium v Petrohradě u prof. Vladimira Mischouka. Poté vstoupil do třídy Petera Toperczera na Akademii múzických umění v Praze, kterou v roce 2007 absolvoval Čajkovského klavírním koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina. Absolvoval také studijní pobyt na Mozarteu v Salcburku u prof. Petera Langa. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů, např. u Lazara Bermana, Eugena Indjice, Avo Kouyoumjiana, Pierra Jasmina aj. V současnosti je posluchačem doktorandského studia na VŠMU v Bratislavě. Úspěsně se zúčastnil řady národních a mezinárodních soutěží a je vyhledávaným komorním hráčem, vystoupil na koncertech v mnoha evropských zemích, v USA i v Africe.


Sobota 13. srpna 2011 Heřmánkovice, kostel Všech svatých

Orbis Trio Petra Vilánková – housle, Petr Malíšek – violoncello, Stanislav Gallin – klavír

Program koncertu: Antonín Dvořák: Klavírní trio Dumky, op.90 Lento maestoso – Allegro vivace Poco adagio – Vivace Andante Andante moderato – allegretto scherzando Allegro Lento maestoso – Vivace

Johann Sebastian Bach (1685–1750): Dvojhlasé invence (v úpravě pro housle a violoncello) – výběr Dmitrij Šostakovič (1906–1976): Trio pro housle, violoncello a klavír č. 1 c-moll, op. 8 (jednověté)

07


Kostel sv. Jiří a Martina, Martínkovice Kostel sv. Jiří a Martina stojí na návrší nad řekou Stěnavou uprostřed hřbitova. Dříve na jeho místě stával dřevěný kostelík, který je v pramenech poprvé uváděn k roku 1384 a v polovině 17. století k němu byla přistavěna raně barokní věž. Ta se dochovala i po barokní přestavbě kostela v letech 1692–98. Jako jediný z celé broumovské skupiny je martínkovický kostel dílem stavitele Martina Allia, který již předtím na žádost opata Sartoria uskutečnil barokní přestavbu broumovského klášterního kostela sv. Vojtěcha. Kostel v Martínkovicích je založen na půdorysu řeckého kříže. Střední část lodi vrcholí kopulí, kde všechny plochy posloužily jako prostor pro freskovou výzdobu Felixe Antonína Schefflera, zpodobňující výjevy ze života Panny Marie, sv. Jiří a sv. Martina. Hlavní oltář je ozdoben sochami sv. Vavřince a sv. Štěpána ze začátku 18. století. V roce 1990 byl martínkovický kostel vykraden, zloději si odnesli několik vzácných soch, včetně dřevěných figurek z chrámového betléma. Kostelní varhany jsou jedny z nejcennějších, které se na Broumovsku dochovaly téměř v původním stavu. Autorem nástroje z roku 1769 byl broumovský varhanář Franz Süssmuth. V nedávné době prošel kostel generální opravou, kterou finančně zajistilo Ministerstvo kultury ČR, církev a také obec Martínkovice.

08


Jiří Bárta Jiří Bárta, patří již od 90. let ke špičce violoncellistů své generace. V rámci své rozsáhlé koncertní činnosti vystupuje s orchestry jako jsou Česká filharmonie, Slovenská filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Pražští symfonikové, Royal Philharmonic Orchestra London, Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic nebo Berliner Symphoniker, s dirigenty jako jsou Jiří Bělohlávek, Charles Dutoit,Libor Pešek, Gennadij Rozhdestvenski nebo Maxim Šostakovič. Je pravidelně zván na festivaly a pódia v Evropě, v obou Amerikách, Asii i Austrálii. Jiří Bárta je nadšený propagátor soudobé hudby, spolupracoval mj. s Petrem Ebenem a Markem Kopelentem, z mladší generace pak s Pavlem Zemkem, Martinem Smolkou či Ondřejem Kukalem. Mnoho skladeb, často pro něj napsaných, uvedl v české nebo světové premiéře. Neváhá znovuobjevovat i skladby méně známých skladatelů 19. století, prakticky se zajímá i o autentickou interpretaci staré hudby, vášnivě se věnuje komorní hudbě. Bártovy četné nahrávky u firmy Supraphon byly mnohokrát oceněny, kromě Supraphonu Jiří Bárta natáčel i pro firmy Lotos, Deutsche Gramophon a londýnský Hyperion. Jiří Bárta je držitelem ceny Hammer Rostropovich Award v Los Angeles (1991) a Europäische Förderpreis für Musik v Drážďanech (1991). Studoval v Praze u Josefa Chuchra, v Kolíně nad Rýnem u Borise Pergamenschikowa a v Los Angeles u Eleonore Schoenfeld.

