Page 1

deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:09 Uhr

Seite 1

Anna

e nd a l e v천 i m a l u s ! Saksa keel avab uksi.

deutsch.e e


26.11.2008

11:09 Uhr

Seite 2

Armsad lugejad, mind rõõmustab Teie huvi Saksamaa, saksa keele ja saksa kultuuri vastu. Käesolev brošüür annab ülevaate saksa keelest, mida räägitakse Euroopas emakeelena kõige rohkem. Õppige saksa keelt – keelt, mis ühendab eestlasi ja sakslasi juba sajandeid. Külastage Saksamaad – ma olen veendunud, et reis Saksamaale pakub Teile uusi ja unustamatuid muljeid! Nautige saksa kultuuri – lisaks Goethele, Berliinile ja Oktoberfest`ile on Saksamaal veel palju muudki avastamisväärset.

Liebe Leserinnen und Leser, ich freue mich über Ihr Interesse an der deutschen Kultur. Diese Broschüre gibt Ihnen Aufschluss über die am häufigsten gesprochene Muttersprache in Europa. Sie ermöglicht Ihnen den Zugang zu einer vielseitigen und faszinierenden Kultur. Lernen Sie Deutsch – Eine Sprache, die Esten und Deutsche seit Jahrhunderten verbindet. Besuchen Sie Deutschland – Ich bin sicher, Sie werden mit neuen und unvergesslichen Eindrücken zurückkehren! Erleben Sie deutsche Kultur – Neben Goethe, Berlin und dem Oktoberfest hat Deutschland viele andere kulturelle Höhepunkte zu bieten, die es zu entdecken lohnt. Julius Bobinger Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Estland

deutsch.ee

deutsch.ee

deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd


deutsch.ee

deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

ISBN 978-9949-18-197-1

26.11.2008

11:09 Uhr

Seite 1

Sisukord Miks on saksa keel mulle vajalik?

2-5

Eesti ja Saksamaa suhted

6-7

Saksa keel – hüppelaud Teie ametialases karjääris!

8-9

Habseligkeiten | varanatuke

10 - 11

Die Schule.kool

12 - 13

Saksamaal võib nii mõndagi näha!

14 - 15

Nii lihtne ongi saksa keel!

16 - 17

Saksa keelt ja kultuuri vahendavad asutused Eestis

18 - 21

1


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:09 Uhr

Seite 2

Arvan, et kõige olulisem, mida saksa keel ja Saksamaaga suhtlemine mulle on andnud, on inimesed. Inimesed, kelle seltsis olen veetnud suurepäraseid tunde oma elust, inimesed, keda muidu vaevalt kohanud oleksin.” Dank der deutschen Sprache und meiner Kontakte nach Deutschland habe ich die Menschen dort kennengelernt, was für mich sehr wichtig ist. Menschen, mit denen ich wunderbare Stunden in meinem Leben verbracht habe; Menschen, die ich sonst wahrscheinlich nie getroffen hätte.“ Maarja Jakobson, näitleja

Globaalses mõttes on iga keel omaette varandus. Saksa keel on muutunud minu kodukeeleks, eluvajalik keel nii tööl kui ka kodus. Keel, millest ei saa oma elukutses üle ega ümber, sest väga oluliste komponistide repertuaar on saksa keeles.” In globaler Hinsicht ist jede Sprache ein Vermögen an sich. Die deutsche Sprache ist meine Muttersprache geworden, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause. Es ist die Sprache, die ich in meinem Beruf auf jeden Fall brauche, weil das Repertoire der wichtigsten Komponisten auf Deutsch ist.” Annely Peebo, ooperilaulja

deutsch.ee


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:09 Uhr

Seite 3

Ma olen tänulik, et saatus mind Saksamaale viis, et ma olen saksa keelt tundma õppinud. See on mind aidanud kogu maailmas.“ Ich bin dankbar, dass das Schicksal mich nach Deutschland gebracht hat und dass ich die deutsche Sprache gelernt habe. Das hat mir in der ganzen Welt geholfen.“ Arvo Pärt, helilooja

