Page 1

Бойко Боев


Лицензиране и свобода на изразяване  Понятие за лицензиране 

Даване на разрешение от държавата за издаване на печатни издания или излъчване на програми


Опасности, свързани с лицензирането  Държавата може 

да задуши критически гласове

да даде предимство на определени медии


Лицензирането и свободата на изразяване  Лицензирането е вмешателство в свободата на

изразяване. Затова трябва да отговаря на тристепенния тест:  

1. Да е регулирано в закон 2. Да цели една от допустимите от международното право цели 3. Да е необходимо в демократичното общество за постигането на целта


Цели на лицензирането  Предотвратяване на безредици, защита на правата  Регулиране на предоставянето на ограничени

ресурси (радиочестоти)

 Развитие на независими и плуралистични медии


Необходимост в демократичното общество І. Понятие за необходимост 1. Непосредствена обществена нужда 2. Пропорционалност Най-малкото ограничение за свободата на изразяване ІІ. Анализ на необходимостта за  Печатни медии  Електронни медии  Медии базирани на Интернет


Плурализъм и радиочистотен план  Нужда от плурализъм:  Демокрация: служене на нуждите на всички различни обществени групи  Право на информация от различни източници  Плурализмът трябва да е основна цел на държавната регулация на медиите  Плурализъм на радиочистотен план  Създаване  Консултация със заинтересуваните страни


Защита на независимостта на лицензионния орган Независимост на регулатора от правителството.

Гаранции:

 Назначение  Правила

против конфликти на интереси  Фиксирана продължителност на мандата; защита срещу произволно прекратяване на мандата  Отчетност  Финансиране

Право на съдебна защита срещу решенията на

регулатора


Управление на лицензионната дейност  Предоставяне на лицензи      

Радиочистотен план и стратегия Нужда от прозрачност Нужда от срокове Предварително изготвяне на критериите и правилата Писмени мотиви Право на съдебно обжалване

 Лицензионни изисквания  Общи и специални изисквания  Лицензионни такси  Видове лицензи  Наземно аналогово радиоразпръскване  Наземно цифрово радиоразпръскване


Един пример от практиката  Глас “Надежда” срещу България  ЧУЖБИНА Страсбург наказва България заради НСРТ  Вестник Сега Светослав Терзиев  България бе осъдена вчера в Страсбург, че е погазила свободата на словото чрез

немотивирано и потайно решение на НСРТ през 2000 г. Европейският съд за правата на човека постанови държавата да плати 5000 евро за морални щети и 2500 евро за съдебни разноски на Анатоли Еленков от София, който не успял да получи лиценз за радио "Глас Надежда".

 Еленков смятал да прави регионално протестантско радио в София, но молбата му

била отхвърлена не по религиозни причини, а по други субективни съображения, които даже не му били съобщени. Казали му само, че не отговаря на критериите, без да посочат какво имат предвид. Опитите му да защити правата си в съда били напразни, защото жалбата му дори не била разгледана по същество и получила формален отказ. Така държавата нарушила едновременно два члена от конвенцията за правата на човека - за свободата на изразяването (чл. 10) и за правото на ефективни правни средства за защита (чл. 13).


Контролът на държавата върху Интернет  Достъп до Интернет  Регулиране на съдържанието  Филтриране и блокиране  Мониторинг и наблюдение


Контрол върху достъпа до Интернет Държавата може да контролира достъпа чрез:  Лицензиране на доставчиците  Лицензиране местата за публичен достъп  Ограничаване на местата за публичен достъп  Определяне на високи такси за ползване на Интернет  Блокиране на Интернет страници


Контрол върху съдържанието  Има нужда от контрол  Защита на други права и легитимни ценности  Използване на триединния тест за ограниченията на свободата на изразяване  Трудности при контрола:  Интернет е глобален- има различни стандарти  Чий стандарт ще бъде наложен


Филтриране и блокиране  Филтриране от семейства е ОК.  Възможни са проблеми при филтрирането от

държавата и доставчиците поради трудности с определяне на незаконното съдържание

 Блокирането трябва да е възможно само за

незаконно съдържание след решение на съда.


Мониторинг и наблюдение  Причини:  Политически контрол (Китай, Белорус)  Национална сигурност и безопасност (САЩ, Холандия)

 Проблеми:  Неясни закони  Следене без да е стриктно необходимо  Липса на гаранции срещу злоупотреба


Задължения за доставчиците на Интернет  Да провеждат мониторинг върху съдържанието  Да докладват на властите за нарушения  Да не предоставят хостинг на определени

организации

 Да закриват сайтове с определено съдържание


Проблеми  Доставчиците не са  съден орган  не знаят как да правят баланс между различни

права

 няма изискване за справедлив процес


Саморегулация на доставчиците По-малко проблеми в сравнение със законовото регулиране  Не се носи наказателна отговорност  Няма задължение за докладване на полицията  Никоя държава няма да се стреми да наложи своите

национални закони за регулиране на Интернет

Нужда от защита от страна на държавата срещу доставчици, които сами цензурират сайтове, или които преследват икономически интереси.


Един пример от действителността Забрана на You Tube в Турция През 2007 съд в Истанбул забрани достъпа до сайта за обмяна на видео файлове You Tube в отговор на жалба срещу видеоматериали, обиждащи Мустафа Кемал Ататюрк, бащата на Турската Република. Видеоматериалите са поставени от гърци, които твърдят, че Ататюрк е гей. Съдът прилага Наказателния кодекс на Турция, който забранява критиката срещу Ататюрк и турската идентичност.

Лицензиране на медиите. Контрол върху Интернет.  

Презентацията на Бойко Боев пояснява практиката на лицензиране на медиите от страна на държавата и опасностите, които тя крие за свободата н...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you