a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BIDDINGHUIZEN actueel Hét informatie-weekblad informatie-weekblad van van Biddinghuizen Biddinghuizen Hét

27 10 27

JAARGANG31 31---weeknr: weeknr: JAARGANG 39 JAARGANG weeknr:

WWW.BACTUEEL.NL

02 juli 302MAART 2020 juli 2012 2012

Paasactiviteiten en invulling Koningsdag 40 jarig jarig Boekverkoop 40 Boekverkoop in bibliotheken jubileum klinkt nog redelijk ver weg, maar de tijd jubileum Op vrijdag vrijdag 66 en en zaterdag zaterdag 77 juli juli zijn zijn boeken boeken niet niet alleen alleen te Op te leen leen in in de de

Het vliegt. Op maandag 13 april is het tweede paasdag bibliotheken maar ook ook te te koop. koop. De De boeken boeken variëren variëren van van romans romans tot tot en van 10 uur tot uur organiseren we weer eenmaar Zaterdag juli12viert viert ACV bibliotheken Zaterdag 77 juli ACV kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op kunstboeken tot kinderboeken. Prima geschikt om mee te nemen op leuk paasevenement. Er worden diverse spelletjes de Flintstones Flintstones haar haar 40 40 jarig jarig de vakantie. georganiseerd in het Dorpsbos bij de IJsbaan. Uivakantie. jubileum. jubileum. teraard zal de Paashaas niet ontbreken en heeft De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in hij dan weer veel gekleurde eieren verstopt! Maar Van11.00 11.00uur uurtot tot17.00 17.00uur uurmogen mogen De boeken kosten € 0,75 per stuk en 10 voor € 6,-. In de bibliotheek in Van let op! Er zullen ook weer een paar Dronten gouden Dronten eieren geldt echter een een speciale speciale actie: actie: voor voor €€ 5,5,- kunt kunt uu een geldt echter een plastic plastic tas tas decoureurs coureurs verschillende spec- ei, dan ligt er de ininVind verschillende spectussen zitten. je een gouden metromans romanseen en informatieve informatieve boeken boeken vullen, vullen, voor voor €€ 7,50 7,50 een een plastic tas met en plastic tas met met taculaire klassen hun rijkunsten taculaire klassen rijkunsten leuk kadootje voorhun je klaar! jeugdboeken. laten zijn zijn op op het het Van Van Werven Werven jeugdboeken. laten Circuitaan aan27de de Biddingringweg in Koningsdag! Maandag april, vandaag is het Circuit Biddingringweg in De boekverkoop boekverkoop isis tijdens tijdens openingstijden openingstijden in in de de bibliotheken bibliotheken Dronten, De Dronten, Biddinghuizen. wordt De autocross autocross Traditiegetrouw er weer een fietsopBiddinghuizen. De isis versierde Swifterbant en Biddinghuizen. Biddinghuizen. Zie Zie www.flevomeerbibliotheek.nl www.flevomeerbibliotheek.nl Swifterbant en tocht georganiseerd. In tegenstelling speciaal voor het het jubileum jubileum uitge- tot voorgaande speciaal voor uitgejaren mag er duo-race dit jaar niet alleen door de kinderen op de “oudere jeugd” hebben we gedacht en voor de breidmet meteen een duo-race enerer wordt breid en wordt versierde fietsen meegedaan worden, maar ook de 3 meest bijzondere fietsen hebben we leuke prijzen! geeindigd met een nieuw in het geeindigd met een nieuw in het “oudere jeugd” dagen we uit om mee te fietsen! leven geroepen caravanrace. In en leven geroepen caravanrace. In en Dus Biddinghuizenaren, ga alvast nadenken over hoe je rondom een een tent tent kunt kunt uu genieten genieten Afscheid juf Riet rondom Afscheid je “stalen ros” kunt versieren of pimpen. Maak er iets Kort en bondig: deelname kan van 0 tot 88 jaar. van een uitgebreid assortiment aan van een uitgebreid assortiment aan bijzonders van! versnaperingen en en erer zullen zullen veel veel versnaperingen Na34 34jaar jaar in in het het onderwijs, onderwijs, waarvan waarvan 28 28 jaar jaar op op De De Wingerd Wingerd gewerkt Voor alle deelnemende kinderen ligt een aardigheidje Na gewerkt extraaktiviteiten aktiviteiten zijnvoor voorversierde jongen en fietsen extra jong te hebben, gaat juf Riet met pensioen. Uiteraard schenken we weer koffie en thee met een l klaar, maar de 3 zijn mooiste winnen nate hebben, gaat juf Riet met pensioen. oud,zoals een bungee trampoline, oud,zoals bungee tuurlijk eeneen leuke prijs. trampoline, Maar ook aan de nieuwe groep, ekkere zoete versnapering! een V8-buggy, V8-buggy, race race simulator simulator en en een Wij willen willen dit dit niet niet ongemerkt ongemerkt voorbij voorbij laten laten gaan. gaan. Tijdens Tijdens de Wij de receptie receptie een klimwand en voor de allereen klimwand en voor de allerwillen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De willen we u de gelegenheid geven haar de hand te schudden. De kleinsten een een springkussen springkussen en en kleinsten receptie wordt wordt gehouden gehouden op op vrijdag vrijdag 13 13 juli juli van van 16.00uur 16.00uur tot tot 17.30uur. receptie 17.30uur. schminken. schminken.

Repairvoor Café 7 maart Eenzeer zeergeschikte geschikte"UIT-TIP" "UIT-TIP" voor Een een ieder ieder die die op op zoek zoek isis naar naar een In het Repair Café (gezellig, koffie/thee, muziek) hebben we vrijwilligers spanning, sensatie, spektakel en spanning, sensatie, spektakel en die van verschillende markten thuis zijn en waar je terecht kunt met deplezier! plezier! fecte spullen en met vragen over technische kwesties. U betaalt geen arbeidsloon, soms alleen iets voor benodigde onderdelen. Een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Wat er voor reparatie allemaal wordt aangeboden kunt u vinden op de website https://repaircafe.biddinghuizen.org Bent u verhinderd op 7 maart, dan kunt nu ook voor uw probleem terecht op de website of per Email: repaircafe@biddinghuizen.org. Het Repair Café in het Koetshuis is open elke 1e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur.

Tweede feestavond in Biddinghuizen Na een succesvolle vorige editie wordt er op 6 maart weer feest gevierd in Biddinghuizen. Zonne-Energie Zonne-Energie

met Zonnepanelen

met vrijdag Zonnepanelen Elke eerste van de maand met uitzondering van vakanties wordt er 'uit' Biddinghuizen door De Meerpaal met een groep enthousiaste vrijwilligers een fantastisch 'uit' Biddinghuizen feest georganiseerd. De dj zorgt weer voor te gekke hits waar iedereen op Ecosave Ecosave los kan gaan.sinds 2001 sinds 2001

0321Vrijdag 332038 332038 Wanneer:0321 6 maart Tijd: Uw Van 19.00 uur tot 20.30 uur Uweigen eigenstroom stroom Voor wie: v.a. Groep 3 tot € 0,05 groep 8 Kosten: v.a.€€1,-0,05 inclusief 1x ranja en wat lekkers

AAggeennddaa 07 07 juli juli :: 40jarig 40jarig jubileum jubileum ACV ACVde deFlintstones Flintstones 5 mrt Fietsen ntspanningssessie 20.10 - 21.15, 10 juli met 10 juli :::O Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen baan 32 bijverenigingen Cesartherapie Animee. 11 11 juli juli :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 18 juli : Seniorenmiddag 7 mrt Café 18 juli : :Repair Seniorenmiddag 26 juli : Fietsen met 26 Fietsen met de de gezamelijke gezamelijke 10juli mrt : :Fvrouwen ietsen gez.vrouwenver. vrouwen verenigingen verenigingen 14 aug : Fietsen met de gezamelijke uurmet vanaf Plein 14 aug :13.30 Fietsen dehet gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen 14aug mrt ::N Seniorenmiddag Ldoet. Gezellig gezamenlijk klussen 15 15 aug : Seniorenmiddag 23 met gezamelijke eigen dorp. Aanmelden kan op 23 aug aug ::inFietsen Fietsen met de de gezamelijke vrouwen verenigingen vrouwen verenigingen NLdoet.nl 05 sept : Open dag Scharrelberg 05 sept : Open dag Scharrelberg 11 Anbo 14sept mrt :::OBijeenkomst ud IJzer ophalen op de buitenwegen 11 sept Bijeenkomst Anbo 11 11 sept sept :: ledenavond ledenavond Passage Passage De Nieuwe Voorhof 12 Afdelingsavond Vrouwen 12 sept sept ::t.b.v. Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 19 Seniorenmiddag 19 sept Seniorenmiddag 18sept mrt :::Seniorenmiddag 19 19 sept sept :: ZijActief ZijActief lezing lezing Ans Ans Schrijer Schrijer 24 ietsen gez.vrouwenver. 25 sept Anbo 25 mrt sept :::FBijeenkomst Bijeenkomst Anbo 25 IVN 25 sept sept ::13.30 IVN viert viert “het jaar jaar vande debij” bij”met met uur “het vanaf het van Plein een een lezing lezing inin het het Koetshuis Koetshuis 28 03 okt 03 mrt okt : Joy4Kids t/m 77 okt: Najaarsfeestweek Koetshuis okt: Koetshuis 1t/m apr :D Najaarsfeestweek orpsbelangen ledenvergadering 04 okt 04 okt :: Open Open dag dag Scharrelberg Scharrelberg 07 okt : Interreligieuze Ontmoeting ininuur, het het Koetshuis.Ontmoeting Inloop 19.30 07 okt :inInterreligieuze het Koetshuis. Koetshuis. aanvang 20.00 uur. Aanmelden om 09 okt : ledenavond Passage 09 okt : ledenavond Passage 09 Bijeenkomst te worden isAnbo ook mogelijk op de 09 okt okt ::lid Bijeenkomst Anbo 10 Afdelingsavond Vrouwen 10 okt okt ::avond Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu zelf.workshop 10 okt : ZijActief 10 okt : ZijActief workshop 14 okt : Benefietconcert in Colombinehuis 214apr Benefietconcert ntspanningssessie 20.10 - 21.15, okt : :O in Colombinehuis 17 Seniorenmiddag 17 okt okt ::baan Seniorenmiddag 32 bij Cesartherapie Animee. 23 okt : Bijeenkomst Anbo 23 okt : Bijeenkomst Anbo 31 okt Afdelingsavond Vrouwen 431apr Café okt :::Repair Afdelingsavond Vrouwenvan vannu nu 09 09 nov nov :: Boekenmarkt Boekenmarkt zon zon en en zegen zegen 510apr assie Zangavond gemengd 10 nov zon en nov :::PBoekenmarkt Boekenmarkt zonChr. en zegen zegen 11 Benefietconcert inininColombinehuis 11 nov nov ::koor Benefietconcert Colombinehuis Zon en Zegen de Voorhof 13 13 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 19.00passage uur 13 Ledenavond 13 nov nov ::Aanvang Ledenavond passage 13 13 nov nov :: IVN IVN lezing lezing over over bevers bevers Staatsbosbeheerruimte StaatsbosbeheerruimteZ60 Z60 17 17 nov nov :: Sinterklaasintocht Sinterklaasintocht 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 20 nov : gez. avond 3 vrouwen verenigingen 21 21 nov nov :: Seniorenmiddag Seniorenmiddag 27 27 nov nov :: Bijeenkomst Bijeenkomst Anbo Anbo 11 dec : advent/kerstavond 11 dec : advent/kerstavond Passage Passage 11 dec : Bijeenkomst Anbo 11 dec : Bijeenkomst Anbo 12 dec : Seniorenmiddag 12 dec : Seniorenmiddag 14 14 dec dec :: Kerstmarkt Kerstmarkt 19 19 dec dec :: Afdelingsavond Afdelingsavond Vrouwen Vrouwenvan vannu nu 19 dec : ZijActief 19 dec : ZijActief kerstavond kerstavond

Blikjes hier...

Een bezoek aan de Efteling was als kind altijd een hele belevenis. Ook nog in de tijd dat het vooral een sprookjespark was. Met open mond keek je naar het vliegende tapijt. Hoe kon dat toch? Magie? Nu weet je beter. Maar als je de Efteling binnenkwam was ‘Holle Bolle Gijs’ ook een aandachtstrekker. Met heel veel plezier gooide je er je afval in. Daar wel. Waarom niet in onze eigen woonomgeving? Teveel zie ik zwerfafval liggen. Raar woord eigenlijk zwerfafval. Het is meer ‘verstoten’ afval. Verstoten door de bezitter. Chips op, gooi de zak maar op FRENCH MANICURE… FRENCH MANICURE… straat. Blikje leeg, hup in de berm. Wandelend bij het Naboarpark zag ik twee mensen steeds bukken. Daarna gooide ze iets op straat en maakten het met hun •• Natuurlijke mooie gelakte Natuurlijke mooiemet gelakte schoen plat. Daar moest ik meer van weten. Ik kon mijn rondje de hond zo nagels, of uw teennagels…! nagels, plooien dat ik ze bij de rotonde tegenkwam. We raaktenof aanuw deteennagels…! praat. Ze vertelden •• Basislak een Basislak met metergerden een mooi mooi dat ze tijdens het wandelen zich steeds verwonderden en aan de vele wit wit randje. randje. weggegooide blikjes. Zo erg, dat ze besloten hadden een rondje te maken en alle •• Durf handen weer te blikjes op te ruimen. Ze hadden ook twee zakken bij zich, vol met platgetrapte Durf uw uw handen weer te laten zien. blikjes. Prachtig natuurlijk, maar eigenlijk volstrekt idioot. Hoeveel moeite is het laten zien. om een blikje in een prullenbak te gooien? •Ook vertelde ze dat ze lachgaspatroNu voor maar € 17,50 en… • Nu voor maar € 17,50 en… nen hadden gevonden. Ik denk in beelden en zag lachend de blikjes wegHet setje krijgt Hetmensen setje nagellak nagellak krijgt gooien. ‘Leuk jongen, zo leuk’. Ik moest denken aan eenbij!! moderne Holle Bolle u er gratis u er gratis bij!! Gijs: “Blikjes hier” Joop de Jager

Be Be Beautiful Beautiful Dreef Dreef 65 65 8256 8256AZ AZ Biddinghuizen Biddinghuizen 06 06 -- 53 53 62 6262 6224 24


DIERENBESCHERMING. AFD. FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 0653371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur.

035-6245555. THUISZORG ICARE muziekles bij een internaat aan kinderen, heb meegedaan met een songJeugdgezondheidszorg: centr. liedje telef. festival en won de eerste prijs. Ik deed doodgewoon een Nederlands spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?. De rest zong in het Engels. Met de gitarist uur: APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden Spreekuur The Threema. blues, Toos, APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: GEZINSZORG: t/m vrij. 0320-233565; inloopspreekuur: donder0321-332575. 0321-332575. 08.30sport tot 17.00 uur: 0321-312881. ik en Ruud ter Weyde ( bekend van studio en langs de lijn) en waren HUISARTSENPRAKTIJK: dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. onderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al 0321-331414. Icare Verpleging en verzorging HUISARTSENPRAKTIJK: MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. di. TANDARTS: 0321-331070. langer dan huisartsen, vijfentachtig jaar in Hilversum. zijn trad SPOEDLIJN voor hulp do. Het en vr. vanaccordeonspelers. 09.00-10.00 DitIkzijn 0522-279 745 van 07.00 totuur. 23.00 uur, FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. die kanop wachten tot de volgende telefonische spreekuren. 0321-333377 vrijniet veel in Hilversum en zat in Huizen al invoor een revue. tijden. Er werd soms 0900-8833 overige LOGOPEDIE: 0321-333493. werkdag: geruild nachtmet Hilversum, Zo ontmoetteThuiszorgwinkel ikDIĂ‹TIST: ze. Toos zat alIcare inma. deLEEF: revuePlaats en door GROEPSPRAKTIJK Avond-, en weekenddienst: afspraken t/m vrij. 09.001, VERLOSKUNDIGEN: haar ben ik erin gerold. 0900-3336333 Binnen kantoortijden: tot 12.00 tel. voedingsvragen 8224 AB uur; Lelystad, 0320-752650 ma.