3


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:09 Uhr

Seite 4

Goethe on kirjutanud: “Kes oma leiba pole söönud pisarsilmil” – aga mina kui tõlkija nimetan saksa keelt oma leivakeeleks ning – Goethe jätkab: “ja nuttes pole veetnud vaevarikkaid öid, ei tunne see teid, taevajõud!” – tudengina tuupides olin vahel lähedal ka (viha)pisaraile (sest eesti keel ei tunne sugu ega artikleid), nii et ma peaksin natuke teadma neid “taevajõudusid”, mis saksa keeles elavad. Mulle meeldib see keel.“ Wer nie sein Brot mit Tränen aß – ich als Übersetzer nenne Deutsch meine Brotsprache und beim Pauken in den kummervollen Nächten als Student bin ich auch den (Wut)Tränen manchmal ziemlich nahe gewesen (denn das Estnische hat kein Genus und keine Artikel). Also sollte ich ein bisschen die “himmlischen Mächte” kennen, die dem Deutschen innewohnen. Ich habe diese Sprache gern.“ Mati Sirkel, tõlkija

deutsch.ee


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:09 Uhr

Seite 5

Saksa keel on osutunud mulle oluliseks kapitaliks nii sümboolses kui otseses tähenduses, võimaldades nii meeldivaid inimlikke suhteid, tööd, reise, tuntust ja teenistustki. Saksa ringkondades on mul giidina hüüdnimeks "Rückwärtsgänger", kuna tavatsen käia rühma ees selg ees, et mitte kaotada rääkimisaega liikumisel ühe vaatamisväärsuse juurest teise juurde. Kui nad näevad, et ma Tallinna nii hästi tunnen, et peale vaatamata ja komistamata ületan tänavate äärekivid ja muud takistused, hakkavad nad usaldama ka seda, mida räägin.“ Die deutsche Sprache ist für mich ein wichtiges Kapital und das sowohl in symbolischem als auch direktem Sinn. Sie hat mir angenehme menschliche Beziehungen, Arbeit, Reisen, Bekanntheit sowie Verdienst ermöglicht. In deutschen Kreisen kennt man mich als Reiseführer mit dem Spitznamen "Rückwärtsgänger“, weil ich vor der Gruppe rückwärts gehe, damit ich während des Spaziergangs von einer Sehenswürdigkeit zu der anderen nicht die Zeit zum Sprechen verliere. Wenn die Touristen sehen, dass ich

Tallinn so gut kenne, dass ich ohne Schauen und Stolpern die Bordsteine und andere Hindernisse überwinde, dann vertrauen sie auch dem, was ich erzähle.“ Jüri Kuuskemaa, kunstiajaloolane 5


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:09 Uhr

Seite 6

Eesti ja Saksamaa suhted Eesti ja Saksamaa ajaloolised suhted ulatuvad keskaega, mil Eesti ala liitus ristisõdade tulemusena LääneEuroopa kultuuriruumiga. Kuni Vana-Liivimaa lagunemiseni 16. sajandil kuulus Eesti ala Saksa Rahvuse Püha Rooma keisririigi koosseisu. Tekkisid ja arenesid linnalised asulad ning Tallinn ja Tartu said juba 13. sajandi keskpaigas linnaõigused: Tallinnas oli selleks Lüübeki, Tartus Riia õigus. Tallinn, Tartu, Pärnu ja Viljandi kuulusid ka Hansa Liitu, olles olulisteks vahendajateks Ida ja Lääne vahel. Keskajal Hansa ruumis kõneldud keskalamsaksa keel oli kõnekeeleks ka Vana-Liivimaal ning sellest ajast pärineb ka suur osa saksa laensõnadest eesti keeles. Mõningate hinnangute kohaselt on kuni kolmandik eesti keele põhisõnavarast saksa päritolu.

