3759 Flickan i drömfångaren – Lärarhandledning (smakprov)

Page 1

Flickan i Drömfångaren – Lärarhandledning Ingrid JönssonFlickan i Drömfångaren - Lärarhandledning

Kära kollegor Flickan i drömfångaren är en barnroman som tar upp flera teman, och den lämpar sig väl för olika typer av målinriktat arbete i klassen. Jag har valt att dela upp lärarhandledningen i tre delar: 1. Läsförståelse – det viktiga textsamtalet...................................................................... sid 2 2. Diskutera och värdera – att jobba med värdegrundsfrågor................................sid 20 3. Jobba tematiskt – fakta om Nordamerikas ursprungsamerikaner...................sid 26

Beta Pedagog AB Skutevägen 1 432 99 Skällinge info@betapedagog.se www.betapedagog.se Tel. 0340-355 05 Ingrid Jönsson Illustrationer: Marta Leonhardt Redaktör: Stellan Adolfsson Art. nr. beta-3759 ISBN 978-91-86213-71-8 Första upplagan, 2014 © Ingrid Jönsson, Beta Pedagog AB, 2014

1


Flickan i Drömfångaren - Lärarhandledning

Läsförståelse Läslusten är en av grunderna för inlärning. Tyvärr är det svårt att få läslust innan man är en, något så när, god läsare. Men hur blir man en god läsare? Ja, det räcker inte att enbart läsa hyllmeter av böcker. Man måste prata om det lästa också! Jag tror att felet som vi pedagoger ofta gör, är att när barnen väl knäckt läskoden och fått upp en viss läshastighet, släpper vi dem mer eller mindre på egen hand i böckernas värld. Vi glömmer bort det viktiga textsamtalet! Att köpa in mängder med fint läsförståelsemateriel, som barnet i sin ensamhet ska sitta och jobba med, räcker alltså inte. Tvärtom, har det nog fått många elever att för tid och evighet förbanna läsning som en tråkig och onödig sysselsättning. När eleverna säger att det är tråkigt menar de många gånger att de inte förstår …

också under och efter läsningen. Hon ställer frågor och förutspår: Vad är detta för slags text? Genre? Vad kommer den att handla om? Hur vet du det? Hur tror du huvudpersonen kommer att agera nu när hon fått till sig den här informationen?

Reportern, som används under och efter läsningen, ställer frågor om texten på tre nivåer: På raden-frågor, mellan radernafrågor och bortom raderna-frågor.

Konstnären används under läsningen och finns med för att se, höra och känna det texten handlar om. Han/hon skapar inre bilder under läsningen.

• Detektiven reder ut oklarheter under läsningen och tar reda på vad nya ord och uttryck betyder. Detektiven läser om meningen och/eller stycket, och om det fortfarande är svårt under söks ordet. Liknar det något annat ord? Är det ett sammansatt ord, där du kanske känner igen ena ledet? Vilken ordklass är det? I sista hand kan man slå upp ordet.

Vi har i Sverige fått upp ögonen för reciprok undervisning. Metoden används mycket i USA och utgår från studier som forskarna Palinscar och Brown gjorde 1986. Palinscar och Brown var bland andra inspirerade av Vygotskij, en forskare som många svenska lärare är väl förtrogen med. Deras idé var att hitta duktiga läsares omedvetna strategier, och handfast lära ut dem till mindre goda läsare. Med reciprok undervisning menas ungefär ömsesidig undervisning. I korthet går det ut på att lärare och elev turas om att vara samtalsledare i en vägledd diskussion om texterna. Lärarens roll är att synliggöra omedvetna läsförståelseprocesser genom att undervisa om dem. De fyra huvudstrategierna som används i metoden är: • • • •

• Cowboyen arbetar under, och framförallt efter, läsningen. Han fångar textens kärna och sammanfattar det viktigaste. När barnen ska lära sig det här sättet att arbeta med läsförståelse, är det viktigt att tänka på att inledningsskedet med gemensamma texter, där läraren läser och leder samtalet, måste få ta tid. Det är viktigt, även i arbetet med yngre barn, att inte enbart lärarens röst hörs. Man kan ha gemensam högläsning, t.ex. svansläsning. Det innebär att barnen väljer att läsa t.ex. 1 – 5 meningar var. När någon tystnar tar en annan vid. Det flyter på bättre än man kan tro!