Jan Čech Jan Čech se hře na klavír začal učit u Jany Diatkové, pokračoval u profesora Ilji Hurníka na Pražské konzervatoři. Absolvoval na pražské AMU ve třídě profesora Petera Toperczera. V roce 1996 získal Mistrovský diplom (Meisterklasse) u profesora Karla-Hermanna Mrongoviuse na Staatliche Hochschule für Musik v Mnichově. Zúčastnil se mistrovských kurzů u Eugena Indjice v Piešťanech, Olega Maisenberga v Cornwallu a Bruno Leonardo Gelbera v Mnichově. Je laureátem mnoha klavírních soutěží, např. Beethovenovy soutěže v Hradci nad Moravicí (1983, 1986), Chopinovy soutěže v Mariánských Lázních (1985) nebo mezinárodních soutěží Citta di Marsala a Citta di Senigallia v Itálii (1989, 1990). Jan Čech vystupuje s českými i zahraničními orchestry a koncertuje jako sólista a vyhledávaný komorní hráč v mnoha zemích Evropy, Asie a Afriky. Spolupracuje s Jiřím Bártou, Danielem Müller-Schottem, Josefem Sukem, Konradem Jarnottem a se Škampovým kvartetem. Vystoupil např. v londýnské Wigmore Hall, ve Velkém sále Casina v Basileji, Théatre du Chatelet v Paříži či na festivalu Schleswig-Holstein v Německu. Společně s Jiřím Bártou a s Danielem Müller-Schottem vytvořil několik CD nahrávek a mnoho snímků pro rozhlas a televizi. Od roku 1996 žije Jan Čech v Mnichově, kde působí jako docent klavírní hry na tamní Vysoké hudební škole.


Sobota 20. srpna 2011 Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina

Jiří Bárta – violoncello Jan Čech – klavír

Program koncertu: Luigi Boccherini: Sonáta pro violoncello sólo a bas č. 17 C Dur Allegro Largo assai Rondo allegro. Minore. Maggiore

Johann Sebastian Bach: Sonáta D Dur č. 2, BWV 1028 pro violoncello (gambu) a klavír (cembalo) Adagio Allegro Andante Allegro

Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír Con moto. Con moto. Allegro.

Arvo Pärt: Fratres Olivier Messiaen: Louange a l' Immortalite de Jesus (Chvála nesmrtelnosti Ježíše)

08


Kostel Povýšení sv. Kříže, Horní Adršpach Klasicistní kostel Povýšení svatého kříže byl postaven v letech 1827–31. Nahradil dřevěný kostel z roku 1688, který původně stával na hřbitově. Od roku 1855 byl kostelem farním. Jedná se o jednoduchou jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem, sakristií na severní straně a věží nad západním průčelím. Vybavení je většinou z doby výstavby kostela, z původního dřevěného kostela byl přenesen hodnotný reliéf sv. Anny z poloviny 18. století. Hlavní oltář zdobí obraz Povýšení svatého Kříže, akademická malba z 2. poloviny 19. století. Dřevěné barokní sochy sv. Petra a Pavla po stranách hlavního oltáře pocházejí z bývalého hřbitovního kostela. Prostou stropní výzdobu kostela, znázorňující hvězdné nebe, doplňuje čtrnáct výjevů křížové cesty a obraz z roku 1859 nazvaný Čtrnáct svatých pomocníků. Jeho autorem je Augustin Kracyk. Kostel zdobí výtvarně prostá jeskyňka se svatou Pannou Marií Lurdskou a kazatelna, na jejímž opěradle je umístěn reliéf Krista rozsévače. Dnes již nefunkční, prosté třídílné varhany zhotovil kolem roku 1910 broumovský varhanář Paul Noske, který se podílel na úpravě varhan v barokním kostele sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují nebo farním kostele sv. Petra a Pavla v Broumově.

