Page 1

Biografía

As miñas horas sen ti…

n Nace o 23 de abril de 1898 en Lérez

Amor,

(Pontevedra) n Aos 8 anos queda orfo de nai. n En 1917 inicia os estudos de Dereito; remata a

carreira coa máxima nota en 1921 e comeza a exercer a profesión, que non abandona ao longo da súa vida. n En 1921 é chamado a filas para a fronte de

África, sendo repatriado por problemas de saúde. n En 1924 pasa 15 días na cadea de Vigo por

defender en dous artigos o ferrocarril dende Galicia á frontera francesa. n En 1926 comeza a asesorar xuridicamente á

Sociedade de Armadores de Bouzas La Marítima. n Con motivo da folga dos mariñeiros de 1932

recibe varios balazos en Vigo. n En 1936 é desterrado a Verín; en 1937, a

Requeixo de Queixa; en 1939, a Villanueva de la Serena (Badaxoz). n En 1957 é detido e enviado a cadea 3 días por

un artigo publicado en Industrias Pesqueras. n Ingresa na Real Academia Galega en 1978 e na

Academia Galega das Ciencias en 1985. n Falece en Vigo o 19 de maio de 1987.

lonxe da túa voz o meu ouvido sen ter o mel de sonos que viñera a me enlevar na doce transparencia… horas escuras son as miñas horas. Sen o regueiro azul do teu ollar nos pousos da verdad cada cousa, nin a cuncha ateigada da túa mao para sede de luz do meu espírito… horas de area son as miñas horas. Sin o ar dos teus pasos ao pé dos meus no mesto labirinto que ha percorrer o tren das arelanzas onde fan seu viaxe nosas vidas… horas sen rumo, cegas singraduras, son as horas, amor, sen ti vividas.


Xornalista

Político

Premios

n Iníciase no semanario Alma Galaica, máis tarde en

n En novembro de 1919 participa como orador na II

n 1975: Pedrón de Ouro.

n n

n n n

n n

La Provincia, La Correspondencia Gallega (Pontevedra) e Gaceta de Galicia (Santiago). Durante a guerra en África escribe crónicas da guerra publicadas en El Noroeste (ACoruña). Colabora dende os primeiros números na revista quincenal Industrias Pesqueras, da que será director, e Industrias Conserveras. Na década dos 30 envía colaboracións a El Sol (Madrid) e La Calle (Barcelona). Na década dos 40 colabora en El Pueblo Gallego, La Noche, Faro de Vigo. Publica “Castelao, el hombre y el artista” no suplemento de La Noche aos 7 días da morte de Castelao. Artigos sobre economía pesqueira no xornal madrileño Informaciones. Crónicas en La Vanguardia e ABC sobre a imposición das 200 millas de zona económica exclusiva.

Especialista en temas pesqueiros n Publicación de Los puertos nacionales de pesca en

n

n n n n

España. Aportación de Vigo al estudio del problema. (1928) Designado pola FAO, imparte cursos e seminarios sobre economía pesqueira en Chile, México, Bogotá (dos que nace Principios de economía pesquera) Elabora un proxecto para o desenvolvemento pesqueiro de Colombia. Conferencias en Vigo, Lorient, A Coruña, Reykyavick, Roma, Londres, Caracas, Suecia… Publicación de El sistema económico de la pesca en Galicia (1958) En 1973, con xestións de Valentín Paz Andrade, celébrase en Vigo a Exposición Mundial de Pesca, a World Fishing Exhibition; volve a celebrarse en 1985, 1991, 1997, 2003 e 2009.

Asemblea Nacionalista Galega. n É nomeado presidente do Grupo Autonomista

Galego de Estudantes. n En 1930 é nomeado presidente do Grupo

Autonomista Galego. n Intégrase no Partido Galeguista e preséntase

candidato a deputado das Cortes constituíntes de 1931 sen acadar acta de deputado. n Participa na elaboración do Anteproxecto do

Estatuto de Galicia. n Preséntase como candidato nas eleccións ao

Parlamento na Candidatura Republicana de Centro. Dáse de baixa no Partido Galeguista. n Participa en 1950 e 1957 nas Xornadas Patrióticas

do 25 de xullo en BosAires. n 1977: sae elixido senador por Pontevedra pola

Candidatura Democrática Galega. n Participa nas manifestacións de reivindicación da

autonomía para Galicia.

n 1978: Cruz de San Raimundo de Peñafort. n 1979: Medalla da Cidade de Pontevedra. n 1984: Medalla ao Mérito Social Marítimo. n 1984: Medalla Castelao da Xunta de Galicia. n 1986: Premio Trasalba da Fundación Otero

Pedrayo.

Obras Novela n Soldado da morte (inédita)

Poesía n A serra. Cantos do desterró branco (1937) n Sangue na neve. Etopeia da serra (1937) n Rosario ao lume (1952) n Canto do pobo disperso (1955) n Cen chaves de sombra (1977) n Saga de símbolos (1983) n Precánticos da galeguidade (1934) n Aura ora de Galiza (1984)

Empresario emprendedor n Aos 24 anos asume a dirección do Galicia, xornal

que pretende dinamizar os valores económicos, sociais, artísticos e culturais do país . n A finais dos 50 participa no proxecto de creación de

Petrogasa, que ten como obxectivo instalar unha refinería de petróleo en Vigo. n En 1960 monta en Vigo Pescanova S.A., da que é

vicepresidente. n 1963: proxecto de creación dun Banco Industrial

de Galicia, con sede en Vigo, banco netamente galego que promovese o desenvolvemento do país.

n Canto en catro ao conde de Andrade (1985) n Cartafol (1986) n Pranto matricial (1955) n Sementeira do vento (1968)

Ensaio n A nosa definición autonomista (1930) n Galicia como tarea (1959) n porvir da lingua galega (1968) n Galiza lavra a sua imagen (1985) n La marginación de Galicia (1970) n A galecidade na obra de Guimaraes Rosa (1978) n Castelao na luz e na sombra (1982)

VALENTÍN PAZ ANDRADE  

Tríptico sobre o autor homenaxeado nas Letras Galegas 2012

VALENTÍN PAZ ANDRADE  

Tríptico sobre o autor homenaxeado nas Letras Galegas 2012