Att förutspå handlingen/ställa hypoteser Ställa egna frågor Klargöra otydligheter Sammanfatta texten med egna ord

Att gå igenom alla fem strategierna grundligt är A och O. Det får gärna ta några veckor innan man går vidare till nästa. Vissa läsfixare tar längre tid att få grepp om. Reportern är en sådan som måste få mycket tid. Avsätt tid till läsförståelsearbetet minst ett par gånger i veckan, och räkna med att det är ett arbetsätt som kommit för att stanna i ditt klassrum. Man blir inte klar med läsfixarna, de kommer att följa dina elever upp i åren och målet är att de

Martin Widmark, lärare och barnboksförfattare, har inspirerats av detta och initierade projektet En läsande klass. Projektet går i korthet ut på att ge Sveriges lärare verktyg för att bättre kunna lära ut läsförståelse. En anpassning, av de ursprungliga strategierna i reciprok undervisning, har resulterat i fem olika roller/läsfixare, som samtliga är utmärkta verktyg för bättre läsförståelse. • Spågumman används framförallt före, men

2


Flickan i Drömfångaren - Lärarhandledning

bli en god läsare överskuggar antalet ifyllda protokoll och diagram.

snabbt integreras naturligt i deras läsande. Läraren, som noga gått igenom texten i förväg och bestämt var lässtoppen ska vara, gör lämpliga pauser i läsningen och leder en diskussion om det lästa.

Det är också bra att tänka på att läsfixarna, även om de är roliga för de yngre eleverna, endast är verktyg för läsförståelse. Kännedom om de olika strategierna är ju inte detsamma som att kunna använda sig av dem. Målet är självständiga elever, som tack vare bra verktyg, som du som pedagog gett dem, klarar allt svårare texter i olika genrer.

När man går igenom de olika läsfixarna kan man, särskilt i arbetet med de yngre eleverna, förstärka genom olika rekvisita. Det kan vara passande huvudbonader, och gärna något symboliskt föremål som en pensel för konstnären och en mikrofon för reportern. Lita på att många elever vill spela de olika rollerna och hjälpa läraren att leda läsförståelsearbetet i klassen.

På efterföljande sidor får du förslag på frågor som du kan ställa efter de olika kapitlen i boken. Namnen, på de olika strategierna, förkortas, på de kommande sidorna, enligt följande: • Spågumman S • Detektiven D • Reportern på raderna frågor Rp • Reportern mellan raderna-frågor Rm • Reportern bortom raderna-frågor Rb • Konstnären K • Cowboyen C

Man kan också ha de olika läsfixarna, på laminerade kort (finns på En läsande klass webbsida), till hands, och tydligt visa vem som ställer de olika frågorna. Efter ett tag brukar barnen själva vilja komplettera med egna frågor och de funderar på vem det är som ställer en viss fråga. Då kan de få ha egna kort att vifta med. Nästa steg är att barnen själva, under lärarens överinseende, tar de olika rollerna i en läsgrupp, där de läser egna texter och hjälps åt att ställa och besvara frågor. När de är väl förtrogna med de olika rollerna kan eleverna i gruppen få läsprotokoll, där de gemensamt fyller i frågor och svar under de olika rollsymbolerna. Glöm inte att reciprok undervisning passar lika bra vid arbetet med faktatexter som vid skönlitterära texter. Det finns flera olika diagram och protokoll som barnen med stigande kunskaper och ålder kan använda sig av och som ytterligare stärker dem i deras utveckling till goda textanalytiker. På en läsande klass webbsida hittar du flera utmärkta sådana. Jag tror att det är viktigt att fundera på vilka protokoll och diagram som passar dig och din elevgrupp. Jag har t.ex. använt VÖL-diagrammet, i min andraklass, vid arbete med faktatexter, men bestämt mig för att vänta med vissa andra dokumentationssätt. Glöm inte att fokus, i reciprok undervisning, ligger på textsamtalet, och målet att

3


Flickan i Drömfångaren - Lärarhandledning

Före läsningen Nu är förstås Spågumman aktiv. Studera omslaget noggrant tillsammans. Vad tror du att det är för typ av bok? Vad är det som får dig att tänka så? Vad säger bilden och titeln? Finns det fler ledtrådar i omslagsbilden? Läs baksidestexten. Vad ger den för information? Bläddra i boken. Hur många sidor? Finns det bilder? Ger de några ledtrådar?

