Page 1

Material elaborat per la Biblioteca Can Mulà – Formació d’Usuaris (Setembre’10)

“Biblio... què? Com elaborar correctament una bibliografia Qualsevol treball de recerca ha de contenir totes les referències dels autors i mitjans que ens han ajudat a elaborar el nostre treball (resum, esquema, monogràfic,...). Una manera seria la següent: Llibres 1. Haurem d’escriure el nom de l’autor, primer els cognoms i després d’una coma i un espai, el nom. Si són diferents autors, els separarem amb un punt i coma. 2. Any de la publicació entre parèntesi. 3. Títol en cursiva, respectant les majúscules i les minúscules. 4. Edició, sinó es la primera. 5. Editorial. 6. Lloc de la publicació EXEMPLE: Novales, A., (1993), Econometría, (2ª Edición), McGrawHill, Madrid Articles: 1. Escriurem el nom de l’autor com si fos un llibre. 2. Any de la publicació (entre parèntesi) 3. Títol de l’article entre cometes. 4. Nom de la publicació (diari, revista,...) en cursiva. 5. Volum. 6. Número. 7. Pàgines. Cal escriure pp. i el números de les pàgines que contenen l’article. EXEMPLE: Fama, Eusebio, (2003), “Els peixos del litoral català”, Natura, Vol. 38, No.1, pp. 34-105 Pàgines WEB 1. Organització responsable de la pàgina web. 2. Títol o matèria (en cursiva) 3. Data de publicació (si hi és) 4. Data de la darrera visita: dia, mes i anys 5. Adreça web EXEMPLE: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, Les ciutat a l’Edat Mitjana, Abril 2007, 24 de maig de 2009, www.xtec.cat

Profile for Biblioteca Can Mulà

Biblio... què? Com fer una bibliografia.  

Pautes per fer una bibliografia

Biblio... què? Com fer una bibliografia.  

Pautes per fer una bibliografia