deutsch.ee

Eesti kultuurilugu on tihedalt seotud saksa kultuuriga, võib öelda, et tänapäeva eestlases, tema keeles ja kultuuris on väga palju seda, mis on saadud sakslastelt või nende kaudu mujalt Euroopast. Saksa mõju ulatub kulinaariast (hapukapsas ja õlu) arhitektuurini (nii keskaegsed linnasüdamed, gooti stiilis kirikud kui ka mõisaansamblid), käsitööst, rõivastest ja kommetest kirjanduslike stiilideni. Kultuurielus oli väga oluliseks sammuks Anton Thor Helle 1739. aastal eesti keelde tõlgitud Piibel. Kuni 1870. aastateni oli enamik Eesti koolides kasutatavatest eestikeelsetest kooliõpikutest sakslaste kirjutatud. Estofiil Georg Julius von SchultzBertramilt pärineb idee Kalevipoja koostamiseks, ka eestlaste laulupidude traditsioon sai innustust kohalikest baltisaksa laulupidudest. Eesti olulisim haridusasutus Tartu Ülikool taasavati 1802. aastal saksakeelse, saksa ülikoolimudelit ning Humboldti haridusideaali järgiva kõrgkoolina.

Ka tänapäeval on Eesti ja Saksamaa vaheline koostöö erinevates valdkondades endiselt tihe ja hea.


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 7

7


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 8

Saksa keel – hüppelaud Teie ametialases karjääris! Saksamaa ja Eesti vahel on juba Hansa Liidu aegadest head majandussuhted, mis on viimastel aastatel veelgi süvenenud. Saksamaa Liitvabariik on Eestile oluline kaubanduspartner ja üks tähtsamaid välismaiseid investoreid. Mõlema riigi tihe majandusalane koostöö on toonud kaasa vajaduse saksa keelt kõneleva tööjõu järele – seda enam, et hetkel on Eestis ligi 400 Saksamaa kapitalil põhinevat ettevõtet. Nii on saksa keele oskus üks parimaid eeliseid, et saada huvitav, hästi tasustatud ja kindel töökoht. Samuti võib töötamine Saksa ettevõttes saada verstapostiks edasises karjäärielus. Euroopas elab üle 100 miljoni inimese, kes räägivad saksa keelt emakeelena. Õppige saksa keelt ning kasutage sel moel ahvatlevaid võimalusi Euroopa tööturul.

deutsch.ee

Saksa-Balti Kaubanduskoda kuulub Saksamaal Saksa Tööstus- ja Kaubanduskodade süsteemi. Selle võrgustiku kaudu on võimalik luua soovitud kontakte Saksamaal ning hankida vajalikku informatsiooni toetamaks firmade tegevust Saksamaal. www.ahk-balt.org


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 9

I N T E R N AT I O N A L

Majas Suurtüki 4b toimetavad üksmeeles Saksa-Balti Kaubanduskoda ja Tallinna Saksa Kultuuriinstituut / Goethe Instituut Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus The German Chamber Network

Spielwarenmesse eG Nürnberg

Schleswig-Holstein Büro

Kooperationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommern

9


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

Oma asukoha tõttu Euroopa südames, olles ümbritsetud üheksast naaberriigist, on Saksamaa ja saksa keel olnud läbi ajaloo Euroopas tähtsal kohal. Seda positsiooni pole ei maa ega keel ka tänapäeval kaotanud. Euroopa Liidu liikmesriikide seas on Saksamaa suurima rahvaarvuga riik ning Euroopas räägib saksa keelt emakeelena kõige rohkem inimesi – rohkem kui 100 miljonit: Saksamaal, Austrias, Liechtensteinis, suures osas Šveitsis, Põhja-Itaalias (Lõuna-Tirol), Taanis (Põhja-Schleswig), väiksematel aladel Belgias, Luksemburgis ja Ida-Prantsusmaal. Goethe Instituut ja Saksamaa Keelenõukogu korraldasid 2004. aastal kõige ilusama saksakeelse sõna võistluse. Võistlusest võttis osa 22 000 inimest kogu maailmas ja allpool on mõned näited pakutud sõnadest.

