Page 1

- Els treballs es presentaran sota pseudònim i s'enviaran al següent correu electrònic: clubdelecturaveusdedona@gmail.com

2n Certa ertamen de Contes de Nadal La biblioteca Mestr estre Mar Martí Tauler, ler, a través del club lub de lec lectura Veus de dona, conv onvoca el 2n Certam tamen de cont ontes de Nadal BASES DEL CERTAM RTAMEN

S'estableixen dues categories per a cada idioma: català i castellà CATEGORI GORIA A – de 14 a 18 anys CATE ATEGORIA B – de 18 a 100 anys - Podran participar només els residents a Rubí. - El tema ha de girar al voltant del Nadal. - S'admetran dos relats per participant. - La data de la convocatòria s'obrirà el 4 de novembre del 2013 i finalitza el 30 de novembre del mateix any. - L'extensió màxima del relat serà de dos folis. Tipus de lletra Times New Roman mida 12 escrit a espai i mig.

- Igualment en un altre arxiu, s'enviaran les dades personals (plica). NOM I COGNOMS DNI DATA DE NAIXEMENT DIRECCIÓ TLF DE CONTACTE - Es remetrà un arxiu Word amb el títol del relat i el pseudònim. I un arxiu adjunt amb el títol del relat i la paraula plica. Exemple: L'amor eteri. Lluna. Exemple: L'amor eteri. plica En l'assumpte del missatge s'indicarà a quina categoria pertany. Exemple: CATEGORIA B, CATALÀ - El jurat del certamen estarà format pels membres del club de lectura "Veus de dona" - No es mantindrà correspondència amb cap dels participants. - Hi haurà un guanyador en cadascuna de les categories. - El premi consisteix en un lot de llibres. - La decisió del jurat serà inapel—lable i es farà públic el dia 20 de desembre a l'auditori de la biblioteca, on s'efectuarà el lliurament de premis. - La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases.

Bases 2n concurs de contes de nadal  

La biblioteca Mestre Martí Tauler, a través del club de lectura Veus de dona, convoca el 2n Certamen de contes de Nadal