Page 1


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

Els Llibres Arrenglerats en els prestatges semblen soldats o personatges tots enrampats. Si en prens algun veuràs que són una altra cosa. Dintre de la mà seran un món que es badarà com una rosa. font: Raspall, Joana “Els llibres” dins Bon dia Poesia, Ed. Baula, 2000


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

què és el projecte? La importància de la lectura i la necessitat de crear aquest hàbit des de ben petits són tòpics que ningú posa en dubte. Tot i que qui ha d’actuar en el nen per fomentar o crear aquest hàbit són els adults amb qui conviu, tant l’escola com la biblioteca hi tenen un paper molt important. La biblioteca, com a servei públic i gratuït és un recurs que moltes vegades està desaprofitat, i que ofereix una alternativa d’oci, i a la vegada d’espai d’aprenentatge. Si plantegem la visita a la biblioteca de forma regular de la mateixa manera que es va al parc, o a fer qualsevol altre activitat, afavorim que el llibre i la lectura formin part de la vida quotidiana del nen. Amb el treball conjunt de família, escola i biblioteca podrem pensar en un bon futur per la lectura.

els serveis que oferim La missió de la biblioteca pública és la de facilitar i promoure els processos de cerca d'informació, formació continua i lleure als ciutadans. Per això volem oferir una sèrie de serveis als centres educatius del municipi. Són els següents:

1. Carnet d’entitat 2. Visites escolars 3. Formació d’usuaris 4. Bibliobosses 5. Lots de llibres 6. Recomanacions de lectures

Objectius • Potenciar la col·laboració entre els centres educatius municipals i la biblioteca. • Possibilitar l’accés a la més àmplia varietat possible de recursos i serveis • Impulsar activitats que fomentin la lectura com a mitjà d’informació i d’entreteniment. • Fer de la biblioteca un espai obert i participatiu.


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

a qui està adreçat A tots els centres educatius de Sant Quirze: ESCOLES BRESSOL (P2) ESCOLA D’ADULTS

EDUCACIÓ INFANTIL/PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

calendari i petició Els serveis i/o activitats del projecte es duran a terme d’octubre a maig.

Cal petició prèvia amb un mínim de 15 dies d’antelació. Per fer la petició: Cal omplir el formulari que trobareu a la següent direcció electrònica: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGhpb3lZZ3lmM0k1UWFUUDVKTkVRX3c6MQ I enviar-lo per correu. En breu us respondrem. horari dels serveis Les activitats es duran a terme dins la franja horària següent: d’octubre a maig: dimecres el matí: dos torns de 10 a 11h i de 11h a 12h dilluns tarda: de 15:30 a 16:30h El cost de les activitats és gratuït i les realitza el personal de la biblioteca municipal.


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

1. CARNET D’ENTITAT què és? Per accedir al servei de préstec de la biblioteca és necessari disposar del carnet d’usuari. El carnet de la biblioteca, així com la majoria dels seus serveis, és totalment gratuït. Volem facilitar tant a les entitats del poble com als centres educatius l’accés al fons documental de la biblioteca. què cal saber? Cada entitat, servei o centre educatiu podrà tenir un carnet de la biblioteca municipal.

ESCOLA BRESSOL INFANTIL CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA

EDUCACIÓ INFANTIL CICLE INICIAL

PRIMÀRIA

CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR

SECUNDÀRIA CENTRES D’EDUCACIO SECUNDARIÀ BATXILLERAT

ENTITATS DEL MUNICIPI

PRIMER CICLE SEGON CICLE BATXILLERAT


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

2. VISITES ESCOLARS què és? Les visites escolars són visites adreçades a tots els centres educatius del municipi. La finalitat de les visites escolars és donar una visió general de què es la biblioteca i els seus serveis, el fons i com està organitzada, així com les activitats de s’hi realitzen. Volem formar usuaris autosuficients en l’ús de la biblioteca i especialment en la recerca d’informació. adreçat a... ESCOLA BRESSOL (P2)