09


Pavel Steidl Pavel Steidl se narodil v Rakovníku v roce 1961. Na kytaru začal hrát v osmi letech a jeho prvním učitelem byl jeho bratr. Vystudoval pražskou konzervatoř, kde ho učili mimo jiné Milan Zelenka a Arnošt Sádlík. Ve studiu pokračoval na pražské Akademii múzických umění, tam jej vedl uznávaný kytarový virtuos Štěpán Rak. Mimo klasického studia sbíral Pavel Steidl zkušenosti také návštěvami mistrovských tříd, které vedli David Russell a Abel Carlevaro. Další cenné zkušenosti získal účastí v mnoha soutěžích a na řadě hudebních festivalů. Roku 1982 se stal vítězem soutěže Radio France de Paris. Tento úspěch mu definitivně otevřel cestu k budování mezinárodní kariéry. Koncertoval ve více než třiceti zemích světa (Kanada, Kuba, Španělsko, Polsko, Rakousko, Kostarika, Guatemala, Austrálie, Japonsko, Velká Británie a mnoho dalších). Nahrál mnoho skladeb světového repertoáru a českých skladatelů nejen minulosti, ale i 20. století. Pavel Steidl také komponuje a svými skladbami často obohacuje svůj koncertní repertoár. Italský časopis Guitart zařadil jeho jméno mezi 8 nejdůležitějších světových kytaristů roku 2003.


Pavel Steidl – kytara

Program koncertu: Music of Bohemian Aristocrats (Losy, Lobkovic, Červenka, Questenberg), arr. Pavel Steidl Ouverture Courante Saraband Boure Gigue

Johann Kaspar Mertz: Bardenklänge (výběr) Leoš Janáček: Sýček neodletěl, arr. Pavel Steidl Jana Obrovská: Pocta českému chorálu Leoš Janáček: Dobrou noc, arr. Pavel Steidl

09

Pavel Steidl

Sobota 27. srpna 2011 Horní Adršpach, kostel Povýšení sv. Kříže


Klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov Dnešní podoba kláštera je výsledkem vrcholně barokní přestavby. V roce 1726 schválil opat Zinke úplné odstranění starého konventu a větší části budovy opatství a jejich nahrazení novostavbou dle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Obrovská stavba, která na severní straně vystoupila za původní hranice klášterního areálu, byla stavebně dokončena během pouhých šesti let do roku 1733. Dientzenhofer je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor kláštera, realizovaných vynikajícími umělci pražského baroka – štukatérem Bernardem Spinettim, freskařem Janem Karlem Kovářem či malířem Felixem Antonínem Schefflerem. Nejstarší písemná zmínka o klášterním kostele sv. Vojtěcha je z roku 1357, kdy byla pravděpodobně dokončena stavba gotického dvoulodí s polygonálním závěrem kněžiště a dvěma věžemi – velkou hodinovou v ose západního závěru a menší zvonicí při severní straně kněžiště. Po požáru v roce 1684 byl kostel barokně přestavěn Martinem Alliem v letech 1685–1688. Na bohaté vnitřní výzdobě chrámu se podíleli štukatéři T. a A. Soldatiové, freskař J. J. Steinfels, sochaři M. V. Jäckel a K. J. Hiernle. Oltářní obrazy v šesti bočních kaplích namaloval V. V. Reiner.

