Page 1

Per cercar feina / Para buscar trabajo

Quins drets tinc? / Qué derechos tengo?

 Barcelona, ciutat de treball : guia de recursos per a l'ocupació 331 Bar Afrontar con éxito las entrevistas de trabajo : cómo prepararse para la entrevista, qué estrategias desarrollar, cómo llegar a los acuerdos más favorables.... 331.96 Fri Guia per a la creació d'un comerç al detall 381 Gui Inserción laboral de la población inmigrada en Cataluña : efectos del proceso de normalización 2005 : con análisis de datos de España y Cataluña : informe 2006

 Inmigración y derechos.325.1 Inm Las autorizaciones para trabajo de extranjeros 347.1 Cha Ley de extranjería y legislación complementaria. 347.1 Esp

@ Oficines d’estrangers de Catalunya http://www.mir.es/MIR/Directorio/Servicios_Perifericos/Dir eccion_General_de_la_Policia/Oficinas_de_extranjeros/Cat aluna/

325.1(46.71) Ins

 Técnicas de búsqueda de empleo. 331.96 Tec Guía de búsqueda de trabajo en Internet : todas las claves para encontrar empleo a través de la web 331.96

@ Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración http://extranjeros.mtas.es/es/index.html

Tom

 Cómo preparar un buen currículum 331.96 San On informar-nos / Dónde informarnos

 Barcelona Activa http://www.barcelonactiva.es (Català, castellà i anglès) Tel. 93 401 97 77 Oficina de treball de la Generalitat (OTG). Oficina de trabajo de la Generalitat (EIXAMPLE) Aragó, 182 93 4543904 SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_e s/home.html Servei d’Atenció als Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER). Informació i orientació per a la formació i la inserció laboral. Servicio de Atención a los Inmigrantes, Extranjeros y Refugiados (SAIER). Información y orientación para la formación y la inserción laboral. Av. Paral·lel, 202 93 256 27 00

Formació / Formación Escoles d’adults / Escuelas de adultos Districte Eixample / Districto Eixample

 Centre d'Adults López Vicuña Consell de Cent, 397 http://www.centrepassatge.com

 Centre de Formació d'Adults Centre Passatge Ptge. Mercader, 13 http://www.centrepassatge.com

Per aprendre català i castellà / Para aprender catalán y castellano Aula d’acollida 1: QS (llibre 1, 2, 3) [CD-Rom] 362.9 Aul El Catalán sin esfuerzo: de acuerdo con las normas gramaticales del Institut d’Estudis Catalans MM 433 Dor Digui, digui… [multimedia]: curs de català per a nocatalanoparlants adults MM 433 Dig Español : [para principiantes : español / árabe]. MM 434 El M

EIXAMPLE Associació de Veïns Esquerra Eixample Av. Roma, 139 baixos 618786762

 Grammaire et vocabulaire du catalan. 433.6 Fre Guia de espanhol : en português = Guía de español para hablantes de portugués 434 Fil Xarxa: llengua catalana 1: per a no catalanoparlants433.6 Xar

Religioses de Maria Inmaculada Consell de Cent, 393 baixos 93 4877886

Borses de treball per internet /Bolsas de trabajo por internet

@ www.anuntis.com @ www.gencat.es/treball @ https://feinaactiva.gencat.cat/ @ www.infoempleo.com @ www.infofeina.com @ www.infojobs.net @ www.oficinadetreball.cat @ www.oficinaempleo.com @ www.segundamano.es @ www.topjoblsnet @ www.trabajo.org

 Historietas y pasatiempos : nivel 1. 434 Lop Lectures graduades / Lecturas graduadas

 Artigas, Teresa. El Lladre del mocador verd 433.2 Art Doyle, Arthur Conan, Sir. Sherlock Holmes resol tres casos 433.2 Doy Toledo, Clotilde. La Cajita de hueso 434.2 Tol Villanueva, Clara. De fiesta en primavera 434.2 Vil Lectura fàcil / Lectura fácil

 Barbal, Maria. Pedra de tartera LF Bar Kipling, Rudyard. El Libro de la selva LF Kip Poe, Edgar Allan. L'Escarabat d'or LF Poe Stevenson, Robert Louis. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde LF Ste


Àudiollibres / Audiolibros

 Marçal, Maria Mercè. Lluna, sal, sang, exili i sextina inèdita CD 6.MAR 12 Rodoreda, Mercè. Dotze dames i una reina CD 6.ROD 14

 Kipling, Rudyard. El Cuento más hermoso del mundo CD 6.KIP 13 Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo : selección CD 6.JIM 13 Cursos / Cursos

 Servei d’Atenció als Immingrants, Estrangers i Refugiats (SAIER). Servei d’acolliment linguistic I orientació per a l’accés a cursos basics. - Servicio de Atención a los Inmigrantes, Extranjeros y Refugiados (SAIER). Servicio de acogida lingüística y orientación para el acceso a cursos básicos Av. Paral·lel, 202, 93 256 27 00

Dia Internacional de l’Immigrant

Eixample: Català/catalán - Comissió Catalana d’Ajuda al castellà/castellano Refugiat C/ Aribau 3, 1r 12ª 93 301 25 39 Castellà/castellano - Escola d’Adults Francesc Layret Ptge. San Bernat 9 93 317 00 44 Català/Catalàn - Òmnium Cultural C/ Diputació 276 93 319 80 50 - Xarxa Comunitària Sant Antoni C/ Viladomat 78, 4t - Consorci per a la Normalització Lingüística. (Delegació de l’Eixample) C/ Mallorca, 115-123 93 451 2445 eixample@cpnl.cat

18 DESEMBRE

Informàtica i noves tecnologies / Informática y nuevas tecnologías

@ http://www.cibernarium.cat @ Biblioteca Sagrada Família. Sala Multimèdia: ofereix tallers multimèdia i internet. Per inscriure’s els cursos només s’ha de tenir el carnet de biblioteques. Les inscripicons comencen el dia 15 del mes anterior i es poden fer a la mateixa biblioteca o a través de la pàgina web de la biblioteca. Biblioteca Sagrada Família. Sala Multimèdia: ofrece talleres multimedia e internet. Para inscribirse a los cursos sólo se ha de tener el carnet de bibliotecas. Las inscripciones comienzan el día 15 del mes anterior y se pueden hacer en la misma biblioteca o a través de la página web de la biblioteca. www.bcn.cat/bibsagradafamilia

Provença, 480 08025 Barcelona Tel. 93 450 87 33 b.barcelona.sf@diba.cat

Aprendràs a viure, finalment, a la frontera d’aquests dos mons, un lloc que pot ser divisió, però que també és encontre, punt de trobada.

Guia temàtica Dia de l'Immigrant 2011  

Guia de lectura temàtica en motiu de la celebració del Dia de l'Immigrant 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you