EDUCACIÓ INFANTIL/PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

què cal saber? • Nombre d’alumnes per sessió: grup classe (màxim 25 persones) + professors acompanyants • Explicació teòrica de continguts adaptats a cada nivell. • Activitat pràctica sobre continguts • Aquestes visites guiades i comentades pel personal de la biblioteca s’estructuren i s’adapten d’acord amb les necessitat dels diferents nivells educatius. • Un grup classe farà una única visita durant el curs escolar. • Duració visita : 45’ a 60’. Escoles bressol Adreçades a alumnes que estan cursant P2 Contingut de la visita: • explicació breu de la biblioteca i els seus serveis • hàbits i comportament • narració de contes • una estoneta per mirar llibres


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

Educació infantil Adreçades a alumnes que estan cursant P3, P4 i P5 Contingut de la visita: • explicació breu de la biblioteca i els seus serveis • hàbits i comportament • visita de l’àrea infantil • narració de contes • una estoneta per mirar llibres

Educació primària La visita i les activitats estan adaptades a cada cicle educatiu. (inicial, mitjà i superior) • explicació de la biblioteca i els seus serveis • visita guiada de l’àrea infantil • visita guiada de tota la tota la biblioteca (cicle mitjà i superior) • ús del catàleg (aladí) de cerca de documents (cicle mitjà i superior) • narració de contes • activitat • una estoneta per mirar i llegir llibres Educació secundària La visita i les activitats estan adaptades a cada cicle educatiu. • • • • •

explicació de la biblioteca i els seus serveis, com també l’ús del catàleg. visita guiada a tota la biblioteca activitat de cerca de documents narració de contes una estoneta per mirar i llegir llibres


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

3. FORMACIÓ D’USUARIS qué és? Són visites que tenen l'objectiu d'aconseguir que els alumnes i usuaris siguin autònoms a la Biblioteca. És a dir, oferir tot una sèrie de recursos per tal de cercar correctament la informació i a la vegada saber on buscar-la. Volem donar a conèixer la biblioteca: organització, funcionament i serveis i formar usuaris autosuficients en l’ús de la biblioteca i especialment en la recerca d’informació. adreçat a... EDUCACIÓ PRIMÀRIA (cicle superior)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

què cal saber? • Nombre d’alumnes per sessió: grup classe (màxim 25 persones) + professors acompanyants • explicació teòrica de la biblioteca i els serveis que ofereix • ús del catàleg de la xarxa de biblioteques municipals (aladí) • cerca de documents i altres possibilitats que permet el catàleg • biblioteca virtual • anàlisi de les fonts informatives segons la seva tipologia: (Llibres de coneixement, enciclopèdies, atles, guies de viatge, revistes, internet) • activitat on es posa en pràctica tot el que s'ha explicat de forma lúdica i educativa.

diccionaris,


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

4. BIBLIOBOSSES qué és? Es tracta d’una bossa que conté llibres i que es deixa en préstec al centre escolar que ho sol·liciti. El centre podrà disposar de la bossa durant el temps que ho demani amb l’objectiu que la bossa viatgi per cada alumne de la classe durant una setmana. La biblioteca municipal farà la selecció del llibres adequats a cada nivell escolar. adreçat a... EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA ( cicle inicial i cicle mitjà)

què cal saber? Cada bossa anirà dirigida a un curs escolar. • • • •

Es podrà sol· licitar 1 bibliobossa per curs i grup-classe. El tutor/a cada setmana lliurarà la bossa a un alumne i seguint l’ordre que consideri anirà fent la rotació de manera que tots els alumnes puguin gaudir a casa del material que hi ha dins de la bibliobossa. Es podrà disposar de la bibliobossa durant tot el curs escolar. És imprescindible tenir el carnet d’entitat per poder deixar la bibliobossa en préstec. A dins, a part del fons que trobareu hi haurà una llibreta d’opinions perquè els alumnes puguin escriure la opinió sobre el llibre llegit i consells lectors pels pares.