10


Octopus Pragensis

Petr Daněk

Vokální soubor Octopus Pragensis vznikl v roce 2004. Tvoří ho osm zpěváků, kteří se snaží o osobitý komorní projev při interpretaci hudby minulosti a i hudby zcela současné. Těžiště jejich zájmu spočívá v repertoáru vrcholné renesance a raného baroka. Velice často také interpretují skladby zcela moderní, v některých případech i zkomponované specielně pro tento ansámbl. Svoji inspiraci čerpají z dobových pramenů a pramenných edic a snaží se pro své koncerty vybírat skladby, které jsou objevné, ale zároveň jsou schopny oslovit i dnešního posluchače. Vedoucím souboru je muzikolog Petr Daněk. Většina zpěváků jsou studenty nebo absolventy pražské HAMU. Soubor vystoupil již na řadě prestižních či specializovaných festivalů (Pražské jaro, Festival Český Krumlov, Haydnovy slavnosti, Pražské premiéry, Velikonoční festival Praha, Hudba Pražského hradu, Festival Gustava Mahlera Jihlava, Beethovenův festival Teplice, Festival duchovní hudby Olomouc ad.) a podnikl turné do Izraele. Octopus Pragensis vystupuje na samostatných a cappellových projektech nebo v programech s instrumentálním souborem Capella rudolphina. Častým spolupracovníkem souboru je i varhaník Pavel Černý.

Vystudoval muzikologii na filozofické fakultě UK v Praze. Prioritou jeho badatelského, publikačního a interpretačního zájmu je hudba vrcholné renesance a raného baroka. Zvláštní pozornost věnuje hudební kultuře rudolfínské Prahy a předbělohorských Čech. Natočil pro firmu Supraphon a Multisonic pět CD s hudbou vrcholné renesance. Na FF UK přednáší dějiny hudby 16. a 17. století, organologii a vede seminář starší hudby. Zároveň pracuje v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK. Jako interpret nebo pedagog vystupoval v řadě zemí Evropy i v zahraničí (Rakousko, Německo, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, USA, Izrael ad.). Publikoval řadu odborných studií, knih a edic. Pavel Černý Od r. 1985 studoval varhany na Pražské konzervatoři u prof. Jana Hory, později i kompozici. V letech 1991–97 pokračoval ve studiu varhan na AMU v Praze u Jaroslava Tůmy. Své vzdělání si rozšířil u řady vynikajících evropských osobností. Již během studií na sebe upozornil 1. cenou v Národní varhanní soutěži v Opavě a zejména 1. cenami v mezinárodních soutěžích v Lublani (Slovinsko) a na MHF Pražské jaro. Vystupoval v řadě zemí Evropy, v Africe, Brazilii, na Kubě a v Japonsku. Specializuje se na hru na historické nástroje a stylovou interpretaci hudby všech epoch. Vyučuje na pražské HAMU a brněnské JAMU a působí jako poradce pražského arcibiskupství.


Sobota 3. září 2011 Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha

Octopus Pragensis Lucie Bártová, Alena Hellerová – soprán, Jana Dvořáková, Nadia Ladkany – alt Dušan Růžička, Vladimír Ščigel – tenor, Petr Svoboda, Jiří Hannsmann – bas Pavel Černý – varhany, Petr Daněk – umělecký vedoucí souboru

Program koncertu: Hudba vrcholné renesance z broumovského kláštera Giovanni Croce: Laudate Dominum in sanctis eius à 8 Jacob Regnart: Kyrie – Gloria, from Missa „Poi che´l mio largo pianto“ à 6 Charles Luython: Canzon in G (varhany) Jacobus Handl Gallus: Credo, from Missa „Sancta Maria“ à 6 Charles Luython: Fantasia in F (varhany) Jacob Hassler: Canzon V. Toni (varhany) Anonymus: Hymnus de sancto Wenceslao. Dies venit victoriae Jacob Hassler: Toccata IV. Toni (varhany) Giorgio Flori: Sanctus. Benedictus – Agnus Dei, from Missa „Ung jour l´amant“ à 8 Hans Leo Hassler: Ricercar in d (varhany) Christoph Demantius: Praelium Ungaricum. Divo Imperatori Rodolpho II. decantatum à 6