Efter kapitel 1 Spågumman: Vilken slags lärartyp tror du Tess lärare är? Detektiven:

Vad är korv Stroganoff för något?

Rp:

Vilka är Vera och Max? Vad hänger i Tess fönster och vem har hängt dit det?

Rm:

Hur känner sig Tess då hon står vid fönstret och tittar ut? Varför har inte Tess något att hitta på?

Rb:

Har du flyttat någon gång? Kan du känna igen Tess funderingar?

Konstnären: Blunda och föreställ dig Tess rum! Berätta! Cowboyen:

Sammanfatta det viktigaste du lärt dig, i detta kapitel, om huvudpersonen och hennes liv.

Efter kapitel 2 Spågumman: Tess beskriver olika grupperingar/gäng i klassen och berättar om de som blivit över, loser gänget, som hon själv tillhör. Tror du att hon hamnar i något annat gäng innan boken är slut? Detektiven: Vad menas med ett flashigt villaområde? Vad menas med en aspirant? Rp: Vad drömde Tess om just innan hon vaknade? Varför tyckte Tess att placeringen i klassen var jätteskum? Rm: Varför bankar hjärtat på Tess, då hon känner på metallen på flickan i drömfångaren? Rb: Har du någon gång känt precis som Tess gjorde, att det är skönt att slippa gå ut på rast för att man inte har någon att vara med? Konstnären: Beskriv din inre bild av Tess klassrum! Glöm inte de gröna ventilationsrören i taket. Cowboyen: Kan du sammanfatta grupperingarna i klassen, och berätta vad de, som har ledande roller i de olika gängen, heter?

4


Flickan i Drömfångaren - Lärarhandledning

Efter kapitel 3 Spågumman: Kommer Tess att få några nya affischer? Vilken typ av affischer vill hon ha, tror du? Detektiven:

Vad är det på en pizza Capricciosa? Vet du vad New Age betyder? Vad kan det finnas i en New Age-affär?

Rp:

Vad ska mammas arbetskompis, Lennart, hjälpa dem med? Vad är det sista Tess skriker till sin mamma innan hon rusar in på sitt rum och slänger igen dörren?

Rm:

Varför håller pizzan på att brännas vid inne i ugnen? Hur kommer det sig att Tess blir arg på sin mamma för några affischers skull?

Rb:

Har du någon gång sett någon bli så arg som Tess blev? Har du själv blivit så arg? Hur kändes det under tiden? Hur kändes det efteråt?

Konstnären: Beskriv din inre bild av mamma och Tess där de sitter i köket och äter pizza. Hur ser köksmöblerna ut? Har de gardiner i fönstret? Finns det krukväxter? Cowboyen:

Sammanfatta vad du vet om drömfångare i allmänhet, och vad du vet om drömfångaren i Tess rum.

Efter kapitel 4 Spågumman: I slutet av kapitlet hörs ett ljud och en liten figur kommer vandrande genom luften. Vem kan det vara? Detektiven:

Vilka är Disney-babies?

Rp:

Vem är fröken Fredrik? Hur såg huset ut som Tess bodde i före skilsmässan?

Rm:

Tess vill inte att mamma ska komma in när hon gråter. Varför det, tror du?

Rb:

Tycker du också om att gradera företeelser och saker i skalor? Varför/varför inte?

Konstnären: Tess berättar om fotografiet på pappa men inte om hans utseende. Hur ser Tess pappa ut för ditt inre öga? Cowboyen:

Sammanfatta vad vi hittills har fått reda på om Tess pappa.

5


Flickan i Drömfångaren - Lärarhandledning

Efter kapitel 5 Spågumman: Vilken roll tror du Nashota kommer att spela i berättelsen? Vad skulle du vilja veta om miniatyrflickan? Detektiven:

Vad betyder ordet brölar? Vad är en GPS? Vad står förkortningen GPS för?

