a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade
2 minute read

Gastcolumn: hoe bereiken we nieuwe

Bibliotheek inspirerende werkplek voor nieuwe generaties?

We werken allemaal met passie in de bibliotheek, vinden de bibliotheeksector leuk en uitdagend, en hebben onderling vaak veel lol. Toch weet ik dat onze jongste collega’s zich soms alleen voelen omdat ze in de minderheid zijn en aansluiting missen bij de rest van de organisatie. Het is belangrijk om daar wat aan te doen, zeker met het oog op de uitstroom van de oudste lichting de komende jaren en de veranderende rol van bibliotheken, waarbij een ander type medewerker met andere competenties nodig is. Hoe zorgen wij ervoor dat wij deze nieuwe generaties voldoening bieden en aan boord houden? Bibliotheekmedewerkers tot 35 jaar kunnen sinds 2015 terecht bij het landelijke Jonge Bibliothecarissen Netwerk. De meer dan 250 leden ontmoeten elkaar regelmatig om kennis en ervaringen uit te wisselen. Een groot deel van deze groep behoort tot de millennials, geboren tussen 1980 en 1995. Deze millennials, ook wel generatie y genoemd, hechten minder aan vastigheid en vinden idealen belangrijker dan geld. Ze zijn gevoelig voor organisaties met een authentiek verhaal waarmee ze zich kunnen identificeren. Ze willen vooral leren, nieuwe ervaringen opdoen. Met onze maatschappelijke rol en aanwezigheid in lokale gemeenschappen bieden we als bibliotheken ruimte voor ontmoeting en het delen van kennis. Maar zijn wij ook in staat om onze eigen, jonge medewerkers de flexibiliteit en doorgroeikansen te bieden die ze willen? Vanuit de Rijnlandgroep is het initiatief gekomen om een traineeship te ontwikkelen voor jonge bibliothecarissen, en zijn verschillende bibliotheken met elkaar in overleg om functies bovenlokaal te gaan organiseren. Dit biedt kleinere bibliotheken de mogelijkheid om toch een aantrekkelijke en uitdagende functie aan te kunnen bieden aan een groep die eigen ontwikkeling en diversiteit in het werk belangrijk vindt. Terwijl hierin stappen worden gezet, dient een volgende groep zich alweer aan: generatie z, geboren tussen 1995 en 2012. Jos Ahlers, schrijver van het boek Generatie Z - En de vierde (industriële) revolutie, noemt deze medewerkers van nu en de toekomst een ‘zelfverzekerde sociale netwerkgeneratie’. Ze zijn wars van hiërarchie, bewegen zich snel in en uit organisaties en noemen het ‘nieuwe werken’ gewoon ‘werken’. Deze generatie komt niet voor een traineeship of bovenlokale functie, dus bibliotheken zullen hun bedrijfscultuur en organisatiestructuur ingrijpend moeten aanpassen om hen binnen te halen én te houden. Deze nieuwe werknemers zitten het liefst met een inspirerende baas aan tafel, want hoe platter de organisatie, hoe beter. Ze willen meepraten en serieus genomen worden. Laten wij als sector daarom vooral niet verkrampt vasthouden aan een systeem dat zijn beste tijd heeft gehad. Laten we van de jonkies leren en laten zij ons inspireren en motiveren. Deze jeugd is onze toekomst – en die is er sneller dan je denkt. TEKST: DIONNE DINKHUIJSEN FOTO: MARJAN OESTERHOLT