10


Javoří hory s kostelem sv. Jakuba Většího v Ruprechticích


Autoři hudby Claude Debussy (1862–1918) Antonín Dvořák (1841–1904) Sláva Vorlová (1894–1973) Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Johann Sebastian Bach (1685–1750) Robert Schumann (1810–1856) Ludwig van Beethoven (1770–1827) Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893) Georg Friedrich Händel (1685– 1759) Johan Halvorsen (1864–1935) Pablo de Sarasate (1844–1908) Camille Saint-Saens (1835–1921) Bohuslav Martinů (1890–1959) Erwin Schulhoff (1894–1942) William Byrd (1540–1623) Clarinet Factory Josef Suk (1874–1935) František Škroup (1801–1862) Jacques Ibert (1890–1962) Luboš Sluka (*1928) Dmitrij Šostakovič (1906–1976) Luigi Boccherini (1743–1805) Leoš Janáček (1854–1928) Arvo Pärt (*1935) Oliver Messiaen (1908–1992) Johann Kaspar Mertz (1806–1856) Jana Obrovská (1930–1987) Giovanni Croce (1557–1609) Jacob Regnart (c. 1540–1599) Giovanni Paolo Cima (c.1570–1622) Jacobus Handl Gallus (1550–1591) Hans Leo Hassler (1564–1612) Franz Sale (c.1550–1599) Girolamo Frescobaldi (1583–1643) Giorgio Flori (c.1558–1594) Jacob Hassler (1569–1622) Orlando di Lasso (1495–1560)


Benediktinský klášter v Broumově s kostelem sv. Vojtěcha


Cíle festivalu Vytvořit prostor pro mladé špičkové interprety klasické hudby* a umožnit jim vystoupení v zaplněných prostorách jednoho z kostelů Popularizovat klasickou hudbu ve všech jejích podobách široké veřejnosti Upozornit na velmi kritický stav uvedených kostelů a pomoci tím těm, kteří usilují o jejich záchranu a opravu.

Cílem festivalu je věnovat 6 z 10 koncertů výhradně mladým talentovaným umělcům, kteří potvrdili své kvality získáním ocenění na některé z vybraných domácích či mezinárodních soutěží. Další podmínkou pro interprety je místo jejich rezidence v České republice nebo v některé ze sousedních zemí ČR, tedy Polsku, Slovensku, Rakousku nebo Německu. Chceme tím symbolicky i fakticky budovat partnerství v rámci našeho středoevropského prostoru. Broumovský festival si chce získat v této oblasti maximální renomé, které bude podpořené významnou prezentací v rámci Evropy. Tři koncerty jsou potom určeny pro špičkové profesionály a speciální nastudování. Přivítali jsme a těšíme se přivítat velká jména klasické hudby. Z těch, kteří již Broumovsko navštívili jmenujme Kateřinu Englichovou, Martinu Kociánovou, Julii Svěcenou, Zuzanu Lapčíkovou, Editu Adlerovou, Scholu Gregoriana Pragensis, Milana Svobodu, Zemlinskeho kvarteto, Štěpána Raka, otce a syna Růžičkovi, Pavla Šporcla, Janu Bouškovou, Václava Hudečka či Štefana Margitu. Různorodost a umělecká kvalita programu je zajištěna kvalitní dramatugií pod vedením paní Terezy Kramplové i prestižním složením čestné rady festivalu, v jejímž čele je uznávaný klarinetista, pedagog a hudební popularizátor prof. Jiří Hlaváč.

Organizace festivalu Pořadatelem 6. ročníku festivalu Za poklady Broumovska je Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Kontakt: Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., Klášterní 1, 550 01 Broumov, Marcela Lilingová, tel.: +420 731 610 652, e-mail: marcelal@broumovsko.cz Více informací: www.aprb.broumovsko.cz


Budova klášterního gymnázia

Gymnázium v Broumovském klášteře


Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. Agentura pro rozvoj Broumovska (APRB) je organizace, která si klade za cíl podporu rozvoje Broumovského regionu především v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu. Vedle realizace vlastních projektů je posláním APRB napomáhat institucím a jednotlivcům v regionu realizovat aktivity zaměřené na rozvoj regionu.

