Page 1

2º premio

50€

1ºpremio

100€

Premio Ilustración portada

50€

BASES: http://bibliotecaiesanxenxo.blogspot.com/

11 abril

T

antes do

IES Sanxenxo 2103

ANÓTATE na BIBLIOTECA

PartiCipa!¡ 9ºCertame Literario

T T T T

T Talón canxeable nas librerías do concello!

Realización da proba no IES SANXENXO 19 abril 2013

cartel  
cartel  

IES SANXENXO