Te l e f o o n n u m m e r s

1-1-2

DAAR RED JE LEVENS MEE

Biddinghuizen Tel: 0624127084

GICOM Gicom BV

COMPOSTING Schilder SYSTEMS

Wandafw

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Yarden Uitvaartverzekeringen MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348

Belt u naar

Mobiel 06 13 3

0321-382473. Voor bevallingen en 0321-331414 t/m8.30-17.00 vrij. 09.00 tot uur: t/mma.vrij.: uur,17.00 za.: 9.30-16.00 spoed: 06-53659191. 0320-237666. Met de fietsclub ging ik door heel Nederland. Ik heb met zes man de uur CHIROPRACTIE: 0525-651810. TANDARTS: PSYCHISCHE SOCIALEgeorganiseerd NOOD: Gezinszorg: spreekuur ma.Amersfoort t/m vrij. Nederlands EN fietsroute langs de grenzen vanuit 0321-331070 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. Algemene klachtenlijn op werkdagen: 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. VERON ADMINI naar Den Helder over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 FYSIOTHERAPIE/HAPTONOMIE: 0321-388220. werk: maandag van Maatschappelijk financiele administrati -APK keuring km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens in de krant als de THUISZORG ICARE 06-25547141 -Onderehoud en reparatie alle merken - belas Jeugdgezondheidszorg: centr. heel telef. jaarrekeningen 9.00-10.00 uurDRONTEN: en alle woensdagmiddag fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op fietspaden cijPOLITIEBURO -Lease service spreekuur ma.0321-333493 t/m vrij. 09.30 tot 12.00 van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel LOGOPEDIE: 0900-8844 fers en lijnen neer en ben regelmatig door de Rijkspolitie achterna gezeten. -Airco service uur: Een adres waar uw b spreekuren als telefonische -Schade reparatie 0320-233565; inloopspreekuur: donder- inloop GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: SENIOREN INFORMATIELOKET Plein 5 - 8256 AZ BIDD spreekuren: 0321-333377. -Laswerkzaamheden dag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. 0321-382473. Voor bevallingen Spreekuur 13.00u tot 14.00u de nu Biddinghuizen: Toen Toos is en overleden DXWREHOHWWHULQJ in 2007 dacht ik: wat zoek op ik hier IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJZLM]HULQJ -Accu's,banden en uitlaten Tel.: (0321) 330120 / 33 Icare Verpleging en verzorging DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot spoed: 06-53659191 woensdag in Het Koetshuis: zijn 0522-279 nog. Ik heb weltot naar mijn Dat komtEHOHWWHULQJ ook door DDQKDQJZDJHQV het werk in het SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH -Wintersets incl. opslag YODJJHQ 745het vannu 07.00 23.00 uur,zin.12.00 0321-388710 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m dat CHIROPRACTIE: 0900-8833 voor overige tijden. Colombinehuis. IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH -2 Wasboxen 0525-651810. vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666. ue. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, EHGULMIVNOHGLQJ DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN: Yarden Uitvaartverzekeringen EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ RQWZHUS 8224 AB Lelystad, 0320-752650 PSYCHISCHE ENverhaal SOCIALE NOOD: ma. 0321-332387. Noorderbaan 10 Wil je ook je vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn MatthÊ Vos 06 45 70 2348 YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN 035-6245555. uur of beroemd. Iedereen heeft een verhaal. Mail klachtenlijn dan naar REGIO DIERENAMBULANCE LELYSTAD Biddinghuizen Algemene op werkdagen: Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. ICARE 06-36293327 / 144 red een dier in THUISZORG hermaloohuis@kpnmail.com 388220. 08.30 tot 11.00 uur:GICOM 0321-312881. 0321 - 332484 tste JEUGDGEZONDHEIDSZORG DRONTEN: WIJKPOST Maatschappelijk werk: maandag van POLITIEBURO 0321-388910 SPREEKUUR WIJKAGENT www.autofaber.nl 9.00-10.00 uur inenEducatief woensdagmiddag glo Inloopspreekuur 09008844. Centrum: BIDDINGHUIZEN: COMPOSTING van dinsdag 13.30-14.30 uur. Dit zijn van 13.00 –13.30 uur.zowel SENIOREN woensdag:INFORMATIELOKET 13.00-14.00 uur. de elke GICOM SYSTEMS inloop spreekuren als telefonische het ICARE Gicom BV Spreekuur di. do. 9.30 tot 11.30 uur: spreekuren: 0321-333377. VERPLEGING EN VERZORGING BUURTZORGen WIJKVERPLEGING Oogstweg 9 COMPOSTING DiÍtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 aar 0522-279745 van 7.00 tot 23.00 uur, tot 316899. BIDDINGHUIZEN 8256 BIDDINGHUIZEN 12.00 uur;SBtelef. voedingsvragen voor overige tijden. ma. t/m St.Deverliezenverwerken Helling 15 SYSTEMS Flevoland me 0900-8833 Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 vrij. 09.00 totBV 17.00 uur: 0320-237666. Autoreparatiebedrijf *Olie verversen 8251 GH Dronten Gicom 0321-331377 op. THUISZORGWINKEL 2 ICARE LEEF: Telnr: 06-12373918 Oogstweg 9 installatie service onderhoud DE ZONNEBLOEM GEMEENTE DRONTEN *Banden 0 1, agLelystad, na- KLACHTENLIJN 3 in2012Plaats AB 8256 SB8224 BIDDINGHUIZEN Algemene klachtenlijn op 8.30-17.00 werkdagen: AFD. daar kom je verder mee BIDDINGHUIZEN ma. t/m vrij.: ALLERZORG, specialist in zorg thuis Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 aat 0320-752650 *Accu’s 388220. Noorderbaan 88,www.allerzorg.nl 8256 PR Biddinghuizen uur, za.: 09.30-16.00 uur. Tel: 0321-381826 0321-331655 of 331368. n elektrotechnisch hts POLITIEBURO DRONTEN: licht- en*Remmen krachtinstallaties tel. 0321 333310, fax. 0321 330101 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE was 0900- 8844. beveiliging SENIOREN INFORMATIELOKET DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen telecommunicatie or- Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: *Distributieriemen databekabeling FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06dus 316899. Tel: 0624127084 -APK keuring *Koppakkingen n werktuigbouwkundig Flevoland Mijn St. verliezenverwerken -Onderehoud en reparatie alle merken53371293 Autoreparatiebedrijf *Olie verversen loodgieterswerk 0321-331377 dragen ziekte is overleden, -Lease service Spreekuur Wijkagent Wijkpost wo- DE ZONNEBLOEM verwarming *Banden -Aircobegeleidster service PROTESTANTSE GEMEENTE nuitmuzikaal luchtbehandeling Biddinghuizen: -APKBIDDINGHUIZEN keuring Bij ons altijd AFD. -Schade reparatie BIDDINGHUIZEN Aleksandar *Accu’s koeling -Onderehoud reparatie alle merken woensdag: 0321-331655 ofen331368. zomer/wintercheck gratis 13.00-14.00 uur. -Laswerkzaamheden Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, binnen en buiten schilderwerken -Lease service Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE *Remmen www.wouda.nl Tel: 0321-848658, dominee@ -Accu's,banden en uitlaten -Airco service Joke DIERENBESCHERMING. v/d Meij behangen Biddinghuizen * glasvezel * sausen AFD.in APK incl. 29,50 all protestantsegemeentebiddinghuizen.nl -Wintersets opslag Schilderwerk - Beglazing *Distributieriemen De Noord 35 8251 GK Dronten bij FLEVOLAND/NOORD-VELUWE -Schade reparatie 06Jolanda Aantjes - Lubbersen, -2 Wasboxen Tel: 0624127084 (0321) 38 60 60 Bel voor een vrijblijvende offerte -Laswerkzaamheden *Koppakkingen ver- 53371293 Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Wandafwerking - Houtsanering tel. 06-48462307 Biddinghuizen -Accu's,banden uitlaten ssen wensen deenfamilie Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Spreekuur Wijkagent Wijkpost de en -Wintersets incl. opslag Noorderbaan 10 e-mail: cobydeboer@planet.nl. Biddinghuizen: Reparatie en onderhoud en Gods kracht toe. ngs -2 Wasboxen woensdag:Biddinghuizen 13.00-14.00 uur. alle merken Zondag 8 juli

NRPSOHHWUHFODPHQO Machinebouw Transport techniek Trappen en balustrades Service in afvaltransport Aleksandar

Uw advertentie hier?

Ke rk diens t en

Airco service

1-1-2

Belt u naarLEKKERKERKER Giennes Bies Autoschade

om Poolse medewerkers nodig‌?? DAAR REDTenJEHoffLEVENS MEE 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, Agrohulp kan u helpen !! 0321 332484 Noorderbaan 10 den Schilderwerk - Beglazing en bestuur van GICOM Dronten en Voor informatie kunt u bellen met: Wandafwerking Houtsanering www.autofaber.nl Biddinghuizen taxatie, schade Heilig Avondmaal viering Mobiel 06 13Schade 340 458 - Tel: 0321reparatie, - 33 21 46 wenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / en uitdeuken zonder spuiten, leenauto COMPOSTING 0321 332484 06-51558557 L. ten Hoff tel een beschikbaar. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ SYSTEMS 0321-326533 / 06-11310835 DAAR RED JE LEVENS MEE www.autofaber.nl En Belt 20u naarPastor: Giennes G. Nijland,Bies Ludgerusplein 2, Gicom BVHoff ,Prof. Zuurlaan Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Agrohulp Ten Dronten, tel. 0321-312456. En Oogstweg 9 Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691 340 458 - 0321-331428 Tel: 0321 - 33 21 46 Biddinghuizen Mobiel 06 13Locatieraad: ( dhr. A. de 8256 SB BIDDINGHUIZEN in Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 ouw Stichting ant financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud 332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl aar jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren daar kom je verder mee harrelberg VERON ADMINISTRATIEKANTOOR Schildersbedrijf erk n elektrotechnisch Vrijdag 6 juli financiele administraties - ondernemingsplan installatie service onderhoud een licht- en krachtinstallaties Colofon: Een adres waar uw belangen voorop staan 10.00 uur: eigen voorganger J. Buiten ouw van Stichting De Scharrelberg jaarrekeningen belastingaangiften particulieren beveiliging daar kom je verder mee terWoCo viering Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN ddinghuizen, en het Redactieadres dierenpark de / Secretariaat: telecommunicatie Voor al uw schilder, behang en n elektrotechnisch etje Een adres waar uw belangen voorop staan Tel.: (0321) 330120 / 330777 - Fax: (0321) 330690 databekabeling ooiing. sauswerken. licht- en krachtinstallaties Wandeling 8, 8256 Biddinghuizen. Verlengde Baan 16, 8256GSHB BiddinghuizenPlein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Zondag 8 juli zen n werktuigbouwkundig Tevens ook het kwartsen van muren.

1-1-2

Druk: Drukkerij van der Wekken, Dronten, tel. (0321) 321122.

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

beveiliging Tel: 06-20911847 (op werkdagen uitsluitend na 19:00Tel.: uur). (0321) 330120 / 330777 09.00 uur: eigen(0321) voorgangers -APK keuring - Fax: 330690 loodgieterswerk

in de weer om telecommunicatie hetverwarming laatste van het casco af Tel. 333558,en mob. 06-41670881 -Onderehoud reparatie alle merken databekabeling -Lease service Oplage 3000 Oplage 2900 exemplaren exemplaren gas, water en de elektriciteit aangesloten. luchtbehandeling n werktuigbouwkundig eel-Airco service koeling E-mail nnen met de loodgieterswerk afwerking en adres: inrichting. b.actueel@grafisch-bedrijf.nl -Schade reparatie d ik www.wouda.nl verwarming angshek bij de Osbornegroep geplaatst en -Laswerkzaamheden Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA Bank: Rabobank ‘Flevoland’ BA rek. nr.reknr: NL3611.25.79.256 RABO 0112 5792 56 aar. luchtbehandeling -Accu's,banden en uitlaten bestrating. Binnen zijn de 35 vrijwilligers o.a. De Noord 8251 GK Dronten koeling nia -Wintersets incl. opslag 38 60 60de toilet- en onds glad maken(0321) en sauzen, Bij klachten over bezorging van B A kunt u bellen naar 06-18878508 0321-331042 / 06-21626345 per-2 Wasboxen www.wouda.nl riciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas eelKopij en Advertenties aanleveren voor zondagavond 22,00 uur De Noord 35 8251 GK Dronten * Deuren - ramen - kozijnen (0321) 38 60 60 Noorderbaan 10 * Bel voor een vrijblijvende offerte! lke gaf Druk:Druk: Drukkerij van der Wekken PrintOnMedia Biddinghuizen Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwilli0321 - 332484 ing 2 Schade taxatie, schade reparatie, 2 gers voor hun inzet en www.autofaber.nl uitdeuken zonder spuiten, leenauto enthousiasme. Tevens een

LEKKERKERKER Autoschade LEKKERKERKER

WoCo viering

Het Inloophuis De Kans: samen met en voor elkaar!

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts Op 35,deze 3893dagen/ ED tijden kunt u zo binnen lopen: • Dinsdag, tot 14:30 uur • Donderdag, 10 tot 14:30 uur • Vrijdag, 10 tot 12:15 uur Zeewolde; tel.10 036-5224348. Woensdag > flexibele tijden afhankelijk van activiteiten Zondag 8 juli Daarnaast werken wij op afspraak in de middaguren. Voor iedereen die het gewoon gezellig vindt, 10.00 uur: Klaasactiviteiten van Denderen voor de leuke en workshops; voor hen die advies of informatie nodig hebben; voor diegene die behoefte heeft aan een luisterend oor of praktische ondersteuning‌

VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP Loop eens binnen en laat u verrassen‌ de koffie/thee staat klaar! FLEVOLAND www.inloophuisdekans.nl • Havenweg 1 Predikant: ds. Johan de Wit, tel. 036-5222824 Secr.: HenriÍtte Hofman, De Veluwse Snees 20, 8251 AJ Dronten, tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het Odd Fellowhuis,


Na een moedig gedragen ziekte is overleden, Inloophuis deziekte Kans – leuke en muzikaal begeleidster Naons eentrouwe moediglidgedragen is overleden,

vooruitzichten

en buiten schilderwerken ons trouwe lid en muzikaal begeleidster Dankzij de gemeente Dronten kunnen wij drie activiteiten mogelijk maken!binnen De ideeĂŤn die wij hebben ingeJoke v/dwat Meij behangen * glasvezel * sausen diend, zijn beloond metMevr. een geldbedrag, verdeeld is over de geplande activiteiten. Het is nog vroeg in binnen en buiten schilderwerken het jaar, maar toch wil ik je informeren over de activiteiten die georganiseerd worden in de maanden juli Bel voor een vrijblijvende offerte Mevr. Joke v/d Meij behangen * glasvezel * sausen tel. 06-48462307 Biddinghuizen en augustus Wij2020. zullen haar missen en wensen de familie Bel voor een vrijblijvende offerte