Rp:

Vad är det första som indianflickan frågar Tess? Vad berättar Nashota om Kimiwafolket och om namn?

Rm:

Nashota har hosta och klagar över stela ben. Varför har hon hosta och stela ben? Varför tycker Nashota att ursprungsamerikan är ett bättre ord än indian?

Rb:

Spelar det någon roll vad vi kallar olika folkgrupper? Vilka för- och nackdelar finns det med begreppen ursprungsamerikan och indian, tycker du?

Konstnären:

Blunda och föreställ dig att du sitter med knäna uppdragna under täcket i din säng, precis som Tess. Framför dig på knäkullen sitter en liten miniatyrflicka med långa svarta flätor och ler mot dig. Du känner hennes kroppsvärme och hör hur vattenledningsrören susar. Hur känns det inuti dig?

Cowboyen:

Sammanfatta kort vad du vet om Nashota.

Efter kapitel 6 Spågumman: Hur tror du att den här skoldagen slutar för Nashota och Tess? Detektiven:

Tess tyckte att Sofias teckning såg ut som Myrornas krig meets skolhuset. Vad kan det betyda? Vad tror du Tess menar när hon säger: ”Emma skannade mig med sin stålblick.”?

Rp:

Vad ska Tess och hennes mamma göra i kväll? Vem är det som skriker, i slutet av kapitlet, och varför?

Rm:

Varför ångrade Tess att hon inte lagt ner mer omsorg på sin klädsel? Hur kommer det sig att Tess blir superstressad när hon ska rita?

Rb:

Tess gillar att ha TV-kväll, med tacos och godis, tillsammans med sin mamma. Vad tycker du är kul och mysigt att göra tillsammans med dina föräldrar?

Konstnären: Måla upp den bild du får av Tess Röda förrådet, i din fantasi. Beskriv hennes teckning så noga du kan. Cowboyen:

Sammanfatta Tess dag fram till dess att hon upptäcker Nashota i pennskrinet.

6


Flickan i Drömfångaren - Lärarhandledning

Efter kapitel 7 Spågumman: I det här kapitlet lär vi känna Theo och Max lite bättre. Vilka roller tror du att de kommer att spela i berättelsen? Detektiven:

Tess jämför Nashota med en mini-alien. Vad är en alien för något, och vilket språk kommer ordet från?

Rp:

Beskriv Tess pennskrin. Tess hann inte ta ner Nashota i pennskrinet. Varför hann hon inte?

Rm:

Hur märker man att Amir och Theo inte riktigt vågar stå upp för Nadja? Vad betyder ordspråket Fisens far ger alltid först svar?

Rb:

Har det hänt att du velat ingripa, när någon blivit illa behandlad, men avstått? Varför avstod du? Berätta!

Konstnären: Hur ser Max och Theo ut, där de sitter i frökens snurrstol och är elaka mot Nadja? Beskriv deras miner, kroppsspråk och klädsel. Cowboyen:

Sammanfatta dramatiken i klassrummet från det att Tess stormar in i klassrummet med pennskrinet till dess att Mats kommer in.

Efter kapitel 8 Spågumman: Tess vill väldigt gärna bli bjuden på Emmas fest. Kommer hon att bli det tror du? Detektiven:

Vad menas med en flashback? Vad står förkortningen KP för?

Rp:

Hur ser Tess resebag och bagagelappen ut? Vad har hänt med Nashotas frisyr efter tuppluren i pennskrinet?

Rm:

Vad tror du att Nashota menar när hon säger: ”Max sätter sig på andras själar så att hans egen ande ska få mer luft.”? Varför blev Tess så arg på Nashota?

Rb:

Nashota tycker inte om att Tess är så tillbakadragen och tyst i skolan. Hur tycker Nashota att Tess ska vara istället? Har Nashota rätt eller fel? Dra gärna paralleller med egna erfarenheter.

Konstnären: Måla din inre bild av Nashota där hon nymornad tittar fram ur pennskrinet. Beskriv henne så att andra får en tydlig bild av din Nashota. Cowboyen:

Försök att sammanfatta och beskriva Tess och Nashotas gräl. Vad är de egentligen oense om? Vilka argument och motargument har de för sina ståndpunkter? 7