deutsch.ee

26.11.2008

11:10 Uhr

Habseligkeiten | varanatuke Valiti kõige ilusamaks saksakeelseks sõnaks. „See sõna ei tähista omandit ega väljenda inimese jõukust, küll aga tema vara ja seda oma sõbralikkurblikul moel nõnda, et nende asjade omanik on meile sümpaatne ja armastusväärne.“ Doris Kalka Saksamaalt

Seite 10

Und | ja „See on minu jaoks kõige ilusam saksakeelne sõna, kuna talle järgneb alati midagi.“ Jürgen Becker Saksamaalt


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 11

Libelle | kiil ...valisid lapsed kõige ilusamaks sõnaks saksa keeles. 9-aastane Sylvan Viese Saksamaalt põhjendab seda nii: „Minu meelest on kõige ilusam saksakeelne sõna Libelle, sest mulle meeldivad sõnad, milles on „l“ ja selles sõnas on neid tervelt kolm. Seda sõna on nii kerge hääldada. Ta nagu libiseb suust. Aga mulle meeldib ka, kuidas kiilid nii ilusasti lendlevad ja just selle tunneb ära ka sõnas. See sõna mõjub nii, et juba algusest peale ei ole nende loomade ees hirmu. Kui selle looma nimi oleks Wutzelkrump, siis ta ei oleks nii ilus. Ma tahaksin väga teada, kes selle sõna välja mõtles. See inimene oli kindlasti väga sõbralik, kuna see on kõige sõbralikum sõna, mida ma tean.“

11


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

Iga keel avab ukse uude maailma, olles võtmeks erinevate rahvaste, kultuuri ja kirjanduse mõistmisel. Tänases ühiskonnas, kus nende maailmade vahel on üha rohkem kokkupuutepunkte, saab paljukeelsusest üks võtmekvalifikatsioone. Inglise keele kui rahvusvahelise suhtluskeele oskust peetakse pea iseenesestmõistetavaks, iga järgmise keele oskus on aga justkui lisaväärtus. Identifitseerides end muuhulgas ka mitmekeelse ning mitmekultuurilise Euroopaga, on rikkalik keelepagas aga lausa loomulik eeldus tõhusaks toimetulekuks. Õpetatavate võõrkeelte valikutes on Eesti koolid vabad, tul-

26.11.2008

11:10 Uhr

Saksa keele õppimisel ja õpetamisel Eesti koolides on pikk traditsioon,

Die Schule.kool les võimalusel vastu õppijate kui ka nende vanemate soovidele. Esimese või teise võõrkeelena tehakse valikud inglise, saksa, vene või prantsuse keele vahel. Tänase Euroopa kontekstis, eriti aga mõeldes meie endi ajaloole, kirjandus- ja kultuuritraditsiooni kujunemisele ning jätkuvale tihedale koostööle erinevates valdkondades, tuleks kindlasti esile tõsta saksa keele kui võõrkeele osatähtsust.

deutsch.ee

19. saj. lõpuni oli saksa keele roll ning mõju Eesti koolielus eriti suur. Lähiminevikku vaadates tõusis saksa keele õppijate arv järsult alates taasiseseisvumisajast. Tänasel päeval õpetatakse keelt nii esimese, teise, kolmanda kui ka neljanda võõrkeelena. On mitmeid saksa keele süvaõppe profiiliga koole nagu nt Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tartu Raatuse Güm-

Seite 12

naasium, aga ka saksa keele süvakallakuga klasse. Mitmetel Eesti koolidel on sõpruskoolid saksa keelt kõnelevates riikides, osaletakse rahvusvahelistes projektides. Murettekitav tõsiasi on aga see, et üha vähem õpitakse koolides saksa keelt esimese võõrkeelena, kuid just see tagab tulevikus väga hea keeleoskuse ning paremad võimalused tööturul. Alustades saksa keele õppimisega luuakse hea alus iga järgneva keele omandamisele, mis lubab kooli lõpetada mitme võrdväärselt heal tasemel oleva võõrkeele oskusega.