sterkte kracht toe. 06-48462307 Biddinghuizen mee houden, want het tel. duurt nog even...flyers volgen‌ Met trots Wij magzullen ikveel meedelen dat en wij,Gods in haar missen ensamenwerking wensen de familie Poolse medewerkers nodig‌?? je mee wilt, dan mag jij je al met stichting De Meerpaal/ welzijn en stichting IJsvo- Weet je nu al zeker dat veel sterkte en13:30 Godsuur kracht toe. Agrohulp Ten Hoff kanEru kunnen helpen !!40 gel, op woensdag 8 juli Leden a.s. vanaf de feest- opgeven via: info@inloophuisdekans.nl. en bestuur van Poolse medewerkers Voor informatie kunt u nodig‌?? bellen met: week van Biddinghuizen weer mogen openen. De kinderen mee‌. Agrohulp Ten Hoff kan u helpen Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten Hoff tel 0591-549094 / !! middag is voor de jeugd en de avond is voor BIDDINGLeden en bestuur van Voor informatie u bellen met:o.a. 06-51558557 L. ten Hoff tel staat eenkunt uitje gepland HUIZEN GOES LIVE, de avond door Biddinghuizen, Op woensdag 19 augustus Christelijke vrouwenorganisatie Passage. O. ten voor Hoff tel / is 0321-326533 /0591-549094 06-11310835 wie het moeilijk voor Biddinghuizen. Het definitieve programma volgt voor (oudere) dorpsgenoten 06-51558557 L. ten Zuurlaan Hoff telwordt Agrohulp Ten De Hoffbestemming ,Prof. 20 om met een dagtrip mee te gaan. t.z.t., maar nu wel een OPROEP: / me 06-11310835 Biddinghuizen maar geloof het wordt de Vind jij het leuk om te zingen, of bespeel je een in- z.s.m. bekend gemaakt, 0321-326533 Agrohulp Zuurlaan 20 is het Ten doelHoff om,Prof. de eigenbijdrage strument en heb jij altijd al eens op een podium willen moeite waard. Ook hier Nieuwbouw Stichting Biddinghuizen u al zeker dat u mee staan? Geef je dan op via info@inloophuisdekans.nl! Er zo laag mogelijk te houden. Weet Deje opgenomen Scharrelberg wordt dan contact met enStichting hoor je wan- wilt? Nieuwbouw Schildersbedrijf neer de oefenavonden plaatsvinden. De avond heeft Geef dit dan aan ons door. U kunt langskomen op De Scharrelberg en donderdag of opJ.vrijdagmorgen, GEEN wedstrijd maar gaat het om metDe dinsdag Buiten of via Het casco vanelement, de nieuwbouw vanvooral Stichting Scharrelberg Schildersbedrijf info@inloophuisdekans.nl! Er kunnen 45 personen elkaar te genieten van muziekBiddinghuizen, en optredens. Publiek is dierenpark (Osbornegroep, scouting en het de Voor al uw schilder, behang en natuurlijk ookvan niet onbelangrijk, dus van zet die datum al-De mee. J.sauswerken. Buiten Het casco de nieuwbouw Stichting Scharrelberg Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. vast in je agenda! (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de Tevens hetschilder, kwartsen van muren. Voorook al uw behang en Laat de zomer maar komen, want buiten deze activiteiScharrelberg) nadert zijn druk voltooiing. sauswerken. Dagelijks zijn vrijwilligers in de weer om het laatste van het casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 ten zijn er nog vele andere. We het houden u opvan demuren. hoogte Maar dit is nog niet alles: Tevens ook kwartsen te maken. Deze week zijn heter,gas, water en de elektriciteit aangesloten. via onze Facebook-pagina of Biddinghuizen Actueel. Op vrijdag 14 augustus staat in samenwerking met Dagelijks zijn vrijwilligers druk in de weer om het laatste van casco af Tel. 333558, mob. 06-41670881 Beide verenigingen zijneen begonnen met de dejeugd afwerking en het isinrichting. overigens altijd gezellig bij het inloophuis. De Maarten van Erp/ Welzijn, dagje uit voor op Het te maken.isDeze week zijn het gas, water endede elektriciteit aangesloten. Zaterdag buiten o.a. het toegangshek bij Osbornegroep geplaatst en de planning, o.a. voor kinderen (vanaf 8 en tot 15 jaar) koffie/ thee staat klaar en er is altijd wel iemand in voor Beide zijn metBinnen de afwerking en gezellig inrichting. er is eenverenigingen begin gemaakt metbegonnen deniet bestrating. zijn o.a. een praatje. Iedereen die wel eens is geweest waarvoor “met vakantie gaanâ€? vanzelfsprekend is. de vrijwilligers Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, en Nog nooit bij ons geweest? Ik zou zegkande dattoiletbeamen. er is een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. gen: “gewoon eens DOENâ€? De bestemming is de Efteling! doucheruimtes betegelen, elektriciteit en het luchtbehandelingssysteem * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas aan het / plafonds en te sauzen, de toilet- en Het doelschilderen, is om de muren eigenbijdrage zo glad laag maken mogelijk * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. * Bel voor een vrijblijvende offerte! doucheruimtes betegelen, elektriciteit hetrekening luchtbehandelingssysteem houden, maar als je mee wilt, kan je er en nu al * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen aanleggen. Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting De Scharrelberg * Bel voor een vrijblijvende offerte! WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliTel: 0321-848043 of 06-11017610 Stichting Scharrelberg gers voorDehun inzet en WWW.GEERTSGLAS.NL bedankt de vele vrijwillienthousiasme. Tevens een gers hun aan inzet en woordvoor van dank de vele Gebruik je tong ĂŠn je neus tijdens het testen van smaken enthousiasme. sponsors, zowelTevens groot een als woord van dank aan de vele Test je zintuigen Vrijdag klein, voorbij het vele materi- Blijdag GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN sponsors, zowelengroot als aal, materieel gereedKUNSTMEST - OPENBARE voorterhet vele materilen we hier achter komen tijdens de Vrijdag Blijdag Wist je dat de tong ĂŠn de neus heel belangrijkklein, zijn om WEEGBRUG schap dat beschikking is GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 aal, materieel en gereeddoor MadScience! smaak volledig waar te nemen? Samen met de andere KUNSTMEST - OPENBARE gesteld en de‘Smakelijke euro’s die Smaken’ we NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN WEEGBRUG kinderen onderzoeken we de tong, de smaakpapillen en ontvangen. schap dat ter beschikking is TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 mochten J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 Vrijdag de vier smaken die we kunnen herkennen (zoet, zout,en deOver gesteld euro’s die weBlijdagVERT.: NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN Iedere tweede vrijdagTEL. van0321-335353 de maand- TELEFAX is het Vrijdag Blijzuur en bitter). Daarna doen we proeftestjesmochten om de ontvangen. 0321-331234 Diverse materialen zijn er nog nodig om dit unieke project een geweldige smaakpapillen eens goed te prikkelen en te testen. De dag bij FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen. Tijdens uitstraling te geven. Heeft u materiaal u niet van meer gebruikt, wilt u worden er gratis activiteiten en voorVrijdag Blijdag Vrijdag Blijdag in zijn Biddinghuizen is om op dat 13 maart Diverse materialen er nog nodig diten unieke project een geweldige op "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen /of wilt u geld doneren dan die het eerste gezicht gewoon 16.00 tot 17.00 uur. Haal snel je kaartje via flevomeer- stellingen gegeven uitstraling te geven. Heeft umet materiaal dat u niet meer gebruikt, wilt u graag contact opnemen de penningmeester van Stichting lijken, maar toch best heel bijzonder zijn. bibliotheek.nl of de balie. "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en /of wilt u geld doneren dan De Scharrelberg: Jopie Stam- van Yperen, tel. 0321-314537 graag contact opnemen met de penningmeester van Stichting penningmeester@osbornegroep.nl Suiker De Scharrelberg: Yperen, Ben jij je bewust vanJopie hoeveelStamsuiker van er in die lekkeretel. 0321-314537 penningmeester@osbornegroep.nl drankjes zit die je drinkt? Samen metbouw: de professor zulVoor de voortgang en foto’s van de www.osbornegroep.nl

BLONK BLONK

Voor de voortgang en foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Stichting De Scharrelberg Stichting De Scharrelberg

   

 Kopij adres Biddinghuizen  

Meezingavonden bijActueel de Blauwbaarden $$$ ! !" Kopij adres Biddinghuizen Actueel  

mei 17 juni. Piratenkoor de Blauwbaarden, o.l.v. Catherina Kopij voor BA kan dagelijks aangeleverd wordenWees tot welkom uiterlijkop 15 april, 20  en 

$$$ ! in kerk-!" en zalenKeekstra, bestaat uituur. enthousiaste zangers. zondagavond 22.00 Kopij wat later binnenkomt, Repetities kan niet zijn meerelke woensdagavond Kopij voor BA in kanhetdagelijks worden totvervolgens uiterlijk centrum de Voorhof van 20.00 Een koor dat meerstemmig zingt enaangeleverd wat wordt maar begeuur-22.00  uur. 

geplaatst worden komende nummer, wordt leid doorineen aantal accordeonisten, een saxofonist zondagavond uur. Kopij wat nummer. later binnenkomt, kan niet meer geplaatst het22.00 eerst daarop volgende Informatie en een fluitist. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING Heeft u iets te vierenHETenMEEST wilt u dit op een gezellige en geplaatst in hetaanleveren eerst daaropper volgende Kopij alleen e-mail.nummer. Het e-mail adres van BA is spontane manier extra aandacht geven, dan kunt Meezingavonden HEYBOER BVu de HET MEEST KOMPLETE BEDRIJF IN GEWASBESCHERMING b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. wordt bezorgd op 3 GROOTHANDEL IN Blauwbaarden boeken via optreden@blauwbaarden.nl Vanaf april is het mogelijk per omBA elke 3e woensdag vandinsdag/woensdagKopij alleen aanleveren e-mail. Het e-mail adres van BA is GEWASBESCHERMING middag. overmee de bezorging: info 0321-331042. BV / info@blauwbaarden.nl de maandKlachten vrijblijvend te komen zingen. Motivatie, Voor algemene informatie HEYBOER 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF b.actueel@grafisch-bedrijf.nl. BA wordt bezorgd op dinsdag/woensdag3 IN inzet en gezelligheid zijn belangrijker dan de zangkwa- www.blauwbaarden.nl 3 GROOTHANDEL ZAAIZADEN GEWASBESCHERMING middag. over deActueel bezorging: BIDDINGHUIZEN HAVENWEG 22 StichtingKlachten Biddinghuizen kaninfo niet0321-331042. aansprakelijk worden gesteld liteit. 3 GESPECIALISEERD LOONBEDRIJF 0321-335033 FAX 0321-335048 3 ZAAIZADEN voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAXHAVENWEG 036-5224150 BIDDINGHUIZEN 22 Stichting Actueel kan niet aansprakelijk opdrachtenBiddinghuizen voor publicaties te weigeren zonder opgaaf vanworden reden. gesteld 0321-335033 FAX 0321-335048 voor inhoud en vorm van publicaties van derden. Evenzo is BA gerechtigd ZEEWOLDE OOGSTWEG 22 036-5221250 FAX 036-5224150 opdrachten voor publicaties te weigeren zonder opgaaf van reden.

Ke rk diens t en PROTESTANTSE K e r kGEMEENTE diens t en PROTESTANTSE BIDDINGHUIZEN GEMEENTE

BIDDINGHUIZEN Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, PROTESTANTSE GEMEENTE Predikant: ds. Margriet van Tel: 0321-848658, dominee@ BIDDINGHUIZEN de Bunt protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Predikant: Ds tentenveld 19, Tentenveld 19,Bregman T:-0321 845324 Jolanda Aantjes Lubbersen, Tel: 0321-848658, dominee@ E: dominee@pgbiddinghuizen.nl Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Scriba: CobyDe deRepel Boer 9, tel.: 333535 Mw. C. Mw. de Boer, Jolanda Aantjes - Lubbersen, De Repelcobydeboer@planet.nl. 9, T: 0321 333535 e-mail: Klaversingel 48, tel. 323672. E: scribaat@pgbiddinghuizen.nlScriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 www.pgbiddinghuizen.nl Zondag 8 juli e-mail: cobydeboer@planet.nl. 09.30 uur: mw. ds. R. van Zondag 8 maart - 10.00 uurHaeringen, Zondag Dronten 8 julids. H.C.S. Spit, Voorganger: 2e zondag tijdvan Haeringen, 09.30 uur: 40-dagen mw. ds.viering R. Heilig Avondmaal Dronten Heilig Avondmaal‘NORBERTUS’ viering R.K. PAROCHIE H. BONIFATIUS GELOOFSGEMEENSCHAP Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Pastor: A tel. . Huitink, Ludgerusplein 2, Dronten, 0321-312456. R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, de a.huitink@pastoraalteam.com Schutter )tel. Pastoraatsgroep: 0321Dronten, 0321-312456. Locatieraad: 332401 ( mevr. A. Scholten )dhr. A. de Locatieraad: 0321-331428 0647841090 (Marjo Muller)(secretaris www.parochienorbertus.nl Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321Pastoraatgroep: 332401 mevr. A. Scholten ) 06 22 346(20 94 (Anton Mangnus) Vrijdag juli www.parochienorbertus.nl KESA (Kerk en Samenleving) 10.00 uur: eigen voorganger tel. 0320 -288219 en 0321 – 333627 Vrijdag 6 juli WoCo viering Vrijdag 6 maart 10.00 uur 10.00 uur: eigen-voorganger Voorgangers Pastor J. Scholten WoCo Zondagviering 87juli Zaterdag maart - geen viering 09.00 uur: eigen voorgangers Zondag 8 juli WoCo viering 09.00 uur: eigen voorgangers Evangelische Gemeente Biddinghuizen WoCo viering E-mail: info@egbsite.nl Evangelische Gemeente Zeewolde www.egbsite.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Diensten: uur Zeewolde;10:30 tel. Gemeente 036-5224348. Evangelische Zeewolde Elke 2e t/m 5eKwarts zondag35, vd3893 maand. Secretariaat: ED Locatie: Het Koetshuis Zondag 8 juli Zeewolde; tel. 036-5224348. 10.00 uur: Klaas van Denderen Zondag 8 juli 10.00 Klaas van Denderen VRIJZ.uur: GELOOFSGEMEENSCHAP VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. www.eigentijdsgeloven.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP 036-5222824 Odd Secr.: HenriĂŤtte Hofman, Kerkdiensten: Fellowhuis, FLEVOLAND De Dronten De Ketting Veluwse6, Snees 20,de8251 Predikant: ds. Johan Wit, AJ tel.Dronten, www.eigentijdsgeloven.nl tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, OddVeluwse Fellowhuis, De Snees 20, 8251 AJ Dronten, Zondag 15 maart - 10.00aanvang uur De Ketting 6 te Dronten. tel. 0321-338685 Kerkdiensten in 10.00 het Lezing 'Sterrenstof zijt gij...' uur (tenzij anders vermeld) Odd Fellowhuis, De Ketting 6 te Dronten. aanvang 10.00 Zondag 15anders juli vermeld) uur (tenzij 10.00 uur: Turkse Mimar Moskee Dienst o.l.v. mw.drs. Manneke Zondag 15 juli Klaversingel 93 10.00BX uur: 8256 Biddinghuizen Dienst mw.drs. Openingstijden: 14.00Manneke uur Turkse o.l.v. Mimar Moskee tot 19.00 uur Havenweg 3 Contactpersonen: Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur Turkse Mimar Mustafa Yazici, Moskee tel.: 06-53981975 Contactpersonen: Havenweg 3 tel.: 06-47376121 Muhlis Genc, Mustafahdvbiddinghuizen@vakif.nl Yazici, tel.: 06-51539221 Openingstijden: 14.00 uur tot 19.00 uur e-mail: Burhan Akce, tel.: 0321-332458 Contactpersonen: e-mail: burhan_66@live.nl Mustafa Yazici, tel.: 06-51539221 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 e-mail: burhan_66@live.nl

We e k e n d d i e n s t e n We ehuisartsen, k e n d dvoor i e nhulp s tedien niet Spoedlijn kan wachten tot de volgende werkdag:

Avond-, nacht- en weekenddienst: Spoedlijn huisartsen, voorkantoortijden: hulp die 0900 - 3336333 Binnen Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet niet kan wachten tot de volgende werkdag: 0321wachten - 331414 kan tot en de weekenddienst: volgende werkdag: Avond-, nachtAvond-, en weekenddienst: 0900 - nacht3336333 Binnen THUISVERPLEGING: Voorkantoortijden: spoedgeval0900 3336333 Binnen kantoortijden: 0321 -- 331414 len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelin0321 - 331414 genvoeding en uitleen van verpleegartiTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevalkelen: 0900-8833. len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinTHUISVERPLEGING: Voor spoedgevallen, genvoeding enhulpverlening, uitleen van verpleegartiAPOTHEEK: spoedrecepten is Kringvragen m.b.t.Voor zuigelingenkelen: 0900-8833. apotheeken Biddinghuizen geopend; op voeding uitleen van verpleegartikelen: zaterdag vanVoor 15.30spoedrecepten tot 16.30 uur;is Buiten 0900-8833. APOTHEEK: Kringdeze openingstijden: 0321-312702. apotheek Biddinghuizen geopend; op APOTHEEK: Voor spoedrecepten kunt zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buitenu DIERENARTS: 0321-12152. bellen met Alphega apotheek deze openingstijden: 0321-312702. Biddinghuizen: 0321-312702. DIERENARTS: DIERENARTS: 0321-312152 0321-12152. VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK VERZEKERINGEN MORGENLAND: 0321-700207 Bij bevallingen en spoedONROEREND06-21588775 GOED HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN ONROERENDVerloskundigen Dronten: 0321-382473. PENSIOENEN Bij bevallingen en spoedGOED 06-53659191 HYPOTHEKEN DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB BELEGGINGEN DRONTEN TELEFOONPENSIOENEN 0321-313774 FAX 0321-312611 DE REDE 12 - POSTBUS 83 - 8250 AB DRONTEN TELEFOON 0321-313774 FAX 0321-312611

3 3


Openingstijden ma 08.00-20.00 uur di 08.00-20.00 uur wo 08.00-20.00 uur 2012 2

0

0

03 0

2012

0

ag na 2

nodig? TAfvalcontainer el efoonnumm ers APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: www.vanwerven.nl/webshop 0321-332575. HUISARTSENPRAKTIJK: 0321-331414. TANDARTS: 0321-331070. FYSIOTHERAPIE: 0321-332083. LOGOPEDIE: 0321-333493. GROEPSPRAKTIJK VERLOSKUNDIGEN: 0321-382473. Voor bevallingen en spoed: 06-53659191. CHIROPRACTIE: 0525-651810. PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 035-6245555.

