Page 1

Bases del Concurs X aniversari de LLETRES I MOTS

El concurs és obert a tothom i s’hi pot participar en dues modalitats: Original i Copiat. Original si és de creació pròpia i Copiat si és d’un altre autor. Si té títol s’hi ha de fer constar.

Es pot escriure en prosa o en vers. Si és en prosa ha de tenir un màxim de 4 ratlles i 10 ratlles i és en vers. Els originals es presentaran escrits amb ordinador i lletra Arial o New Roman i mida 12-14 a doble espai.

Els treballs es presentaran sense signar i sense pseudònim, sense cap tret distintiu.

El termini d’entrega serà fins al 28 de juny del 2012 i es podrà fer de les següents maneres: o

Per e-mail a: gciuro@blanes.cat fent constar en el escrit “Lletres i mots O” si és original o “Lletres i mots C” si és copiat.

o

Per correu normal a la següent adreça: Biblioteca Comarcal de Blanes “Lletres i mots O” si és original “Lletres i mots C” si és copiat Passeig de Catalunya, 2 17300 BLANES

o

Entregant els treballs directament a la Biblioteca, dins d’un sobre, on hi constarà “Lletres i mots O” si és original o “Lletres i mots C” si és copiat.

Els treballs que no es cenyeixin a les bases quedaran fora de concurs.

Per qualsevol aclariment podeu trucar al tel. 972330793

Blanes, juny de 2012

Bases del Concurs X aniversari de LLETRES I MOTS  
Bases del Concurs X aniversari de LLETRES I MOTS