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 13

13


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

Euroopa südames asuv Saksamaa on rikas omapäraste sündmuste poolest – veini- ja õllepidustused, muusikafestivalid, kunsti- ja teatrisündmused ning loomulikult põnevad spordiüritused. Paljud neist on aja jooksul muutunud legendaarseteks ja kogunud tuntust terves maailmas. Saksamaa – see on pidu kõikidele meeltele. Seiklushimulised leiavad siit vaheldusrikka kultuuri- ja meelelahutusprogrammi ning seejuures on neil ainulaadne võimalus õppida tundma inimesi, elustiili ning ka keelt.

26.11.2008

11:10 Uhr

Kaum ein anderes Land bietet solch eine Vielfalt einzigartiger Erlebniswelten und das im Herzen Europas: Wein- und Bierfeste, Musikfestspiele, Kunst- und Theaterereignisse und selbstverständlich spannende Sportveranstaltungen. Viele sind dazu inzwischen legendär und besitzen enorme Anziehungskraft. Deutschland ist ein Fest für alle Sinne. Erlebnishungrige finden hier ein abwechslungsreiches Programm aus Kultur und Unterhaltung und dabei die einmalige Gelegenheit, Menschen, deren Lebensart und Sprache unterhaltsam kennenzulernen.

Saksamaal võib nii mõndagi näha! In Deutschland kann man was erleben!

deutsch.ee

Seite 14


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 15

15


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 16

Nii lihtne ongi saksa keel!

TreppetreppGoldkuldKronekroon Pfanne pann Kleid kleit Tomate tomat Korb korv Mütze müts Pinsel pintsel Perle pärl Wurst vorst Tasse tass Kanne kann Ballpall Kofferkohver Elefant elevant LöwelõviGitarrekitarrRatterottTubetuubPflaumeploom KaffeekohvBanane banaan PandapandaSchalsall ZebrasebraLampelampHammerhaamerWasservesi Tulpe tulp Mantel mantel Kirsche kirss Bus buss Vulkan vulkaanGlasklaasKönigkuningasBibelpiibelSuppe supp Ritterrüütel Eimerämber Farbe värvKartoffel kartulRahmenraamBrautpruutOrgelorelTaxitakso Musikmuusika

deutsch.ee


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 17

Eesti ja saksa keeles on palju sarnaseid sõnu, mille sugulust on kerge ära tunda. Nii muutub saksa keele õppimine huvitavaks, põnevaks ja mõnikord ka väga lihtsaks. See valmistab rõõmu isegi kõige väiksematele ...

17


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 18

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut / Goethe Instituut

Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus

Tallinna Saksa Gümnaasium

Goethe Instituut on üle maailma tegutsev Saksamaa Liitvabariigi kultuuriinstituut, mille eesmärgiks on edendada saksa keelt ja vahendada informatsiooni kultuuri-, ühiskonna- ja poliitikaelu kohta.

Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus (DAAD) toetab ülemaailmselt tudengeid, teaduskraadiga isikuid, doktorante, kunstnikke, praktikante ja teadlasi ning kõrgkoolide õppejõude. DAAD annab välja lühi- ja pikaajalisi stipendiume, toetab rahaliselt grupireise, teadlaste, külalisdotsentide ja lektorite vahetust välismaistesse kõrgkoolidesse, projektipõhist teaduslikku koostööd Saksa ja välismaiste kõrgkoolide vahel, Saksa kõrgkoolide rahvusvahelisi programme, Saksamaaga seotud õppekavasid, keskuseid ja kõrgkoole välismaal.