Naše projekty: Rekonstrukce klášterní zahrady Významným úspěchem projektu, který započal v roce 2006, je získání stavebního povolení k rekonstrukci. Cílem je vytvořit špičkové zázemí pro společenské, kulturní a nově i vzdělávací dění v prostorách Zahrady*.

Máme rádi Broumovsko Grantový program je zaměřený na prohlubování pozitivního vztahu dětí a mládeže k regionu Broumovska. Je financován z příspěvků, získaných v rámci tradičního dobročinného večera pro Broumovsko, který se koná v předvečer akce Vinum et Cetera.

Zahrada kulturní Bohatý kulturní program obohacuje kulturní život města a přináší důležité hodnoty nejen pro město samotné, ale pro celý region.

Broumovská klávesa

Vinum et Cetera Tato tradiční kulturněspolečenská akce pomyslně zahajuje turistickou sezónu na Broumovsku. Ochutnávka špičkových českých a moravských vín v prostorách nádvoří broumovského benediktinského kláštera je spojena s bohatým kulturním programem a vždy je celé zaplní.

Služby v oblasti internetu Výhodou tohoto projektu je možnost sdílení databáze akcí v regionu a jejich možné třídění dle místa a druhu.

Mezinárodní klavírní soutěže pro děti a mládež. Letošní první ročník proběhl počátkem května, skončil velmi úspěšně, a tak se stal dobrým základem pro vytvoření tradice.

Centrum regionálního rozvoje Broumovska

Zde sídlíme a současně vytváříme zázemí dalším organizacím a jednotlivcům pro jejich činnost. Postupně upravujeme a otvíráme prostory, které ožívají jejich prací a aktivitami.

Naše vize a poslání: Vizí APRB je být hybatelem rozvoje Broumovska, být iniciátorem tvůrčí spolupráce. Posláním APRB je spojovat aktivní subjekty, podporovat kreativní nápady, zodpovědně stimulovat rozvoj regionu a návrat a příchod tvůrčích lidí a trvale spoluvytvářet příjemné prostředí pro život.


Foto Jan Záliš.

Vystoupení Štefana Margity a Kateřiny Šmídové na 5. ročníku festivalu


Realizační tým festivalu Výkonné a finanční řízení: Marcela Lilingová, APRB Jan Školník, APRB

Dramaturgie: Tereza Kramplová Public Relation: Markéta Hlavicová, agentura YARO

Čestná rada festivalu: Prof. Jiří Hlaváč, klarinetista, pedagog a hudební popularizátor Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, primas český P. Prokop Siostrzonek OSB, převor břevnovský a broumovský Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Josef Novák, generální ředitel a.s. VEBA Mgr. Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Štefan Margita, tenorista Pavel Šporcl, houslový virtuos JUDr. Libuše Růčková Jan Školník, APRB, o.s.


Partneři festivalu Generální partner festivalu:

Hlavní partner festivalu:

Partneři APRB – pořadatele festivalu:

®

Partneři festivalu: Další partneři APRB: Lesní společnost Broumov Holding, a.s. Broumovské strojírny Hynčice, a.s. PROMA REHA, s.r.o. P-transport s.r.o. ZP METAL - ALIANCE PRIKNER – tepelné zpracování kovů, s.r.o. VK LOŽISKA s.r.o. Stěnava CZ, s.r.o.

Významní partneři:

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko Benediktinské opatství sv. Václava

Hlavní mediální partner:

Partner pro tisk brožury: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Mediální partneři: efektivně tiskne a tiskne

Hudební partneři:


Kostela sv. Vojtěcha v Broumově


Hudební festival v kostelích Broumovska

2. 7. – 3. 9. 2011

www.zapoklady.broumovsko.cz Foto: © 2010 Jan Flieger a archiv APRB

www.broumovsko.cz

Za poklady Broumnovska 2011  

Festivalová brožura

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you