THUISZORG ICARE Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 tot 12.00 uur: 0320-233565; inloopspreekuur: donderdag 13.00 tot 14.00 uur: 0321-333255. Icare Verpleging en verzorging 0522-279 745 van 07.00 tot 23.00 uur, 0900-8833 voor overige tijden. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 8224 AB Lelystad, 0320-752650 ma. t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 uur Gezinszorg: spreekuur ma. t/m vrij. 08.30 tot 11.00 uur: 0321-312881. Maatschappelijk werk: maandag van 9.00-10.00 uur en woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijn zowel inloop spreekuren als telefonische spreekuren: 0321-333377. Diëtist: afspraken ma. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur; telef. voedingsvragen ma. t/m vrij. 09.00 tot 17.00 uur: 0320-237666.

do 08.00-20.00 uur vrij 08.00-21.00 uur zat 08.00-20.00 uur zo 16.00-19.00 uur

GICOM

Harderringweg16 Biddinghuizen 06-82509503 Voor uw Plant & Boom

Gicom BV

COMPOSTING SYSTEMS

Oogstweg 9 8256 SB BIDDINGHUIZEN Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784

Floor Pol

Daniëlle Wesseling Daniëlle Wesseling Rolande Kempenaar Rolande Kempenaar Floor Pol

T 0321-700207

T 0321-700207

E info@vpmorgenland.nl

Yarden Uitvaartverzekeringen Matthé Vos 06 45 70 2348

E info@vpmorgenland.nl

IIwww.vpmorgenland.nl www.vpmorgenland.nl

Zien en ontzien

GEMEENTE DRONTEN - KLACHTENLIJN Irene Algemene klachtenlijn op werkdagen: Nuiten 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 0900- 8844. SENIOREN INFORMATIELOKET Spreekuur di. en do. 9.30 tot 11.30 uur: Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 316899. St. verliezenverwerken en Flevoland voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier. DE ZONNEBLOEM AFD. BIDDINGHUIZEN 0321-331655 of 331368.Overlijden melden:Aleksandar 0321-316174 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE 24 uur per dag bereikbaar DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen www.jager-uitvaartbegeleiding.nl FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 Spreekuur Wijkagent Wijkpost 4 Biddinghuizen:

Rosemiek Harrewijn -APK keuring -Onderehoud en reparatie alle merken -Lease service -Airco service -Schade reparatie -Laswerkzaamheden -Accu's,banden en uitlaten -Wintersets incl. opslag -2 Wasboxen

Noorderbaan 10 Biddinghuizen 0321 - 332484 Elke zwangerschap is uniek www.autofaber.nl

installatie service onderhoud

daar kom je verder mee elektrotechnisch licht- en krachtinstallaties beveiliging telecommunicatie databekabeling n werktuigbouwkundig loodgieterswerk verwarming luchtbehandeling koeling n

*Olie verversen *Banden *Accu’s *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60


Kom breien en haken in FlevoMeer Bibliotheek Biddinghuizen

Creatieve middag in bibliotheek Er valt altijd iets te leren in de bibliotheek. Ook op creatief gebied. Op maandag 9 en 23 maart zit de leestafel weer goed vol tijdens het gezelligste brei- en haakcafé van Biddinghuizen. Schuif van 14.30 tot 16.00 uur aan en werk onder het genot van een kopje koffie of thee aan je eigen brei- en/of haakwerk. Er is deskundige begeleiding om je te helpen. Gezelligheid aan de leestafel Breien en haken onder het genot van een lekker kopje koffie in de bieb. Als er een brei- en haakcafé georganiseerd wordt, is het een gezellige boel aan de leestafel van de bibliotheek. Er wordt driftig gebreid en gehaakt, patronen en tips vliegen over de tafel en er is ook tijd om gezellig te kletsen. De deskundige begeleiding van Ankie Zuiderwijk staat garant voor een fraai resultaat.

Voorjaarsproject Vrouwenkoor De Paradijsvogels Voor het voorjaarsproject van Vrouwenkoor De Paradijsvogels is er nog plaats voor enkele zangeressen die houden van een muzikale uitdaging. Heb je altijd gezongen en wil je het weer oppakken? Wil je eens uitproberen of zingen iets voor je is? Dat kan bij ons! We bieden je de mogelijkheid om met ons mee te zingen tijdens onze repetities op maandagavond en een keer met ons op te treden. Het project is in juni afgelopen. Wil meedoen? Om 19.45 uur ben je van harte welkom om eens kennis te komen maken met ons koor en onze geweldige dirigent, Francis Evers. We zingen mooie ballads en uptempo nummers zoals een medley van Queen en ABBA maar ook het mooie Gabriëlla’s song. Geef je snel op voor dit project, er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar! Een mailtje naar paradijsvogels.biddinghuizen@live.nl is voldoende. We zien je graag in het Educatief Centrum in Biddinghuizen. Meer weten over vrouwenkoor de Paradijsvogels? Kijk eens op onze site www.deparadijsvogels.net.

Het brei- en haakcafé is voor iedereen, van jong tot oud, die van breien en haken houdt, meer hierover wil weten of het wellicht wil leren.

Ontmoet elkaar en deel ervaringen

Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten Op dinsdag 10 en 24 maart is er weer een Opgroeicafé in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Van 10.00 tot 11.30 uur kunnen ouders/verzorgers van kinderen tot 4 jaar ervaringen, tips en verhalen met elkaar uitwisselen. Het Opgroeicafé is gratis te bezoeken. De organisatie van het Opgroeicafé bestaat uit FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal Welzijn. Informatie en ervaringen delen Het Opgroeicafé is een plek waar ouders/opvoeders elkaar ontmoeten, ervaringen delen en informatie krijgen op het gebied van opvoeden en opgroeien. In een ontspannen sfeer, onder het genot van een kopje koffie of thee, is iedereen van harte welkom. Neem je kindje gerust mee. Er is speelgoed aanwezig en er zijn mooie prentenboeken om uit voor te lezen of te lenen. Aanmelden is niet nodig.

Barbershop Voor dames en heren, Actie: Tot eind mei: 65+ knippen voor €10,-

met of zonder afspraak

Tel: 0321 – 384223 Ma-za 9:00 – 18:00

Maakt Staalwijk 8a , 8251 JX Dron ten T. 0321 - 31 39 31 E. info@komp leetreclame .nl W W W.KOMPL EE TRECLAM E. NL

De Boekenweek start komende zaterdag weer! Koop voor minimaal € 15,00 aan boeken en krijg het boekenweekgeschenk

‘Leon & Juliette’ van Annejet van der Zijl gratis. (OP=OP) 5


rg de

af n. g. en a. en m

rg ien en

Actueeltjes +plus+

COMMERCIĂ‹LE COMMERCIĂ‹LE VRAAG VRAAG EN EN AANBOD AANBOD RUBRIEK RUBRIEK

Geen Geen kontante kontante betaling, betaling, uu krijgt krijgt een een faktuur faktuur toegezonden. toegezonden. Geen Geen telefonische telefonische opdrachten. opdrachten.

Klokkenreparaties. Ruim 40verzorjaar Holistische massage Fruitmand nodig? Laat uw deskundig Holistische massage om om ontspanontspanLaat uw voeten voeten verzorervaring. Vooraf deskundig prijsopgave. Ook ning www.groenteboerteun.nl gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. ning en en rust rust te te ervaren. ervaren. gen. Bij Pedicuresalon “Hellenâ€? v.d. Je reparatie van sieraden en horloges.& of bel 06-22910097 Je gunt gunt het het jezelf. jezelf. Brake-Bom. Gespec. in Diabetische Brake-Bom. Diabetische & Holistische massagetherapie voor Gratis Gespec. halen eninbrengen. Fruithandel Beek Holistischevan massagetherapie voor Reumatische voet. Evt. via het ziekenwie goed in Reumatische voet. Evt. via hetwaar ziekenMuziTax, "De klokkenmaker wie niet niet goedbezorgd. in z’n z’n vel vel zit, zit, stress stress Vers aan huis fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, voelt, burn-out, RSI, regelmatig fonds. Karwijhof 26, Biddinghuizen, muziek in zit". Kruidendreef 97, voelt, burn-out, RSI, regelmatig tel. hoofdpijn, of andere terugkerende tel. 333464. 333464. hoofdpijn, ofag andere 20128252 2 BE Dronten. 0 tel.00321-318011 03 0 2012 klachten. 0 na 3terugkerende klachten. www.muzitax.nl Bewust door Stratenmaker voor Oprit of Bewust worden wordennodig door massage. massage. Klokkenreparaties. Carl Begijnenlaan DH Klokkenreparaties. Ruim Ruim 30 30 jaar jaar terras? stenen 3, leveren. Carl Ferket, Ferket,Ook Begijnenlaan 3, 3841 3841 DH ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Harderwijk. Bel afspraak ervaring. Vooraf prijsopgave.Ook Marc Custers Tuinen Zo!! Harderwijk. Bel voor voor afspraakenof of inforinforreparaties van sieraden en horloges. Snoeien is Vakwerk Marc Custers matie 0341-266806. reparaties van sieraden en horloges. matie 0341-266806. Tel: 06-55797840 halen en TuinenGratis en Zo!! Tel: 06-55797840 www.carlferket.nl Gratis halen en brengen. brengen. www.carlferket.nl MuziTax MuziTax "De "De juwelier juwelier waar waar muziek muziek in in zit". zit". Kruidendreef Kruidendreef 97, 97, 8252 8252 BE BE Dronten Tel. Dronten Tel. 0321-318011 0321-318011 FOOTWORX –een MEDISCHE PEDICURE Na moedig gedragenDe ziekteTrimsalon is overleden, Honden SalĂ­ Evers al uw www.muzitax.nl www.muzitax.nl De Kleine Kleine Allrounder, Allrounder, voor voor al uw BIDDINGHUIZEN, gespecialiseerd in klussen in en om het huis. Gediplomeerd trimster. ons trouwe lid en muzikaal begeleidster klussen in en om het huis. Voor Voor vrijvrijdiabetische-, reumatische-, spastische-, blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. 06-38273917, trimsalonevers.nl blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. oncologische en alle andere risico330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, 330616, mob. 06-11218658. Voor vertalingen uit het Engels, Duits, voeten, met mogelijke vergoeding door Frans uu CAW Mevr. Joke v/d Meij Frans of of Russisch Russisch belt belt CAW de ziektekostenverzekeraars. Ook voor Vertaling & Vertaling & Advies: Advies: 0321-312336. 0321-312336. Ook cosmetische voetbehandelingen. Heerlijke wijnen Ook voor voor particulieren! particulieren! Heerlijke Zuid Zuid Afrikaanse wijnen Karin Andringa Wij zullen haar missen en wensen deAfrikaanse familie direct direct van van de de importeur importeur Zonneweide 16, tel. 06-50405611, Ook veel sterkte en Gods kracht toe.proeverijen. Ook voor voor proeverijen. info@pedicurebiddinghuizen.nl Stratenmaker Wijnkoperij van Stratenmaker nodig nodig voor voor Oprit Oprit of of terterWijnkoperij van de de Lageweg Lageweg ras? Ook stenen leveren. Marc 2012ras? 2 Ook stenen 0 0leveren. 03 0Marc 2012 0 ag na www.vandelageweg.nl www.vandelageweg.nl Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06en bestuur van Custers Tuinen en Zo!!Leden Tel: 0655797840 Ina's Hair-Service 55797840 Christelijke vrouwenorganisatie Passage. 2012 2 0 0 03 0 2012 0 ag na Scoutingpad 9 Uw levensverhaal op www.inashairservice.nl Uw levensverhaal op papier. papier. Voor coniferen, heesters en sierlijke Uw coniferen, Voor een afspraakheesters belt u en sierlijke Uw geschiedenis geschiedenis behouden. behouden. bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/06bomen moet u naar kwekerij AaldeDe Schrijverij.Tel. 0321-332423/0606-23762800 18484711 rink 18484711 info@schrijverij.net info@schrijverij.net rink komen. komen. Harderringweg Harderringweg 16, 16, BidBidwww.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. www.schrijverij.net dinghuizen, tel. 0320-288377. Openingstijden: Openingstijden: .. ma ma t/m t/m vrij vrij 13.00 13.00 -- 17.00 17.00 uur uur Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 17.00 Schoonheidsspecialiste zat. 08.00 - 17.00 uur uur Jose Jose Gouwenberg Gouwenberg PROTESTANTSE GEMEENTE Naar de schoonheidsspecialiste, Het casco van de nieuwbouw van Stichting De Scharrelberg Naar de schoonheidsspecialiste, BIDDINGHUIZEN Klusbedrijf Johan Bramer. het doet je goed en dat voel je! Klusbedrijf Johan Bramer. (Osbornegroep, scouting Biddinghuizen, en het dierenpark de het doet je goed en dat voel je! Voor uw binnen en buiten klusen Predikant: DsMedex. Bregman tentenveld 19, Depositaire Mosselweg Voor uw binnen en buiten klusen binnen en buiten schilderwerken Depositaire Medex.dominee@ Mosselweg 3a, 3a, Scharrelberg) nadert zijn voltooiing. Tel: onderhoudswerkzaamheden. 0321-848658, onderhoudswerkzaamheden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 behangen * glasvezel * sausen Biddinghuizen, tel. 0321-332939 Voor protestantsegemeentebiddinghuizen.nl Voor vrijblijvende vrijblijvende prijsopgaaf, prijsopgaaf, bel bel tel. tel. 337030 mob. 0610172196. Dagelijks om het laatste van het casco af 337030 of ofzijn mob.vrijwilligers 0610172196.druk in de weer Jolanda Aantjes - Lubbersen,

Nieuwbouw Stichting De Scharrelberg Ke rk diens t en

Bel voor een vrijblijvende offerte

Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: te tel. maken. Deze week zijn het gas, water en de is elektriciteit aangesloten. Snoeien Vakwerk 06-48462307 Biddinghuizen Snoeien is Vakwerk Marc Marc Custers Custers Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Beide verenigingen zijn begonnen met de afwerking en inrichting. Tuinen en Zo!! Tel: 06-55797840 Videobanden, dia’s Videobanden, dia’s en en lp’s lp’s hier? e-mail: cobydeboer@planet.nl. Uw advertentie Zaterdag is buiten o.a. het toegangshek bij de Osbornegroep geplaatst en overzetten op DVD. overzetten op DVD. 0321-332423/06erDe isSchrijverij.Tel. een begin gemaakt met de bestrating. Binnen zijn de vrijwilligers o.a. De Schrijverij.Tel. 0321-332423/06Zondag 8 juli Poolse medewerkers nodig‌?? 18484711 info@schrijverij.net 18484711 info@schrijverij.net aan het schilderen, muren / plafonds glad maken en sauzen, de Haeringen, toilet- en www.Quiltwebwinkel.nl 09.30 uur: mw. ds. R. van www.schrijverij.net www.Quiltwebwinkel.nl Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! www.schrijverij.net Quilten uw uu de doucheruimtes betegelen, elektriciteit Als en het advertentie luchtbehandelingssysteem Uw Als Quilten uw hobby hobby is is hoeft hoefthier? de deur deur Dronten Voor informatie kunt u bellen met: niet uit voor de leukste Quiltstoffen aanleggen. niet uit voor de leukste Quiltstoffen Heilig Avondmaal viering Uw pedicure Biddinghuizen ten Hoffin 0591-549094 / UwO. pedicure intel Biddinghuizen voor o.a. voor06-51558557 o.a. alle alle risicovoeten, risicovoeten, L. ten Hoff tel zoals diabetes, spastische, zoals diabetes, reuma, reuma, spastische, 0321-326533 / 06-11310835 oudere en verwaarloosde voet. oudere enTen verwaarloosde voet. Agrohulp Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Bel Karin 06-50405611 Bel voor voor afspraak: afspraak: Karin 06-50405611 Biddinghuizen Info Info op op www.pedicurebiddinghuizen.nl www.pedicurebiddinghuizen.nl TALPA, TALPA, mollenbestrijding, mollenbestrijding, 331845. 331845.

Schildersbedrijf Eiken en J. Buiten Eiken wijnvaten wijnvaten en regentonnen regentonnen ReginaState vatenhandel

/Jelly /Jelly Rolls Rolls en en benodigdheden.Neemt benodigdheden.Neemt uu snel kijkje Website en Stichting De Scharrelberg snel een een kijkje op op de de Website en uu kunt kunt de morgen in R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ de bestelling bestelling morgen in huis huis hebben. hebben.