Tallinna Saksa Gümnaasium (TSG) on ainus kool Baltikumis, kus on võimalik õppida saksa keeles vastavalt saksa õppeplaanidele. Saksakeelses osakonnas töötab hetkel kümme saksa õpetajat. Osakonna õpilasi valmistatakse ette saksa ja eesti abituuriumiks. Sel põhjusel õpetatakse osasid aineid eesti ja osasid saksa keeles. Saksakeelne osakond algab 7. klassiga ja see on avatud kõikidele TSG (saksa keele süvaõpe alates 2. klassist) ning teiste koolide õpilastele. Osakond sobib õpilastele, kes tunnevad suurt huvi saksa keele ja loodusteaduslike ainete vastu. Lisaks sellele on TSG õpilastel võimalik sooritada Saksa II astme keelediplomi eksam. www.saksa.tln.edu.ee

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut on loodud Eesti initsiatiivil 1991. aastal tutvustamaks saksa kultuuri Eestis. 1999. aastal avati Eestis Goethe Instituut ja sellest ajast alates esitlevad mõlemad end nime all Tallinna Saksa Kultuuriinstituut / Goethe Instituut. www.goethe.de/tallinn

DAAD lektorid Tallinnas ja Tartus ning DAAD infokeskus Riias vastavad kõrgharidust ja teadustööd puudutavatele küsimustele, aitavad valida sobivaimat kõrgkooli Saksamaal ning nõustavad kandideerimisel. www.daad.lv, www.daad.de

Begegnung deutsch.ee


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 19

Tartu Saksa Kultuuri Instituut Deutsches Kulturinstitut Tartu

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

Saksa Lugemissaal Eesti Rahvusraamatukogus

Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus

1992. aastal avatud Tartu Saksa Kultuuri Instituut (SKI) ajaloolises hoones Kastani tänava nurgal on avatud kõigile saksa keele ja kultuuri sõpradele. SKI kursustel saab õppida saksa keelt ja sooritada Goethe Instituudi eksameid. Majas on raamatukogu saksakeelse ilukirjanduse ja metoodilise kirjandusega ning Šveitsi lugemistuba. Pakume ka saksa keele õpetajatele täienduskoolitust ja üürime soovijaile välja meie kaunist juugendstiilis saali.

Saksa saal Eesti Rahvusraamatukogus avati 22. jaanuaril 1996. a koostöös Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna ja Goethe Instituudiga, kes rahastavad regulaarselt saali kogude täiendamist ning aitavad vahendada esinejaid seminaridele.

Eestis on 2008. a seisuga 13 keelediplomi kooli (DSD-kooli), mille õpilastel on võimalik sooritada Saksamaa Liitvabariigi Kultuuriministrite Konverentsi II astme keelediplomi eksam.

Igal aastal toimub meie majas ja väljaspool instituudi ruume ca 50 erinevat kultuuriüritust: näitused, teatrietendused, filmiõhtud, loengud, kontserdid jms. Osavõtt neist on tasuta, sest SKI kultuuriprogrammi toetab Goethe Instituut. www.dki.ee

Saali kogu sisaldab üle 6500 teaviku ning lugejapileti omanikud saavad neid kaheks nädalaks koju laenutada. Saal vahendab informatsiooni saksa kultuuri, ühiskonnaelu, ajaloo ning õppimisvõimaluste kohta Saksamaal, samuti korraldab koos partneritega seminare, loenguid, näitusi, filmiõhtuid, temaatilisi tunde saksa keele huvilistele jm. www.nlib.ee/1214

