Page 1

LECTORES EXPERTOS (de 11 a 14 anos)

Xerano e o misterio da mochila verde. Ed. Xerais.

La noche de la reina Berenguela. Ed. Planeta.

Usha.

Ed.

Xerais.

A Biblioteca Escolar do CEIP Pino de Val quere desexarvos un ano máis, un Bo Nadal e un p r ó s p e r o A n i n o v o ! !

NAS VACACIÓNS LEO UN LIBRO!!!

ADULTOS

NADAL 2009 GUIA DE LECTURA

EU XA SEI O QUE LLES PEDIR ...

O neno do pixama de raias. Ed. Kalandraka. A conta atrás. Ed. Xerais.

Cuentos del mundo del agua. Intermon Oxfam. La elegancia del erizo. Ed. S e i x B a r r a l .

C E I P P I N O D E V A L RÚA DA IGREXA. S\N 15256 PINO DE VAL . MAZARICOS. ceip.pinodeval@edu.xunta.es

EQUIPO DE BIBLIOTECA PINO DE VAL


PRELECTORES (de 0 a 5 anos) Gira y aprende: cuantos hay?. Ed. Parramón.

PRIMEIROS LECTORES (de 6 a 8 anos) O coche de carreiras. Ed. X e r a i s .

LECTORES AUTÓNOMOS (de 9 a 11 anos) Palabras de caramelo. E d . X e r a i s .

Os tres amigos. Ed. Xerais. Colección caracois (5 títulos). Ed. OQO. A miña amiga a escuridade. Ed. B a í a .

Contos en cantos. E d . O Q O .

That´s not my ... Ed. U s b o r n e . Chicken socks. Hand art. E d . k l u t z .

O pirata Pata de Lata. Ed. Kalandraka.

A toupiña que quería saber quen lle fixera aquelo na cabeza. Ed. K a l a n d r a k a .

Xela volveuse vampira!! E d . B a í a . Los cuentos de Beedle el Bardo. Ed. Salamandra. To d a s a s respostas ás preguntas que nunca te fixeches. Faktoría K de l i b r o s . .

Un pesadelo no meu armario. Ed. Kalandraka.

Imos buscar un tesouro. Ed. Kalandraka.

Colección de c o n t o s c o n m i s t e r i o s matemáticos. Ed. N i v o l a J u n i o r.

Perigo vexetal. Ed. Xerais. Rimbambini. Ed. Mare Nostrum.

¡Mamasiña, que medo! (Teatro). Ed Xerais.

GUIA DE LECTURA DO NADAL 2009  

GUIA DE LECTURA DO NADAL