Minimumprijs â‚Ź 3,- | Tarief: Tarief: 0.60 0.60 per per regel regel ++ btw. btw.

zijn Klusbedrijf"" In Johan Bramer In balans balans zijn '''' Voetreflexpraktijk Irene Binnen en buiten schilderwerk Voetreflexpraktijk Irene Kets Kets Joy Joy 44 life, life, Noorderbaan 51, Voor vrijblijvende prijsopgaaf, Noorderbaan 51, bel tel. 337030 Biddinghuizen. of mob. 06-10172196 Biddinghuizen. 06-30280529, 06-30280529, 0321-333203 0321-333203 Ter info, Ter info, Pianoles en Zangles door ervaren www.voetreflexpraktijkirenekets.nl www.voetreflexpraktijkirenekets.nl gediplomeerde leraar. Stephan Havelaar, tel. 06-26078718.

Klusbedrijf Johan Bramer. Voor uw binnen en buiten klus- en onderhoudswerkzaamheden. Voor vrijblijvende prijsopgaaf, bel tel. 337030 of mob. 0610172196. binnen en buiten schilderwerken behangen * glasvezel * sausen Bel voor een vrijblijvende offerte tel. 06-48462307 Biddinghuizen wegbebakening, schade en reparatie wegbebakening, schade en reparatie

Poolse medewerkers nodig‌?? machinebouw en besturingsechniek machinebouw en besturingsechniek Agrohulp Ten Hoff kan u helpen !! Ploegschaar 84-86. 8256 Biddinghuizen Voor informatie kunt SM u bellen met: Ploegschaar 84-86. 8256 SM Biddinghuizen Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 O. ten Hoff tel 0591-549094 / Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl 06-51558557 L. ten Hoff tel

0321-326533 / 06-11310835 Agrohulp Ten Hoff ,Prof. Zuurlaan 20 Biddinghuizen

Schildersbedrijf J. Buiten

Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan38,Biddinghuizen TT 0321 0321 -- 33 33 16 16 49 49 FF 0321 0321 -- 33 33 22 22 04 04 II www.hedibouw.nl www.hedibouw.nl Voor al uw schilder, behang en EE info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl sauswerken.

Tevens ook het kwartsen van muren. Tel. 333558, mob. 06-41670881

* Voor het leveren en plaatsen van alle soorten glas * Deuren - ramen - kozijnen * Bel voor een vrijblijvende offerte!

Tel: 0321-848043 of 06-11017610 WWW.GEERTSGLAS.NL

bedankt de vele vrijwilliPastor:gers G. Nijland, voor Ludgerusplein hun inzet 2,en Dronten, tel. 0321-312456. enthousiasme. Tevens een Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Reparatie van woord van dank aan0321de vele Reparatie van huishoudelijke huishoudelijke Schutter ) Pastoraatsgroep: apparatuur sponsors, als apparatuur 332401 ( mevr. A. zowel Scholtengroot ) Wasmachine, droger, klein, voor het vaatwasser, vele materiWasmachine, droger, vaatwasser, www.parochienorbertus.nl GRANEN - ZADEN - PEULVRUCHTEN magnetron, oven, etc. aal, materieel en gereedmagnetron, oven, koelkast koelkast etc. KUNSTMEST - OPENBARE Wij rekenen geen voorrijkosten! Vrijdag 6 julidat Wijschap rekenen geen voorrijkosten! de coupon hieronderWEEGBRUG in. terVul beschikking is www.technoservicedoornbos.nl VERT.: J. VOGELAAR - TEL. 0321-331801 www.technoservicedoornbos.nl 10.00 uur: eigen gesteld envoorganger de euro’sAlvast die we bedankt! NOORDERBAAN 91 - BIDDINGHUIZEN 06 29 05 05 03 / 0321 330 797 06 - mochten 29 05 05 03 / 0321 - 330 797 TEL. 0321-335353 - TELEFAX 0321-331234 WoCo viering ontvangen.

BLONK Donateur worden?

ReginaState vatenhandel Voor al uw schilder, behang en Bremerbergweg Bremerbergweg 17 17 -- tel tel 334825 334825 sauswerken. www.reginastate.nl Diverse materialen zijn er nog nodig omZondag dit unieke 8 juliproject een geweldige www.reginastate.nl

JA

Laat uw voeten deskundig verzorgen Baby op Kraamzorg nodig? Baby op komst? komst? Kraamzorg nodig? bij Medisch pedicuresalon ‘’Hellen’’ Bel KIDDO, Bel Kraamzorg Kraamzorg KIDDO,zijn uw Met ruim 20 jaar ervaring tel: 06 40 77 01 02 06 - 40 77 01 02 voeten intel: vertrouwde handen! Meer informatie: www.pedicuresalonhellen.nl Voor al naai en kunt uu Voor al uw uw en verstelwerk verstelwerk of direct eennaai afspraak maken Telefoon: tel:kunt 0321bellen met Mevr.Nijmeijer. bellen met Mevr.Nijmeijer. Telefoon: 333464 Parksingel 34 Biddinghuizen 06-53317283. 06-53317283.

UwKeKaasman rk diens t en JJooooppGEMEENTE ddee V PROTESTANTSE Vooss BIDDINGHUIZEN

Predikant: Ds Bregman tentenveld 19, Tel: 0321-848658, dominee@ 06-22513628 protestantsegemeentebiddinghuizen.nl 06-22513628 Jolanda Aantjes - Lubbersen, Klaversingel 48, tel. 323672. Scriba: Mw. C. de Boer, De Repel 9, tel.: 333535 Nu ook e-mail: Nucobydeboer@planet.nl. ook voor voor al al uw uw

Uw advertentie hier? familiedrukwerk familiedrukwerk

Zondag 8 juli 09.30 uur: mw. ds. R. van Haeringen, ** Geboortekaarten Dronten Geboortekaarten Heilig Avondmaal viering * Trouwkaarten

* Trouwkaarten ** Gelegenheidskaarten Gelegenheidskaarten

R.K. PAROCHIE ‘NORBERTUS’ Pastor: G. Nijland, Ludgerusplein 2, Dronten, tel. 0321-312456. Locatieraad: 0321-331428 ( dhr. A. de Schutter ) Pastoraatsgroep: 0321332401 ( mevr. A. Scholten ) www.parochienorbertus.nl Vrijdag 6 juli 10.00 uur: eigen voorganger WoCo viering

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22

De Regge 30, Dronten - 0321-32 11 22 Zondag 8 juli 09.00 uur: eigen voorgangers WoCo viering

Evangelische Gemeente Zeewolde Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Oogstweg • 8256 SB Biddinghuizen Zeewolde; tel.7036-5224348. Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 Zondag 8 juli Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen www.schaapholland.nl 10.00 uur: Klaas van Denderen Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 www.schaapholland.nl VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP FLEVOLAND Predikant: ds. Johan de Wit, tel. N 036-5222824 Secr.: HenriÍtte EHofman, S AJ Dronten, De Veluwse Snees 20, 8251 R tel. 0321-338685 Kerkdiensten in het A N Odd Fellowhuis,TH E S De Ketting 6 S te Dronten. aanvangin10.00 specialist R N looduurDakbedekking, (tenzij A en zinkwerk, polyesterhars, U anders vermeld)

R O S Voor Dakwerk ILal uwR W SO L TenHepoxyhars, K I HWA onderhoud. S specialist in Zondag 15N juli W plamuren & 10.00 uur: polyesterhars, U U kunt vrijblijvend vragen: onderhoudsKo.l.v. Dienst mw.drs. Manneke epoxyhars, Bel 06- middelen 2141 6645 & plamuren

Wilsor kunstharsen

onderhoudsTurkse Mimar Moskee Noorderbaan 46-48 middelen Havenweg 3 8256 PR Biddinghuizen Wilsor kunstharsen Openingstijden: 14.00 uur tot3319.00 Tel: 0321 11 67 uur Noorderbaan 46-48 Contactpersonen: Fax: 0321 33 10 74 8256 PRinfo@wilsor.nl Biddinghuizen Mustafa Yazici, tel.: E-mail: 06-51539221 Tel: 0321 33 11 67 Burhan Akce, tel.: 0321-332458 www.wilsor.nl Fax: 0321 33 10 74 e-mail: burhan_66@live.nl

MACHTIGINGSCOUPON

Tevens ooktehetgeven. kwartsen van umuren. MA uitstraling Heeft materiaal 09.00 dat uuur: niet meervoorgangers gebruikt, VAN wilt DE u TICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL IKeigen WORD DONATEUR .. C H T I G I N G S C O U P O N WORD DONATEUR VANdan DE S STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL "! # de enthousiaste vrijwilligers komen helpen en viering /ofIKwilt u geld doneren Tel. 333558, mob. 06-41670881 WoCo Pianoles en door geE-mail: info@wilsor.nl Pianoles en Zangles Zangles door ervaren ervaren ge- de penningmeester van Stichting graag contact opnemen met diplomeerde Ondergetekende diplomeerde leraar. leraar. www.wilsor.nl Ondergetekende De Scharrelberg: Jopie Stamvan Yperen, tel. 0321-314537 Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. Evangelische Gemeente Zeewolde Stephan Havelaar, tel. 06-26078718. ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. Naam: penningmeester@osbornegroep.nl Secretariaat: Kwarts 35, 3893 ED Zeewolde;......................................................... tel. 036-5224348. Spoedlijn huisartsen, voor hulp die niet Postcode: Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. Vakantieopvang kan wachten tot de volgende werkdag: Voor de voortgangen endagopvang! foto’s van de bouw: www.osbornegroep.nl Vakantieopvang en dagopvang! De Waard BV Avond-, nachten weekenddienst: verleent Actueel Voor uw Hond en Kat! Zondag hierbij 8hierbij juli tot verleent tot schriftelijke schriftelijke wederopzegging wederopzegging machtiging machtiging aan: aan: Stichting Stichting Biddinghuizen Biddinghuizen Actueel Voor uw Hond en Kat! 0900 - 3336333 Binnen kantoortijden: Grondwerk, straatwerk, betonwerken www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel 90 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de 0321 331414 10.00 uur: Klaas van Denderen Stichting De Scharrelberg www.dierenpensionwelgelegen.nl Secretariaat: Cultuursingel - 8256 om van zijn / haar giro– of-bankrekening de jaardonatie, jaardonatie, Verlengde baan9016, 8256 AN HB Biddinghuizen, Biddinghuizen, Asfalt, damwanden, beschoeiing e.d. glas * Voor het leveren en plaatsen van alle soorten De Waard BV Bremerbergweg 16 Biddinghuizen groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. Bremerbergweg 16 -Biddinghuizen THUISVERPLEGING: Voor spoedgevalLoonwerk en grondverzet groot: â‚Ź ......................................................... automatisch af te laten schrijven. * Deuren ramen kozijnen Tel.buitenrennen 0321-337447 en Ruime len, vragen m.b.t. hulpverlening, zuigelinDit bedrag zal geĂŻnd. Ruime buitenrennen en * Bel voor een vrijblijvende offerte! Dit bedrag zal eenmaal eenmaal per per jaar jaar (begin (begin oktober) oktober) worden worden geĂŻnd. VRIJZ. GELOOFSGEMEENSCHAP genvoeding en uitleen van0321-333189 verpleegartiwww.knipscheer.com uitlaatmogelijkheden! Tel. 0321-331401 / Fax uitlaatmogelijkheden! Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... kelen: 0900-8833. FLEVOLAND Loonwerk en grondverzet Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... info@knipscheer.com Ruime binnenkennels met Tel: 0321-848043 of 06-11017610 Kopij adres Biddinghuizen Actueel Ruime binnenkennels met  

Predikant: ds. Johan de Wit, tel. APOTHEEK: Voor spoedrecepten is KringKantoor: Bedrijfsweg 25 - Dronten vloerverwarming! WWW.GEERTSGLAS.NL vloerverwarming! Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 036-5222824 Secr.: HenriĂŤtte Hofman, $$$ ! !"......................................................................................................................... apotheek Biddinghuizen geopend; op Datum: ................................................................................................................................... Handtekening: T. 0321-332549 M. 06-51107527 Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... T. 0321-332549 06-51107527 De Veluwse worden Snees 20, 8251 AJ Dronten, zaterdag van 15.30 tot 16.30 uur; Buiten Kopij voor BA M.kan dagelijks aangeleverd tot uiterlijk   

6 deze openingstijden: 0321-312702. tel. 0321-338685 het 99 zondagavond 22.00 uur. Kopij wat later binnenkomt,Kerkdiensten kan niet in meer Odd Fellowhuis, DIERENARTS: 0321-12152. geplaatst worden in het komende nummer, maar wordt vervolgens

 

We e k e n d d i e n s t e n


Maris Sonores Nieuws Heeft u ze zien hangen bij de winkels? Onze posters van de potgrondaktie? Kleurig hè? Een paar van onze leden hebben al de nodige kilometers gereden over de buitenwegen om dar bestellingen op te nemen. Heeft u ons gemist en wilt u tóch potgrond bestellen? Stuur een mailtje naar info@marissonores.nl en vermeld hoeveel zakken u wilt kopen. Aanstaande zaterdag 7 maart komen we vanaf 10.00 uur bij u aan de deur (in het dorp). 1 zak kost €4,00 en voor 3 zakken betaalt u €10,00. En noteert u alvast de datum zaterdag 11 april in uw agenda? Op die dag geven wij ons voorjaarsconcert. Dat concert zal plaatsvinden in Het Koetshuis. Houd het Maris Sonores Nieuws in de gaten voor verdere informatie. Namens Maris Sonores, D.J. Dobma (PR)

Drontense Rachel Pascoe wint reis met essay over wereld zonder honger -Odd Fellow Jeugdprijs: Zeven hoopvolle visies op een betere wereld“Wat geeft het veel moed om te horen hoe deze zeven jonge denkers in hun essay met veel passie nieuwe denkbeelden beschrijven die bijdragen aan een mooiere wereld.” Dat zei Peter van Bergen, wethouder onderwijs in Gemeente Dronten na de pitches van de zeven deelnemers aan de Odd Fellow Jeugdprijs. Op vrijdagavond 28 april maakten zij veel indruk met het delen van hun essay-thema’s in een bomvol Odd Fellowhuis. Roald Bloemendal, winnaar in 2019, onthulde dat Rachel Pascoe de gelukkige was die op 5 juli met een groep winnaars uit Europese landen op reis gaat naar IJsland en de Verenigde Staten. De Odd Fellows Dronten hebben deze deelname aan de European Odd Fellow Youth Tour voor de vijfde keer georganiseerd i.s.m. het Ichtus College en Almere College. “Het is een unieke en verbindende ervaring voor jongeren,” aldus Mireille van der Steen, één van de juryleden van de wedstrijd. Voor ouders is het ook een bijzondere ervaring om hun kind hiermee bezig te zien. Spannend is het wel voor de deelnemers om hier te presenteren en de mening en feedback van de jury op je werk te horen. De jury was erg onder de indruk van de doelgerichtheid en het enthousiasme van winnaar Rachel. “Het is een indrukwekkend en goed doortimmerd betoog om de ecologische voetafdruk te kunnen verminderen,” aldus jurylid Mireille. Tijdens haar reis naar IJsland en de Verenigde Staten, met jongeren uit o.a. Noorwegen, Zweden, Finland en Zwitserland, zal Rachel nog veel mooie ideeën gaan uitwisselen en opdoen om te werken aan haar ideaal dat we met elkaar (meer) plantaardig zullen gaan eten.