• Eksam, mida kogu maailmas sooritab iga aasta umbes 16 000 noort, kellest parimad saavad Saksamaa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) stipendiumi õpinguteks Saksamaal. 2007/08. õppeaastal sai sellise stipendiumi ka neli Eesti koolide õpilast; • eksam, mida Eestis tunnustatakse saksa keele riigieksamina; • eksam, mille on 2007/08. õa seisuga Eestis sooritanud 1159 õpilast. • Keeletasemel C1 eksami sooritanu saab võrdsetel alustel sisse astuda ükskõik millisesse Saksamaa Liitvabariigi kõrgkooli. www.zfa-tallinn.dasan.de

mit Deutsch 19


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

Initsiatiivi „Schulen: Partner der Zukunft“, mille eesmärgiks on luua vähemalt 1000 koolist koosnev globaalne võrgustik ning pakkuda noortele inimestele, kes huvituvad saksa keelest ja Saksamaal toimuvatest kultuurilistest ja ühiskondlikest arengutest, kõige optimaalsemat toetust, kutsus 2008. aastal ellu Saksamaa Liitvabariigi välisminister dr. Frank-Walter Steinmeier. Eestis kuuluvad partnerkoolide võrgustikku Tallinna 21. Kool, tema partnerkool Miina Härma Gümnaasium ning kõik DSD-koolid.

deutsch.ee

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 20


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

26.11.2008

11:10 Uhr

DSD-koolid / partnerkoolid Tallinn

| Kadrioru Saksa Gümnaasium | Tallinna Saksa Gümnaasium (saksakeelse osakonnaga) | Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium | Rocca al Mare Kool | Tallinna 53. Keskkool | Tallinna Humanitaargümnaasium Haapsalu | Haapsalu Gümnaasium Loo | Loo Keskkool Paide | Paide Ühisgümnaasium Viljandi | Viljandi Paalalinna Gümnaasium Tartu | Tartu Raatuse Gümnaasium | Tartu Kivilinna Gümnaasium | Hugo Treffneri Gümnaasium

| www.oishum.ee | www.ramkool.edu.ee | www.53kk.tln.edu.ee | www.humg.tln.edu.ee | www.hg.edu.ee | www.lookool.ee | www.paideyg.ee | www.vpg.vil.ee | http://raatuse.rtk.tartu.ee | www.kivilinn.tartu.ee | www.htg.tartu.ee

Tallinn Tartu

| www.21k.ee | www.mhg.tartu.ee

| Tallinna 21. Kool | Miina Härma Gümnaasium

| www.ksg.edu.ee | www.saksa.tln.edu.ee

Seite 21

Saksa keelt ja kultuuri vahendavad asutused Tallinna Saksa Kultuuriinstituut / Goethe Instituut www.goethe.de/tallinn Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus www.daad.lv, www.daad.de Tartu Saksa Kultuuri Instituut www.dki.ee Saksa Lugemissaal Eesti Rahvusraamatukogus www.nlib.ee/1214 Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus www.zfa-tallinn.dasan.de Saksa-Balti Kaubanduskoda www.ahk-balt.org 21


deutsch_A5_7.qxd:deutsch_A5Q.qxd

Koostaja Ständiger Ausschuss Deutsch als Fremdsprache in Estland Toom-Kuninga 11 15048 Tallinn Idee ja teostus bevisio Visuelle Kommunikation Dipl.-Des. Bruno Bolli Thomas Laleicke www.bevisio.de Fotod Tiitelleht: Bruno Bolli, lk 2, 3: Erakogu, lk 4/5: Bruno Bolli, lk 4 Kalju Suur, lk 5: Erakogu, lk 6: Jaan Heinmaa, lk 6-7: Bruno Bolli, lk 8: fotolia, lk 9: Tuuli Tiivel, lk 10/11: fotolia, lk 12: fotolia, lk 13: fotolia, lk 14-15: Franz Pfluegl, lk 17: Rolf Hellmeier, lk 20: Bruno Bolli

Š 2008 ISBN 978-9949-18-197-1

deutsch.ee

26.11.2008

11:10 Uhr

Seite 22

Titel  
Titel  

Descripton