Tingueu molta cura de tot el material ja que forma part del fons de la biblioteca municipal.


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

El contingut de la bibliobossa serà el següent: EDUCACIÓ INFANTIL P3

P4 i P5

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1er.primària

2on.primària

CONTINGUT DE LA MALETA - 5 contes per llegir en família (àlbum il·lustrat) - 1 revista infantil - 1 llibreta d’opinions - consells lectors pels pares - 2 contes per llegir en família (àlbum il·lustrat) - 1 conte en lletra lligada i de pal - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta d’opinions - consells lectors pels pares CONTINGUT DE LA MALETA - 1 conte en lletra lligada i de pal - 1 conte en lletra lligada - 1 conte de lletra d’impremta - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta d’opinions - consells lectors pels pares - 1 conte en lletra lligada - 2 contes en lletra d’impremta - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta d’opinions - consells lectors pels pares


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

3er primària

4rt primària

- 2 contes de lletra d’impremta - 1 llibre de coneixements - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta d’opinions - consells lectors pels pares - 2 contes de lletra d’impremta - 1 llibre de coneixements - 1 conte en anglès - 1 revista infantil - 1 llibreta d’opinions - consells lectors pels pares


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

5. LOTS DE LLIBRES qué és? Us oferim la possibilitat de gaudir d’un lot de llibres de la temàtica que es desitgi com a material de suport a l’aula. A vegades a l’aula s’estudia diferents temes i la biblioteca pretén oferir un recolzament als mestres i a la vegada difondre el seu fons. adreçat a... ESCOLES BRESSOL EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA què cal saber? • Per tal de disposar el lot de llibres és imprescindible tenir el carnet d’entitat del centre. • El tutor/a que ha fet la sol·licitud serà la responsable del material que es deixa en préstec. Us demanem que recalqueu la importància de manejar el material amb molta cura per a que es retorni en perfectes condicions a la Biblioteca. • El temps per poder tenir el lot de llibres és de 30 dies. (prorrogable si no hi ha cap reserva d’algun exemplar) • Cal indicar a la sol·licitud la temàtica dels llibres que voleu en el lot. Tingueu molta cura de tot el material. Cada centre serà el responsable de venir a recollir el lot i tornar-lo a la biblioteca.


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

6. RECOMANACIONS DE LECTURES qué és? Elaborem un recull de contes infantils, seleccionats prèviament i que tenen bona crítica literària. Donem suport als mestres que vulguin donar als seus alumnes un llistat de llibres o lectures. Així doncs en aquest llistat s’inclouran novetats literàries, llibres premiats, altres llibres que gaudeixen de bona crítica i bona valoració. adreçat a... EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (novel·la juvenil)

recull bibliogràfics Es realitzaran tres tipus de llistats per cada Cicle. . • Cicle inicial • Cicle mitjà • Cicle superior què cal saber? • Cal indicar al full de sol·licitud de l’activitat per a quin cicle educatiu es vol el recull de lectures. • Aquest recull s’enviarà per correu electrònic a l’adreça que s’hagi facilitat al full de sol·licitud. • Els llibres que consten en aquest recull són llibres que tenim al fons de la biblioteca i que es poden endur en préstec.


projecte biblioteca escola 2013-14 Biblioteca Sant Quirze www.santquirzevalles.cat b.st.quirzev@diba.cat 93 721 95 47

No tan sols en els llibres es troba la cultura, sinó també en la traça amb què es trena un forc d’alls, s’aparia una xarxa o s’esmola una dalla... en tot allò que és obra de la ment i el treball. A impuls del pensament, en qualsevol instant un simple fet canvia: posant-hi joc, és art; posant-hi amor, poesia. font: Raspall, Joana “Cultura” dins A compàs dels versos, Ed. La Galera, 2003

Biblioteca Sant Quirze. Projecte biblioteca- escola 2013-14  

Programa que inclou diferents serveis amb l'objectiu d'incrementar l'ús dels recursos que ofereix la biblioteca i definir-la com a eina comp...