Sport, Fun en leefstijl voor iedereen • Bootcamp • Sport tijdens en na zwangerschap • Seniorensport • SlowSports • Yoga www.vitaaloveral.nl 7


Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur Woensdag 4-jul ----------Donderdag 5-jul ----------Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur Internet adres: Nieuws en agenda van BAS Tennis http://www.basvoetbal.nl Zaterdag 7-jul ----------Te n n i s V8-jul oetb al op internet: www.bastennis.nl Teletekst Omroep Flevoland: Zondag ----------pagina 658. Website: www.basgymnastiek.nl ijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur Kantinedienst BAS tennis: Oranjecamping volgeboekt Uitslagen eze Woensdag 11-jul BAS voetbal zaterdag ----------- 29 februari Dag Datum Tijd Bijz. Uitnodiging Algemene bal Donderdag 12-jul ----------Maandag 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur etiketten!! Ledenvergadering 9 maart 2020 Nog een paar weken en danVersteegt is het zo ver: op maandag de Dinsdag Thuis Uit Uitslag Vrijdag 13-jul Danny 19.30 uur 23 juli start 3-jul André Smits 19.30 uur Reaaleditie Dronten JO19-1 BASJeugdkamp. JO19-1 1-3 Woensdag 4-jul tiende van het BAS Voetbal Dit jaar is het thema Zaterdag 14-jul --------------------Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, Unicum JO19-2 BASkamp JO19-2 2-2 Donderdag “Oranjecamping” gehouden Zondag 15-julen wordt het ----------- in Drenthe. Het 5-jul ----------U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering! VSCO 17-1 is 16-jul BAS JO 17-1 oefen programma klaar, Liesbeth de bus isLuykx geregeld. Binnenkort deel- Vrijdag Maandag 19.30 uur krijgen alleAfgelast 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur WVF JO17-5 BAS 3-4 nemers een programmaboekje in deJO17-2 bus. ----------Dinsdag 17-jul Zaterdag 7-jul ----------Waar en wanneer? Prins Bernhard JO15-1 BAS JO15-2G 3-4 Woensdag 18-jul ----------Zondag 8-jul ----------De ledenvergadering vindt plaats op maandag 9 maart 2020 om 20.00 uur in BASalle JO12-1 Lelystad '67----------JO12-3 denk eraan op tijd 1-9 Donderdag 19-jul Voor ouders / verzorgers van de deelnemers: Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 Kerkcentrum de Voorhof. Vanaf 19.45 staat de uur koffie voor u klaar. BAS MO15-1 asv Dronten MO15-1 3-4 Vrijdag 20-jul ----------te betalen. Voor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur DVS'33 JO10-2 BAS JO10-1 8-5 21-julwie nog niet betaald heeft: ----------30Zaterdag euro p.p. Voor deze Woensdag 11-jul ----------Komt u ook? Swift'64 JO10-2 BAS JO10-2 het bedrag graagAfgelast Zondag 22-jul ----------- t.n.v. BAS voetbal Donderdag week overmaken op rekeningnummer 11.25.72.219 Meldt u zich12-jul dan voor 7 maart aan via het ----------e-mailadres BAS JO15-1 EFC'58 JO15-1 3-4 lke Maandag Jeroen Engwerda uur o.v.v. naam speler en Tollebeek team. 19.30 13-jul Danny Versteegt 19.30 uur secretariaat@basgymnastiek.nl. BASJeugdkamp, JO13-1 23-jul vv JO13-1 9-3 Vrijdag ein Dinsdag 24-jul ----------Zaterdag 14-jul ----------2 0 0 03 0 2012 0 ag na is 2012 Woensdag Jeugdkamp 25-jul BAS Voetbal ----------Tot dan! 15-jul Zondag ----------Organisatie de 2 0 0 26-jul 03 0 2012 0 ag----------na Donderdag Het bestuur16-jul van BAS Gymnastiek Maandag Liesbeth Luykx 19.30 uur Vrijdag 27-jul ----------Dinsdag 17-jul ----------Zaterdag 28-jul ----------Woensdag 18-jul ----------Programma BAS voetbal zaterdag 7 maart Zondag 29-jul Pasfoto`s voor ----------Donderdag 19-jul ----------Internet Maandag 30-jul Frank Bes 19.30adres: uur Vrijdag 20-jul ----------Thuis Uit Tijd Nieuws en agenda van BAS Tennis spelerspassen update http://www.basvoetbal.nl as- Dinsdag Te n n i s ----------adres:Teletekst 21-jul Vo e t b a l Internet op ----------internet: www.bastennis.nl Omroep Flevoland: 18:00 Zaterdag Swift '64 1 31-jul BAS 1 Nieuws en agenda van BAS Tennis pagina 658. ----------Te n n i s 22-jul Elspeet BAS 2 Omroep 14:30 Zondag Voaantal e2 t b aweken l is via dehttp://www.basvoetbal.nl op internet: www.bastennis.nl Teletekst Al een site van BASFlevoland: Voetbal te lezen welke Maandag 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur BAS 3 asv Dronten 8 14:30 pagina 658. spelers een pasfoto in moeten leveren. Helaas heeft nog maar een klein Kantinedienst BAS tennis: 24-jul ----------SEH JO19-1 BAS JO19-1 12:15 Dinsdag Oranjecamping volgeboekt deel gehoor aan gegeven. HetJO19-1 inleveren van een pasfoto is Woensdag DagBAS tennis: Datum Tijd Bijz. Zomeravondcompetitie 25-jul ----------BAShier JO19-2 Espel 12:00 Kantinedienst Meerloop informatie: Oranjecamping volgeboekt verplicht. Wacht niet te lang meer, anders je risico dat je na de Donderdag Maandag 2-jul Jan de RuiterTijd 19.30 uur etiketten!! BAS JO17-1G Hierden JO17-1 14:30 26-jul ----------Dag Datum Bijz. Daan Moelker, tel: 332902 Vovanaf l l e yheten bbegin adan l isRobur Nog een paar weken het kunt zo ver: op maandag 23 juli start de De zomerstop niet mee spelen. inschrijving voor de tennis zomeravond competitie Dinsdag 3-jul André Smits 19.30 uur is geopend. Inschrijmoelker@solcon.nl BAS JO15-1 ete-mail: Velocitas JO15-2 10:30 Vrijdag 27-jul 2-jul Jan de Ruiter 19.30 uur----------etiketten!! tiende editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Ditstart jaarde is hetMaandag thema ven kanAndré tot bij mij uiterlijk zondag 15 maart 2020. een paar en dan is het zo ver:Dos op Kampen maandagJO13-1 23 juli Woensdag 4-jul ----------BASweken JO13-1 9:00 Zaterdag 28-jul Dinsdag 3-jul Smits 19.30 uur----------“Oranjecamping” en spelen. wordt het kamp gehouden in Drenthe.10:30 Het Donderdag 5-jul Geen geldige pas = niet ----------de editie van het BAS Voetbal Jeugdkamp. Dit jaar is het thema BAS JO12-1 Unicum JO12-4 29-jul WoensdagZondag 4-jul ---------------------programma is klaar, bus isBAS geregeld. Binnenkort deelDe Zomeravondcompetitie is een recreatieve competitie, VSCO '61enJO12-2 JO12-2 8:30 Vrijdag 6-jul Jan-Roelf van der Stelt 19.30 uur op zeven woensdaganjecamping” wordt hetdekamp gehouden in Drenthe.krijgen Het alle Maandag 30-jul Frank Bes ----------- 19.30 uur Donderdag 5-jul avonden in mei en juni. Deze competitie is alleen voor nemers een programmaboekje in de bus. BAS JO11-1 Hatto Heim JO11-2 9:00 Zaterdag 7-julvan der Stelt 19.30 uur ---------------------spelers en speelsters van Op het moment van schrijven hebben onderstaande spelers nog geenVrijdag pas- Dinsdag ramma is klaar, de bus is geregeld. Binnenkort krijgen alle deel31-jul 6-jul Jan-Roelf 17 jaar en ouder en is geschikt voor alle speelsterktes. IJVV JO10-1 BAS JO10-1 8:45 Zondag 8-jul foto ingeleverd en zij moeten dit zsm doen! ers een programmaboekje in de bus. BB C B i lj ar t Zaterdag 7-jul ----------- ----------VVOG JO10-4G 10:15 Voor alle ouders / verzorgersBAS van JO10-2G de deelnemers: denk eraan op tijd Maandag 9-jul Christel Swagemakers Zondag 8-jul ----------- 19.30 uur dubbels 10-jul Wiebrand Veenstra BAS JO9-1 Dronten JO9-4 10:30 te betalen. Voor de E isReaal het 55 euro p.p. Voorop de tijd F-jeugd is het Vier Dinsdag 19.30 uur D-pupillen: alleNieuwe ouders / verzorgers vant/mdeCdeelnemers: denk eraan Maandag 9-jul Christel Swagemakers 19.30 uur Dat Elke competitiedag bestaat uit vier dubbels. kan 4x HD zijn, 4x DD of DD, Sparta Nijkerk JO9-7 BAS JO9-2 9:45 30 euro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het bedrag graag deze Woensdag 11-jul ----------Bosch etalen.SilVoor de E t/m C is het 55 euro p.p. Voor de F-jeugd is het Dinsdag HD 10-jul Wiebrand Veenstra 19.30 uur klasse-indeling en 2x GD. Op basis van onderstaande zullen de teams op BAS JO8-1 Harde 't JO8-1 10:30 Meer informatie: week overmaken op rekeningnummer t.n.v. BAS Woensdag voetbal Donderdag 12-jul ----------Dirk Bouma uro p.p. Voor wie nog niet betaald heeft: het11.25.72.219 bedrag graag deze 11-julrating per ----------actuele klasse worden ingedeeld: Daan Moelker, tel: 332902 Dwingeloo MO15-1 BAS MO15-1 13:00 Vo13-jul l l e yDanny b a l Versteegt o.v.v. Jeugdkamp, naam speler en team. t.n.v. BAS voetbal Donderdag Vrijdag uur Stef Bregman k overmaken opBoys rekeningnummer 11.25.72.219 12-jul ----------e-mail:19.30 moelker@solcon.nl Victoria MO13-1 BAS MO13-1 10:00 B a d m i n t o n Zaterdag 14-jul Christiaannaam Burgers . Jeugdkamp, speler en team. Vrijdag 13-jul Versteegtkleiner 19.30 1e klasse Danny teamgemiddelde dan 12uur ----------Zondag 15-jul ----------Organisatie Lars Dodde Jeugdkamp BAS Voetbal Zaterdag 2e 14-jul ----------klasse teamgemiddelde gelijk aan 12 en kleiner dan 14 Maandag 16-jul Liesbeth 19.30 3e klasse teamgemiddelde gelijkLuykx aan 14 en kleiner danuur 16 Zondag 15-jul ----------Abdel El AchakBAS Voetbal anisatie Jeugdkamp Dinsdag 17-jul ----------4e klasse teamgemiddelde gelijk aan 16 of hoger Maandag 16-jul Liesbeth Luykx 19.30 uur Ruben Gort contact: Woensdag Dinsdag B 17-jul ----------- ----------B C B i l j18-jul art Sven Huizinga B u dPasfoto`s o voor secretariaat@basjudo.nl Donderdag 19-jul Speeldagen Woensdag 18-jul ----------- ----------Rik Kromhout 0321-332827 Vrijdag 20-jul ----------Pasfoto`s voor De (tennis) zomeravond competitie wordt gespeeld vanaf 13 mei tot en met 19-jul ----------spelerspassen - update Donderdag Zaterdag Bas van Luenen Bas Judo BAS BUDO: Contact: 21-jul ----------24 juni 2020. Vrijdag 20-jul ----------Jorden Muntslag spelerspassen - update www.basbudo.nl secretariaat@basbudo.nl www.basjudo.nl Zondag 22-jul Afmelden trainingen: 21-jul ----------- ----------Roy Al Peet een aantal weken is via de site van BAS Voetbal te lezenZaterdag welke Graag opgeven23-jul door deJeroen aanvoerder via een mail19.30 aan vcl@bastennis.nl met daar in Maandag Engwerda uur Woensdag judo: secretariaatZondag 22-jul ----------Leander Touw spelers een is pasfoto moeten Helaasteheeft nog maar een klein Dinsdag Nieuw judo pak: Trainers: alle spelers de naam, KNLTB nummer en speelsterkte. en aantal weken via deinsite van leveren. BAS Voetbal lezen B a d m i n t o n wedstrijdsecr: 24-jul ----------Vrijdag judo: Gertwelke Maandag van 23-jul Jeroen Engwerda 19.30 uur Dagan Verkruijssen deel hier gehoor leveren. aan gegeven. Het van een Wassenaar. pasfoto is Woensdag basbudojudopak@gmail.com Lesinleveren groep 1 &een 2 Daniël ers een pasfoto in moeten Helaas heeft nog maar klein 25-jul ----------wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl Jiu jitsu: Jacco Dinsdag 24-jul ----------Selim Yildiz verplicht. Wacht niet teHet langinleveren meer, anders je risico isdat je na de Donderdag 26-jul 2evan Dan loop hier gehoor aan gegeven. een pasfoto ----------Woensdag 25-jul ----------Zillmer zomerstop Les groep 3 & je 4 Dolf niet vanaf hetanders begin mee spelen. licht.Timothy Wacht niet te lang meer, loopkunt je risico dat na deKarelsen. Vrijdag 27-jul Donderdag 26-jul ----------- ----------Zaterdag 28-jul ----------erstop niet vanaf het begin mee kunt spelen.4e Dan contact: Vrijdag 27-jul ----------Vervanging spelerspas: J29-jul u do Geen geldige pas =e niet spelen. Zondag ----------B a s k t b a l secretariaat@basjudo.nl Zaterdag 28-jul ----------3x GRATIS PROEF LES. Maak een afspraak via: Henripas Bolmer Maandag 30-jul Frank Bes n geldige = niet spelen. secretariaat@basbudo.nl 0321-332827 Zondag 29-jul 21 editie Pinkstertoernooi ----------- 19.30 uur Desiree Op hetBosch moment van schrijven pas- Dinsdag Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel;hebben 843262onderstaande spelers nog geen Judo Frank31-jul Maandag Bas 30-jul Bes 19.30 uur ----------Dirk Dijk fotovan ingeleverd en hebben zij moeten dit zsm doen! Correspondentieadres: Sandra Scholtanus, Zaaiviool 11, pas- Dinsdag www.basjudo.nl et moment van schrijven onderstaande spelers nog geen Dit31-jul jaar zal voor de eenentwintigste keer het traditionele Pinkstertoernooi Afmelden trainingen: ----------Woensdag: Bart van Dongen 8256 843262 gehouden worden bij BAS Tennis & Padel in Biddinghuizen. Vanaf donderingeleverd enET zijBiddinghuizen. moeten dit zsmTel. doen! Woensdag judo: secretariaat Techniektraining: Kijk voorD-pupillen: alleGeest actuele informatie over wedstrijden, fluiten en tafelen op de Milan van der Nieuwe dag 28 mei 2020 tot en met maandagVrijdag 1 juni 2020 isGert het weer een tennis en wedstrijdsecr: judo: Les groep 1: 17.00–17.45 uur site van www.basbasketball.nl Jamie van BAS-basketball: Houten Sil Bosch padel spektakel op het sportpark De Schelp. ErJacco zullen wedstrijden gespeeld wedstrijdsecretariaat@basjudo.nl we D-pupillen: Les groep 2: 17.45–18.30 uur JiuMeer jitsu: informatie: Nigel Kerkhoff worden in de dubbel en in de mix 17+. Iedereen vanaf 17tel: 332902 Bosch Dirk Bouma Daan Moelker, Vo l l e y b aMeer l informatie: Peter StefKnol Bregman e-mail: moelker@solcon.nl Wedstrijdtraining: 18.30–19.15 uur Bouma 5 Daan Moelker, tel: geen 332902 Vo l l evanaf y b a17ljaar kan meedoen. Iedereen Je hoeft dus lid te zijn van een tennisMarc van Nieuwenhuijzen Christiaan Burgers judoka’s uit les groep 2 en 3) (voor geselecteerde Bregman e-mail: moelker@solcon.nl en/of padelvereniging. Edo Oosting Lars Dodde Bas ketba l stiaan Burgers Danny Schutte Les groep 3: 19.15–20.00 uur Abdel El Achak Dodde Net als alle voorgaande jaren gaat de opbrengst naar een goed doel. Les groep 4: 20.00–21.15 uur Djaimie Vermeer Ruben Gort Sleuteladres: Zaaiviool 11, tel; 843262 el El Achak B Bdata C alvast B i lj a r t SandraenScholtanus, Correspondentieadres: Zaaiviool 11, en GortSven Huizinga Zet de in je agenda aanmelden voor dit toernooi kan al via Afmelden trainingen: 8256 ET Biddinghuizen. Tel. 843262 Pasfoto’s inleveren bij Allard Stuifzand, Parksingel 61. Rik Kromhout B B C B i l j a r t Huizinga www.toernooi.nl -> Pinkstertoernooi Woensdag bijnaam secretariaat@basbudo.nl (voor 16.45 uur). Kijk voor alle actuele informatie over2020. wedstrijden, fluiten en tafelen op de Let op:van vergeet niet je achter op de foto te zetten! Bas Luenen Kromhout site van BAS-basketball: www.basbasketball.nl Jorden Muntslag van Luenen Jeugd/Seniorencommissie BAS Voetbal Roy Peet en Muntslag Leander Touw 5 Peet 8 B ad min t on Dagan Verkruijssen der Touw

ma Het el-

Badminton


Letterfeest, groep 3, basisschool de Tamarisk De kinderen in groep 3 van basisschool de Tamarisk kennen alle letters en dat is natuurlijk een feestje waard. Ieder kind mocht gasten meenemen om deze ochtend mee te beleven. En wat een feest was het! Nadat de kinderen aan de gasten hadden laten horen dat ze de letters allemaal echt kunnen lezen, werd er een letterspeurtocht door de school gedaan. Daarna zongen de kinderen het letterlied met de zelfgemaakte alfapetten op, voor de ouders en opa’s en oma’s. En als klap op de vuurpijl en het belangrijkste moment van de ochtend: de uitreiking van het letterdiploma door de directrice! Na de uitreiking werd er door de kinderen geproost met ‘champagne’ en was er voor de (groot) ouders koffie en thee met iets lekkers. Met dit diploma op zak zullen de kinderen op de Tamarisk nog veel leeskilometers maken!

Lezing sterrenkundige Margot Brouwer De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland heeft voor zondagochtend 15 maart Margot Brouwer-Dijkman uitgenodigd. Onder de titel ‘Sterrenstof zijt gij…’ neemt ze haar toehoorders mee naar het universum. Ze stelt de vraag wat de plaats is van onze kleine planeet in het grote geheel en legt uit hoe het leven op aarde uit gas en sterrenstof is ontstaan. Haar ‘ruimtereis’ komt uiteindelijk uit bij de filosofie van Spinoza. De lezing staat open voor alle belangstellenden. Datum: zondagochtend 15 maart Tijd: 10.00 uur Plaats: Odd Fellowhuis, De Ketting 6 Dronten Toegang: collecte na afloop Info: www.eigentijdsgeloven.nl, havandepoppe@icloud.com en Tineke Hiemstra 06- 15409466

Expositie Stichting Kunstraad Dronten organiseert een nieuwe expositie in FlevoMeer Bibliotheek Dronten en op het Serviceplein van de Meerpaal. De expositie is te zien van 6 maart tot 5 juni 2020 te zien. De expositie laat werk zien van Carla Kloppenburg en van Karin de Rooij - Vermeulen, beiden woonachtig en werkzaam in Dronten. Carla is haar hele leven lang al bezig met creatieve vormgeving en heeft zich de laatste jaren met name toegelegd op beeldhouwen. Beeldhouwen is

haar passie, zoals ze zelf zegt. Inspiratie haalt zij vooral uit de natuur. Deze inspiratie zet zij om in een 'idee' wat uiteindelijk, via schetsen en het kiezen van het juiste materiaal, leidt tot een prachtig werk. Zij maakt, met uitzondering van de sokkel, geen gebruik van machines; alles is handwerk. Haar werk laat zich het beste omschrijven als 'gestileerde natuurvormen'. Karin de Rooij werkt al vele jaren gepassioneerd met textiel, glas, klei en steen. Een aantal jaren had zij een eigen glasatelier en werkte ze vooral 'in

opdracht'. Zij richt zich de laatste jaren op het maken van art quilts en sieraden met een 'textile touch'. De kunstenaars en de Kunstraad stellen uw bezoek aan deze uitdagende expositie zeer op prijs. Waar: FlevoMeer Bibliotheek Dronten, 2e etage en op hét Serviceplein van de Meerpaal. De Rede 80, 8251 EX Dronten Wanneer: 6 maart tot 5 juni 2020 9


uur:

s, W

rc 6-

e ed-

2

EE

n

el.

ijn dat 1 ue. nl

in ste glo de het aar me eop. in aat hts was ordus ijn wouit

bij er-8 de8 ngs om en en en en En En in

Joop de Vos

klussen in en om het huis. Voor vrij2012 2 telecommunicatie 0 0 03 0 2012 0 ag na 10 secuur gebeuren. blijvende offerte, gewoon bellen. Tel. databekabeling Oogstweg 7 • 8256 SB Biddinghuizen 330616, mob. 06-11218658. Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 n werktuigbouwkundig HetAutoreparatiebedrijf oogsten van de doperwten gebeurt trouwens *Olie ’s avonds en ’s nachts. 06-22513628 Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Telefoon 0321-335050 0321-335051 verversen GICOM loodgieterswerk www.schaapholland.nl Oogstweg 7 • 8256 SBFax Biddinghuizen Dit heeft te maken met het feit dat de fabriek ’s morgens vroeg eerst Telefoon 0321-335050 0321-335051 nieuwbouw - casco verwarming www.schaapholland.nl Plantweg 15 de Heerlijke Zuid Afrikaanse wijnen *Banden Telefoon 0321-335050 Fax 0321-335051 biologische erwten verwerkt en daarna aan de gangbare begint. Doen ze APOTHEEK BIDDINGHUIZEN: luchtbehandeling www.schaapholland.nl 8256 SC Biddinghuizen COMPOSTING direct van de 0321-332575. bouw verbouwen en Aleksandar www.schaapholland.nl het andersom, danimporteur moeten alle productielijnen Tel: worden *Accu’s koeling voor al uw SYSTEMS 0321schoongemaakt - 33 22 52 Nu ook Ook voor proeverijen. HUISARTSENPRAKTIJK: renovatie van: Sierpleister - Nieuwbouw - Renovatie Gicom BV- Spackspuiten vanwege de kans op gangbare erwtjes in wegbebakening, de biologische. Dat er geen verschade en reparatie Mob: 0651 33 96 12 Oogstweg 2 0321-331414. *Remmen www.wouda.nl Wijnkoperij van de Lageweg schuren - bewaringen Oogstweg 9 familiedrukwerk N menging optreden geldt natuurlijk machinebouw ook voorFax: de combine waarmee 0321 330918 TANDARTS:mag 0321-331070. en besturingsechniek E R S- verhardingen Telefoon (0321) 332427 8256 SB BIDDINGHUIZEN woningen Biddinghuizen www.vandelageweg.nl N *Distributieriemen FYSIOTHERAPIE: De Noord 35 8251 GK Dronten geoogst wordt en0321-332083. de containers. De loonwerkers gebruiken altijd dezelfde O Tel. 0321-332682/Fax 0321-332784 E R R Mobiel 0651 741098 e.d.nieuwbouw - levering bouwmat. - casco * Geboortekaarten SEN LOGOPEDIE: 0321-333493. A SO 0624127084 (0321) 38 60 60 R 84-86. 8256goed SM Biddinghuizen www.kafa.nl machine voor biologische En als Ploegschaar teler je zelf controleren H RS N *Koppakkingen L muziekles bijTel: een internaatoogst. aan kinderen, hebmoet meegedaan met een songGROEPSPRAKTIJK A O S I T * Trouwkaarten Tel.: 0321-326588, Fax: 0321-326683 E R R De struik groeit wat warrig slappe takken en dat isgaan. precies reden, mail: S Hbouw S begeleiding voor A L verbouwen of de containers schoon zijnmet voordat erwten erininfo@kafa.nl De de controles specialist in en VERLOSKUNDIGEN: Email: info@wagenaar-wegbebakening.nl IN W TO festival enhijwon deop eerste prijs. Ik deedjouw doodgewoon Nederlands liedje H R LS * Gelegenheidskaarten Uw levensverhaal papier. 0321-382473. Voor bevallingen engebruikt. zelfbouwers waarom niet veel wordt Desondankseen bloeit een Tamarix A T specialist in renovatie van: polyesterhars, UI SS W N K specialist in LS Hpolyesterhars, Uw geschiedenis spoed: 06-53659191. W N T schuren - bewaringen epoxyhars, UI van Teddy Scholten: ‘weet jeâ€?.helder De restrose zong hetdeEngels. Met de opmerkelijk. In behouden. het voorjaar of in wit; bloempjes zijngitarist klein polyesterhars, KU S specialist in CHIROPRACTIE: De Schrijverij.Tel.0525-651810. 0321-332423/06W epoxyhars, plamuren & woningen - verhardingen N K maar doordat deze in grote getale naast elkaar staan, is het een lust voor epoxyhars, heb ik samen een nummer opgenomen. We vormden The Three blues, Toos, polyesterhars, U PSYCHISCHE EN SOCIALE NOOD: 18484711 info@schrijverij.net plamuren & onderhoudse.d. levering bouwmat. K plamuren & epoxyhars, 035-6245555. het en een prachtige verschijning. De sport Tamarix kan gelijk bloei www.schrijverij.net onderhoudsSchilderwerk Beglazing middelen ik enoog Ruud ter Weyde ( bekend van studio en- langs de lijn)naendewaren onderhoudsplamuren & worden gesnoeid. De takken dienen compact worden gehouden en daarom middelen Wilsor kunstharsen begeleiding voor -APK keuring middelen THUISZORG ICARE onderhoudsonderdeel van de revue. Het Revuegezelschap ‘the Lucky Boys’, bestaan al Wandafwerking Houtsanering Noorderbaan 46-48 Wilsor kunstharsen kunnen we de uitgebloeide takken met de helft inkorten om zo een stevizelfbouwers -Onderehoud en reparatie alle merken Schade taxatie, schade reparatie, Jeugdgezondheidszorg: centr. telef. Wilsor kunstharsen middelen 8256 PR Biddinghuizen 46-48 -Lease service Noorderbaan langer danover vijfentachtig jaar in Het zijn accordeonspelers. Ik trad Noorderbaan 46-48 spreekuur ma. t/m vrij. 09.30 totHilversum. 12.00 Bovenweg 69 Schoonheidsspecialiste ge struik te houden. Noorderbaan38,Biddinghuizen Noorderbaan 38, Wilsor kunstharsen uitdeuken zonder spuiten, leenauto Tel: 0321 33 11 67 PR Biddinghuizen Biddinghuizen -Airco service 8256 8256 PR uur: 8085 SG Doornspijk Noorderbaan 46-48 JoseinGouwenberg T 0321 -een 33 16 49 Er werd soms 8256 PR Biddinghuizen Fax:0321 0321 vrij veel op Hilversum en donderzat in Huizen al in revue. Tel: 0321 3333 1110 6774 Tel: 33 11 67 beschikbaar. -Schade reparatie erweijen 0320-233565; inloopspreekuur: 8256 PR Biddinghuizen Noorderbaan 19-21 Naar de schoonheidsspecialiste, E-mail: info@wilsor.nl F 0321 33 22 04 Fax: 0321 33 10 74 T . 0321 – 33 16 49 0321 33 10 74 Mocht u tijdens een wandeling of fietstocht over de Sportlaan komen let erweijen -Laswerkzaamheden dag 13.00 totHilversum, 14.00 uur: 0321-333255. Tel: 0321 33 11 67 geruild met Zo ontmoette ik ze. Toos zat al in de revue en door 8256 PP Biddinghuizen Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.nl E-mail: info@wilsor.nl het doet jeop goed voel I aan www.hedibouw.nl www.wilsor.nl www.hedibouw.nl Caravanherstelbedrijf -Accu's,banden en uitlaten Icare Verpleging endat verzorging Fax: 0321 33 10 74 dan eens bij en school De je! Tamarisk: Hier I. de zijkant staat een prachtige Tel.Regge (0321)30,330655, (0321) 330691 Caravanherstelbedrijf Depositaire Medex. Mosselweg 3a, www.wilsor.nl Telefoon 0321-332358 -Wintersets incl. opslag 0522-279 van tot 23.00 uur, E-mail: info@wilsor.nl haar ben ik745 erin gerold. www.wilsor.nl E340 . info@hedibouw.nl info@hedibouw.nl De DrontenFax - 0321-32 11 22 Mobiel 06 zeker 13 E 458bepaalde - Tel: 0321 - 33 21 46 Tamarix net is07.00 uitgebloeid maar een schoonheid heeft -2 Wasboxen 0900-8833die voor overige tijden. Biddinghuizen, tel. 0321-332939 www.wilsor.nl Voor (schade)reparatie en Bovenweg 69 om eens van dichterbij te bekijken. Thuiszorgwinkel Icare LEEF: Plaats 1, 11 Voor (schade)reparatie en Yarden Uitvaartverzekeringen onderhoud aan uw caravan. 8085 SG Doornspijk 8224de ABfietsclub Lelystad,ging 0320-752650 ma. Nederland. Ik heb met zes man de Met ik door heel Noorderbaan 10 onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers. MatthĂŠ Vos 06 45 70 2348 t/m vrij.: 8.30-17.00 uur, za.: 9.30-16.00 Dick Graaf Marc Snoeien Vakwerk Custers langs de grenzen vanuit Amersfoort Ook voor klassiekers. uur vanisdefietsroute Nederlands georganiseerd Biddinghuizen Werkplaats volgens focwa Tuinen en Zo!!spreekuur Tel: 06-55797840 Gezinszorg: ma. t/m vrij.

Te l e f o o n n u m m e r s

www.vanharsselaar.nl

LEKKERKERKER Autoschade

Efesto Lasbedrijf

Belt u naar Giennes Bies

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR naar Helderuur:over de Afsluitdijk. Veel regen en lekke banden. Die 1700 08.30Den tot 11.00 0321-312881. financiele administraties - ondernemingsplan Maatschappelijk werk: maandag van km had ik zelf als eerste gereden. Ik stond nog wel eens particulieren in de krant als de - belastingaangiften 9.00-10.00 uur enjaarrekeningen woensdagmiddag van 13.30-14.30 uur. Dit zijnheel zowel fietsbandiet. Ik organiseerde veel. Ik klodderde op alle fietspaden cijwww.Quiltwebwinkel.nl inloop spreekuren als telefonische adres voorop staangezeten. Als Quilten uw0321-333377. hobby is hoeft u de waar deur uw fers en lijnen neer Een en ben regelmatig doorbelangen de Rijkspolitie achterna spreekuren: niet uitafspraken voor de leukste Quiltstoffen DiĂŤtist: ma. t/m 09.00AZ tot BIDDINGHUIZEN Plein 5vrij. - 8256 12.00Rolls uur; en telef. voedingsvragen /Jelly benodigdheden.Neemt ut/m / 330777 - Fax: (0321) 330690 Tel.: (0321) ma. 330120 vrij. 09.00 tot 17.00 0320-237666. Biddinghuizen: Toos is in 2007 dacht ik: wat zoek ik hier nu snel een kijkje op Toen de uur: Website en overleden u kunt de bestelling morgen in huis hebben. nog. Ik hebDRONTEN het nu wel naar mijn zin. Dat komt ook door het werk in het GEMEENTE - KLACHTENLIJN

Algemene klachtenlijn op werkdagen: Colombinehuis. 388220. POLITIEBURO DRONTEN: 09008844. van huishoudelijke Reparatie Wil je ookINFORMATIELOKET je verhaal vertellen? Je hoeft niet rijk te zijn SENIOREN di.apparatuur en do. 9.30 tot 11.30 uur: ofSpreekuur beroemd. heeft een verhaal. Mail dan naar Wasmachine,Iedereen droger, vaatwasser, 316899. St. verliezenverwerken Flevoland magnetron, oven, koelkast etc. hermaloohuis@kpnmail.com Autoreparatiebedrijf 0321-331377 Wij rekenen geen voorrijkosten! DE ZONNEBLOEM www.technoservicedoornbos.nl AFD. BIDDINGHUIZEN Aleksandar 0321-331655 331368. 06 - 29 05 05of03 / 0321 - 330 797 Oogstweg 2 DIERENAMBULANCE VAN DE DIERENBESCHERMING. AFD. Biddinghuizen FLEVOLAND/NOORD-VELUWE 06Tel: 0624127084 53371293 WORD DONATEUR SpreekuurIKWijkagent WijkpostVAN DE STICHTING BIDDINGHUIZEN ACTUEEL. Biddinghuizen: woensdag: 13.00-14.00 uur. Ondergetekende

JA

Werkplaats focwa normen De Waard BV 0321volgens -BV 332484 De Waard normen De Waard BV Tel.: 0321 332676 www.autofaber.nl De Waard BV Ploegschaar 58, Biddinghuizen Tel.: 0321 - 332676

- CONTAINERS / RIJPL ATEN

- RECYCLING

CONTAINERS / RIJPL ATEN - SHOVELS / VERREIKERS

RECYCLING - COMPOSTERING

VERREIKERS - ZSHOVELS AND EN /GRINDHANDEL

- COMPOSTERING BIOMASSA ( ENERGIE )

- Z AND EN GRINDHANDEL

- BIOMASSA ( ENERGIE )

Ploegschaar 58, Biddinghuizen Loonwerk en grondverzet grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en Loonwerk en grondverzet www.caravanherstelbedrijfverweijen.nl Loonwerk en /grondverzet Tel. Fax0321-333189 0321-333189 Tel. 0321-331401 0321-331401 / Fax

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189

Tel. 0321-331401 / Fax 0321-333189 DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV installatie service onderhoud

n elektrotechnisch - licht-, krachten zwakstroominstallaties T 0321-333549 M 06-24244119 licht- en krachtinstallaties - nieuwbouw - verbouw beveiliging - elektrische apparaten telecommunicatie

DAKBEDEKKINGSBEDRIJF H&S BV

databekabeling Voor al uw binnenen buitenstucwerk RICHARD VAN WOERKOM

werktuigbouwkundig

ELEKTROTECHNISCH BUREAU Tel. 0321 332427 / Mob. 06 51741098loodgieterswerk *Olie verversen n

KOPAKKER 32 - BIDDINGHUIZEN 0321-332400 T 0321-333549 -MTEL. 06-24244119 verwarming facebook.com/vanharsselaar *Banden luchtbehandeling www.vanharsselaar.nl *Accu’s koeling *Remmen *Distributieriemen *Koppakkingen

www.wouda.nl

7

De Noord 35 8251 GK Dronten (0321) 38 60 60

NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO NRPSOHHWUHFODPHQO LEKKERKERKER

MACHTIGINGSCOUPON

DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ

Autoschade

YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUVEHZHJ JHYHOUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS ZLM]HULQJ DXWREHOHWWHULQJ IXOO ZUDS ZUDS UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO RQWZHUS RQWZHUS EHZHJ ZLM]HULQJ Schilderwerk -EHXUVZDQGHQ Beglazing IXOO FRORUV RQWZHUS à \HU ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH DXWREHOHWWHULQJ IXOO UDDPEHOHWWHULQJ KXLVVWLMO EHZHJ ZLM]HULQJ YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH Naam: ............................................................................................................................ Adres:............................................................................................................................................. YODJJHQ EHOHWWHULQJ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV EHGULMIVNOHGLQJ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 JHYHOUHFODPH HQ RQWZHUS YODJJHQ DDQKDQJZDJHQV SUHVHQWDWLHV\VWHPHQ VWLFNHUV JHYHOUHFODPH IXOO FRORUVEHOHWWHULQJ EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU ]XLOHQ PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH Wandafwerking - EHGUXNNHQ Houtsanering Schade taxatie, schade reparatie, IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU]XLOHQ ]XLOHQ UHFODPHERUGHQ PDJQHHWSODWHQ YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ IXOO FRORUV EHXUVZDQGHQ RQWZHUS à \HU PDJQHHWSODWHQ OLFKWUHFODPH EHGULMIVNOHGLQJ EHGUXNNHQ VSDQGRHNHQ LQUHFODPHERUGHQ IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 OLFKWUHFODPH HQ RQWZHUS Postcode: ......................................................... Woonplaats: ............................................................................................................................................................................................. uitdeuken zonder spuiten, leenauto EHGULMIVNOHGLQJEHGUXNNHQ EHGUXNNHQVSDQGRHNHQ VSDQGRHNHQ LQ LQ IUDPH IUDPH EHZHJZLM]HULQJ '73 EHGULMIVNOHGLQJ EHZHJZLM]HULQJ '73 HQ HQ RQWZHUS RQWZHUS YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ beschikbaar. YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan: Stichting Biddinghuizen Actueel YDQDOXZUHFODPHHQQRJYHHOPHHU6WDDOZLMN$'URQWHQ DAAR RED JE LEVENS MEE Ploegschaar 7, 8256 SM Biddinghuizen Secretariaat: Cultuursingel 90 - 8256 AN Biddinghuizen, om van zijn / haar giro– of bankrekening de jaardonatie,

2012 2

0

0

03 0

2012

1-1-2

0

ag na 10

Belt u naar Giennes Bies

kn wa bew

Af kn Ee w Op be van Op A bur Ov Ee Ov no en O

kom je verder mee BEL VOOR AANLEG - ONDERHOUDdaar - REPARATIE van o.a.

â‚Ź6 bee Te Ei van ge â‚Ź Al be Bid Te wo va vro geh A mo B een w in vr ge m ee in

en der va der gra De O gra sia Bid sia bu ges wa ges no

de Va Va we Tra D Tra He aan B He sta via w sta lev de lev bro bro w app app aa

Mobiel 06 13 340 458 - Tel: 0321 - 33 21 46 groot: â‚Ź......................................................... automatisch af te laten schrijven. Machinebouw Dit bedrag zal eenmaal per jaar (begin oktober) worden geĂŻnd. Goed is de Heer VOOR voor wie Hemtechniek zoekt Machinebouw Transport Machinebouw SANITAIR, ELEKTRA, GAS, CV EN WATER Machinebouw Mijn bankrekeningnummer is: ........................................................................... Mijn girorekeningnummer is: ........................................................................... VOOR SANITAIR, ELEKTRA, GAS, en alles van Hem verwacht.CV EN WATER

De vi De gez gez alle alle tele tele

Service inTelefoon afvaltransport Een adres waar uwNoorderbaan belangen voorop staan Biddinghuizen 0321 - 33 11 45 Noorderbaan88, 88,8256 8256PR PR Biddinghuizen Plein 5 - 8256 AZ BIDDINGHUIZEN Telefoon 11845 45 Fax0321 0321- -33 333 Korenmaaier 13-15 Noorderbaan 88, 8256 Biddinghuizen tel. fax. 0321 -- 330101 tel.0321 0321- -333310, 333310, fax.PR 0321 330101 0321 - 333 845 E-mail: Fax j.looman@hetnet.nl Tel.: (0321) 330120 / tel. 330777 (0321) 330690 Korenmaaier 13-15 8256 SK Biddinghuizen 0321- -Fax: 333310, fax. 0321 - 330101

Sp Sp He He ma ma tot tot spo spo Bid Bid op op

Tel. (0321) 330655, Fax (0321) 330691

LOOMAN LOOMAN INSTALLATIES INSTALLATIES

Transport techniek Trappen en balustrades Transport techniek Datum: ................................................................................................................................... Handtekening:......................................................................................................................... DEALER ATAG en VERWARMING Trappen balustrades jaarrekeningen - belastingaangiften particulieren Trappen balustrades DEALER ATAGen VERWARMING Noorderbaan 88, 8256 PR Biddinghuizen Service in afvaltransport www.alphabiddinghuizen.nl Service in afvaltransport tel. 0321 - 333310, fax. 0321 - 330101 9

VERON ADMINISTRATIEKANTOOR

Transport techniek De Bijbel Klaagliederen 3:25 financiele administraties -Bron: ondernemingsplan Service afvaltransport Trappeninen balustrades

8

8

8256 SK Biddinghuizen

Fitness-, Kracht- en cardiotrainingen. Fitness-, Body-Attack Kracht- en cardiotrainingen. LesMills: / Body-Balance LesMills: Body-Attack / Body-Balance Body-Combat / Body-pump / BodyBody-Combat / Body-pump / Body- / Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM Step / Body-Vive / RPM / SH’BAM / ZUMBA ZUMBA

erweijen Caravanherstelbedrijf 2 10

Voor (schade)reparatie en onderhoud aan uw caravan. Ook voor klassiekers.

E-mail: j.looman@hetnet.nl

4 10 10

Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl Noorderbaan 51 / T 0321-332244 / info@j4l.nl / www.j4l.nl

Vr Vr Vo Vo vri vri een een hou hou beg beg aug aug kan kan 12. 12.


Toch nog winterweer: trek je trui uit! Kou kan je helpen overtollig vet te verbranden, en dat is goed voor je hart. Deze week laat de winter zowaar nog van zich horen. En dat is goed nieuws voor wie aan zijn gezondheid wil werken. Als Nederlanders hebben we al snel de neiging om een warme, dikke trui te dragen. Maar wil je juist iets doen dat goed is voor je hart, de wereld én je energierekening? Draag dan een t-shirt, neem een koude douche en zet de verwarming lager. Zo zet je je bruine vetcellen aan het werk en maak je zelf warmte. Kou zorgt er voor dat je bruine vetcellen uit hun slaapstand komen. Die wakkere, actieve bruine vetcellen zetten vervolgens energie uit suikers en vetten om in warmte. Twee kleuren vet Ons lichaam bevat wit en bruin vet. Wit vet is ongezond. Daar hebben we te veel van als we te zwaar zijn. Maar bruin vet is juist gezond doordat het energie, opgeslagen in suikers en vetten, omzet in warmte. En als extra bonus overtollig vet in ons lichaam verbrandt. Bruin vet werkt dus als een soort kachel van je eigen lichaam. De energiefabriekjes in de bruine vetten die verantwoordelijk zijn voor dat verbranden, heten mitochondriën. Omdat bruine vetcellen veel van deze energiefabriekjes hebben, zijn ze op bepaalde scans donker van kleur. Vandaar de naam. Bruin vet goed voor je hart Door energie in warmte om te zetten, voorkomt het bruine vet dat ons lichaam te veel energie omzet in wit vet. Ook kan het wit vet verbranden dat ons lichaam al heeft opgeslagen. Zo kan actief bruin vet dus overgewicht tegengaan. Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op hart- en

vaatziekten. Onderzoek gesteund door de Hartstichting heeft aangetoond dat actief bruin vet ook het slechte cholesterol verlaagt en het gezonde cholesterol verhoogt. Op die manier kan het slagaderverkalking tegengaan, de oorzaak van veel hart- en vaatziekten. Onderzoek naar bruin vet Lang dacht men dat alleen baby’s bruine vetcellen hadden en dat ze in de loop van ons leven verdwenen. Tot wetenschappers in 2009 ontdekten dat volwassenen ook bruin vet hebben. Maastrichtse onderzoekers publiceerden er als eersten over, in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. Ze ontdekten ook dat mensen met overgewicht minder actief bruin vet hebben dan slanke mensen. Wat kun je zelf doen? Bruin vet wordt actief bij kou. Sander Kooijman laat in zijn onderzoek mensen tussen koude matten liggen. Dit is niet echt praktisch. Hij verwacht dat hij in de toekomst praktischere adviezen kan geven, zoals: Trek minder warme kleding aan Zet je thermostaat lager: ijskoud hoeft de thermostaat niet, met 17 graden zet je het bruine vet al aan het werk Neem een koude douche in de ochtend

Informatiebijeenkomst in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant

OV-ambassadeurs geven uitleg over reizen openbaar vervoer Op woensdag 18 maart is iedereen welkom voor de informatiebijeenkomst Ervaar het OV in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant! Van 14.00 tot 16.00 uur vertellen OV-ambassadeurs alles over het reizen met trein en bus. Zo gaan ze onder andere in op de verschillende abonnementen, de OV-chipkaart en het opvragen van reisschema’s. Deze bijeenkomst is gratis te bezoeken. Ervaar het OV! Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u antwoord op al uw vragen over het reizen met het openbaar vervoer. Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs leggen het allemaal uit. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u toch meer weten over het openbaar vervoer? Op 1 april is er het maandelijkse OV-inloopspreekuur in FlevoMeer Bibliotheek Dronten. Meer informatie De Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar activiteiten organiseren. Naast inloopspreekuren organiseren zij ook informatiebijeenkomsten en proefreizen. Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten. Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, of een e-mail sturen naar: ovambassadeur@ervaarhetov.nl. Haal het beste uit jezelf FlevoMeer Bibliotheek ondersteunt iedereen bij het ontwikkelen van zelfverzekerdheid en zelfredzaamheid. Iedereen is welkom om iets nieuws te

leren of extra kennis op te doen. Volg een cursus, kom met je (klein)kind naar een voorstelling of verlies jezelf in een goed boek. Wij zijn er voor jou en helpen je graag de volgende stap te zetten. 11


prik bord! Dit is PRIKBORD. Het doel van PRIKBORD is dat we elkaar informeren over leuke, minder leuke, grappige of bijzondere dingen die in het dorp gebeuren of in het leven van Biddinghuizenaren. Ook een (kleine) foto erbij behoort tot de mogelijkheden. Op PRIKBORD zijn de volgende spelregels van toepassing: Het bericht mag niet groter zijn dan maximaal 60 woorden. Het moet voorzien zijn van uw naam. PRIKBORD vervangt niet de gelegenheid tot adverteren in Biddinghuizen Actueel. U mag op PRIKBORD dus niets te koop aanbieden en ook geen reclame maken. En uiteraard zijn we beleefd naar elkaar en wordt er niemand beledigd. De redactie heeft het recht berichten zonder opgaaf van redenen te weigeren en gaat daarover niet in discussie. Iedereen kan berichtjes insturen via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl o.v.v. prikbord.

Spreuk van de week ALS JE TELKENS KWAAD MET KWAAD VERGELDT, VERDWIJNT HET KWAAD NOOIT UIT JE HUIS Ingezonden door Frea Bramer, waarvoor dank! Jouw spreuk op deze plaats? Stuur je bijdrage in via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl Voor klachten over de bezorging van Biddinghuizen Actueel belt u met Jelmar Verspreiding: 06-18878508

Ons leven verlengen Toen een vriendin 60 werd, sprak haar zoon de wijze woorden: ‘Mam, het kan zomaar zijn dat je nog dertig jaar voor de boeg hebt, maar ga er eerst maar even vanuit de komende tien jaar daarvan de beste zijn. Dus geniet en stel niet uit.’ Ik was even daarvoor zestig geworden en nam zijn boodschap ook ter harte. Een beetje laat eigenlijk. Je zou deze uitspraak al op je 25e als lijfspreuk mee moeten nemen op je levenspad. Natuurlijk, er zijn op die leeftijd veel plichten in werk, gezin, hobby’s, sociale contacten etc. Maar genieten van ons korte leven – wat is nou negentig jaar in de eeuwigheid – is in elke levensfase belangrijk. Al te vaak zijn we met ons hoofd bij gisteren. Bij wat we eigenlijk hadden moeten doen of we piekeren over iets dat gebeurd is. Ik kan eindeloos met mezelf in gesprek zijn als ik denk dat ik in het nabije verleden iets gezegd of gedaan heb dat ik anders had willen aanpakken. ‘Misschien moet ik ...’ Misschien had ik ...’ Net zo vaak zijn we al in morgen, vragen ons af hoe we de dag gaan invullen, maken ons zorgen over de dingen die nog niet gebeurd zijn maar die ons pijn zouden kunnen doen. Ik pieker weleens over mijn ouderdom en met de gebreken die dat met zich mee kan brengen. Ik zie al een rolstoel voor me, luiers, rimpels en hersenen die niet meer willen. Maar wie weet komen die gebreken niet. Of waarschijnlijk uit een totaal andere hoek dan wat ik nu bij elkaar kan piekeren. We vergeten stil te staan bij vandaag, bij de vreugde, het verdriet, de angst, de verbondenheid van dit moment. Als we het moment zelf bewust zouden beleven – heet dat niet mindfullness? – leven we intensiever. En intensiever leven betekent dat het langer lijkt te duren. Is dat niet wat we allemaal graag willen: zolang mogelijk leven? Hoe simpel kan het zijn? We hebben alle gereedschap tot onze beschikking om ons leven te verlengen. Waarom is dat dan toch zo moeilijk uitvoerbaar. Heeft u een idee? Truus van Keulen

Adverteren in Biddinghuizen Actueel? Kijk op www.bactueel.nl voor de formaten en de tarieven en lever de advertentie aan via b.actueel@grafisch-bedrijf.nl

– Ingezonden brief –

Daar krijg je jeuk van Maandagavond 09 maart vergadert het CDA afdelingsbestuur in De Voorhof te Biddinghuizen. Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.15–19.45 uur een open inloop voor leden en niet leden. Inwoners van Biddinghuizen zijn welkom met vragen en opmerkingen. Tijdens de inloop zijn CDA bestuursleden, fractieleden en burgerraadsleden aanwezig om inwoners te woord te staan. Vragen of aanwezigheid vooraf aanmelden kan, maar is niet noodzakelijk. Voor informatie kan een bericht worden gezonden naar: info@ cdadronten.nl

Het lijkt wel of de overheden werk voor zichzelf aan het creëren zijn. Wat is of lijkt het geval? Op verschillende plaatsen in de provincie worden volop eiken aangeplant, o.a. langs de Gooiseweg richting Stichtsebrug en langs de N307 boven Dronten. Op zich mooi dat er bomen aangeplant worden, maar of je nu voor eiken moet kiezen, kun je je afvragen. Bovendien zijn er geluiden om meer gevarieerd aan te planten om het de processierups wat moeilijker te maken. Wie schetst mijn verbazing dat o.a. in ons dorpsblad een advertentie staat van de Gemeente waarin geschreven wordt dat we rekening moeten houden met overlast van de processierups, ondanks intensivering van de bestrijding. Om met Van Gaal te spreken: “Ben ik nou zo …, of zijn zij zo….”. Worden er meer eiken geplant om de bestrijding te intensiveren, of plant de ene overheid om de andere aan het werk te houden? Daar krijg ik nou jeuk van. Jan Booij

Druk: PrintOnMedia, Dronten, telefoon (0321) 32 11 85

CDA houdt open inloop in Biddinghuizen

Profile for Biddinghuizen Actueel

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 10  

Biddinghuizen Actueel - Jaargang 39 - Nummer 10  

Advertisement